Skip to main content

Full text of "Dictionarium Syriaco-Latinum"

See other formats


v" V^' . .)L. .f ^j^ i^ 
^' *^ ,- y^' "z — ^^ 


J- -!—% ^> S^-^-^rrW i- 
~^. y ,^x» 
<~^ 


.-K^irC:.. i M 
-^: ^ Nk,:^,. ^"5^ DICTIONARIUM 

SYRIACO-LATINUM 


•^ P 9 P ^ P PP A ?♦♦? > DICTIONARIUM 

SYRIACO-LATINUM AUCTORE 

J. BRrx S. J. 
HRRYTI PHCRNICIORUA: 

TYPOr.RAPHIA PP. SOC. JESU 

1895 \ AD BENEVOLDI LECTOREM. Syriacae linguae quantus debeatur honos, id plurima ratione 
in dies manifestius apparet. Tanti enim sunt momenti ea quae 
magis magisque in lucem eduntur Syrorum opera, ut vix erudi- 
ti nomen prae se ferre valeat, qui ea primoribus saltem labris 
non attigerit. Ecclesiasticarum vero scientiarum studiosos 
huic linguae magis addictos decet, tum propter ejus cum heb- 
raica lingua affinitatem, tum propter innumera eruditionis ec- 
clesiasticae monumenta, eaque antiquissima a Syris auctoribus 
exarata. His adde quod veteres ipsi Patres Graeci Latinique 
ad versionem quam vocant Simplicem non semel appellave- 
rint, ut genuinum assequerentur Scripturae sensum. Quid quod 
Novum Testamentum etsi graece conscriptum aramaicam per- 
petuo dicendi formam redoleat. 

Ut tales tantique thesauri studiosae Clericorum praesertim 
juventuti magis essent in usu, adjumentum aliquod scholaribus 
praebere nobis venit in animum, lexicumque componere 
Syriaco-latinum quod nec classici, ut aiunt, operis limites ex- 
cederet, nec nimis jejunam verborum locutionumve materiam 
subministraret. Quem scopum utrum attigerimus necne, id 
lectoris benevoli judicio relinquimus : at certe labori vigiliis- 
que sciat nos minime pepercisse. 

Materiam operis nostri praecipuam inde desumpsimus, unde 
hauserunt ipsi lexicographi recentiores, apud antiquos scilicet 
auctores Syros Bar-Bahlul et Bar-Ali , quorum opera, partim 
a DD. Duval et HofFmann excusa, partim manuscripta, cum in 
nostra Orientali Bibliotheca asservantur, tum comiter nobis a 
Superioribus Collegiorum Ain-Waraqa Maronitarum et 5c/mr/e 
Syrorum commodata fuerunt. Karmseddanium etsi forte infe- 
rioris notas auctorem non negleximus, cum plura et ipse ex 

■«■ antiquioribus excerpserit. Recentiorum vero lexica uti Castelli, 
Bernstein, Payne-Smith, Cardahi et nuper Brockelmann alio- 
rumque, de syriacis litteris tam bene meritorum, haud parvum 
describendo operi nostro subsidium contulerunt. 

Methodus vero nostra perquam facilis et obvia est, jamque 
communiter obtinet inter linguarum Orientalium studiosos: om- 
nia namque syriaca verba ad radicem plerumque trilitteralem 
retulimus, e qua coetera derivata veluti flumen e fonte dimanant. 
Quod si quag voces magis intricatam formam induant, specialem 
de iis fecimus mentionem in ordine alphabetico cum radicis in- 
dicatione. Quod ad peregrinas, grsecas praesertlm, voces 
attinet, eas in alphabetica serie censuimus referendas quoties 
nimis alienam a genio linguae syriacae formam prfe se ferant, 
secus si ad normam accedant syriacarum vocum. Quae verba 
graeca aliquando vocalibus syriacis instruximus^ cum saepeistis 
destituta vocalibus ab auctoribus relata sint. 

Syriacas radices singulas fere singulis Hebraeorum Arabum- 
que radicibus opposuimus ut ex trium linguarum collatione 
sensus primogenius innotesceret, utque Orientalibus qui latine 
nesciunt sensum vocis generalem indicaremus. 

Mirabitur forte eruditorum aliquis plura nos transcripsisse 
quas magis ad grammaticam quam ad lexicum referenda viden- 
tur ; id ex industria a nobis actum est, ut tirones scholai-es cum 
elementis difficultatibusque syriacaelinguae magis assuescerent, 
et a tsedio iterum revolvendi grammaticam essent ex parte im- 
munes. Inde est quod notata saepe fuerint nominum genera, 
pluralium formae etiam regulares, constructi status^, substanti- 
vorum modificationes cum suffixis pronominibus, item verbo- 
rum futura, conjugationes difficiliores aliaque nonnulla quae ab 
auctoribus primae notae decerpsimus. Locutiones autem syria- 
cae coeieraque exempla a nobis citata, saepenumero e Syris 
scriptoribus collecta sunt, etsi id brevitatis causa notandum 
non judicavimus. VI 

De typographica nostri lexici executione pauca addemus. 
Syriaci quibus usi sumus ciiaracteres, a laicis Fratribus nostrae 
Societatis descripti et procusi sunt ; elegantioris formae typos 
referunt, junctasque habent sibi vocaies. Horum jam quaedam 
dedit specimina D. GrafFin in notis titulisque grandioribus 
primi voluminis Patrologioe Syriacoe. 

Ancipites aliquando haesimus an supplementum aliquod huic 
operi adjiciendum esset, tum ad voces quasdam novas adden- 
dum, tum ad complendas quasdam explicationes in priori lexi- 
ci parte omissas ; e judicio tamen gravium virorum, id postpo- 
nendum esse visum fuit. Quse certe omissa verba si syriaca 
sint facile ex radicis derivatorumque comparatione dignosci 
poterunt, si grseca aut latina a forma peregrina deprehenden- 
tur. Exemplo sint ; |Lai— .;ao relaxatio, remissio, a radice »-.> 
respiravit ; ^^-.oL Immiliatio, a voce ^— L inft'a ; ^o^^ov^/ et 
^o; (^o\/ YjXsxirpov , siiccinum ; <Joal^&^l it^o^io^ ^ viaticum ; 
u» Sa .^ . m ^ P a(7C?;ty/^ , basiHcce; ^4^^ [3c!cp|ji-o? , bjra ; ^lJa.Xo^i' 
indidgentia ; i))o/ orarium. Haec aliaque similia, si Deo li- 
buerit, in novam editionem operis distulimus. 

Huic nostrae praefationi finem imponere nolumus antequam 
gratos exhibeamus animi sensus erga DD. Duval et Land, 
viros in litteris syriacis imprimis doctos, qui lexici folia legere 
multisque notis ornare non dedignati sunt. Plurimas item iis 
nostrae Societatis Patribus agimus gratias qui suo fraterno 
concursu hunc arduum laborem temperarunt et ad finem 
i^sque operis adminiculum ferre non destiterunt. \ VII EXPLICATIO VOCUM COMPENDIOSE SCRIPTARUM abs. 


'. absolute vcl abso- 


commun. 


communius. 
lutus status. 


compar. 


comparativum. 


acc, accu. 


accusativus. 


contr. 


contractus. 


act. 


activum, active. 


conj. 


conjunctio, con- 


adhib. 


adhibitum. 
junctive. 


adj. 


adjectivus, adjecti- 


conft. 


conflatum. 
ve. 


compos. 


compositum. 


adv. 


adverbium, adver- 


corrupt. 


corrupta vox. 
bialiter. 


cst. 


constructus status. 


cethiop. 


aethiopice. 


demonst. 


demonstrativum. 


aff. 


affixa. 


den. 


denominativus, de- 


al. 


alius ; alii auctores. 
nominative. 


Alchim. 


Alchimistse. 


deriv. 


derivatum, derivata. 


aliq. 


aliquis. 


dim. 


diminutivum. 


antonom. 


antonomastice. 


disjunct. 


disjunctive. 


Aph. 


Aphel. 


dubitat. 


dubitativum. 


ap. 


apud. 


emph. 


emphatice ; empha- 


ar. 


arabice 
ticus status. 


aram. 


aramaica dialectus. 


e.(). 


exempli gratia. 


arm. 


armenice. 


epenth. 


epentethicum h. e. 


assyr. 


assyriace. 
additum. 


astron. 


astronomi. 


Eschtaph. 


Eschtaphal. 


c. 


communis generis ; 


Ethpe. 


Ethpeel. 
cum. 


Ethpa. 


Ethpaal. 


C. V. s. 


cum vel sine. 


Ethpai. 


Ethpaial. 


cf., cfr. 


confer. 


Ethpal. 


Ethpalal. 


chald. 


chaldaice. 


Ettaph. 


Ettaphal. 


coll. 


collective. 


ex. 


exemplum. VIII explet. 


expletivum. 


n., nom. 


nomen. 


extens. 


extensio. 


nnq. 


nonnunquam. 


/■., fein. 


femuiinum. 


Occident. 


Occidentales Syri. 


f.fiL 


fiHus. 


Orient. 


Orientales Sjri. 


fl- 


flumen. 


oppos. 


oppositum, opposi- 


fr. 


frater. 
tio. 


fut. 


futurum. 


P.,part. 


participium. 


heb. 


hebraice. 


p., pers. 


persona. 


gall. 


gallice. 


Pa. 


Pael. 


gram. 


grammatice. 


Pe. 


Peal. 


gr., grcec. 


grsece. 


Palp. 


Palpel. 


guttur. 


gutturales litterse. 


pass. 


passivum. 


i. e. 


id est. 


pers. 


persice. 


id. 


idem. 


Pi. 


Piel forma hebraica. 


indefin. 


indefinitum. 


pler. 


plerumque. 


interr. 


interrogativum. 


plur. 


plurale. 


inus. 


inusitatum. 


poet. 


poetse ; poetice. 


inf. 


infinitivum. 


prcec. 


prsecedens. 


imp. 


imperator. 


prcef. 


prsefixa. 


imper. 


imperativum. 


prcep. 


praepositio, prsepo- 


impers. 


impersonaliter. 
sitive. 


it. 


item. 


prces. 


prsesens. 


lat. 


latine, vox latina. 


prcet. 


prjeteritum. 


lit. 


litterae. 


pron. 


pronomen. 


log. 


logici. 


prosth. 


prostheticum, A. e. 


m., masc. 


masculinum. 
initio additum. 


mart. 


martyr. 


prov. 


provincia. 


mathem. 


mathematici. 


pr. m. 


nomen proprium 


metaph. 


metaphorice. 
masculinum. 


neolog. 


neologismus. 


pr. f. 


nom. proprium fe- 


Nestor. 


Nestoriani. 
mininum. 


Niph. 


Niphal, forma heh- 


q- 


quod. 
raica verbi. 


q. V. 


quod videas. IX r., rad. 


radix : radicalis. 


syr. 


sjriace. 


refl.. 


reilexum. 


talm. 


talmudice. 


relat. 


relativum. 


tant. 


tantum. 


s. 


seu, sub ; sine. 


targum. 


targumice. 


Schaph. 


Schaphel 


termin. 


terminatio. 


S. 


Sanctus, Sancta. 


trop. 


tropice. 


seq. 


sequens, etc. 


u. 


urbs. 


sing. 


singularis. 


usit. 


usitatum ; usita- 


scil. 


scilicet. 
tius. 


spec. 


speciatim. 


usurp. 


usurpatum. 


scrib. 


scribitur. 


V. 


vide ; verbum. 


st. c, stc. 


status constructus. 


V. g. 


verbi gratia. 


subaud. 


subauditum. 


V. s. 


vide sub. 


subst. 


substantivum, sub- 
stantive. 


virg. 


virgo. 
/ ( prima littera alphabeti ; m'.- 
mein nota, valet : l vel~l = l, 
lv€ll= 1000, /= 10000; 
ubi vero 9 prcefigitur, eadem 
signa numeros ordinales ex- 
primunt, v. g. /> = primus, 
/> = millesimus. 

// sa, sine, permitte. 

1*0..)// ar,Br,;, insuavis. 

a»o|oi// 6 ispoc, Sanctus, i. e. 
Deus. 

>«w Xo// AioXi^, ^olica dia- 
lectus. 

i*ftojo// awcoc. prsematm^us, 
intempestivus. 

i^a^fo// aopaTo;, invisibilis. 

Ujo// iW ^jo// aoicia, imma- 
turitas, intempestivitas. 

>-a 4,// W/ -»a— 4/7 aSTO?, 

aquila. 
i*ft-4,// aisTost,;, aquilinus. 
u.// asi, semper. 
"^oC-// ar,Boiv, luseinia. 
^oC*// re/ ^oC*// 6 iBwv, Videns. 
«xft-C»// asiBv]?, informis. 
**»a-.// 5 Dtor, Filius; prohabi- 

lius dicitur de Verbo in Tri- 

nitate. »//' vel ; — -// 6 a'/]p, c; ;:>/. 

u»l5/7 , i"e/ ^15// , u»|;_// , 

^xxk-I,// , u»5// , u»||^// aer. 
|I)// ye/ ^\\]l , ^'ill aerius. 
Cvlli// ex aere. 
ILalj// qualitas aeria. 
«jo_-tt>|j// aipEcrt?, donum ye/ 

sacrificium sponte oblatum. 
\-»M\ ]-, aoipia, tenebrae, obs- 

curitas. 
i^/ ?«., mensis Syrorum Augus- 

to fere respondens. 
\kl lacerta. ; cfr. \-xl. . 

K 
01 , \k] ; pl. ^sM , \s^] vel 

^oy^l , |L^/; cum suff., sing. 
(-js/ pater meus, in reliq. pers. 
assumit formam a— »/ , v. g. 
yfol,], ^*^/ etc; pl. .^oJl^Ss^] , 
patres vestri, u^/ vel t-L^/ 
patres mei, y— .^_J>/ patres 
tui, i-oioav—a/ patres ejus, 
etc. Pater, conditor, majores, 

abbas. |L5v_=>/) ) »/ pater 

patrum, i. e. patriarcha. 
( v» - \ I» uoio^/ priiicipia mun- 
di, 2'.e.elementa.|i.oJ) ^a/pa- 
ter luminum, i. e. sol vel Deus. o»a/ ^/ o^l patrem fecit. 
o>i|L/ pater factus est. 
o/L/ , ^\ij , o/L/ id. 
|Lo<n^/ vel ILalovs/ paternitas. 
I -»>-=>/ vel ^— lla/ paternus, 

patrius. 
I 'X\ regulus, alter a rege, 

patricius. 
Cv_I|oi_3/ patrie, patris noore. 

, \^l vel l^/ ; pl. ^a_a/ , 
^ila^/ et \lkl fructus, pomum, 

ramus. 
|_3eo/ , pl. paSa/ vel Ifc-Iaoi»/ 

calamus, fistula, tuba, or- 

ganum. 
iNaa^/ , p)l. I^lala/ arundo. 
|La_s/ , pl. jLii)/ amussis, ca- 

nalis, rallum arantis. 
it^/ claudus. 
|Lo;>^/ claudicatio. 

♦i^i , fut. «^Ij periit, excidit, 
amissus est, deletus est. 

Aph. »__3o/ perdidit, occidit, 
delevit, dissipavit, extinxit, 
irritum fecit. 

Ettaph. v^oLl/ perditusest,e^c. 

^^/ , (_jC^/ perditio, exitium, 
locus perditionis; pC-»/ ^—--a 
domus perditionis : sepulcrum. 

|1)C=>/ exitialis, perniciosus. 

|La>^/ perditio. |Lo«ao/ id. 

]lk^l , pl. \l'<^l id. res amissa. 
, — Jk] , \'„—^l perditus, miser, 

destitutus aliqua re : animo, 

fama, mente. 
ILot^/ pernicies, amissio. 
\j'^aM perdens, perditor. 
|La_jC— aoi pernicies, amissio, 

destructio. 

j^oC»/ £(3Bo[;.a^a, septimana. 
^t-^l vel ^t^l c. prcef. c» , 

instar, sicut ; it. continuo ; 

cfr. in hoc sensu ar. ilul . 
t^.ftn^^v^ga/ dcTCOxaXu^J^i^, Apo- 

calypsis. 
>^a3/, Pol/ vestibulum, limen, 

porta; — agmen camelorum, 

cfr. 1^:^/ . 
yaL(Jii vel u«»a2Laa/ m. 6(3o^6v, 

Q^okoc,, obolus. 
IjL^/ , pl. Ijja/ chirographum, 

rota, rota aquaria ; semina- 

tor, arator ; cfr. IjK» e^ -it^ , ar. j-^ ^'l, \J^'l vel \^; pl. I^/ 

gallus bicristatus. 

^^>^i , fut. ^l^ contristatus 

est, luxit. 
Fthpe. ^IL/ id. 
\^l , ii-^l et iLi^y luctus, 

tristitia. '^/ — 3 — \Lstl tristis, lugens, eremita. 
^lllLaf tristis, flebilis. 

|N_\if jA , pl. I^jil»/ , cfr. 

le^Aacyi , agmen camelorum, 

caterva, coetus. 
jL-a/' camelorum pastor ; cfr. 

» » r 

Uatn . 

\Jis>] "|2N c, pl. (-IZa/ lapis, 
cumulus lapidum, signum ; 
U — kSj \-^l lapis scandali ; 

(—vJL^ I — W\ lapis horarum : 
horologium, 

f^ai^/ Vel UMOULS/ , iA>*_)|^/ , 

va»ai3/ £J3svoc, ebenus. 

a[3[3a5, abbas. 
laa/ pulvis, arena. 
I^/ , ^/. li^/ ala, penna. 
ij^/ plumbum. (Ij^a/plumbeus. 
Wyk] , juncus, planta papyrai- 

cea. 
^Hs^? asa foetida. 
I- — ^a — ^/ dtywYO?, canalis, 

aquaeductus. 
k^a»4' 'iciuse investigator. 
pa,4' (^Ywv, pl. ps^/ certa- 

men. 

Cj«>>4' '^Y^'^^^'''' agonia. 

I ^CQ-^o-^/ ct I ^n a->4/ 

dcycovtaTn^?, athleta. 
Ifc^o^^/ , l^o^/ vel |N_^/ scu- 

tella, laguncula ; cfr. |i^/ . |^a<^/ /l ayopd, forum, 
M^>*>4?^ jo/. M^;a4/ dypo?, 

ager. 
JjLia^/ {XYOpTi^?, subdiaconus» 
(44/ sp^f^o ; vide (44 • 
uttol^i' ^^Y''^'^ sanctus. 
(l^/ dyCa, sancta. 
U>-4/ V. \L^ . 
lCX^/ , vide l3s55^ . 
I ia^/ Q5N, ^\, stagnum, 

palus, juncus, arundiuetum. 
|j JaiOcs^/ ^^ I ^a^^/ , vidC' 

^i^/ ',js, f, pi. ^— -ir^/ 

I — i-^/ vas, pelvis, crater, 
hjdria. 

i»,^J , fut. ♦ft->^(j conduxit 
pretio, subornavit ; habet nom. 
pers. in accus. vel prcec. '^ , 
nom. pretii prcec. ta . 

Ethpe. '<r^li pass, 

Pct- »4' ' ^^^'"^ P^- ~ ^^- locavit ; 
cfr. etiam j^ ^t i^^ • 

Ethpa. ;>^|L/ negotiatus est, 
acquisivit ; cfr. 'y^ . 

Aph. ; 4°/ locavit, merca- 

turam fecit. 

K^/, Ik^/ merces, prfemium. 

ctiam latcres cocti ; et in hoo 
sensu cfr.arabi i^T i'el assyr. 
agurru. •>i!k — 4 — ->/ U^/ , 1U4/ ; pl. li-4/ con- 
(iuctus pretio, merccmarius, 
catechumenus. 

^Il^^]' more mercenarii. 

ILo^,^/ merces, stipendium, 
conditio mercenaria, conduc- 
tio. — exilium, pro jLojal^. 

IL;-^]' auctoramentum, arrha. |L« «♦>^« merces, pretium. ILja^lL merces, vide Ll ♦^ ja^/ -nax, studiosus sapientise 

spontaneus : nomen proprium. 
\i<tj tectum ; li.^/ ^—a filius 

tecti : dsemon epilepticum ve- 

xaiis. 
|L;_4^/, pl. |Li_^/ epistola, 

inscriptio, pagina ; nssyr. egir- 

tu. 
|fi*-JoLi>^f ^ dim. epistolium. 
^IjL;^/ scriba. 
l«^o|/ vel \4^o^j fornax, fornax 

ardens. 
ijoj/ olla magna. 
jjoj/ juucus, fibra? palmarum. 
«-.j/ adduxit ; cfr. I901 . 
0)/ lepidium. 

Ut/ Ursa major constellatio. 
|e._^)/ , pl. |6^5/ cinnabaris, 

mhiium; inpL, fores geminae. 
00 >/ Adamus. 
^l»)/ terrestris, terrenus ; ad 

Adamum pertinens. I^ao)/ terra. 

)-1j6oo>/ terrenus. 

u»t M^/ dcBa^xa; vel ^j^oMyl , 

u»i|>/ adamas. 
^lttxiao)/ adamantinus. 
p',/ f., pl. ^5/ et I^J^/ , auris, 

ansa. — it. sinus maris, uter, 

promontorium. | — j5/ ^* — ^ 

tumor glaiidularum sub ami- 

bus. 
|6waj)/ auricula. 
Jjfyl 13IX, Dominus. 
|^*j>/ sesamum. 
f >/ , !>)/ area, horreum. 
j)/ m., mensis Syrorum fere 

Martio respondens. 
♦)/ , |>)/ ilex, codrus. 
po>>/ area parva, cubiculum. 
)_galj)/ avBpid? idolum, simu- 

lacrum. 

sJcW - /^«'. ^A)/ dissimulavit, 
siluit, obturavit ; hinc negle- 
xit ; nnq. porcussit, specifi- 
cavit ; cwn ^i , supersedit, 
cessavit. 

)_1,/ et |La_ioJ/ negligentia, 
incuria, silontium. 

u.^ , \^^ part. V. U.9/ . 

|LauLj.pe id. q. ILoAOf/ . 

^)/' , ^*.>/ sTBo^, forma, modus. -w — 5 — 90I genus, persona ; trop. pro- 

ventus, fructus. 
oxLfl ;_3 sui similis. 
bl\Lfj specialiter, proprie. 
b^(iA.f/ id. 
ILoIii)/ proprietas, specialitas, 

ratio essendi. 
^lil)/ specialis, philos. per se, 

non per accidens. 
\LJy\ species. 
j — If l^ — M , p. pass. formce 

Ethpa. denorn. speciflcatus. 

»\ euge, vah, age ! 

|oi/ loif id. 

^of 01/ , i'e/^o)oi/ aY]Bc6v, luscinia. 

M«»joi/ mentha. 

o/ re/ 6/ aut, sive ; o/ . . . o/ 

vel . . . vel, disjunct. 
imo, etiam, anqment. 
num, an ; o/ . . . o/ num . . . 

an, interro(f. 
quam, potius quam, comparat. 
o/ . . . |>/ utrum . . . an. 
U o/ . . . !)/ utrum . . . nec ne. 
Istt^ o/ num forte. 
o/ , minns recte «-5/ an/e /em., 

S, ! int€7y'ectio vocativa, 

exclamativa, gandii vel dolo- 

ris. 
o/ interj. heu, vae. )o! Pe. tisurp. tont. in pn?'t. jo/ concors, familiaritate junc- 

tus, consentiens, unanimis. 
Ethpe. t-o|L/ societatem inivit. 
Pa. i*o/ conjunxit, reconcilia- 

vit, unanimem fecit. 
Ethpa. «-ojL/ , cum ^ , ua et 

>«a. sibi conciliavit, consensit. 
Ettaph. i-.o|LL/ coaluit. 
)_joo/ , l-Joo/ et I— jo/ mansio, 

habitaculum, pagus. 
|La_Io/ convenientia, confoede- 

ratio, consensus, unanimitas. 
(Jo/ , f. \isJ>] ; pl. ^5/ et ^o/ 

familiaris, concors. 
tlCo] unanimiter. 
|L/ n-.x, pl. IL5L/ signum, prodi- 

gium, miraculum ; signum 

viam indicans,cippus; littera, 

tessera, sigillum, typus ; indi- 

cium, vestigium, pignus ; it. 

in pl. lineamenta manus vel 

vultus. 
jLoL/ , pl. ILoL/ signum, littera, 

notae litterarum. 
po|L et poo[ , it. poL mansio, 

habitaculuni, conolave. 

tso/ , <^o|L/ , vide «.=»1-1 . 
|_4^o/ et \^ol ocyraum, rhus 

coriaria. 
K^o/ sSys, euge ! 
|)o/ titio, stipes, baculus ; cfr. 

ar. i^ . >o/ 6 90I 1^90/ lapis cavus adaquationi 

inserviens, etc. . 
«o/ interj. ah ! heu ! 
010/ oux, vah ! 1*0/ heu, vae. 
ho/ , vide pio . 
pq,o/, fflr</. et neo - heb. ■p-iais, 

(veteranus) pl. Mv-^of magna- 

tes ; cfr. ^Io^^ . 
fcy^ao/ seu, etiam, videlicet. 
^iaixao/ a|cov, axis rotse. 
\k^ol rlitelhe, vide \kk] . 
|_l^t^o/ SL»)(apt(jTta, eucha- 

ristia, oblatio, muuus. 
1^0/ vel 1^0/ acervus palese, 

forcei)S, patibulum. 
jliLo/ ct \>a^ol auXwv, vallis, 

iplanities. 

(Ija^^o/ ag-restis, ruri degens. 
|j»o/ et )->6o/ pilentum came- 

vlinum. 
^a_soft»o/ a(j.c.)^ov, araomum. 
^o/ intcrj. oh, ohe ! zV/. ac o/ . 
^olliis^o/ Evangelium. 
|IX^o/ evangelicus. 
{^'^tN^o/ evangelista. 

(aaaojo/ SUVOU^O;, y^/. I na •Vajo/ 

eunuchus, servus. 
«^a)o/ oTvo?, vinum. 
|6»-jo/ truncus, — intelligentia. 
(lojo/ re/ [liLjo/ ouyxia, uncia. 
i«»o/ w;, sicut, quemadmodum. 
^4^0/ ocTTa, ossa. 
^o — a{ — g^BBo/ vel ^a_o; {)»»o/ I oairpoocov, testa, odoramenti 
species. |leao/ ourjta, /)/. m»| . wo/ ^;^/ 
ixB-^o/ ^ ubs)J!aoo/ , essentia, 
substantia, divitise, opes. 

i-^oLL/ verb. denom., assump- 
sit naturam. 

t!^[leaol essentialiter, substan- 
tialiter. 

) "<¥>o/ vel ) 11^0/ essentialis, 
substantialis, radicalis littera. 

a»a_^^_9o/ UTCaTO;, COUSUl ; /". 

t<a_4)^o/ uxor consulis. 
.,cin.iC>|La-3o/ ^TCoOecyi?, hypothe- 

sis. 
txB_A^uaaa-3o/ 67c6a'7a(7i^, per- 

sona, substantia, sediraentum. 
)_a;io/, j9/. <i_s;;3o/ uTiapxo?, 

procurator, prsefectus, 
)_la;3o/ iT:a.pyJ.oi , praefectura, 

provincia. 
) 1.00/ vel i«»a_JLoo/ oyxtvo?, anchora, bolis, perpendiculum 

nauticum. 
ixboj^Iao/ (oxeavo^, Oceanus. 
)>o/ lumen; — manus, palma, 

pugnus. 
)_^Jo/ versicolor ; pl. )_45o/ 

berjlli, bdellia. 
^ol^^io/ opyavov, pl. U^hl , 
organum, instrumentum ; iol 7 — 


l-oi> v»*^fo/ flabellum. 1 
^ll^fo/ iiistrumentalis. , 

Uf »0/ , fe. ; pl. U>;o/ raua. \ 
^ofol opoc, termuius. 
^.»o/ , vide 1-^7 . 
|If o/ , pl. |lo)o/ praesepe ; vide i 

•->/ • j 

|K.^o/ lex rnosaica i. e. Peuta- ' 

teuchus ; cf7\ iTnr . 
lftw.^0/ , pl. leJio/ pomarium. i 
^o,' "ioyo/ £UpOy.A'jSo>V, EUTO- , 

aquilo. 
\L.ol admissarius ; trop. lasci- | 

vus. ! 

pL»lo/ , pl. )Za1oI r.zi"^^- salva 

qnceso, hosanna : vox fanstce 

et devotce acclamationis. , 

^ilxlo/» I— ala ^ dies Palma- 

rum. 
I uoLo/ , pl. txouoLo/: Ct \JaLol 

caligo, tenebrae.; cfr. ji^v^ \ . : 
II^jLo/ aCiQevTia, potestas, ju- 

risdictio, prwfectura. 
I— at/ ye/ paj pilus puhis. 
liai/ pilosus. 
(_a;i>t/ vel \a'<^\1 bos, taurus, 

bubalus admissarius. 
I — 4^)/ , pl. I — Z41/ fornix, | 

porticus, villa. 

I^->^|/ vel lC-4,^/ < P^- 'r-^'' 

legatus, nuntius. 
ll-oC^i/ legatio, apostolatus. j liomum superius portae in quo 
cardo voh-itui^ ; vide |aa^oi . 

^ I l , fvt. ^ijJ , imp. V|", 
inf. y»)_ao et \i — i^il», part. 
\-^'\l , ^— ^v/ ivit, abiit, pro- 
fectus est, decessit, proces- 
sit : — seq. iA , adduxit. '*^^/ 
o^^^ comitatus est eum. 

'^i'/ utilis, conveniens; et in 
hoc sensu non occnltatnr ^ . 

^\l , JJi/ vel iii ./ rete; 

targ. 3;n, heb. bt::, ar. [}y. 
nevit; cfr. '^L*. . 

jjo^ / viator. 

|X|/ iens, abiens; abitus, 

'^i^» , JJi^» ambulatio. 

fi^^lao vel \i^\\M profectio ; 
|Cwiaix> |6w^i|_x profectio in 
bellum, I^JLoX. |bA.^J» pere- 
grinatio pia, IfiwJ^o^ |&-J^i^ 
iter nocturnum. 

I^taao , pl. Ifi^iLJe sphsera, 
circulus, firmamentum. 

|)»_-/ . ar. jj{ , tegumentum, 
velum. 

^iJa vel P»>-ao cingulum, zona 
circa lumbos 

'^i*/ Aph. verbi •*^J . 

«^i ,/>//. jo_J|J, iy\f. \l^V» 
cepit. apprehendit, excepit, oc- 
cupavit, detinuit ; secutus est ; -/ — 8 — ^l clausit, cohibuit ; continuit ; 
duravit. o)^*\^ JLl apprehendit 
mantm ejns : auxiliatus est 
ei ; t-.o,o »—--3 ^l apprehendit 
terya ejm : opem ei tulit ; 
I - "^ «_lf servavit vitam 
alicui; ^ ,_- ^/ prohibuit a, 
dissuasit ; ^— a^ ^lf tuitus 
est aliquem ; '^ >-.5i<i3/ v^f 
detinnit faciem mam super : 
sibi praestituit ; |^^/ ♦.-^f 
iram suscepit : iratus est ; 
i^_4oa) »1/ ulcus invasit : de- 
pavit, serpsit, dominatus est, 
divulgatus est ; ^-ao att*j ♦!/ 
manurn suatn cohihuit a : non 
adjuvit ; \\o~-l lJ„-»/ incoepit 
ardere ignis ; |L, — -o/ ♦_1/ 
proposuit fenigma ; (__Li ^/ 
occupavit oculum : fascinavit. 

Ethpe. v-LL/ pro Ca\-\ passiv. 

Pa. vl/ prohendere fecit, pos- 
sidendum dedit. ILo-l. oi^/ 
rem ei commisit. 

Aph. v^o/ prehendere, tenere 
fecit ; inclusit. lyo — * ♦_lo/ 
accenflit ignem, \LJ^ «nS. v-o/ 
locavit ei domum. 

Ettaph. vloLL/ passiv. 

lC-/ continens, vas, crater. 

ijl/ vel l^/ claustrum, janua ; 
praeda, captura ; sera. 

pC-o/ vis, potestas, majestas ; possessio, provincia, ditio, ter- 
rse tractus, horizon. 

|LoC*.o/ ?W ILoJa-/ , apprehen- 
sio, comprehensio. 
|Lv-o/ , pl. IL^o/ fenigma. 

(yckll prehendens, tenens, clau. 
dens, memor, possidens, do- 
minans, rector ; satelles. |^ 
ijal/ medicina constringens ; 
|L>a_l/ jL-o L;_^ vo(!abulura 
sjntheticum, collectivum. 
\lJLsLa\ \y^l tenens claves : 
Patriarcha. 

, _1/ Pa?^. Peil contentus, 

clausus ; tenens, claudens ; 
princeps. C^ ^l incantator 
serpentis ; jjoa » . f./ omnia 
tenens : Deus ; | ^w v--^/ cnn- 
tinens finem, i. e. (piidquid 
finitum, est : ens infinitum ; 

|_4o^t_i , ^/ tenens locum 

personce : vicarius ; L» .../ 
6v^^ clausa vulva : sterilis ; 
ij—^l^ ovA V— — ^/ sollicite 
illum honorans. 

ILot-^/ comprohensio, occupa- 
tif), possessio, occlusio. 

v-^M id. 
I lC-oM inclusus. \Ul v»AM ^ — ^ 
ansa, manubrium. 

ILv-AM , pl- ILClai part. f. - it. 
pala annuli, fibula, torques, 
corona. v-./ 9 '^l \laj'^Jc inflammatio. 
^Jv-Le\i qui rel quod prehoudi 

potest. |-iC~t.b^ rebellis, 

uon subactus. 
ILai^C-l-^M apprehensio. La^Ci 

ILai^UL^io suspicio, sententia 

j^raejudicata. 
6>I^iC-L^io jj irresistibiliter. 
lC -oL et IL, -oL incendium, 

fiamma, res intiammabilis. 
]LJi rel ILe^ , pro |L«._1/ , 

saccus, pera, sinus indusii ; it. 

fulcimentum rei vectsp, trabs, 

l)ons. 

^i , Cl; pl. ^] , p.] frater, 
sodalis, sirailis; c. snff. nt \k] . 

diminvt. 
\ts^ pro \iL\ , pl. iLaZ/ soror, 
|La-/ fraternitas ; fratres. 
ILajLal/ id. 
^\Ll i:el ov-llL/ verb. denom., 

fraterne se habuit, frater 

factus est. 

^/ , iii^/ ,• pi. ^m./ , uii./ . 

y^ propinquus, aftinis. 

|6--il./. pl. ^l./ , j^Ill./ co^- 

nata. 
I*n. ^ rcrh. dctioiii., co{,'natio- 

nem seu affinitatem contra- 

xit, jure affinitatis vindica- 

vit; conp^ruit. Ethpa. ^L/ pnssiv.; — trop. 

analogus, similis fuit. 
|La_lL/ , pl. ILoil../ cognatio, 

affinitas. 
|-" •-/ , f. I^.il../ , yy/. |.i. ../ f. 

I^.i."../ i. q. |jlL./ 
t\l|il ../ fraterne. 
y l>o , ^ i. mv> cognatus. 
|Lni...v) cognatio. ^/ , vide ^ . 

\u\ vel iL/ , (Uo/ alcali. 

VA*t — ^/>/^ ;lo/ distulit, mo- 
ratus est, cunctatus est, su- 
persedere fecit, in dies protra- 
xit. I; v>«*t j— o/ vino indul- 
sit. 

Ettaph. ;_loLL/ pamv. 

Schaph. \ -al, distulit, retar- 

davit ; moratus est, cuncta- 
tus est. 

Eschtaph. ;_loc^-k/ pass. it. 
moratus est, cunctatus est, 
superfuit. 

^U-^l , Ut-/ , /". ^L^Ul; pl. 
|J;^/, /'. IfcJi^/ posterior, 
postremus, novissimus, ulti- 
mus ; tll^l ^ ex extremo : 
aliqua iiars, i»articula. 

;lbko/ vel C-\^l . ;— I^a/ verb. 
denoiii.., relictus est, superfuit. 

t-.;—^*./ , dicitur de oinni re 


— 10 ^l gnce posterior fit, vel decres- 

cit. 
t^i^l vel Ji^li—^l , ^ ^; .../ 

postremo. 
]la—l;—^l extrema rei, poste- 

rioritas. 
^U-l , )^Ul vel ^Ul_ , UU-i, f. 

iLt-./ ; pi- v^i-/ , Ui-/ , /■. 

^^l , ^LLi-^^l alius, alter, 
diversus ; IL;— /o . . . |C_- 
primum . . . ac deiiide, ^^J^ 
^t^l mox, IL^/ deiii. 

c^p^/ vel ^—IlL^/ aliter, 
e contra. 

i- — 1^/, Uil^l, pl. ' ■ ■ ' » ■'./ , 
I— ^i»/ ; /• UiU-l . It^-j;-./ , 
,|^»j;-/ , pl. ^—ij;;^/ lcw-oj-/ 
alius, diversus. |_bQA c^i-/ 
aequivoca. 

ILaL^/ diversitaa. 

|L;1, st. c. iU- , pl. |Lil extre- 
mitas, finis, exitus, reliquum, 
mors, ^ita futuj'a; |.L; »t» 
denique, |L;-!iA id. 

|Lo;-.a>9 mora, cunctatio. 

li^aMo l(uitus, segnis. 

tl\i^alic tarde, lente. 

ILo» Mfttae vel |La— );...of^-AM , 

. |La'^^joo , mora, tarditas. 

^ttOA. , |;<.aj. , it. |;^oajk id. 

Ji;laj. id. |L;la^ diu. 

|L; r.oL , pl. |L; ..oL mora, 
cunctatio. \'^l et lCt/ rhamnus. 

laoo^/ , pl. |I»a^/ (XTD^OS indi- 

viduum, eorpus,,persona,.sub- 

stantia. 
ILo—Mo—^/ individualitas, per- 

sonalitas. 
)^CL^l individualis, personalis. 
^jo^/ latera a^qualia. 
Jsal^/ dBN , solidus, non cavus, 

arcte clausus, durus, densus. 

j_il^/ ^ nomen substanti- 

vum. \L 4 I "^l a summa- 

tim. 
|La »li/ soliditas, densitas, summarmm. 

'* K |6u^/ litura. 

■ "" "^il ^.AM , pannus sericus 

rasus. 
^/ ye/ ^/ , vide ^ . 
;4/, vide-^. 
I — 4^o;_4,/ ;>m\, ^j, auran- 

tium, malum citreum. 
^l4_ot4,/ ye/ |_I^o^,/ melissa, 

citrago. 
Jja:^^/ , vide pAbo^^oi . 
\Ul f. vocis ^l -\'Ji,v. »_1 . 
cL/ su, eu, euge. 
IC^m/ legatus, nuntius. 
ILot^M/, pl. ILo^mI lega- 

tio. 
\^] slTa, tunc, postea, ita. rl — 11 y^l «lA^i sicut, secundum, circiter. 

jL/ Y*/ qualis. 

^oi ly^l talia. 

) y-./ sicut, prout, pariter ac, 

ac si. — causat. ut, quod. 
foo)K^l quasi, instar ejus qui. 
) «-.i y^/ secundum id quod. 

) )0^ OOI i^/ 2^. 

9 |m i^/ quemadmodum, sicut. 

«^&i y*/^ sicut illud, ejusmodi. 

^o, ^ff tales. 

^Jl y*/^ quales, qui. 

^01 Y^h Vt>^^^ talibus exem- 

jilis. 
|joi y-/) . t>oi Y*lf talis, hujus- 

modi. 
(_^^ \^l y*lwa> qualibus, 

?. ^. quibus artibus. 

\)o> Y*h* tantus. 
|^\vi-t» Y*l exempli gratia. 
I^^^msf i^l plerumque. 
^owa» y-/ e contra. 
^M^A^k^ Y'} ut ita dicam. 
\fO) Y^ll^ hujusmodi. 
Vf )L} y,/^ quasi non. 
|aaa y.] quatenus. 
5 ^ y-i' vel 9 ^a^l , contr. ex 

ifJi et ^; quasi, sicut is qui, 
■ quippe qui, juxta ac si, quo. 
\L,l ubi, ubinam. 
a— L./ , co)it7: ex I— a-/ et oo> , 

ubi est ? \L,l ^ unde, vel 9 \L,l ^ . 

\L»V quorsum, cur. 

■\.A*V vel ^jj |ae^ quousque, 

eatenus. 
^ ^L./ '^ ubicumque, quocum- 

que loco. 
9 jL./ ubi. 
y ^LJJ quo. 

9 ^L./ ^ undecumque. 
, |_L/ bJ.1 . . . , |_L/ ^-I/ 

alii quidem . . . alii vero. 
\-LJi t^l . . . i-.&w>o/ 6>I/ nunc 

. . . nunc. 
^l\ , ubi, ubinam. 
^/ , jIL./ , ex y*/ et ^i . (!o, ; 

quomodo, cur, o^^VQ,\sequente 

9 quomodo, quemadmodum, 

sicut, ut, ita ut. 
^/ \^\ vel ^iL./ y*/ quomodo, 

qualis, quale. 
ooiy JiL./ quomodocumque, 
OOlf ^A "^ ««• 
JJ9 (iL./ ut ne, ne. 
i3/o . . . ) ^iL./ sicut . . . ita 

etiam. 
iL\^\ qualiter. 
ILoIlL./ qualitas, forma, status 

rei, modus. 
^— IiL./ specificus, qualis ; id 

quod ad ^IL./ pertinet. 
) ^vi./ , confl. ex i*/ , ^-w et 

\L ; unde, undenam ? confer. oa/ — 12 Laa/ sicut, seinpe?' c. sn/f. 

^ILos/ similis. 

9 |j»a/ , sf. c. ^l qUemadmodum, 
sicut. 

♦-1 ^l vel ♦—la)' , lU >;-/ ?W 
lC— i? , una, simul. 

CvI^C*^/ una, simul. 

9 I iks/ , aliquando scribitur 

9 I M I; ./ quemadmodum, 

sicut, quo magis ; seq. in 
postcriori membro ;-.CvI : eo 
magis. 

Cv^/f \:Ls>\ donec, dum, quamdiu. 

^alai ^iki/ interdum. 

1^0.^./ T^yoc, tonus, modulatio. 

\kkJl , vide «As/ . 

"^/ 5X , Deus ; ^\!^j ''1U5 bx , 

Deus omnipotens. 
(U/ b^x , cervus ; /'. ]L2^^l , />/. 
|6^_iil*/ cerva. 
(il/ auxilium, auxiliator. 
^n 'v./ vel ^A-X^/ »/., nomen 

mensis Septembri fere res- 

pondentis. 
^Ltl pron., illi ; vidc \ul . 

9 ^ 

^S*i , >^<Ji m. \ pl. y " . t^ .l 

I — ijui*/ arbor. J— la» ) i^./ 
pistacia, lentiscus, ^1*»> M-^^*/ 
balsamus, |£^a3|-M9 ) X./ 
arbor cujus fructus comedi 
possunt, ^^—^i) )I^/ arbor umbrosa, )1>^ )i2L/ tamaris. 
^IL^L./ arboreus. 
leCs-/,*/. c. isi-l; jo/. IftCiLlf 

ye/ iNXil./ ramus, arbuscula, 

lotus ; it. qusevis arbor prcn- 

sertim crassior. 
^^/ c. deriv. v. "^ . 

)aiL/ , vide sub \f*l . 

f^uL/ , vide ^•am . 

^ ./ part. affirm. ita, sane^ 

etiam ; restrict. sed, vero, au- 
tem, si ; nnq. imo, imo vero, 
num. 

jL_l*i , /". lC-/, ex partic. inter- 
rog. insepar. c/ et pron. inus. 
P, f i; , pl. ^/ ; pl. c. ^/ 
quis, quae, quid ? quisnam, 
qualis, c. vel s. interr. ; y )!./ 
ille qui, a_L/ ecquis ? 9 a—u/ 
quisnam, quis, qui ? 001, )_i*/ 
quiscumque. , ^L/ "^ (juicum- 
quc, ^ )_L/ ,^/,, qualis. 

ILa^u/ . /)/. |Lft".u/ ; ve/ ILoi-/ , 
pl. |La_jil./ species,qua litas, 
ratio. 

Ethpjaal ^ I|L/ verb. denoni. 

pra^ditus est qualitate alic(ua, 
modum vel speciem alterius 
assumit. 

) IL/ qualitatem exprimen', 

)-ll./ )— ao* noraen qualificati- 13 ^l vum, /. e. adjectivum ; \lLl H 
sine qualitate : simplex, me- 
rus. 

t*_^a^a«u/ Vel u^^o-^^ttL./ 
»«> .°>w>I/ vel ^o «\cinl/ XcCJKl^, 

jaspis. 
|_a*/ w/ cJl*^ eIxy], frustra, 

temere, immerito. 
i—ll m., nomen inensis Maio 

fere respondentis. 
'Jlj , vide f // • 
li— »1 , /'. IL;-/ lebes, cacabus, 

lagena. 
^t—^l f^el yoj-./ oxydatum cu- 

pri vel ferri. 
Uij*/ /"., Tpt? ye/ Jpt;, iris llo- 

rentina. 

h-*\ verb. subst. est ; flectitur 
per personas, additis suffixis: 
^Ltl e^o sum, y-6-/ tu es, m., 
■-iuL/ tu es, /"., u.oiot-/ ille 
est, dv_iL_/ illa est, ^ft^/ 
nos sumus, c, ^a-a-L./ vos 
estis, ?»., ^AaE^I vos estis, /., 
^oovt^/ illi sunt, ^-toytL-^l 
illse sunt. — Arf prceteritum 
'efformandnm subjungitur ver- 
hum |oo) , e. g. looi N-/ fuit, p».*/ , ^;/. p;;^/ s^iBva, vipera. 
erat, ooof fc^/ re/ooo» ^ooU^*/ I 1^^^/ vel [^^lj , /". I^jCa/ gi^llus, 
fuerunt, erant. 6^/» a^. ^ gallina. res qusecumque. ^La \ c^_»/ 
est apud nos, sunt apud nos : 
habemus. 

ftw^ , contractum ex jj et b^i , 
non est, non sunt ; flectitur 
sicut b>—*l , e. g. ^L-^ non 
sum, t-ofofc^ non est, yOoy^bjL 
non sunt ; et ita porro. 
oS., i^ c^/ , tui, ejus est ; in 
tua, in sua potestate est ut. 
«.«010 — ^ N_/ ei incumbit, 
tenetur. cLiL 7ion ego : actum 
est de me. ^ M^ non est qui, 
non est quod, non licet. 

jLob — ./ essentia, existentia, 
esse, substantia. 

fc-/LoN»/ essentialiter. 

>1jLo^*/ essentialis, etc. 

jlbw./ existens, ens, ens supre- 
mum, principium, substantia. 
\k^lf ^Ic^/ ens tenebrarum: 
diabolus. 

fcsJ^I^-./ substantialiter, reali- 
ter, semper. 

|_U^*/ substantialis, realis. V— a/ , unde I*a. 
callosum fecit. 
♦_3o/ callosus factus est 
lCso/ callositas. / (lurum, «o/ 14; >4a/ fa i] pe7's. jji.\ , stabulum ; 

jasj -y^l pi-(efectus stabuli, 

i. e. connetable. 
LftS/ , vido y^/ . 
M id. 
\l^] id. 

'^sy^ \ , fxd. ^e^y edit, vora- 

vit ; trop. momordit, corro- 

sit, dilapidavit, consumpsit. 
la» li»— tt ''^^/ comcdit frusta 

nlicujiis : illum accusavit, ca- 

lumniatus est ; inde N^iu^s/ 

calumniator, accusator, dia- 

bolus. 
01 ^«0^ >^/ edit carnem ejus : 

detraxit ei, in eum sseviit. 

M^-xIa» "^/ momordit digitos 

suos : illum pcenituit. 
|lo. •^«^ ^/ voravit gratiam : 

beneficii fuit immomor. 
l9obu_a ^^sf comedens ad men- 

sam : commensalis. 
\ VI .. \ "^/ couiedens panem : 

familiaris. 
oi; — M ^^i/ comedens herum 

suum : dilapidator. 
oib^ ^/ consumens seipsum : 

camphora, naphta. 

U s/ comedens : tinea. 

I^ — '^l romedens : gangrsena ; 
h!.thpe. "^IL/ passiv. 
Aph. %so/ cibavit. Ettaph. ^^ILL/ vel ^»U/, 

^oLL/!, passiv. 
jiao/ cibus. 
Ji^o/ comestio. 
jCkXso/ vel \L^i cancer, ganr 

grsena. 
jjoa/ , /'. |6J^oL_s/ edax, vorax ; 

it. in f. gangra^na, cancer. 
jL^as/ voracitas. 
jtJ^as/ cancer. 
iift/ tinea. 

ib/ vel (h/ malleus, pistillum. 
) i2La/ consumptio, voratio ; 

cancer. Ci^f [i^/ caries den- 

tium, cavitas carie exorta. 
|bw^a»|M cibus, esca. 
ih\» vel (bi id. 
r.;ft:^)ao vel r«;o '^)» obtrec- 

tatio. 
|£> N^t-Jo cibus. — in pl. sub- 

urbia. 
(bai id quod comeditur. 
^i^^iLalfeua. comestibilis. 

imoL^i vel i«kiso/ oyXoz, popu- 

lus, tur.ba. 
u^oJia/ dcx^iJCj nebula. 

12UO i , fut. ^OAsk niger fuit. 
Pn, X »/ denigravit, atrum 

reddidit. 
Aph. >j_so/ niger fuit, nigre- 

fecit. >/ — 15 ^l Ettnph. y^Aolll pass. 

>iaio| niger, obscurus ; anton. 

Satan. Ifc.^o/ f. nigra ; nnq. 

nigredo. | — saao/ pl. nigri, 

eunuchi ; Nigritse. — it. ca- 

pellae. 
ji;;^ jaaa/ acanthus. 
ILo—ioao/ nigredo. |l9/ Laiaaof 

tristitia. 

J5ca/ et ^Sil , vide ^l . 

I^, ^] e^eBpa, cubiculum, 

coenaculum ; porticus ; cella, 

apotheca. 

^_IdO«_)a eO/ VBI . T*>)ft iw»n/ 

^voBoj^sTov, hospitium. 

I— f nmS/ e^Opia, pl. keaPy&Md/ 

exilium 
; — coa/ v, denom. in exilium 

misit. 
Ettaph. ^aoaLLf joass. 
^^Cvfift^jaxls/ in exilium actus. 

t,^kfia.*^a«aA/ id. 

dignitas, potestas ; axioma ; 
\lJeAl ascia qua lapis molaris 
dolatur ; scalprum, manu- 

brium ; sestas ; infirmitas. 
>«i ■««*»/ c^ >tw ■wv/ £^i?) 

consuetudo, natura, instin- 

ctus, proprietas. j.w.w»/ habitualis, naturalis, 
natura inditus. jfc^ H^L^ >/ proprietates na- 
turales et habituales. 

^<aa/ , jliiaa/ /". ^svia, peregri- 

natio, vita solitaria , exilium ; 

diversorium. 
y^\.\ V. denom. peregrinatus 

est ; cum ^ secessit a con- 

versatione hominum, 
\ llaaa/ extraneus, exul, 

peregrinus, insolitus, hospes. 

)_jalo t,acaa/ anomalus, irre- 

gularis. 
\ialla^l peregrinatio, hospita- 

litas ; peregrini conditio. 

^\L^l zEflL^joc,, exarchus. 

^^»,Oi , fut. ^SlI^I vel lAsp 
sollicitus fuit, curam habuit, 
sollicitavit ; objurgavit, inci- 
tavit, coegit. 

^-4so/ soUicitudo, necessitas. 

\kii\ id. 

jlaao/ cura, sollicitudo ; facili- 
tas rei. 

t_jN3aS/ SOllicitUS. 

I ">.•>/ sollicitus, sedulus ; it. 

pro ^aAs inclinatus, 
|LaA*a/ sollicitudo. 
^Ao/ sollicitus. ^l — 16 oik Nliia^l' et b^\kSi sollicite. 

)_ii/ rcl \J^oi , [AiL.} sella 
equi, clitellse. 

VAi - Pa. 'Xl aravit, semina- 

vit, coluit. 
Ethpn. p|L/ pass. 
I^/ arator, seminator. 
|Lo;_3/ agricultura, terra bene 

culta, messis ; inde rusticitas. 
lco/ pl. iL-ls/ iracundia. 
[iLsil iracundus. 
ILa^Ns/ iracundia. 
|6vso/ tristitia, angustise. 
">^ ^fcuslL/ verb. denom. iratus 

est in, excanduit. 

}J\ ex yj et V , si non, nisi, sed, 

im6, quamvis. 
J jj/ nisi, ) jj/ nisi ut. 
) J jj/ sed tantum qu6d. 
O/o sin minus, alioquin. 
0/ ii quin : >^ jj/ ^L^ 

sibi temperare non potuit 

quiii ingrederetur. 
i3/' jj/ . . . f<\ m\^ & — :L non 

solum . . . sed etiam. 

>li , fut. y^ ejulavit, lamen- 
tatus est, luxit, deploravit ; 
it. se fatigavit, sed tunc rne- 
lius scrih. jLf ; cfr. uU . Ethpe. «-^jL/ deploratus est. 

Pa. t— ^/ multum luxit ; it. tit 
Aph. verbi oj) , fatigavit. 

\tijLol 1 pl- |6^-^o/ lamentatio. 

\^l , f. \tjLl lugens, praefica. 

^ll/ , f. \L^] ; pl. f. leJll/ 
lugens, lamentans ; ululans, 
inde cacodsemon ; — lamen- 
tatrices. 

K^\ , ^^l ploratus, ululatus. 

\Lj^I vel \L!^l ovis vel bovis 
cauda pinguis ; it. lamia, sed 
melius legitur \L.^ , tr^bib. 

©♦-Xi , lo,— i/ Deus ; c. aff. 
k^ov^/ Deus meus, y«>vi/ Deus 
tuus, i^s^n.^i/, oi«yv-\/ , ^o^/ <?/e. 

^^/ , |<JvH/ pl. dii ; e. o//". 
o.o»IJ:L/ dii mei, ^oov»»»-'^/ dii 
eorum etc. 

ILov-i/ /"., ;?/. yLS^l dea. 

o»ik/ yeri. denom. deificavit. 

ov^lL/ /»ass. 

c^lov^/ e^ Cvt^Iov^/ divine. 

\iooC^l dimin. idolum. 

|Lo<KJi/ divinitas, collect. dii. 
|Lo(H.'^/ jj atheismus. 

^ov^L/ divinus, supernaturalis, 
theologicus, theologus, me- 
taphjsicus. ^Iov^/ IJN^nxiTheo- 
logia. \ls\^l jlli ovi albumen. 

ILajoi — ^^M deificatio, actio 
deificandi. ^; 17 — ^/ |Luov2L|Cc« participatio divinse 
naturse. 

aji'l , ex J et a_^ = ar. y , 

heb?'. ibx , ex =x et i? , si, 
quod si, num, utinam, U a2^f , 
ar. v^ , si non, nisi. 
|a_2i./ tW |a-^/ , colostrum. 

aloe. 
y^t^A^Ll , ?4-.ov-'^ :"inbx , Deus 

verus. 
tartoJi/ y.X^, y^^Tj^, mare, sal. 
IJalf , vide ^l . 
jjajl/ fumus. 

*%^\,fnt. ^^U stultus, 
ignorans fuit, infirmatus est ; 
cfr. -^^ et ^*>-:L/ Aph. v. 

Ethpe. '^IL/ stultitiam, igno- 
rantiam, infirmitatem simu- 
lavit. 

^^/ , IL^/ , f. \L^] ; pl. I 
luH/, f \LSlJJi stultus, ' 
ignorans, infirmus, aegrotus, 
levis, impudens, contemptus ; 
subst. dux viae ; it. impostor ; 
in f. corrupta fides : haeresis ; 
it. rernm turpiiaa auctrix. 

ILo \Sl debilitas, infirmitas ; 
trop. humilitas. tCL^i , fut. y^ij iratusest, 

iram servavit. 
\»»^'l malevolus, indignabun- 

dus. 
?aS/ , I— ».2^./ iracundia, indi- 

gnatio, furor; stultitia. 
\iL^l nux avellana. 

>^— ^i , fut. ^a:L\i scaturivit. 

y^l effusio, inundatio; it., cos- 
ta, latus; ar. fii> , trop. uxor. 

\ aJ._\/ latera habens ; 

I^IiA/ tvt.-tnn/ figura lateralis. 

S^ TN 

sa^(, \k^l f, • pL ^A^U 

I "°>N/ navis. 
|14x/ nauta, nauticus, naucle- 

rus. 
lCujoa^/ , pl.\L "^fi^N/ navi- 

cula. 
|(aA/ nauta, nauclerus. * 

|Loj_4^/ et ILd-lA^/ ars nau- 

tica. 

y^ N i , tSA/ , S-Jt^l prima 
littera alphabeti. t^— 1^ «^/ 
vel 1^—^ «Ai/ alphabetum, 
1^-^ a:L/ ^ juxta ordinem 
ali)halioticum. 

^/ > \—s^\ : pl. ^1^\ , 
\—k^\ . I-Hki./ mille. ^l — 18 — ov»l %sS.l , vide va^ . 

^l, fut. ,a_^|_i arctavit, 
ojipressit ; ursit, coegit ; ob- 
sedit,aftiixit ; contendit ; L^f 
impers. oportuit. it. necessaria 
fuitm; Iv-^/ ^necessario ; 
|L»I:s./ necessariae res. 

Etlipe. S.\lj pass. 

Pa. ^] i. q. Pe. 

I-Jc .\o/ angustise, afflictio, 

coactio, morbus ; locus an- 
gustus. 

>/ persecutor, oppressor; ij angusti». l arctus, afflictus, op- 
pressus ; it. urgens ; f. pl. 
ILps.j' res necessarise. jLoL/ 
jL*!^/' litteraabbreviata; *^/ 
jf ♦! victus cupiditate; ^^^ 
iIIa/ carcer. 

ILoJ-Jiii./ angusti», necessitas, 
indigentia, morbus gravis. 

c^U^/ et t^U-Jii./ necessario, 
coiicte. 

c^/ , ^\^l , /'. H^^/ neces- 
sarius: |^_II*:«k/ ,/'. pl. res 

necessarise. ILoCs ./ o»-^/ 

necessarius essentia : Ens rie- 
cessarium. 

ILoJ:^/ et ]lo.1^i nccessitas. 

>( , fiif. vi|j fugit, evasit. Pa. yJil fugit; liberavit; cfr. 

♦— » • 
\lJol liberatus. 
ILoC^/ fuga, liberatio. 

|ia»o/ lacerta. 
I^Jdso/ oppidulum. 
|4<»<^^/ portulaca herba. 
|L»po/ quasi ex |^-»/ et \ly\ , 

pjgm»us. 
\LJial vel I^Jo/ , et l—i/ ap.Y] ; 

pl. \i. !"v>/ et |La_io/ pala, 

scopse. 
jiso/ /". tapetum, toga. 

toi , 1—4/; pl. |L5»— m/, raro 
1^4/ , mater ; trop. caput, 
origo, fons. \\yl^ 1»/ matcr, 
fons mysteriorum: baptisma ; 
Ifco-L^-so) l—i/ metropolis ; 
l—Ili) |_»o/ fons aquarum : 
piscina, aquseductus ; | — »/ 
|iiaL»po) mater fidelium : Ec- 
clesia ; |o»aoai! ^m^ |ao/ mater 
nomine excelsa : Maria Virgo ; 
|?*oJ> |m/ origo luminariuin : 
oriens ; |l.f f |»o/ vertex ca- 
pitis ; |La„.l_.^<| !_»/ moter 
luxuriie : guttur, gula, con- 
cupiscentia ; | — »a»>oL) |— »/ 
mater nutritionis : hepar. 

lIotM/ maternus. 

|^_aoo/ , pl. |Lo_ao/ Ct |LS_ioo/ ^/ — 19 — ^l populus, natio; ratio, metho- 
dus, classis. 
[momI vel (aoaio/ forma matiHx, 
exemplar; gemma annuli, fi- 
scella cameli ne mordeat. 

)_i/ , \i^] , heb. rsTGX mater 
i. e. pars brachii anterior ; pl. 
^Jal , \-^l , uhia, cubitus, 
memb. et tnens., brachium. 
^-Uoff ^Jo/) res variae di- 
mensionis ; it. vide s. ]^^l . 

^^( et ^_aeoi ^ro y-^t , fnt. 

^^i assiduus fuit, persevera- 

vit, perstitit ; prceter part. 

Peil ^l , l—i-ao/ vix in nsu 

est. 
Ethpc. ^ — i|L/ sicut ^ i/ . 

v.>oia^ ^IL/ institit illi insi- 

diando. 
Ethpia. ^|L/ perseveravit. 
Paiel ^oi credidit, fidit, con- 

credidit, arte fabricavit. 
Ethpaial ^oiL/ creditus est, 

pro vero habitus est, sibi 

commissum habuit. 
^aoo/ , I— isoo/ artifex, opifex, 

poritus. 
ILoiaoo/ , pl. ^Sj.aoo/ , jLSisoo/ ars, 

peritia, artificium. jLa isloo/ 

^al) ars logices. jLa— l^o/ 

\t>A\ ars maxima : alciiimia. IHmo/ , f. I&^isoo/ artificialis, 
efficiens causa. it. in arte 
peritus. 

t^|i»o/ artificiose, afiabre. 

I 1.4/ , ^/ perseverans, con- 
stans, assiduus. 

^ tj 1.4/ perpetuo, continuo, 
constanter, fideliter, omnino. 

^/ adv. vere, certe, fideliter, 
constanter ; it. formula assen- 
tiendi, amen; heb. ■lax, a[j.i^v. 
^a> ^_m1__^ cum consensu 
alicujus. 

jLolJo/ constantia, perseveran- 
tia. |Lfii.4|a constanter, assi- 
due; y.i». ^LjL LaiJol^ conti- 
nuo per duos annos. 

jLa Ua^o) firmitas, fidelitas, 

fides data, securitas ; veritas, 
fiducia, sinceritas; fides : vir- 
tus et doctrina ; sjmbolum 
fidei. Inde, per abbrev. for- 

■ nnda jurandi: ^..aa.ov— a per 
fidem. 

^^opo , l-iaajoy- ao part. act. 
credens Deo, fidem habens, 
fidelis, christianus,/". j^iio-ova» 
fidelis. 

.— aa.oyao , I ivi.o>ao pavt. pass. 
creditus, tutus, constans, per- 
petuus; trop. eunuchus, oeco- 
nomus. 

cJliia^ovao fidoliter. '^l — 20 — tSMl (i^ch^M vel (ii^oiCoA credibilis. 
|Lali^40)^M credibilitas, fideli- 
tas. 

jlso/ , pl. PmI natura, species, 
gradus, ars, methodus ; opus, 
factum, officium, status, vitse 
ratio ; mons, flumen ; it. in 
plur. Emaeorum gens, unde 
aborigenae, gigantes, proce- 
res, incolffi. 

|iso/ id. q. Jisoo/ . 

^Li/ rivus, stagnum ; pecten 
ferreum pro lino jjectendo, 
pala ferrea. 

\LAl id. — it. cf. \Licl . 

^ioaaso/ £p.(pw|j.a,gjpsispecies. 

|»_so/ cibus carne cruda cum 
aceto constans. cfr. heb. ^?3n, 
ar. jaAi- ; cfr. etiam |oea-^ . 

I^oi/ lacerta. 

,"') 

J^i , fnt. ;jI»|j dixit,affirmavit, 

nuncupavit, narravit, recita- 
vit; ova^ ^ '^l memoriter 
recitavit, ov— *3-j La^* ^ ;m/ 
dixit proprio motu ; ^^4^ ;i/ 
dixit de; (_)/ ;_Jo/ nimirum ; 
\—^l ;»/ causam dixit pro, 
defendit. 

Ethpe. ;i|L/ vel ;iL/ pass. 

; — »|£S4o , f. |^|to!!> fama est, 
dicitur, fertur. If a — so/ , pl. Ijia — io/ locutor, 
orator, cantor. ; operam dans 
alicui rei; scriptor. 

ILojaio/ sermo, oratio. 

;—Jo/ , 1^^/ dux, imperator, 
prsefectus ; ^^emirus.jo/.jom. 

|Lo;-ao/ ars oratoria, eloquentia, 
dictio; prsefectura, emiratus. 

;m^, I^U» "'/ pl- l?»P» sermo, 
oratio, tractatus, liber, pro- 
positio ; carmen ; >»t ^J^ vi- 
delicet, ; — m^^aJ^ I^^ utuno 
verbo dicam, ^-itbal^ [ na> 
summatim. 

[ijiol^ao dictus, dicibilis. 

ILaj^l^so dicta, sermones. 

^l|j^|&M jj inefFabiliter. 

;_i/ Aph. V. ;— i . 

;i/, 1^?; pl- \Wl\f- IL;»/, 

ovis, agnus, agna. cfr. I^, 

hebr. "inx , lana. 
po;»/ , |..tto;^/ , [)ao<.o;ao/ ag- 

nellus ; f. lc>_«oo;_io/ , pl. 

\i. rnr>o(-a>/ , agnella. 
|6oo/ , ar. 'xii , c. suff. i-fcoo/ , 

oi^io/, etc; pl. |L«po/ , ancilla, 

serva , a radicali [»/ , hebr. 

nax ; it. in alio sensu v. W . 
|Looi_ao/ officium vel conditio 

servilis, servitus. \->l — 21 — ri ILaij' , pl. ILSso/ id. 

iNoo/ . 

leJo/ i. q. \LJol . 
i*h>^\ quando. b.&xU Mi^ quousque. 
f (-.^i/ ^ quotiescumque. 
^t^l ^ cum vel sine > , a quo 

tempore. 
ooif t-^i/ quocumque tempore. 
^9 «-.^i/ utinam ! 
) L*fcJo/ 6-/ interdum. 

f utCoo/ Cs-«/o ... 9 k^CuM/ b^l 

nunc . . . nunc, modo . . . modo. 

yi si, an, num, 6 ; nnq. expletive 

ponitur. 
oow/ , sicut ^/ . 
jj ^/ vel conti^acte jj/ si non, 

nisi. 
> 001 ^/o si rero, sin autem. 
^/ . . . .^/ sive . . . sive. 
Jo . . . J i?e/ J o/ ... J iV/. 
^9 ^/ vel ^C»/ si vero, sin autem. 

yj i eg-o, pl. ^ nos ; cum punc- 
to inferno insignitur^ habct 
vim verbi subst. sum ; sed 
tunc priwum / nec vocalem 
liabet, nec enunciatur. |_J/ \>l 
ego sum, I — |/ \-k\ volo. 
/tec pronomina in unam vo- 
cem coalescei^e valent cum — it. vide I preccdenti dictione ; j iNQ- o , 
pro I— i/ ^^4^ occido; 
pro |J/ \-^ , voco ; 
pro p/ u-Ci sanctus sum. 

ooi|— j/ , i-.oii_j/ ego sum ; cfr. 

* * 

OOl , 1^01 . ♦_j'/ Aph. V. v-J . 

^a._j / , V. S. ooi . 

i" * "T T 

f-ixaa — ) / , V. (.eaj/ . 

^ja-j/ avvojva, annona, tribu- 
tum ;^y. »xoI.joj/ ; it. impensa, 
commeatus, stipendium. 

v**J i /"?//. «-.*i|J gemuit. 

Ethpa. u.*_jL/, p'o«--_j|L/, in- 

gemuit. 
Ettaph. <^lLl ,pro i^lLL/ , ?'^. 
I^-^Il ef liLJlL , f. su/f. i^^IjL; 

/»/. l^ijL e^ |^£j|L , gemitus, 

suspiria, 
P-joL , pl. IxIjoL id. 
[L^l , pro ^U|L , gemebundus,/". 

IiwJl . 
).1jL ut |,^oL . 

)aj/ , c/r. //ci. "sx. stannum. 
y/ reri. denom. fut.ifOjlsian- 

num ille^-it ; i^/ stannatus. 
Ethpe. yj*|L/ ^-e/ yjL/ stannatus 

est. 
jll)/ stanneus. 
I; .•^i/ h^yzizKO'^, linteum ad — 22 — iAj/ abstergendum ; pl. \\^l • 

yi fut. ^oP ar, 5I , gemuit, 
clumavit, questus est. 

|6oo/, y^/. i^»o/ tristitia, luctus, 
sollicitudo, cura. 

|_ij/ multum g-omens. 

]Lu.l gomitus. 

ILoiJul^i ignavia, socordia. 

^— .j/ , /'. 001 . 

|jo_XL/,|^a_3Mc/ ija-aJ/, dcva^^opx,/". , oblatio, liturgia, 
missa,orationesmiss3c, velum 
calicemtegens;^>/. «^»5*^-^/ • 

^JJj] et ^oxj/ aviyy.Yi, necessi- 

tas ; y>/. >tinn 1 1/ , *ja] t\ 1 >/ , 

lAto^^i-j/ ; ^ — <^-i-)/f I; — -^ 
necessitas absoluta. 

^laij/ necessarius. 

|L<ittiJ/ necessitas. 

^aajj/ avayy.aTov, latrina. 

6._l|_ttu/ necessario. 

t-ca.j i , fiit. LB»aj () coegit. 

Ethpc. iaJ|L/ coactus est ; iV. 

ov-^ is — fiiu|L/ tristatus est, 

ta;duit illum. 
^— a»a_j/, er. [^.^aAil , forma 
' grceca pro inusit. syr. ^1*»« / 

usurpat., pl. uoH^a'/ , an- 

gustia;, angor, anxietas. <.SL_.J( , \kii non invenitur in 
sing., scd cfr. ^\ et ;]X ; pl- 
y '" °>/ , >Ili/ , J_l9/, i'/a/. cons/- 
4-. — li/ ; c?<m fl'/y/?.r. «^ ."^/ » 
t-oio — 9/ etc. facies, vultus, 
forma seu species externa. 
\-LiL 1*13/ velum. 

(_9|I^ in facie i. e. publice, vel 
etiam simulate, nempe ad fa- 
ciem tantum. 

^ tJll^a in facie i. e. in cons- 
pectu alicujus; eadem locutio 
adhibetur cum verbo u_»o/ 
jurare fecit : »-J3(a ^o.j / Cvlaoo/ 

l^ zii jurare illos fecit in 

conspectu pueri, i. e. jureju- 
rando obstrinxit eos puero. 

«-Isjj versus. 

1-I3/ ^ pro, propter, super, in 
fronte. 

|Z3/ >a^ panis propositionis. 

\kii hebr. nsax, species qusedam 
avis. 

u°> .t/ Aph. verbi t3a_j . 

wQJi , fut. koa)'|-i , ingemuit^ 

suspiravit ; cfr. uJ/ . 
Ethpa. iaJiIL/ id. ac Pe. 
\LsLl gemitus,dolor,tormentum. 
(-oJ/ multum gemens. 

|;-.oj/ , f. ayxypa , anchora. I 23 — y^l Jo/ ; constr. > . I"i/ homo ; collect. homines, mortales ; 
perextens, : familia, pareiites, 
cognati, cives. /. pl. jJj , vide 
|L&_*/ ; cfr. ar. ;^i . homo, 
homines. 

•j^/ aliquis, quidam, etiani in 
fem. ijj/ ILto/ mulier qusedam. 
uj/ U re/ lAj/ tjL nemo. uj/ ijj/ 
singuli, unusquisque. «jj/ '^ 
fc/ >» JN^ unusquisque, qui- 
libet. 

|La_^j/ humanitas, genus huma- 
num, cives, domestici, paren- 
tes, 

jJa^LJ homunculus. 

I— IIj/ humanus. 

^ t| >)/ humane. 

)Lajj 2. </. ILoAj/ . 

J^Oi tu, 7>/. ^ofcj/ Yos; fem. 
cfcj/ , jo/. ^iL/ . ubihabet vini 
verbi subst. sum ci/??? prceced. 
dict. coalescit in unum v. g. 
fi^L^, ext^l ^^-g^ tu occidis; 

&— ib>«— O , ^-2' C^/ I— 1^« O tU 

sanctus es, f. o.6JL.^ ; 6^> 
e./- fc^/ ^if tu mundus os, /". 
) etc, pl. ^oN. T .L^, 

* * r pl. I — kj , mulier, uxor. 
j^JoLCo/ r/i'?/?. muliercula. 
)Ijj muliebris. 

JLroJ _ Pfl. ^l,fut. [-L\L 
sanavit,curavit; trop. restau- 
ravit. 

Ethpa. »-_4|L/ pass ; insuper 
se sanavit. 

]La>ol remedium. 

P»/, \ltttj part.prfes. - it. stibst., 

pl. ^S Ll , jLS—ao/ medens, 

medicus ; f. |I*o/ , \LJal . 

|Ln ".tv./ sanatio, medicina, 

sanitas, remedium. 
(Ufia/ medicinalis. 
^— IIab|_m sanans, />/. ^Hlao^i 

medici. 
ILai.^^ et jLfti.wv» sanatio. 
|ju«»|^M qui sanatur, sanabilis. 

M^/ , ^T mjrtus ; fem. |iw/ . 
|_^/ , \Ltx^l , st. const. t^l ; jo/. 

!tt>/ paries. |N_o»|fc^ , yj/. 
.jfcJ^ fundamentum. 

>/ cervical. ILfco/ , sr. c etc. 
Lfcj/ or. .cj , jji ; ^^^i _ Po. v^»/ dissipavit 
/»o?«a ; seduxit, fecit ut er- 
raret. 

Ethpc. <^^|L/ erravit, devia- 
vit, modum excessit. ^l — 24 — Y^l UyaJaj , |&> j,flw>/ luxuriosus, 
prodigus ; y:*/. ?//.- ^l^a»/ , jo/. 

^I^^o^/ intemperanter. 

ILo-^a— »/' , i ■''la.^l a-JO^TCa, 

luxuria, intemperantia. 

lU^/, ^^lii^/, c^.jLa^/ 

stiiliulum. 
I;. '\T\^i stabularius, equo- 

rum gubernator. 
]l^l , pl. ^o»_I^/ , ILo^I^/ 

stadium. 
^t-^l (it ^LU^^l CTTdcBtOV, c. 

palsestra, hippodromus, sta- 

dium; pl. ^l^Zeal , |Lo^^/ . 
ja^u»/ I!to3c, porticus; aa-l^/ 

StoVxo^, Stoici. 
|Ja_4«/ (TTLiXo;, ;?ers. oA^i , 

a?'. oiS'i»-^ 5 columna, sacel- 

lum monachorum. 

llia^-/ ^'/ l^alua»/ Stjlita. 

t wt o^/ TToi/sTov, elemen- 
tum, rudimentum, principium 
cujmve rei, litterae alphabeti ; 
inetnph. fiir-ultates. 

yua^^cal et [lififtsag^/ elemen- 
taris. 

^aaoo^i*»/ c-Toij.a/o;, stomachus. 

|»_3a_§^/ ITTOT^oBlOV, jug-um 

tfxtorimn. 
V^d^l rel [i-^A^l tempus; pi. Lo»^a4««/ , p;;3a4-»/ . 

^-a^a — ^/ TTUpaf^, styrax, 

myrrha, stacte. 
ia$a|a»/ satrapse. 
>\^/, li^/7. ffToHjo/. JJ^/ 

stola, pallium, vestis. 
\-A^.Bal vel i-aa^^fltt/ chalybs. 
im^a^^/ cTTaTt,^, militia ; m 

accusat. ^Ja.^\ . 
\l_^L^l vel ^U^^j , pl. 

\i — ..ttxg^/ [)erturbator, ca- 

lumniator. 
\^A^l «TTaxTYJ, stacte, stjra- 

cis arbor. 
<.yl^jveli^C^l, stratum, via. 
\ "L^i. g^/ cTTpaTsia, pl. 

iM !! |,»g>-t«>/ militia ; it. sicut 

|.^^/<7TpaTYiY6;, duxmili- 
tum. 

jLa^f.^att/ rjTpaTtwTTf]?, milcs ; 
;>/. ^a^;;:^/ re/ILa^;;:^/. 

U ^C-go»/ genus scripturse 

antiquissim?e apud Syros : 
-Lo»;i ^u .. scriptura Evange- 
lii, ye/ (jxpoy^fok-fi rotunda. 

I Ur Oua»/ TTpvivO?, luXUS, 

voluptas. 
j^u^/ mortarium. 

jj&loa/ ^^/ ■- </»X~>/ , 2V. jja&aa/ 
<7/o7.-/] , /;/. Ua^Io»/ , oaiLaaL»/ 

schola^g-j^mnasium. jjo^/ ;^, 
/)/. iiaioo/ «-Jla discipulus. ^l 25 — <.&aal I '.<^^^i ^ pl, I "Aft^Mn/ scho- 
lasticus, discipulus, vel etiam 
magister. 

|N o^A^i limen. ?«__aaB/ , l—ittA^/ , »/, |_^att/ e^c. species, forraa, 
decor, honestas, habitus, ra- 
tio agendi, causa, professio 
monastica. ^«4 ^nof ^ «J^ jj 
nullo modo, )«_a^f ^a-l*»/ 
diversae species. 

pN^a^a»/ hypocrita; it. hones- 
tus. 

ILaiNioIxittf hjpocrisis. 

jll^ao^att/ iiguralis. 

>4— Aa> verb. denom. formavit, 
repraesentavit, simulavit, fin- 
xit ; mutavit. 

>a — s^_x»/ simulavit, formam 
induit. 

?Q •sntn , l^ni^ forma,figura- 
tio. 

|Lftvaa.cttao configuratio. 

jivn^^cn^ figurator, fictor. 

|La_iitta.ooao conformatio. 

^B>( vel ^l, fut. ^p, coacer- 

vavit, abdidit; subministra- 

vit. 
Ethpe. ^Il/ et ^|L/ pass. 
Pa. ^—i»l coacervavit, obtexit, occulta^^it; it. Aph. verbi ^^ . 

.^l et ^] , V. ^ . 
I 'ue,] res in usum temporis 

futuri repositse, thesaurus: pl. 

>ZL»; commeatus. 
ILoL*»/ coacervatio. lC-Ai»/ vel I,' °>fn/ vas plum- 

beum. 
|_^a_ax»f TTtOYYO?, spongia; 

it. lana munda. 

I •sn ^anl , pl. ^_Zan4nftf CUrSOr, 

veredarius ; c//-. y;ers. dii; , 

celer, levis. 
|^_g»ikoaa*»f spiculator, tortor, 

carnifex. 
\Lk^l et ii2u»/ Gory, cuneus. 

I .N.i.»^./ , I ni.ainn/ ^f {«x^"-/ 

rubro tinctus; forte a ootvi| , 

(poivtxoc. 
lC-^o»/ porticus, atrium. 
;.°sw/ , |;.^fw/ (?f li^&M crrrsTpa, 

cohors ; it. aoaTpa, sphaera. 
|jV.^/ ^/ \Z'„^ktal globosus. 
ILar^ax»/ e^ |L<Jj'^a^/ globo- 

sitas. 

I . i\»x»/ ^ yy/. (^ >_.l\^tir>/ 

a7:).r,vtov, ligamontum vuhie- 
ris, modicina, cmiilastrum. 

ILal^Ao/ , jLm '\^«»/ /<-/. 

>wi Ann/ /'. y^/. g» "4ft>/ acTZir, 

aspis, vipera. 
|mAa»/ merces, retributio. i^l — 26 — U^l \^i^l dcaTrapayo? , aspara- 

f^nis, no^um germen. 
11^3»/ ejdoni»,- malum cj- 

(lonium, nr. ^j>l,lz, . 
lo; kxoj ocvmum basilicum, 

jasminum. 

I^; a^/ (jr.'jpi;, cophinus. 

|>cii*B/ (j-aOapio;, gladio arma- 

tus, armiger. 

^^ttao/ rr/.DTO^, scutica, flagel- 

lum. 
\ — g^oAo/ td.; ins7iper Sktqtyi 

desertum scetense. 
|;ai^f absinthium marinum. 
hfMw/ (7/.690C, scjphus. 

t^i ,/«/. fOAap captivum fccit, 
vinxit, cinxit, ligavit, jun- 
xit, clausit ; tropice : vovit, 
obligation(> adstrinxit. 

Ethpe. '^L\ll ptass. 

Vjcu»] ligamentum, vinculum, 
compedes, vinculis constric- 
tio, obligatio. 

Ija—co/ ligans, conjunctio co- 
pulativa. 

|__ia_jB/ vinculis constrictio, 
obligatio. 

fc-*a»/ , Iv— u»/ vinctus, cinctus 
armis. |^_J!^/ ts — ^ domus 
cnpticorrnn : carcor. 

|Lo;.u»/ ligatio, captivitas. |J_a./ , ligamentum, vinculum, 

particula copulativa, obliga- 

tio voti; Zodiacus. 
'^\m , \ito\» ligamentum. 
UZl ^\m chigulum ; per ext. 

lumbi. 
IL;^^^ , pl. ItJ;;»»^» fasciculus, 

turba hondnuni, animantium. 
|L;.aft^o pro IL^xoM , i\ ^.Boj . 

|(a>/ aaaaptov, assarius, assis, 

obolus. 
|ba»/ , vide \L\ . 
^io^u»/ jfissura; derivatio. 
y^Lt^l , \U^l , \\^l o-TaTrYJp, 

stater, statera. 
p^tt»/ polaris regio; cfr. assyr. 

istunu. 
I^^ab/ manubrium. 
\kA] , vide caJ. . 
j^/ , vide i^L . 

»Si et, etiam, quoque ; l9/... tS/ 

tum . . . tum. 
IA3/ neque. 
^ioi «3/ etiam nunc. i3/o . . . l3/o 

post jJ , neque . . . neque. 
IL-S/o ne quidem. 
^ 9/ 2)ro J i3/ etsi, quamvis, 

saltem. 
jioi ^/ saltem nunc. 
^/o vel etiamsi. 
♦_3 vS/o etsi, vel etiam cum* ixad/ 27 ^l y3)\^ quia otiamsi. 

^—^ v3/ *•(?/ c^ ^l etiam, 

otiamsi. 
I-Zs/ , inde lSu/ . 

JLs/ ^^ ^il, /•;//'. ^ip coxit 

speciat. panem. 
Ft/ipe. <^lll pass. 
|La3/ eoctio. 
i-la/ , \-lkl pistor ; it. panis ; 

/'. iLk] pistrix ; pL IfcCls/ . 
^3/ , lla/ y^ joflss. coctus; f. 1^-3/; 

^V. panis, placenta. 
|Lq_I3/ coctio panis ; ars pis- 

toris. 
|ftc3|» coctio panis. 
) 14 L , pl. |La IsL fornax, 

clibanus, culina. 

♦—3/ A/j^. i'er6. v_3 . 

P3/ 6"^ t-J*^/ palatium. 

1)0 — 3/ msx , ephod, lorica, 

cappa. 
jL^ai/ ephod. 
\l^a3}siciit 1)03/ - «V.psalterium. 

I— ta.I)o 3/ , pl. a iaI)»— 3/ 

•j-oSiaxovo^, subdiaconus. 
|Ja3/ ampulla, laguncula. 
I— loB(i3/ , |__lfl<»(i_3/ , a-o'ja"{a, 

oxcrcmcntum ; indigestio. 
llaoos/ Cwa latrina. 
lioiijas/ d-oPaXaajJiov, succus 

Ixilsami. ^_^(_3/ impar numo-us. 

procurator, praefectus, dux. 
|L<i3ot^-^/ administratio. 
Xr^^h t44^/ census, tribu- 

tum. 
) ^n nt«°i/ et alice formce fere 

similes, pl. ) 3a o"»!."!/ , 

s-iTXO-o^, inspector, episco- 

pus. 
|La_a*3/ cicatrix in facie, /*/. 

\iWXl . 
1—»;— J/ o'Jpa[xa, res cocta, 

pulmentum, cibus. 
4j-l3/ p. pass. irr. v. tka3 . 
1^*3/ pallium monachi. 
jj — 3/ vel jj — 3/ oia^wTj , ras 

vitreum. 
|_t3/ fertilis ; locus apricus. 
^i3/ velum, cortina, tentorium, 

atrium. 
|j3d/ cochlea rotarum. 

|t^a_m3/ pl. |(L_!ja_xa_3/ Ct 

|L_Ija_xtt3/ 6']j{6vta, salarium, 
merces, stipendium, alimen- 
tum. 

\k.\Lo,] pl, ||L-Ili(a3/ id. 

\i.^l capistrum, restis. 

) N°i/ hyonu, ar. '^ . 

>w> .m°i4/ a-o^^ao^t;, judicium, 

sententia. 
j^/ }?alla. 
)_a3/ iV/. <y. )a^/ . y^l — 28 — ^il \ k^j pl. ^ttla? fons, canalis; cf. 

r 

]lk^j serjjons. 

|_tt>;-_a3/ et [-atiks^] chlamys, 

amiculum, sindon. 
^^-jo^/ et u4-»o^/ 'AcppoBiTTYi , 

Yenus, noinen stellci' et dece; 

hermaphrodita, adulter, scor- 

tatio ; ses, ses rufum. 
|-itt»;-3/ , vide s. >^'^ . 
IfcJls/ , sine singid. uvse passse. 
\I9\W1 , V. ^aj,a . 
|t^/ , locus, occasio, mora. 
\'<fLs>l f. o^opx, nausea, cholera. 
jN9/ , V. denom. nauseam passus 

est. 

UJ suiiollex vilis, ;;/. uf ; it. 

habes \Yl e rad. |o . 
ILoJf , pl. IL5./ mactra, pulmen- 

tum. 
ILo./ jjro ILftl^ , V. Lo« . 
c-i/, vide w". . 
lC-^a4 1? JttotcoBej, (luae co- 

himnjc toxtrina'. 
pa-4i/ id. q. \><^l . 

r*~^ . . r^ 

iS./ , vxde i3c* . 
.^^^\.vide<^\. 

lW , fnt. joi^J recondidit in 

horreo ; vox hierosol. dialect. 

Anh. i^o/ manumisit servum, vel manumissus fuit ;tV. nt'%<\ . 
I^o/ horrcum, thesaurus, ga- 

gazophylacion ; 15 «o/ tv*» id . 
\i»Yl p. pass., al. etiam avis 

passeri similis, flava; ar. ^ . 
|>'J condimenta ?<^ piper, etc. 

„^^as>i accubitum, stramen- 

tum. 

) joo/ a,yY.MV, cubitus. 

^(uao/ o?xov6pi05, oeconomus, 

procurator. 
jio/ i'e/ jio/ ocyxuXv], ansa tu- 

nicce, etc. 
\'^jLa\ xXsi; , xXsTBa , clavis. 
jlinn^so/ sxx^wYia^a, ecclesia. 
to.^wi.nn^vo/ ecclesiasticus. 
I '\ ^o/ e^ I .1 .'^o/ ayxuXiov, 

brachiale, armilla, torques. 
)»o/ , oc>tjxYJ aetas. 
jlo/ axovY), coticula. 
|£ao/ , /'«V/e lAoj . 
^o^^o/ axpaTOv, merum ; jenta- 

culum messorum, dcy.paT!,or[j,a. 

1)/ apa, 6, igitur, utique. - it. 
ocpa, utrum ? an ? - enclitice 
ponitnr post interrogativa : 
l^/ ^IL/ quando ? |>/ ^m quid, 
quidnam ? 

^=>>/ , ^1^'i/ ; ^V. ^li.^ , ^l^;! ; /;/. 
I — II=>)/ arabs, arabicus e/ 
aA^5/ apa|3u6t. \H — 29 — "»/ ]lLil juncus, scirpus ; cfr. heb. 

r.r-ii" , et m\ 1/,^ salix. 
^'il et derivata, vide ^ao» . 
ji— 30— ^j/ structor, murator, 

lapicida, id. q. spyoXaPo^. 
pas^W ^t p(i>4W purpura. 
lL<il»<x^i/ color purpureus. 
Ija->4W 3c?Y^?o?> argentum. 
k^W vide ^^ . 
Uti/ et ^\s\ , ap-apy), xiTix , 

mensura. 
y^y^l tympanum. 
^lsoji/ , vide ^)i . 
)_ia_oo>»/ , \^k^\%\ et alice 

formce, vide JSaa^»/ . 

t * r , * 

|»-)f/ V. \y^y\ . 

lb»j/ et lb-.)j/ murator,archi- 

tecta. 
I— liaa)»/ farina ; jjersice ijf 

1^-0 j/, vide U.0» , 

jjoj/ vel jjoj/ fibrse palmarum. 

voj/ , poj/ , /". I^Joi/ vitulus, 

juvenca. 
V.OJ/ , l-jo^/ , )jo^/ ■p-ix, arca. 
Ifj/ , cedrus, pinus ; |fj/ c^Jla 

grana cedri re/ pini. 
»)/ ^yO^. i'om Ifj . 
It>/, rzV/^ li^ . 
)»off/ menta. 
\UWl sturnus. 
iNsff/ baculus, malleus. s*t>Si — In jmrt. exstat u.f/, 
W^l fugiens, distans. 

Pa. u.>/ abiit, discessit, pere- 
grinatus est ; abegit. 

•- jo/ , I— >o/ ; pl. l^lVo/ iter, 
via;status,modus, consuetudo, 
ratio vitse, religio. \L\ol ;_» 
viator ; ^-HLj )-J.jo/ tertia 
vice ; W^ol l^ ^L/ una veni- 
mus; |i>> — -5o/ N_-j» bivium 
viarum. 

I— L-jo/ viak)r. )_Lljo/ jjt^ 
proverbium divulgatum. 

wj/ , )li/ part. prces. Pe. - it. 
subst. hospes, peregrinus, via- 

tor ; via, arx. | 1»/ n -^ 

hospitium. 

\ltu.'^l profectio, peregrinatio, 
hospitalitas. 

)^>/ apsTY], wtus. 
)^j/ bonus, virtute praestans. 
|L<4»/ virtutis praxis. 
\k4yVl-, ^s^Vl atpSTixo?;^. m. 

aa^f/ ha?reticus, 
ILttiL^j/ et |L<i^a-4)/ haeresis. 
)i<itt^t/ dtpToxoTco?, pistor. 
)_!;/ , jo/. ^^5/ , |lL_I5/ leo; 

elephantiasis )-^i/9 )!»/ cha- 

mseleon; planta. 

|La — ^t/ <?^ |L<i_Ij/ lejena ; 

pl. \li\'Vl et \il'elYl . yW — 30 »H \ilfl, f. I^Ju»]' loprosus, elephan- 

tiasi laborans. 
ILollj/ elephantiasis. 
\ll'^l arianus : sectator Arii. 
ILau^j' arianismus. 

Mars : nomen dei et planetce; 
ferrum npiid chimistas. 

• ) " ■* r * 

Y^S , usttatins y;-» , fj<t. yjl-j 
longus,abundans fuit,duravit. 

Pa. y)/ siciit Pe. — it. Aph. 
verbi y^ . 

Aph. Kj\oi prolongavit, exten- 
dit ; cum ^ vel ^ person. 
moram protraxit alicui, co- 
piose dedit gratiam etc. 

\ — sjof longitudo, prolixitas ; 
tro)). excellentia, meritum. 

p3»o/ longitudinalis. 

y- jj' , |a* j/ longus, abundans ; 

/• i-^W , \^Vl ; pl. je^f/ . 

I^Ia-jl^ vt ev^^a-yj' . 
fc^t^ji' longe, prolixe, abundan- 

ter. 
ILalij/ 7// ^ajof . 

l-iW , l-^i/ , ^J/ ; iV. l^j/ f. 

■ ^P/Jl 1 initium, principium, 

principatus ; pl. |s;)' , ua^"^] , 

U»]' , t(sitatius l»;/ (s^ , apysta, 
archivum, bibliotheca. ' |lsj/ archivarius, bibliotheca- 

rius. 
^oa^]' , p'*»»/ apxwv, princeps, 

dux. 
llJaa»/ ad principem pertinens. 
|_4'*^i/ apywv, oyzo-, prin- 

ceps. 
[^(is'^let \^ca^a.t>'^l dim.prcec. 

V*^t*^j/ , |jatt*j^j/ , pass-.j^i/ 

ocp/tBta>tovo?, archidiaconus. 
I; — 6^»/ o(.pyi(x,zpo!;, princeps 

mcdicorum : archiatrus. 
l4«^»»i' opyYicTTiri^, saltator, 
|L n ^tt i. *< y] 6p)(Yic7irtj?, saltatio, 

chorea. 

>oj/ Aram, nomcn filii Sem et 

regionis Syi^ice. 
tsl\»'<fl aramaice, sjriace. 
^Isoj/ arama3us, syrus. 
^l»»/ ethnicus, gentilis. 
fc^^Mf/ ethnice. 

|_4i/ ap[j.a, currus. 

>^4j/, Ji-30»/, /ew. c^-i»i/, 
le^ij/ ; ;;/. ^_»o;/ , Ifc^;/ , 
viduus, vidua; c/>\ heb. p^x, 

«?'. j;:l . 

"^— »♦/ , V. den. viduus fuit, vi- 

duavit. 
ILo^i/ viduitas. 
^aiao»/ , pl. ^ii)/ apjjisvov, uavis, 

malus navis. <'9l — 31 — ^l K'^} hoedus, caper silvestris. 
^Lj/ , f. ]Ls!,'fl lepus. 
l->^»/ et k^j/ mus campes- 
tre. 

ixa ^fl , pl. cca — .^fl XlpZGl^, 

hseresis. 
\^iil^\l hsereticus. 
|I*lj/ aqua hordei decocti. 

^ f i , fi't. Nxo^p , ar. j^-J, , 
heb. iTip , cw?n accusat. per- 
son(e, vel ciim '^ , occurrit, 
obviam ivit, contradixit, res- 
titit, aggressus est ; accidit. 

Pa. NX)/ sicut Peal. 

Ajj/i. >xjo/ smit Peal. 

>x>o/ , ^Xjo/ occursus ; |— a^»o)J 
in occursum, obviam. 

|L*_ijo/ id. 

ILo^ojof occursus, disputatio. 

\-^o\\ contradicens, refutans. 

ILa-xoj/ disputatio, controver- 
sia, refutatio. 

I— lIo)f polemicus, f. |^-^oj/ . 

|La_ijlja_i occursus, disputa- 
tio. 

^\l , \l'^t , heb. yin. , ar. >y\ ; 

pl. ^Ll}] terra, regio, ager. 
- ll'il -^ , civis ; [-L'il Jil^ 

mundani ; c. sit/f. ^'il terra 

mea, etc ; it. v. ^_i> . 
]LL'fl cf lll»/ terrestris. )^'il , pL \^yl ; f. \L^'yl , 

pjl. \bZ'JL'yl terrestris. 
\s\] Aph. verbi i5> . 
k^Af/ et |^u_ij>f/ V. >xo> . 

sMr^i ,fut. kAott — * contudit, 
fregit, percussit, conquassa- 
"vit arborem ; cfr. ^\ . 

|aoj/ malleator. 

ILalof/ actio contundendi. 

i-^l - Cf. \^l . 

Pael «-_!/ sanavit, curavit, 

pacavit, reprehendit ; — it. 

Aph. verbi ^ . 
jlfc/ pacificans. 
ILa^j./ sanatio, pacatio. 
ta*/ Aph. verbi cal» . 

4-ici , /^/^ )a_fc|_i fudit, effudit 
aquam, sanguinem, benedic- 
tiones, maledictiones; diffudit, 
sparsit. '^ ^*^\ ^l se liben- 
ter obtulit, 

Ethpe. ^\ll pass.; ^ro/). lapsus 
est, ruit ; c. 'V-i. irruit in, 
c. 'f^Ji adhsesit, se addixit. 

lyal/ effusor. 

|Lo»aI/ effusio; trop. libertasm 
aliqua re. 

»_-.I/ , lC-I/ effusus, dissolutus, 
fluidus; trop. intentus m'. 
u3 |»J./ addictus. ^-io li— *i/ ^l — 32 — 1^1 se^regatus a. 
|LoU. I/ effusio. liquefactio; 
//•o/>. libertasm aliqua re. 
I^lka Lo^/ vel \lw dilatatio 

oeuli. 
lCl/ effusio. 
pUl^M Uuidus. 
|L<i_)U.|t>» tluiditas. 

\i^l , vide li4- . 

^a^.I/ (lesertum. //<?^r, •jin^^tU"' . 
|La— LI/ , r/r/e ^|_k . 
I^Il»/ , iVflfe |6a/ . 
^l m. et jeAjw/ /".; pl. m. ^IL./ , 
/". \i^l^\ testiculus. 

'^l, \lJu.l,f.,it. |L;_L./; 

p/. \lJlk^let l^-I;;!»/ assj/r. 

iskaru, jugerum, pra^dia. 
\kkt.i , laL.o/ e^ iLaiaj./ , vide 

|_1;1j./ acacia vel buxus. 
lul/ , pro inl , i7"^e >^U • 
^l funis, rudens ; it. imperat. 
Aph. verhi |J_j. . 

U*/ «V/. (/. ^J>0/ . 

*^LA.i , ///^. lSo^J» incantavit ; 

r/>. iaI . 
^-9ak/ incantator, magus. 
ILoSai!/ incantatio, urs magica. 
\s^l incantatio. 
^al; incantator. lA*/ Aph. verbi ^ . 

ll— a»./ , ;je?'s. ^^^ hospitium, 

domus. 
^-lajij./, U^pAj./, I ^o i °i >/ , 

expreced. et suffixo posses- 

sionis persico oS , qui curam 

habet hospitum, procurator. 
|Las>ȣj./ hospitalitas. 
\i-kJi hospes ; it. sicut \i-k». , 

vide ;_aj. . 
;!/ , vide 'JL . 
|L./ /"., fl rac^. &* , c. Iprosthet., 

in st. cst. fc^ et tJi , c. su/f. 

ot^j^/ <?^c., fundus, ima pars ; 

pl. I^Il*./ , ILfcCj./ , m pl. const. 

t.fi>Ij>/ nates ; cfr. m'^, niiZJ ; 

«'"• ■"*£:., •'*i-: , e^ c-^li,, pl- 

C^/ , \L^'l /:, yj/. |Lofc._:l/ 

febris. 
\L».l , vide ^I , l^j. , sub Lfi^ . 
«-.^jw/ yz"c^e l^* . 

s^oL».} utmaim, seniper seq. ^f . 
i^ia_i»o^j./ struthiocamelus, 

vox persica . 
J_iL»Cu_j./ occludens ; inde qui 

merces sub clavi habet, spec. 

in navi oneraria. 
♦_L6_j./ e^ (-.»_ois_k/ co?i/r. a 

Ifiol c^ ^Co ci<m aleph pros- 

thetico, anno proxime praece- 

dente. IL/ 33 — nll ^9^«./ scalprum, scalpellum. 
|l/ et ILol/, i'ide sub |o/ . )(; ,fut. \L\S; imp. \l,fem. uL, 

pl. ?H. oL vel ^ooL , f. ^L re/ 

^IL; inf. \i\» vemt,advenit; 

^rvemt ad exitum , adfinem, 

processit ; contigit, accidit ; 

ad se rediit ab ehrietate ; 

convenit, concubuit. ^\ ^ 

^VU temere, inconsulto fecit. 

o>:L LL/ in mentem ei venit ut. 
Pa. «-L/ venit. 
Aph. «-.^y./ , imper. \iJ\, venire 

fecit, adduxit, perduxit, pro- 

duxit librum, testimonium ; 

sustinuit. 
^ooCl ^Lil creavit, produxit. 

>_aA ^^ t-.^-/ diligenter con- 

sideravit rem. 
;il:aA \L!l y/ quasi adducas 

ad dicendum : verbi gratia, ut. 
Ettaph. u.Lll/ adductus est ; 

contigit, successit res. 
|L/ , ^Il/ p.proes. Peal. 
UL/ adventus. 
\IqL] id. 
^oL/ viator. 
^L^o , \L^I\m et |e-Cs» adven- 

tus. 
U^J» introductio. 
ILa*^ — ^ adductio, productio ; 

apparatus rei. ' ^^Jo , ^-u^J» adducens ; 
jZlitt » ^lllii-j» canalis, aquae- 
ductus. 
ILolI^Jo adductio. 
^IIc-L^so derivatus. 
' I L all N* L Csi derivatio, propensio, 

|_joL/ fui^nus. 

;-.L/ , |;*L/ ai9r,p, sether ; it. 
a9"/;r/i, polenta. 

^lX] vel I— I(-t/ sethereus. 

oo|L/ , vide ^\-^ . 

\-^l] et ^-^L/ a9XY)Tir];, 
j athleta, vir fortis, heros. 

^-Ij—^^^L/ more athletarum, 
fortiter. 
I |L(i_4^L/ et ILo—sHl/ pugna, 

fortitudo. 
1 Ettaph. v^LL/ verb. denom. 
I more athletarum pugnavit, 
! forti animo fuit. 

|!j^L/ eclipsis lunse. 

>^L/ , vide ^L . 

yL/ Aph. verbi ^L 

moralis. 
^oa-N*/ TjOixov , ethicum. 
^Il/ , pl. ^ll asina ; | — »L/ 

pullus asinse, asinus, pl. 

|_)L/ asini. 

, iL/ , \Wl pl. ILoJL/ et IJL/ lo- 
j cus, regio, sedes provincia? ; 
3 , c^/ YjOiy.T^ ethica, scientia H/ — 34 ♦L/ m sensn ff/iirat. via, potestas, 
opportunitas ; f »L/ <'^^ HfL^a 
ubi ; IfL/ ^ vel 9 hI' ^ 
unde; ii] Ul — ^ in multis 
A-ariisque loeis. 
^co jtro '9l\k , ex pr(^p. o e^ 
Ul, «'•• j"i , Ji, post, pone, 
in vestigio; <-oiitra, adversus; 
)ma\ jtci , vel |so<i»> oij^j clie 
sequenti ; ov-^^y »60 , capite inA'erso: j^a^b^, successive; 

post, postquam. 
^^lL^ postea ; \ ^sji^ — » ^ 

posteaquam. 
jLaljeo posterioritas. 
\-L\ll et \-^>Wl regionalis, 

localis, terrestris, popularis. 
ILoIjjL/ localitas.' 
J^L.jll TpioBiov, triodium. > •*»^ < 3 5 ^h O seciinda littera alphabeti 
Syrorum ; mtmeri nota valet : 
cs vcl o = 2, <^ vel i^ = 
2000. o = 20000; vbi 
vero 9 prcpfigitur eadem si- 
gna numeros ordinales ex- 
primunt, v. g. s ^ = secun- 
dus ; etc. 

«-a prcep. insepar ; cum off. 

* c > > • l r 

Uv3 , ya , • -*>'> , OV^ , Ov-3 , ^ , 

Indicat : 1 ) locum in quo ali- 
quid est, vel adesse putatur : 
(U«ova in templo, ^ .«.f ~> 
in principio, >x)^ — » prope 
portam, ^aia inter vos. 

2) societateui et comitatum : 
(U-La |L/ cum exercitu ve- 
niens. 

3 ) statum^conditionem : Ik^o^ 
inira. 9 ;o^»a ea conditione 
ut. 

4) tempus : tl.\!Ls noctu. 

5) rationem et instrumentum : 
\ ^.nn-> ^^ occidit gladio : 

i-oia_jLlx3 \'\ .. vidiT ocuiis 

suis. i^ \uiv te. 6) pretinm : ^Axas» \U^ o>I=> 
emit eum talento arg-enti. 

7) cavsam : ob, propter, Lai/ 
|_Ioi*a siti morior. 

8) motum : ^ock— a "V-^ in 
illos impetum fecit. 

9) finem, scopum : |_Jtjjtta \i 
non propter compotationem. uJ.^a , vide 

1^^ vel l^ spina alba, rubus ; 

trabs, torcular ; mensura ; cfr. 

''^6c'7oq,et heb. r= . 
ixa(4)^ jjCJCTO?, rubus. 
),aia|^ , cide p»x3 . 
\M\k , vide y^ . 
i\-k , \\\^ vel ;_^ , li^ /. ; pl. 

\^\^ et \x *-^ puteus, fovea. 
\>o\\k , vide \to'<^ . 
|(I)i» , vide jo^ . 
c^y^ statim, nunc. 

sM^X^ , fut. u.)_iaj male tuit, 
displicuit, malus fuit, cor- 
ruptus est ; sefp y^ — i, pejor 
fuit. Part. prces. ^\k , )!)-» - 
it. ^**a , /)/. y-^\^ . ^.*^ . 
etc. — 36 — ^ Ethpe. i*^-^L/. u.^!— ^IL/ vel 

lA^IL/ id. q. Peal. 
Aph. t*|— a/ et v*^/ malefecit, 

male tractavit, laesit, afflixit; 

seq. ^ », pejus feeit. Part. 

prcfjs. u.|^, ^U^; /'■ k^^i 

etc. 
|^*^s malum, calamitas. 
^1.^3, sed itsitatius »> .->, ^j-j» 

7>flr^ ^;ass. ; /". |— *wo, emphat. 

\L^^ ; jo/. //?. ^LL^ , emphat. 

I » ' *> ; /. ^; — fcl.a , emphat. 

I^ — kl*^ , malus, improbus. turpis, infaustus, tristis ; suh- 
stant. Satan; it. in pA. em- 
phat. substantive : malum, in- 
fortunium, scelus, peccatum ; ) male ; !^' > infelix. tyl\L^ male, turpiter. 

pravitas, malignitas, aegri- 
tudo, infortunium, tristitia. 

^U> ]jauper, miser. 

ILoU» paupertas, miseria. 

|Loi>.r> inojna. 

^ — k|— aao , \ ifcj -via , Isedens, 
corrumpens. 

ILoLk^ai maleficium, damnum, 

• iniquitas. 

^aa, melivs |6cia , ;;/. | N %1 
et |La — :^ — pupilla oculi. 
cfr. r^zz . ^mia dim. pupilla ; puerulus. 

) «>->-> puer, infans. 

I^&^ diminut. parvulus, in- 

fans. 
|^*r»aaa, pl. I^ilooaa^ puellula, 

infans. 

». ^ ^ et >. ~>^ joar^ admir. 

[ix^ai, pappae ! 
toi.->^ fovea leonis. 
I^iia panthera ; jugum aratri. 

|^a_v> 1^=13 melongena. 
1-,^ , pe7's. ^b , hortus. 
) — ^aa^ cantharus, guttur- 

nium, vas. 
|L^a^^,^j/. |tsII.^a=L.^ can- 

tharus parvus ; bulla aquae. 
I^^a^ tapetum. 
ILo,^^ macies. 

ILft^C^? ^f^- 

w.^1^ fid. ^j^^i impeditus 
est ; claudicavit ; cfr. u^s^ • Pa. cu^ retardavit. Ethpa. i-*>^L/ impeditus est, 

retardatus est. 
pl.^, it. \L.^ impedimentum. 
^.Is^aa impedimentum, mora. 

^^s^^ , fut. ^a..^ clama- 
vit, reprehendit, vituperavit ; 
finxit, effutivit. 

llv^ loquacitas, commentum. ^ 37 — Oo^ et (ift^ loquax, vanilo- 

quus. 
|La_^a^ loquacitas. 
le^a^ muliercula. 
\\ ^ loquax ; cf. etiam infra 

"^^ — K^ , IJ— -^ , vaniloquus, 

irridens, stolidus. 
ILo^^ deliratio,vaniloquium. 

— ^ , fem. \L^^ , ar. ji; , 
mulus, mula. 

^^,w3 , fiit. ^ ^i clamavit, 

conquestus est. 
Pa. ^ s^-% vociferatus est, 

conquestus est, imploravit, 

appellavit, morbum allegavit. 
pa^ questus. 
pa^ exclamatorius. 
I— i^^o— :» clamor, vociferatio, 

exclamatio, questus, provoca- 

tio. 
^i^^cia exclamatorius. 
^^^ et y,^ , ^l^ imploratio 

auxilii. 
i^ id- 

'^'^^ j f^it. io — ^* clausit, 

impedivit, retinuit. 
Ethpe. \r^l\ defecit, macilen- 

tus factus est. 
Pa. ;— s^? clausit, retinuit,de- ficere fecit , infirmum reddidit. 
Ethpa. k^I./ piass. 
\i^pa7't. p7^ces. Peal; it. subst. 

nt \l^ . 
;_^ , l^r» repag-ulum ; frag- 

menta lapidum et figulinorum. 
It-^ macilentus. 
ILov'^ macilentia, ariditas. 
ruga ; repagulum, lapis. ♦s^« «As^p , id. q. '^ . 

J*s^ et |Is^ lapis ad claude/i- 

dam januam : cfr. \1a^ . 
Jjs^oi lapis magnus, funda- 
mentum. 

» J^ ,ex^et f , propterea 

quod, quia ; ^lCa etsi, jj«i. 
eo quod non.^o^».» ex ^ et 
ya>^, propterea, ideo, ergo, 
propterea quod. 
lC^ , vide iji^ . 

;» i'^ , fut. \^2^i commentus 

est, falso dixit, delira^it. 

Pai't. pass. ^v» fictus, falsus. 
Ethpe. i-.^L/ passiv. 
Pa. i-.^ id. q. Peal. 
Aph. «-Ca/ id. 
i-^ , t-Jv-^ commentum, deli- 

ramentum, ineptise. 
^o'^ et. ^IC^ elfutiens, insulsa 

dicens. vAv^ — 3) f«-3 » J> , /'///. ya^ COlltudit. 

Ethpa. y^ll pass. 
Palp. va«.=> , ut Peal. 
Ethpalp. ♦.sv^l/ turbatus est, 

coufusus est. 
lCi>»a3 turbatio, confusio. 
|La>Ca»^ conturbatio, insani- 

tas. 

lC^ , vide Ma . 

\ik^s> , pers. jbiv, , lacinia chla- 
mjdis. 

o»» .r» _ Etltpta. wI!^l/ Iseta- 

tus est, se oblectavit. 
^902 laetitia, oblectatio. 

^*^ ♦-a , fnt. ^Q^ ellutivit, 

talso dixit. 
jji^ et >l\o^ insulsa loquaci- 

tas, delirium. 
jjo^ vanus. 
ILa-lot^ nt JjC^ . 

«i3«-^ ifid. ix>o^=u inquisivit, 
scrutatus est, exploravit ; res- 
tauravit donmm ; prodire fe- 
cit, patefecit, demonstravit, 
promulgavit, delator fuit, c. 
^ pers. 

Ethpe. lA^ — sL/ restauratus 
est. Pa. coC^ inquisivit, scrutatus 

est ; jmtefecit, monstravit ; 

c. acc. vel ^ rei, amiuntia- 

vit, exposuit, prsedixit ; res- 

tauravit domum. 
Ethpa. ix>^L/ pass. - it. appa- 

ruit, ortus est. 
lovs rima, lissura. 
\-ji°^ promulgatio, scrutatio, 

restauratio. 
I— oo»_=> investigator, doctor ; 

reparator. 
I — o>a_3 investigatio, mani- 

festatio, ortus. ■ 
I— LOv^ , /*. Ifi^v^^ , indicans, 

promulgans, expositor, in- 

terpres, propheta. 
ILomov) indicatio, reparatio. 

ii«S ^/"//^. >o^ sparsit, disse- 

minavit, inspersit, dissipavit, 
Ethpe. \\:^li pass. 
Pa. \\. 3 sparsit, dispersit, 

distribuit, dissipavit. 
Ethpa. r^ll pass. 
\fU^ sparsio, inspersio. 
I joi— i> spargens ; distribuens 

fructus, dulciaria in nuptiis. 
tv*|^^ sparsim. 
|Lot»Ca dispersio. 
1^90 3 dispersio, dissipatio, 

distributio, id quod dispergi- 

tur ; it. vide »^3 . ><H3 — 39 — Lov^ Uf^^ dissipator. 

til\\^ et tilu^f^ sparsim 

|Lo)»^ dispersio. factus est. 
\ko>eJ> stupor, terror. 
lovaoioa et |Loov=*aa i^ ifstupe- Aph. »ovaI subobscure appa- 

ruit sol ; nnq. illuminayit. 
Schaph. 9^1 — =il glorificavit, 

gloriatus est. 
Eschtaph. \^ — =e^f gloriatus 

est. 
|^ov-=> aurora, crepusculum ; 

nnq. meridies ; it. ut Ijooyi» . 
I^oola obscurus ; stupefactus. 
^^O»-^,/"?'^. '^ov=w'<?^ "^oo^^ ^Iljoov^ obscure. 
q^uifvit, cessavit ; constitit, | lt»ov=> obscurus habitavit. 
Ethpe. ^oi — sL/ in pace fuit, 

quievit a, v. g. ab inimicts 

c. ^ pers. vel rei, trauquil- 

lus fuit. 
Pa. "^ovs requiescere fecit; 

blanditus est. 
jjo>_3 et jjov— 3 cessatio. quies, 

silentium. 
jjov» socors, inurbanus. 
(Uov-3 quietus, otiosus, vacu- 

us ; comis, mansuetus. 
tl\Uo\=i tranquille, silenter. 
|Lo_^ovi quies, silentium. 

JSot^ — Aph. vAov^/ fulsit. 

^oov» fulgor. 

jc^ova et |N*joova macula alba, 

morbus cutis. 
jLooov^ fulgor. 

?^ 
1 0^ fulsit;y«.a: usitat. in Peal. l90i«id crepusculum, diluculum, 

fulgor. 
|)^ovaao, /. leJjovaio illuminans, 

lucem admittens : dicitur 

substantive de fenestra [cfr. 

gall. lucarne.) ;f.pl. I^ljjovaao. 

^ov-^n* , ^Jfov^ , |_J>ova*. , /. 

l^^jova* , t'fc. ; pl. m. pjova*., 
/'. lesHjjov-iil , gloriosus, jac- 
tator. 
ILoj^oval vel |L(iJ)ovaIgloriatio. 

Ijovsa* id. 

|La_jfova^*-io arrogantia. 

lO)^ , fitt. Lovaj puduit, con- 

fusus est, c. la vel ^ pers. 

aut rei. Part. pass. fc^o»— », 

ut C^ov^ . 
Aph. Low»; pudefecit, confudit, 

inhonoravit. 
ILLov» , st c. lLovs pudor, confu- 

sio, dedecus,ignominia,libido. 40 — pLoo>3 , /. I^ ►jLo(yv_a ; pl. f. 

I^HjLocna, pudicus. 
|L<i)^Loov=> vorecundia, pudor. 
b^o^ , ]L»oy^ confusus, jjudefac- 

tus, turpis. 
KoOM , f. iLjLov^so confusione 

afficiens. 
IL&jLoom confusio. 

1^1X3 res cocta, cibus ; tunica. 

[ laa_3 , pl. ]i Ilsa—a , Ct 

jLSaaa canalis, vas excava- 

tum in quo coquitur panis ; 

it . f. bubalus seu vacca sil- 

vestris. 

ILsoa , f. |N_:L»a3 ; pl. jjlaoa . 

|^_^I»a2> bubalus. 

P 
» "^ , frit. f ai , periit, deser- 

tus est ; cfr. ^] et ♦—a . 
1)43 fatuus, nesciens loqui. 
ILojaa fatuitas. linguse impedi- 

mentum. 
offts .in:: , vacuitas, abyssus. 

ILooiaa Ifl. 

Iia^ aquilo. 

w^ . 3 ,fut. u.aaj marcuit,lan- 
guit, percoctus est, tritus est. 

Aph. <■■ .^/ marcidum reddi- 
dit, percoxit, trivit. 

^.oa marcor. 
morsus. Jiloa , vide ^La . 
I u»..n -» id quod decidit de 
segete ante messem. 

\^<x^ pers. i.lji, catinus aurifa- 

brorum. 
^-liso^ aborigenes, incolse. 
Jisoa pistillum. 
Jiaa ^oXri , eftiuvium. 
jjoa strepitus, tumultus. 

jja—a , jja_3 Vel <^a.=> ^OuXri , 

senatus, concilium : sententia, 
res publica ; princeps, vizirus. 
- it. vestibulum, ingressus, 
cfr. jjaa/ ; jjoa ^*^ concilium, 
senatus. jjoa ;» luteum ovi. 

^4a_^a_i et ^-^a-ia^ , JO/. 

^^a\aa ^ouXtUTf]!; , senator ; 

nobilis, curialis. 
ILo^a^La^ senatoria dignitas. 
^o^ bubo ; cfr. ar. j,y . 
Ifliboaa poijxo^, ara; pl. excelsa. 

yCL^ — Pa. ^=> demonstravit, 
indicavit, ostendit ; intellige- 
re fecit, intellcxit. 

Ethpa. ^\.\ pass,- it. intelle- 
xit, consideravit, considerate 
egit ; part, ^&4 intolligens, 
considerans, sapiens. 

^a_3 , |_LIa-3 intelligentia, 
judicium, prudentia. 

I II. •^■M examinator. 41 >*^ l ILnti.^ift prudentia, sapientia. 

^iL^Csi intelligens. 

^LolLa^» examen, consideratio. 

JL^ , 6a-.=> ( -iia. '^; distaniia, 
intervallum, inter ) in medio, 
inter ; c. sv/f. o©,ajL3 , JLk , 
^-La etc. inter me, inter illiim, 
inter nos; vel ^ — L^ , u^La 
inter me, inter nos, etc. ul^ 

i^jLo inter me et te etc. ; 

ov— iAi.\ i-.oi<i_i..^ secum, in 
semetipso. 

ts^ , contr. ex ^La vel ts-l^ , 
inter, in, apud, per, ope ; 
'^ . . . 6-.a , inter .... et ... , 
if. tam . . . quam ; ya^U i^ t^ 
inter te et fratrem tuum ; 
01»^ i\ ov-^ , t-^ v-so/ dixit 
in semetipso ; c^ ^ ex. fc^ 
) U.01 interea quod, dum. 

Na^ , |t.^i , vide s. Loa . 

>i>- ClS _ Exstat tantum jMrt. 
Pael vel Aph. ■vsla» vel \x.r>^o 

i. e. cessans, tardans, otians. 
^_^Ia_s mora, procrastinatio, 

cunctatio ; ) ^a_^ jj^ sine 

interruptione. 

Ua—J» bjssus. 
)— I«a^ byssinus. 
^— »«0^ , (_i*^a_3 clljchnium, 
lampas. J90L«d _ Pat^t. pass. | kA 
carie, putredine vitiatus ; cfr. 

|Laoa-j» /nijusmodi vitiatio. 
\sieJ> (iTxo;, amphora ansata. 
iLooa (3uxavYi, l)uccina. 

I^^^aa , |^_^oa=> , ^a^oA 

buccinator. 
IJaa^ {3ay.Xo?, baculus. 

^Q.^ _ ;_3 ,fi/t. 'foAj incultus 
fuit, sterilis fuit, caruit ; trop. 
obstupuit ; cfr. ;_i . 

Ethpa. »a_3L/ incultus fuit. 

Aph. 'yJi] incultum, sterilem 
fecit. 

Ethpalp. ijaaL/ obstupuit. 

C)^ , \'^\^ ut ,\'C^. 

\a-i, l^aaincultus, sterilis;^ro/). 

ignarus, simplex, stultus. 
ILojaa sterilitas, simplicitas. 
^ljaa , vide s. ;_a . 
|^=> incultus, sterilis. 
ILotla sterilitas. 

I^^fa^ verodarius. 

I-I^aa /"., pl. |^_If aa Ct ILojaa 

storea. 
I^iaa 7:upY0$, turris, columba- 

rium. 
k^jaa in turre i'e/ columbario 

habitans. Laa — 42 16. i.f»a3 , pl. ^iy» oa : tndc 

|_3»aa 1)()1'UX, 

^fa^ , per^. ^j,^, , olla lapidea. 
i !t^^aa [ijp-Tsuc, coriarius ; /". 

|LoJ!^«a.3 arscoriarii. 
^oioa Ijorax ; pulmeutum. 

Ua^ _ c^ , />//. La— i per- 
noctavit, sedit, versatus est. 

Ap/i. is_X/ pernoctare sivit ; 
retinuit. 

ILa^ , pl. ILoIa pernoctatio, 
A-ii>-ilia sacra, jejunia. 

b^ , \Ll^ m., in forma contra- 
cta ^ , pl. ^JlLJ» , jL-Ia ; 
st. constr. cfcla ; in singul. c. 

sriff. v-^ ^ , domus mea ; 

«1^^-^ , domus ejus, etc. ; in 
plur. \^L-lk , domus mese, 
^ — 'Lts — 3 , domus nostrae , 
^o^JLl^ domus eorum, etc. 
Domus, mansio, cubiculum ; 
trop. familia, strophe ; J>.^ 
seq. al. nomine sir/mficat lo- 
ciim in (jencre : iJ— ^4^ ^__-3 
gazophilacium, ^m^v) e^ lo- 
ous telonii, ^«a^ 6>^ refu- 
gium ; ^iUol 6vJ> domiis cap- 
tivorum : carcer ; [n^"»^ t^ 
receptacuhim aromatnm : thu- 
ribulum ; vel respondet proe- pos. : in, intra | — iaiai t^ 
in corbona; vel tandem ex- 
pletivum est : |L;— vao 6v — J> 
caverna. Jn his casibus s(epe 
omittitur prcppos. pirecedens 
V. g : \l^l ^^ coift »^» in- 
cluserunt eum in carcere, pro * r ^joN^ dimin. domuncula. 

cLi verb. denomin. in domo 
recepit, domesticum fecit, 
cicuravit, cognatum sibi red- 
didit, conjunxit, appropriavit. 

Ethpali i^es^L/ familiaritate, 
consuetudine junctus est, affi- 
nis fuit, in relatione versatus 
est. 

6^1^*3 et 6vI^Ib.A^ adv. domo, 
privatim, proprie. 

1*6» «i , I— Ifiu^ domesticus, 

familiaris, propinquus, cogna- 
tus, affinis, similis, proprius. 

|LaI^»^ cognatio, familiaritas, 
consuetudo, affinitas, famula- 
tus, proprietas, relatio ; ;_2> 
SlalLJzt familiaris, socius. 

J_llfc-^ domesticus, formans 
adjectiva nomen. 

^llcv-i^» luijusmodi adjectivum. 

|LaiIb-.36sio societas,consortium. 

r 
K-^ , fut. jaai diripuit, abstu- 

lit, spoliavit ; sprevit, cfr. — 43 ■ nomen meum spernitis. 
Ethpe. \h>ll direptus est. 
Pa. |C_^ violenter abstulit. 
Aph. \si] spoliavit. 
Palp. (-J>»-i> repetitis vicibus 

diripuit, prsedatus est. 
Ethpalp. y2>\k\.\ pass. 
lota , li'ot-3 direptor, spoliatop. 
t>l\\ol—k prsedonum more. 
o(ot-3 , ILoi'©^-» rapacitas. 
|Iio>-J» prsedatio. 
|fj_3 et \l\U> id. 
oM>— 3 , |Loi..t-3 direptio. 
|j»^ et ^j^^i spoliator. 
J).3£>>» , h'p>Cv» direptibilis. 
ILajuatc» direptibDitas. 

|U=> fissura ; cfr. \-^v=> . 

|J_J> et t-tJ» falco ; ai\ et pers. 

ju , vide infra |&*t-:d . 
|I_3 pl. \\ "^ mamma ; trop. 

cacumen montis. 
po^— 3 dimin. proec. 
|Lv3 id. q. lU» . 
\\'\. '=, , ar. j\y , byssarius seu 

vestium venditor. 

w.*JL ^ -. Pa. c-i-3 sprovit, 

illusit, contumelia affecit, c. 
acc. vel t-a, "^ pers. ; cfr. hts . 

Ethpa. yJ\-^li pass. )— (o — 3 contemptus, irrisio^ 

ludibrium. 
^l»^ id. 

^Ll^aao derisor. 
ILaj-^aao derisio. 

\kA—s> vel \LJ\a.^ accipiter. 
l^—a-t— => falconarius. 

^JLS , fut. sxojiai perforavit, 

perrupit, scidit. 
Ethpe. >x»:aL/ /ja«s. 
Pa. ^\ — 3 perforavit, scidit, 

rupit. 
Ethpa. '<\\-sill pass. 
\-i\oA perforatio. 
>xi_A , ^)-3 fissura, ruptura, 

foramen. 
^Lli^es» quod frangi potest. 

?^ 
JSjL^ ., fut. iSioU^ seminavit, 

dispersit. 

Pa. u>)_^ id. 

\al^ sparsio. 

I— ou-3 , pl. l— oC=> lapillus, cal- 
culus ; in plur. res spars», 
fragmenta, frusta, verrucse. 

\'iAa\k dimin. lapillulus. 

I^U id. q. \\Wl ' 

. t,t,r> , fut. ^^ exploravit, 
examinavit. — 44 — ^ Pa. ^l^ examinavit, scrutatus 
est, disputationem habuit. 

Ethpa. <^l\ pass. 

^l&a investigatio, disputatio. 

l-i-^v» investigans, examinans, 
sophista ; |^ .1 1 u-^yi |^._^ 
dialectica. » <y>r> , fllt. yrti.-t» et 

probavit, perspexit, exami- 

navit, scrutatus est, elegit. 
Ethpe c-laL/ pass. i^_}s. ;_La^i 

perspectum orit tibi. 
Pa. 1,-Lk enixe inspexit, exa- 

minavit. 
I9&.I3 scrutator, examinator, 

jirobator. 
|Lo^&^ exploratio. 
\r*l^ , \U^ part. pass. explo- 

ratus, perspectus, probatus, 

electus, eximius. 
fc^l; ■ »"> probe, aceurate. 
v« "" •> 7 I— »^a-3 probatio, 

examen, cxperimentum, cri- 

ticus dies (^g?'oti. 
^t&^^ exploratio, considera- 

tio. 

1;-^ -l^ , mare. 

»<i «» "^ , flit. tAn..-M it. '>-"> , 

fut. >i... ^i agita^-it, commovit; festinavit ; trop. libidine in- 

fiammavit. 
Ethpe. \^l^l\ pass. 
Pa. ijyla agitavit ; inquisivit. 
Ethpa. u-Li>L/ agitatus est. 
Aph. i* — ^l agitavit, commo- 

vit. 
lllaa et lHa agitatio. 
lla^ agitans ; rutabulum. 
t >. ^^ libidinosus. 
|Ln*. tJ-^ libido. 

|jubk3 sinus indusii. 

^go anas. 

I^a e^ ^4=^ scintilla. 

|6>_*^ urceus vinarius ; cfr. 

I \.^ , cfr. 'kSij , melo. 

^^A>i.J> , /"///. "^4^ cessavit, 
vacavit ; otiosus, inutilis eva- 
sit, defecit, desiit ; c. ^ — m 
cessavit a ; e. c» vacavit, dedit 

operam ; '^^ .^3 m. part. 

pass. cura fuit alicui, c. L&2L. 
^ , "^4**» ? "^ ^^^ 5 incum- 
bens, deditus, c. ^ ,%., vel 
La^ ; carens, expers, c. ^-i ; 
uS. ^\_^ jj mea non refert; 
it. adjective iit \L^ . 

Ethpe. '"^w-g^L/ curae fuit c. 
^ , pers. et '^-i vel ^ m': t^ — 45 — ^^>_i i-J^ >\_gsi»Lf mihi curae 
fuitde ; — it. otiatus est. 

Pn. ^^>4^ cessare fecit, irritum 
fecit, abolevit, abstulit, aver- 
tit ; intermisit, omisit. 

Ethpa. "^«^^Lf pass. 

U^os cessatio, abolitio, abroga- 
tio. 

\U^ vacuus, otiosus, inutilis, 
iiTitus, abolitus ; | °>n n(«.°>/ 
(u|^ episcopus sine dioecesi. 

6l(u|o sollicite. 

^I(u4>=> vane, otiose. 

|Ln \.5>a cura, diligentia, pro- 
^identia. 

|Ln 's.^^a incuria. 

jlgo otiosus, inutilis. 

^Ijj^^ inutiliter. 

Ji2^^ vacatio, cessatio labo- 
ris, otium, ferise ; it. ut U^oa . 

tX^^io cessare faciens. 

ILftLli^evso destructio, abolitio. 

IJ gca ornamenti genus in 

pariete. 
Ua^ , l^ia^ f. terebinthus. 

^-|^i^ , fnt. ^-^^ concepit, 
• inutero gestavit. Part. act. 

^^ , ^lg^ , in utero gestans, 

concipiens, prsegnans ; part. 

pass. ^-^ , ]L4^ conceptus, 

gestatus. Fthpe. ^L/ et Ethpa. ^l\ 

conceptus est. 
Aph. ^ — ^\ concipere fecit, 

gravidavit. 
) 1 f)> ^ conceptio, fcBtus. it, 

adject., abs. (— Ig^ , emphat. 

|L_i4^ ; pl. x^-II^ , Ifr-I^ 

prsegnans, gravida. 
, |La__±^ et ILaL^ conceptio, 

gestatio. 

^i^ patriarclia. 

1-^ , vide tu.^ sub Loa . JL .*^ rel ll-I^ , fiit. imper. m. l-la , f. ...(li , pl. m. 

.'■r j, .. tr r . j-, /^ r r 

o\^, f. ^l._3 , inpn. o\ . -^■w 
it. a*^.aao consolatus est. 

Ethpa. |_l^Lf et \\-l^l\,fiit. 
(la^j, imper. iI^l/,/". «-.(l^L/ et 
(-.(laL/,/;/. m. oII^l/,/". L*o|IaL/, 
consolationem accepit ; it. 
consolatus est, c. u» pers. 

II— .oa consolatio, exhortatio. 

|I|I&3 consolatorius. 

Pll^ consolator. 

p|1^6c0 consolabilis. 

\L^ id. q. i^Ak; it. sartago. 
pL^ manica indusii ; lagena. 
^^-i [assyr. bilu,) Jupiter pla- 
neta. \^ 46 ;^ ly^ \.^ ct IjCa^ tabellarius, 

cursoi'. 
|Lo^^..j> officium cursoris. 
jo^ , \-xi^ et yo\-^ , l-»»M» , "• 

\Jtu\-l\pl. l_^J«L3, l4^i^^, 

it. \\-kJ> (j%.a, tribunal, 

suggestus, solium. 
I '-^ , pl. |jlL^ tamaris ; in pl. 

parasceva^ quse Nativitatem 

inter et Quadragesimam oc- 

currunt ; isthmus. 
jt^ta.^ pl. \L tw".^ ampulla, 

vas vitreum, hjdria. 

P * . ' * n 1 *** * . *•* 'f' 

|6.»-^ , l^i^ /.; pl. y\ . *> , I V . "> , 

|fe. v".^ ovum, vertex ; testi- 

culi. 
p^^v.»a verticalis, ovalis. 
^jCok^ ovo similis. 
^o;-^ , \io'<r^ ; it. \>oj\2> [^tppiov, 

vestis, speciatim vestis ponti- 

ficia, vestis monachalis. 
|L;_^, IL;^, \U\k,pL |L;1^ 

castellum, palaiium. 
IL;!» , vide mb jaa . 
cs — .^ , 2^ littera alphabeti 

Sjrorum ; it. vide s. Loa . JL , fnt. |aaj flevit ; )^ , 
• jlaa part. act. ; |Iia ^J. do- 

mus flentium, luctus, funus ; c. 

suff. uJlai» *-ja , ^Ls» b^ etc. 

luctus toeus, luctus noster. 
Ethpe. i^AsL/ ploratus est. Pa. ujia vehementer flevit ; it. 

i(t Aph. 
Ethpa. u — aJ>L/ vehementer 

ploratus est. 
Aph. t-aa/ flere fecit. 
|.Iajs fletus. 
jIas. fletum excitans ; /'. \L^ , 

pl. ItClla prsefica. 
Ifcu-Ls fletus. 
lu-^-^io fletum excitans. 

^ id. q. l^f . 

|LaikIa.=> sine singid. uva; imma- 

turse, acres. 
• ' '' i ' ,' ^ , ' ' ' t ' ' t'' 

\u£l^ , \eo^\^ et ]m-\-> , \ea^\s> , 

\^i\s> atramentarium. 

y 
^-i^.S , fut. {^ai pra^cox fuit. 

Ethpe. ;ai»L/ primogenitus fuit. 

Pa. ;~Li primus venit, praeve- 
nit, prior fuit, prsecessit, pri- 
mitias accepit, primos fruc- 
tus habuit. 

Ipaa , pl. |?sa^ primogenitus ; 
it. particula panis eucharis- 
tici a sacerdote consecranda, 
primitiaj ; camclus junior. 

N_^|pa3 primum. 

ILopaa jus primogeniturse. 

Ijoia pullus camelinus. 

I- — 'z^ , f. |L;_i3 ; jil. \%-^ , 
f. \Lilk praecox, primus ; in 
pl. primitise ; j^ l»U prima i 11:^ — 47 — festivitas : iiativitas Domini. 
6>I|(-ia praemature. 
\LotA^ praecocitas. 

\liA^ , f. ]LiA=> pl. wils , f. 

\L-L%S^ primus, primitivus, 
primogenitus ; it. prima plu- 
via, primipara. 
ILalj.-^-) anterioritas. Ijo^ hjlax. 

I oa et ^IAa lapis repaguli, 
lapis terminalis ; cfr. \*-<^ • 

J^.-^.^ _ Part. act. Peal 
|iL_ia texens. /. IL^—aa tex- 
f trix. 

^ , cfr. heb. hi et ar. 'j, , sed, 
vel, certe. 

9 

U-.^ et lila , fxit. jj_aj inve- 
teravit, senio vel usu confec- 
tus est, marcuit ; f) -< , f. 
^\a part. -prces. inveteras- 
cens, marcescens ; (U , |I \ a 
pass. detritus. 

Ethpe. liLsL/ consumptus est. 

Pa. J^ attrivit, consumpsit. 

Ethpa. iS^ll pass. 

Aph. lA^j' deficere fecit. 

>- — ^a , defectus ; adverbial. 
^ — M ex defectu, sine, ^^ absque. 

■ jLs , pjLa , pl. jl.':^» invetera- 
tio, detritio, defectus, inopia ; 
adject. vetus, attritus ; in 
plvr. panni ; adverbial. c. ^, 
id. q. >-jLi ^ . 

ILol:^» vetustas. 

ILal^i.a inveteratio, attritio. 

^S.«Ji id. 

lU sine ; cfr. jj . 

(Ls , cfr. ar. "Ji; , cor, animus, 
mens. jU "^ ^Ul , adduxit ad 
mentem, scil. consideravit ; c. 
yiJa attendit, si])i proposuit. 

'^ ^N^ vide s. '^ . 

^ ;^ 
k^Of—^^ pudore, timore affe- 

cit. ; turbavit, m^sit. 
Ethpn. o.ov^L/ pass. 
^lov-^aa terror,, stupor, admi- 

ratio, extasis. 
^Iov^^ obstupefactus. 
lIiQ^Xaao obstupefaciens. 

w^a-la , 14»-^ quercus, ilex. 
\^<^ , id q. ^,ai.a^ . 
\\cx<A , pers. jji: , beryllus. 
^lya ^ margaritae. 
Ma^juga. 

4 ^ 
^a**.^.^ , compos. ex prcep. 

us ct ^ , cum «—1 , tantum, 
unice, solum, seorsim ; c. — 48 — aiJi.r. >-.^A-.l\?^, ego solus; 

y.^(iM.\.^ tu vsolus, etc. 
t r.\^if i'e/'Z». denom. unicus 

factus est, solus remansit. 
^I|)<L.l2ii solummodo. 
ILoio .l\a solitudo alicujus., 

singularitas, numerus singu- 

laris. 

Y^>— ^i^ . fiit. v^o-^LJ erosit 

tinea ; occlusit. 
Ethpe. vgJ^L/ erosus est. 
Po. vgA^ erosit ; protuberan- 

tior fuit iris oculi. 
Ethpa. i^^jLaL/ occlusus est, 
Aph. <%S^l putruit. 
^^A&a intumescentia, 
I 5'^'> et U4^ id. ; insuper 

vomitus. 
(L&^-^ tinea. 
|^.5«\a caries. 
vg^ , [^S.2> part. pass. Peal ; 

it. vomitus. 
ILa^JSo erosio. 
|LQ_^\aso id. . it. intumescen- 

tia. 

^ " . ^ ' Sts vestes sericse ex pur- 
jjura nigricantes. 

k^ , vide (U . 

y 
"^^^ , fut. ^o-i* , confudit, perturbavit, corrupit ; ^^a , 

jj .'la part. pass. - it. subst. 

migma, farrago ; frumentum 

ventilatum. 
Palp. ^».^^^ id. q. "^ . 
Ethpalp. '^•■>\^L/ pass. 
^ -\\tta , (j -^\n -^ confusio, 

perturbatio, corruptio. 
tljii^ confuse, corrupte. 
a ^L^ , ILo ^L^ confusio, 

inordinatio. 
CvIJlsLXaao confuse, turbulente. 
I I ^^\^y> confundens, pertur- 

bator. 
)K-\\^^aa perturbationi obno- 

xius. 

la.— ^^ , fxd. y^sL^^ clausit, 

obturavit, coercuit spec. os 

jumenti ; ) vt.^v-^ part. pass. - 

it. mutus. 
Ethpe. X \3L/ pass. - it. trop. 

obmutuit. 
Ethpalp. ^oSaaiLaLf mutus fac- 

tus est, 
)^3 , pl. )_»2il3 capistrum, 

camus ; m plur. tumores oris. 


:u_^ pl. 

, etC, et ILa A.^.a , 

m. (3a>.avETov, balneum, 
)li2L)^ balneator. 
)ni\A distortus pede. J^ 49 — ^j\i> scintilla; vide "^J^J^ >^)bO , fut. \x :ia) sorbuit, exortus est. tii^ , \y^ part. 
pass. enuntiatus, prolatus 
grammat. 
Etlipa. ^L/ enuiitiatus est. voravit cibum. ILalx^ ^xiLa ; Pa. Stk minus recte pro Aph. 
eiTorem avide amplexus est ; Ethpa. w^L/ ut Ethpe. 
trop. punitus est, vapulavit, Aph. % ^/ germinare fecit, vulneratus est. I^ >sJiki> sa- protulit, manifestavit. gitta percussus est. |_^ vJLa Ettaph. J^LL/ enuntiatus est. colapho vapulavit 
Ethpe. ^x-isL/ absorptus est, 

percussus est, periit. 
Pa. ^^ ut Peal. 
Aph. \\ '\7>l percussit. 
Ns. — 2L_s , f. I \ \^ , emphat. 

I&> v.^a part. prces. ; infem. 

empjh. cequivalet etiam subs- 

tant. : absorptio, occasus solis. 
t -v- ^i La absorptio. 
^a^La , fem. \Lj:^i^ devorans, 

absorbens, vorax ; - it. infem. 

cloaca. 
^.a2^ hamus. 
l^-i^a-^i guttur. 
|La.i_vX=.^» absorptio. 

U^.3 . cfr. i-i";~, a 51 et ^~v , 
absc^ue, prieter ; c. aff. ^\\\^ 
vcl u», ■»\'> ^ — M , sine me, 
y.».\\-> sine te, etc. 

^— » ♦a-Xa sine ; 9 » v\-> quin. 

•^NiS , fnt. ^i^ germinavit, |i_^a germen. 

|^_^ id. - it. enuntiatio. 

|^^«o*X3 , pl. |6^<o^ \*> scin- 

tilla. 
r 

»Cl ^V% , fut. a»a\aj superve- 
nit, occurrit, venit, appetiit. 

Ethpe. ».ft\aL/ inopinato venit. 

Ltt2i^ excitavit ; c. '^ videre 
fecit. 

Ethpa. >.cvSi.3Lf appetiit, cupivit. 

to^iaa apparitio, splendor. 

\L:La casus inopinatus. 

tLoj^a studium. 

jfAx^NA tbrtuitus, temerarius, 

vehemens. 
r 

'^ ^'^ fut. lAd^irJ percus- 
sus est, consumptus est, laesus 
est. 

Ethpc. .> \->l/ id. 

^1:^3 consumptio. 

^IIa^ fur, latro. Uoa — 50 — ^Oaia l^ \-> pjxis aromutica. 

Ji.i..l.7> , fiit. ) \=^s fedificavit ; 

troj). acl virtutis praxim exci- 
tavit, composuit cainnina^etc. 

Ethpe. vJlsL/ pass. 

Pa. u ^13 ffidificavit, speciat. 

in sensu metaphor. i e.adlior- 
tatus est, exemplo juvit, ani- 
mum erexit. y^2i. ^» ne ti- 
meas, 

Ethpa. cajiL/ pass.-., it. consola- 
tionem, «dificationem perce- 
pit. 

|_IIa 8cdificatio. 

l—lis et |IaL3 ffidificator. 

|Lau2> ars sedificandi. 

^i:s , |_L..j-3 aidificatio, sedifi- 
rium. 

ji.i ^ ' » , /". jiLuxaso sedificator. 

^ii» , lllla , f. \Ll=i , nde s. i^ . 

|_I^ , p/. ILo -|^ VCl ILa lla 

e? u»j1j|3 l)alneum. 
I; — is (3avtdcoio5, balneator, /". 

il;-j:^ 

|Lo;_ia officium balneatoris. 
lC_ir» , ||_ia f. vexillum ; cfr. 
pivBov, et pers. jjf . 

I ' 

K^^ , /■"/. I — »ai sprevit. : 

cfr. m: . 
Ethpe. t^oiaLf ;>ass. /*a. c»m3 id. q. Peal. 
Ethpa. «-.flsiL/ spretus est. 
Aph. <.^aL=>] sprevit, neglexit, 

reprobavit. 
(wA , llfifta part. pass. Peal — 

it. adj. vilis. 
^— 1| Icn^ cum contemptu, ne- 

glig-enter, leviter. 
rw^ , |La — ^Aoa contemptio, 

negligentia, vilitas, 
Uc&2 e^ ^^00^ id. 
ILa^tw^^o intemperantia. 
ji.tw-t-w contemptor. 

|LajUfia.^M , vide ILa.Mi'» . 

plm^c^ contemptibilis. 

iQi r»,'^ , />//. >i fio^j suavis 

fuit, gratus fuit, gavisus est; 

denom. a ^»xa^ suffivit. 
Pa. >o — ai^ suavem, gratum 

fecit, delectavit, exhilaravit ; 

denomin. condivit, unxit. 

]liJa] >4m^» suaves psalmos 

edens Daiiid. 
Ethpa. ?ftfiiiiL/ delectatus est, 

Isetatus est, fruitus est. 
Aph. X aia/ suavem dedit 

odorem. 
^voAia aroma, thus, pl. t^o^fin-» 

et po^oL^ ; )^^~«-> L;^ thuri- 

bulum. 
t_v>wi^ jucunditas, delectatio, 

convivium ; it. unguentum. 51 ^ ft^ ^ tliviwi^ aromaticus. 

^ikao , f. \LJe\ttr\ unguentarius. 

ILaiattLS ars unguentarii. 

I ^^-^" ^ jucunditas, felicitas, 

fruitio, Yoluptas, convivium. 
^aofima suavis ; osyris planta. 
?4*aka , |,>a..jw.a suavis, jucun- 

dus, mitis, benignus. 
c^^iL.aa.3 jucunde, temperate, 

libenter. 
\\.a-:LJasi suavitas, benignitas, 

la^titia. 
|.N^^^v« aromata parans. 
^iv>fn^^» gaudens, delicians. 
I ->^-N et I '^ySASi , compos. 

per contr. a (»_j^/ fiv^ , plur. 

\lo1-ls^ pulvinar, cervical. 
I -t "«^ talentum aiiri vel ar. 

genti. 

r 
\tc\r> , jjro frequentiori \ — a 

prsedatus est. 
Palp. Ksakttrt lacera^it, dila- 
niavit ; trop. stupravit ; part. 

pass. ■~«-^~»-^^ , I ea2fia2.M ; 

- t}'opj. dissolutus. 
Ethpalp. «Ki^tw^L/ pass. 

>a.3 , |.«i^t«aa dilaniatlo. 

f. ^iai^, basis. 

» CY> "^ , fuf. t" '^^' sprevit, 
c. acc. vel "^ , "V-i. pers. vel 
rei ; arguit, condemnavit. Ethpe. 'JitL^\\ spretus est. 
Pa. 'Jbas» , sprevit, cohibuit, au- 

sus est ; jcna^ , |;tYi-^-»o , pjart. 

act. et pass. — if. v. denomin., 

vide infra ;oa^ , \ieak . 
Ethpa. ; oa^L/ contemptus 

est ; it. denomin., vide infra 

\\'^-^ et jljoaxa contemptio. 
p;x»a^ id. ; it. confutatio. 
\\ajotk contemptor. 
|Lot>^^ despectio. 

) j; eok» contemptor. 

|Lai ;~«-^v» et |La) ^msboA . COU- 

temptu?. 
|L;.L^ , ar. ^ ,pjl. I;«i., uvse 

acidse, fructus immaturi. 

; — (Li , I; «>-> , pl. \\ — I«a^ ct 
)_j; — coa , cfr. "i"!"" et ^ ; 
caro, corpus ; t^^op. homo, 
status ejus corruptus ; ;_a 
|(fl(L3homo; ;ttt=.w»in carnali- 
bus rebiis; I;_«t3> |Lai mors 
carnis ; c. aff. \^'„£^ , o»;»^ , 
^ooi;al3 caro mea, etc. et per 
extens. ego, tu etc.-pl. IL^ma 
pelles, carnes victimarum. 

;^^ V. denom. caruem cepit. 

Ethpa. 'J^l\ iucarnatus est. 

) f j"»^ ct )_1j^_*<l3 carnulis, 

corporalis, carnosus. 

isI)j(xbA carnaliter. M.a 52 — i^ ILaj^^ao incarnatio, generatio 

carnis. 
|L&j ;xQ^» et |La) ;(«">toio id. 

iJ^m ">, pe7's. ^v-4, posterior 
pars re/, tergum;-2V. ptrepos. 
pone, post; c, o/f. t-.^^ an^ 
poneme, oij^—ma pone eum, 

id. ; adverb. retro, rctror- 

suni ; \> °> I |^^(w^\ cecidit 

retrorsum. oi^Cs faji.\ y-3oi 

retroversus est. 
^ «1^^ fwt 7)el is >|^&_ettj> ;-A 

retrorsum. 
^IjNxai» et ^Ij)fcv«L=. posterior ; 

p.jCvflfta ;_^ retrogradus. 
f^fio^L/ verb. denom. retro se 

vcrtit. 

h V . 2> , fnt. U^ quffisivit, 

petiit, rogavit, expetiit, vo- 

luit ; it. inquisivit, disputa- 

vit. 
Ethpe. i- — ajsL/ pass. ; impers. 

reijuisitum, necessarium est ; 

|-^^_» , ) — Lx2.^_»9 pjart. ; 

ifnpers. requisitum, res neces- 

saria ; ojtus est. 

•i^ , ILa-^; pl. J^ , |l1 petitio, oratio, deprecatio. 
«- '>''>"> eum oratione : precor, 
obsecro. ^la-ik deprecatorius. 

) '« ^^ qui quairit, inquirit, 

scrutatur. 
) lia expetens, deprecator, 

scrutator, 
|Ix3 precatio. 
\L \-\ pl. I^JlLa inquisitio, 

scrutatio, disputatio, quaestio, 

petitio. 
jIli.3Coo , f. emp/i. |CuJUi>i^i , 

pl. ]i liIIi.a6>_M qusesitus, 

necessarius. . Ap/i. y-!^^} removit ; 
intr. destitit, recessit. 
lCi.aa distantia, longinquitas. 
)LoC-^i et )Laj C^iji*» id. — it. peregrinatio. 

)_X3 , vide )^s-c3 . 

>\o 3 , cfr. i."i2 . Exstat. in 

part. Et/ipalp. nx^v^^m ebul- 

lire faciens. 
[N.^/^-N ^^ , pi, i^^asj^ buiia 

aquse innatans, tumor. 
)a_i.i> pilus camelinus. 
Oa ia et )&Aa^ f. fructus 

immaturus, acerbus. 

^ — :Si^ , fut. L^o^ percussit 
spec. calce, calcitravit ; cal- 
cavit. 

Et/ipe. ^^^11 pass. I ^^^ — 53 — Pa. ug^ violenter calcavit. 

Ethpa. ^^^11 pass. 

^gl^ calcitratio, lucta. 

( gX<ia calcitratio ; - it. adj. 

calcitrosus. 
Iix^aa ictus, plaga. 
ILa^o—vaa calcitratio. 
I '6^"^^ > /• 1^**^*^ calcitro- 

sus. 

«A^^ _ Idem est in derivat. 

quod >n v-> , tft.vaL/ . 
) su^ conculcatus, pollutus, 

vilis ; it. raucus. 

^^«-^.S , fut. "^n \->» nupsit, 
in uxorem duxit, c. acc. vel 
^ pers. ; virginem violavit. 
Part. pass. jLia nuptus, ma- 
ritatus. 

Etlipe. '%L=>ll maritatus est. 

|Lo \.C-% uxoris conditio, conju- 
gium. 

LoX^ , |La "sva status mariti. 

"^•i^ , (i— io dominus, maritus ; 
possessor, particeps, prjiedi- 
tus, obnoxius. c. ajf. )>\s^ . 

ILfcj/ ^a maritus. 

^LiLa^ ^i.^ depositarius. 

Ij> '^ — ^ vel \\\y ^ — is et 

scepint |^»x^a aut \\\\ ^ia 

inimicus, adversarius, lucta- 
tor. pJ^M ^vr» consiliarius. 
laolA '^oks confoederatus. 
^a^L ^^ir» confinis. 
I — ai>;iix3 inimicus, adversa- 
rius. 

a:ii»^:L:» , ILa -^^t ^ ^v a inimicitia. 

cia^ilaL/ V. denom. hostis fac- 

tus est. 
^t-^x=> , ex "^ — i!^ et ^> , 

adversarius. 
^I^ — ^xsL/ verb. denom. litem 

habuit. , fnt. i«a_xaj dilania- 

vit ; calcitravit. 
Pa. »A_>3 convulsionibus dis- 

cerpsit, prostravit. 
Ethpa. sj^kll pass. 
)o \-> et ) &J,a_^ calcitratio, 

volutatio in tein^am et con- 

vulsiones. fut. «ai.aj exploravit; 

it. denomin. ferus factus est. 
Pa. '„-^ collegit, racemavit, 

inquisivit ; trop. abole^-it. 
Etlipa. '^-L^lJ pass. 
I^oa racematio, spicilegium. 
\\a\^ y^ , stercus quach-upe- 

dum. 
\il^ part. pass. Pe. — if. su//st. 

coll. f. pecus, jumentum. 
6^1 ;Jo morc brutorum. ILo »4" :i^^ - 

[—li^ ef I UL;-xa aniinalis, 

bostialis. 
|Lo;J^ bestialitas. 
ILjoji-a inurbanitas. 
Pol. t^afcrum, forocemred- 

didit. 
Ethpal. \i-:Jkll efferatus est, 

ferox vel rebellis factus est, 

yestuavit ira vel libidine. 
)-LUV^ ferus, brutus, imma- 

nis, furens. 
bl\';^t^ forocitcr. 
]lallstjJs> feritas, ferocitas. 
JLo;-.^*^ bestialitas, feritas. 

h^^ jfni. c^Ja) timuit ; ter- 

ruit ; cfi\ ar. -^ . 
Aph. fcoo/ terruit. 
ILfca^ terror, improvisus impe- 

tus ; it. calcitratio, ictus, j^ro 

Ja , ride , , vel rad. ^* . 

/*— ^ , f>it. k — rnj inquisivit, 

consideravit, scrutatus est, 

exploravit, probavit. 
Ethpe. ^^11 j)ass.-it. scruta- 

tus est. 
Pa. i-ja sicrit Peal. 
Aph. i-^/ id. 
^ojj» investigator, scrutator ; 

tutor. 
|Lo»j> et |L<uo*a iuvestigatio. I — Ic3 et ^A^v-3 id. 

lU-i f., pl. lUla investigatio, 

quaestio. 
jlp inquii'ens. 
J_iI^tsso scrutabilis. 

0*3 vel ii^^cfr. hiii, j^/ ca?pa. 

1 Y^ — Ethpa. 1 j^^L/ macer 

fuit, extenuatus fuit. 
|v.»_3 macer, extenuatus, in- 
firmus. ir^" macilentia. 5 ■. .r» , fut. jo»£x» et i»aj de- 

cerpsit, detraxit, imminuit ; 
defecit, minor fuit ; reflex. 
se subtraxit, c. ^ . 
Ethpe. \\^l\ pass. 
Pa. jla minuit, abbreviavit, 

omisit, parvipendit ; inferior 

fuit, c. ^; 1.:$. L)*3 inferior 

fuit. 
Ethpa. 9 pL/ j!>ass. - it. ut Peal 

in sensu intrans. 
If »3 defectus, particula ; digi- 

tus annularius. 
|>»3 sectator. 
Wi^ loca subterranea, aquaa 

conditoria. 
fjo^ , Ijjoa defectus, erratum, 

culpa ; Ijiaa iaA>oL 0^ velc. o, 

Ijja— 3o, nec plus nec minus. I k^ ;-its , li— .o part. pass. Peai; 
sed adject. usurpat. diminu- 
tus, imperfectus, deficiens ; 
cum ^. minor, inferior ; mini- 
mus, parvus, paucus, rilis, ple- 
beius. ^-ta adverbial. minus ; 
v<&2 ;^Cv« , it. i— '^ — ^ 0( *-*^ 1 
plus vel minus, circiter : ^o 
^%j1a fere, cLrciter. 

^^lt»t3 miiius, 

|Lo;<« 3 parvitas, paucitas, 

defeetus, ^ilitas, humilitas ; 
|L;^^^ loUf* , parvitas gulce, 
i. e. sobrietas ; l_»a3 Lo;-o) 
parvitas oris, i. e. modestia 
in loquendo. 

jIjL;-.!» vUis, exiguus. 

!_' j < -^v) minuens. 

|La '»r^ defectus. 

\i j cstui imminutioni obnoxius. 

JLOir» , fut. \ nt) exploravit, 

probavit, tentavit. 
Ethpe. <Ja=>l\ pass. 
Pa. uuai examinavit. 
Ethpa. i*a^L/ probatus est. it. 

consideravit, cum prcep. «^ 
I— loa_3 exploratio, probatio, 

oxperientia. 
^1a&3 id. 
Ua^ et tilft^ id. 
ILoi^a^» consideratio. J&.d , fut. a>a_aj erosus est, 

putruit. 
Aph. lAs/ erosit. corrupit. 
[sJi culex. 
t_aa^ et ILo^Ls erosio, cor- 

rujjtio. 

>f>^c%^ ebullivit. 

liiwL» Aitiligo ; cfr. lisov» et 

Uoi> or. ■'Jd , 'iui olera vendit. 
r 

T ^ "^ , fiit. \aL^ fidit; inde 
investifja vit , inquisivit . 

Ethpe. ;LsL/ pass. 

Pa. -^ ut Peal. 

Ethpa. •^B^K.l pa$s. 

I^a^ et I^A^ inquisitio, visi- 
tatio. 

I^ coU. grex. rpec. boum- it. 
bos ; pl. \la^ boves. 

I^ bubulcus. 

^Ij^ gi^egatim. 

Ql^ gregarius. 

■^ , ]';^ et derivata v. sub >^a . 

V — ^ . li^ ; p^- rr^^ • >^ 
st. c. «-Jlla , lilius ; f. L;— a 

IL; ^ : y>/. ^i — 1^ . |nI_L» 

st. c. C«ll3 rilia : c. njf. ©i; — a 
^- — a , ^i^ — 3 , tilius ejus — 56 — 9'^ tuus, noster ; c.; — i filius 
meus , ^as;^ filius voster , 
^o«;a filius eorum ; i^L;—» 
filia tua, ©>L; — » filia ejus, 
cLCs filia mea. ; — s vmie 
adkibctur cinn nomin. quce si- 
(jnificantcetatcm, tempus, con- 
nexionoii quamcumque : ex. 

g. |Lo Lco/ ;_ 3 eamdem 

artem exercens. IjL^ '^ incli- 
gena. | wi^ ; — a cognatus. 
o»»a_I ; — => in ipso die vel 
statim ; l—Ils ;a consubstan- 
tialis. iJ-j ;3 conjux. taaJ^ ;3 
laicus. ^-^^ w -■>«. ;^ septem 
annos natus, l^a^ ;_^ ante- 
murale. 

^o;^ dim. filiolus. 

Ethpe. ;-3|L/ , ccl ;_=>L/ reri. 
denom. filius factus est. 

^^Mpa. ;^|[f id. 

|Lo;_3 (^-^ ILaj^Lot» filii status, 
filiiitio. 

\^l ;_=> , tlj;_3 filius hominis : 
homo ; pl. ^iil >.i"'>, ^ILiZa ; f. 
\1jI L;» , ;>/. \L')l Cala , m s^ c. 

\i^tjt JHll Cvlla /'«'/«Ve civimn 
pagi: mulieres. 

y^'y-^ humanus. 

poij;» homuncio. 

W\^ incarnatio. 

ijj;^L/ cerO. denom. incarnatus 
est. |Laijj;3evi incarnatio. 

l^ > > 

) » — i^ , fut. |;iu, cfr. Yj, , crea- 

vit; l^ , \l'Jipart. act. — if. 
substant., f. emph. |^_*^_a , 
pl. I&^lrs , creator, creatrix : 
l^ , U-1;— =) pai^t. pass. — if. 
substant. pl. m. empliat. C^, 
f. pl. emph. I^I;;» , creatus, 
res creata ; vide etiam infra 
\Lt^ . 

Efhpe. ^izill pass. 

^o;_3 , /". |i^*o;^ , pl. Icv — .07—3 
creator, c. aff. y^ota , ujo;^ . 

|Lo ^o^—i» potentia crcativa, 

creatio. 

>iIo^ creativus. 

jLo^ et ILol;^ creatio. 

tll;^ ad creatorem pertinens. 

|fc^*^_^ , part. pass. Peal. f. 
emph ; snbstant. pl. \^l-^ 
creatio, creatura, mundus, 
homines. 

|II;=>^» creahilis. 

ILot» , pl. ILois ahies, cypres- 
sus ; scobs. 

|LaiI;io,s8 creatio, creabilitas. 

\li=>'^ [3ap,3apo5, barbarus. 
^llia;^ l)arbare. 
14^;^ et \a'^ , vide k^ia» . 
|,ia^;3 diminut. vocis k^;^ • 
\f'^ variegatus. I ^•^ — ■■ 

\f'^, ij , ms , grando. 

Cjfy^ grandineus. 

po»;^ mulus. 

iL^'^'^—^,])!. ^LL^^i^ clitella, 

panni detriti. 
jjo Ui ''^r,p'j'k\oc,pL lioT^ ber jllus. 
|»\ota margarita. 
^ajf;^ , pl. I ojs^ brachialia, 

ocrese. 

y 

\^\^ — Pa. c-t_^ perlucidum 

effecit. 
ILa^o; ^ splendor. 
!La^;~>bo perluciditas. 

W^ hircus. 

1^1;;:^ , ^ilt^ v. s. y^ ; et i^ . 

v»V— ^ . fut. i^o;^ rel ^^'^ , 
fvt. Y^ genua flexit, se in- 
clinavit, cecidit, se prostra- 
vit ; Part. act. <jlk , ^t'<^ m 
genua procumbens ; it. bene- 
dicens ; ^t — a , l-L^ part. 
pass. benedictus. 

Pa. y^— 3 benedixit, cinn acc. 
vel ^ . ^^^ ; congratulatus 
est ; X—». ov_s;_3 connubio 
junxit eum cum. 

Ethpja. ^i-^ll pass. ^ aa^sL/ 
IfCL. ab invicem heneclictio- 
nem accepernnt : sibi vale- 
dixerunt. 4 ;a >/ fecit in genua Aph. Y^ 

procumbere, prostravit. 
Y^a. la^ genuflexio,benedictio. 
^o'^ , Isjoa genu ; it. genufle- 

xio ; nitrum. 
|eu_3ja.a , pl. |tvs^<i:i benedictio, 

donum, munus. 
llj^sjo^ ad benedictionem per- 

tinens. 
I .^«C-a in genua decumbens, 

prostratus. 
|ia;-^io benedicens. 
jLaAs;^ benedictio. 
|is;i>^» , /". |6Jls;3^m benedic- 

tionem accipiens. 

r 
y^'^^ , fut. ;oo^ erosit, con- 

sumpsit, confecit. 
Ethpe. y^l^ll pass. 
Pa. »^, ut Peal. 
Ethpa. yoi^ll pass. 
\UU> erosio, consumptio. 
|ao>aa contortio ; terebra : cfr. 

ar. x^_y_. 

\Lea\eL^ Tete, 

»^ sed, verum, tamen, imo, 
profecto. ^-i >jC-s verumta- 
men. 

k«j;a . i.»j;3L/ r. ,s'. ; — » . 

peiietravit, fodit., perforavit ; 
manifestavit. 9*=> 58 — cta Pa. «C-= ostendit. 

Ajj/i. «^/ nianifestavit. 

Ettaph. ^i-^ill pass. 

U\^ , ar. ^-j , lopra. 

|Lo«;3 scabios. 

]\i—^ perforatio, manifestatio. 

^ir.;^ao manifeste. 

JSV ^ . fi(L >x>ot—:^ fulsit, 

splenduit, obtusus fuit dens ; 

part. act. \a'<^ — it. snbstantive 

smaragdus ; cfr. etiani \^i^ • 
Aph. ifi^ — a/ fulgere, fulgura 

emittere fecit. 
Ettaph. u>^LL/ fulsit, fulgura- 

vit, coruscavit. 
Ifc^o^ hebetati dentes. 
^o^ heljetudo dentium ; pustu- 

la, uicus. 
iai^ fulgur. 
^;c> smaragdus. 
llla;^ fulmineus. 
^o^ diviiiator, incantator. 
^;^ canalis, vadum. 
^Ia<u>;i. armeniacum prunum, 

malus armeniaca. 

1 » r> _ ;» vix usitat. prmter 
partic. pass. ;— .^-a , \i-*t-=> , 
incultus, simplox, rudis ; iimo- 
cens, purus ; cfr. iaa , ;a et 
infrn \l^ . 

6^1^^ simplicitor. |Lot»^^ simplicitas. 

;2> , l^ , cfr. 'j, , terra inculta, 

desertum, ager ; quod extra 

est, pars externa ; f. emph. 

\L*^ , pl |fcj;<. ; c. >\ , ^ii^ 

extra, foras ; ; a.\) , qui 

extra est, externus, extra- 

neus ; ;_i> ^^ — »:^ ab oxtra ; 

^-i ; — .=1^ , oxtra, foris, 

ultra, praeter, absque ; ^-iji. 

;^A perpetuo. 
Pa. ^t-k , verb. denomin. ex 

;_ 3 , oxtra posuit, removit ; 

purificavit : >-.^_^ , \ I;-^v» 

part.pass. exclusus, remotus, 

immunis. 
Ethpa. i.Mt-^11 pass.-it. se re- 

movit, exiit. 
bl|^_a exterius. 
^-Iv=> exterior, extraneus, ex- 

trinsecus, remotus, agrestis ; 

trop. profanus, ethnicus ; lit- 

teralis sensus. 
(sl|lv^ externe. 
^joa sanctitas, puritas ; dis- 

tantia. 
\^t^ , pl. \il'!^ platese. 
ILalv^ it. jLoIo;» quod exterius 

ost, externa pars. 
tyl\i\si externe. 
ILftlJv^ exterior i>ars, exterio- 

ritas. 
jLoJ;^ remotio, abstractio. Ni^a — 59 — jeo |L;_i , st. c. L;_3 , pl. I^IIa , 

ovum ; it. vide ;_i , lv_3 . 

y 
^'^u-A^ fut. ^wJ maturuit ; 

coxit. 
Ethpe. "^l^ll pass. 
Pa. 'V-I^» maturescere feeit, 

coxit . 
Ethpa. "^ilkil pass. 
Aph. "Ws/ maturescere fecit. 
iUaJi edulium, res cocta, pul- 

mentum ; coctio, maturitas. 
iils maturitas ; racemus ma- 

turus. 
uls et ILojLIak maturitas. 
^-^iw^ coquere faciens. 
fiv_a , 1'ide L< u.L|fco , it. ]Lik , pl. |N *i< "^ 

vas, dolium. 

^^O-fis-^ rn. a/js., jJoL_a 
?/?. e/»y>//. et f. abs., \Lxob^ , 
/. empli., pl. f. ^ — iLoL-Ia , 
lc^o^. — la , ca?lebs, "^irgo ; 
constellatio virginis ; it in 
pl. m. signa virginitatis : in 
/"., etiam o\nim. 

^IOo^o virginaliter. 

|La_:i.o£>o virginitas, cselibatus. 

ll2i.oeo A-irgineus. 

Pa. ^fco vei'b. denom. de^virgi- 
navit, corrupit. 

Ethpa. '^eoL/ pass. 

ffco , vide jL/ . — 60 K, *«^ ^ tcrtia littera alphabeti ; nutrierice v^ vel *^ 3, i^ w/ "vs^ = 8000, ^ = 
30000, ^ = V3 ; ybi 
vero 9 prcpfigitKr eadem sig- 
na mnuer. ordin. exprimunt ; 
ex. (fr. ^ t tcrtius, etc. 

1 ^ 
k*JL_^^, jnt. \j^ vcl melius 

Ik^ , part. \-^ vel melius 
ll->^ , Ifetatus est. 

Pa. lU^ vel \L^ fut. |I_^ 
vcl 1-^, part. \\ — ^ vel 
k^ , pl- rn. C^k^ Isetatus 
est ; c. u3 gloriatus est. 

Aph. ^\^l supcrLum fccit. 

Ethpa. M-^L/, vel llL^L? , 
et\\-L^ll ^Iu^L/, glorifica- 
tus est ; jactavit se, super- 
bivit ; deliciatus est, c. o 
rei ; fulsit, splenduit. 

ll->^ , ^|>^ docorus, excelsus, 
majestatc insignis; superbus; 
pl. 1_L^_>^ ; in fem. emph. 

1^-14 , pi. \i>::\^ . 

^-lUls^ mngnificc, sj)lendide. 
ILa-^k^ magnificentia, gloria,. splendor ; superbia, fastus, 

deliciffi. 
LLo| — 4 plcrumque usitat. in 

plur. ILo^ — 14 luxus, deli- 

cise. 
|_jLof>^ ct J_l»Lo|4 superbus^ 

fastuose vivcns. 
|La_)!Lo|-4 l^el ILa—j^Lo-^ ct 

|L«JlL4 ; pl. IL^jLC^». , volup- 

tas, splendor, gloria. 
Itk^ , vide \\^ . 
il4 , vide \i^ . 
\L^\^ , vide \L::^^ . 

l>)-4 , lt-4». » ^^ ^«''"- )'o>L4 ' 
vide sub rad. ^^ . 

I ^ 

A^»^' M- I — =^' elegit, 

collegit, exegit tributum, ar. 
C> ; it. mundavit, probavit. 
Infin. \L.s^ . Part. act. \L^ , 
f L-Ia^ ; pl. m. rr^^k^ , f 
^_Ila>^ ; Part. pdss. \-=^ , 
\1^ ; pl. ^^, i-l^^; 
f cmph. \Lk.t^ , pl. ^la.^^ , 
IftJila,^ , electus, probatus, 
eximius ; c. aff. 1 ^. p. i-^^k ' 
vel ».*-ok>s, , it. u_*aX elec- 61 t^ tus meus, >-'^^^>:s^ i'^^ t.*^^^ 
electi mei ; i-oialla^ , electi 
e^ns, etc.',Impers.ifL u»i ^la^, 
tibi placet ; ^-i i^ ooi |^>^ 
tibi gratior est quam .... 

Ethpe. i-a^L/ pass. 

Pa. >-^s^ sicut Peal. 

Ethpa. i-OL^L/ collectus est. 

Aph. y^^L.isiJ elegit ; exactorem 
constituit ; o>— la» >. ^^j' se 
devo^it. 

^liis^^ custos carceris. 

jlas^ electio. 

^la^ exactor. 

^ljla^ electe. ILc electio vL*-=^ per- sona tua electa. 
)iL^^ electio, selectio, collec- 

tio ; pil- l^ "•'^«4^ collectse, 

eleemosyn». 
jlaa^ electio, selectio ; mun- 

datio. 

viizi^ inusit. — cfr. ar. '^ 
secuit, fidit ; et ^n fornice 
instruxit. 

|:a*l^ gil)bosus. 

puteus,cisterna, fovea, carcer 
subtcrraneus ; hydria. 

t^ aa^ , pl. |6._!laa^ fovea, 

caverna, arundo cava qua 
lucernse extinffuuntur. 1:^^ fornix, opus concamera- 

tum ; lupanar. 
^l^i^ calvus, 
ILftilas^ calvities. 

^^»^^^^, fut. ^a_a^ finxit, 

formavit ; composuit. 
Etlipe. "^.A^L/ pass. 
Pa. "^^^^^ fortiter formavit. 
Ettaph. ^^..a^LL/ i(t Ethpe. 
(U^^i^, /". |c^<j^ fictio, formatio. 

jl:s.ai^ fictio, fabula. 

jja i4k formator , creator ; 

figulus. 

c^lJai^;^ plastice. 

|La_^aa^ ars figuli, plasma- 
toris. 

jLl^ , f emph. IfcJ^JK^, part. 
pass. Peal. — it. substant. : in 
masc. nomen actionis apud 
grammat.; in /e//(.figmentum, 
massa ; formatio; it. gram. lit- 
tera quse pronuntiatur quam- 
vis non scribatur. 

fictio, formatio ; |La_ \.-N_ trop. siniulatio. 
(lii^^eoo creabilis, formabilis. 

^n,^ vt Pa. q. usitatius est. 

Ethpe. ^ =iss^Lf coagulatus 

est. 
Pa. ^k^ coagulavit. J^ t^ Ethpa. <^>L^ll pass. 

\-\k^ et li=K^ forma in qua 

couticitur casous. 
I NiA^ , et usitatius |6>a^ caseus. 
^Lao^ , cfr. ar. '^ , caseus ; 

massa compaeta. 
|LoLa^5^ coagulatio ; stupor. 

I ■--^- suporeilium, cacumcn : 
t7'op. suporhia | i » -> >^ fc^_o 
frons ; cfr. ar. in-^ • 

\ Arx^ et ^ila^fcj» cacumina 
halions rnnns. lacenta. »— ?^»^^^ , fitt. >ft^>:^ violen- 
ter traetavit, coercuit. 

;_ a>;5^ , \i — a^ vir, homo,ma- 
ritus ; unusquisque ; |L;^l^ , 
/. virago ; l;-=i,^ 1^4, ^'^^ 
» — ^ v-=^ singuli ; ija^^ 
^ — rio^) commensales tui ; 
|iL.a_^6» li-:»^ vir statura 
magnus ; j — lii l^— Ss^^ vir 
effeminatus ; >. vi^o) l^a^ , 
socii, confoederati tui. 

Po^A^ , ^^o;a^ ct paiio;^^ 
dimin. homuncio, homunculus. 

ILo;-:^^ , pl. ILo;;:^^ , virilitas, 
fortitudo : concr. homines, vi- 
rilia ; in pl. mirabilia. 

^i:^^ virilis^/lm/?/^ |Lj;:as^, 
pl. I^ljpas^ . ^llirm^ id. 

li=44. ' "^- J^> ' ^''^i^os, gigas ; 
Orion constellatio \-adject. for- 
tis, potens, magnus, excel- 
lens, c. w3 . ; \i^l, «-.^-ai^ , 
heroes ; lU-Ju^ f. domma, 
heroina ; fortis, excellens, 

Cv^|(ai.4k viriliter, fortiter. , pl. |Lo;;_ viri- litas, fortitudo, potentia, ro- 

bur. 
;^4 verh. denom. a 1^^ , vir 

factus est, virilem animum 

addidit, corroboravit. 
Ethpa. ;^4kLf vir factus est ; 

fortiter se gossit, prajvaluit, 

vicit, c. ^ ; jirospere so ha- 

buit res. 
^ao^Lf verb. denom. a \U^^ , 

robustus factus ost, viriliter 

se gessit ; superbivit. 
^jpL^^so A^irilis. 

|6>*A^ caseus. 

)-**^, /'• l^^4j^' scorta- 

tor, meretrix. 
1^*^ , vide -^ . 
IL;^^^ ,ct derio. vide '^ . 
, imper. verbi ^^ . , fut. v->^» et fo — ^ 
abscidit ; texuit. 
Ethpe. »^L/ abscissus est. ^ r««!k 63 't<sw Etlipa. >^Lf id. 

f »*^ - l>C>^ licium, stamen. 

|_^, 'li_^, pl |^,r/r. 

"et a», fortuna. numen For- 

tunae; lC-,^^ y^ fortunatus ; 

1^-4^ iaJ. infelix ; lC-4^ fi^ 

templum Fortunse ; 
i'»4k fortunatus. 
|Laj»4k fortuna, felicitas. 
>o^^, |>o«_>^ juvenis exsors 

matrimonii, innuptus. |Lo>o !^ vita caelebs. )a^ , l>a-^ c. coetus, turma, 
agmen militum, chorus ; cfr. 

turmatim ; it. vallum. 
I^Z^ et l)V-^ c. sine sinfpiL, 

absinthium,colocynthis; t?'op. 

amaritudines, molestia^. 
'r'^^ amarus. 

t* »^^ , fut. Iv^ ascendit ; 

sursum jecit. 
^*»^ ascensus. 

^-^♦-^, pl- ^-^^ hoedus; 

Capricornus, sif/iunn Zodia- 

ci. 
\'o-'^ dimin. hosdulus. 

^"♦-«^^, fiit. ^ol^ contor- 
sit, plexit, liexit, noxuit ; vo- 
lavit, ascendit. Ethpe. "^l — ^lf plexus est, 

flexusest ; sibi plexit. 
Pa. ^^ plexit, nexuit. 
Aph. '^♦l^/ id. ac. pe ; coro- 

na^it. 
Ethpan. '^fa—^L/ cumulatus 

est. 
U^ quidquid nexum, plicatum 

est, corona ; implicatio. 
Uo^-,^, pl. lloC-Z<5^ implicatio 

crinium, ipsi crmes plexi, cin- 

cinnus, torques. 
|L<i:^o^ ars texendi. 
"^ C-4. , U ^ /A act. Peal ; ^ t r^ lU r^ part. pass. Peal ; — it. 
siibsf., [jrcpsert. infem.\i^t^, 
pl. \L..'Sl*l—^ , opus tortile, 
catenatum, torques ; crines 
plexi,cmcmni ; peniculamenta 
fimbriarum ; oi » °ii ^,—,^ 
('t ov*a'i '^^— ^ myrtus. 

jj>(i,4 r^ ij><v4 rete. 

^» — ^, iJ,— ,;^ turris, arx ; 
|(_cft3> U*— ,^ tnrriscarnis : 
elephas. 
y 

tO«.-^X. ,/"''• ^oi^ abscidit, 

confregit ; circumciciit. 
Ethp". yol^llpass. — it. f/ram. 

apocope alfocta est ro.r. 
Pa. yol^iif Peal. 
Etlipa. yo\^l iil. ij. Ethpe. U^ r.imus, sjm'. r^ G4 yOV^ ramus palma^ abscissus ; ab- 
scissio, apoeopc, (piaiii Arahcft 
vocnnt yj>- . 

^Moi-^ srindons, rontVingens. 

M*»*s^ cffisio, scissio. 

>x^ fut. \x^ amputavit. 

jij^ , pl. \-^l^ mar^-o la- 
pidous, contiactura, promi- 
nentia mvri., niontis, etc. <^^< ^ Pa. iSk^ blasphe- 
mavit, conviciis affecit. 

Ethpa. iS^l/ pass. 

^s»^ blasphemia; it remigatio. 
'■'/•• jlis. 

Ja^ remes. 

^4ot4^ blasphemator ; remus. 

^ja_4^ , Mja.4, blasphemia, 
convicium, maiedictio. 

ydtv^ , >i3»s^ blasphemus. 

ILoiA»^ bbisphemia. 

I^Cv^e^li*^, ar. jcafc,stagnum. 

li-^ k^utes. 

I^JK^ liiscis genus. 

vJ^ ♦— >^ 5 /""'• ^«N^ coacerva- 
^it, ar. ^j-s^ et '^'jS' ; - it. con- 
tigit, evenit, c. acc. rcl "^ j). ; 
impers. , ^1^^ , /W o . . . ^a^ 
contigit (juod. 

lA»— s^ , 1—*^-^ part. prois. 
accidens, id quod evenit, eve- 
niet ; advcrh. ^a^ ^ J dcI »aC— 4k forsitan, aHquaudo ; 
^— ^**"^ ^jar^. pass.\ it. acer- 
vus ; - ndj. fortuitus. 
(— *«-s^ accidens, casus ; it. vt 
I — 1-C-^; l-^v4 y— ./ ocl 

^l^ii»^ casu. 

^^K^5 /"• l^-^K^ casu acci- 
dens, adventitius. 

r ' 

/OV^, fiif. loK^ evasit, libe- 

ratus est, quievit a ; trop. 

mortuus est. 
Ethpc. (^^>^L/ liberatus est. 
Pn. t*^K^ cxstinctus est. 
Aph. «-oss^/ iit Pcnl ; //. libe- 

ravit. 
J_I(>>_^ ct |iL^>_^ elfugium, 

fuga, liberatio ; trop. mors. 
^iIoK^ liberans. 
ILoilov^ liberatio, fuga. 

I«n.4. 5 P^^''^- oi-f ? tempus, mo- 

mentum. 
OK^o>4^ illuxit ; cfr. ok^ . 
)4^oia^ aurora. 
\uty^ pubescens ; libidinosus, 

salax. 
|Lo 'v.QK^ pubertas ; libido, sa- 

lacitas. 

procubuit. I*art. pass. \'i^o\^ , \ 1 65 — inclinatus, procumbens. 
Ethpe, y»v^l-/ se inclinavit ; 

in genua procidit. 
Pa. ^OK^k ^'^ Peal. 
Aph. y»K^/ procumbere fecit. 

inclinatio ; inclinatio cum 
oratione secreta. 

>i'i>_4^ et t-Jovs^, cfr. nan 15 , 

yssvva, gehenna ; pl. ualjoK^ 

et kfia — iovk^ . 

1 ©^^^ ? fut. jov-<^ caligavit 
oculus ; ^ro/?. obstupuit. jPar^. 
pYes, »o»-^ , Ijoi-^. Part. 

prceterit. li_-.»v^ caligans, 

caligine perstrictus, coecus. 
Aph. joKj»^]' obfuscavit, obscu- 

ravit. 
joi — ^ albuginem habens in 

oculo ; trop. orbatus, c. ^ . 
Ijch — ^ caligatio ; it. hebes 

oculis. 
ILojov^ hebetudo oculorum. 
Ijoov^ caligans. 
ILojoov^ et |Lov*os^ caligatio. 

r 
CL— ^^, la->^ pars interior, 

pars intima; medium, vis- 
cera ; it. in statu emph. com- 
raunitas, universitas, vulgus ; 
«v^j qui intus, interior est. qui communis, universus est ; 
c. prcepos. intus, intra : 
|6^-*3 — ^ intra domum, 
|e^ ^ n , ^ id. ; o^ ^ 
intus, intrinsecus, ab intra. 
|a^» simul. 

|a — ^ — <-»ft->^ verb. denoin. 
introduxit, immisit ; ^-a,^ , 
^a,^ part. pass. introduc- 
tus, introrsum situs, ulte- 
rior; trop.! versatus in re, 
particeps secreti, a secretis ; 
initiatus. 

Ethpa. »-.0 ^L/ V. denom. 

se introduxit, penetravit ; 
^L^ t-a^kL/ familiarem se 
fecit alicui, ex intimis ejus 
fuit. 

I \(\ ^ , pjl. y ". ^a-^ , emph. 

C*a<^ , f- 1'^-'^ , pl- r"*4fc » 
lcClo,^ , qui intra est, inter- 
nus, interior ; incola ; in pl. 
emph. cives ; domestici, per 
oppos . ad U^ • 

^Io^ , pl. \-llL^ viscera ; it. 
castratus. 

I^ 'a^^ j pila, globus ; pl. N-.e haemorrhoides. ILa-o^ pars intima rei, pene- 

trale ; possessio. 
^-— ja*^ •, >*Ja^ communis, uni- 

versalis. 
fcJpo,^ communiter. »*^ 66 — »a^ |LaL'i^ commumtas. 
|ia^ pila lusoria. 

OQ— »^ - Aph. ua*^? , ar. 

'U^\ 1 respondit ; trop. mo- 

rem gessit. 
Ettaph. cxs^LL/ pass. 
I^o^ f't iLoiks^ responsum. 

k^k*"*», ^'^ Uk"'*"^ niussitatio. 
I^os^ vnpens. 

aranea ; tela araneae. 
Ijo^ f. uter aquarius. 
Ijo^^ sepes. 
fo^ equus nobilis, ar. ^i^ . 

?*4k ' '?*«4 ' ''• *'• r^ • 
P 

A^ , fnt. la^i' ^'^fi'^- ^■> 

defecit, aruit ; transiit, de- 
clinavit ; cfr. ar. 'y^ . 
Pa. K^ deficere fecit, immi- 
nuit, delevit ; sterilis fuit ; 

Ethpa. (-I^^l/ imminutus est, 

perditus. est. 
Aph. v4^ orbavit, perdidit. 
ILoiat^^ ct ILoti^k defectus. 

i*<^ 5 lf»<^ ^^ ILia^ nux arhor 

(it frnctus ; cfr. ar. Jy^ . 
"^i^as^ , V. S. %.l^ . i.**^ , fut. ^a — ^ erupit, 

effusus est ; germinavit. 
Aph. u.*—-.^/' erumpere, exun- 

dare fecit, aperuit. 
Ettaph. i-^-s^LL/ pass. 

^lo^k ' ^^ ►-•<^4 fr^oO^ terrae, 
tonitrus ; terror, calamitas ; 
cfr. c^^ . 

^ll^ et ILoIo-s^ exundatio. 

ILalils^ inmidatio, efFusio. ^^.^ , fut. ^o— ^ commo- 

tus est ; exundavit ; cfr. rad. 

^^s^ et ar. ;Jii circumivit ; 

it. misericordia motus est. 
Ethpe. "*^-4^L/ rejectus est. 
Aph. '^-^k? rejecit. 
Ettaph. ^^-s^LL/ pass. 
I^Ao^ , /'., pl. PS^ vestis qua 

corpus involvitur, spec. pal- 

lium, cucullus. 
jLo^a»^ convolutio. 
ILalrL.^ rejectio, elatio. 
1^14 , a«:^|4 ct \L^^ ,(/r. 

yccXri et AoiXkixc, simia. 

J^"^^ , f^if' >«*4i prsescidit ; 

cfr. y^ . 
[val^ oxcisio. 
|:«all^ tonsor. 
jLa »a_t4^ ars tonsoris ; it. 

excisio. J — 67 ♦*^ ^ IwiiLiaa^ '('ypy.tjW) g}Tnna- 
sium. 

oA )_Iua_^ color ; species, 

varii colores ; tfr. pers. o/ . 

^o^v^ sicut ; itaque, ergo. 
^a^ verb. denom. coloravit. 
Ethpa. y^ok^l l poss. 
Ettaph. ^jo^LL/ id. 
[ijo^ coloratus. 

v*-4 ' >-^'*4 ^'^^■' pelvis, po- 

culum ; cfr. ar. ^x>'j^ • 
|I»a4 , vide s. ^I^ . 

^--^*^ ' /"v emphat. |iL!a>4 '■> 

P' • X ^a-^ 5 V* •« ^ 1 

^V '*-«^ 1 smph. ILo—ial^ 

et I^ZLo^ , ycovtoc, angulus. 

*roa,^^ — hiusit in Peal; 

cfr. ar. '^\^ diligenter quae- 

sivit, furacissime perscruta- 

tus est. 
Pa. txal^ deprsedatus est. 
)«*^ . agmen, turma militura, 

spec. prfedonum ; it. praedatio ; 

cf. ar. ji^ exercitus. 
t^Is^ latro, prsedo. 
ILanal^ ars prgedandi. 

>^ locus ad confugium expetitus, profugium ; ^ -^ 

^»a^ id. ; t«ift4k *^l confugit 

ad, c. o . 
p»oa^ id. 
u»a^L/ verb. denom. refugium 

habuit, confugit, c. u» pers. 
^*^ ef |a^<»>4 confugiens ad, 

profugus, fugitivus. 
)»-,4k Isvir. 

^xa^ ohe, interj. contempt. 
|^^a_^ /., pl. |iL-Ia4 ra- 
cematio, spicilegium. 

sSL,^^ , fnt. i3a ^ aliexit, 

rete venatus est, hausit, pro- 
rupit. 

Pa. t2u4^ id. 

Ethpa. ^ — !s^L/ clausus est, 
obseratus est. 

9 

Vi^ , fut. ja_^ adulteratus 

est, moechatus est ; part. 

prfPs. 'il^ , /'. I^ mo^chans, 

adulter. 
Aph. -^^l in adulterium ad- 

duxit ; adulteratus est. 
Ethpa. C^U scortatus est ; 

cfr. j^L/ infra. 
Ettaph. ■^lll id. 
\\a ^ adulterium ; paginu, 

columna libri. Ik^ — 68 — ^k^ I^I^ et \\ol^ adulter ; adulte- 

ratus, /. jL;!^ . 
1)0^ peregrinus, proseljtus. 
|Lof al«^ adulterium ; falsum. ILo •-^ adulterium. i<i*^L/ V. denom. peregrinatus 
est, proseljtus factus est. 

jft^L/ id. ; insuper adulteratus 
est. 

•^s^ /V/. q. ^ . 

|La<^ l)utamen, interior glan- 
dis eortex ; cfr. la^ . 

**|w»^ destitutus est, caruit ; 
cfr. 1 — ^ , ,a^ , ^^ et ar. 

\y^ , sumpsit partem rei. 
Pa. ^*\—^ orbavit, spoliavit ; 

orbatus est. 
Ethpa. ' »-t-^L/ pass. - it. se 

subtraxit. 
jlfo^ orbitas, privatio, steri- 

litas, paupertas. 
pftlk^ secretius cubiculum. 
|6^»s;^ , st. const. t^if^ , ar. 

'■C'j> tributum, capitatio. 
w.1-^^ , ^— .t->^ part. pass. 

Pa. ; -^ it. subst. et trop. 

anachoreta. 
|LoL.k4jo yt ^If<v^ ; it. solitudo. 
^i— ^ , ^-JuK^ , f. empjh. 

l^-ilu^ orbans. 
ILoaii^ siccitas, sterilitas. 
1(4^ it. Ifk^ , Y(^^« jiers. ,^ thesaurus ; if^^ fc^ gazophy- 

lacium; l^6»Isf Ik^ Cws biblio- 

theca. 
It3»4^ et \is,\*^ thesaurarius, 

oeconomus. 
ILo;— 3K^ et ILoj— aiL^ officium 

thesaurarii, status oeconomi. 

A— ^, fut. (a^ et k^ , part. 

act. il-^ , lU^ ; part. pass. 

I^*»»^ » totondit. cfr. ar. yf 
Ethpe. iCjjj^L/ jmss. 
Aph. u^l ut Peal. 
ifks^ tonsio. 
li>^ , id. ; f. \iy—^ lana deton- 

sa, vellus. 
M>4^ dividuus, divisus. 
lfot4, » /"• IMot^ tonsor. 
pok^ falx. 

^^JL,^- Inusit in Peal. 
Pauel ^fa 4 incendit ; ad 

iram incitavit. 
Ethpau. ■^fo^L? pass. ; iratus 

est. 
jjfoo^ et Ufa>4 inflammatio ; it. 

ros inflammabilis. 
I^. ^fo-^ ardor, flamma. pl. 

1 6^ ) a^ meteora ignea, prunse. 
|Lal:i(a^6o« ut Wfoa>4 ' 
ii>4fc sinister, ambidexter. 
jj»_^ claudus ; cfr. ar. JjS 

claudicavit, »^ 69 — T^ ^)-^, fvt. »ots^, ar. yji. , 
incidit, decrevit ; irruit in, 
adortus est, c. "^-1. ; mina- 
tus est. Impers. 6>_^ i^>>4^ 
decretum est. 

Ethpe. >«t^L/ minis impetitus 
est. 

Pa. ^k^ minatus est. 

pii^ impetus, minse, audacia. 

laoot^ comminatorius. 

|m>^ virga decisa. 

^%^^— Inus. in Peal , cfr. 

ar. '^y». et \'j^ secuit. 
Ethpa ^l^l succisus est. 
I i.»a>4 /•' i^Q'*'^^ m., trun- 

cus succisus, virga; radix, 

gramtn. 
\Al\tL^ radicalis, gramin. 

iJL.»^ , fut. yott^ secuit, la- 
ceravit; circumcidit, circum- 
cisus est ; statuit, decrevit. 

Ethpe. fl^ll pas.<;. 

■^pf'- il^l paravit, dari decre- 
vit, dedit. 

|jj_^ sectio, abscissio, decre- 
tuni ; it. grex ovium, ovile, 
monasterium ; [uf »1-^ vel 
m-mI^, pl. k.»»k5^ sententia 
judiciaria. l>o»^ circumcidens, lanius. 
ILfot^ desectio, circumcisio. 
;— '( — ^ , I; — 't-ss^ , f. emph. 

\l'^ut^pa)'t.pass. — it. subst. in 

feni. empjh. decisio, sententia ; 

area, septumve ^e?njo/z ;insula; 

pinna muri ; annulus portce ; 

segmenta ligni. 
l*Ut— s^ et \L\A-^ , pers. ^y, 

satelles, lictor. 
fc^lt— .t^ per judicium, decre- 

torie. 
|>)_^ prseda ; dona sponsalia ; 

incisio, amputatio. 
Ifts^ uf V^ot^ . 

ILr>4. ■, pl' v5>«4 ' '^^»«4. insula. 
l^-jojK^ parva insula. 
I jt^ securis, scalprum, culter. 
|jj_^ daucus staphjlinus , ar. 

Sj>- {9^^^' carotte). 

cfr. ar. dui> ct heb. pni , ri- 
sit, derisit, c. o aut "^^ — >. 
pers., it. lusit. 

Ethpe. Y^^ljpass. — it. derisit. 

Pa. yl^ ut Peal. 

Ethpa. Y^-^l pfiss. 

Aph. y-l<5^/ ridere fecit. 

|ju.ft^ risus. 

|iL.<i^ risibilis. 1-^ ridons. |jC>Aa.>^ risor, f. |C^COa.Ms^ . >*«^ 70 — H^ ^&^«^ risum movens. 
^il^s^fc.» , f. \L . .i^M^fcoc risu 
(liji-uus, ridiculus. 
?^ 
V-^^n^, fut. ja_^^ oxcrevit 

pitiiitam, etc.\ rasit. 
|;1^ Inijtmnodi excretio. 

culo destitutus, rfr. ar. 'jaS , 
<?/ rabb. ::5 ; ^Z. testamcntum, 
hpereditas. 
^^, , vide IJ4 . 
M^*>^ , vide sub ^^=^ • 
Ijov^i*^ scoria argenti. 

|C*S5^ , liebr. "ii^, nervus, tendo; 

radix ;chorda, ligamen ; cfr. 

ar. jui compes. 
v*.^ verb. denom. nervos ampu- 

tavit. 
Js^L/ pass ; it. trucidatus est. 'r^ nervosus. Povs^ , vide pov^ . 

l>a-4^ c. deriv., vide s. ja^ . 

I^U.4 ' ''^''^'^ *• "^^s». • 
U^ et \L^\^ , rfr. ^ . 

I; - w .H^ pars promineus tecti 

Ael parietis. 
^al^ , pictura ; cfr. |4.i^ . 
li-4^ viscus, gluten, ar. \'y. . ;_-s^ yap, partic. postpos. et 
nnq. expletiva : enim, nam, 
quidem, sed. 

fL..-,^, fut. (L^, infin. ii^, 
revelavit, detexit, patefecit, 
declaravit ; retexit, operuit, 
nudavit ; evulgavit librum : 
pronunciavit litteram ; it. in- 
trans., sed melius t.;:^ , mi- 
gravit, exsulavit ; cfr. Iieb., 
nbs et ar. y^^ . Part. aet., 

^, ^^4 ' f- c^^^pl'- lfr^-^ ; 
pl. m. emph. (Ilv^^, f. IfcvIlX^, 
exsul, captivus. Part. pass. 
jl^, jlX^^, /". onp/i. \b.S.^; 
pL, m. ^-i^ , /'. ^lX^ , 
jfc^-IlX^ . — odject. manifos- 
tus, chirus, certus, ovidens ; 
coi (Ix^ vel coilx^ evidons 
est; troj). ^ls/ ^U/ V"'^ 
operti sunt vultus nostri, i. e. 
confidontos sumus ; adverb. 
ii^ ^ , vel ^ (L^ ajiorto, 
coram, confidenter ; 1 0« ji^ , 
I jo"» ii^ palam, publice. 

Ethpe. u. -'^>^L/ et forma 

redupl. ^i^i^l pass. \i^ . 

Pa. vis^^ ut il^ et u-is^ ; it. 
niigrare fecit, in captivitatem 
duxit ; vide infra \laJx^ , 
«-aXJ^ et deriv. infin. olS^^ . 
Pa)^t. act. IL^»» /• ^^-X^ ; pl- .g.^ —7 

^:ss^ , f. ^"ly^ . Part. pass. 

»-x4f ■, Ux^ , pl- r^^? ' 
f. ^II^^ , emph. |6>Zlx4»o . 

retegite usque ad fuiidameiita 

ejus, i. e. fuiiditus evertite. 

Etlipa. u:^L/ pass. 
Aph. ^^^st^J , infin. \L^ , pai^t. 

act. \l^ , part. pass. ^sL^ , 

detexit, extraxit. ^—Is/ iL^ 

id. q. C^] Lolx;^ . 
^1X4^ revelatio, manifestatio ; 

adverb, prcec. o vel. '^ , pa- 

lam, publice. 
fcu-I) 1:^^ manifeste, palam, 1 — ^ exterius. ILo. -X revelatio, detectio, 
manifestatio ; l—Is/ La_li>s^ 
detectio faciei : Hducia. 

^1*2^ manifestans. 

UaIv^ ^^ I— i<i.l\>4^ revelatio, 
manifestatio, apparitio; trans- 
figuratio Christi ; declaratio. 

fc^JilX^ P6i' \isionem. 

^lilX^, f. |6>^Ilx^, ad visio- 
nem pertinens, visibilis, pa- 
tens. 

pol^is^ tabula depolita ad scri- 
bendum, inde schedula, scri- 
ptum. 

|La:i^ captivitas ; ipsi captivi. 

'^A-\^f/iiasidenom. a prcec, 
iu captivitatem duxit. Pa7't. act. I<i:^,^ , ^a-^^ . Part. 

pass. t*a_X^ , lIoX^ • 
Ethpa. »-La^l/ pass. 
^a_i»s^ captivum faciens, 
I — Ia-X4^ captivus, exsul, pl. 

t—l^Lo^ captivitas, migratio ; 

it. detectio, nudatio. 
ILoJS.^ et ILalx^ captivitas. 
|Lni!\^ manifestatio, revela- 

tio. 
^ilX^^^» manifestabilis. 
ILniX^^fcoa i. q. ^IlX^ • 

"^ , ii^ , ^'^fJc sub ^^ . 
U_4^ , it. i-4^ et iLx;^ vide s. 

^- 

^-^ >w.^^;»i/o • cfr. ar. 'j^ 

rasit. 
1^^^ novacula, culter, pugio. 
|rt\,^ scutica. 

|(4>2X4^ vel \i%^^^^ feretrum, 
grabatulus. 

v^^*^, /'"'• ^<^^^ retexit, 
revelavit ; amovit. Part pass. 
K^^ , ki^ • - ^t- ndj. ma- 

nifostus, clarus. 
Pa. s^ id. 
Ethpa. «s^4^L/ pa.^s. 
Aph. .,^/ ut Peal. ^_^';La,^ retectio veli; ipsum 

velum. 
l-^^is^ elevatio palpebrarum, 

veli, etc. 
|_^^»4^ part. act. Peal ; — it. 

siibst., pl. I «4^"^ funes 

quibus suspenduntur vela ; 

it. nt U^^^ . 
ILa^^ i(f- q- \^^^ • 

^V^ , vide s. X^ . 

♦-^>»^_ Exstat Part. prces. 

Peol li-X4^ congelans ; verb. 

denom. a lC^C^ ; cfr. ^ii . 
Ethpe. $^.^1 congelatus est. 
Pa. S^ glaciavit seu in gla- 

ciem mutavit. 
Aph. $^1 congelavit seu in 

glaciem mutatus est. 
lC^ ,etc. l prosth. lC^/ , 

glacies, ar. luLi . 
UC^^ et C^t^.^ glacialis. 
P»-i»s!^ , /• It-j^-A^ id. 
!♦ — X^ et \l — X^ pellis ; cfr. 

heb. 'ibj et ar. aU . 
po».^^ dim. pra^c. 
hCX^ pelliceus. 
«-a-XJ^ alga marina. — it. for- 

ma quadrilit. verbi U^ . 

i^»^ , fut. («is^ fraudavit, 
(liripuit, orbavit;eripuit, abs- 72— i^ 

tulit ; se privavit, c. ^ m . 

Part. pass. y^^ , ll^l<^ spo- 

liatus. 
Ethpe. S.^11 pass. et reflex. 
^juAa>4 privatio, abstinentia, 

defectus. 
^ljo-^is^ abstinentia. 
Ijo^C^ fraudator ; privativum 

nomen, apud gramm. 
ILofaA^ privatio. 
ILot-:!^ i. q. ^*J-^a>4 • 
jjvX^ ])rivans ; avarus. 
|Laj"uS4^^i defectus. 

***^^ ' f^*^^' '^'^^^ expandit, 

extendit, inde trop. manifes- 

tavit, declaravit. 
Aph. c^ :^J manifestavit, 

declaravit. 
U-^^ expansio vestium ; mani- 

festatio. 
) ^oJV^k expandens, exten- 

dens ; manifestans. 
nI|-1>21^ manifeste. 
ILal..:!^ id. q. U-^ • 
ILa^lx^ manifestatio. I— 4x^ vox arab. "^ , error, 

erratum. 
pal:i^ , vide s. Usi^ . 
lilX^ galearius, plebecula. 
ILotly^ galearii ; modus agen- 

di plebis infimae, vilitas. k N^ - 73 — 

r 
'*^»^^^volvit, inusit. in Peal ; 

cfr. "^'-^ , convolutus est, 

commotus est, et infra Pal- 

pel ; it. cfr. heb. Vsj . 
Pn. '"VA^ quasi denomin. a 

(bs^ , fluctibus agitatus est. 
Ethpa. VJv^l/ agitatus est, 

convolutus est. 
Aph. 'V^/ volvit. 
Palp. '^%^_,^Ss^ circumvolvit, 

in orbem circumegit ; abstu- 

lit, removit. 
Ethpalp. '^s^iK^Lf pass. — it. 

rota^dt ; nnq. est pro <»^«^l-/ 

dissipatus est ; ablatus est. 
^^4^ , ji_4^ acervus, vallum ; 

testudo ; seq. Ij oj , glarea. 
iN-^dl^ circinus. 
'^-iSs^ , d^^ rotundus. 
^ljkxc^^ rotunde. 
|Ln \.S.^ rotunditas. 

iL-x^ , pl. xP^ , iUx;, 

fluctus. 
Ii_\4k et \l-^ foenum, speciat. 

stipula arida, stramen. 
ll-^v<5^ locus fluctibus, inunda- 

tione perruptus ; vallis ; — it. 

rotunditas. ^i^. eranium, vertex. 

X^C^ ' li<ac4 ^-^ "^ rota, 
circulus. liLjaX^»^ dimin. prcec. 
li^ , vel Uk^ pallium, tapetum ; 
stratum Jurnenti, ar. ^i : cfr. 

|NJS.t4 S. ^a^ . 

poX^ dimin. prceced. 

jj — 4f ' /"• 1^^-^^ ' /'^*- ""■^'= 
ar. %J, , volumen ; it. in. fem. 
membrana. 

^jg^v^ globus luteus. 

ii^ et |iL\^ V. s)ib '^s;^ . 

ft— S,^_ Cfr. hehr. cbj con- 

volvit. 
>ajL^ , |_5i^4 , it. ^skl^ et 

\ VI \^ terra dura, lapido- 

sa ; cfr. hebr. c^a massa in- 

formis. 
[itt^is^ re\ |ia2^ pallium. 
^AAsa!^^ farina alba ; placenta : 

cfr. yXuxu? , vel yt.oXkii . 
l-baAxoaX^ Y^^'^'^^^^'''^'^!^-'^'' ' mar- 

supium, arca, capsa. 

>a>2s,^ , /"i!/^. ^xttX^ circumci- 

dit. 
Ethpe. ■oJL^I pass. 
I ^^^ os palmulae. 
|6^j;:si»^ pra^putium. 

o> ^^ /"^- «^^X^ dolavit, 
sculpsit ; cfr. yXu^tco : trup. 
formavit. 

Ethpc. t^Xs^l-f pas^. e*^ — 74 — >*»< li-^V*^ et ILoiaJl^ sculptuiu. 
t^aX^ (lolator, sculptur. 
^SdlX^ tabula seriptoria. 
Lail^ parf. jxiss. Peal — inde 

sx/jsY. idolum. 
ILaAii..^ sculptura ; t7'ojj. poli- 

tio sermonis. 

ij"°>N^ dne singul. pennae. :^. rictu denu- jJS^,/i,/.J^r 

davit dentes alicui. 
Ethpe. $^\-l pass. 
Pa. ^^ ut Peal. Part. pass. 

U-X^ , diductus labiis ; it. 

cruribus distentus. 

U^a>4clitluctio iabioruni rictu; 

sej^aratio crurium. 
|Lo*X^ rictus. 

M^X^^ dolium. 

>' 
**-^«^, /"f. tAoIv^ scalpsit, 

excoriavit ; tt^op. corrupit. 
£thpe. ^^i^LJ pass. 
U-^^>^ excoriatio. 

y 
J*-*^^- Cfr. ar. x^f riguit, 

durus fuit. 
Ap/i. ^ — ik^/ pertinax fuit, 

ursit, ausus est. 
Ivia<5^ pertinacia jurnenti. Ijftio^ audax. 

I^ol^ audacia, temeritas. 

audax. 
fcv-(,jpoo.4k ^udacter. 
ILojCaoe^^ audacia, impudentia. 
jLot^^o^ ct \lA>lia.^ id. 
ILolaia^ immundities. 

^i^^^ , ilio^ c. camelus ; 

funis, rudens ; - it. trop. in. 

pl. |La_ikaa^ cantherii ( gall. 

chevron ) ; cfr. ar. 'cj[^ . 

|;5aj via^ camelopardus. 
Ji^Lia^ noni. coll. magnse for- 

micae. 
jj »4k camelarius ; simus ; 

Ijlaa^f ji/ troj). instrumeu- 

tum musicum. 
Uio^ simus, admicus. 
^^^ noinen litterce 3"- t^ . 

10.«^^^, /i/^ >»a ^ succidit. 

?c*:a^ , ) vi.vi^ part. pass.; 

it. repletus, arab. ^f plenus 

fuit, de puteo, niensura. 
Ethpe. y^^cL^l succisus est ; 

plena facta est mensura. 
Pa. >oia^ succidit ; implevit. 
Etlipa. >ai^Lf pass. 
laaia^ succisio ; repletio. 
I— ia^ vas ; cfr. ar. -^ vas 

plenum. ^^ — 75 K Jso»-^ faba ; species ponderis ; 

cfr. x'ja[xo$ . 
l^aoQ^ fovea excisa. 

\\->Q,^, fnt. >xaio^ mersus 
est,sedemersit : nnq. vomuit. 

ApJi. Nx»s!s^/ mersit. 

J-iia^ uriiiatio, immersio. 

|iL_i.ia^ immersio, manipulus, 
pugillus. 

lewi:!*^ lutum. 

I — ix)a_^ fovea. 

\L>^a^,pl. le^soo^ id ; lutum. 

•-itt«^ . fut. la^a^ mersit ; 

cfr. ar. jaj. depressior fuit 

terra. 
Ethpe. i^ss^L/ pass. 
Etlipa. t^s^L/ id. 
looa^ fovea. 

?^ 
UiO^ , fut. ias^ et ',^6^, 

cum 1° fut., act. perfecit, 
complevit ; consumpsit, abo- 
levit; c. 2^ fut., intrans. per- 
fectus est, completus est ; de- 
fecit. Part. prces. ; — i^ , 
I;— »4k perficiens ; deficiens ; 
Part. pass. '^—^^^ , li^^>^<s^ , 
perfectus, completus. 

Ethpe. ;_i^L/ perfectus est, 
comjjletus est, defecit. 

Pa. ;»^ complevit, consum- mavit ; consumpsit, delevit. 
Ethpa. 'J^U pass. 
Aph. p^/ id. q. Pa. 
^ia..^ , ltia,^j^ perfectio, consum- 

matio ; c. '^ , adverbial. ;m>^ 

omnino. 
|;4a^ consumptio ; vide infra 

Ija»^ perfector, inde episco- 
pus ; sacrum corporale. 

|_Iia_ia^^ consummatio, con- 
sumptiu, finis. 

Cvllt^ii^ perfecte, omnino. 

ILotijfi^ perfectio, consumma- 
tio ; summum rci ; trop. con- 
firmata seu virilis setas. 

|L jaifc^ , ar. ^y^ , pl. I^as^ , 
it. llf a^a^ et |^I»aaa<^, pruua, 
carbo; t)'op. particula panis 
eucharistici consecrati. 

Ijjaoa^ mustela, martes. 

^lj^a.^ carbonaceus. 

I *- ^ v^ , l-*a^<k^ , jia-soa^ » 

bubalus ; cfr. pers. j^j^ et 
ar. ^^;i; . 

I ^ 

J'— *-^' M- >-^ recubuit, 

innixus est, accubuit, ar. 'u^ ; 

recessit, latuit ; ^— 1^ part. 

prces.; U^ ,\Li^part.pr(Pter. 
Ethpe. «.u^L/ recessit, latuit ; 

trop. recusavit. '^^ 76 Pa. «— l^k > '^''- i^j ' accusavit, 

objurgavit ; ^—i^ pnrt. nct. 

>.i>^ jt)fl/Y. jofls.<. — ?V. abs- 

conditus. 
Etlipn. L*_t^L/ /)a5*\ pr(pced.\ 

it. sicut Etlipe. 
Aph. uj^/ recumbere fecit ; it. 

intr. recubuit ; oi »°i 't «-a»;^/ 

se subduxit. 
Ethpuu. iJal^L/ i(1. q. ^_i^ ; 

it. quasi denom. a ) llo^ , 

accusatus est, objurgatus 

est. 
^Ii^ accubitus ; absconsio. 
^— a^ , pl. I&>lli>4^ absconsio, 

latibulum ; in pl. templa ido- 

lorum, ipsa idola. 
Cjo^ lectus. 

»-^'»>4 ' I •' " >4 "^'ituperium, 

querela, contumelia. 
^li^ part. Aj)h.; — it. subst. 

accubitus, cubile. 
^Lal^ vituperium. 
pui,^ vituperativus. 
pli^k^» vituperabilis. 

^' 
«.^X,^, fut. <^ai^ subripuit, 

furatus est; trop. celavit, fe- 

fellit ; c. vel s. oi l^ furtim 

se suljduxit ; fpvnnm. olisit 
litteram ; \^'^ 1.^1^ occasio- 
nem arripuit, "^i^/o i:ii^ clam 
se retraxit. Ethpe. cr^I^Lf jmss. — it. se 

subduxit. 
Pa. wa — i.^ furtim abstulit. 
o>— 3 ;-o va— i^ eum furtim as- 

pexit ; it. fefellit. 
Ethpa. i^Jk^L/ decidit pronun- 

tiando litte^^a. 
^ajo^ et \=ija^ furtum, latro- 

cinium. 
jli^a^ furtivus. 
IaI^. et )^cl.^ fur. 
^^^al^ furtim, instar furum. 
Jcx-jL^ furtivus. 
|La_iI^ furtum, furto subrep- 

tum. 

^laais^ et ICoai^ id. 

I ai^ clam, furtim agens 

illicita. 
ti^\kx^ furtim. 

'■=^ , ^ , stat. emph. \k^ , 
prn I — ^4^^ , ar. Iji , pL, 
X-^-^, |_I=ks^, st. const. 
<^^.^ , latus corpmHs ; trop. 
latus m, pars, regio; partes, 
factio ; 1^^;^ assecla, socius ; 
ua^ ^ vel «^^ ^ prope. 
1.^1.^ "^ ^ undequaque. 

|(i±4^ , vide \isi^ . ^^ 

;>ooi — u^ , pers. j.air, triticum. 

IjovA»^ rotundum. 

ILojo^i^ rotunditas. — 77 — LfiOl^ jJjL^^L/ verb. denom. volutatus 

est. 

^' 
JLjl,^ , Z"?/^. (al^ abscondidit. 

Ethpe. M^L/ subductus est, se 

abdidit. 
w^<^ , Ims;5^ 2^art. pass. Peal ; 

it. adj. occultus, mysteriosus. 
6^1 Ul^ clam. 
ILoM^ absconsio, occultatio ; 

trop. de essentia Dei abscon- 

dita. 

||ov i^^ thesaurarius, pers. 

j^jT^ vox formata a ^i^ 
thesaurus, et suffixo jj : ha- 
bens, possessor. 

xoi»^ , fi(t. t«»*Jk^ obstupuit, 

compunctus est. 
Ethpe. uJl^l/ id. 
Pa. ^Jx^ commovit, terruit, 

obstupefecit. 
Ethpa. «-il^Lf ut Peal. 
Aph. >— -1^1 sicut Pa. 
i-li<5^ cfimmotio, compunctio. 
<-_-l^ , I » .1^ part. pass. 

Peal. — it. adj. terrribilis, 

violentus, horrendus. 
CkI^I^j^ tcrribiliter. 
i— Ijo^ vel \Lj<i<^ res stupen- 

da, horrendum quid et terri- 

bile, inde etiam motus et scis- sura terr» ; it. terror, luctus, 
calamitas. 
I— ia-I^ , Yvw|j.a , decretum, 
sententia ; pl. u») iai^^^ et 

r 

vel ^>^l-j c. "^ — i. j!}e?'s. vel 
rei, ar. ^^ et ^>1 , texit, 
obumbravit ; troj). c. vel sine 
^et c^ , protexit ; illapsus 
est, cecidit, habita^nt, c. «^ 
vel "^i . Part. prces. ^^ , it 
nnq. ^^i , f. ]^ , ^l^t» . 
Part. prceter. ^^ , ^l^ . 

^jI^ cubatio, quies. 
ol^ , Jjal^ cubile, thalamus, 
inde trop. beatorum sedes; 
pajL^ 6k*^ id. 

\L^ /"., st. cstr. tl^ , pl. Ci^ , 
vel ^iJ>^ it. tfioju^, >^^ — ju»^ 
hortus, ar. \li. ; trop. para- 
disus. 

I^aoal^ dimin. hortulus. 

^il^ hortulanus. 

(_IiL_i^ ad hortum pertinens, 
paradisiacus. 

^ , ^^ ^/ k^ /., cfr. heb. 
'(j^a et ar. \^. , olypeus. 

|Laii<J» et ILaii^^i descensus ; 
inhabitatio ; inspiratio. ^-^ — 7« — J-v^ \. "wt^^ , ef I "i'twi^ genus ; 
gens, sexus, lamilia ; i«fti^ 
varius. |— i^x^^ ;— a cog- natus, ixal„^f ox omni ge- 
nere. 

OB r^ r(?ri. denom. cognn- 

tum fecit ; genus demonstra- 
vit. 

Ethpa. i.cftl^k'-' p(^^^- 
^a^ cognatio. 

genus. 
fc^tixfti^ in genere. 
|LttA«u>^ natura, genus, cogna- 

tio. 
) — littki^w ^^ genus, familiam 

spectanSjgeneralis, specie va- 

rius ; gramm. genitivus, radi- 

calis. 
ILo^xmi^ cognatio ; natura. 
tAa>^ generatus ; cognatus. 
tAa-«B<ii^ yvoiTi? , gnosis. 
i^aA^oBdi^ ^^n^in-iy/jc, , gnos- 

ticus. 

»_i^ _ ('fi\ ar. '^s nasum 

movit subsannandi causa. 
U_jQ^ et PtJ<»>4 subsannatio, 

derisio. 
P-aal^ nervus, sperAot. ischiati- 

'us ; id. q. uJ ct nujj , 

l-OQ.»^ , f)if. ^L^ eructavit, 
'?''• U> , evomuit ; trop. effu- dit, eifutivit ; intrans. eiupit 

fnns. 
Efhpe. i*^^L/ pass. 
Pa. i^ttK^ eructavit. 
Ethpa. uA^l pass. 
fla^^ , f. l^-m.^ cructatio. 

jLaOt^ , /)/. JIm^ latus,lumbi ; 

in pl. divitise. 
Aph. t.fift^/ verb. denom. in la- 
tus recubuit ; recumbere fe- 
cit. Part. act. <^^ , t^<^ • 
Part. pass. «a__^ , nnq. 

ixn_<^t» , 

[^^ part. pass. Aph. — it. ac- 
tus recumbendi, accubitus, 
basis; phiala. 

tio^^ repagulum, sera. 
>' 

i-oa^ , f>'f. ; — ^ rugiit, 

mugiit. 
\i — «i<5^ et \l; — M^ rugitus, 

mugitus. 
IjMo^ latrans. 
lUafiB^flagellum. 
I^o^ cadaver. 

JL-X^ , fiit. I — »^ vocavit, 
clamavit, mugiit ; enixe ro- 
gavit, c. Lft-^ ; cfr. |_va . 

tlv^ mugitus. 

|iL^^ , pl. \LJLL^ mugitus, 
clamor. ^aX^ mugitum edens. — 79 — '^ J^V^ , fid. t^^ss^ angustiatus 

est, ar. '^ai^\ vomuit. 
Ethpa. ^^■^11 horrori fuit. 
Aph. \^ i^/ surrexit ser- 

pens ad venenum injicien- 

dum. 
^g.^^ angustise. 
l-^X;^ part. prceter. Peal; 

it. exosus. 

^^iS»^^^— Pro inus. Peal, cfr. 

ar. i^ constituit. 
Ethpe. ^^^l/ depositus est, 

commissus est. 
Aph. "^A^/ tradidit, commisit, 

commendavit. 
EttapJi. '"^is^LL/ pass. 
^a^ , ^i2La.a^ depositum. 
ILttiS.v^ , p)l. ILSi^Lk^ com- 

mendatio. 

10.-^.^^^, fut. x-v^ vomuit. 

Ethpc. ^^L/ pass. 

Pa. >«^>>^ , seq. lA vomitum 

movit. 
i»v^ et \^A.^ vomitus. 
y 

abliorruit, despexit, c. ^ — m 
rcl c» rei. 
f'^fhpa.l^l aversioni fuit. Aph. j>^/ aversari fecit, fas- 

tidium movit. 
|»v^ fastidium. 

**i^ , U-ift^ part. pass. Peal;~ 

adjcct. exosus, abominabi- 

lis. 
|Lo«X^ fastidium. 

r 
VJV^,/'"^ ♦*i^ increpavit, 

c. t3 p. 
Ethpe. wv^l/ pass. 
jj—ss^ et |L;__is^ querela ; ru- 

gitus. 
I^— X^ part. pass. Peal\-it. 

adj. odiosus, vilis. 
ILot-^ deformitas, foeditas. 

^14 , vide s. ^^s^ . 

^.^- Pa. ^L^ fodit. 

Ethpa. ^i^ll pass. 

^iSa,^ fossio. 

^i9<v4 /"., heb. -iSS cf ar. ^j^ , it. 

lisA^, contr. a. ^Lik^: plnr. 

ntriiisque forinc ^_li3(i_^ . 

vitis ; ^iSo,^ ;-io^ gossypiuni. 
tA^ , ^i^ ct \k\^ , pl ^la^ , 

ala, cfr. heh. t]:= ctar. ^r; if- 

sinus una cum brachiis ; trop. 

ipsum alatum, ]tinnula jtis- 

cium. 
»A^ i\ demun. alas produxit : 

trop. pullulavit arbor. ♦^ 80 s^»^ Pa. s3>k^,et Aph. iA^J alis 

instruxit. 
Etlipo. Laa^L/ pass. 

contractus, cooptatus. 
^AA^ part. proet. iucurva- 
tus, gibbosus. — subst. an- 
fractus, caverna ; f. I^a^^a^ 
septum ; c/>'.|^k^ . 

poa^ casula, tugurium. 

I^a>;^ , 'J^ , id. q. \i-s^ unguis 

aduncus. 
Itvi^ , vide s. ^^ . 
I^ , ar. '^ , gypsus, calx. 

1 j-^^j^L/ denom. gjpso illitus 

est. 

;♦.— ^^, /nt. ]i^ fluxit ; cfr. 

ar. j^ . 
Pa. i^t^ incitavit, instigavit. 
Ethpa. >-ik^L/ pass. et reftex. 

inde etiam bellum movit, c. 

o rei, it. c. ?«_». pers. et ^ 

m; — it. se retraxit, recessit. 
Aph. c.;,^/ instigavit, »-;_^/ 

1*3 ov^ incitavit eum adver- 

sum mc crirninando ; cfr. ar. 

j'J-'\ ' 
Uja^ iustigatio Oelli, irrita- 

tio ; afllictio. 
^I;>^ provocans, seditiosus. |LaiI;>^ incitatio, vis illata, 

impetus. 
|LalI;^6oo instigatio. 

^^i*>4 » P^- )^*^^ Wio^ , ILoijjj^ 
et ILojJo^ , ar. y^ , catulus, 
spec. leonis. c. suff. i-oioi^ 
catuli ejus. 

|i^*;>^ catula, 

Of.»^^, fut. ^^T-^ leprosus 

fuit. 
Ethpe. ^l>ij.\ leprosus factus 

est. 
Aph. ot^/ id. 
^'<^ , ar. 1,^ , lepra. 
^J^» I^J>4k ' ^^ ^Aa;^^, ar. ^j. , 

leprosus. 
^t-^, Pai^^, «r- vl>, uter 

coriaceus, pera ; vas. 
V^tii^-,ar. ^_j. , mensura longi- 

tudinis et capacitatis ( trige- 

sima pars cori ). 
i*^;>^, ^la;^ /■. aquilo, boreas; 

septentrio ; cfr. ar. 'ijj-. .' 
^llaki^ septentrionalis. 

>»a_^ tibiale, soccus ; ar. I \lk\a^,pers. jj" , homo fallax 

et astutus. 

S^Vs^ — Pro imis. Peal cfr. 
rad. priinit. ;_^ traxit, et 
^Ui^ instigavit. J I ?^ — 81 — ?^ Pa- ss^J-^ incitavit, provoca- 
vit, ursit ; blanditus est. 

Ethpa. ^i<;J^l pass., reflex. et 
recipi'. 

k^*>^ ^'^^ ^4^*4^ "^'^'itatio ; illi- 
cium, illecebrae. 

l^t^ illicium, inde rete. 

k^jii^ incitatio, provocatio. 

^i^^K^ incitator. 

cJtl^;^ instanter. 

^I^jA^ elangor ; excitatio. '-^♦^ i\ den. clano-orem edidit. ^ia^K^ nucleus ; siliqua. 

y r j 

k ^***^i'*^ volutavit, prostra- j 
vit, humiliavit. 
Ethpalp. cm_^;_4l/ se hu- 

miliavit, se prostravit. | 

U4kjas4 volutatio, prostratio; ' 

volutatim inllexus sonus. , 

I-«^k4 ' 1^*4. ^^ t3*4k*4. I 
ar. '^j et '^'j>.^ culex ; ge- ■ 
nus vermis. 

^v^K^ , ride s. '^-^ 

'^^♦>4 gleba, argilla. 

?♦■- ^ •["(■ ?o^-^. ^''- iSf > 

erasit, scalpsit, delevit. i 

Ethfje. ^l^il pass. 
Pa. j^ id. q. Peal. \ 

6 Ethpa. >^L/ pass. et reflex. 
1*—»;-^ detritus, erasus ; poli- 

tus, acutus, clarus ; adv. 

clare. 
|)(,^ erasio ; calvus. 
^lv*^ polite, urbane, clare. 
IL)^_^ rasura, ramentum ; it. 

morbus intestinoriim. 
I>i**4 ^r^sio. 
1)^4 part. act. Peal eradens ; - 

subst. fiber. 
|>o^^ locusta. 
Pali i^);_4 destitutus est, c. 

^ rei ; it. liquefactus est, de- 

fecit, periit; cfr. ar. i_^ 

nudus fuit herba locus. Part. 

prces. |j;_^^. Part. pass. 

Ethpali t.);^L/ id. q. Pali. 
^*>>*>4 destitutio. 
|Lo>;>^ et |L<J^;s^ destitutio, 
defeetus. 

glaber ; tela, textura, - jugum textoris ; it. imper. 

verbi i^^; ^^ • 

|6-ji^ fragmenta. 

>-^?J4 ' Y£?B'.or , f. I<L:,;4 , 

textor. 
|LaU,;^4 ^^'^ textoris. 
^^»»*^ ambidexter. 

•^»♦«4 ^i^osit, laceravit. 
Ethpal. ^\',f^\ pass. li'>*<^ j or. {-jji. , fasciculus liq- 
norum. 

r 

toi.»^, /"///. ?«ot->^ abscidit, 

comminuit ; troip. decrevit ; 

et )«\. ^ intrans. decretum 

est ; impers. 6^ tMir^ statu- 

tum est, actum est. Part. 

pass. [-^1^,- adj. acutus ; - 

adv. certo. 
Ethj)e. ^i^L? pass. 
Pa. ^^-^ denomin. a \^y^ , 

exossavit ; it. ut Peal, decre- 

vit, constituit. 
M«;<^ abscissio ; it. vt p»>^ et 

(mok^ comminuens, inde siibst. 
radius pistoris quo explana- 
tur et comminuitur massa ; 
it. mortarium. 

|^_4oou^ vel lCoooL. morta- '♦->^ '♦^ rium. aio*^ , ILa^;,^ decisio. 
;oC_^ , )-j«;_4^ , cfr. heb. ms 

os, nucleus ; trop. ipse. 
U*^ »ts!s^ c^ (ua^jL^ os elephan- 

tis : ebur. 
U^LAso^ eburneus. 

HJ«J>^ f^t \'^'y^ 

^aoo;^ nuclcus. osseus. |6ooot<s^L et l^aoot^^lL, dXEXeTO^ 

sceletus, ossea corporis for- 
ma. 

I — L^i^_^ et v-A*4>»^ — ^ 

Ypa[JL^aaT!,x-/i , grammatica. 
|_a*4>»»i^ grammaticus ; pl. 


u4>»i Ypa[j.[j.aTtxoi. 
^Laot^ turbator. 
^aao;^ farina alba, simila. 
^Jaso^ , )_iao|^, it. \»i^ et 

[mI^ , Y?a[J.[xa , pondus. -'ja-^ ar. Oj>- 1 labrum. lavacrum lapideum ; arca. 
iJja^ porcellus. 

>XO*^^^, fut. u»;>^ et uBftOK^ 

tritus est, comminutus cst ; 
trop. periit ; it. nnq. trans. 
comminuit. Part.pass. u^^ta^- 
[oi—^t^ ', subst. frusta panis. 
)J— ^ ^» <j»-^ comminutus 
seu destitutus robore. 
Ethpe. «»;>^i 
intr. II ut Peal in sens. Pa. '^ comminuit, perdidit. pupugit, interfecit. 
Ethpa u»C^Lf deletus est. 
Aph. «xoi^/ id. 
M»Js5^ comminutio. 
w»)ft_^, )«>^a^ comminutio, 

consumptio, ipsa res commi- 4 '♦^ — 83 — »^ nuta ; pernicies ; trop. finis 
mensis lunaris. 
|_iiot^ cibus sorbilis e tritico 
contrito paratus. 

subst. serpens, aspis ; seq. \^\ , 

antonom. Satan ; — it. farina. 
Ethpa xjai. — ^L/ ve7'b. denom. 

serpens factus est. 
|iA>K^ destructivus. 
IL&u»;,^ et |Laxaa;^^oo com- 

minutio, destructio. 
^^k^k malus, injustus. 
I^^o^ fames. 
ljft*o;4k iiiops, pauper. 

y 
■^V-»^ , fut. >xoi 

totondit. rasit, Ethpe 'e. >x ♦^ II pass. 


rasura, tonsura. 
et \lot^ tonsor. imberbis, tonsus, inde 
subst. monachus ; puer, fa- 
mulus. 

IL^-^C^ id. q. U^^ . 

pa-i;^^ id. q. ^l^" IL ars tonsoris. i-^K^ novacula »3^-»^ , fnt. ^o -^ , jm. ^o; — ^ , cfr. 
heb. p]ia et ar. ly^ , abripuit, 
inundavit, evcrrit ; trop. abs- 
tulit ; — it. hausit, ar. ^yj, . L Ethpe. ^l^ll pass. 

Pa. ^Stl^id. Peal. 

Aph, <3k^j' abripuit. 

jlsot^ inundatio, diluvium. 

i3;4 id. 

Mo^ , /". Ifc^o^ abripiens, 

inundans ; — it. subst. infem., 

pala, ar. ^^i^ . 
^3^0^ yop^pCov, truncus. 
iLsot^ pala, cochlear. 
|6^^^ pala, ar. 'iS;;^ , it. 

cochlear, ar. '-^yjui • 

stjlus. 

^' 
iV-^ - Pcirt. ^1-4^ expla- 

nans, comminuens massani ; 
cfr. u»C^ e^ ar. '^'J . 

pl. \i^i — «^ et \^i^ frus- 
tumj9anw,placenta, ar. 'J'J . 

y 
V»^ , cr. ^ , fnt. fo—^ 

traxit, extraxit, abripuit ; 

t}'op., seq. Jfto pers. et j^X». , 

insimulavit criminis. Part. 

act. 'iu^ , f l»U^ ; />/., »1- 

Part. pass. |(-^;//. trahons. 
Ethpe. ii^L/ pass. 
Aph. ;_^/ traxit ; — it. Aph. 

verbi ;>^ . 
Palpel. kj^v^ traxit, rapuit. ;4 — ia«s^ Ethpalp. '<r^^ll pass. \ii^ traclio. l>o*4k trahons ; gramm. punc- 

tum, accentus. 
>k4, \\^ct l^ telum, sagit- 

ta, obelus. 
pojl^ dimin. proeced. 
li^k^ et lU^.i^ktraha, eruca, 

ar. -Jji. . 
>I.ja^;4k melilotus. 
It4ja4 id. q. \\li^ . 
|)oa^ sonus gutturalis ; rumi- 

natio, ar. jij^i. . 
Ijja^ id. ; trop. clamor. 
Ijo^ aj>. urceus. 
Ethpau. jjo ^L/ denom. a 

prceced. sonum gutturalem 

emisit, rumina^it ; troj). se- 

cum rem expendit. 
|Lot4,k^ id. q. \\i^ . 

?^ 
*JcV»^^, fut. ^o^r.^ traxit ; 

se convertit. 
Pa. ^l^ abstulit, traxit, tru- 

Hh.Part.act. «aI!.^ laborans. 
fijo^ tractio. 
I'^' — •>©; — 4 , ar. '-J^yj\i. , mola 

trusatilis ; mortarium. 

^**A«^, fvt. L-aX^ laceravit, 

discerpsit, excoriavit. 
Pa. i..*Js^ dilaceravit. 
Ethpa. i^i^L/ pass. et \—L».a^ dilaceratio, 
■\'exatio, excoriatio ; plaga. 

^OA,^, J^^a^ , cfr. ar. 

■'^1> , corpus ; trop). coetus, 

operis contextus, totum ali- 

quid. 
xl^ , denomin. a \ — iaAa^ , 

corporavit, corpore induit ; 

trop. rem affabre descripsit. 
Ethpa. yol^ll pass. 
>-Lsaj.a4 , I .v<i,a^ et frequen- 

tillS ^iaj.a4 , J_L»aj.o — ^ , f. 

emph. \i*t4\».n 4 corporeus. 

^t|ibaj.a4 corporaliter ; t7'op. 

litteraliter. 
|Laiiaj.a4 corporeitas. 

t.ivij.a^, |.iv>».a4, f. l^i^OAa^ 

corporeus, corpulentus, car- 
■ nalis ; trop. litteralis. 
|La_IIiaAa4 corporeitas, forma 

corporea, carnalitas. 
>«_-I^ , I — bLI^ corporeus, 

corporatus, solidus. ^bLjs^ |J 

incorporeus. 
ILasoJs^ corporeitas, incarna- 

tio ; trop. sensus litteralis. 
^iiojs^fcs» corpore indutus. 
|LaibQjs^fc«so corporis assumptio, 

incarnatio. 

|a5aj.a4 velum muliebre. 

}^ 
kSlA»^, fut. 43a__*^ tetigit, ♦*>^ 85 — >^^ contrectavit, excita\at ; con- 

sideravit. 
Ethpe. isl^ll pass. 
Aph. vaZ^/ nexuit. 
tais^ et ILaaoA^ tactus, con- 

trectatio, percussio. 
^js^N» , ^iljs^e^ palpabilis. 

) — jL)a_a*^ harpago, uncus 

ferreus. 
^a*a^ palatium ; pers. dLi,^ 

( (jall. Kiosque ). 

1^»^ , l^-»-4^ et |;*4^ pons, 
cfr. ar. y^ ; it. iit Ija^ . 

;js^ , fiit. jaA_^ verb. denom. 
pontem exstruxit, instar 
pontis exstruxit, ponte con- 
junxit ; cfr. heb. iTp colli- 
gavit. 

Ethpjp. <^<^\ pass. 

iJ-I^ et |Lo^_Js^ pontis ex- 
structio, Ija^ trabs. 

tJi— »^, ft(t. cko—^, cfr. heb. 
m^m et ar. ^ , palpavit, te- 
tigit ; trop. exploravit. 

Ethpe. t**>^L/ pass. 

Aph. i*^/ palpavit. 

Ethpa ;i4kL/ tactu cognitusest. 

Palpel ^K^4k ssepius palpavit. 

fjJs^ tactus. 

iLI^ lenitus, emollitus. 

jls4^ quod tangitur, inde fundus. 

^IoA^ , explorator ; cfr. ar. 

ILa^aA^ exploratio. 

l^-j.^ /"., st. const. c^>^ ; pl. 

I^Zjs^ , tactus, palpabilitas ; 

exploratio. 

^«4&M tangibilis. 

JbLcs^ fractus, attritus animo. 
l^fcs^ fsex, amurca. 86 3 quarta litera alphabeti : nn- 
merice valet : 9 vel ^ = 4 , 
f = 4000. 2* = 40000. 
^i = ^ /4 ; t(bi vero 9 altera 
prcefigitiir, eadem sirpianume- 
ros ordinales exprinnmt: »> 
= quartus. etc. 

l^.^est pronom. relativ. utrius- 
que geneins et numeri : 9 l(as^ 
homo qui, ^ ^L/ is qui, y |C-/ , 
ea quae, 9 ^ojoi illi qui etc. ; - 
emphatice habet post se pro- 
nom. pers. : ooi>, qui. ^ai^oi^ 
qui. ; ILf)—^) |_Lj jooi oo^f 
qui princeps insulse erat. 

2°. 9 est etiam pronomen de- 
monstr. simul ac relativum 
= ille qui, ea quse, id quod, 
illi qui, etc^ ex. : ooa.^ t^y 
illi qui sunt de domo Jacob, 
\ib^f res muiidi, «A^) ille 
qui subripuit, <» v> %»o et illi 
qui cum eo erant. 

3°. nota est genitivi et diversce 
relationis, unde varie reddi 
debet : |^/^ lia Filius Dei : - 
I '■ '« v) ) |L n ivi .oi fides in Christum ; |o>2L/) | — 1 ..v>i« a 
Deo percussus. y^-a> 0I14, ze- 
lus propter domum tuam. 
l^o^Joy 1—3^ bellum contra 
rebelles ; - interrogat. a-i») 
cujus?; ^oyiM \Llf cujus ex 
iis. — c. f ante et post de- 
monst. 001) cujus, etc. yojoif 
|ooi |_L«»_-if quorum primus 
fuit ; c. p7-cep. 01 — »> in quo, 

01 uof ex qua, ov-\ . . ) cui, 

; i/i quod attinet ad dicta 

ejus. 

4°. ) prafixum substantivo 
facit adj. vel adverbium, \oS-l 
\\i».\ Deus verus: \\U.\ \Lx^\ 
amor verus, |6> — ^^ statira, 
ovila^) voluntario ; -prcefixum 
numero cardinali facit ordi- 
nalem. Ifc^L) tertius. 

5° f nota est conjunctionis : 

1 ) relativce : quod, Sti. 

2) causalis : eo quod, quia, 
quoniam, 9 coi ^ inde quod. 

3) finalis: hcn., ut, 00 fine ut. 
jj) ut ne, seq. futuro. 

4) tempo7is vel loci : quum, 
ubi, postquam. t-MOy — 87 — kAdy 6**. In interrogatione indirecta 
(equivalet particulce : num. 

7°. Signum est orationis direc- 
tce, sive loqiientis, sive alte- 
rius ; oequivalet scilicet dup- 
lici puncto. o«>va-»)») ;->9|jo 

I I;m et dicamus : Domiuus 

justus est. 6^;^L/ Ifccil) '^l 
et dicebat : sabbatum factum 
est. 

S° Tandem f est aliquando ex- 
pletivum ; aut iterat. ^i.i^ft.o^ao 
\L)l U.01 \!^<^i^ credimus Do- 
mino esse terram. 

\J:>l\ , \-L.l\ et I L.\ , heb. 

rsT , ar. iji ; pl- C^l\ lupus ; 

f. \L:^U , lupa, plur. \bZku ; 

trop. meretrix. 
1»/) id. q. \\\ , vide s. j» . 
\k\ et. \klf,cfr.ar.''^'i , ursus, 

ursa. 
vaa», \kA^et \k^f ?«., heb. 212t, 

ar. ;_jCi> , musca. pl. C^» • 
l^ — ^kk^ musca canina, pl. 

k^» , ar. X\ii , coriarius. 
V^\ ct V^\ , ar. pers. ;,l,j> , 
vesiis serica auro picta. 

WMk— 2 9 , fut. i^a.^^ ct i.kka«j , 
heb. nnT , ar. ^j> , mactavit, 
immolavit, sacrificavit. Part. act. uu^^ , ^la> ; in st. c. pl. 

Ethpe. ^fll pass. 

Pa. u.^9 sacrificavit, immola- 

vit. 
\L^y et |N**a> sacrificium, vic- 

tima. 
^o^y sacrificator. 
ILft.l.^f immolatio. 
^^of id. q. \L^^ . 
w^vM , U-^vM altare. 
I^ :^) , pl. U -3> pla- 

centa ex ficubus confecta. 

pupugit ; congessit. 
Ethpe. t^>L/ joass. 
Pa. »l«j ssepe pupugit. 
Ethpa. o)L/ /joss. 
U— a> punctio, morsus. 
I^fltaj pungens, m(/e aculeus. 
iLoo» ei U^of punctio, mor- 

sus. 
pLs^ pungens. 

agglutinatus est, adhsesit, co- 

haesit. 
Ethpe. >^>L/ id. 
Pa. iA— 3f agglutinavit, coha*- 

rere fecit, compegit. 
Ethpa. lA— afL/ pass ; /ro/j. 

comitatus ost. *^9 — 88 ^f Aph. ^il agglutinavit, adhse- 

rero fecit, adjunxit. 
\kkf glutinatio, 
) A->T commissura ; glutinum ; 

I ^"-^y ts ^ commissura, 

lieof glutinatorius ; glutinum, 

viscum. 
■ rt-^t , I A.^f adhsesivus, an- 

nexus, adhserens, sequens ; 

gramm. relativum />ronomen, 

pl. \Lk^Jk\ intransitiva verba. 
ILaa^f agglutinatio, adhsesio ; 

affixio, phrasis relativa ; pl. 

jLaaJli)) ipsa affixa, 
^ot glutinamentum, viscum; 

tegumen; tomus. 
llaaj^ae adhffisivus. ^^Jnt- -=>>- imper. 

fo^t , duxit, ad se ducendum 
curavit, abduxit, induxit ; ce- 
pit, rapuit; aravit, c. vel sine 
|_JCa ; trop. roxit, guberna- 
vit. ; intrans. profectus est, 
vagatus est. Part. act. ;_3) , 
f. \\—=>\ ; plur. ^f-a» , in st, 
const. u.v=>> ; part. pass.y^^, 
it— 3) -it. in sensu act. du- 
cens, agens. 
Ethpe. ;a)L/pass; se gessit; 

trop. obsecutus est. ; ajL/ 

|L ft^ABn . ° i|J promotus est ad 
episcopatum. Pa. ;-a> sicut Peal.-it. c. ^ol , 

tractavit,consiliura iniit. ^ajjo 

, \{^\m part. act. et pass. — 

in st. c. pl. ^\s>\m . 
Ethpa. \ — Vyll pass. id. q. 

Ethpe. |?4.^v ^ '<^\l\ e mun- 

do ereptus est, <.^ p/ '<^\t^ 

in eo sura ut moriar. 
Aph. \ — 3)/ egit, tractavit, 

rexit. 
\i-kj (Uictus currus, aratri ; 

abductio ; agraen. 

|L; 3) pr£eda ; trop. obitus. 

\\esyy actor, ductor ; it. in pl. 

deducentes mortuum. 
^lja^j ductio. 
'^of , 1^0) ductus, institutio, 

adrainistratio ; agendi ratio, 

norraa, modus, ratio vitae, mo- 

res ; vita ascetica. 
\lis>of modalis. 
I^) ager, desertura. 
\li=>9 agrestis, sjlvestris. 
;i>vi , 1;^^ desertura. 
1^^ ad desertura pertinens, 

desertus. 
|l^»i id., inde eremita. 
\>W>M dux, rector, prsefectus, 

judex ; abbas. |6woiav_io f. 

abbatissa. 
ts-l\ji—:>l—io secundum oecono- 

miam, speciat. providentiam 

divinam. "^? — 89 *^? iLa-i^i^»» aclministratio, regi- 
men; speciat. oeconomia Ver- 
bi incarnati ; it. mores, agen- 
di ratio. 

^-li^a^ ad administrationem 
pertinens ; ad dispensationem 
divinam spectans. 

^i^^^CvM asceta. 

ija^j , cf7\ pers. et ar. j^'j , 

vespa. 
|L»43f f. vespa, apis. 
I^^^a^y , pl. I^I^os) apis,apum 

examen. 
;-^) heb. "i'i::i aditus templi 
sanctissimus. 

i*a, , l^» , ar. i^i , mel. 
Clsi^ef ^llla» melleus, melliiluus. 
l-laa) , pl. U*^> succus mel- 

lous ; placenta mellita. 
\i — ikf vel |^_llla) collect, 

apes mellificse. 
u^t vci^b. denom, mellis instar 

factus est. 

«^-,^1 _ Ai)li. v^^jy surdum 

reddidit ; surdus factus est. 
Pnlp. vs^^) balbutivit. 
|6s^> surditas. 
Iv^^t surdus ; 
1^0» ?rf ; ^ro/j. plumbum. 
ILo^o» surditas. ^^•^^? />/^ "^J scopum at- 

tigit, inde dejecit. 
Pa. "'^) mentitus est, fefel- 

lit ; mendacem vocavit, fal- 

sum dixit ; decepit c. o vel 

'^ pers. 
Ethpa. ''^.-^fLf mendax dictus 

est, vel inventus est, fefellit ; 

frustratus est, c. ^ . 
^^^.^» , JJ— >4k» mendax, falsus, 

pl.fA L "^.^» mendacia. 
(!^(k4^f mendaciter,falso;frus- 

tra. 
ILo:!^) mendacium, |Ux4^«^ 

falso ; proic. "^ , frustra. 
U^of mendacium. 
|l:Ss4^^ refutator. 
) X^^n4 mendax, falsus ; f. 

emph. ^LiA^L^^^tM ; jiiL^^^so jj 

verax, firmus, 

y 
^^5 , fut. ^ J lippus fuit. 

^i^f lippitudo. 

I -^t id. ; it. glacies vel nix 
abundans. It^» Ijesio oculi. A>^f fut. ijs^ J transverbo- 
ravit, perfodit. Pa. "^? id. Ethpa. k*s^»L/ pnas. k.»»» 90 — lo, jis^, et C^i^f transverbera- j Ethim. ^Wl pnss. et reflex. tio. Ua>4> percussor. |L< '^? transfossio. I99 , V. s. 909 . 

I^tf quercus, ulmus. 

001» , I — 301» aurum, vectigal 
lustrale ; c. ajf. i-.3oi> aurum 
meum. l-aoif» |^3o;_.s. paras- 
ceve aurea, seu feria sexta 
post Pentecosten. 

) laoi) f. |C^oi> et )_^30i) f. 

|iLIi>oi» , pl. I^Illaoi^ aureus ; 

ooij nerh. deium., deauravit. 
Part. pass. iao,|_so , ^oiIm ; 
(laoipo (oftJ!3 petitiones auro, 
donis obtentse. 

Ethpa. ooifL/ pass. ; trop. lio- 
noratus est. 

i4p/i!. 001)? auro obduxit. 01) vestis serica, pannus 
splendens. 

^OiJ _ Aph. "^wj/ , ar. 'jaVi , 

obstupefecit. 

yot^ ^^ \0'J 1 /"^- yoi^^j pinguis 

factus est. 
Ethpe. ^oi»L/ ;)ass. 
Pa. ^o,) unxit, Ayj/^ yOi>/ saginavit, unxit. 

(_>oio) 6^^ (_Jo,oo> unguentum, 
adeps ; pinguedo. |_»oio) ;_» 
qui in deliciis vivit ; pl. «-.lla 

jLoif pinguis. 

|La_i-.oi» pinguedo ; teneritas ;, 
metaph. splendor. 

(looij , ^jers. ou*i , praefectus 

loci vel provinciae. 
Ijoi) adeps. 

I ^ 

/O^ e^ *.*of , fut. |o»_j miser 

fuit ; impers. ^ ^ |o> me 

doluit. Pai't. pj^ces, \of , ^oj, 
/". emph. |^_.o) , pl. ^— l>of , 
e^nph. [-11o'f f. ^o) , \L-llof 
miser. Part. prceter. I09 , 
[lof , /". emph. |^*o> miser. 

Ethpe. co^L/ miser factus est. 

Pa. t.o)humilom, miserum red- 
didit; purgavit 

Aph. cof/ afflixit, Part. act. 

|ovM , K^OvM ; pass.i^o^ya . 

Ettaph. u.o)LL/ i<^ Ethpe. 

^ooj , ()oo) miseria, dolor. 

|_Io> eV/. 

^_I|Io> misere. 

|La_lo> , pl. |La!l.o> miseria. 

^a^o^ dimin. miserculus. 

I^Io» cantharides. >o> — 91 v°? |IIoJ , ar. -iljyji^ , Templarii. 

P 
01 ft(t. ootj colliquit, efflu- 

xit, gonorrhoea, hsemorrhagia 

laboravit ; trop. languit. 
Pa. ^"^ liquefecit, fluere fecit; 

t7'op. tabescere fecit^ afflixit. 
Ethpa. i^f L/ pass. ; it. tabuit. 
^oj , fluxus, stillatio, speciat. 

gonorrhoea, haemorrhagia. 
»^_J> , I— al) fluxus sanguinis. 
^a^of fluxus ; trop. tabes. 
\^\ gonorrhoea laborans. 
paol) liquidus, fluxilis. 
ILoaalj fluxus. 
^ — a-J!so , )_IL.I_i9 liquescere, 

tabescere faciens. 

^-^o) ,pers. 'f.ji , lac acidum. 
B6Y[xa,dogma, doctrina, secta. 

5 o 5 — J'a. fof turbavit. 
Ethpa. yo\llpass. 
1)0) insanus. 

I joj , heb. iTT , oUa, lebes. 
1)00) perturbatio, confusio. 
P)o»so perturbans, agitans. 
fc^|)o^ perturbate, confuse. 
|Lo)oU> perturbatio. 
|Lo)0)fc^ et lC— .o)L confusio, 
turbatio. I)) heb. "mjpatruus^jy.amicus. 

I)) ;^ consobrinus. 

|L)) amita. 

|Lo)) cognatio ex partepatrui. 

It^o) et |La»^,oIjo lenocinium. 
I— li-^o^ leno, f. |&_J;{,oU . 
p^,o^ id. 
lC— .o) psalterium Davidis. 

yO) , ^30) et I^SO) loCUS. pl. 
• ».. * ^ * r * 

l^ . ^o) , 5^. constr. ^__so) , 
adverb. pro, more, ad instar. 

tttAo) dux. 

^^0) B6|a , gloria, fama. 

^^».^ , fut. ^o^ I , se com- 

movit ; surrexit, intravit, des- 
cendit ; comiter se gessit. 

Pa. "^) mmistravit. 

Aph. 'V.)/ excitavit, movit, in- 
trare fecit, intravit. 

Ethpalp. •^)o)Lf se libravit. 

jjo) situla. 

Ulo) famulatus. 

ILa-jil) ministerium. 

(U) diarrhaa. 

|N_xI) oscillum. 

^.^i!» miuister, famulus, /". 

|N^X.po . 

ILoI^LIm famulatus. V ^^,fut. ^owjudicavitjdijudica- k «309 — 92 — ixtoy vit, litigavit cum c. y^ pers. 
litigavit pro, cian "^ pe?'s ; 
trop. imperavit, vindicavit, 
damnavit. (^o^ ^> somnium 
interpretatus est. 

Ft/q^e ^flll pass. ; it. litigavit, 
correptus est. ajjL^aa:^ o^o 
non judicando. tou^LL/ sequ- 
um visum est. 

^> , l—u) judicium, sententia, 
lis, causa, altercatio, jus, 
justitia, lex, decretum, con- 
demnatio ; somni interpreta- 

tio. I L> »J!^ decisio judicii 

{. e. poena. ^L.> ts^ tribunal. 

|Ltt_Ju> justitia, rectitudo. 

^) , \11\ judex, f. ^LH"^^ , pl. 

t:; . * 

ILoiI» munus judicis, actus 

judicandi. 
^jpo judicium, actusjudicandi. 

i'' * i! * 1 '" * 
|i.^ , |C\i., io , pl. ^» M , 

|eal.C» urbs, civitas. 
|6-jo^i-.Jao dim. oppidulum. 
t-ll>^_^ civilis, civicus, civis 

pL. V>-upo . 
|Lft ^i.r v> politia. 
^iLfLfcoo judicandus, damnatus. 
|Laii*>L^» judicium. 

^ ^ft 6* ''? ^t ^<i_L43o^ , ;)/. 
kMo — ^ . "5 » ^ .» BCtctu)(ov, dip- 
tycha. .;;«u) Bia%piv6[j.svot , mono- 
phjsitse. 

s^ ,fut. «otj exultavit, salta- 

vit. 
Pa. Y^ exsultavit, trepidavit ; 

it. Isetificavit. 
No) gaudium. 
lllof exultatio. 

|^> dorcas, f. \ly\ . 
|°.opo qui saltare facit. 

J3 9 ^ fut. ujotj aspexit, obser- 

vavit; insidiose intuitus est. 

Part. act. u>/> , f. ^a-j ; - it. 

subst. speculator. 
Pa. uilf id. 
Aph. us ^il id. ac Peal. ; 

trop. apparuit. 
^09 visus, prospectus, obser- 

vatio, — it. videns; specula- 

tor, observator, insidiator ; 

metaph. episcopus ; it. locus e 

quo prospicitur, specula, sco- 

pus. 
{.Iiooy observationi stellarum 

inserviens. 
jLo 09 observatio, actus insi- 

diandi. 
)ol^ actus videndi, observan- 

di. 
fo&l^ intuens. VAO) 93 — >^9 ^pe ^po part. pass. peritus, 
perspicax ; ^A u>Cm scio. 

|La_oCso intuitio, perspicacia, 
peritia. 

^a-^4 mantica. 

^^ 

i^ , fiif- iot» habitavit, man- 

sit. 
Pa. ;I<| habitavit, versatus est, 

circumivit. 
I^of , |Ljo) orbis ; series den- 

tium ; pompa, processio. 
\\^^ contignatio, conclave. 
I-Jv»»^ habitator. 
I^of et ll^of Scopsa , donum 

factum sponsse. 
ILjo) orbis ; genciva. 
I^) habitatio, pr(Bsertim mo- 

nasterium, in pl. \l\*y ; it. 

ovile, 1^^ ijy>9 archimandrita. 
|6-jo;-> dommicula. 
|Lo;-> habitatio. 
fcvIlV») tranquille, siienter. 
Ivlf incola. 
^Iv*) ad ovile pertmens ; mona- 

chus , f. |^*jV»> monacha. 
|La«V'9 vita monastica. 
9^ , ||^ , heb. -m , setas, genera- 

tio, sfficulum. 
Ij» , ILy^ atrium, aula domus. 

*A.^ .ifut. lAO^ calca^dt ; me- 
taph. contempsit. h Ethpe. vjI>LL/ pass. 
Pa. <^^ id. ac Pe. 
Ettaph. iaI)LL/ sicut Ethpe. 
^09 calcatio ; id quod calcatur. 
|-J-> calcatio ; obtritus ; rae- 

taph. contemptus. 
U-aa^ calcator ; trop. contemp- 

tor. 
^l.)^M f. |iL^)fio« calcabiHs, 

pervius. 
|Lof species herbae salsse. 

I ^* 

Ju»^ , fuf. (.-vJ impulit, expu- 

lit. 
Ethpe. ^>L/ pass. 
Pa. ^\ ut Pe. 
Ettaph. ^\lll ut Ethpe. 
II-I9 propulsio. 
) lalf propulsativus, repulsi- 

vus. 
ILala^t expulsio, impulsio. 

s*.*^ Pe. inus. 

Pa. ■" "t pulverizavit. 

Ethpa. c^^L/yjass. 

Palp. ^-Uf vt Pa. 

\ '.. t. \ in pulverem resolutus, 

mmutus, inde pulvis. k.*— » V^ 

filius pulveris : homo. 

^■^»**^ , fut. ^J timuit, tor- 
midavit, veritus ost, cnm. acc. 
ant ^ pers. vel rei. iA^f — 94 — ^9 Pa. ""^>__1) terruit, tremefecit. 

Aph. ^»/ id. 

Ethpa. "^»L/ pass. 

\u\ timor. 

1^^ \- 1 timor, terror, timor 
reverentialis, religio, cultus, 
secta, pl. \i — iZ^^ — it. id 
quod timetur, inde idolum, 
numen; |i\ \..f fc-^ templum. 

iiaL.f terror, terriculamentum, 
timidus, pl. (Jn 'v"...» . 

ilal^ timons, tremens. 

pN-\a^9 f. I^J^J^&^^ multum 
timens, timidus ; pius. 

ILajNJ^o-) timiditas, excessus 
timoris. 

ji . 1) — adj. timidus, territus. 

fcuJu—^) cum timore ; pavide, 
terribiliter. 

ILoJLI) terror ; metaph. ma- 
jestas, reverentia. 

jilo) terrefactio. 

^^|!m terrificans. o> et minus recte \i^^ mi- 
lium. »1 , fiit. iAo^vJ trusit, eje- 
cit, expulit. 
Ethpe. LaljLf pass. 
Pa. uil^ ut Peal. 
Ethpa. ixwfL/ pass. 
\k^y actus repellendi. |Ioa.M9 id. 

^al^ repellens. 

^o) repulsio, affiictatio. 

tiA..»aB , |Iio..».>B repudiatorius. 

|Ln \km^ repudiatio. 

liA^f^M rejiciendus. 

I;*.) lapis molaris. 

SloU'} duritia. 

;__1)/ verb. denom. durum, soli- 

dum fecit. 
|L.^ pl. \*lJj satelles. 

\U\ , heb. in , mamma. 

iL) dsemon, j)l. laL^ . 
|Loa_«9 dsemonia. ILoo^f bS*.j 

superstitio. 
Pai, ^a*> verb. denom. amen- 

tia affecit, obsessit. 
Eth])ai. ^oujL/ daemone agitatus 

fuit. 
I-Jl.) daemoniacus, pl. ^ja*) , 

f. |t^__ja__) daemoniaca, pl. 

|b><_Ja^f 

|La)au.) dementia 
^la^^^M dsemoniacus. 

^la*» , ar. oi^ji , codex rationum 

(registre). 
ILa^f , atramentum. |La_I) ^^ 

atramentarium. ^» — 95 — ^9 \U9 aper. 

) g-t milliarium, index vise, 

pharus, 

^ Ittko^t Byj[x6(Tiov , balneura ; 

vectigal. 

|N^)) , ar. ^-i^jji , ros in terram 
decidens, nebula. 

^i t>i , paiiic. vero, enim. 
hcec particitla primce voci 
pkrasis postponitur, aliquan- 
do expletiva est jjrcesertim 
post ^ ,ooL ,»t!a ,;iis . 

;1>9 , plur. IjL) denarius. 

\^\ , V. sub. jo) . 

^> partic. compos. ex relat. 
u.> primit. et ^ semper cum 
suffixis pronom, jungenda et 
cequivalens pronom. vel ad- 
ject. possess. , ex. : i^f qui, 
quse, quod mihi est, seu meus, 
mea, meum, mei, mese. oiyL> 
qui, quae, quod ipsi, seu 
suus, sua, suum, sui, suse, 
sua ; itd porro cum alns suf- 
fix. pronom. 

oot xl — :^9 meum est, ooiy_^-j 
tuum ost. ooiovS^t res ojus 
(^st. ofL^ ^ o>^— •5» ejusdem. 
o^LCa sua agendi ratione. 
oS—^*^ o\ per se, seorsum. 
^ooU^i^ — .t ^ ex partibus eorum. oi^y ^ vel o^L» oum 

ex se ipsOjSuo marte. Noniina 
grceca plerumque non acci- 
piunt suffixa : inde posses- 
sio exprimitur per "^*^ , ex : 
oS^y u»o;Aa clerus ejus. — 
Nnq. "^f expletivum est : 
u — !Su>9 (-.La-i.. oratio mea. 

j::l; , pi. c^—.] , f 16^; , 

pl. I&Z12L.9 proprius ; subst. 

in fem. proprietas, indoles, 

[L~JkMf \i "X.y proprietates 

Christi. 
ital^^; proprietas. 
6>lpL2L.9 proprie, speciatim, pe- 

culiariter, seorsim. 
Cl^f proprius, particularis. 
ILft^i^v.) proprietas. 1^—.^ , pl. \^lJf et lCsUt falco- 

nis genus, 
^*tL.f BiaOYJKY) , et I — Ltt^f , pactum, testamentuni, pl. 
\a-A^f et *.taa—to^f . 

JLdI , fut. ^aj ; et usitat. iJj 
mundus, mundatus fuit. (_ aj , 
\ls°f part. act. qui mundus fit, 

(3, , flsj , part. pass. et adj. 
purus ; c. ^ immunis a, pri- 
vatus. 

Pa. u^» mundavit, purificavit, 
purgavit, srq. ^ . p> — 96 — V, Ethpa. <~Ji\ll prifts. mundatus 

ost. 
ILali) i)ui'ificatio ; splendor. 
t.Iils<> pure. 

^lao» ])Urificatio, muiidities. 
|iL_^>L id ; expiatio, purgatio 

corporis ; inde excremen- 

tum. 
[i^M , ^lsjjo p. oct. Pa. purifl- 

cans, mundans. — Stibst. no- 

vacula. 
\)aif , '^oySo^ , lycluiuchus. 

V^5 , fi/t. ;»v»nieminit, memo- 

ravit, seq. "^ vel "^ . Part. 

pass. Iv*s> raemoratus ; it. re- 

cordans. 
Ethjje. ;s)Lf id. 
Aph. ;_s)/ recordari fecit, re- 

cordatus est, commemora- 

vit. 
Ethjja. ;-a>Lf pmss. recordatus 

est, meminit, in memoriam 

retulit. 
Ijasj recordans. 
^V*o> , \)\,io9 memoria, comme- 

moratio, meiitio, fama, laus, 

lionor ; if. adminicuhim me- 

morise. 
'^f menior. 
1« — 9> masculus ; membrum 

virile ; nomen masculinum i 

it. aries ; li_s» >.»_-| balista bellica, pl. |$ — s» >> , .^ - it. 

constellatio arietis. 
^I|V»> in genere masculino. 
fe^PV^y id. 

ILo^» genus masculinum. 
^Iv*) , ^jVs» et ^IjV^) masculinus. 

if *-*f ' * i! *' "* ^ II* ■*'' ' 
|La_.VS) , ILajVS) et |La_jV3» 

genus masculinum ; virilitas. 

ILatpjCo* commemoratio. 

^\o9 platanus. 

y 
M*^9 , /Mif. i-*.jLv_j turbavit, 

commovit. 
Ethpe. <-^)L/ pass. 
Pa. v-i.j id Pe. 
Aph. cJikf/ nt Pa. 
^I_^9 perturbatio, pavor ; it. 

tumultus. 
^oAf perturliator, 
\—^L^f part. pass. turbatus ; 

adj. turbidus, impurus. 
|La*^A) turbatio. 
^Il^vJ!» perturbator. 
^LIa^Csm perturbabilis. 
P 
fJj ,fut. iJv' hausit aquam. ; it. 

eduxit, eripuit, sustulit. Part. 

act. U^ , ^\ ; pass. U, , ^\. 

Pa. ^\ id. 

Ethpa. <^'^ll pass. 

^^^ actus hauriendi, educendi. 
p p * * p p 
K-^io) ut I^.^S.f . I iflxf — 97 — \»f )L_Js.) palmes vitis ; if. vitis ; 

vai-ix. 

Vf , vide V . 

;^ 
^^1 , fiif. "^ol» filum texuit. 

Ethpe. "^tL/ imminutus est. 

Pa. "^y diminuit, imminuit, 
levem, inde facilem reddidit ; 
it. specificavit, proprium fe- 
cit ; cf7\ ar. ^S:> et d^ ; it. re- 
pudiavit. 

Ethpa. "^jL^ll pass. imminu- 
tus fuit, paucus, rarus factus 
est, defecit ; it. specificatus 
est, nuncupatus est ctim vel 
sine cs cognoniinis. 

Aph. "^jl diminuit ; indicavit. 

IJof subtegmen telse, filum. 

jL^o) repudium. 

^^) , \L^y p. pass. Pe.; adj. 
levis, facilis. 

^»IL^) facile. 

ILa^Liikj facilitas. 

''^uik) , \lA.y paucus, rarus. 

jLnSl.'^»» paucitas, tenuitas. 

Cvlil:^^ paulo, raro. 

^i^^i^M indicativus ; laxativus. 

|Lai2i\^fco* restrictio ; indicatio. 

|.iaJ^) , vide \» . 

*^2^^, fiit. lA<LJ stillavit. 
Aph. .AiL)/ stillare fecit, stil- 
latim fudit. ^aik» stillatio, stillicidium, 
\k:Loy stillatio. 

^■.'^N» et ^_uA.\o> SsXcpiv, 
delphinus. 

>' 
^^'i , fut. iQ — -SLJ arsit, 

splenduit, ortus est. 
Pa. Lo-^^j accendit. 
Aph. ^^yl accendit ; trop. in- 

flammavit. 
\k :L^ actus fulgendi; incen- 

dium. 
\ aX> fiamma, fulgor ; lam- 

pas, lucerna. 
\k^\ cicendula {(jall. ver - lui- 

sant). 
L^L^^ , vide "^..^ , contrarius 

fuit, litigavit, restitit. 
>oj /. q. \-»^\ , vide sub ^» . 

JLioj,/"»/. ^-i»— > similis est. 
|,»^ , ^l»t similis. \^^ videtur. 

j (y>_\ |_Iao) putat, censet... 

^9 jj haud verisimile est. 
Ethpc. ■^»1 / similis factus 

est. 
Pa. u..4<j assimilavit, sc([. cs et 

"^ imitatus est, reprseseuta- 

vit, figuravit ; opinatus est. 
Ethpa. u.>otL/ , sinit Ethpe.-U. 

cnni ci imitatus ost. 
Ettaph. sA^lll id. 
^MOf siniilitudo, imayo, spivics, 7 I>M — 98 — >9»f qaalitas. tjpos, exemplTim, 
exemplar ; probabilitas, m 
pl. |IIm9 , st. c wJm9 . preti- 
mn. 

l11»o» fignrativtis, idealis. 

^lL^oy amiiiter. 

s-i» . ILaMf similitndo, species, 
phautasma, forma, figtira, 
exemplmn, exemplar ; proba- 
bilitas, pl. ILaLtf : in gt. eoiut. 
La— »9 ; a_w« %»9 ex omni 
spec-ie. La_«f , La »•»— a et 
ILaM^ «w^ sicQt, ad instar. 

tll)ia.-»f similitadinis modo. 

tlilatf simal, similiter, specie 

ILaJ»9 similitiido, congruentia 
doanun rernm inter se, con- 
cordantia, sfepe seq. La ^ 

U-l»9 simili?, ejosdem specieL, 

eoDcordans. 

UjLao*9 id. 

U-»of similitndo ; conclusio. 
I !. ■» »>» imitans, imitator, fign- 

rativus, assimilatiTTis, repre- 

sentativus. 
ft^ h l * » » p*er imitationem, per 

cvonjecTuram, per exemplum. 
|La_t.da»M et ILa— lo*«fiM imita- 

tio. 
U^Mffioa irjxiritjilig, imitationis 

capax : imiiari studens. Lasaf V. denom. a ILa_!*f re- 
praesentavit, formavit ^.««■^. i» 
I assimilavit. 

LasofL/ jjQss. assimilatus esT. 
similis &ictas est. 

M.^9 , fut. yMw dormivit, re- 

eubuit. incubuit : concubuit. 

seq. y.L vel La_^ ; trop. neg- 

lexit, incuriosus fuit, mansit: 

mortuus est. 
Pa. 1^9 dormire fecit, recom- 

bere fecit ; trop. sopivit, ex- 

stinxit, sedavit. 
EtJqya. yiUf sopitus est. 
Aph. i^i>/ xit Fa. 
^9 dormitio. 
•^— M9 , (Lay dormiens, recmit- 

bens. 
ILa^Jof somnus. 
^&wy . tUftf et tlM9 dormi- 

ens. s.om]io deditus. 
ILaLof somnolentia, somnus. 
\ ftao»-4 dormitio, concubitus : 

cubile, lectus. ^»m fc^ dor- 

mitorium. 
ULsJa soijorificus. 

^^9 — Pa. >*»»j cruentavit, 

vulneravit. 
Aph. ^^l id. 
Palp. >»p»9 sangoinem emisit : 

cruentus fuit. i 99 l*t r^ inniira "'i"-i-i 

-7i_ - i«i» l:.:- .":ialis,iBiims: «f. soii- 

« . ., frodigiiiiB, pL ' l^pis hae-matiir<e$. 
Ikbl 

.x .X ^ — .^ ->: X i^NfiUt, liliilllLQIIl Pc2. -M^ abaiidanter flevis. 

I >^» , jN T>f f hdiiTma, f". ■ 
iIma* ; tnp. qvidqiiid guttdi- 
nim stiUat. |-^i> &>^ ocalo- 
nim anguli intionii msA? fl^ 
ant ladurjinae. 

M^.iw ^»» ladirvmola. 

'•.^ 9 — /* :. ; -^ admiratiiCH: 
:: :t, admiratiQiiftem moTin. 
F ~4fLf admiratii? «eis~. 


<ff SL^t^aMf mmJMli- ILoLwf 9Qlitiid«». sefiairatici. 

li*ai^ minis, miraM]i&. 

.'^acf^B miras. y^imir-fft'"***'*" 

'«Kxi^ieans ; flf. ap. ^fr&Mum. 

.aidmiralionem stsiisi&mBS * nc'^ 

misii pmicti. 
ftt|trMfif>i'w mire. MiiitSLMMiier. 
tLfoa^fL inas mirahilis. prddi- 

siom. mirafaliam. fi. IL^vi - 

"lfs4«2o miraJbillitex-. 

L) * . ' : u*< prvpiiaqaiK fiiit. 
.-i.,tiMifi>adluBait^ 

r-" V. .Jfif flnif iV«/.; *. 

::t- oteteeairtts est. «r«i "V ; 
. 5e affJiaivit *fif- 

^l a]ifro|iinqim<p Irat. 

r. viit : veq. U^ sw hamili- 

samntaril hamilita- ^9 100 ) Ljo> propinquitas ; f)'op. 

obsequium, 
|Lall()Csao adhaesio ; siinulatio, 

hjpocrisis. 
\S^ et |^_j<> lagena, vas vina- 

rium ; cfr. ar. oi ^t assyr. 

(lanuu ; it. ramus arboris. 
^Ci* 5 ^'v» cella vinaria. 

t^ M inus. in Pcal;cfr. 2n, 

ct ^l cauda. 
Pa. c^— j» caudam fecit ; inde 

asseclam, infimum reddidit ; 

postposuit, humiliavit. 
Ethpa. cs jfLf j)ass. assecla, 

infimus, contcmptibilis factus 

est. 
oa)> , ^of cauda ; trop. pars 

extrema. lAjoy ;_3 postilena 

jumenti {(jall. croupicre). 
Ifi^of cauda, pl. \L I^o) et 

l^. .'MOf . 

^ajoj /(/. |3;Li. ciJO) scorpiurus 
^er/>a se» heliotropium par- 
vum. 

p^^ot caudam liabens. 

^lajoj caudalis ; trop. hifimus, 
contemptibilis. 

^^^J^ agitavit, quassavit. 
Ethpal. ^^>L/ ;>a6s. e;Msd ; 

pependit, suspensus est. 
0^9 scolopcndra. s**J5,/<//. i*..JvJ apparuit, ortus 
est ; trop. notus, clarus fac- 
tus est. Part. act. uJi) oriens ; 
pass. CM-o) ortus ; adj. clarus. 

ApJt. u^il oriri fecit, manifes- 
tavit, prodire fecit, elevavit; 
narravit, propalavit. 

Ethpa. ^jll clarus factus est, 
apparuit. 

\-Lj^ ortus, oriens, apparitio, 
manifestatio, splendor ; pars 
zodiaci quse supra horizon- 
tem orientalem est. \L i» et 
[Li^ ts^ Epiphania Domini. 

UM.J> , U— J) ortus, apparens, 
fulgens. 

\la.LJ»y claritas. 

bl\L^^ manifeste, clare. 

\Li^ Oriens. 

\\ »i».>9 orientalis, pl. |l..*iJvi 

y 
J^J9 , fut. yaAi^ cruciavit. 

Pa. uJ) id. 

Ethpa. ix^^ll pass. 

\Qjf cruciatus. 

\ki\ , l^ et \Lj\ , cfr. ar. jjii, 

et pers. ^j\i , sexta pars dir- 

hemi. 
\a.'>o^ cruciatus. 

^^jaj»5 _ Ethpa. ^^wL»)L/ 
a ^'jTJioXia , cunctatus est. ♦-»>> 101 iAa, ^oilf perdix. 

|__joNo»^ , pers dir-Li , manubri- 

um. 
J«|L»of , vox persica, securis. 
^&^^ tympanum. 

>A V f , fut. i^«j exstinctus 

est, occidit sol\ periit, defecit, 

mortuus est. 
Ethpe. i^fll nt Pe. 
Pa. k^— ^) exstinxit, abolevit, 

perdidit. 
Aph. yl,/ id. ; it. sitim sedavit. 
Ethpa. y-i^^L/ exstinctus est ; 

prseteriit. 
^lLj exstinctio. 
Jaoi, exstinguibilis. 
|L.^f exstinctus. 
^09 et ILaiA^»^ exstinctio. 
ii&j^i!» exstinguens. j" 5 , fut. «a_v»_J plantavit, 

infixit ; acu punxit, transfixit. 
Ethpe. t-^fLf pass. 
Pa. ^\ id. ac Peal. 
!♦— i, plantatio, infixio. «..V9 f)if. ^o — vv— 1 pupugit, 

momordit, vexavit, Isesit ; 
t7-op. reprehendit, increpavit. 
Pa. '^if terruit, turbavit ; laesit 
oculum ita ut fleret, obcaeca- 
vit. Ethpa. '<rL\ll pass. 

\\ — ^9 at li-^o, punctio, com- 

punctio, Isesio. 
^I»ai» vexatus, spec. a dsemone. 
\l^\» percussus, afiectus para- 

lysi ; claudus. 
^^po litigiosus. 

J^» V. 5 ^fut. CoiJ sudavit ; 

metaph. fatigatus est. 
Pa. 6s_J^ sudavit multum, su- 

dare fecit. 
|L.of c.,pl. ]^of sudor.labor; 

metaph. gummi arboris, spu- 

ma wrtns. h»/f Ifc^o, resma 

pini. 
\LJ.f et iL^t sudans, sudore 

madens. 

^_S9 , \-^\ latus hominis, 
lumbus ; latus jedificii, ar- 
cuatum oj)US ; feretrum, /)/. 
I "i"!^ ct ItJjaj . 

^iSj BaTuavY) , viaticum, impen- 
sa, pl. C^f et t tm" 1 *^ » . 

Pa. Sf rerb. denom. irapen<lit. 

Ethpa. ^\l\ pass. 

^9of arca, cista ; feretrum, lo- 
culus. 

y-L^9i\ Baovi8'-ov, laurus. 

^9 , pl. \ls>\ ; it. \^\ . nr. iSi , 
asser, tabula ; guberniu-ulum 
navis ; tal)ula scripta. lAAf — 102 — l»> )-ii^9 et )— jV3f cyju^essus. 

^^wiD^ , fiif. ^o—oj abluit, 

mundavit, cribravit triticum. 
Ethpa. ^fL/ pnss. 
liof purg-atio. 
U — 09 , /V. ii—Ioj palma arbor. 

Ulo) ts^ jialmetum. 
l^-^y palraa una. 
I— )tt-\o», dimin. jioy, palmula, 

in. pl. verrucse. 
^y , ]lsi^ mentum; per extens. 

barba. ) — Ll^ )— 1-09 berba 

caprina. 
Mxo» barl)atus. 
1^^) , pl. |ikl!lu>) cavorna lat- 

ronum. )-iAo5) \Llai lupanar. 
) — w> I o ) Bsxavo; , decanus, 

officialis, nuntius, tabellarius ; 

divisio astronomica. 
y 

J5^ , fnt. ujov» , ar. ^i ,con- 

tudit, comminuit. 
Ethpe «AOfL/ pass. 
Pa. ka— 09 valde comminuit, 

contrivit. 
Ethpa. «ao)L/ joass. 
Palp. a)Co> «V/. y. /^rt. 
Eihpalp. Lo^x>>L/ y>ass. 
)Ao» teuuitas ; vadum. 
)oo) legumina, olera. 
k» , /)/. )Zo» «V/. 
a),__o) , \a^^ parvus, tenuis; trop. plebeius, pl. 

res parvi momenti. 
\kJay part. pass. Pe. commi- 

nutus ; adj. tenuis, parvus. 
jLoA^y tenuitas. 
j^o) vel \La\ pulvis, pulviscu- 

lus. 
jfrsope vel |^o».>B mortarium. 

^_JD? , fut. jooj et ;oJferiit, 
pupugit, transfixit hasta vel 
gladio, impetivit cornu. 

Ethpe ;o>L/ pass. 

Pa. ;_o> impetivit cornu ; me- 
taph. convitiatus est. 

Ettaph. '^ f II l id. ; seq. >i — >. 
pugnavit. 

li_o) percussio. 

|L;_o> perfossio ; pleuresis. 

I^a^) et |(-o9 impetens cornu. 

\iJaj colaphus, ictus. 

IV-oo) ictus, vcrberatio. 

)oVo9 lectus, cunse. 

li? , fut. |)J, ar. ^;3'i,spar- 
sit, dispersit, ventilavit. 

Pa. i-j» id. 

Ettaph. i->>LL/ ventilatus est. 

u.^9 , \-L)y dispersio, ventila- 
tio. 

) — lof ^ ventilator, pl. |fi^o|) 
venti pulverem abripientes. 

^i^, pl. ILauyv^ ventilabrum. >t» — 103 — y»? ^lfU ventilator ; trop. disper- ! ^o^v , pl. (00^99 id. 
gens, dissipans. pao^^t diminnt. puerulus. PM , ar. Jji., via. 

s^^? —Pa. v^jj wr^. denom. 
gradum fecit ad, gressus est, 
promovit ad. ; disposuit per 
gradus. 

Ethpa. «s4j^)>l/ pass. et reflex. 
promotus est, se promovit, 
ascendit ; ad ordines sacros 
promotus est. 

Aph. i<^)f/ gradatim adduxit. 

^»? ' ^4.»» gradus, scala; me- 
taph. conditio, classis, ordo, 
officium. v^l, ^^ — :^ v^^j et 

"<Sk'r^ vjs^M ^ per gradum, 

gradatim. 
k^)o» gradus, progressus per 
gradus, 

^4»? ^^ Uk»!' ^"'- 'fiy^, franco- 

linus. 
k^»po gradatim promotus. 
^k4^j»ao gradatim. 

"^*^'? ' /'"'• l^-**>4>> lectus, 

stratum, cunae. 
1)99 vultur ; it. {vel potius If tt ,) 

ulmus. 
^♦♦» faece maculavit. 
)-A)99 puer ; metaph. vilis, pl. \h}\ct |J9J9,p/. 1^999 tribulus, 
spina. it. ulmus ; cfr. pers. 
jliji a7'bor ctdiciim : ulmus. 

Jsooiij minus recte pro 1^00(91" 

proboscis elephantis. 
^oj,\i9 sartor. 
|Lao-(»f ars sartoris. 
\^fOf Zopx~io^, hasta, lancea. 

y 
^M et y99 , fut. yojvj' gressus 

est, calcavit, subegit, ; c. ca 

loci ingressus est ; c. '^ rei 

transgressus est. 
Ethpe. ^1^11 pass. -trop. com- 

prehensus ost, mente percep- 

tus est ; corruptus est. 
Aph. yfil assecutus est, at- 

tigit ; potuit ; intellexit, cog- 

novit ; maturitatem attigit ; 

trituravit. 
Ettaph. y>»LL/ comprehensus 

est. 
)_3J, et |N-3>» tritura, cul- 

catio, gradus ; apprelionsio. 
|6c_sjo9 calcatio, inde passus, 

vestigium, pl. |i>i5o» • 

I SOff , I^^OJf , pl. I^^o?» 

concubiuM, faniula ; sm-rulus. 
^\\ apprehensus ; it. graJieus. «»» — 104 — «•>'> ILo^jf stabilitas. 

|^u_a)w» via, scmita ; gradus, 

limon ostii ; area. 
lla^vi (l"i deprehendit, qui in- 

teili-it. 
ILaia^vi deprehensio ; adeptio. 
|_Isj^£s>y> comprehensibilis, qui 

attingi vel deprehendi potest. 
^J^iajt^ (tdv. ; c. incom- 

prehensibiliter. 
|La— iaj<|^i comprehensibilitas, 

comprehensio. |L<usf jCvjo jj in- 

comprehensibilitas, 
|jai^j> daricus moneta regalis, 

a pers. ijb rex. 
^soA^^ Bpa/jx-/^ , drachma. 

(iM^t , pers. oi^ji , remedium, 

cataplasma. 
yoy»'^^ navis loAds, Bpopiojv . 
p«jo> astutia, calliditas. 
;>otJ__»o , i— 4o>»» astutus, decep- 

tor ; it. corruptus, imjjrobus. 
JLo — m^|!m dolus, improbitas, 

praevaricatio ; it. barbaries 

sermonis. 

^^^ , fiit. \xofJ mensuravit. 
Pa. >x j> brachio impulsit ; trop. 

rcxit, gubernavit. 
Aph. 'x\fl brachio tulit. 
!-».)♦ armus, brachium ; men- 

sura cubiti ; metaph. vis; cfr. ar. ^\ji . ^-i j) ;— ^ l^rachiale. 
I-J.909 , ar. ■is.Sji ,tunica e lana 

confecta. 
Usj^ , pers. jjji , vexillum. 
^AJyt\,pers. ^-.^jii, cinnamum. 
) — i...o>^ , cfr. Bwpa7vt.v6v et ar. 

jiji , mala persica. 
^iaifj ?>paxcov draco. 

15 , fiit. »0^ pugnavit cum, 

seq. acc. vel nX pers. 
Pa. '^Yf ifl. 
Ethpa. >)>L/ id. 
\y\ ct \\u certamen, bellum. 

\)\ \^-^ adversarius, hostis. 
jLoj^ et |Lo)»> certamen, bel- 

lum, lucta. 
\\W pugnans, athleta. 
\lo\\\ ars pugnandi, certamen. 

K3k,'^^^,fvt.^o\li, ar. '^ji, trivit, 
calcavit, stravit viam ; trop. 
studuit, inquisivit ; c. la vel 
Ja disputavit, examinavit. 

Pa. lAj» id. ; insuper domuit, 
orudivit, educavit. 

Ethpa. iA>»L/ pass. et reflex. 
tritus est ; disputatus est, 
exercitatus est, se excoluit. 

^«9 tritura, calcatio. 

I 't.\^ id. ; trop. studium,dis- 

putatio ; ilj> '^*^ schola. 

1^*.)» hellel)orus. »^1» — 105 — IL> tlo^9 disputator, sophista. Lk>)^io de quo disputatur, am- biguus. 
^lf^bv^ exercendus. I -^o^t polemicus, dialecti- 

cus. 
e^^Io)) polemice. 

(_i)o? exercitatio, disputatio ; i |— 1*>) donum, munus. 

educatio, disciplina. I^jo» o^ Pa. ^9 v. den. munus, donum 

palsestra. obtulit. 

I lj»_i hjmnus ; commen- Ethpa. ^l^L/ dono gratificatus 

tarium ; cfr. heh. uiiTa inter- t est. 

pretatio. It*) et lUo) segilops herba ; 

|N*j».i schola ; cfr. ar.xz:Jjj> . cfr. ar. et pers. j..-/^ . 

|__IliI!aa exercens, docens ; it. ; 

controrersus. |L> , jus, decretum, sententia ; 

ILa^^iJM exercitatio ; ars rhe- cfr.heb.T- et pers. i\i eiWc- 

torica. tum, lex. — 106 — ^^») 01 0> litera quinta alphabeti ; est 
pronom. 3ce pers. masc. et 
fem. nominibns, verbis et 
particulis suffixum ; indicat 
aobreinationem vocis a— joi 
id est : wo w compendiosa 
est scriptio : ^Io^iLoio jlaJi^oi 
alleluia et alleluia ; numerice 
valet : ot vel w = 5, w> = 
quintus. etc. ; cfr. priores 
litteras. -<» et l facile inter se 
penniitant, v. g. (ta/ ct jlao) ; 
\kl et \t^2>o);-inpromintiatione 
o) soepe tacet : ooiJj/ ego sum ; 
imo in scriptione cadit. a_iio) 
pro ooi ^jot . 

|oi part. demonstr. en, ecce. 
|ot ^_ao ab hoc, hiiic. |o)) qui 
hic, ibi, quod ecco, qui jam ; 
prcec. |J , interrogativum est : 
nonne ? .; c. adv. temporis : 
I — aAo |oi ^_jio in posterum. 
\r-^ (o) yi abhinc, exinde. 
^ov-Xo \ikM |oi ^ abhinc et 
porro. 

^aao» el |lL_:aoi, pl. | Ikko) Ct llsoi Hos ; cfr. \kl . [IJLaoij |1;I 

mensis floi^um : Aprilis. 
Pa. i,a30) V. den. floruit ; nituit, 

splenduit. Part. act. ca^opo 

fiorens. Part. pass. >-^ ^o>ao 

ornatus, vestitus, 
Et/ipa. vaaoiL/ lioribus orna- 

tus est. 
)__aaooi splendor, ornamen- 

tum, decus. 
^-I^Aiiopo splendide. 
|La2k3o>ao llos, venustas, splen- 

dor. W ©♦ adversarius, inimi- cus, plerwnque Satanas ; in- 
vidus. 
I^ooi odium, invidia. 

^^^O» , jj 3oi pulvisculus, 

atomus ; vanitas. 
|.iS,->oi vanus. 
ILarilLaoi vanitas. 
(l_3oi , |^-iooi et \L — iksoi, /;/. 

IfcyJi^Iaoi grex camelornm vel 

porcorum ; cfr. IfiAs/ . 
ii— ^oi vapor ; custos armento- 

rum. 1 «^^^ — 1U7 ♦>^oi Jl^^ot , fut. I— ^ow meditatus 

est, cogitavit. 

Pa. t-s^©, , flr, lii , literas pro- 
nuntiavit, eas vocalibus in- 
struxit. 

Ethpa. i-s^^oiL/ pass. meditatus 
est ; in animo habuit ut ; 
literas sjllabatim conjunxit. 

U^^oi meditatio ; dolor. 

I— i*,%;^oi meditatio ; literarum 
appellatio, alphabetum, svl- 
laba, sjllabarum conjunctio 
et pronunciatio ; lectio. 

k^ooi meditatio, exercitatio ; 
educatio. 

J — Il^o>_» lectionem docens, 
magister ;lineola literis quies- 
centibus subscripta easque se- 
mivocalibus, ad instar schewae 
mobilis, instruens ; ex. g : |La_ll^(nso hujusmodi lineolae 

additio. 

v^g^ - Pa. >^^ imagi- 

natus est. 
Ethpn. v;i^oiLf reprsesentatus 
est; imagiuatus est, medi- 
tatus est. 

Ap^>- ^o^i' ^tt Pa. 
l->^oi delirium. ^-s^o' ^t ^>^o' idea, imagi- 

natio, vis imaginandi. 
Js^oi , /. 1^,^©» phantasma ; 

in f. fantasmagoria. 
fc^k^^oi phantastice. 
|La__^^o, phantasma ; haeresis 
j Phantasiastarum. 
U *>^o, ct ^Ii,^o) phantas- 

ticus ; Phantasiasta. 
|_s^^ooi fictio. 
k^^o,^» imaginativus. 
|Lax,;^o,es» facultas imagina- 

tiva ; imaginatio. 

fe-i^o* , fiit. >sa^oJ evertit, 

dii^uit. 
Ethpe. >^^(y\.\ pass. 
Pa. yo^gjn funditus evertit. 
^laoa^oi eversio, dirutio, 

)_m_io^oi et t-jaio^oi r,y£[j,a)v, 

prsefectus, prseses, dux, ju- 

dex. 
|Laiia>4^oi praefectura. 
^a^oiLf V. denom. praefec- 

tus, judex factus est. 
K^oi et ^v^ooi , f. |fia>^ooi ; it 

^«4^001 , f. |ea>^ooi , nr. jj^ , 

(hi>madarius. _u>^o» ex ignobiliori matre natus servus, 
spurius. cquui iiidc ^>Ol 108 — »»»1 |La*t4^(>» Islamismus. 

Aph. tf—^osl verb. dcnom. ab 

\ ^oi Agar, Islamismo no- 

men declit. 
Ethpn. ^^oiL? id. 
^IJ^oo» et itc^ovi Maliumeta- 

nus. 
|Lot_^<ni ut |La*t4^oi ; it.^ ar. 

i^» Mahumetis fuga., he- 

gira. 

/fOf , fiif. \^oyi, ar. jj^A duxit, 
dii-exit ; usitat. tantum in 
part. act. ; it. deliravit, ar. 

Pa. t-joi duxit, induxit, viam 

demonstravit. 
Ethpa. i^fa)Ll pass. ct rcflex. 
(I901 ct ^yoi directio. 
^yoi ct I— -»»01 dux, director ; 

magister. 
I^foi ct ^Ijoi ductus. 
pL«9ot ducens. 
ILo^joi directio. 
^)ooi ductio,directio. 
^jopo , ill^ovio dirigens ; dux ; 

y. ,» •#» r* 
/. I^^JOVSO . 

|Lai*»o>so directio. 
^u^oi^ao dirigendus. 

JOI , IfOl , ?'. |toi . 

4)<^>oi, ^_|,a.»oi ISKriTY); , ple- 

beius ; simplex, ignarus, im- becillis ingenio, ignotus, f. 

|N^a^>oi . 

|La^al)oi ignorantia, simplici- 

tas, stultitia. 
6v_1^4,aljoi more plebeiorum, 

modo simplici, insulso. 

^-»>oi, p^l. ^-^)oi membrum ; 

trop. sectio, membrum oratio- 

nis ; ;o>oi >9»oi frustatim, 

membratim. 
^jaifoi dimin. parvum mem- 

brum. 
Pa. ?o^oi vcrb. dcnom. membra- 

tim secavit,in frusta concidit. 
Ethpa. ^9oiLf pass. ; it. mem- 

bris coagmentatus est. 

r 
»X05o» fttt. u«»ofovJ confabu- 

latus est ; meditatus est. 

trop. studuit c. o rei ; cona- 

tus est. 
Pa. ua^oi animum adjecit ad, c. 

c3 vel '^s. ; se oblectavit in re. 
^901 meditatio. 
tL\Lyi/s garruliter. 
) — 1^)01 cogitatio, meditatio ; 

confabulatio, delirium. 

1^0» - Part. pass. \ — .901, 
|;*)oi ornatus. — adj. deco- 
rus, magnificus, gloriosus, 

. venerandus. 109 — Pa. ^fot ornavit, honorificavit, 

glorificavit. 
Ethpa. >)o»L/ j^ass. et reflex. 
ffot , |j>oi dccus, gloria ; po- 

dex, (jr. sSpa . 
|Lo^)oi splendor, decus, gra- 

vitas, magnificentia. 
fc>!|^>oi cum splendore. 
Ijjooi deeor. 

|_Jj>o»ao ornator, laudator. 
jJo)>oi 'jSpayXt;, organum. 

OO» , /. >^oi, pronom. Sce pers. 

is, ipse, ipsa ; pl. ya~>a> , f. 
> > 

^O) . 

1°. — forma enclit. est in sing. 
o(y\ m. et iuo) f. et per oi occul- 
tationem o , «-• ; pl. ^alj , /". ^/ , 
permutata oi »i / ; Afipc /br- 
/>?a locum tenet vei^bi subst. : 
yj — a ooi ) (/ ego sum fi- lius tuus. ooi Cs j/ tu es, /'. 

t-.oi fci/ tu es ; ooi ooi et ple- \ 
rumque a*ooi ipse est, iloi <-oi | 
vel u^oi ipsa est, ^»—U yo^/ i 
vos estis, etc, ooi ^L ibi ost. 
a \\ >9 (?5^ nnq. pro ooi "^» . , 

2". — forma enclit. plur. ad- 
hibetur etiam pro objecto vel 
accusat. ex. : ^a— 1^/ ^^-fe^ occi- 
dit eos. 

3". — prcec. 9 huec pronomi- 
na vim habent relativi et indefiniti, ex : 001» (jui, U-u/ 
001) quicumque, ooi^ ^ '^ la. 

4''. 001 v-a 001 etc. oequivalet 
pronomini reflexivo = idem, 
ipse idem ; ^— Joi »_s ^_Joj 
esedem. o^ 001 ipse &\\i\,iJoet. 
pro oi>A i .\ 001 . 

5°. — 001 rcspondet articulo : 
>x&*.« 001 rrjTou^. 

ILaloi status, identitas ; essen- 
tia, forma. 

|LaIoi«.a-oi identitas, singulari- 
tas. 

^I_o)va..oi ejusdem naturse. 

tI^l_oiva*ot eodem modo. 

» r ^ , , 

OOt , cx 001 e^ joi/". k-&i . 

l**. pron. demonstr. ille, illa, 
illud ; pl. .^ftjoi , raro ya_joi e^ 
ya_^oi , f. ^oi , ej? ,^0._J / |oi , 
^j/ |oi , illi, illa^ illa. 

2''. adject. dcmonstr. e. g. : 001 
l^rv^k '^^^ honw, U-^'fl 1-01 vel 
C.01 I— i.>/ illa regio. 

3°. ponuntur p7-o articulo : 
| ^\'^ v^ 001 , 6 paaiXtxoj. 
rogulus ; li— ^/ ^— a» yo-joi 
captivi ( los captifs ). 

1", r. rclnt. ; 9 001 illo (jui, 
9 «-.oi illa ([Uio, etr. ; dv»^ ^-oi 
iii (|ua ; f 001 y*/ sicut is (jui, 
utpote (]ui. 9 >-o%— 3 0(1 ([uod, 
proi>lorea ([Uod ; ♦ >-oi ♦— ..a |00) — 110 — "^OOI id. I— ^v»» ^— » oov» quantum 
fiori potest. 

/OOf , fiif. looi — j , npoc. cum 
sensu subjunctivi \o\i , loiL 
etc, fuit ; factus est, exstitit ; 

accidit ; impers. oi i^. Looi 

contigit ; c. suff. uoooi, yLooi ; 
in fut. t_i-oo>_j , etc. - |ooi 
auxiliare est et cnclitice adhi- 
bitum cum occtdtato 05 in sen- 
Sif : fuit, quando ponitur post 
jjrcedicatum vel locutionem 
quamcunque quce vim habet 
att7'ibuti : ^—.ooi ^»L " ^/ 
si fuisses hic. — miq. otiosum 
est, ut plerumque post jj ; 

p 9^ p p 

|oo) ^L |oo) |J non erat ibi ; - 
prcsc. partic. , |ooi respondet 
imperfecto. jooi >x^ noverat ; 
it. prceced. perfecto, res- 
pondet jyerfecto : vel scepius, 
plusquam perfect. 6^001 L^f 

dixi; ^ — ilalx loo, , 1/, 

apprehenderat Joannem ; - in 
prop. subord., looj prcec. 9 
suhjunctivum sicjnificat. )^'« 
^-Aj-=* ooo'» \—^\ eos orare 
volo _ looi ^../ erat. Part. act. 
|ooi , ^ooi ; pl. ^oot , f. ^oot , 
est, fit. Part. pass. |ooi , 
Uoo» ,emph. iLoo,; pL ^ooi , 
emph. ^.501 , factus, croatus. exstans ; in pl. emph. res 

creatse. 
Varii svnt usus |ooi pro variis 

pa7'tic. oi^to (001 sequutusest 

eum; seq. t^^L. = successit ; 

seq. "^ possess. signi/icat : ha- 

buit; se^'. ;oCo = servivit, etc. 
Aph. Joo)l existere fecit, crea- 

vit. 
Ettaph. t-oo)LL/ esse seu exis- 

tentiam accepit, creatus est. 
«-001 , l-ooi , pl. >I»ooi nativitas, 

generatio ; existentia ; crea- 

tio, res creatse. 
fc^-..|,Iooi create. 
|La-ooi crcatio. 
«-.001 , ll-ooi , pl. ^l — .001 aaj. 

verb. id. q. jooi , ^Iooi . 
|Lai*ooi id. q. ILeuooi . 
lIIoovM existore faciens ; crea- 

tor. 
jLa.uoov'» actio creandi. 
ILoilooiLCv» creabilitas. 
U.001 partic. cxclam. heu ! v» ! 

age! 
Laoota^llooi OaywtvOo; hjacin- 

thus lapis. 

Voot , Ct 0OO) , f. , pl. liooi 
>ju|Jooi et itia Nooi uXy] , 
matoria, abyssus, chaos. 

^> r r » < , . 

I — eo^f ixo^ooi ligna. 
^Ji^ooi ct ^i-l^ooi materialis. 111 W3|«1 ILoi-^ooi et \l<i.^Qfy^ matoria- 
litas. 

^a_-la»aaoooi h^^rjr/ifjirji^) ^ consub- 
stantialis. 

|_iooi , in st. constr. ^oo» et ^ooi , 
int^llectus, mens, int«lligen- 
tia ; trop. opinio, significa- 
tio ; dogma. ^lli^ooi ^-Jooi in- 
teUectus passivus. lCai.a ^iooi 
intellectus actiyus. tlo) ^iooi 
intellectus acquisitus. o\\ |L/ 
owooi ad se rediit, mentis po- 
tens fuit, oyiooi ^x|I id. y^ylll 
o^ooi oi—i» impotens animi 
fiiit, amons factus est. 

Pa. ^ooi _ Part. pass. ^ctm . 
l— 'ooyso mente prseditus ; adj. 
inielligens, sapiens. 

Ethjja. ^ooiL/ intelligens factus 
i est, sapuit, mentem recupera- 
vit ; intellectus est. 

Pal. ^ooi mente tenuit, recor- 
r , datus est ; prudenter egit. 

Ethpalp. ^ JooiL/ sapuit, re- 

sipuit ; cogitavit, prudenter 
egit ; recordatus est ; pass. 
\\ intellectus est. Part. pass. 
^ooiCco ment€ perceptus. 

^*ti»oo) sapienter. 

U-oo» fortis. 

IL&ioovM et |LaiJoo\ao intellectus, 
intelligentia. fr-|.joov» sapienter. 

^ooi^— M , I — uooifck—io /. ernpn. 

]i — -j-joo-—^» saptiens, pru- 

dens, intellectuaUs, spiritaUs. 

^IuooiCoo ILolLU. virtvtesintel- 

lectvales : angeU. 
fcl^iooiCci sapienter. inteUigen- 

ter. 
ILa-uooiiivM inteUectus, int^lli- 

gentia. 

^Sooi flatus, halitus, spiri- 
tus ; vapor ; trop. breve tem- 
poris spatium. 

|iaIv3ooi , pl. p!a..«.3oot et 

alial^Soot 6zoBtdcxovoc, sub- 
diaconus, 
ILalalvSooi officium subdiaconi. 

>.oaa.^ooi orraTor , />/. o^ooi 

consul. 
|__l^oo! consulatus. 

^s^io» "jT.xoyoz , jiraefectus, 

judex, pl. aa»^ooi . 
».*Ba3;io«»( •j-a:/or , pra^fectus. 
jla;loo» provincia, praefectura ; 

dicecesis, pl. ^xa^^otr 

ILoo' , ar. r^ . pl. |ooi et ILow 

abvssus, 
|__3)w genus piscium. ^Ol — 112 — yXot |s^(oi fel rubrum. 

^4i,oi spiiiD ; cfi\ \'^U «'"• Jti»i • 

U.01 , i-oi ct derivala v. s. ow . 

t^^ot ,confl. ex v^o) et y*» , 

^C*« ?'<?^ ^i ^®' ? comp. ex i-o) 
e^ ^» , tunc, tum, deinde. 
^C^oi ^ exinde, cx illo tem- 
poro. ^^^-^ k-»^ usque 
tunc. j 

|La-l-0) e^ |La_L.oi v-^-oi , V. \ 

4. 

S. OOI . 

">^L.oi Ui.o) aedificium, pala- 
tium ; templum. 'V-L.oi I 
l^oiai' templum lucis : ccelum. 
\oS-] ^a..oi templum Dei: 
Beata Yirgo. 

(Uo) et Pa_*o) id. q. Uooi . 

^a..oi , V. SUO ^l . 

Y0\ , ^soi adv. loci, hic, ibi. 
Laao) adv. sic, ita, pariter, tot. 
^soi , cx |oi e^ '^s, adv. tem- 

poris nunc, tunc ; ergo, enim. 
^oi , llioi ita, sic, [)aritor, tali 

modo ; res talis, hujusmodi. 

^o) . . . ^iLs/ quemadmodum. . . 

ita. isf ^o) .... ^ ^o) «V/. f ^iao) 

ita ut, adeo ut. ^«>wa sic, ita. 

^_30) ico , postea. ^oi "^.^*^ et ^o) '^ propterea, quare. 
^io) ^-Jo exinde, deinceps, 
^so) jjf non sic, aliter. 

V-^Of , fut. »a_so>_j inanio 
meditatus est,deliravit; stio- 
pitum edidit ; cfr. ;_3o) . 

Ipoi clamor, tumultus. 

^^O» semper c. pi^ocl."^ , illuc, 
procul, supra, ultra, longius; 
procul a; praeter.^^tS^o ^o>^ 
huc et illuc. ^oi — ^o \k» ^ 
abhinc et ultra. "^ov-^) ^-l.» 
judicium futurum. "^o^) ^boiki. 
mundus ulterior. 

"^ov-^o) verb. denom. removit. 

jJovAoo) remotio ; mutatio. 

^^01 , V. s. poi . 

«^ot - Pn. >^oi gressus fuit, 
incessit ; discessit, periit; 
t7'op. tali agendi ratione usus 
ost. — it. ambulare fecit, 
duxit. 
1 Ethpja. y?i.oiL/ porlustratus est. 
,Aoi , ^L\oi incessus, arabula- 
j tio, cursus. 
|6^oie/|fc^o)2V/., ;>/• JcCa^koi; 
trop. moros. j^til^o) tv-.» am- 
])ulacrum. 
' I ^< ^ incedens, ambulans,. 
pi'orepens. voAo) — 113 \^n \pi rapidus, velox. 

cJ^aa_^oi rapide, festinanter. 

^lia^lo» fluens, profiuens oratio. 

^^o^ ambulatio. 

li^Npyaa gradiens. 

^11:^016»» pervius ; trop. possi- 

bilis. 
|LoiL\chfiv» status rei pervise. 

"^'^«I^O» Pe. inus. 
Pa. "^01 laudavit, cantu ce- 

lebravit. 
Ethpa. V^otL/ pass. ; it. iiTi- 

sus est. 
Aph. ^oi/ sprevit, irrisit, c. ^ 

vel ^ . 
Ettaph ^oiLL/ derisus est. 
UJii.ooi jubilatio, cantus. 
pi&-^oi alleluia, heh. n^^ib^n 

laudate Deum. 
iKovi derisor. 
^I|ji2i>ov» derisorie. 
^JjiLovi derisorius. 
ILojL^ov» irrisio. 
ibLoiL e^ |^u-\SLo<L derisio, con- 

temptus. 
p^-XLoiL irrisorius. 

^i^o» velum capitis ad usum 
episcoporum graecorum. 

k^of , pl. I "ftNoi ornamenta, 
opera ccelata, reticulata. 

Ua^ot id. Jboot — Aph. .^_»oi/ avertit 
oculos, animum, destitit a, 
neglexit, reliquit, c. ^ ; permi- 
sit, toleravit, c. o ; moratus 

est. Part. ) — mo>m , ) Imovm 

negligens. 

Ettaph. u-ioiLL/ neglexit ; neg- 
lectus est. 

^Imovm negligens, neglector. 

^l^ilioovi negligenter. 

ILaHaoov» negUgentia. 

^oi , ^ilsooi , pers. oC*Ai zona, 
cingulus, balteus, pera. 

^iaooi , ex |oi , ^_so et \-^, hinc, 
exinde. 

^01 f. sepulchrum ; inferi. 

^Jeoi , T,[j,iva mensui^a capacita- 
tis (dimidia pars sextarii). 

y aMoi , I — a.aMOi , Ct ] "t .i i ooi 

torques, monile. 

•-fiQ^ot , fiit. usaMot— j medi- 
tatus est, c. la rei ; studuit, 
petiit, c. "^ rei vel seq. fut.y 
inde impugnavit, c. o ; it. 
tetigit ; ausus est. 

Aph. u^oi/ dubitare, conten- 
dere foeit ; fatiga\4t. 

\Lm» ct (_<»»ooi meditatio, stu- 
dium, cura ; contactus. 

ILocUooi niiHlitatio. 
^v^aMoi , |>CvfiaaMoi scrutator. 8 Po, 114 — yd») l^oi ri[xipx , dies. 
\iJco) 6[j,Yip£ia , obses ; pignus, 
pl. ]yjMo^ et |L;p..Moi . 

*Ot , ^Joi {contr. ex |oi e^ mws. p j , 
/. I)) , /. |)Of , et raro jo, , et c. 
enclit. co, Ifo, [ex jo, e^ Ij) ; 
pl. c. ^o, ( e:r lo, et ^l ) et 
raro ya_\o, et yaio,, joron. 
demonst. hic, iste, istud, ta- 
lis ;/»/. isti, istfe, ista; adject. 
]l:i\ ^o, , i'e/ [i2is ^jo, hoc tem- 
pus ; c. relat. y , ^ ^o, hi qui ; 
respondet nnq. artic. fjrceco : 
^;M/f ^Ao, oC XeyovTs^ ; euo, 
{contr. ex Jjo, <?/ oo,) , hic est, 
hoc est; ^^ ajo, scilicet, nem- 
pe; l'o, y../)talis ; ijo, \^\^vel 
^\o, y-/) , talis, tales, ejus- 
modi. po, ovAa , tanto, tan- 
tum ; adeo ut ; tantus. 

A--Jof , f^it. po>» gratus fuit, 

placuit, profuit. 
Ethpe. ujo,L/ utilitatem, volup- 

tatem percepit. 
Ethpa. ujo,L/ id. 
Aph. uoo,/ oblectavit; profuit. 

Part. i_Jo>v9 |_ljo>i gratus, 

utilis. 
^--jo, , l—ujo, usus, utilitas, 

voluptas. iJo, , I^Ijo, suavis, gratus. 

CvI|lio, jucunde. 

ILopo, CT |L^^jo,,JiJt. ,|Loi — ._»o, 

suavitas, voluptas. 
Jiljovi utilis, gratus. 

\k)0) fabrile scalprum. 

I — ^iL^-Ijo, svBY][xia , morbus 

endemicus. 
^ao^jo, , ar. jyoii, melilotus 

cseruleus. 
uajo, , V. S. oo, . 
^aoljo, "?ivtO)(0? , auriga. 

^OJ O, , tafJO, et yftJ o, , ^o, , V. S. oo, 

««^ot , /"wi. yo—Sog , versavit, 
convertit, mutavit ; pervertit. 
evertit, subvertit ; intrans. 
se vertit, conversus est ; re- 
versus est ; trop. resipuit ; c. 
c3 rei^ inconstans fuit, fidem 
fefellit, ar. 'dS\ ; c. ^ rever- 
sus est ; c. ^ aversus est ; 
avertit se, inde deseruit ; - 
seq. alio verbo, significat : 
denuo, rursus, nt heb. :muj : 
^s/ ylo, , vel ^^^/o y_3o, 
iterum manducavit. Part. 
act. y-So, , ^a3o, convertens, 
etc ; it. se convertens, etc; ad- 
verb. seq. al. verbo , iterum. 

Ethpe. y_3o,L/ pass. et reflex. 

Pa. ySo, ut Pe. in sens. act. ydot — 115 — ;3o, 1^^ yoA \Cm a_i3oi verba 
inter se commutaverunt. 
' Ethpa. i^ojlf pass. et reflex. ut 
Ethpe. ; it. trop. versatus 
est, volutatus est, egit ; c. ^ 
defecit. ?«_I y-3o>iL/ ILa-N.M^ 
^ dolose egit cum aliquo. 

Aph. y 3oi? vt Pe. in sensu 

act. ; it. circumegit, redire 
fecit, retulit, reddidit ; trop. 
I respondit, objecit ; it. in ali- 
am linguam transtulit c. "^. 
^y jZa/ y3oi/ negavit peti- 
tionem alicujus ; ^ |l3/ ySoi/ 
deseruit. 

Ettaph. i^oiLL/ restitutus est. 
. uSoi , ^isoi , inversio, contra- 

c rium ; c. ^ vel "^ , in contra- 
rium, e converso. 

|^a3oi reversio. 

I — Isoi inversio, aversio, con- 
torsio sermonis ; subversio ; 
contrarium, 

iNiao, reversio, reditus ; inver- 
sio, aversio ; pl. |t^_Al9o) re- 
torsiones, responsa ; antipho- 

nee. j mo—I) |&_^ov— ^ die 

sequenti. 

I— 1aii3o) excidium, subversio ; 
invorsio, retrogressus. 

•^— ^01 , ^LIo» part. pass. Pe. - 
I adj. perversus. 

l^^lL^o, contrarie. \ia^»,pL |iL_Ia*loi perversae, 

contrariae res ; subst. conver- 

sio, eversio, ruina. 
1—1^01 et I — laSo, , diversus, 

contrarius, perversus '; pl. 

J-Ixlaoi perversi, /. \i "'.'t^^oy 

res perversse. 
^T^oi vel b^]kzo) e contra. 
ILoIaSoi inversio, objectio. 
^oi , \k^o) , contrarius, rebel- 

lis ; deceptor. 
JiaSch aversus, perversus. 
Jj&^oioi perversus, mobilis, 
uiooi , \kko&) conversio, revo- 

lutio ; commotio viscerum ; 

conversatio, vitse ratio, mo- 

res ; ap. gramm. flexio verbi. 

\i "■^ ySooi responsum. lisoo» 

llala^» controversia. 
^ld^ et [IldovM avertens. 
|Laja3o>i aversio, eversio. 
^-IjjASoifivao cum conversione ; 

cum avorsione, retrogressus. 
|LaiAacM6>ao ; aversio ; mutatio ; 

perversitas. 
t»a__2s5oi vel i^a-^Lsoi ocizJmc, 

simplicitor, frustra. 

V^Of , fi't- jaiov» vana locutus 

est, murmuravit. 
Aph. '^o)} id. ; delirare fecit. 
JtSo, insulsa loquacitas. 
Ijoloi vaniloquus. yjoi — IIG — Ljot (_ji3oi6oio jactabundus. 
\k'^oy Ir.xpy^oq, praefectus. 
|la;3oi piffifectura, pl. ua^la^^Boi. 
|La3;3oi id. 
\^jxL^w sxaToaTT], centesima, 

genus usurcs. 
^a>oi tumultus. 

S^Jo» , fut. vj^o joj meditatus 
est, studuit ; sollicite qugesi- 
vit ; trop. occupavit ani- 
mum. 

Ethpe. «<^jo»Lf meditatus est. 

Aph. v^foi/ occupavit, ad stu- 
dium comj>ulit. 

) — 4k»*' nieditatio, studium, 
consideratio. 

I9090), sptoBios ardea avis [gall. 
heron). 

i^joi imper. verbi c^oi) . 

I ' f, »cw et jla4 joi , aipSTtXOi; 

hffireticus, pl. aa^jloi . 
ILoa^joi hffiresis. 
ui^toiL/ lisereticus factus est. 

pio» ex joi e^ ^3 , hic, ) sjojs. 

huc. )— sjo) ^ exinde. ooi_a 

)»>o»» hic. 
) — lojo) quod hic jacet, quod 

in terris est. 
;oo)oi , IM0901 apo)jj.a , aroma, 

pl. )mo|oi . )Lo0^01, f. l^-OaOOJOl, ^9/. ICsillMOfOl 

aromaticus, aromatibus unc- 
tus, aromata ferens. 

p^Moyoi et ^Coooyot lCl. 

|L«ueooo)oi qualitas aromatica. 
)«»^>oi equuleus ; jugum tecti. 
)— aft-^)oi et LAQMtoi mercurms 
planeta. 

\ — .^foi et |& — . ftijfoi ^9(. 
|CsIlo-,jioi hylax, tlios, [gall. 
chacal. 

*.joi atpsffi^, haeresis, opi- mo. \ |_^a_JaDjoi hsereticus, hseresi- 

arclia. 
jj_o)oi et \ l^vofoi •^ipdcxAstos 

^iOo^ , magnes lapis. 

y 
10» , fut. »o(H-J altercatus est, 

certavit, aUcui restitit. 
Aph. joi/ uocuit, Isesit ; it. no- 

cumcntum passus est. 
Palp. ^01901 /c^. ac ^01 . 
I901901 reflexio aeris aquse spe- 

ciem referens [gall. mirage). 
I j)oi canis latratus, ululatus. 
Itfoi litigans. S 

ILojjo) htigatio. 
|L»oi litigatio, certamen, pl. 

ILji. 
^L»oi , ^Ltoi litigans, litigiosus. Uoi — 117 — H»t ^V^o^ \m\x adhuc. 
lAot , U^»» , contr. ex |)oi e^ ^*. , 

hac hora, nunc. |— low^ ImJ-s. 

et |aoi «-J^ hactenus. 
ILallo) vel |iAt La— llo) tempus 

prsesens. (Uoi ic?. ^. (ul . 

loLoi larus avis {gall. mouette). 

I — a-Loi e9i/.6? , ethicus, ad 

ethicam pertinens. 
•^lo) , I^Loi a?6-^p , sether ; cfr. 

\Ui . 

Vl^Loi sethereus. 118 |06 sexta littera alphabeti Syro- 
ruin ; numeince. valet : o vel 
0=6, o> sextus etc., vide 
priores literas ; o cequivalet 
hehr. i et ar. j , nnq. "^ et j 
et e converso : ^o iv^ a*j , S^ 
ib"! 'Jj ; respondet tuni vocali 
longce arabicce : \Ma^ vel ^oa 
y^' , tum vocali brevi : \L&i 
vel \La3a , '<k!> meduUa ; nnq. 
commutatur cum t» ; o>o> 
pro tsi^j ; in fine scepe tacet : 

Est conjunctio : 

1 ° copulativa : et, atque ; et cuni 
intens. et quidem, etiam ; 
L»o;— g>3o etiam Petrus. n 'v 

o JJ/ ^a^-^ non solum... 

sed etiam. yai (lo nullo modo ; 

cfr. alia s. ^a/ . 
2"* disjunctiva ; tum... tum ; 

nnq. vel, ve. jjo nec. 
3* adversativa : sed, tamen. 

6j/o et tu : tu vero ; jj/o et 

si non, si non minus, alio- 

quin. 
4° coniparativa : sicut, velut : i_3/o 9 I— 1^/ ut sic 

etiam. 

5° cawso^/m; nam,enim, quia; 
p«al \3jii ^o etenim quando 
advenit dies. 

6 finalis ; ut, ita ut. ^jjoal |oo) 

n \\o I (.-j/ a-xfiao [jLAoi lames 

tanta fuit, ut ausi sint homi- 
nes ingredi. | 

7° temporalis : dum, quando ; 
tum. ;_ao/o dum dixit, dicens 
id. q. y-^\ ♦— * ; ^^^ »—^0 . . 
ov-i^i^ ^Q—MO cum ingressus 
est . . . tum sibi proposuit. 

8" concludens : itaque, igitur. 

CsAJui.L/ x^ U^o • • • o>^ ^/ 

y.r.v-» ; et dixit ei : ergo pro 

stulto me habes. 
9" tandem o nnq. otiosum est. 
U/o vel II— .0 f. velum, cortina, 

velum, operimentum ^pl. 11/8, 

1^0 ova piscium. 

Ijoio cavsedium, vestibulum. 

^oio , ex ar. '^kj , instinctus, 

vis imaginativa. 
|oo gr. oa et o3a, nux avella- 

na [gall. noisette) ',it. dolor. l)o — 1 1 9 — ♦a>o Ifo , et \\'o , anser, jjI. \\5 , f. 
|L»o ; cfr. ar. ^ji^. 

Ijoio avis graculo similis. 
tj|o et >j|o , it. \i\\o et Jjto/ lo- 

culus ; pelvis ; fons sacer bap- 
tisterii. 

|(*(o , ex ar. '^jj , vizii^us, prae- 
fectus. 

(Lo; — *\o viziratus, officium 
pr»fecti. 

J^o perdicis species. 

t-o , ^o interj. vse, heu ; snbst. 
pl. ( — Lo malum, miseria, 
(— lo oiL caov^ de eo multum 
vae dixit. «—^o heu mihi I 
ouso co vae illi ! 

llo id. q. iilt . 

VO verh. defect. nsit. tant. in 

part. prces. Vo , (IXo , emph. 
\b, — lo ; pl. ^o , f ^1:^0 , 

enijj/i. jikll^o decens, neces- 
sarium ; impers. in sing. 
oportet, decet. ^ Uo debemus; 
^aot ^a-Lao/f l&^o hoc facere 
coactus sum ; - sitbst. in st. 
emph. quod necessarium, 
conveniens est, quod debetur, 
inde decus, honestas, suprema 
officia reddenda mortiiis, seu 
exsequiae ; dona offereuda ec- 
flesiis vel episcopis, etc. ; - adverb. (fcJ^ia , sicui opor- 

tet, converuenter, juste. 
&^(lXo et tl\ulXo ut oportet, 

convenienter. 
(La*^o convenientia. 
( > . >> o , pl. |6>"I I\o conveni- 

ens, justum ; - in pl. subst. of- 

ficia. 
ILoIJAo convenientia, necessi- 
• tas. 
|e\oL^o ululatus, ar. i}'Jj . 

(mo soccus e lana textus. 

( Atwo servus, mancipium ; it. 

onus. pondus. cfr. ar. jj,} . 
(La orDO servitus, mancipii 

conditio. 

J» iV O conventum omne, m- 
de tempus constitutum ; locus 
ad quem convenitur ; signum 
constitum, inde limes, finis, 
pars ; res constituta, pac- 
tum ; cfr. heb. n:"i , et ar. j^j 
promisit. I^— »>o ^-:s locus quo 
convenitur {gall. rendez-vous) 
- adve7'b. c. prcef. «^ vel % , 
ad occursum, inde prope, ad, 
versus, circa. 

Pa. ^o verb. denom. tempus 
constituit ad conveuiendum, 
convocavit ; inde congregavit. 

Ethpa. ♦—ioL/ temi^ore oonsti- »o — 120 — u^90 tuto convenit, adfuit ; se 
adjunxit valedixit, se con- 
tulit. 

\i^ , st. c. l^il , c. suff. pers. 
i-L^ . vel u.L»-x , a verho. ^o , 
"iV^ , o radic. excidente et in 
vocalem longam commutato, 
congregatio ; Ecclesia, temp- 
lum, pl. |lC-»^ . 

|CwoL«-^ dimin. ecclesia parva. 

ttl\jl^ ecclesiastice. 

^jLv-^ ecclesiasticus. 

ILft-JjL»^ jus ecclesiasticum ; 
scientia rerum Ecclesife, 

^a^ festum. 

(Loj^ofcv—io congregatio ; con- 
junctio, seq. )lM.el^ sjnodus. 

io genus iridis. 

kAoo , vox ar. '^\j , legatum 
pium. I^fo , vox ar. :>'jj , rosa. |j— a^ 

l^fo et (— '^y Iffo anemona. 

|;_vL.) Iffo chrysanthemum 

coronarium. 
Ethpa. yttoL/ verh. denom. 

rosas produxit. 
lC^fo venaarteria. - \^\U lC-jo 

vermis terrse ; nervus ; trop. 

venae, terrce, arborum. 
"^fo , jJ/)o genus lacertae, ar. 

pj3 . 

Ijojo merops {gaU. mesange.) 
if jo aper sjlvestris. 
r.jio et U— M>o pullus gallina- 

ceus recens exclusus. 
I — o^o et |fcso»o , vox ar. xijj , 

folium papyraceum, pl. ^o«|o . 
\iio crocus. 

^lfo , ar. uii.jj 1 columba sjl- 
vestris. — 121 — e' I septima littera alphabeti Sy- 
rorum, respondet heh. ' et ar. 
j . nnq. per ^ : \ye^\ jji^par- 
Tus ; nnq. per :i et ^ reddi- 
tiir: lO)», p"!^ , jjlojustus; 
vel per t , i et i : Loik( et pbi 
fulsit, ^A-i.) , LiJi , ^i: , l'i ; 
cfr. permutat. .4,'ji , 4,^, 
::"i"r , j»>i, , |^ova> luna, hier. 
\'j»\\ ; - numerice valet \ vel 7 
= 7, 7> = septimus, etc; 
cfr. priores litteras. 

<^l\ scabies. 

Ma^U , Jici^/l V. s. \^s . 

«- — M\ vel jj/j f. ra}.rj , ppstus 
maris. 

l3/t, y. s. ^oi . 

S-^\ , ^a[3a lorica, pl. iMlai e^ 

iM|_3| . 

r 
«i-^) , /"?/A )a_a»_J donavit, 

dotavit mrdierem. _3i e^ li 3| dos mtdieris, 

donum nuptiale. 
ov3i* dimin. prceced. 
— 3oi cremor lactis ; cfr. ar. jk» j i P T^ 

JULsl fimus, stercus. lUf fc^—s 

fimetima, sterquilinium, lat- 

rina. 
Pa. "^y V. denom. stercoravit 

agrvm, fimo satura\it. 
Ethpa. '^»1/ pass. stercoratus 

est. 
'\ik\ stercorator. 
iuoi st^rcoratio. 
(iUai et ti-^M corbis palmarum 

foliis vel storeis contexta, 
1 sporta ; cfr. ar. j^j , pers. 

^^ S , fut. ^J emit ; rede- 

mit ; c. o pretii. Part. pass 

^i , jLai emptus. skeo^ ^t 

! servus ; f. teo-^i ; - ?V. subst. res 

I empta. 

' Ethpe. ^»1/ //a«s. 

Pa. ^i vendidit, captivum re- 

dimi curavit. 
Ethpa. ^\\l pass. 
^i , J±3|' ^/ ^ii»! omptiso ; re 

empta, morces. 
I^ ■ -^i emptio, protium roi. 
ilalai obsonator. — 122 — ^ss^i ^(J>\ emptor,. 

\ieUi), it. \JJio], ILalAoi veiiditio. 

^ilapo venditor. 

^iiajvso vendibilis. 

ILalLsfue venditio. 

X-^\ , I — lai , cfj: '-Q^ et '^;^ 
pl. ^ — .11^1 I— -Itaf tempus 
definitum vel indefinitum, 
setas, sa?culum; occasio; iZll 
}^\f vita temporalis ; adv. ^\ 
olim. ^-3^=> aliquando, semel. 
|lai jjo |Ia>3 opportune et im- 
portune. ^i ^»^ vel ^i ^m 
^(-ll iiiterdum. ^^^ . . ^^ 
nunc . . nunc. ^w^a , |Is|Aaa 
semper, quovis tempore. »60 
^-3) postea. ^ ".i-^f lioa quo- 
ties. - conj. . . |I=.^=> quum. — 
it. iiai ,/■. |ixii| cnm pl. ^»1", 
|6>Iia| comitante nwnero, vi- 
ces oz<(/2V. lC— |e^a| semel. 
^LyL^ I&ul;»^ ^^ ^ — Cjs,\ ^LjL 
iterum, bis. I^Ilai^ ^xa*. septies. 
I^-Ilai pluries. — adv. \L^\ 
primum ; (juondam. 

fc — .lla^ in tempore, tempora- 
liter. 

\^\ temporalis, momentaneus, 
pl. f. I^llla» temporalia. 

luai^ et Uus^ id. 

I joai paropsis, patina; thymum 
herba. ILy&^i paropsis, patella ; men- 
surae seu ponderis nomeu. 

Jj^ai telum, ^i[3'JVY) . 

\L-^\ pix, ar. ^aj , c/"r. 1^91' et 
|3| ;2V. seta porcina. 

r 

wf , /V/^. -^M sonum edidit, 

clamavit. 
I ^i" tintinnabulum ; mor- 

tarium. 
k^( , k^i ct ILa^i tinni- 

tus, sonitus ; tiimitus au- 

rium. 
(_Ja_^i' dimin. tintinnabulum 

parvum ; pl. \ — jo — ^[ et 

It^o^i^ . 
k4», /'• l^( pullus gallina- 

ceus ; cfr. ar. ^lj . 
I^o^i vitriolum ; ar. ^ij 
jl^o^i vitriarius. 
|Ls4^«v4i , ;;/. IfcCls^Os^i vitrum; 

cfr. ar. ^l^j . 
Ethpalp. v^ik^i'-/ V. denom, 

a |6>^a>4' ' splenduit. 
I^ok^i' infans, puerulus. 
jj — ^i , ar. j>i3 , lignum quo 

uter obturatur. 
Jl^o( pullus columbse ; cfr. heb. 

bTi; et ar. Sjyi- • 
|aa^o| ^UY^H**» vectis yawM6e ; 

cfr. |4a^if . 


♦•-^ , fut. V clausit, a>)l — 123 — loil compescuit ; prohibuit a, cohi- 

buit, increpavit cum ^ m ; 

cfr. ar. 3»J . 
Ethjjc. ^^'fsl pass. 
Pa. '^\ cohibuit. 
Aph. ^Jl increpavit ; seq. ^ 

prohibuit a, amovit. 
Ij^i cohibitio. 

|J_^f ar. *Jr'j , piscis magnus. 
1^4,°^ repagulum yo/i?/fl?. 
Ijot^rjugulum. 

JD5l , heh. pnii , ar. jli. jus- 
tus, conveniens fuit ; in Peal 
nsitat. in part. tantum. ia>(, 
)^y\ part. prces.;-adj. jus- 
tus, sequus, conveniens fuit. ; 
nnq. ut. iA>f ; plerumque im- 
pers. justum, aequum est, de- 
cet, oportet. - subst. affinis, . 
propinquus. \ 

Pa. lai^ justificavit, justum j 
agno\-it vel declaravit, inde ■ 
approbavit, adjudicavit ; ele- , 
emosjnas dedit, debitum re- ' 
misit. 

EtJipa. »*Mi/ jjass. 

) — a^\ id quod justum est, id 
quod debetur, inde jus, re- 
gula, praeceptum ; officium, 
vectigal, salarium, justa poe- 
na ; eleemosjna. (__o»C_3 O9 
illegalis. |_o){ u_:^ y-ii. ogo debitor tuus sum. |— o»»' ^-m 

recto modo, justa ratione. 
k)i', l^x^jf, pl. I^Zojf eleemo- 

sjna ; cfr. ar. -^jj^ . 
t^]!o^'\ juste, ut decet. 
L^)?, (Io)i justus, sequus. 
ILaloyt convenientia. 
) — 0)0? justitia, justificatio ; 

dijudicatio, decretum ; ele- 

emosjTia, legatum, donum. 
la-.fi', \Lsii\ justus, innocens, 

integer, probus. 
aiL))', ILao^^i' justitia ; elee- 

mosjna. 
^^(tt*))' juste, integre. 
(loo)i^ , pjl. jlloo»» ; it. Uooj) 

Sadducaeus. 
jLa^oti^ secta Sadducaeorum. 
\ie^i\iaet ILoioftP^ justificatio. 
(lo)i^ justificator. 

jotl vel ^t^\, fut. loip gloriatus 
est.Part.prces. >oii,glorians; 
it. fcetidus. Part. prcet. \»\ , 
(Ioi[, nitidus, splendens; pra?- 
clarus, gloriosus, pius, cau- 
tus ; subsl. in emph. |o-oi| 
vestis splendida. 

Ethpe. 1-01» 1/ splenduit ; glori- 
fioatus est. 

Pa t-oij purificavit, splenden- 
tem reddidit ; glorifioavit. 

Ethpa. *.^a>Wlp(Jss.;it. splonduit. *•>• — 124 — |oi is Ijloi) pure, splendide ; - ac- 

curate, diligenter. 
ILa^oti splendor, puritas; excel- 

lentia, honor ; superbia. 
|iIoipe illustrator. 

teo») — Pa. )99\\ immundum, 

foetidum fecit. 
Ethpa. >«oifi/ foetuit. 
14001» immundus, foetidus. 
^ooi» , (soooii^ foetens. 
ILoaooii' et jLasoooii' foetor, cor- 

ruptio. 

lOt^ , fv.t. »©)»_j luxit, fulsit, 
splenduit, ar. 'J^j-it. vigilans 
fuit, plerumqiie in part.pass. ; 
cfr. ar. 'J^ vigilavit. ;-.oii , 
lt>oii vigilans ; c. ^ cavens ; - 
adj. tutus; prudens, rec- 
tus. 

Ethpe. »oi>i/ in\agilavit ; c. Je 
cavit, attendit. 

Pa. »©)»' monuit, praecepit, invi- 
gilare jussit; tutum, cautum 
reddidit ; it. ut Ethpe. 

Ethpa. »ioi<>«/ id. q. Ethpe. 

Aph. foit/ splenduit, corusca- 
rit ; accendit. 

I joit fulgor, splendor ; fios, ve- 
nenum ; cfr. JTj ar. flos, et 
pers. venenum. 

IJoon , /. lc^^ooii admonens. b. — -lt»oii caute, circumspecte, 

diligenter. 
ot*on , |Lo;*oii praemonitio, vigi- 

lantia, cautio, inde securitas, 

incolumitas. 
|>o>oi' admonitio, providentia; 

monitum, cautio. 
(jjoi>so monitorius. 
e^(j>oi»so monitorie. 
ILdj joi^i nitor, splendor. 
;_-.jo»i' , \UW\ fulgor, splendor, 

radius hicis. 

|Lo;->on splendor. 

.9 

lol , fut. |op tumuit; trop. su- 

perbia inflatus est ; cfr. |oti . 

Part. prces \o\ , (_Ioi . Part. 

prcet. |oi , l^oi^ . 
Ethpe. ^o^\i inliatus est. 
Ethpa. «-.o)(/ id. q. Pe. 
Aph. coi/ tumere fecit ; it. rec- 

lusit in angulo ; cfr. ar. ^^3j . 
|-^oi jactabundus ; it. angu- 

losus, a voce |6v*ot . 
ILouoi' intumescentia. 
^looi' gloriatio. 
|6^o{ , pl. \t^o\ angulus, ar. 

Palp. <J\o\ id. q. Pe. 
Ethpalp. «-(ofi/ intumuit, glo- 

riatus est. 
^»ot et\lo\o\ gloriatio. 
(ilioyue superbus, jactator. v^oi 125 — WO) 1 

e^ ar. ^jj , yv/. ^^I^o»' , ^^5;" 
jugum, currus ; par. ^-^oi" 

I LloSa—*) par turturum; 

adj. compar, geminus; ap. 
gram. conjugatio ; in pl. 
abs. bilanx. ^_!l^o(^ ^-L^^o» 
bini ; k^o^ '^ , pl. \.^o\ JLl^ 
socius, collega, sequalis, ma- 
ritus; currus, ^^o[ l'^ pl. 
(_^o[ 6oL3 socia, uxor. 

Pa. s^o[ verb. denom. univit ; 
matrimonio junxit. Part. 
pass. [^oIm , f. |^<5^o^so , ma- 
ritatus. 

Ethpa. v^oti/ pass. ; — it. 
coivit. 

Aph. v^o)/ univit, junxit. 

EttapJi. v^ojLL/ pass. 

\ — LA->4kOi^ P^r, duplex ; me- 
tricus. 

v^ooj', k^ooi' conjunctio, con- 
jugium ; coitus. 

k^o)p« nubilis. 

^*l4^opo conjunftim. 

|L<v4oiLio id. q. ^4^001 . 

ILoi^opo et ILol^^oiL^i matri- 
monium. 

I^ij^ofpie metrum Ephremi- 
cum constans quatuordecim 
syllabis in duplex hemisti- 
chium divisis, ar. ^j^ji^' • \) — cfr. ar. iij viaticum 

comparavit. 
Pa. jof viatico, commeatu ins- 

truxit ; dotavit. 
Fthpa. >o)i/ pass. et refl. 
Ifoi , pl. |)oi viaticum. 
|>ooi id. 
li— .po , ar. iyyi , pera viato- 

ria. 
^oi^Ijoi ^coSiaxoc Zodiacus seu 

oi'bis signifer. 
^L)oi'?a>B!,ov, y>/. (Zl)oisignum 

coeleste in Zodiaco. id q. ar. 

tj. • 

)_jC*oi , pl. |I»i .oi fenestrae, 

puin» muri, turres, specula. 

loi', ||o( , pl. y^\V\et \\V\\ babyl. 
zuzu, drachma moneta et pon- 
dus ; mensura liquidorum ; 
it. squilla, planta bulbosa, 

t-.foj', vide |oi . 

^aioj' ^{^'joov , zizjphus ; pru- 
num. 

9 

w^J , fiit. ^ot-j , f-fr. nni et 

'^\'j , motus est, elatus est, 
abiit, discessit, migravit ; 
tsobAjf V-.1 se paravit ad sori- 
bondum. Part. act. i-/i , ^-—t'- 
Part. pass. i— f . — 126 — ^XOI Pa. y^\ movit, gestavit, cir- 

cumtulit cum pompa. <^ 'A 

\ts ..»A mortuum ad sepul- 

chrum deduxit ; - trop. cele- 
bravit, honore extulit. 

Ethpa. \^\\l pass. 

Palp. ^Ws movit. 

l—loi" elatio, processio seu cir- 
cuitus solemnis,pompa;Trans- 
figuratio Domini ; trop. fastus, 
arrogantia. 

WM-Ioi', \Llo\ id.; funus, 

^Il^po satelles. 

|Lall_jvM egressus cum pompa ; 
pompa, processio. 

1^0) et I— toi' puerulus. 

>ooi _ ;of id. q. y^s v. s. >«m\ . 
I — »oi' rostrum, proboscis ; it. 

^to[x6$, jusculum ; avis aqua- 

tica. 
(aooi vel kJoo\ f. ^u^af] , fermen- 

tum. 

P 

»1 , fut. ^op cibavit, susten- 

tavit ; impertivit. 
Ethpe. ^\lll pass. 
Aph. ^\l pavit. 
|6a-) cibatio, impertitio, donum. 
I— la-f sustentator, providens. 
I L &i a^ I sustentatio. 
^oMo , Pot-io victus, cibus. ^Jof , v*_to» , ^of f. , ^WVY) , 

j)l. ixa )o| , u»| — )oi , zona, 

cingulum ; zona cceli. 

\'^o\ , ^wvaptov , cingulum, su- 

perhumerale. 

P 
^j , fnt >xop , cfr. heb. "1T 

et ar. ^ij vel l\'j motus est, 

se movit; tremuit, commo- 

tus est ; impers. >. "^ t^\ 

conturbatus sum. Part. act. 

>x/( , f. \1^\ tremens. Part. 

pass. vx*(, (L(, f. emph. |^x.( 

commotus, conturbatus ;-«(//'. 

horrendus, terribilis, demens. 
Ethpe. vu.fLL/ id. q. Pe. 
Aph. 'oJi] commovit, turbavit ; 

removit ; apud grammat. mo- 

vit vocali litteram. Part. 

act. ^*v>a emph. |_Lt_so ; adj. 

vanus, vilis ; vile quid. Part. 

pass. NxJ_ao , |J.po , f. emph. 

|^_i.po . 
Palp. v.i^i.i', cfr. ^jj^j,vehemen- 

ter agitavit, perturbavit. 
Ethpalp. ^\ ^\\\ pass. preec. 

— it. trop. labofactatus est. 
>xo\ , I i^oi" , pl. \-llo\ , mo- 

tus, tremor, terrsemotus ; 

t7'op. tumultus, seditio, ca- 

sus, ruina ; apud. gramm. 

motio litterce ; m plur. facul- idoi — 127 — h&»i tates mentales ; passiones ; - 

ndject. c. py^cef. 9 , terribilis. 
lllJioi' ad vocalem spectans. 
iNjko» , st. c. 6v_ioi' , commotio, 

tremor. 
\-l.°A ct \)la—LJi pavidus, 
J_i.li.o( et \'i^'u^o\ motus, con- 

turbatio. 
(iJ,M.9(_M et ^J-.(l^» motus, 

mobilis. 
cJt-Lpo trepide. 
|La_Ltao res insulsa, ineptise. 
^LLpo motor. 
jLii_i.uo concussor. 
|Lai_L.tL6oe mobilitas, commo- 

tio ; ap. cp^amm. vocalis addi- 

tio. 

^o\ , cfr. tiTX, 'jo-awTCO? , hjs- 
sopus et jj'j aspersorium ; 
oXij'jr,oq sordes lanae. 

*So) - Pa. Lalf adulteravit, 

corrupit, mendacii arguit. 
EtJipa. lS Ifi/ pass.; dolose 

egit. 
J3|t, nnq. ^a-te^ Ja*/(adultera- 

tio, falsitas, fraus. |— 1j/ t-a 

p|() homo dolosus. 
Ua/f adulteratus ; mendax. 
Ethpalan ^)»/ verb. denom. 

mendax, vafer fuit, dissimul- 

avit, decepit. I 6»r^3/t fraudulenter. 

j ILojilt fraus. 

I i-i3/(, ili3/( adulteratus; trop. 

! vitiosus. 

I |IL>tM corruptor. 

I ^ 
JSof , fnt. a>o( » ardenter 

i cupivit ; cfr. ar. J^ deside- 
rium. Part. prces. ujof , loof , 
pl. ^-oof . 

\ iaJ\ et \aLo\ , vide s. \aJi . 

' ^_loo) grando, tenuis pruina ; 
^o) 1^^ ?a. 

^O) , fiit. »o) — j , heb. iit , pu- 
gnis impetivit, pugillo cepit ; 
strinxit. Part. act. \W\ , pl- 

Aph. ;__(/ deflexit, discessit. 
1^01 m. ,pl. l5o) et ILJo» pugnus, 

pugillus; vola manus; trop. 

potestas. 
|>ot vel 1)0» pectus, ar. jjj . 
usBoLo»' ^oOo? , cervisia. 

(u» locusta ; cfr. hch. hn^ ropsit. 
jjal»'staturapusinus, f. |6A*-i', 

pl. |6^1-»' . 
ILa }ia-^i' lireWtas, humilitas; 

angustia oculorum. 

^' 
• ^ ^^1 , fiit. i3<wM trusit, 

repulit, incitavit. Ml — 128 — ^i ^t repulsio, impetus. 
^3a-.f rei)cllons, trudens. 
^a1\ id. ; tactui resistens. 
ILaSoI» resistentia tactus. 
^oi incitatio. 

\^.—^^a^s , pl. Ic^ya^i coccum, 

[gall. kermes), 

,"' *. * 

pc^9(u.i coccmeus. 

Cvl|j^* ja-1) colore coccineo. 

^_ZiaI4/f, ^^bL^\et \^aL^\ 

^T^Tiri^a , qusestio ; culpa ; vi- 

tuperatio ; questio, examina- 

tio. 
Ma4°i delictum. 
X— ti^ V- dcnomin. vituperavit, 

accusavit ; rejecit. 
Etlqm. y«^^\\ pass. - it. abhor- 

ruit. 
^XL^vao part. pass. - adj. culpa- 

bilis. 
pa&^iM culpator. 

li^i parvulus. 

\Lj.*\ vagina (insis, theca. 

a*(, |L(, lux, splendor, orna- 

mentum ; lampas ; it. accipiter. 
s^a*f e^ tjol.targentum vivum; 

cfr. pers. oy^j et ar. j,,_j . 
) — jUi et |ev_j^_-.( zizania ; pl. 

CU\ ; cfr . ^i^avwv et ar. ^Oj \l'iU\ zizaneus ; pravus. 
|La_ljJ*( status zizania3, inde 

error, pravitas. 
jliL( pl. uiB|Ilia*( ^Tjpa, inju- 

ria. 

\-L\ pl. llLj' armatura, arma ; 

apparatus bellicus, ornatus, 

ar. j'j . 
Pa. ^'\ V. denom. armavit, robo- 

ravit. 
Ethpa. ^)if pass. ct refex. 
ILai^pe armatura. 
\kj>\ , assyr. ziku, ingens plu- 

via, turbo ; bolis ; trop. fulgor. 
\isiJ\ fulmen. 
ta—Ii^ V. dcnom. turbine dis- 

persit ; agitavit. 
^0101" ventilatio. 
'^\ , \U\ lunula ; torques. 
|6^— .i" m. ,pL ^JLb^\ et |6>— l»! 

oliva arbor et fructus, oleum ; 

it. et usitatius \L»\ ^,*^ olive- 

tum. Iv=>> \^\ oleaster. 
|jo^*5^ et |^-jo6»*i dimin. olea 

parva ; in pl. M>. j/) |^J!jo6-r 

radices cjperi. 

I ^ 

JL_A| , /?/^. ^SM vicit, supera- 

vit ; purus fuit, innocens in- 
ventus est ; justificatus est ; 
cfr. 1^3 ct nsT . Part. act. et 
prces. )si, ^lsf vincens ; justi- V\ — 129 — o{^t ficatus. Pa7't. pass. \-t>\ , \1^\ 

victus. 
Ethpe. i-.s>)f victus est. 
Pa. ^ s» victorem reddidit ; 

justificavit, absolvit ; iimo- 

centem declaravit. Part. act. 

^_3po justificans. Part. pass. 

v*3po victor factus, dominans. 
Etlipa. «-. — S))/ justificatus 
' est ; insons declaratus est. 
o_s)', ILaaf victoria, pra?mium 

victorise ; justificatio, inno- 

centia. 
CjLasf innocens. 
u_sj^, \-J^\ et I— laaj^ victor ; 

innocens, purus, justificatus. 
ILalai" innocentia. 
^^pio , ^ilaj^i vincibilis. 
\-Z^\» justificator ; victorem 

reddens. 
ILoHs^^» vincibilitas, strages. 

V~A| , fiit. >aSM , cfr. assyr. 
zakaru, daemonem aut mor- 
tuum evocavit, incantavit. 

Pa. '^\ mogiam exercuit. 

1^0 31" et |)as)' hariolus, in- 

cantator ; mortuus evocatus. 

\'^o\ incantatio, hariolatio. 

\li'\ et cL\ ^aXo?,procelIa, sestus 
maris, cfr. «-jLli^ ; it. juncus, 
arundo. Pa. t^-^5^ V. denom. agitavit, 

a^stum movit. 
) iQ ^) anguilla. 
^a^) vel \'2><iJL\ cervus. 
^IL^o)' membrum virile. 
I ^^\f et )!->\)' dulciaria ; cfr. ar. *-j>j V^v^^L) anguilla ; sporta. 

Jl.^^1 , pl. \-^\ lux,ra- 
dius, flamma ; fulgor, splen- 
dor; rnetaph. elucidatio; cfr. 
kA^) et tA, \ ) . 

Pe. v^) , et nsitat. Aph. \^\l 
V. denom. luxit, splenduit. 
Part. act. ^\^ splendens. 

Ettaph. t^)LL/ illuminatusest. 

I4^a_\f lucem emittens, irra- 
dians. 

J,^) lampas. 

|La^:^po splendor. 

I Ot-^ ^ abbreviavitjimminuit; 

cfr.%.\et neo-si/r. fi)' turbavit. 
)0) \> »0 , Ifo;^»-»;^. pass.-adj. 

brevis, rarus ; inops, angus- 

tus, vilis. 
Ethpalp. )^^W* abbreviatus 

est, perturbatus est ; defecit, 

mops factus est. 
ifoAji» p- pass. cousumptus, 

abl)roviatus ; inops, sterilis, 

destitutus. I ^t 130 i^:^» )&^oi' , ifoAo) inopia, (lcfectus, 

angustise. 
fc-/(ov^po raro. 
|LaM<»-^Mo l)revitas, raritas, 

inopia. 

smJS«.| , fut. i-o — "L^i con- 
spersit, sparsit, effudit ; c. 
fut. <*S^u intr. se effudit. 

Ethpe <^f\j pass. 

\^\ conspersio, effusio. 

)jL.A\ p. pass. effusus ; - se/is^. 

lamina. 

y 
'"^ I , fut. '*\oM et '^M leve 

fuit jjondus, defecit, inde vi- 
luit, dospectui fuit ; cfr. ar. 

Pa. "^^ vilem reddidit, inqui- 

navit : convitiatus est. 
Ethpa. "^\\\ vilis factus est, 

contemptibilem se fecit ; it. 

luxuriatus est ; se agita- 

vit ; se jactavit. 
Aph. '^fl' sprevit ; ad malum 

illexit ; vilem reddidit. 
U — .'^of vilitas, opprobrium ; 

luxus. 
^^f , (u^)' vilis, contemptus ; 

luxurians ; libidinosus. 
^*lL2ii.i' libidinosc; contemptim. 
|La\Af abjectio; illecebra, las- 

civia. ILajLi».»» luxuria, libido. 

y 
IQl.^) .,fut. ^«jip detorsit, de- 

flexit ; pervertit ; ap. gramm. 

vocali ( f' ) instruxit. 
Ethpe ?«^)if pass. et ref. 
Aph. y^\l id. ac Pe. 
\-k^\ et ^bo^j' obliquitas ; trop. 

pravitas, culpa; ap. gramm. 

vocalis {'^ ). 
[•k:^^ part. pass. ; it. adj. obli- 

quus, tortuosus ; trop. pra- 

vus; ap. gramm. vocali ( '^ ) 

insignitus. 
fc<I^ia^( obliquo, tortuose, 
asoii.) , ILabo^) obliquitas, tor- 

tuositas ; flexio. 

^' 
>&-S^) , fut. ^xaJ^M hausit, 

exhausit ; effudit nt ^\ . 
Ethpe. •^f\l pass. ; trop. tur- 

batus est, vacillavit. 
) ill) , haustus ; - subst. ut 

\-L^\ hauriens, inde cyathus,' 

patera. 
|La.va:s.f actus hauricndi. 

>^ N< ) , p(t. iSoiM , cfr. liJS, 
stillavit ; stillare fecit, ex- 
hausit. 

I k^\ stillatio, effusio ; flu-, 

xus menstruus ; it. iit seq. yW| 131 ^i l^ ">\? et l^-A^kf, pl. I^Ii^i" 
concha margaritifera,ostrea; 
pondus, mensura. 

\k"\o\ ornatus, vestium nitor. 

(&:^po politus, ornatus ; colora- 
tus. 

b^^4^pe ornate, eleganter. 

l^aftNJ' volumen, liber. 

>' 
J^-V. ) — Aph. iaA»/ illumi- 

navit, lumine perstrinxit, 

splendere fecit. 
Ettaph. ^sS.\lll pass. 
\aS.\ lux, splendor, radius ; 

cfr. \^\ . 
^^^oii..i radianti modo, more 

radii. 

JLiol _ Pa. ^\ et Aph. ^{l 

nocuit, damno affecit; cfr. 

(lba-( ^Y]^aia , injuria. 
Ethpa. i^\\\ p)ass. 
jLaLiMiM injuria. 
|>a — aaoj thymum ; cfr. supra 

^jopo)^, pers. CiVj^Xj , A'enenum. 
\a/\M\ et \LJ»\»\ oscilhim. 
U N . » t tij-iXy], scalprum, cultor. 
l^-ioi pruuia, glacies. 
M^Mi prumosus. 
lasow lychnuchus ; cfr. UL^oi . Joj , fut. ;oJ_i sonuit, susur- 

ravit, tinnivit ; ligavit, con- 

strinxit. 
Aph. >9\l resonavit. 
Palp. ;o|Lioj' tinnire fecit; cfr. 

ar. j,'yj susurravit. 
Ethpalp. ;oiLso))/ tinniens fac- 

tus est, inde diffusus est ru- 

mor. 
jLosoo/t tinnitus. 
^ viv>i tinnitus, strepitus, su- 

surrus; it. capistrum; frje- 

num, annulus, ar. ^Uj^ . 
(bo^i et ILaiivi tinnitus. 
^Mpopo susurrans incantatio- 

nes, inde magus, ar. x;>;i>3 

magi. 

(baJoi smegma, unguentum. 

I^sof, pl. piot' capilkis. 

y 
^io I , cfr. J-Lai , heb. '{o^ et 

ar. ^i'j, ex quo verb. denom. 

seq. 
Pa. Ja\ tempus constituit, inde 

convocavit, invitavit, para- 

vit, adduxit ; c. ^ incitavit. 
Ethpa. ^\\l pass. 
^\ , (Li| inviiiitus, so:'ius ; 

paratus, dostinatus. 
ILaUoi invitatio. )_iiaopo , f. I^^liaopo pra^^parans, 
I invitans ; causa, jiuctor. 132 — t^» ILoaiMMo invitatio facta, ac- 

tio irivitandi. . 
ILaiixfM invitatio recepta. 

i>-^) , fut. ;iM cecinit, psal- 

mos canta\it. 
Ethpe ^M^i/ pass. 
Pa. ;_4o» id. q. Pe. 
Ethpa. ;m9i/ cantatus est. 
li_ao( cantus, musica ; psalte- 

rium. 
|Loja»( ars musicse. 
\l\Jt>\ st. c. ll—J*>\ , pl. \ii-Ja\ 

canticum, psalmus. 
ijaooj' psalmodia, cantus. 
\Im\ cantor ; tibicen. 
|Lo;so[ musice. 

If aMVM , keb. m?3T?a , psalmus. 
P^^po cantabilis. 
\ilia\ia cantator, psaltes. 
IL&j^po psalmodia. 
^ljiaopo ad psalmos pertinens. 
|>o;m( tibia. 

I^i' , /. IL;»!' csesio colore prse- 

ditus ; cfr. ar. J^lS . 
ILojaij caesius color. 
lC.^;ii , lC_^^i et |^_^;i)/ 

<7^apaYBo? , smaragdus. 

I ^ 

A— JJ , fvt. |_j*M scortatus est, 

Part. act. U'\ , j1j( , /". emph. 
|N»)( ; subst, meretrix. Pa. iJ» frequenter scortatus 
est. Part. \-j\j» , |_lj>io , ;;/. 
^-i\j» et I 1 )Mo • 

Ethpa. i— j>if stupratus est. 

I— -jC, jlii' moechator, f. |^_J( 
meretrix. 

\loli\ fornicatio, adulterium. 

I \ It( scortatorius. 

^Ijo( fornicatio, adulterium. 

Ijd^i' ulcus, pustula. 
(u^( , vide S^\ . 

t_>^( strepitus, sonitus ; orna- 

tus. 
^ » . ^ ^r , ar. Js-iJj , zingiber 

planta. 
\-k^ tintinnabula equitatus, 

strepitus curruum. 
iJ-^i: a^rugo ; cfr. ar. j^j. 


♦__»( — Pa. ♦— j( evacuavit. 
|^( manica indusii, manipulus 

sacerdotis. pl. \^\ . 
OJ—ioC terrsemotus, cfr. ;Qj . 
Ethpalp. '^l — ))(/ V. den. tre- 

muit, commota est terra. 
\^)\ tunior. H 

J et sj, h , cfr. pers. et chald. 

V j pl- v-^i» ^h c- aff- ^\, y • » 
^aaj( modus, species, qualitas ; 
ratio, methodus; in pl. mo- y«-^\ — 133 — ;^» - * ''* , > -" res; — adv. fJi-a ad modum. 

p» y-./ e^ t-Jj-a? , V. s. y-l' . 

|_L^/ |_jva alio modo. p>^ 

t!i^.» peculiari modo. \L\-i 

\'t\ qua ratione. ^ — Z^\ "^.i-s 

magnopere. 

nullo modo : 

res varise. 
jliji varius, multiformis. 
|La*m varietas. 

J^) , fnt. Loojp jecit, ejecit, 

sagittavit ; alligavit, cons- 

trinxit. 
Ethpe. lAjfif jactus est. 
^i jactus, jaculatio, ejectio : 

ligatio. 
I— ojf et \-Ji/\ fpsenum ; ocrea, 

\'^XrJ^ ; it. barba ; cfr. pers. 

rJjmentum. \ki\ \^ ocrea. 
|Naj| , pl. \ii^Jxi\ aer frigidus. 

\[—>\ rheuma ; it. zona, cingu- 
lum, gr. ^wvaptov, dimin. a 

^WVY) . 

lU-jpe coryza laborans. 
^\^\ , vide >xo» . 

>' 
fi— Vf , fut. ;oo_ii_j repre- 

hendit, objurgavit, exprobra- 
vit. 
Pn. y«—L\ increpavit, ruborem 
intulit. I^ v> N |' et \. ^tt vot reprehensio, 

irrisio. 

y 
i^ V ) , fvt. )3a_^M incre- 

pavit, impulit. Part. pass. 

\^\ ; - adj. ut I °to M . 
Ethpe. ta_^»i/ iratus est : tor- 

vis oculis intuitus est, c. o . 
/*fl. va-Ii" graviter exprobravit. 
^aJ.) (?^ laJof increpatio ; indi- 

gnatio. 
^A\ et |3<Lli durus, austerus, 

iratus. 
N_Itaa^f iracunde. 
tvlh.vi dure, iracunde. 
ILal-^» xd ^iii - it. testus icfxiis. 
^a_i.J_so increpans, irascens. 
^I^iA^vjo irate. .1 .fnt. t.oa-i.p Ct iA-^M 

clamavit, clangorem edidit • 
Aph. ssi^\\ id. 
Ettaph. aj-I|LLf pass.; vocatus 

est. 
|N -N vj claraor, vociferatio, 

clangor. 
^a.^po clamans, vociferans. 
|Lala-».»M clamor, ektio voois. 

V-V> ,/*"/• ;-Jm parMis fuit 
fl?/^ factus est, diminutus est ; 
it. triiii. pusilhmimis fuit : 
cfr. heb. i:'i: ct ar. 'jj, . '*^s — 134 — i^i Ethpe. ;-If)f constrictus cst, 
coarctatus est- 

Pa. tf-L\ parvi fecit. 

Aph. '<r-^\l minuit, humiliavit, 
parvijiendit. 

^A-L\ , |)o_i| parvus, modicus, 
exiguus, minor, vilis ; ad- 
verb. in st. c. imulum, modi- 
ce ; /. ^^jol) , einph. \i\aL\ , 
pl. 7/1. ^joJ.\ , ]}&1\ , pl. f. 
^5*^) , emph. Iiklja».), pauca; 
subst. res viles. ILatiLo, ja_i) 
modicae fldei. |^_I)a^) jL_i> 
paulo post. \aL\ ^ ad mini- 
mum. »a— ^>3 jjf non modice. 

^I|ja_i) et ^t^Ija_i) paulum, 
modice, breviter. 

ILo^a^l parvitas, pusillanimitas; 
parvus numorus ; defectus. 

Ijo^i^ et \yi-iJ\ mespilus. 

^3[, \i&\vel |fc>3)' pilus, capillus, 

pl- ^\ . 
^)" et ^) a ^ et ^, cfr. 

flr. oMi , sic, ita; tot, talis, 

liujusniodi ; quidam, aliquis. 

^_2^i'o ^;-^)' v»/ talia dixit. 

^^i^o ^[ et caetera. 

;-2>| , fnt. '^ly] foetuit. 

Ethpe. ;i>)/ sordidus fuit, male 

oluit. 
/^fl.^annquinavit^frjetidumfecit. |J_3[ foetens. 

ILo^a)" et l^oj" foetor, odor pra- 

vus. 
I^osi' , id. q. \\S>\ . 
ILojoSJ' fremitus ; foetor. 
\iB\,pl. lisf, et ^L^oj' mjstax. 
\Lsi\ pix ; cfr. le^f, et ar. cj>j, • 
t,S)\ verb. den. pice illivit. 
\L3\ pice illitus. 

I^oitoi^ annulus yant/6?, etc, pl. 

^M>f , |^OM>[ . , 

\^(isi\ parvulus. 

^|,aof et \^^a.o\ , pl. \b^AO\ 

strigilis ; cfr. co» . 

^Mao) faba. 

^iooj' grando levis, id. q. ^loof , 

V. S. loo) . 
y 

s2L^i , fut. i3aoM erexit, ex- 
tulit, suspendit ; se erexit, 
vocali ( P ) insignivit. i^— oi 
[ fn.n \>^ crucifixit. Pai't. 
pass. \.LJi\ ; adj. elatus, tumi- 
dus ; - siibst. crux; crucifixio. 

Ethpe. ^ao))/ erectus est, se 
erexit ; riguit coma ; cruci- 
fixus est. 

Pa. lAof arrexit crines. 

1^0) , ^4oi erectio, suspensio ; 
palum ; it. vocalis ( ^ ) 

^Saof crucifigens. SfA 

|Lo iuja\ crectio, suspensio, ^OI 135 — ">»t crucifixio ; it. crucis religio. 
Iika^i' clava, y;/. |^ ""i.nt . 
I Aoiiso arrectus ; adj. asper, 

salebrosus. 
|La4opo erectio. 
\jb\ uter, pl. irij' ; ar. 'JX • 
l^ooij' ef ILoot* diminut. ejusd. 
\-lsi\ hjdropicus. ILc >t , V. S. ^O) V-J3^ , fut. »a— o^ — > texuit ; 

trop. composuit. 
Ethpe. '^^\j pass. 
1^1 actus texendi ; tela. 
I^i" textor. 
Ija — ot textura quid, textura, 

inde volumen variis tractati- 

bus contextum. 
|Lf&oi baculus, fustis. 
Ij-iof,/". ILioot textor,y. ifaof , 

/. IL^ooi . 
ILojaof ars textoria. 
|Lj<iop« instrumentum textoris, 

pL 1^4^ oo^ . J^— Dj , fuf. LooM pupugit ; 

trop. stimulavit, afflixit. 
Ethpe. ^-i)t/ pass. ef reflex. 
Pa. fiy_o|' pupugit, vulneravit. 
\^ — oi stimulus, spasmus, op- 

probrium. 
|6._of m., pl. \is-la\ stimulus. virga ; trop. tremor ; it. te- 
tanos , al. |6u_oi . 
|L<w»f pungens, inde aculeus, 
stimulus ; acumen ferreum 
aratri ; trop. opproljrium, pl. 
ILoIof . 

I91 _ Pa. c >!" equum conscendit. 
Ethpe. L.j)t/ oquo vectus est. 
l-ji^ eques, pl. ^ljt . 
^VP« equitans. 
ILoJu^^PA equitatio. 
\\\ et I jf exclam. lamentantis : 
vse ! heu ! 

ik^9) , fut. 00 >i — » pressit, 

coarctavit, ursit, ropulit ; 

^L/o 0001 ^— ^tf confertim 

adveniebant. Part. pass. 

i^\\ , \k4\ ; adj. angustus, 

rapidus ; it. vocali ( '^ ) in- 

signitus. 
Ethpe. ^\^\l pass. 
Pa. ^Y\ trusit. 
Aph. o)i)' cohibuit, repressit. 
^a»oj' repagulumya«j/fl?, chius- 

trura, com[)ressio. 
\k\\ pressio, compressio, :ingus- 

tia,\ 
\-^V\ prossura, massa. \-^y\ 

\k:L^ cordis angustia\ 
^o^i presflo, angustia) ; dolor 

iutostinus, pl. Mo?i . «f1 136 — ^fi iNaofi turbo, tempestas. 
I^a^ji ,j^l. \b^Y\ turbo. 
o-a..)) , |Laa-.>) pressio, com- 

pressio ; impetus. 
ifo—a^t blitum planta ( gall. 

blette ). 

wij , fvt. v^ofp splenduit, 

rutilavit. Part. ^^\ , \-4iJ*'s 
splendens; subst. J^jfaureus 
seii subflavus color ; topazius, 
amethjstus; /. I^^jf cfesiis 
oculis prsedita. 

14^ j» et |Lq^)| splendor ocidi. 

^=^y\ - Ethpal. ^=>.^<t\\l con- 

densatus est. 
y 

MJ , pit. yo\\—i constrLnxit, 

strangulavit. 
Pa. yy^ miscuit, turbavit. 
^foyi constrictio ; strangula- 

tio. 
1)^1 affectio, amor intensus. 
If ♦i' lorica ; cfr. pers. «jj^ et 

ar. iSj . 
|N.»»oi guttur. 
^offf carthamus Iterha tincto- 

ria. 

Ml - >-->», \\ — .ji armatus, 
accinctus, promptus, solers, 
fortis, strenuus. 

tc.|M9i strenue. |Lo>-ji strenuitas, velocitas. 
)Mo\'y\ proboscis, cfr. \xo\ . 
I^oiji' et It-^fsturnus, ar. jjjjj. 
y 

^i> , fut. i^oyi — j laceravit, 

scalpsit, decorticavit. 
Ethpe. *~yf9\l pass. 
Pa. q,l\ id. ac Pe. 
\l'yo\ telum venenatum ; ventus 

urens. 
^if — Ethpal. ^3»^if , super- 

bivit, fastuose incessit. 
\»'%\ et \M'f\l , fem. \i»'i\l reve- 

rendus, timendus ; cfr. pers. 

j^'J3 vis. 
\ks>tLi'y\et I^Sdjf fodoransplanta. 
yj»f , ^— Ljji , cfr. ap(T£vtx6v et , 

ar. ^jj , arsenicum. 
|aj»i camelopardus, ar. :6\j'j 

y 
^^) , fut. ^q\\ j sparsit, 

dispersit ; seminavit ; trop. 
propagavit. 

EtJipe. ^\y\l pass. 

Aph. >x)i]' id. ac Peal. 

\-Lo'y\ sator, seminator. 

>x^i , \A'<i,\ , pl. ^Jl;i et |6^5i 
semen ; granum; proles, sa- 
tum, seges ; tempus serendi ; 
\l.'y\ '^ granum ; ^.i.LJ43 >xji 
planta pulicis : psyllium her- 
ba. I— »0 ^ >x>i planta felis : 
psyllium. k 


vS»» — 137 — >L| }_ja_^)t dimin. prcec. germen, 

planta; in "pl. olera. 
I^ .\\\ proles, posteritas, pl. 

\lj-Ly\ seminalis. 

.>Li.»<>ii seminatus, sativus. 

»Sll , fi(t. i3o)i — I sparsit, 

effudit. 
Ethpe. >A))i/ 290SS. 
^^1 scabies. 

^So ji sorbus planta et friictus. 
^A-ji camelopardus, ar. :cjOJ ; 

cfr. supra [^j\ . 
\t^f] pluvia, imber vehemens ; 

flamma, pl. |^A.j( , cfr. heb. 

fcvl^a^ji vehementer. 
|Lfti-.ji vis, impetus. J3^l ^fut. laojM sparsit, effu- 

dit, dissipavit. 
Ethpe. la j)i/ pass. 
Aph. ujji/ aspersit. 
I^^i , Moji et ILoA^^i dispersio. 
i^^^i disperse. 
\-a'^\ , f. |6>_A»(c3eruleus, cfr. 

>4^»i et 3'jj\ • 
jL&Ati caeruleus color. 
^W\ , ar. jjjj , cjmba. 
\l'i\st. c. L^ji,/". ;y. \\'\ct \iy\ 

spithama {(jall. empan) ; cfr. 

heb. niT id. a rad. n-i ex- 

pandit. 
I^Loi , pl. \\lo\ placenta, sacri- 

ficia idolis aut daemonibus 

oblata. 
IjLoj' buglossum plantn. ■-<>5*»Va5953te*'=9-' 138 — «M seu ^ .^ octava littera 
alphabeti ; muncrice valet i- 
vcl Z=S,^vcU^ = 80 00, 
w = 80000, <^ = 78, 
iZf = oetavus, efc. - Respon- 
det wu. /tcb}'. littcrce n , et 
ar. ^ ct ^ ,e. g. : ;a- , "isn , 
^ fodit, it. ;a-. ct ^-j^ , eru- 
Luit. 

|Lo)— 1 , st. c. Lo( — 1 butyrum, 
cremor lactis; cfr. heb. nx^^n 
et ar. 'cj. . 

If^l , V. s. \u* . 

\io\L raphanus. 

]!i\L dactjlus immaturus. 

^^1 vehemeutia, vis, impetus, 
oppressio ; galli cantus ; adv. 
impetuose, c. i^ ; - Ja|I cafiw 
et \k\l V-a* impetum fecit, 
irruit. 

^Ii4|l vehemens, fortis, violen- 
tus. 

^-^iS^I vehementer, violenter. 

i~^\l culex. 

|c^j)- fossa, canalis, vallum ; 
cfr. \'}al ct \foU . Ij^- , V. s. ;;- . 
|L)1 , V. s. Lfc^ . 

«^A* , fllt. O exarsit, accensus est ; t7'op. studio, 
amore incensus est. Pa)'t. act. 
ca)l , \kL . Part. pass. <si.^^^ , 

Pa. ■-> -"- ardenter amavit, 

complexus est, fovit, oscula- 

tus est. 
Ethpa. ^-iLll pass. 
Aph. i^x-J./' , inf. ouilao et nnq. 

a^J» amavit ; ignem accen- 

dit. 
Ettaph. <^\.\.\ pass. 
) ^^- et ILd-^l ardor, incen- 

dium, pruritus. 
[sft^ , ignis materia, stipula, 

sarmentum, quisquilise. 
)ck(i^l id. 
I^aail et |La-_3a_^ accensio, 

combustio. 
)_lla(i_al combustioni aptus, 

sarmeutosus. 
jAl , ar. 4^ , ponderis mensu- 

ra sequivalens fere O,^"^' 50. 
|6^1 lignum minutum, stipula, l^a- — 139 — "^A^ quisquiline, inde res parvse 
et viliores. 

lectus, carus ; - subst. ami- 

cus. 
bl\-\^-\l. amice. 
\la.-LsiL amicitia, amaenitas. 
43 a_^ , t-">» ^ amor, dilectio ; 

calor, flamma. 
^lt^a^ et ^ tfi^a^ amanter. 
^k<xL complexus. 
' ) -'^A t ex amore procedens, 

amicus. 
'N-^..s« |i^^..v» et ^:wM, llA^M 

amans, amator, dilector. 
ILolzwi dilectio, caritas. 
1^-^-- ye/ It-Sk-, a^% *?jii-, seria 

vini, amphora. 
llsa^ , |)/. tllaa^ tenebrse. 

^»' 
^r^io* , fut. i^di-j percussit, 

c?<m c3 rei vel '^ pers. aut 
rei ; concussit, excussit ; - in- 
trans. cecidit,ruit. Part.pass. 
1^.^.. , l-^-cu. ; - adj. vehe- 
mens ; cfr. heb. -J-n et ar. 
ki . 

Ethpe. <^L^l\ pass. 

Pa. ^ A» allisit, percussit, 
concussit. 

Ethpa. 1^1 if joflss. 

I — ^rw [)ercussio, concussio, 
excussio. 1^1 pluvia vehemens. 
ILo^w^ vehementia pluviarum. 
|Cv^.*ao indumentuni varii co- 

loris. 
|Cu_4<»— ^**i baculus quo folia 

excutiuntur. 

r 
s^^x^ , fut. y zi^ confudit, 

miscuit, se miscuit ; c. ta vel 

"^ commiscuit, conjunxit ; c/*r. 

p~n et dUi complicuit. 
Ethpe. \fi^\\ pass. 
Pa. u—al commiscuit. Part. 

pass. t-Lw» ; - sitbst. pul- 

mentum variis cibis commix- 

tum. 
Ethpa. ^alLf pass. 
\ ^^.. , t-lsa^ , ILd—La- et 

\ k .X «_-L. confusio, mixtio, 

conjunctio. 

JAsoJl confusio. 

^tj ^-^-- permixte. 

tl^r^lao miscens ; mixtus. 

r 
''"^k:^^ , fut. '"^ai-.j conceitit, 

parturivit; <?//■. ar. J-i e/ heb. 
bnn ; ^n)y;. aninio coucei»it. 
Part. jjrces. '^- -> ^ . U— ^ ; 
/". pr»gnans, [jarturiens. 
Pa. ^ -^" corrupit, vitiavit ; 
perdidit ; vastavit, peremit ; - 
intr. se corrupit, corruptus 
est ; cfr. 'S,^ ; - it. conciper.' "^J^U. — 140 — si^ fecit, fornicatus est ; itt 
Pe. parturivit. oi_Iaj ^^ 
mortem sibi conscivit. Part. 
act. ^A^M, II^-mso , pl. ukLx , 
f. y "S-^Mao , \L ?vraLae , st. C, 
n^LLIm. Part. pass. -^.ciJL» , 
ij^lio ; affj. pravus, perversus. 

Ethpa. '<i.sLll pass. et reflex. ; 
it. dellexit. 

(iru. pler. in plur. U_;al dolor 
pr^sert. parturientis, par- 
tus ; abjssus. 

^a^ , (Ul funis, laqueus, funi- 
culus ad metiendum, inde 
pars, p^-^r-tio h8ereditatis,trac- 
tus, regio. J_aal ^ ^ ora 
maritima. Ijo-Jf (i_^ radii 
ignis ; - ti^op. agmen, turba, 
series ; nnq. calamus scrip- 
toris. 

^^A- , (IL.. corruptio, perditio ; 
ruina, destructio, ^ ^ jj^ 
incorruptus: - 0(/r. lAa- vse 
mihi ! d^Al^ vse ei ! 

^ corruptor, maleficus ; 

rapax; it. restio. 

fi^uAl misere, exitiali modo. 

lU»a-., />/. iiZaa-^ debitum, inde 
retributio debita, officium ; 
foenus, usura. 

(L-3aI corruptio, injuria, des- 
tructio, scortatio, stuprum ; 
trop. eontagio, lues, prenn. I i^^-^Mift , fem. le^i^La^ cor- 

rumpens, perdens, depravans ; 

corruptor, ferus ; - abortum 

producens medicina. 
|X->r.toc corruptibilis. 
ILoj-i^^i corruptio, corrupti- 

bilitas. 
(j^N-TtA. et \i'-\\r\„ iierba sicut 

hedera arboribus adhaerens. 

^^A* _ Ethpa. ^u.l\ et ^ialL/ 

segnis, negligens fuit. 
^A^ , )jl^ segnis, piger. 
ILoiia- segnities, negligentia. 
Csl^iia*. negligenter, ignave. 
r 

j pressit, ZXw^ fut. ^. compressit ; se compressit 
turba, inde festinavit ad; dili- 
gens fiiit, institit ; - it. vocali 
{* ) aifecit litteram. 

Ethpe. j^L/ pass. et 7'eflex. - 
it. institit, studuit. 

|»a- compressio, densa turba ; - 
vocalis( ^ ). 

|»:al pressio, turba. 

knl pliaseolus, ( gall. haricot). IL^ alumen. U — «->» cibus ex farina, butyro 
et melle confectus, ar. *-s--i . 

|-io«A^ id. 

ILot^i^ vocalis (<*- ) scriptio vel 
pronunciatio. — 141 — ^ iLL^ amplexus ; cfr. heb. p^n 
et sy7\ iaL^ amplexus est. 

^ "^A^ inns, cfr. ~\zn sociavit. 
Pa. ; W.. socius fuit ; defixit 

intente oculos. 
Ethpa. '^ll socius factus est, 

conjunctus est. 
v-a*. , I; .-^1 , f. |L; '-\,. socius, 

proximus : trop. alius, alter, 

quivis alius. 6tL;^^^ l^^of ^ 

ex uno loco ad alterum. 
jIjj^ et rarius \)i^ socialis, 

ad societatem spectans. 
lLo;al societas, conjunctio. 
I^ — ziL tenebrse ; atramentum ; 

cfr. ar. In^ . 
|L;A- , pl. jLia- vulnus, ulcus, 

pus ; trop. culpa. 
I^ incantator, divinator ; it. 

caligo ; fovea, cfr. ar. jj» . 
jlo^^ incantatio, di\"inatio. 
jjail vapor, fumus. 
1^^ et |L; ..^.. lana carmi- 

nata; buteo avis, ar. jjiJ- . 

ioo;^! avis aquatica. 

|a&^.u^ id. q. lya^ . 

r 
*t^^^** , fut. »Aa_:LJ clausit, 

inclusit, inde obsedit, ; c. fiw-L 
obstrinxit ; trop. comprehen- 
dit. Part. pass. >>.">.. , !*.■>.. ; - 
subst. reclusus, ar. ^_p-u^ ; f. 1^.. ■>. ?> .. rcclusa ; claustrum. 
Etlipe. ._*A-L/ inclusus est, 

obsessus est ; se reclusit. 
^j^ inclusio. \m^^ carcer. 

* * |Ln».^.. inclusio, oljsidio, incar- 

ceratio ; vita reclusi. 
\ «.11 a.'. includens, coWbens ; 

in ambitu suo rem continens; 

custos carceris. 
I^Aa^ fem. prceced. ; it. inelu- 

sio, carcer ; claustrum, cella 

reclusi. 

lA— j.a^M , ^j.aa^ , pl. ^^a^.. 
C. SU]I . i^a^- ^o<y).t.n"\.. Ui- 

clusio, inde obsidio, incaroera- 
tio, carcer, vita claustralis, 
claustrum. ^l^a:!- ^*^ carcer, 
cella reclusi, j;;/. ^1*^^« ^^. 

)-'^ reclusus, anachoreta. 

) ..I-^r.N^ qui includi, cohiberi 
potest ; inclusus. 

)^^- obsessor. 

^a^ planta ramis fecuuda ; 
pl, I ZiaiL mala porsica. 

)_.jnf ^-, pl. \^A — *^*. scara- 
baeus. ICiAaAa-. , pl. jo^-^ o ii -t » 
id. ; liirudo. 

jL,^k»,;>/. )Z^ft'stum, sulom- 
nitas,wirf<? congregatio ixjpuli, 
cciitus ; cfr. heb. 5;n siilta- 
vit spec. de saltatiouo siicra t H> ^ ^ . 142 et ar. 1?.* peregrinationem 

sacram instituit. 
Pa. i*^ verh. denom. festum 

celebravit. 
Ethpa. <^^l\ pass. 
Ap/i. 1-»^/ allogoriceexposuit; 

cfr. ar. ;U>') • 
^I,^ solcmnis, peregrinans ad 

festum agendum. 
|6s^ , pl. ^^ templum idoli, 
)I^a^ et ILat^ festivitas. 
^ll^ festivus. 
jll^^^oe festalis, solemnis. 
tllil^^iv) festivc, solemni ritu. 
|N^ , pl. |Z^ spina ; sentis. 

^^^a^ fanum, templum idolo- 

rum ; idolum. 
^^4^&I ef [iL^a.l cubicularius ; 

ar. ^[:i- . 

^^s^^ , fut. '^a^^J circum- 
dedit, circumivit. Pa7't. pass. 
iu^ sinuosus. 

(U^ , |La_:Ss^ et |^^a_^ 

circuitio. 
"^^i* ' ^Uc ' f- ^^'^^ perdix. 

•XO,^^ _ Pa. «xtts^ claudi- 

cavit. 
pBA>^ chffirogryllus, hyrax, 
^m^^^ Haudus. 
6-^»*^ claudicando. ILam.»^ claudicatio. 

V-s^^ , fi't. »a^j impedivit, 
cohibuit ; c. fict. ^.^J claudi- 

cavit. Part. pass. ; ^^ , 

It^s^ ; — adj. claudus, man- 
cus. 

Ft/ipe. ;_^Lf pass. • claudus 
factus est. Pa. ^ impedivit ; claudum, mancum reddidit ; claudica- 

vit. 
Ethpa i^^L/ id. q. Ethjje. 
Aph. K^/ claudum reddidit ; 

claudicavit ; trop. in sermone 

hsesit. 
it^ prohibitio; claudicatio. 
l^o^ claudus, paralyticus. 
|Loi!-s^ ct ILo;— 4^al claudica- 

tio. 
|^a« circuitio. 
C\!i|^,^lao claudicando. 

y 

^A* , |C« a rad. ^l , ar. Jii'i , 

• • • 

unus, una, unum ; nnq. pri- 
mus, V. g. I ->«-> ♦_! prinms 
in hebdomada : dies domini- 
ca ; quidam. «_1 IJ-a^ vir 
quidam. v_l) unius. ♦_- |J 
nemo ; alter vt ^C-/ ; una 
pars. ^a^ ^M «1 pars quinta. 
yarii sunt nsus «_*• , sumitur 
1° distribiitive. J^ «Jl unus- 143 — U quisque, singuli ; , — la »_1 
inter se; c. f , ^> ♦.- alter 
a,lterius. y .'.\ »_1 alter al- 
terum. ♦_! ^ »1 ab invicem; 
pl. contr. I^C^ inyicem, et 
inde ^Jj»— ^, f. ItCliC-v- 
nonnulli, pauci, pauca. 

2° midtiplicative ^JL ♦.! dup- 
lex, secunda vice, e^c, vel c, 
ca , l-^f |3 ♦! quadruplum ; 
1^43 »,1 centuplum. 

3° adverb. temp. |C- primum ; 
li_— sU- una alteraque vice ; 
jvi^^v v- vel jbaiik lU raro, 
interdum ; a— si-ik lC- raris- 
sime ; l^^al^ \'^ semel post 
longum intervallum; SU* ^et 
contr. I^oe vel 61C**» statim. 
9 Iv^oe simul ac. I, — - y—*/ 
simul. ;_»|ba^ I»— «.=> nt uno 
verbo dicam. \yiA ^ vel v— 
'y^tl liaa quanto magis ; seq. 
D quantominus. ;— ^ «■— -^ 
seorsira. 

ILalC- , p^L IlL^ unitas, unio ; 
solitudo. 

cJ^ , |1jC- singularis, unicus, 
solitarius ; trop. eximius. 
|ila i^ I")^ Monophjsitae. 

b>^|'C- singulari numero, singu- 
lariter ; trop. excellenter. 

ILolC^ singularitas, unitas; api. 
gramm. numerus singularis. Pa. » — — ve7'b. denom. univit, 
conjunxit, copulavit, Part. 
act. . M V» . Part. pass. Ethpa. „J^ll pass. 

tl\U-^M junctim, actione com- 

muni. 
l^a^ unio, unitas. 
|j».. . r.ao unitivus. 
|«C^ism quod uniri potest. 
|La— j*» . Ib^ unitas, unionis 

capacitas. 
)a I\ , confl. ex ♦—1 et ^ , 

solus, sola, solum ; solet post 

se snffixa phiral. habere. 

u.ja.1:^ egO SOluS. y_)a.l^ 

iviBo\viS,etc.\adverb. seorsim, 
solum;- c. o , >a.l\i et deriv. 
v. s. la . 

|1^&.1\ solus, unicus ; singula- 
ris, solitarius. 

fi\^|)ail\ seorsim. 

|LaI^n.l\ unitas, unicitas ; sin- 
gularitas ; numerus singula- 
ris; solitudo, vita solitaria. 

l^ ..... 

}x -- ct c^ , fnt. |j-*j gavisus 

est, Ifetatus est. Infnit. \l^\ 

part. act. \ll , |lvl ; diritnr 

^l \IL vel l-JC— 1 la'tus suni. 

i^C-o ^^^-alo libenter et laMo 

animo accepit. I»— ♦— s g;ni- 

dendo. f*- 144 — ♦ ♦-. Pa. L.C-1 Isetificavit ; congra- 
tulatus est c. %. . 

Etlipa ^t-^^ pass. 

Aph. y^Wl id. ac Pa. 

]oJi , ILoCl st. cst. Lo»l gau- 
dium, laetitia ; horrea subter- 
ranea, pl. |Lo»l ; trop. festi- 
vitates; cfr. rad. L»- . 

\1'JL , I— Ut.^ et \-L^t-L lajtus. 

^J(I»_1 Isete. 

(_l»LoC^ Isetificans, exhilarans, 
Isetus. 

(_Ija- exhilaratio. 

I I M 1m laetificans ; Isetitiam 

exprimens. 

\1^ , pl. jIIC- et ILSj-. pectus ; 

C. Suff. ylvl , ^ooU^ , W« ^J^. 
^ i''"' *" ^i''''i'' 

/. ova. \m^ '^ et \»^ L;3 pec- 
torale ; lorica ; cfr. /leb. nm . 

[•i^L et rorms |— =>v— ^ , cicho- 

rium. 
1^0 1- , pl. I^ot- socius sponsi, 

sodalis, invitatus ad nuptias, 

conviva ; ipsa invitatio ad 

nuptias, convivium nuptiale, 

dies festivus. 
I &^^o ,_*. fem. prcGced. ; socia 

sponsi vel sponsaj. 
ILa^oC- offlcium socii sponsi. 
jU— v^ luscinia. 

y 

1f>— *♦ , fut. ♦©♦_*u et »I_-j circumivit, c. acc. vel ^ , inde 
mendicavit ; circumdedit, ob- 
sedit ; seq. al. verbo fungitur 
officio adv. : iterum. »a^ >♦- 
Ifoi iterum fecit hoc. Part. 

act. yl , |^« — « ; subst. 

in f. empli. \lu-L vel jL»^ , 
pl. \l^^ peribolus, circuitus ; 
vestibulum, conclave rotun- 
dum, contignatio; compedes. 
yJL ^ circumvolvendo, per 
orbem. Part. pass. ; — •« — - 
li_.^ , circumdatus ; active 
cingens. 

Ethpe. jI^L/ circumdatus est ; 
mendicatus est. 

Etph. y» ../ circumire fecit, 
circumdedit, cinxit, se cinxit ; 
seq. caovl retribuit; adv. nt Pe. 

yU- , l>^— circuitio, circuitus, 
cii^culus, mendicatio ; pl. IjC- 
loca circumstantia ; adverb. 
jC— *. vel i^fC- circa, juxta, 
prope ; c. aff. c.>C- circa me, 
coioyC- circa illum ; ^^y^^ 
^yy^ m variis locis. 

I^tl mendicatio. 

jjov- , f. |L»otl mendicus. 

ILo^o^ circuitio, mendicatio. 

|L»o^ cardo januoi ; ansula 
chlamjdis. 

|Lot»t- cinctio. 

\jja1,2)1. ^j^^, jyfa^circulus, i L^- — 145 globus ; inde coetus, schola ; 

ordo officiorum per amium 

(lecurrentium ; circus. 
\io\^AL dimin. circulus parvus. 
^t^jjjo^ in circuitu, in orbem, 

circumquaque. 
^ljjta» circularis. 
|L<iL'j)aI figura sphserica. 
\)\JiL» circumiens. 

L^A* _ Pa. lC— 1 renovavit, 
instaura\dt, innovj.vit ; dedi- 
cavit ; novum quid in lucem 
edidit. pSto lCI novos cano- 
nes edidit. )_ia lC^ denovo 
sedificavit. 

Ethpa. L^L^ pass. ; H. de novo 
exstitit. 

Ettaph. lJ^LL/ renovatus est. 

lU , ILv— 1 novus, recens, pl. 
ILvZl ; —siibst. tjro, f. emph. 

|lU , subaiid. i-^tJf audit : 
Novum Testamentum ; recens 
nupta midiei' ; in pl. |LL*I1 
novitates ; cfr. ar. ^ai • 

ILoLv- , st. C. LoL«l , pl. ILoL^ 
novitas ; res nova, inaudita. 

ILot- pjro ILLot- sponsa. 

tsI|L»L nove, recenter, nuper. 

ILjaJl initiatio, renovatio, res- 
tauratio ; dedicatio ; pl. \i'^tL 
novse res. 

^,Lv-oo renovator. ))Lvl&M renovandus. 

1 Q i-*i» _ Pa. u.al monstravit, 
indicaAit, edidit, protulit, ins- 
tituit ; seq. o^Iaj se professus 
est ; c. diipl. acc. ^aj/ ^oL 
>ol — i aliquid eis ostendit ; 
v-.Q_L ;oC_o prfemonstravit. 
Part. act. k— 1», | In 1»; 
^LLia pro p/ jiLlao ego osten- 
dam. Part. pass. t.a_ls8 
demonstratus; pl. cst. u Ethpa. calL/ joass. e^ reflex. 
\—'/oa-L, demonstratio, manifes- 

tatio. 
^oloe instrumentum ad libran- 

das aquas, speculum astro- 

labi. 
) ilfir.ifl , f. \L .ilfi.^.v^ demons- 

trans, demonstrativus ; in- 

terpres ; subst. stragulum quo 

se quis tegit ; dentiscalpium, 

pl. f. l&CIiIttlao ; demonstra- 

tiones, argumenta. 
|La iIa_Lao demonstratio, in- 

dubitatum argumentum , 'pt- 

ILoi^a.^ . 
)iIalcsM aiiodicticus. 
ILa-llal^» indicatio ; manifes- 

tatio, pl. ILoual^M . 

«sl^ilal^» demonstrative. 
u.a_..L , |A^eu.L , pl. \L-1La^I 

demonstratio, specimen, ar- 10 — 140 — gumentum, exemplum ; exem- 

plar. 
\lal, c, pl. ILoL., ar. tf- , ser- 

peiis ; t7'op. diabolus. 

^al serpentium incantator. 

) - '"- triticum repens. 

liLool /"., serpens. 

^olaL anguiculus. 

9 
<•> o* , fut. u3a_lj defecit, 

ar. LjU-, inde c. ^ victus est, 
impar inventus est ; reus 
fuit, deliquit, ar. ZJ^ , inde 
debitor factus est, debuit ; | 
Jli. 6^ deliqui. Part. prces. \ 
tsuJ. , l^. 1 victus, impar ; j 
impers. debetur, oportet. { 

Ethpe. tJi^LL/ damnatus est ; j 
del)itus est. ^-^ ia__lLCv» ' 

nobis incumbit onus. y^ »» i 

ou-Ilco* ^j-;» poenam mere- 
tur. 

Pa. \-\ ir. vicit ; reum focit. damnavit. Part. act. 
\LJLm damnans. Part. pass. 
»-vI L\n damnatus, reus. 
Ethpa. callL/ victus est ; reus 
fuit, reum se agnovit, damna- 
tus est. 

oa_^ , ^aol , pl. m. ^al , Ct 
|&a&<. , st. C. boa.., f. ]bZ^aj» 

debitum , reatus ; delictum ; 
|6^-a^L) |&J!2>al vectigalia. ^a^ , 0. s. 

i^al , \klo.l condemnatio. 

>^ II , \klL reus, debitor ; qui 

debet aliqmd, qui tenetur. 

|Lav9 lall morte dignus. 
|Lo — ^IL rcatus, condemnatio ; 

defectus, clades. 
ILazuJ^M conderanatio. 
Ii^.lao reum faciens. 
I i^^Ln» debita res ; - subst. 

debitum. 
&>^)iA. *.ltsM ex debito, neces- 

sario. 

;> 
v^—A* , fut. v^ojIj circumivit, 

circumegit ; c. ^ cavit, reve- 
ritus est ; erubuit. 
Ethpe. v.^J.LL/ circumivit. Pa. ^c circumivit. [.^^ circuitio. 

I&s^all , st. c. c^-^a^ circulus ; 
globus, sphsera, pl. ]ts^al et 

|ek.^a_- . 

^jts^ol circularis, sphsericus. 
)_^al Kt )->^— ; it. quidquid 

circumdat tit velum, septum. 
lyol , pl. I^all tiara, diadema. 
\\a1m urbs munita, cfr. ar. y^ 

septum. , fut. u.a_-j promptus, 
alacer fuit ; gavisus est. 
Ethpa. ^oLli id. i — 147 — i*L_flu. , [L-tA^ alacris, prom- 

ptus, Isetus. 
blyL^L. alacriter, laete. 
ojltflu. , |La.<-»a^ alacritas, hi- 

laritas. 

|L.ft- suspirium. 

\Liil , ar. ^'jL , prunus. 

9 
JSwk* , fut. i^d-l» assuit, coii- 

suit, resarcivit ; cfr. heb. :::in 

et ar. J»u . 
Ethpe. w^LL/ pass. 
Pa. -^^- "■■ vt Pe.; it. metaph. 

contexuit. 
Ethpa. ^^LLll pass. , 
\^L^ sutura. 

\l,ol,ar. li^ , filum, filum men- 
II soris, funiculus ; fascia. 
\^<il et l^oa- lenocinium. 
\^LL sartor. 
|L<i|H. ars sartoris. 
V^a^ sutura. 
\^lio ut Ve^io a ^ , acus. 

yl fricuit, id. (/• y- • 
Ethpa. i^L/ scalptus est. 
^al textor ; ar. •iXiy . 
^oL , ar. iJ>> , ocymum basili- 
II cum. 

ttlL. , vide \lL. . 

iMoI, V. y«L . 

^ misertus est, vide ^ . uaaA* , fut. u»a_Jj misertus 
est, pepercit, c. ^ ; seq. ^ 
vc/ 9 e^ /?<^ abstinuit ; impers. 
absit, c. ^ ve/ 9 ef /r<^.; ixal 
I001L9 absit ut hoe fiat ; ffr. 
ar. Cii^ . 

^al , |L^al misericordia, mi- 
seratio; parciraonia. 

tL^oL misericorditer. 

I ■^■'^ '■■ et \)i^alL misericors, 
indulgens. 

bl^^Lt^aZ. misericorditer. 

|La)Cvx»aIl misericordia, indul- 
gentia ; sollicitudo. 

|^^a.M , V. S. |xa<w . 

s^ ^^ , fut. ^a li detersit, 

lavit. 
|a<il ct l^- - lotura, detersio. 

\1^oL ts^ lavacrum. 
ILaaL- ars detersoris. 
jlaal , V. s. \Sl^ . _»* , fitt. ,a — -j strinxit, 
constrinxit, imlc coarctavit, 
roboravit ; intr. oonvahiit. 
(i^^ .a-1 accelcra pcdihus : 
io^WivA. Part. pass. ^^ , [^ 
constrictus ; adj. robustus. 

Ethpc. ^ll\ pass. 

Pa. CL constrinxit ; metaph. fa^ 148 — 9a^ confortavit ; ap. gramm. lit- 

teram reduplicavit. 
Etlipa.CJij.1 pass. 
1« 1— constrictio ; linteum, fascise ; reduplicatio litterce. 
klal constrictio ; reduplicatio 

litterce ; fascia. 
fcy_I| . . » arcte ; trop. valide, 

alacriter. 
|LoJ . *. , pl. |L5c_— I strictio, 

coarctatio ; trop. energia, 

vires. |LoL_La valide. 
\\o-L spatha palmse, ar. ^j^jL ; 

tugurium arundineum. 
pj^lao constringens, stypticus. 

»n *» , fiit. <ao—Li strepuit, 

stridorem reddidit. 
^al-. et ^ol&^ strepitus januce. 
iaa_^ , |_oa-l gradus scalse, 

scala. 
voa.. , ^a.. liuea. 
Ethpa. ujalL/ t'. denom. a ^al, 

in gradus ordinatus est, in 

partes divisus est. 

9 
^_A* , fiit. ta.1) aspexit, res- 

pexit, intuitus est, considera- 
Vit ; trop. attendit ad, exspec- 
tavit,petiit,spectavit res ad, 
c. La^ ; c. ^ prsecavit a ; seq. 
U^ et L3 p., oculo aspexit in- 
vidioso. Part. act. »U , /. I^ . Ethpe. \^lll pass. 

Aph. ;-!; videre, perspicere 
fecit, monstravit ; trop. dire- 
xit ad ; sollicitavit, c. 9 seq. 
fut. ; it. vidit. 

C^ , 1^1-. aspectus. intuitus, 
visus. 

♦ a— , |>a_l visus, iutuitus ; 
aspectus, spectaculum ; exem- 
plum, exemplar ; animal an- 
niculum ; populus alba ; car- 
bo extinctus. Ijal Cs^ spec- 
taculum. 

I^L. visus, consideratio ; sco- 
pus. 

I^a — I. curiose spectans, oculo 
invido aspiciens ; trop. avi- 
dus. 

I^al foramen, fissura. 

bl|;. Mio provide. ^Cu* , |^a_l , f. empjh. |L»il 
albus ; subst. albumen ovi ; in 
f. empJi. vitis species; alnus, 
pinus; pipei' album; moneta 
argentea ; j)l. m. albse ves- 
tes. I^a—ly 1^—^ liebdomas 
albarum ; pl. f. |L>al cani- 
ties. 

jL-.. , fut. )a_**j V. denom. a 
prcec. albus fuit w/factus est. 

Pa. jol dealbavit. 

Ethpja. »aI.L; pass. 


149 su- Aph. ieLj' dealbavit. 
\\oa1 albedo, dealbatio. 
ILojal albedo ; trop. oculorum 

immodestia. 
^Ij jal ex argilla molli et alba 

constans, /. |iL_J^a_l alba 

populus. 
I^ofa — .. albedo, via lactea ; 

albugo oculi; adj. albicans, f. 

IL^oto^ , 'pl. ^i-yoya^ . 

/A » , fut. lu^ vidit, provi- 
dit, invisit, exploravit ; trop. 
prsecavit. Part. act. u1 , ^»1, 
f. emph. \L.\1. , pl. id^l ; - 
subst. oculi. Pai^t. pass. \\—^ , 
) «I ■■ ; adj. visibilis, conspi- 

CUUS. ciJ^ joot \\-L jj \\-^ 

neminem vidit. y-II^-1 qui te 

vident. 
Ethpe. ct-Lf visus est, se \\- 

dendum prsebuit, astitit ; vi- 

sum recepit. \\ ^C.. <-t— L/ 

fortem se exhibuit. Impers. 

^jL ^JvIl/ mihi visum est. 

«-.o)oL./> iJLtsi videtur esse. 
Uk.» visus. 
lo>— , pl. ^ou' , I5u. aspectus, 

species ; visio, spectaculum ; 

fcedus.lowlam visione : palam. 
^o^— . , jjo^l , pl. pop.. visio ; 

spectaculum ; | jo^— 1 6^ 

theatrum. ILa^ou. facultas videndi, visio. 

l-^oiL.. videns; subsf. Videns, 
Propheta. 

|c^U caligo oculorum. 

i-.).-. , \l'u. videns, spectator ; 
trop. sapiens, propheta. 

|lU /".,;>/. ILH. visus,visitatio; 
conspectus, vultus ; species, 
spectaculum ; exemplar. "^]} 
i3> |L( — .2L eum salutatum 
adivit. \Ll—^f \L i.^M urbs visu digna, speciosa. 
tl\l\L palam, in conspectu. 
ILo.^ actio videndi. 
Ii^ , c. \i^ tisurp., visus. 
l^— .u«M , pi. \st ..v> et i^^u^ 

spectaculum ; speculum. 
\-lL,l^^ translucens, pelluci- 

dus. 
^^.Csx , Iju^^m visibilis. 
\lallfLt>o visibilitas, apparitio. 
cjjllulcv» A-isibili modo. 
Ethpau. c-foii— .l/ in spectacu- 

lum se prsebuit ; gloriatus 

est, c. c3 . 
|iItoiL.^M superbiens. 
fcl^iIioU^so jactanter. 
|Lajuiou.^M ostentatio. 

\si\L dolium, afjua' puteus. 
\k\l. sjiecies piscis. 
lH et |||1 tissura ; trop. abys- 
sus ; rfr. ar. ji iiicidit. — 150 — \U , ifU scabie affectus. 
\L-JtU vd \L-/\\-L scabies ; 
lichen /lerba. t3jL.A* _ Inusit. cfr. ar. ^j> 

strinxit. 
^t- surdus ; cingulo prsecin- 

ctus. 
^U cingulumy*//>i(?n^/, ar. ^(j> 

<.dJL..A* _ Ethpe. isL-L/ aspcr 

factus est. 
Pa. isill asperum reddidit. 
tSoJ — 1 , \-Jio\l. asper, durus, 

crassus. 
ILaSot- asperitas. 

JD JU» , fut. iAo>**j cinxit, strin- 

xit; intr. iter fecit, migravit. 

Part. act. u>>! 1 cingens, 

se cingens ; iter faciens. Part. 

pass. iA_.t_-. cinctus ; it. act. 

cingens. 
Pa. u>l-L accinxit, se accinxit 

ad iter, abire fecit; trop. cor- 

roboravit. 
Ethpa. u>^_lLf pjass. et refl. 
^-OM. actio accingendi, cingu- 

lum ; vinculum ; troj). vis, 

robur. 
^ooU* migrans, viator ; fascia ; 

membrana. 
iA*»-« , la-.»— viator. ILoo^. profectio. 

(^ot-^ l^rofectio, migratio ; 

extasis, mors. 
|&oii!.oo cingulum. 
ILaoiIiM accinctio. 

\\\L farina ; cfr. ar. jjl> . 

^^yC- vel [lyC. farinarius. 

^ot-l , I jojLL malus arbor et 
fructus; sphaerula, capitellus. 
U-^^9 ioI_l , malus aurea ; 
^i»)/ l>o^I. malus armeni- 
aca. I; — a ^ov-^ et 1;^^ ^ov-~ 
mespilus. \ll» Ijotl malum 
citreum. \lu>-^k ljov_l malus 
persica. j.l^.^^a «-•)oj! — 1 cu- 
cumeres. \-kk ^fo\-L gensa. 

lyU sulcus in arena. 

\i^\^ et Ijou.,/'. |L;->-, ar. Ij jli-, 
porcus. [kl^ \l»U ct \iA MM. 
aper sylvestris ; trop. fatuus ; 
pl. f. |Li.t- scrophulae. 

I-I^t.. porcinus; spurius, foe- 
tens ; gulosus, libidinosus. 

|Lo ;«»!.. porcina crudelitas, 

|>J_1 subulcus. 

^V*»— Junius mensis. 

|*._1 , pl. \ .-"1-1 prunus, cfr. 
supra ^al . J 

Ifccja^Ll prunum. ^ 

\lj(i.LL ,st.c. ll^l,pl. \l\ 
placenta ; cfr. ;1 . 

I^ ".'.1.'. 1 fauces, palatum. i ^6^ — 151 — ^a^ l^oN-.! et l^o^-»-! virga, mal- 
lcus ad linum contundeiidum ; 
cfr. -^ . 

JL^J^ , fut. ) — g-J erravit, 

deliciuit, pecca^vit, ar. 'jjki. . 
Pa. »-.4^ deliciatus est, lasci- 

vum se exhibuit. 
Ethpa. c_^1l/ se arrogantem 

exhibuit. 
Aph. t— 4**? peccare fecit, ad 

peccatum allexit. 
^4- peccatum. 
o>4- , l<>>4- ' P^- I»v4-- pecca- 

tum ;^/'o/j. oblatio propeccato. 

lovgs-f C^» aqua lustralis. 

^- , ^fe^ , pl- ^^4- ' ^" ' 

f 1L4I , ;;/. ^l et lcCl^l 

peccator, peccatrix. 
a— lg.1 , ILa-J^L status pecca- 

toris. u.La_I^I., ego peccator, 

titulns humilitatis. 
^Il^ culpa, peccatum, crimen. 
|iL^ sine plur. peccatum. 
^IjiL.^ peccaminosus. 
Ul,al lascivia. 

til(^.^>» ad peccatum incitans. 
|La_il^i incitatio ad pecca- 

lum. 
I^ ^O^ ^^ minus rcctc 

iNagJoo variegata tunica. 
y 
^^ .fut. L^a.1», ar. 'Jai.fodit. eruit ; it. consuit, cfr. -[^ 

et ar. J»ii . Part. pass. ^4>*4- 5 

adj. acutus. 
Ethpe. ^^^l\ effossus est. 
Pa. t^^l effodit, eruit. 
Etlqja. «.gw^lL/ pass. 
14 a4- sulcus ; |_4ft-|-.> l-li 

vestis striata. 
l44- effossio, puteus ; sulcus 

aratri. 
ILo^^ eifossio. 
^4t*- eflbssio ; calor oculi. 
bgJoe , ^4^ acus. 
|sa4- /. I^»4- ■> f"'- '^^^ ' ser- 

vus, sorva, 
|L_5flI^l vel i^lial scabies ; it. 

instita. 

rt/-. Jiiai, rapuit, diripuit. Par^ 

1^5- l'-*^ inors improvisa. 
Ethpe. «^4-'-/ P*^^^- 
Pa. va4- rapuit. 
Aph. kSl^I ut Pe. 
^3a4- raiaiia, pranla ; spolia- 

tio. 
ji^ et li^a^ aljreptio. 

^a^ . i3o4- . /'/• Ci*4- ' A 

|is3a4- , J'l- l^iol^ rapax ; 

vi oppriraens. 
|La9(i4^ rapacitas. 
^ag^ rapax. 152 — ^I|A-4— celeriter. 
ILoa-^ raptus ;-extasis. 
^IA^so raptor. 
\Lsi^ segmentum. 
l^a^Joo ttt l^-^D.r.v) , variegata 
tunica. 
y 
V-^^ , fnt. j<i-4-*'» percussit 

fuste, virfja. 
Ethj)a. ',^l\ virgis c^esus est. 
|^|w et ^fo^ carminatio. 
Vyn ^i , f. ILf a^ carminator ; 

in f. arcus carminatoris ; gib- 

bus, elatus terrse locus. 
li^ carminator. 
'^<il, itiol , ar. >> , heb. nan 

baculus, virga, pl. ^%^ et 

li^a^ . 
'^oLll denom. prcec. vapula- 

vit ; baculo innixus est. 
|L;^aI et ILt^- gibbus, gibbus 

cameli. 
}^'(4^ ct pL;^ gibbosus. 

je^ , V. i^. ^^ . ',fut. \L\1, [LJi, [Ll et 
, verb. irreg. flectitur 

in prcet. \L^ , f. fcJ— , 2-' p. 

t^l^, ^'^pl.^,f.Jl^; 

infut.\::>,f a, 2«jo- I^L, m imp. u — «. , f. u_L. , pl. 
a__L- ; m/. l— ^ , I mv> e^ 
jl^» , vixit ; salvus factus 
est, revixit; convaluit. Part. 
act. jll , f. \-LL , ^/. ^\L 

valete. vel^JLL.f. ^l;i 
in feternum vive. til^Ji i-lLl inique viventes. 

Aph. wJ./ , fut. \Lj et ^l^ji vi- 
vere fecit, vivum servavit ; 
vitse restituit ; vivificavit, 
restauravit. ^l/ Intei^j. vivi- 
fica rne : euge ! Part. act. ^li 
et \L\^ t I ■««V) , st. c. bu-^M , 
pl. ^l^M , f. ^l-^i . Prtr^ 
^jass. (-.-»-»».40 , m/. o. ..v) . 

Ettaph. i^lL/ e^ i^LL/ vivi- 
ficatus est. 

c^ , j.^ , (9m;)//. |6«— , pl. ^.— , 
^p. et |_^ , /. |6>_-u-. vivus, 
vivens ; crudus de carne, me- 
rus de vino, viva et pura de 
aqua ; in f. eniph. obstetrix. 
>.._» jj) y.i-*,\ 1;^^-^ Uy (iives 
sollicitus est de annis in qui- 
bus non vivet. - it. subst,, 
st. c. blL , vivificatio, revi- 
viscentia; adv. vive, crude. 

I '»1 <LL per vitam meam. 

ts—j} u L per vitam tuam. 

p.— ;^ pincerna. j ^n \v «-.— 
seternus. ?qiv\ >~—L som- 
perviva planta, dcsC^tov . 6— — 153 |(sUa resurrectio mortuorum. 

I IH vel I I ."» semper in pl. ' 

vita, c. aff. i."! » vita mea. 
y ."!^ r. vita tua, e^c. ; salus, ' 
jurisjnrandi forrna. ^aUlLl jj 
non per vitam vestram. ^_» 
u.oialLl dum vivit. 

N-j-lI. vive ; crude. 

olL , ILall animalitas, vita. 

iLl , iLall c. animal, coll. ani- 
malium genus , st. c. La. T. , 
yV. |Ln". .. ; Jais Leu-1 bestia I 
alata, spec. aves rapaces ; 
I I.io» Lo . r. fera arundi- 
nis : bubalus. ^1* La— 1 animal 
lapax. \L^Ki Ln . r. animalia 
zoophjta. I— a-i.» |L?>. .. ferse 

sjlvestres. ^ >^W) ILS . » 

•>*— ^«^» quadrupedia. |La_l 
j^ .i-\^y^^ jumenta. ILi 
leCLIao animalia cicuria. pLc et tl)La*— ani- U- malis, ferus. |_.^L« 
facultates vitales. 
^IpLaU. animaliter, feriter. 

ILajLalL fcritaS. 

I — IL-i et )_aL.|_s9 vivificans, 
vivificator ; /". enrpfi. |^*iL.)i . 
ILai. ..•ii» vivificatio. 
|L_»o cf ILfii. ..vt, V. s. \Ll . 
robur, vis ; A'ires, exercitus ; 
trop. virtus, vis verbi, ficul- 
tas, opes ; miracula. ; -^' " 
ILi— vel oJi-^ ♦■=4»^ "^'ii' fortis, 
heros. c. ^^>_a omnipotentia. 
adv. ^. 1-» fortiter. > jjL. ^ 
e^ 9 (U-L:^ juxta, secundum. 
oi\s oOLl y.] summis viri- 
bus. \o>^l\ lU-La Dei ope. 
>. \. r. y— -/ pro mea virili 
parte. ^aaj» iL-l oCi surgere 
valet. jL-1 i-.L_aaL/ viribus 
valuit, par fuit. 

Pa. "C-l r. denom. roboravit, 
confirmavit, confortavit. 

Ethpa. '^LlLf pass. i*oboratus 
est ; fortis fuit, fortiter se 
gessit, valuit, praevaluit. 

JiL- imploratio auxilii. 

ILo-AL. , pl. ILa — \L_1 viros ; 
exercitus ; virtutes, mii*acula. 
)-_IIul^» jj |LnS^".r. cirtiites 
inrisihiles : Angeli. |oi — ^/ 
|Ln \". '.,9 Deus exercituum. 

(Uol corroboratio ; robur, vir- 
tus. 

^e^j^-L , li'6^.^ '7 ^£L."iLJ. , 
I 'iv N-- -- robusTus, potons ; 
fortis, strenuus ; it. sfier. c. 
>\s oninijKitiMis : ndr. potissi- 
mum. ,^^.N. .. ;-.iL polenticr. 
)i'\X^ evLLiSanrtus, lM>rti< 
//( / risaijin. )9Af 154 i^JS.^ ^IltcA^ et tJ|j(5A— valide ; 

virtualiter. 
|La— )&^\.L et ILft—j^eCi^l vis, 

robur, prsestantia. 
|i^.r.y> roborator. 
iL_lso et derii:. , v. s. 'Wso . 

lHo^ cognatio, a vcrbo ^.1 . 
ILau— ?V/. q. ILoll—f , vifk |1/ . <.">. .. culices, i. q. i-sl- . 
|L;__- convontus, cffinobium; 

castrum, cfr. ar. j\f- septum. 
^— ^ uomen octava? litterse 

S jrorum . 

r 
*i* » , fut. yLj scabit, fri- 

cuit ; rasit. 
Pa. yal id. 
\kk^ et I^aI scabies. 
|_LL , cfr. infrn |ii-, ar. iil> , 

palatum. 

IQ-^^ *> , ////. X — L.^ scivit, 

cognovit; cognovit mulierem. 

Part. pass. >9.-^^ , l-yuA- , 

cognitUs. t-_:l y9.A^ \S ^U^^ 

horainem non cognosco. 
Pa. ^al sapientem fecit, edo- 

cuit ; cognovit midierem. 
Ethpa. WnLll j)Ciss.', it. sapien- 

ter se gessit ; arte usus est, 

machinatus est. ^-4^1 , cmph. \L s^-u. , st. c. 

coaal. notitia, judicium, consi- 

lium, scientia ; it. sed spec. 

in st. emph. sapientia, ars, 

philosophia. I^iaa^a sapien- 

ter ; dolose. 
^libLu. sapiens. 
I—U^bo^ scientificus, intcllec- 

tualis ; sapientialis. 
IImo^ concubitus, 
N .•>» , |v>.->r. sapiens, doctus, 

peritus ; astutus, magus ; /'. 

2)1. |L_ikl.H prseflcse [gall. 

pleureuses). 
^I|vi.C sapienter. 
|L&^.i^l sapientia, scientia : it. 

coitus. 
^a_sal , l-sftsa^ commentum ; 

doctriaa, subtilitas ; dolus. 

|N s«««v„s« ^ pjt, |IS_^a> M^ CO- 

gnatus, familiaris ; hseredi- 
tatem fratri stabiliens ei 
suscitando semen. 

libkaJlao sophista ; doctor. 

ILoliaAl^» oruditio, sapientia. 

b^^A* , l-A^I. lac ; succus. 
liiXl. ;i/ agnus lac sugens. 
IV-4^ |a\l lac coagulatum. 
^Li) \k\.. lac molle. | -^N^ 
|Cs_\oN_a«» argentum vivura. 
InIL^sj |_a^l liraatura fer- 1 
ri. |^_s;_I) l—a^l gurarais 


1 155 . N\.. arabica. J_iax»»a_3/» | a.\.. 

balsamum. |^ — X;^) ^.aAl 

mel purissimum. 
\'\k\L galion planta lac coa- 

(julans. 
tli->\l. lacteus. 
»->^.. , fiit. cafi \«.i V. denom. 

mulsit ; lac suxit, ar. JLi. . 
Ethpe. \-\\..ll pass. 
)->\..» mulctrum. 
«~>\.. , |->\.. , ar. ^li; falcula, 

adeps ; membrana, cutis ; dia- 

phragma, ef per ext. cor; it. 

velum. 
) '. ia.\r. ad adipem pertinens, 

merabranaceus. 
|ix^a\.> , |^.i-\\.» et \b,,\-\\(\., 

yixK'p6(,vr\ , galbanum, styrax. 
)iL\a^ et )lk^a^ spina. 
U ,-\\L ornithogale planta ; 

vas, cucurbita excavata ins- 

tar vasis [gall. calebasse). 

» /^ ** , fnt. 90 ^.M* scrpsit, 

irrepsit ; subiit. 
Ethpe. iL.ll pass. ; introduc- 

tus est. 
Pa. S^ irrepsit iit talpa. 
Aph. v^L/ infixit. 
]'<^a1. talpa, ar. aii. 
I^ol reptatio; merces imposi- 

tae navibus ; commixtio, in- 

quisitio. lA- €t |Lov*\- irreptio, repta- 

tio. 
Ifc-j^ilgangrsena, cancer. 
|>a_\-. qui se insinuat ; subst. 

mus gerboa (//«//. gerboise}. 

)>otjL. et )jov2L. conchylium ; 

limax marinus, ar. ij^'j^ . 
^m\.. , V. sub **-. . y» ^^ *> , fut. cj,tt.\^» miscuit, 
immiscuit, conjunxit ; se im- 
miscuit, se adjunxit. Part. 
pass. k^iL. , \^^ commix- 
tus, implicatus; adj. non ge- 
nuinus, versicolor ; - sxdjst. in 
f. emph. \i^^ cibus sorbilis 
extritico mixtus^f/^r. ar. ^. 

Ethpe. t^jL.L/ pass. 

Pa. i^ iLL ooramiscuit, con- 

junxit. 

Ethpa. i^^jLIl/ pass. et rcfl. 

j-^^" niixtura, liumor ; hor- 
deum, zea ; vostis variegata. 

\^^ mixtio. 

)^o\L mixtura ; turba contusa ; 
pediculi,colluvies insoctorum. 

)4^&~ ct ^^^ol conunixtio; 
commuuio; commorcium ; cou- 
cubitus. 

cJ)^jL. promiscu(\ 

llL^sXl hordoum, /o;i. "^ 156 — "«^^ ILo—gjL. mixtura, communio, 

conjunctio. 
|Ln (^sLy^ status rei mixtse ; 

commercium. 
^I4a1m commixtor, digestor. 

u>»S.** , fvt. ii_»*j ilulcis fuit, 

jucundus factus est. Part. 

prces. \C , tlvl . Part. prcet. 

ii_*. , ^l:^ ; subst. mustum ; 

adj. dulcis, suavis, f. emph. 

I^jL. , pl. m. ^- , lll:^*. , f. 

^Il^ , |^_I1\1 ; 1—1-.) li— 

odore suavis. jojl (L. aspec- 

tu jucnndus. j IaI ; a 

/ilii(S dulcis : anethum foeni- 

culum. 
Pa. J^ amarum in dulce con- 

vertit. 
Ethpa. u — '^ll dulcis factus 

est. 
Aph. jLJi nt Pa. 
\LS^ , laJsl et ^a2^ cupedia, 

dulciaria, ar. '\'J\^ . 
]^al mustum. 
|La 1^ dulcedo ; mustum, 

bellaria. 
I .Ni.» et |fc> .^s,..» jucunditas 

somni. 

^A* _ Pa. ^ lavit, abluit ; 

purificavit. 
Ethpa. "^^11 pass. Palj). "^ — IaI dimovit e loco 

suo, agitavit, dissolvit. Part. 

'^1\I.^ perforatus, cavus. 
Ethpalp. \>I.\lLf pass. prce- 

ced. 
Aph. "^ — 1/ dissolvit ; trop. 

profanavit sabbatum. 
jja-l, cfr. heb. bn et ar. 'j>, 

profanum ; res licita ; ca- 

verna. 
\l^al habitator cavernarum. 

|La--^a-. , pl. |Lal.':i.a^ fovca ; 

sepulcrum. 
jlial rima, fissura ; caverna. 
ii-^ rima, excavatio ; caver- 

na, crjpta; via angusta in 

monte; cfr. ;3i perforavit. 
VaJ^ cavitas ; dolabra. 
(Ll.\al rima. 
^jL. , jJiL. cavus ; subst. cavi- 

tas ; hypogeum. 
|Ln N."^.. cavitas, locus subter- 

raneus. 
^o-L. , iia^L. dies festus, con- 

vivium spec. nuptiale ; thala- 

mus, nuptise. 
V^al , U^Lol detersio, lotura. 
I^Jsl , vagina ensis ; situla 
^tS,\l» detergens. 
iLaI pisa, id. q. ar. oi^l^ . 
|La ^Js.li<> dissolutio. 
|i^m\1» dissolvens. 
^ , jjl , ar. ji , acetum. I ja:^-. 157 — .»N..- iu pulvis, pulvisculus ; albugo ; 

stola, cfr. ar. y^^ . 
^ , ul arena, heb. pvn . 
^lL^il arenosus. 
kU , ar. 'Jii- , matruus. 
IfiC^ matertera. 
I^aI situla ; cfr. It»^ . 

10 ^V»* , fxt. ^n^s.ii somnia- 
^it; c/r. '^ somnia^it, puber 
fuit. Pa7't. act. y^^LL , | 4\\'« ; 
Part. pass. ^ ."s.. , ^joiL. , 
;)/. ^^ — . v^ . Nm , I v< . N .. , /. 
|^vi.\.. , jjI. .Nft >v- , \ts VI .\.. ; 
adj. usurp. somnians, somni- 
ator ; sanus, sahnis, validus ; 
trop. orthodoxus ; y^jL^ c*ooi 
cel y^^ 6^00) valeas ! 

Ethpe. ^ N..L/ sanatus est ; 
convaluit. 

Pa. ^oiLl sanavit. 

Aplt. y^^LJl id. 

Etlipfdp. ^,S.v>L.Lf somnia^v-it ; 
poUutionem noctuiniam pas- 
sus est ; cfr. ar. 'J^\ . 

\»^ somnium, visio. 

U' v> \ M ad somnia pertinens. 

^&Xl. somniator. 

^aAal , tix>.\tt^ sanitas. 

t.i vi . \ a^ sanati^Tis. 

^[io.^Sm sane, recte, integre, 
fortiter. 

ILoL-soiL. sanitas, integritas ; fortitudo, pl. jLS x-L. . 

IbM^^L La v^ . ^S » montis saiutas. 
iMalL. anchusa h(>rha\ papilla. 
^soXi^ . I i vi\ ..>9 , /'. emph. 

|^.i v > \ .^:io sanitatem dans. 
|La.iv>.\..>:^ sanatio. 

t^^o^^ et \^^a.jLal chama?- 
leon, id. (p heb. :;":n . 

I wi\r. et \iti^,. stratum sub 
clit^llis, ephippiiun ; tapetmn, 
ar. o-^ . 

t^^twSJ... aristse culmeu. 

■^ ^-^ , fut. L3n\..i. ar. J^ , 

mutavit, substituit ; toton- 

dit. 
Pa. tA^Ll mutavit, commutavit, 

permutavit. 
Ethpa. laSiIl/ pass. — alter- 

natim egit, c. '*! rei. 
Aph. >"> \.,] germhiavit ; suc- 

cessit ; vices variavit, c. "^ 

rei. 
Schaph. »a\..I mutavit, con- 

vertit, trausformaWt ; cor- 

rupit, adulteravit; traustulit. 

Part. pass. t?>\..l^ , h\ ..> w ; 

adj. varius, ihvcrsus. 
Eschtaph. <.?k -SL&^/ pass. et 

re/I. iii:^ 158 — ^ }»>^r. permutatio ; vices agens, 
inde c. o pro, propter. t&Xu.d 
[L-J^»^ propter Christum. 
ta-^L. , [-ki^ , mutatio ; alga ; 
in stat. const. pro, propter, 
loco, instar. \-k*. ^SlL. prono- 
men ; ^ ^^ ^* <lens pro 
dente. c. ajf. ^-k^L. pro te. 
^AlL. propter nos, etc. '^ 

L^o,a ajL. ejus loco. it. 

u.oi<i?>\aIl pro illo. ^ ° > \ a^ 
pro nobis, etc. 9 lA-^L. prop- 
terea quod. 

|^3a:L. et iNSo^ culter; nova- 
cula. 

l^a.^L. vcl |^a:L. compensatio; 
locum tcnens alterius, suc- 
cessor ; segmentum. 

^4\L impius, perversus ; snbst. 
salix. 

|Lnft\I. impietas. 

\ a-^C salix {egyptiaca, ar. 

lA^^all , \k:L^ mutatio, vicissi- 

tudo; juncus; ap. gramm. 

appositio. 
fcJt?>\^4 varie. 
j!a.\r.w> mutativus. 
|.^v..'!^ repullulans ; horosco- 

pus. 
|Lala:^-l»o segmentum ; fruc- 

tus ; variatio. 
(li^^M mutatorius c?e yes^<?. |Loia:s.lesio mutatio. 
b^^a^ , |iLL.aA mutatio, varia- 
tio, distinctio; defectio; vicissi- 
tudo, varietas, gradus; modus; 
transfiguratio. ^otva» ^a:s-.aj. 
tempus hiemale. |6a*> |a2L.S*, 

anni iempestates. ^^^ » 

".ak^.. »^ varise species. 
| 4\..I v> diversus. 
^t|^N-"^v« varie. 
| '»\..Ivs oommutans ; corrup- 

tor. 
)[fi4\..Is« varietas. 
)'»\.. N^4 mutabilis. 
c^^4:^Cs*M varie. 
|La_la^^*M mutatio, muta- 

bilitas, mobilitas. 
i3ajL.L , (dajL.L id quod loco 
alterius datur ; compensatio ; 
vicarius. 
ILala^L permutatio. 

y 
■ jN^-.^ , fut. «aJ^LJ spoliavit, 

expugnavit , ar. '^ ; intr. 

strenuus, diligens fuit. Part. 

pass. ^jiL. , I^:^ adj. stre- 

nuus ; snbst. uterculus. 
Ethpe. , \..L/ ut Pe. in sensu 

intr. 
Pa. r \r. spoliavit, diripuit,i 

surripuit. 
Ethpa. SLll pass. — 159 — "^^ L.'^^ spoliatio, direptio. 
6*I|»iL. strenue, fortiter. 
ILoJ-JL. direptio ; fortitudo, 

constantia. 
\J^<il spoliatio; prseda. 
iLojNr.ao depraedatio. 
|_J»xlao spoliator. 

) (cJ^fiyso deprjedabilis. 

|Laj*S^^2« deprsedatio, spolia- 

' tio. 

r,a_2L.L id. q. l^-^al . 

>i!> ><» , fut. LOrt^v»»» divisit ; 

decrevit, attribuit, instituit, 

cfr. ar. ju . Part. pass. 

ssi^S^ , )a>^^ decretus, prse- 

destinatus. 
Ethpa. ^sSLll divisus est, dis- | 

persus est, evanuit. 
\ n\'. portio, sors, fortuna ; pl. \ 

)rA\l fata, auguria. I 

|Ia\l fatalista. 
ILa n.^s.. prsedeterminatio ; j 

fatum. 

I ^^ , ,, 
va\«* , )l::ildcbilis, abjectus, 

miser ; seq. ^ carens. 
Pa. uSw V. denom. debilita\at, 

humiliavit. 
Ethpa. vA_JsLlLf pass.\ debilis 

fuit. 
ILaliLl tenuitas, debilitas, ab- 

jectio. et t-jJ^ specillum quo 
oculi inunguntur. 

I^ -^ — ^ laserpitium, asa 

foetida, 

JL-^CLa* , fut. ^sLij aruit, mar- 
cuit, languit ; trop. defecit, 
evanuit ; — it. verrit. 

Pa. ujal calefecit ; arefecit. 

Aph. ^JL.] calefecit. 

) — IsA^ arefactio, exstinctlo ; 
purjratio scopis facta. 

) uvit.yt marcescere faciens, 
exstinctor. 

(il^CsM marcidus. 

IQ.** , )aL. socer, pl. \oCy^ , 
c. aff. 1 (^ p. i-ial. ; r. al. pers. 
y&^o*. ,etc. 

\o^ia^ et )i.vi.. id. 

]i^ socrus. 

) ^^'- aposthema, pustula, 

ulciis. 
\kMal arbor quaedam infruc- 

tuosa et umbrosa. 
|__lg,»l et ) ■^w./»-", plauta ad 

murorum radicem puUulans. 

"^ittjk* , fut. ^asLJ portu- 
vit, coacervavit, rocondidif, 
coUegit ; trop. hospitio exoe- 
pit, ad sepiilcriiin deduxit ; I y^yu. — 160 — it. continuit, cohibuit ; irruit, 

impetum fecit, Cf>'. J»i • 
Ft/ipe. ^s^L/ pass. 
Pa. ^^—»1 coUegit, coliibuit, 

undique lacessivit /lostem. 
Et/ipa. >^Lf ^wss. 
Ap/i. '^.ia-./ collegit. 
>^^ , ^.vk- asportatio, coa- 

cerA-atio. U»- Cv*^, }jI- U»- «^ 

thesaurus, apotheca. 
) NV.4 ^ ;j«r^. ;jrtss. - subst. te- 

gamentum, stratum, cooper- 

torium ; cfr. a)\ SU-*- 

luit ; trop. flagravit desiderio, 
cupivit ; aruit, marcuit ; ver- 
rit ; cfr. \^ et ar. ^i . 
Et/ipe. ?«aou.L/ sestuavit, 
Pa. >a»I. ealefecit, fovit. 
Et/ipe. >«»1l/ jwss. «stuavit; 

trop. vt Peal. 
Ap/(. y«^\ calefecit. 
Palp. >*lial calefecit ; aruit. 
Et/rpalp. ?« — lialLf incaluit; 

emarcuit. 
^a^ calor, sestus fehris., solis, 

etc. 
]LJoeil scopse. 
}v>4n^ ct (^Llaea^ calor, sestus; 

calefactio. 
>4-.vol, |,>a.Yt» , f. emp/i. iN-ia-io.- 
calidus, aistuans, ardens ; svbst. in m. foenum maturum ; 
in f. emph. tliermse ; pl. 

|&>VI..V<.. . 

^l^bL.41 ardonter. 

)La ift-icu. a^stus ; mundatio. 

jlli^jj |La^41 mentis fervor. 
(m^ amomum planta. 
I^bol febris. 
|6oa1 , f. , pl. iL-Isttl calor, ses- 

tus; trop. furor, venenum, 

aculeus serpentis, ar. xU • 
Pa. ^»1 V. denom. a prcec. 

ira, furore inflammavit ; - m«- 

pers. o>\ Lfcoal. ira exarsit. 
Et/ipa. ^ — ialLf iratus est; 

commotus est. 
Ap/i. ^A ii'a accendit, exa- 
cerlmvit. 

K ->^r. , |Cv_Jal iratus ; imp. 
o>i. fcwkil iratus est. 

^Cs^ , ^bv^l , /". emp/i. 1^.^^»- 
iracundus, irascibilis ; ferox. 

^I^tfroAl iracunde. 

^i^ttl irascibilis. 

\^b^^ pultar i us [gaU, bouilloire 

|La.bllM sinus. 

^^w calorem producens 

ILaiiLki incalescendi facultai 

ILa^coittlLeNso irascibilitas i^ «^NfH .^ P^n inus, Pe. cfr., 
ar. ^i fortis, strenuus fuit ; 


^ 161 — ^jO^ inde c. ^ epenthet. in forma \ Ethpa. s^l] erubuit. seq. 

^aaioL fortis factus est ; incle 
perstitit, sustinuit, abstiiiuit 
c. ^ ; perseveravit, patiens 
fuit ; c. vel s. (C— .f , et c. ^ 
pers. fortiter tenuit, confidit. 

llttoecw constantia; continentia. 

I — iinnvi.iV) constans, patiens. 

(LauttiiaJ^ao constantia ; patien- tia. 
^' 
^&^Om , fut. >9^^ fermcntatus 

est ; cfr. heb. 'j.-zn ct ar. ja'^ . 
Ethpe. •ojIL.L/ id. 
Pa. >xial fermentavit. 
Ethpa. \>icL\.\ pass. ; t7'op. coc- 

tus est. 
Aph. \\: >e\Jl fermentare fecit, 

fermentavit. 
l-ibL. fermentatio ; it. nt seq. 
U^l g^rana mali granati. 
Ico^aao^ et liLi^aial oxalis plan- 

ta, rumex ; pl. |^Ii.aial {fjall. 

oseille) ; cfr. ar. j^CJ- . 
x<> .vil , I \.v>r. fermentatus ; 

siihst. fermentatus panis. 
|La v.\al fermentatio. 

•^Oa* , fnt. t^o^' acidus fac- 
tus est, acuit; cfr. «r. ja^^ . 
Pa. ool ruborem intulit, pu- 
dore aflfecit. Aph. cA^l acidum reddidit ; 

pudorera alicui injocit. 
Ijsa*. cicer, pl. uZiol ; a)-. j^ ; 

it. lomentum sen farina ex fa- 

bis confocta. 
Kaiol acidus, acer. 
I ,aial et |L.aial rheum;>/an^flr. ILo ar. et |Lo aciditas; ^Laba- , pLtob&l verecundus. 

♦_»»*', |oo«u. pudor, vorecun- 

dia. 
|La_j c^i&l^M et ILoo-L id. 
U >'^.'L pudibundus. 
(6u-*2L'iI_ial colchicum autum- 

nale. 

V-^A.** , fermentavit ; cfr. ar. 

^ii-. Part. pass. ;*iL., 

siibst. fermentum, ar 
;^a- , |pa<. , ar. y^ , pl. \iia^ Ct 

p;ial ^ inum ; t7-op. succus. 

l—laj ; a!L. oxjmel seu potus 

melle vinoque paratus. ; 'w.. 

It^o mel rosatuni. |^^»|^ l^io- 

mustum. 
.pol , |I;vol viiKHis, ad vinum 

spectaus. 
po^aol diinin. (v^ . 
I^iol (jeuopola, /'. |L; ■>».. . or. 

, f. |L;vil>o vinol(Mitus. 11 1G2 — ;__iL. , I;— jL. c, pl. li_aa- et 

Ipal , asinus ; cfr. ar. jt»> ; 

metaph. fidium ponticulus 

[gall. chevalet trinstrument 

a cordes). ^ovj») IpL. rhino- 

ceros. Its) l^sL. onager. 

ILpA^ asina. 
i' i asellus. 
^pL. asininus, asinarius. 
Ipal , ^lo^iL. c^ Jio^iL. ductor 

asinorum vel camelorum. 
ILa—Io^—jL. asinorum commer- 

cium. 

lyn^. r. , r^V/f lynv^.. ^ . 
I^a^, f. empll. \lt,v>a^et ILjaio-, 
pl. \^al et IL^al globulus, 

lapillus, gemma ; it. spec. in 
emph. vertebra, basis colum- 
nse, series lapidum ; in pl. 
millepedae ; conchaj seu vit- 
rese spherulse collo appen- 
Sfe monilis instar ; catense. 
I^lk^ Ipioal lapides pretiosi. 
14^ ;i (-.^ol solanum nigrum. 

yjk. >Qi»^ , st. absol. c. fem. 
nom. tisnrp. ar. ^i. , emph. 
lliol c. masc. nsurj).,f. emph. 
I^a^ quinque ; c. aff. ^^I^ 
nos quinque, etc. ^liol y^al , 
vel WseL^ \»a» dies qnintus ; 
dies Jovis. I&. ».s\ltt feria quinta. \ — l;!^ |^_*ial dies 
quinta mensis. »-.^lf quin- 
tus. 

r r y . r r > r 

vci \ — oL^^u-*^^ m., 

/'., (juindecim. 
^;. aa:>.&^.aal decimus quintus. 
|La— ^V flQvI.^aI. annus decimus . 

qunitus aitatis. ' 

^^coL quinquaginta. 
jlLIial et ILaTLIial Pentecos- j 

tes. " 

ltvi».v>r. quinginti. 
Pa. iA»l V. denom. quintam | 

partem cepit {ar. Jii)l Cr-i>) . 
\ >ion t. quinta pars, ar. ^'^l ; 

it. abdomen, heb. ta^n . 
\ll.Ja.^, f. \LJ»^ quintus, quin- 

quc litteris constans. 
t^tl>aa.. quhitupliciter. 
ILa^.^4*. quintitas. 
N V- , iN^a^... et l^aaaa.. , V. 

i ^ 

JL-liO* , fut, t— 1*0 , flexit, in- 
clinavit ; finem intendit, scO' jj 
pum attigit, absolute vel seq. 
objecto c. "^ , L3 vel |j-j ; it. 
cnm fine congruit; ^ro/>. spec- 
tavit, animadvertit ; cfr. heb. 
nsn et ar. J^ . Part. act. ^11, 

) lil , intentus, consenta- 

neus ; elegans. 

Ethpe. i*L.L/ inclinatus est. 


l^ 163 |IL. inclinatio, directio, inten- 

tio ; opinio. 
bl\lL. conjecturaliter. 

a — u. , |lo — L^ , j:)l. ^a_u. , |Ln >.. 

fornix, cella, taberna, offici- 
na ; luj^anar; cfr. ar. oG- , 

^oi- e^ ^ail , /". 1^*01! taberna- 

rius, caupo. 
\>L et ILail , V. s. Jl . s^JU* , /"//^. v^oLuj doluit, cfr. 

lAj/ e^ La,!*. ; o>^ ts^ doloro 

afFectus est. 
Pa. 1,^ suspirare fecit. 
Ethpa. «,^L/ ingemuit, suspi- 

ria duxit. 
Aph. ts^u./ suspirare, gemere 

fecit. 
lo^.^^,^:*/, |Cv_r,^.. suspirium, 

gemitus. 
>v^ .1.. , k4j^- gemens ; flebilis, 

lamentabilis ; impers. |— >^^ 

o»^ Looi gemel)at. )joi t.^-1-. \» 

quam tristis est ista res ! 

^^*u. lllao verba flebilia. 
fi^K^ju. gemebunde, amare. 
|La — ^u. suspirium. o ^^1««-^ 

gemebunde. 
y 
^i** , fnt. »4,<iLJ aromatibus 

condivit mortunm. 
Ethpe. tga-L/ pnss. Pa. i^ol id. nc Pe. 
Ethpa. vgolLf pass. 
|^_.^a_Jl mixtura aromatica, 

unguenta ad condiendos mor- 

tuos. 
I^oil qui condit mortuos. 
ILft^k*!-. actus condiendi mor- 

tuos. 
I^^ol et c. contr. \i^ triti- 

cum, pl. C^ , cir. *k:>- . 
\ku, et c. contr. \kLf., palatum ; 

cfr. svpra \—kl , ar. •^Mi- . 

et heb. ~n. ^lil ;-;» amnrns 

palato : qnerulus, tristis. 
jlia- id. 
fut. misertus fuit, propitius, clemens fuit. 

Pnrt. prcps. ^[1 . Pnrt. pass. 

^ .t.. , )_!.*- cui propitiatum 

est. 
Ethpe. <^\.\ gratiam, miseri- 

cordiam obtinuit, veniam con- 

secutus est, c. ^ pers. 
Ethpa. ^L/gratiampetiit, ve- 

niam suiiplicavit; it.ut Ethpe. 
^ , |±L.miseratio, misoricordia, 

gratia ; pul\is benedictus ox 

reliquiis martyrum ad infir- 

mos curandos adliibitus. 
ILoiL. gratia. 
. ' ".. , \ \\'.. clemens, miseri- 

cors. 164 — 


^i- , p-o-. rancidus ; cfr. hcb. 

nsn foetor. 
Ifijo^ oleum ranciduiu. 
^coo , Jul^i gratia, misera- 

tiono (ligiius, misei'. 
ILalH^M humilis precatio. 
fc^I^il^» suppliciter. 
|6^_iL.L supplicatio. 
ILall vulva. 
I il , ^ sinus ; pudenda ; cfr. 

ar. ^,^^ , et heb. lun . 
^pron. l'^ pers.pl. nos, v. ^j/ . 

\kil, , f. |fcAilimpius,apostata; 

etlmicus ; cfr. ar. ^j^ et 

heb. >]3n profanus, impius. 
Pa. iaLI V. denom. ethnicum, 

apostatam reddidit. 
Ethpa. iAjlIl/ paganismo no- 

men dedit ; profanus, impius 

factus est. 
Aph. lAi-/ apostata factus est. 
ILoAjI impietas, apostasia ; Sa- 

bjeismus ; cultus impius, eth- 

nicismus, idololatria ; coll. 

Kthnici. 
t)l\ku. ethnicorum more. 
llail ethnicus. 
r.all et |wjL porculus,a;". w*>^>:- , /?//. con i.ii , ar. jii. 

strangulavit, sufFocavit ; an- 
gustiavit, cruciavit. Part. act. >ft ii>. ; \ — ^U «»' '" et 

\\ia.i Lall aconitum planta. 
Ethpe. «.aLl/ pass. 
Pa. ttti- strangulavit, suffoca- 

vit, submersit. 
Ethpa. \axJ.\ pass. 
}''>«■- strangulatio, suffocatio ; 

angusti» ; c. su/jf'. 1* pers. 'i » , 3 ^ pers. ov— ^fti^ , 

W^ pl. ^oovi^aL.. . 

|_ttL su/focatio, cruciatus ; la- 
queus, vinculum ; m jo/wr. tae- 
nise. I&L. fc^-^ , pl. pM^ fc^ 
extremitas, terminus. 

|_oau. strangulans, suffocans 
— subst. angina;c/)'. ar. j^ii. 

ILnn.T.. locus angustus. 

^AJfi^ strangulatio, immersio 

|iLial...>B strangulatio,laqueusj> 
angustise. 

JLpg*» , ^ImI , part. pass. adj. 
usurp. f. emph. \LJia... ; pl. 
ni. abs. ^ea^ , etnph. |IIm^, 

St. C. cJlxa- , f. abs. ^lxa.. , 

emph. \islLs*L mundus, purus, 
sanctus, venerandus ; c. aff. 
>*^a>l sanctus meus, c. al. 
pers. o\.sA>. , ^t^.. , ^ ftt .t» , 
e/c; uJlttLl vel tJlflal sancti 

r «r , ~r »- 

mei, coia-Btt-^ m u.o,a — .m^ 
sancti ejus, e^^;-. — subst. ti- 
tulus honoris adhibitus pro i — 165 — Episcopis, Abbatibus, ctc. 

Pa. uJ»L purificavit, absolvit, 
sanctificavit, consecravit ; ve- 
niam prsestitit, condonavit ; 
expiavit, c. "\-L ; propitium 
reddidit. Port. act. \—LLia , 
|_lmi>M propitians, propitia- 
torius. Part. pass. >. tnl.M 
\laiLio justificatus ; adj. in- 
nocous, pl. ^caa^ , ^fio-jt^M . 

Ethpa. 1. itJ.l pass.', veniam, 
absolutionem accepit ; inno- 
cens, immunis fuit. 

tvl^lml sancte, pure. 

\laltaL , st. const. La^tt^ , inuo- 
centia, sanctitas ; it. di^ii- 
tas episcopalis, episcopatus. 
y^lxueL Sanctitas Vestra. 

\^—Lq.L , I Ima^ misericordia, 
propitiatio, condonatio ; ora- 
tio propitiatoria ; propitiato- 
rium seii ephod ; operculum 
arca? foederis. 

^l^^ propitiator ; propitius. 

bl^l^lM more propitiatoris. 

|-ilt«r.fcsao piabilis, remissibilis 
culpa. , fuf. toM^ vix in nsK ; 
cfr. heb. lan probro affocit, 
et ar. jL_i. iuvi(Uis fuit. Part. 
pass. |> -^-, f. |L,-ik-. , invi- 
diae objectum ; grratia iilcnus. Pa. ^caL contempsit, exprobra- 

vit, maledixit. » >&*) ♦_•»! 

ILai^ animam suam usque 

ad mortem contempsit, i. e. 

se morti devovit. 
Ethpa. JaL.\.\ pass. 
\i-e^ probrum, ignominia; 

gratia, misericordia. 
|Lo».^.. amabilitas. 
I^aml invidens. 
I^a^ opprobrium, maledictio. 
[>IxaLm convitiis afficiens, con- 

tumeliosus. 
tl['ilmLM cum dedecore, turpi- 

ter. 
^^^Nm dedecore dignus. 
^a^l^ cartilago. 
\ll^a.leaL cartilagineus. 

■l| «^-- , fut. ya<LJ cohibuit, 
prohibuit ; pepercit, salvavit, 
liberavit ; retinuit, seposuit ; 
c. ^ dcnegavit ; trop. Ija — \ 
(A«l tompori tuo jicpercit. 
Part. pass. y — ^- . L_:i-xMi- 
abstinens, immunis ; snhst. 
locus tectus, muuitus. 

Ethpe. ^f—^ll cohibitus est, 
servatus est, immunis fuit. 

Pn. y^Ll. rctiiiuit,S(^posuit. 

Et}i]tn. ymlL/ iinniunis fiiit. 

u_iL. , I ^~ - cohibitio, privati(T. 

Il' ^'^-^- ulistinentia; solitud(j. IGO — )^"~'- cohibeus. 

^aso- prohibitio, immunitas. 

[■■>~>i%.- ct ^^^a^ ut [•^fn.. . 

^^soxttl et ^—Ijcoam- parcus, 

avarus. 
ILajCoatt^ et |LQ^t»jata«» avari- 

tia ; cohibitio, impedimentum. 

ILoiAM^ i(J. q. jLoi^wi.. . 

['^^.^r.vs uvarus, parcus. 

|LaiL»Lao parcimonia. 

ILo^^ttJ. artifox inaurium. 

?^ 
^^£Q.** , fnt. \^.aA^) ablac- 

tavit ; troj). cohibuit, ab- 
duxit. ylio ''Wl <n*Aj so a te 
separat. |^_,^^) >. "^.wi.. 
a voluptatibus ablactati. 

Ethj)e. ""W-.L/ pass. et refl. 

\it^ aljlactatio. 

|Ln 'v.wi.. ablactatio ; abstinen- 
tia. 

to,rtlA> , fnt. yoiasaj^ et ^Om^ 

invidit, in^idus fuit c. \.^ 
rei, £emulatus est. Part. 
pass. xuL^ , tv>.«i.. inviden- 
dus, inde adj. egregius, ex- 
cellens. |La4a ^ovih>..L jj noli- 
te zelare mortem, seti nolite 
ultro mortcm accersere ope- 
ribus peccati. 
Ethpe. Xfift-L/ invidise, odio 
fuit. Pa. xx»! desideravit. 

Ethpe. xiailL/ zelot jpia corrop- 

tus est ; invidiam passus est. 
\^cuA^ zelus, invidia. .>««>... '\iy 

sine invidia ; liberalitor. 
^^|v>H>.. invide. 
p«a^ et lI^MaaLl invidus. 
).v>«>r. iuA'idus, asmulator. 
jLa — baoil. invidia ; semulatio. 

ILnviwr. |J liboralitas. 
)iiai»ltoo invidise objectum. 

'^ 
^£O.A* , fut. ^auJ fortis, vali- 

dus fuit, convaluit ; difficilis 
fuit ; dolorem partns passa 
est ; graviter a^grotavit ; it. in 
fo7'ma trans. ^oa.- , fvt. ^autj 
prsevaluit, vicit, oppressit. 
Part. pass. ^*^- , )!.«>.. vic- 
tus. 

Ethpe. ^«L.L/ pass. victus est. 

Pa. ^fial munivit, custodivit ; 
confirnjavit. 

Ethpa. ytaLll pass. ; it. fortis 
factus est, prsevaluit, se mu- 
nivit. 

Aph. ^o^l roboravit, munivit, 
custodivit. 

)iail , pl. )Iual et |La.ii&L caS- 

tellum, arx ; Ucnl d^ id.; cfr. 
ar. ^:a>: . 
)_Ifioa_- munitio, defensio ; ro- • 
bur. — 167 ^a- jjoittu. dim. prcBC. 
,' > ' * 

\'.\»i castellanus, arcem occu- 

pans. 
^.«iL , l—LAl validus, fortis, 

potens, vehemens ; difficilis. 
tl\L.eaL fortiter, valide. 
ILoLttil munimentum. 
JLojiALlae munitio. 
^ LjJa part. Aph., adve)'b. 

usurp. c. 237'cej}. ^ — cw^-wN 

parum quin, vix, segre. ^_» 

^ea^M et ^ecu*.x ^^ id. |L -M lumbi; inguen, pudenda. 
t^i vincibilis. 
Cv» clades. 

t.firu. , |b(u. , f. I&s tw.. , pl. y.ea^ , 

lactuca; cfr. ar. ^ . xm ', 

li-iL. anchusa. 15;»*»- lactu- 

ca sjlvestris. 

y 
»CYt» , fiit. ;«»**j, or. ^-i, defe- 

cit, imminutus est ; eguit , 

damnum sustinuit, amisit ; 

expendit, mulctam subiit. 
Pa. ;^ deficero fecit, detri- 

mento affecit, mulctavit. 
Ethpa. ;fiftlL/ jmss. 
Aph. '^L^I perdidit, amisit ; 

damno affecit, deficere fecit ; 

c. ^ fraudavit ; muktavit. 
Ettapli. ;.aL-LL/ mulcta dam- 

natus est. p«^a-. defectus, damnum, jac- 
tura, egestas ; mulcta, im- 
pensse. ^-I^ol, j]_Jo verba 
injuriosa. 

;-.^«u. , Iv^- indigens, c. vel s. 
<s> rei ; deficiens, quod deest ; 
in st. c. cimi alio nom. desti- 
tutus, carens ; «^ ;*^1 mihi 
deest. Looi |;<^iau. doerat, reli- 
quum erat. ^^ \ ; «^^y 
inopes ; subst. in pl. f. requisi- 
ta, necessaria. |L^*ml» \kL^ li- 
ber Paralipomonon. |Iooi ;.^1 

stultus. |La iJiLoi ;- Ll. 

destitutus fide ; flr/t'. ;.aiL ;*eJ plus mhms. "^-^ ;^liiarum 

abest quiu, fere. va coj 

\i—stl o/ l^^^l nec detrimen- 
tum nec augmentum accepit. 
ojitw.. , ILoj itwi. defectus, im- 
mhiutio, inopia ; id quod de- 
est. ILaibLiOi LoU<^ increduU- 
tas. 

I r^eo^ic , /. 1^^^', f«i.in , y>/. /. 

|^lj;tia*»4 damnosus, nocens. 

JLst*- '•/ L^i-, fiit. |_i-J 
texit, operuit, abscondit ; rfr. 
ar. ^i. . 

Ethpc. i-A-L/ pass. 

Pa. ^ ^ /// J*c. ; trnj). ad 

silentium coegit ; reni prieter- 
misit ; omisit, svf/., |oN_»^ . ^ 168 — Po7i. oct. \kLyt> , jlalio , pL 
. -^"^ ; - |ooi l^^ti^o w^Sm ^'>\ 

J)€n)i ineffabilis est. Port. 
pass. u-a-lao , t.°>lio , f. emph. 

\L i«^lao , jj/. 7n. ^dLlae , f. 

^'■^"■■^ , emph. f. |&Z1&1m ; 

o^". secretus, occultus. 
Ethpo. ^^StLll , ^^fl.s."?.; so abdidit; 

opertus, o]»rutus est ; trop. 

erubuit ; grom. occultata est 

littera; sustentataestjo/an/a. 
|14m ^^ ^lal absconsio. 
^ljlal secreto. 
i^ol , \'^a1 tectio, absconsio ; 

eclijisis lunoe ; op. grom. lit- 

terce occultatio ; sudis. 
tJlal culices. 

cJ^aIso clam ; submissa voce. 
|LaIai»ao occultatio. 

^ lalso , ) il°>lio qui tegit. 

|_IlaL^._so occultationem pa- 

tiens littcra. 
ILailal^i absconsio. 
l^wA^L , pl. ^lLsu.1 velatio, te- 

g-umentum, velamen; it. cor- 

tex, discalceatio. 
>■ «^M , it. >. «^M , |. .°>.. , or. 

'ja. , discalceatus ; adverb. 

in form. >. \ °>.'. , ; «^oi 

nudis pedibus incessit. 
bup..^ discalceate. 
|Lft..°>.. discalceatio. 
jjla- nudipes. ILollal jjcdum nuditas. 

^2La* _ cfr. heb. :isn animum 

applicuit, et ar. hi* servavit. 

et sk.ii zelus, ira justa. 
Pa. tgwil incitavit, adhortatus 

ost ; suggessit, ursit. Part. 

act. >.^ kL» , urgens. Port. 

pass. ^kLio ; odj. assiduus. 
Ethpa. t-g^alL/ studuit, ope- 

ram navavit, diligenter egit. 

|;_oaA o>S.d o\ — LM |;ao >^^..L/ 

diligenter abjecit a se pondus 

omne divitiarum. 
I 5 "^- studiosus, assiduus, 

curam habens, instans ; f. 

|b. O"^.» pl. m. ^..^Ja*. , 

\^JL. , /. i^::^^ . 

tsl|^...a-- studic)so, sollicite. 
n 5"°'" j |Ln 5""*" studium, 

sollicitudo, diligentia, incita-|:{ 

tio; solomnitas; -odvei^b. '^a^ 

a4*A- summo studio. 
\^al adhortatio, sollicitudo^ 

incitatio. 
Ii^ftlao oxactor, incitator. 
e^|Ig.alao diligenter, accurate. ■! 
ILa^saLM et ILfti^^Iio incitatio. 
ll^^Csi incitandus. 

fiaa... f. , pl. ^—JLiaa^ , l—iSa^ , 

manipulus, i^ugillus, ar. :uii ;■ 
it. palma manus. ;0U. — 169 ?>r ^ a*. , fut. ^n ^..» ?'. denom. 

duabus maiiibus cepit. 
iNii^ obstetrix. 

»^ *> , /'?/^. l3(i »1 fricuit, 

detersit ; cfi\ w2u . 
Ethpe. 1^4- L/ 7)«s5. 
yiyjA. iaIj' oppressit ; fastuose 

incessit. 
\kk^ et ^k^Su. frictio, smeg-ma, 

quidquid ad detergendum in- 

servit . 
I^aa*. ramus palmse. 
I—Sa-A- rumex ; althsea [gall. 

guiniauve). 
\Lkk.. id. 
|^a*a- ulceris species ; furfu- 

res; it. vestis duplicata pro 

y 
V-^A* , frd. fo — kjuj fodit ; 

cuniculos egit, ar. J^; id. c. 

fnt. ; a>..i^ erubuit, ar. ^i . 

Part. pass. ; .^.. , |; .°>.. ; 

subst., fossa, sepulchrum. 
Ethpe. ;A-Lf effossus est. 
/*fl. ; kl pudorem incussit, 

ignominia affecit. 
Ethpn. ;Hl/ xit Ethpe. 
Aph. ;a-/ orubuit/»m'jD?;r/o/'(?. 
\\k^ effossio, fovea, 
V ^ ^ , I^aI fovea, canalis ; 

sepulchrum, fodina ; itudor, confusio. oi^al '^o mortem 

obiit. 
^^a^ et \'^^ pudor, pudofac- 

tio ; fossio. 
j^a^ effossor ; pudefactus. 
^••u*» pudore afficiens. 
JjValcvsio id quod effoditur ; inde 

metalla. 

j«~A* , fnt. k — -j , effodit, 
eruit, evulsit ; cfr. heb. rrin 
divisit, et ar. ^i- custravit. 

Ethpe. «-t-L/ pass. 

Pa. u.^1 eruit ocidnm ; reseoa- 
vit. 

|_Il«. actus eruendi. 

|_Io«l eruens ; dentiscalpium. 
^jj/J ^4- auriscalpium {gall. 
cure-oreille). 

J_Lt_l f, securis parva. 

\11^JLm instrumentum quo quid 
eruitur. 

l_ , !♦- , contr. fl j;- \\*^ ■^ 
lumbus : d<irsum : tnij). su- 
lierficies; U— ^oy- terfr-» v<>r- 
tit. 1^1 ^LJ. aufufrit : rfr. 
chald. xu-in et hcb. r^^iiJn . 
ol_« , |_3 J. vas fijruliuuin ; 
urceus, dolium ; rfr. l-S^j— > 
^3^1 (Y assi/r. hasliu. 

^ -.-f- , />//. fo.^^j incssuif. ♦.r — 170 Ethpe. ^ Ul? pass. 

\\ y. messis. 

ijot-lmessor ; it. falx messo- 

ris. 
ILojotl actus seu ars metendi. 

kS.— »* — inus in Pe. 

Pa. isll impudens fuit, audax 

fuit ; impugnaA'it, institit. 
Ethpa. «^j-Lf impudens factus 

est, procaciter egit. 
Aph. 13*-/ procacem reddidit ; 

it. audacter ursit, institit, 
.procax fuit, ausus est. ^s^/ 

6>li/ pudorem abjecit mulier; 

;_i/o <3il^l audacter dixit. 
(_4.a_l audacia, impudentia ; 

pertinacia. 
^_3i_L tosta figulina, ar. liji-:, 

cfr. ^ijl . 
^ajl ct ^^^-, /■-, 1^*^^, pl- 

rn. ^^iis^- , /'. ICv^Sv^ testa- 

ceus. 
\k/>L impudens, arrogans. 
tsl|_4*tl impudenter. 
|Lai/* 1 audacia, impudentia, 

petulantia, importunitas. 

|L.tZ- calculus, lapillus ; cfr. 
ar. v-ai . 

j'^ » l , ar. j-a:> digitus auri- 

cularis, inde metaph. parvum quid; it. calamus scriptorius. 

I^cl L;^ amiulus. J-..»j l>J— *• 

guttula aquae. 
1^1 - septum ; cfr. ar. ^> 

circumdedit.; \f^ >t— rcti- 

culum jecoris. 
y 
jL_j^A* , fut. \aLJi prosiluit. 

|(&- saltus. 

y 

« V e\ ^^ , fnt. ^oLJi insiluit. 

Pa. i^- assilire fecit. 
^4^ saltatio, assultus. 

^^^ , (Ul A- , pl- sCjbL ct \lSLsL 
ager, campus, praMlium. cfr. 
ar. ji^ et \-k^.. ; '^C'\ U^- 
ager Deo consecratus ; U-a- 
\LiJL\y ager emptus. 

^Al , hch. pn , flr. ja: , veritas. ; ^ ^^ , /■///. »fttt-j gloriatus 

est, se jactavit. 
Ethpe. ;a-L/ id. 
1;^ jactantia ; adulatio. 

I ;. M , ///^. 1;*^ alvum purga- 

vit, ar. U^i- • 
ILo^, coxa, femur, pl. |Lo$. 

podex ; it. excrementum. 
J_l;_l , pl. ^-*v— , st. c. t-»- ,1 

stercus ; \i\i — ^ ^U scori» k3(^ — 171 — ferri. ^;^m fr^ et (I;— 1 c^a 

latrina. 
)Lo;-, c. s. y^ . 

JV-^ — Ethpe. «-t-W*, c/?'. 

Iteb. mn , altercatus est, rixa- 
tus est, litem movit, conteii- 
dit, restitit, hsesit; nisus est. 

Eschtaph. i^U-b^l , v. s. ;— / . 

Ap}i. ^U-l paravit arma. 

^;- , fju;-. contentio, litigatio ; 
controversia, dissidium. jj^ 
^— il;l sine dubio. )_ u;l ;_^ 
contentiosus. 

jli- id. q. ^Ul , V. s. ;-./ . 

6«|II;-. contentiose. 

^U;^ contentiosus ; polemicus. 

J— l-I;— 1 id. ; pl. ^ . 1 1;— 1 , e^ 
^Il-;;- , Pi_I;U» ; hsoretici. 

ILolI;! litigatio, lis. 

)— ilv^^oi res cui contradicitur ; 
|6u-ai;lN^ |L/ signuni con- 
tradictionis ; it. rixosus. 

^ \ ^ , fut. ua^ , cfr. -"in et 

v^i , vastatus est, desertus 
est, destructus est, corruit ; 
exsiccatus est fuvius ; trans. 
va;-» , fi(t. «.ao;->*j ar. xS^ 
et ^'ji. vastavit, destruxit, 
occidit ; bellavit. Pai-t. pass. 
\-^'^ desertus ; gladio tru- 
cidatus. Fthpe. oJ-L/ et Ethpa. caC^L/ 

pass. vastatus est ; pnjlii- 

gatus est. 
Aph. ^Wl vastavit, destruxit; 

perdidit ; exhausit, exsicca- 

vit aquas. 
)— aja.-. , heb. ^inn , ar. o^.i. 

desertum ; vastatio, desola- 

tio ; it. f. otis , ar. iJj. , 

{(jaU. outarde); adj. desertus; 

t7'op. vanus. 
^U , ^=>;- , /". emph. |^c>;l , pl. 

^L-k"^^ vastatus, desertus ; 

c. ^ destitutus ; subst. sjtec. 

in f. otiph. desertum, solitudo, 

ruina, excidium. 
pa;l c. gladius, ar. <J^, trop. 

bellum, csedes, vastatio ; cfr. 

ar. t-ji^ , 'ij*- 1 ^j> ~ y—^'**» 

)jC— 9> vomer aratri. 
|La— :»;~ Ct |La_3o; — ~ dosola- 

tio. 
kso;.^ , ^ao;^ (losertus. 
)lao^ desolatio, solitudo. 
\kolL vastator. 
|i^;l Austatio, excidium. 
ca*^ , \^i^ destructus, do- 

sertus. 
[f «4. ,* 1. (>t |LflL3;-.»io dcsohitio, 

evorsio. 
|'^;-« devastator. 

) ao; 1 , nr. ^j'^ , siliciua ; l;i- 

brusoie. >♦- 172 — ^i^ I i^-tyo--.. , ar. '^.j* , hellebo- 

rus. 
fA«jL3;l asinorum ductor, pers. 

cxS/ji.^ asinarius servus. 
1^^-»^- cassia arbor. 
^Laa^C' et IfruLAOA;^ ansa chla- 

mydis, manubrium. 

y 
s^» *> , fnt. t^ot-J fricuit ; 

detersit, polivit. Part. pass. 

\.^U- ; odj. elegans ; subst. 

carthamus tinctorius. 
Ethpe. v^; -L/ pass. et ref- 

lex. 
Pa. v«^^l valde fricuit. 
Ethpa. v^t__lL/ pass. 
|^(- frictio, detersio. 
(^;! ephippium, sella. 
1^0 ^ subfiavus, cfr. ^Io^ . 
ILa^;!- politura ; nitor. 
il^;! et ii>^;l locusta. 

9Va* , cfr. heb. "nn . 
Ethpe. >t-L/ timuit, tremuit. 
Ethpa. jV^ll frictus est. 
1)9 ;! , ar. 'S:>'J- , sinapis, 
p^,;l sinapis agrestis alba. 
\it9i0l mucus narium. j>;_l lacerta, ar. oji^» ; 
crocodilus. ^a-Ls^j t^^;! id.', scincus. \-L'^jal, et toMA^ titillatio. 

)%^ , fiit. \o'„ mj contexuit, 

ordinavit, inseruit, disposuit; 
utoiSioio \\—A. sermonem suum 
eleganter contexuit. Part. 

pass. \l «C--; swAs^ filum 

margaritarum; cfr. ar. j'jL . 

Ethpe. li-L/ trajectus, perfora- 
tus est ; it. insertus est, dis- 
positus est. 

jii^ et Itfo^ dispositio, contex- 
tio. 

i;l amuletum, ar. j^. 

|Lot.C- ordinatio, dispositio. 

tlU latratus canis, ejusdem 

caudse motitatio. 
\L-aI^ incisus, coelatus, lima- 

tus. 
ILa^C- dolatio, limatio. 
>__1;_1 blanditiis dolo mixtis 

usus est. 
;_-l;l caudam motitavit canis; 

it. liirrivit, ululavit. 
I^fol ululatus canum. 

^V^ , fnt. ^oU^ scalpsit, la 
ceravit ; cfr. ar. 'Wji . 

Ethpe. i^ilL/ pass. et refl. 

Pa. \^\^ fortiter, ssepius seal- 
psit. 

Ethj)a. ^i-Lll pass. is; 

I >»'^ — 173 Ibv^^a^, pl. 1^4)0^ iiicisura. 

|^;1 laceratio. 

\l\^L id. 

i_aoa_4;l rostrum, proboscis, 

nasus, ar. y^jL • 
|m^;l et ^iMa^;! cicer. 

y '>~ *^ 1 fut. yo;^ combussit, 

torruit ; cfr. ar. Sj* • 
Ethpe. yfy^ll pass. 
Pa. yj! — 1 id. q. Pe. sed usita- 

tius. 
Ethpa. Sfi^ll pass. 
^C* fomes ad ignem accenden- 

dum ; aqua yalde salsa, ar. 

Ji'> . 
^yal adustio ; incendium. 
I 3v^ rutabulum. ar. H^jy^, 

a il^ movit. 
UA;J1m adurens. 
)Lai2;..oe ut fsfflu. . 

uws;l blanditus est canis cau- 
dam motitando ; tj^op. adula- 
tus ost. 

kaial motitatio caudae. 

koa;! adulator, biandus. 

Ofo» ervum planta, avena. 

iuU' et |eJs-^ stercus capreoli. 

)o» ..»• , fu(. )ootJi , excom- 
municavit, devovit ; rfr. ar. 
yj- prohibuit. Ethpe. y^\Jl\ pa^. 

Aph. y«l-Ji devovit, inde des- 

truxit, anathematizavit ; in 

pios usus consccravit ; cum 

imprecatione juravit. 
Ettaph. >o^lll pass.; abeccle- 

siae communione rejectus est. 
;o^_.. , (-m;!, ar. ^^ anathe- 

ma, res destructioni devota ; 

res Deo consecrata ; excom- 

municatio; jusjurandum cum 

imprecatione; nnq. ti^op. mors ; 

9 ^i^ absit. 
;o^ , ^;! exsecrandus, ssevus, 

ferox,fem. |6>aotL; - ^*;^ ti=^ 

scelesti homines. lii.;^*^ ^so;- 

maledictus serpens. 
|&m;1 subst. id. q. I&3;1 . 
tsll»;! saeve. 
|L<i-ji;l, fjl. ILMotljnequitia, 

crudelitas, violentia. 
^m;! crudelis ; - subst. basilis- 

cus. 
^I^m;! dure, crudeliter. 
ILaue;! crudelitas, duritia. 
^ao;^» anathematizjxns. 
^il^yo^ helluo. 
jLoiAMya^ cibi aviditas. 
^^.Mta^ sorbus doraestica,. 

r 

,SO>\-j^ , fiit- >^o;— j asper, 

durus fuit ; rfr. ar. J._^ .»^ta- 
bit. Pa. uaa^l asperum reddidit, 

exacerbavit. 
Ethpa. xMai-Lll pass. 
^LC- ct \Li^ scabies. 
^C' piscis saxatilis. 
^isJuaC' crassitudo palpebra- 

rum. 
|Lo a.;_L durities, asperitas ; 

raucitas, cfi\ '^^1 . 
^o^— 1 asper, durus, raucus. 
|La- wot-l durities, asperitas, 

raucitas. 
l-JeaM;! rostrura ; proboscis; 

cfr. Imo^;! ; m pl. coxa. 

'^t^ , f"t- "o^o^—- j astutus 

fuit ; denom. flavus fuit. Pai^f. 

prces. |^;1 f. emph. \L\i—L ; 

sitbst. cartharaus tinctorius. 

cfr. heb. :i"in solers fuit, et 

ar. ^j\i-{ excogitavit i'es no- 

vas. 
Pa. >xir-L astute egit. 
Ethpe. ^ir-Lll id. q. Pa. 
bl\l.'yL astute. 
|La_i; — 1 calliditas, astutia, 

nequitia. 
l-^ot-^ et ^-Loi-L flavus, f. 

Ifc^o;!, ; l^o;!) \l.'^l arseni- 

cum ; carthamus tinctorius. 

cfr. ar. ffj. . 
\LJ^ astutus, fraudulentus ; - 

subst. carthamus tinctorius. 174 vJ^ jLo-i-^ status corruptus; cfr. 
ar. j9_^> corruptiis est. 

^«>— A* , fiit. i3o; — -j miscuit, 

adultoravit rein ; cfr. ar. J^> 

Part. pass. l_a*{!_ ; siibst. 

conviva. 
Pa. iSi-1. iit Pe. ; it. acuit , 

incitavit. 
Ethpa. \^i-L\.\ pass. 
Aph. i3^/ acuit, incitavit. 
I— d;_l et |_3;— 1 acies gladii, 

culter. 
1^3^ vel |e3;l subula sutorfs 

vel potius assumentum cal- 

cei. 
|3ja-. vel |3jau^ acios, acumen ; 

trop. vis, vigor ; it. ag-nus 

anniculus, ar. oj^i . 
lldo^ raixtura. 
|3o;- id quod miscetur. 
jLoau^ compotatio. 
i5uC_l , |_a^t_l acutus, accr ; 

trop. promptus, volox, sa- 

gax. 
b^\k^i_L. acriter, promi:)te. 
|La_a-^_L acies, acumen, acui- 

tas ; t7'op. vis, vigor, celeri- 

tas. 
|<ad^al daucus carota. 
|^»a3;l , pl. \il3i^ scarabeus 

niger ; cfr. ar. |ii;l ornithogale ^/an^a. y 175 — |N_3^;— 1 pl. \L-k*^ grumus 
grandiiiis {fjall. grclon). 
y 

prffiscidit, frcgit, inde me- 
taph. decidit, decrevit, pr»- 
finivit, statuit ; c. ^ abdi- 

cavit ; u>C- y^l o preedixit. 

I ".-m'^ vo^;^ psi\ tempus a 
Proplietis pra^monstratum. 

Ethpe. uj^L/ pass. 

Pa. iJoiLl ar. j^i , acuit den- 
tes ; frenduit. 

Ethpa. ubjHl/ prsecisus cst. 

Ettaph. u)^[l/ id. 

^C- , pl. |i(^ scissio, terminus, 
finis; ti-op. decretum ; monilo. 

|_o^ sectio, turma, definitio, 
sententia ; stridor dentivm. 

)— lo ja_^ terminus, decretum, 
definitio, 

ujjnl , |x>)a^ stridor dentium. 

\aoC' et ^ooV-l acerbus. 

ILa—iot-l acerbitas ; astrictio. 

1^*00^^ turba canum ; coUa- 
re canum. 

i^ioU^ separatim. 

\^C- talus pedis. 

|xgu>;-lao joculator. 

?^ 
V— A* , fnf. '<fn .L'> raucedine 

laboravit. 
Pa. \l-L dimisit r/<?izVa ; manu- misit, lil)eravit. Part. act. et 
pass. f ^M liberans, liberatus, 
immunis. 

Ethpa. fi-Lll pass. 

\'^i.. et jLfd^ raucitas. 

Ijoy— , pl. lyo^ — .. liberatio, 
exemptio; salus, scheda eman- 
cipationis ; foramen, cfr. |^&~. 

\f\ — 1 sine sinfj. m.,proqno 
I5|I '^ liber, nobilis, /. \V^\C 
libera, nobilis ; p)l. m. abst. 
^f ll , emph. \^\L liberi, nobi- 
les, optimates, f. |L<;| — « . 
1^^ eslla liberta} ; cfr. ar. 'J. . 

CvIly^I libere, more liberorum 
hominum. ^_I|>)I illibera- 
liter, impudenter. 

|La^>|-l nobilitas. 

|Lo))I vol ILo^ libertas, nobi- 
litas. ILoj^I.» ILoi niors volun- 
taria. |L»r»y> |Lo>jI libertas 
perfecta. oiLoj^^ vel ^ — » 
oiLo^^I sua sponte. jLojl — - 
^ooUa.)) sui ipsorum potestas. 

^1j'Lo>)I liber, voluntarius. 

CvlpLo»Ll libere, voluntarie. 

J^C ^;^: /: ^LJyC-. i>f' >"■ 

^^\L , f ^'^P. , libor, nobills. 
ILoljo;- /v7 |La_.j;- ar.^iljiji-, 

secta roligiosa Arabum Iraiii. 
\'^U- nobilis, prapfectus, vi/.inK«<, 

princeps. 
|Lo;..;-l r:uicit;\s. t^;.. — 170 — tl\\'J^ liber, Yoluntarie. 

f |<il , lyya^ liljertas, liberatio ; 

exemptio. 
PI;!» liberator. 
|L^a4l-l /n^o ILia—;!. , placeiita. 
jLo; 1 ramus spec. palmee ; 

fissura, e/"r. L^ . 
\Laj)L et l^-t^ fovea ; vallum. 

y 
^jLi.-** , fid. (A^) , ar. u->, 

mutus, surdus fuit, raucus 

factus est ; tacuit ; it. sed c. 

fiit. >j.ot -.» jugulavit. 

Ethpe. ^l^li pass.; it. iit Pe. 
Pa. uw^— 1 obmutescere fecit, 

iucantavit ; jugulavit, immo- 

lavit. 
Ethpa. ^i—Lll incantatus est, 

obmutuit. 
^1;_1 , incantamentum, vene- 

ficium. 
Aph. lA^-l' mutum reddidit. 
Lkj^ , ^l;- , f. \ism.'^ et IN*;— , 

pl. f. Ifcul;;! niutus, surdus, 

\ialC' surditas, mutitas. 

^iL , ^-A^. magus, incantator ; 

magia, incantatio. 
|La_^^., pl. \iL.^ ars mago- 

rum. 
\Lotl. raucus. 
|La_^o;l , rel \ieJ.otL raucitas, 

angina. |6sj.o;l vcl l^j.oi-1 guttur. 
^otl gutturalis. 
^f L. prunus arbor et friictiis. 
\L\a1 jugulum ; catarrhus ; an- 

gina. 
^i.;l^M incantationis capax. 

lV~<M , f^(t- i-ot — -J aravit, 
excavavit, scidit; ar. ^'J- . 

Ethpe. Li-Lf aratus est. 

Ethpa. L^Il/ id. q. Ethpe. 

\iir-^ , pl. |Li- aratio; attritio, 
fractio ; vitriolum ; \ — II» 
|L;-) atramentum. 

|L;1 pro |L;1/ finis, v. s. ;-/ . 

|LolIl;1 raucitas vocis. 

'■'■^ ^^^ , fiit. o»ajL.j numera- 
vit, computavit ; imputaviu 
c. % ». pers.; eestimavit, 1 reputavit ; ^iaoi l<^^ 
pone me ita fecisse. Part. 
pass. t-\ .1.. ffistimatus, etc. 
act. imputans ; cfr. ar. '^ 

p p 9 r r r * 

quid tibi nogotii mecum est ? 
Ethpe. ^s>L.ll pass. 
Pa. lall numeravit. 
Ethpa. v=x11l/ , meditatus cst, 

secum reputavit ; cxcogitavit, 

machinatus est. 
j^—aL. , ]d. \i "Atl cogitatio;- 

lamentatio. 177 — ^ojwi. investigator, computa- 

tor. 
|La — ao-JLl mens ; ars compu- 

tandi. 

cogitatio, supputatio, ratioci- 
natio ; consilium ; ap. gram. 
subauditio ; it. cervical, cfr. 
jj^a- ; - t-ajwo- jjf inconside- 
rate. l^—^iL» ^Z^o^ mentis 
cogitationes. \kL^ ojn^ con- 
silium inierunt ; f. ^ ma- 
chinati smit. 

J liJ.al cogitativus, menta- 

lis ; ap. gram. subauditus. 
I 'Ai&l Jiojw nomen subaudi- 
tum, pronomen. 

ILolala*. subauditio. 

^a*al , pl. [iL».a1. enumeratio, 
supputatio, computatio ; cen- 
sus, summa, ratio quse reddi- 
tur, opinio ; ar. jLU- ; it. 
cer\-ical, in pl. ars numero- 
rum, arithmetica. ^ ^>n t JLlt 
sino numero, innumerabilis. 
^pAft^ '^ propter. 

^aAoJl numeralis, ad nume- 
rum spectans. 

t__j\aa__il cogitans, cogitandi 
faeultate prseditus. 

ILaj^caall cogitatio, considera- 
tio. 

I i^t iii i ia computator, astrologus. I^^^M , pL ^-> ii..>0 , |N->^ -.w. 

cogitatio, mens, consilium. 
^j^aLos mentalis, rationalis. 
^i^j.^^M et t.i-^>..^ao cogitabilis, 

cogitativus. 

|Lai,-\>..6oo cogitatio. 

r 
s<i*A*» , fut. I.. »..! utilis fuit, 

profuit, iiler. in jmrt. iisita- 
titr: <,.JLL, ^IaI. , utilis,aptus, 
decens, necessarius. ^ [L^ 
utilior quam ; nnq. act. opus 
habens; it. subst. in pl. emph, 
1^.'."»! res necessaria? ; verba 
usitata. 

Pa. u*Il nt Pe. 

Ethpa. ^uJtLll usus fuit, pler. c. 
o rei ; tractavit, familiari- 
tatem habuit, c. o pers. ; 
midierem cognovit, c. u» vel 
S. ^jm.; oblectatusest. 
, pl. \i .'."iil usus, neces- 
sitas ; necessaria subsisten- 
tia ; debitum, oflicium ; usus 
loquendi, vocabula. 

\L^&2^ usus, utilitas. 

^ /...'. , jLa .1»- ro/ jLa- ..«.i. 

utilitas. 
I- '■■^'- utilis. 
^t|/.>'. utiliter. 

. ..^ n^ I -■»■ «.- , USUS. , fut. obscuratu* 12 ^.^ — 178 — est ; it. impers. bA»l adves- 

perascit. 
Pa. yll obscuravit ; vespere 

aligmd fecit. yjLLsBo ^Co» H-f 

venit mane et vespere. 
Ethpa. yllL/ pass.\ trop. excse- 

catus est. 
Aph. yl-/ obtenebravit. 
Ettaph. yl-LL/ pass. 
^LI. , pl. |Iaj,l tenebrae, caligo ; 

it. cclipsis. 
)i^>l tenebrae ; it. vertigo. 
|lia*l tenebrosus. 
^A^Il o])scurus ; trop. miser, 

inops. 
yoA^ , ^aoA- , /". I^sojL. , tcne- 

brosus, turbidus ; suhst. in f. 

tenebrae. 
ILasall obscuritas, ^j/. ILoaaill . 
jlaa^ et pisaa^ tenebrosus. 
|La)^aa^ obscuritas. 
tiA*^io ol)teucl)rans. 

^^^Aa* , fut. ^aA«J confla- 
vit, fabricavit : struit, machi- 
natus est ; it. meditatus est ; 
\\ly ^\L. conspira^it. 

Ethpe. '^i-L/ pass. 

Pd. 'vJl fabricavit. 

jtU- ars aurificis. 

I^J^jI. , p)l. ItC^LuL conflatio ; it. 
conflatilo, aurificium, orna- 
menta midiertm. )UL ptisana. 

OoaI et (ul aurifex. . 

|l::LaIl id. 

|Ln \.»^ conflatio. 

IJo L,\a,pL UoI^Lm tempestas, 

agitatio fluctuum, fluctus ; 

trop. periculum. 
"^-l^LJ verb. den. a pr<^c. 

fluctibus agitatus est. 
)li.aI»Jo procellosus. 
)1^La.4^^m id. 
ILajL^i.*^^» tempestas. 

I&Aa* _ Aph. >o_iL/ coenavit. 
|&...baj^ et l^^j^/ , pl. |^L.ma^ 

coena. 
^bol.. id. 

1^^*^ sedificium fornicatum. 
IjJ.1, cfr. \U»"^ , prselium, tu- 

multus prselii. 

u^-A* , fut. i^—Lj passus est ; 
compassus ost, doluit ; cfr. 
ar. ^i . Part. prces. «^[—1 , 

I i\L vel \H patiens ; subst. 

np. gramm. passivum ; ac- 
cusativus. Part. pass. u>..Il , 
Jj-jI. ; adj. conscius ; ^-AI uJ!j-. 
compatientes (euTiaOotivT-s;). 

Apli. ijL_l/ pati fecit, afflixit. 
|<n_iL/ ulj» , pl. \of\^l ■..-»«« 1 
thoopaschita,A6ere^2Cor?<ms^6?- 
tce nomen. I ikl 179 — \11. , pl. ^Tll passio, compassio ; 
compunctio, dolor, tristitia. 
it. spec. in plur. affectiones, 
passiones animae, libido ; cfr. 
ar. l^^ sensus. '^a^ iaI vel 
^ft->oi.r. coram sensu : ex ad- 
verso ; palam, aperte. 

1^*1 et \L»1 , passio, sensus, 
sentiendi facultas ; cfr. ar. 

^ ml U- ? thymus. 

^ill passione abreptus. 

^■.,t| ill cum passione, dolen- 

ter, cum compassione. 
^m passionibus, cupiditatibus 

deditus ; pravus, perversus ; 

qram. passivum. 
^<i*l ad passionem spectans, 

passibilis, compatiens, miseri- 

cors ; ap. gram. passivum, 

accusativus. 
^I^oaI passive. 
ILailaill passibilitas ; ap. gram. 

passivitas. c. jj impassibili- 

tas. 
|LI1 aifectibus obnoxius ; con- 

tristatus ; luctuosus, tristitia 

afficiens ; nnq. id. q. ^^ 

conscius. 
t>l\!LlL cum dolore, tristitia. 
\ iIaJo pati faciens, afflig-ens, 

f. l^^ltJ» ; ap. gramm. acti- 

vum verbum. » passio. 

et ul^^M affligens. 
doloris inflictio. IL 

)0^<~jk» , fut. ;>oo^^— .1 signa- 

vit, obsignavit sigillo ; muni- 

vit signo crucis ; occlusit, ci- 

catricem duxit ; ti^op. ad fi- 

nem perduxit, complevit ; intr. 

se occlusit. Part. act. (aoCw ; 

subst. sigillum, signum ; ci- 

catrix; cfr. ar. 'J^ . 
Ethpe. ;oiL.L/ signatus est. 
Pa. y9bL id. ac Peal. 
Ethpa. >on1l/ absolutus, per- 

fectus est. 
^Cw , \mL^ signatio, cicatricis 

inductio ; signum. 
xLal , \mIo1^ conclusio, finis; 

lectio completa, finalis ora- 

tio. 
^CwM obsignator, rem confir- 

mans, perficiens. 

JLjJKs^ , ar. cni , affinis, ge- 

ner ; sponsus. 
Pa. ,^n1 V. denoni. dosponsa- 

vit. 
Ethpa. ^e^L/ iiupsit, matrirao- 

nio junctus cst ; trop. con- 

juuctus ost. 
ILaj^Cw dospons;itio, nuptiii'. 
|_jLaI affinitas. L&u. 180 — LCw ^jfcJlao affinem faciens,/". |6o^ulao. 

^J^oA* inus. in Pe.; cfr. vA^. 
Pa. ^bL confregit. 
Etltpa. iS^Il]' /joss. 
^atu. confractio. 

^ J^A* _ c/"/". ^^ superbe pro- 

gressus est. 
Ethpe. »L.L/ se jactavit. 
Pa. \tiL superbivit. 
Ethpa. jfclL? ut Ethpe. 
Aph. tfcu*. / superbum reddidit, 

inflavit. 
I^La^ fastus. 
|;*L. superbus, inflatus ; glo- nans. 

4 * |Lo^*Cw superbia. 

tL^ , IjLft.! superbia ; gloria, 

decus. 
I^nJIm mollis, tener. 
ILoyfcwlM viriditas ; cfr. ar. ^ai 

viruit. 
pjN^iJo superbiam excitans. 
I joCwL superbia ; fastus. 

J^^— A* inus. — Pa. lLL accu- rate definivit, comprobavit » 

cfr. ar. ai et i.b. . 
Ethpa. llLll pass. 
Palp. fc^Cw , ar. c..^ et c^.i>, 

excitavit ; allexit, sollicita- 

vit ; titillavit. 
Ethpalp. eJ.NlLf pass. 
I^ILo^ incitamentum, blandi- 

mentum, excitatio ; titillatio, 

pruritus. 
^j^ILo^ concupiscentiam exci- 

tans. 
fcw.fcJ. , \LJiL accuratus, exac- 

tus ; comprobatus, certus, ve- 

rus; purus, genuinus, merus ; 

f/jj.^ram.regularis. y ooi fc-Cw 

verum est quod, certum est 

quod. 
fr_I|6-^l accurate, diligenter ; 

vere, proprie, certe, regulari- 

ter. 
ILo^— .^1 exactitudo, integri- 

tas, veritas, sinceritas ; ap* 

</ramm.regularitas. |LoN*&J»a 

accurate, vere. 
SVtiL saccus, V. s. ^l . 

I . ^u> 181 ^H> ^ J nona littera alphabeti Sy- 
rorum ; nnmeince valet : 9, 
etc, confer superiores lit- 
teras. Respondet gemince lit- 
terce arabicce i^ et ^ ; nnq. 
cum arab. cj, h et cum hebr. 
S permutatur, ut : V-gos , 
'J:» occidit, jj — iL^ , -3:2 , ^it 
umbra, ^Jk^ , ^Ji macta"vat. 

1^1 — l , fvt. ^\—^ bene fuit; 
feliciter sehabuit m; «-al— ^ 
ovsl:^ valuit, Iffitus fuit. taj^ 
woia^Ix o>^ Iseto fuit animo, 
>3 ^»_o ti|.— ^ vel «-.oiS—uxs 
placuit ei ; c. ^ melior fuit. 

Ethpe. ^\-ll\ felix fuit, 1»- 
tus factus est. 

Po. yr\ V^ benefecit ; })aravit. 
Part. act. i:al^ nnq. ^\^ ; 
o^ va—I^ se parat. Pai^t. 

. pass. va-I^ , I ">.(>ao - aflj. 
prsesens, nnq. habitans. 

Ethpa. cal^L/ pass. et reflex.; 
inde adfuit, advenit. 

Apb. ^\y recteegit, benefecit ; 
reparavit. ILaao^, bonus successus rei, 
prosperitas. 

a_^ , \lo-Ll , pl. |Li_::=i4 
gratia, benignitas ; benefi- 
cium, eleemosyna ; gratiarum 
actio ; t7'op. oleum sacrum 
infirmorum vel catechumeno- 
rum ; massa ex reliquiis sanc- 
torum confecta, cfr. )1L. ; ad- 
verb. low^D *^-^ Deo gratias. 
ILaa^ «-^ >.^ V vel «-ioi mihi 
benigne fecit ; |Laa*^ ^c^ be- 
neficia contulit?'» aliquem c. 
"^ : yLa^-4 "^^ gratias tibi 
egit ; gratum, benignum se 
prtiebuit erga te. 

^alo^ prseparatio, dispositio ; 
conatus. \L'»<^ »^ se para- 
\at. I^Aij k^o^ etjmologia, 
locutio derivata ex confusionc 
Si/rorum inter izrjvxoy.oyix 
et £t'j[jioXoyCoc. 

|_ii>|^ ct minus recte | \ -^ ^ 
bencfactor. 

|LalA(4^ et niiuus rectc jLoiii^ 
beneficentia. 

ILa^-goo prnmptitudo. 

cJ^a^^io {tronipte, parute. c^ — 182 c.^ \^[l , V. s. ^i . 

^o\l T£(o; , saltem. 

u»o|^ , Taco; , ar. u-jj^ , pavo. 

IJ^; , r. s. >^ . 

o) [.'S.j ], TsXXivrj , conchylii 

species {gall. tellin^). 
Ua^^i , cir. pers. o^ll^ amicu- 

luni. 
\i3>\l zi'^px, cinis. 
^a^ol^ TxywTov , portio, demen- 

suni. 
ua»o>^^f^^ Tartarus, inferi. 

corona lapidum in pariete 
prorainens {ar.Ji,^[ ). 
i»i^4 '^a?<76? , planta pedis. O^ , fift ^:^ (|uaesivit, res- 

civit. 
Ethpe. ta^L/ divulgatus est, 

porcrobuit ; serpsit rumor ; 

cfr. heb. --n et ar. 'Lii rep- 

sit. 
Pa. ina^ divulgavit. 
Ethpa. isJ^ll pass. divulgatus 

est ; celebris factus est. 
Aph. ca^^ et minm recte fca^^/. 

nuntiavit, pra>dicavit ; r. >^I 

rei, nominavit, renuntiavit. 

de re docuit. 
v:^ , ar. i^ , lacerta, 
ij4 » ^=^ ^'^ ^^i , \^\i nuntius, 

fama ; trop. status, modus agendi ; ap. gramm. prsedica- 

tum, {id. q. ar. j'\L). ^'^ ^_i 

qualis nuntius tuus : quis es 

tu ? qualis status tuus ? quid 

agis ? 
i^ , ^^ , V. s. oo^ . 
JA^ prseco, nuntius. 
>^ .->{, , i -^.'>f, famosus, insi- 

gnis, multus ; ap. gramm. 

frequens vel regularis. 
ILaa-La^ celebritas, 
|i^^ et minus recte ^\^ , 

f. emph. |6-.i^^i internun- 

tius. 
|Laj^^ et ILoiA^M nuntiatio. 
|L(i)t>^^ festitm Annunciatio- 

nis. 

ils^i^ obsonium ex acido lacte 

confectum, ar. ^ir . 
Ifl^ ,pers. cijjj]^ securis, cfr. 

|f;.a^ ; it. sal candidum, pers. 


i^ , fut. u.a4^ mactavit, 
confregit ; cfr. ar. 9u'i et ^; 
it. humectavit, rorem vcl im- 
brem effudit {cailum) ; cfr. 
ar. rdtli exundavit. 

Ethpe. i*»^L/ confractus est. 

Pa. CM^^ penitus confregit. 

Ethpa. <-*a4L/ jmss. 

\ *« ">j, , pl. I-Ha^ macellum; ^ 183 — ^ it. pulmentum ; J— 1»*^^ Cv—o 

culina. 
t '--^l mactator ; coquus, a?-. 

:^Ly . 
\la.lk^ mactatio. 
^LLa^ confractio, mactatio. 

^ m., pl. ^J^ , Pk^ , he/j. 
"i2:i et ar. '^ , st. c. >. "^^ : 
c.aif. V^-~p..^,f.]LAi 
vel \L^^ , pL 1^^1=4 capra, 
capreolus; caprea, dorcas. 
r 

jUL.^^ , ar. 'S^ , tjmpanum. 

)Ja-\ji^ dim. prec. tjmpanum 

parvum. 
"^^oi^ verb. clen. tjmpano lusit. 
U_^ ornamentum muliebre. 

) X^^ hjd]'opisis species. 

le^lrx^ ,pl. \tiLb>^ tabula alta- 

ris, inde altare; tabula ludi la- 

trunculorum {(jaU. echiquier). 
\\<^ , 1-:^^ et \{<^ tabel- 

larius, cursor. 
|Lo; "S-^y tabellarii officium. 
fc^li "\-\\j tabellarii vel curso- 

ris more. 
I^a^ tabularius {gall. archi- 

viste). 
li«a^ ferreae jumentorum so- 

leae. 

^■ "^ ^ , fut. ^v ->^' et >xa^^ mersus est, se immersit ; sig- 

navit, sigillo munivit; cu- 

dit ninnmos; trop. in somno, 

volvptate demersus est. Part. 

pass. y>.^ , \-LLy , f. pl. 

I&in".^^; siibst. claustra reti- 

culata ; cfr. heb. :'--j et ar. 

rS, . 
Ethpe. ^xa^L/ pass. 
Pa. \\ -\\ mersit, immersit ; 

iniixit. 
Ethpa. •sx-a^L/ j:)0S5. immersus 

est, impressus est, signatus 

est. 
Ettaph. ^k^LL/ immersus est, 
l-iix^ submersio, impressio ; 

obsignatio. 
\^% , pl. U^ sigillum, signa- 

culum ; gemma ; impressum 

signum, t jpus matrix ; trop. 

stjlus, rhjthmus ; species ; 

panis obsignatus nondum con- 

secratus ; palus ; in pl. si- 

gilla virginitatis. 
|_Ia:a^ imprimens, immergens. 
^a^ et U^a^ orbiculus utris; 

ricinus seu species tineae. 
>xJ4 , \JJ4, , /. \LSl im- 

mcrsus ; sopitus. 
|Lfi %.->^ imm(>rsio ; depressio. 
) LLaI submersio, subversio; 

trop. somnoleiitia. 
^J^M , ) — li^^ , /■. emjfh. k^ — 184 — ^A^ submergens; sub- vcrsor. 

]^-^l ef |o-^^, sartago; jjanis in 
sartagine coctus; cfr ar. jJil», 
c^ pers. yV; . 

Ii';^ , pers. ccj/ii , securis ; 

rfr. I>j4 • 
(^i"; a^ saccliarum album, 

^)e;'S. - ar. ijJ^ . 
'^->l\k^ pers..ar. ^341;^, creta 

(gnlL craie). 
jl^a^ gomitus, compunctio. 

sartago ; trop. angustia^ ; cfr. 

TiqYavov, et ar. ^vt . 
Pa. ^^ V. denom. sartagine 

coxit /'(?/frixit; ti^op. cruciavit. 
Ethpa. ^ ^LL/ pass. ; trop. 

in angustiis constitutus est. 

ti*^^-^ _ ///?<s. in Pe.\ cfr. ar. 

'jaja gravatus est. 
Ethpe. k^L/ vexaAut, dure 

tractavit, c. «^ pers. 
Efhpa. ; — ^L/ id. q. Ethpe.\ 

if. rixatus est. 
l>*-v4^ ef \L^ contentiosus, 

«filumiiiator. 
I;«4*t objurgatio, disceptatio ; 

conturaelia ; dolus. 
^-j;>^^ disputator, rixosus. 
\i->i^<^ ,ttirc..pers. ^^^iii sig- num regium in fronte edicti 

impressura. 
1;-,^ raensurse vel ponderis 

nomen. 
|is^ caudse resectse avis. 

!> 
lot--^ , fitt. I<n-^* erravit, 

vagatus est ; cfr. yl^ . 

[-lo\^ vagatio, aberratio, 

»^o/(yvt td. q. t^o^ . 

^»oia^ stirps, familia, cognatio, 
gens, tribus ; cfr. ar. j^C ge- 
nus hominum. |_sooitt_^ ;_» 
cognatus ; ex nobili familia 
natus. 

^L*oia| stirpe nobilis. 

Pa. )oo\l V. denom. cognatum, 
affinem fecit ; familiarem rod- 
didit. Part. pass. \-Moy^ ; 
adj. stirpe nobilis, /. |ftooo»g^. 

Ethpa. ^oov^L/ pass. affinitate, 
cognatione conjunctus est. 

Aph. >ioy^l id. q. Pa. 

ILaieov^» nobilitas stirjjis. 

^Mov^ affinis. 

Ijov^ meridies , ar. '^ii . 
^lyov^ et ^jjov^ meridianus, ;j/. 

/■- IMo>^ • 
t^ljov^ ct \L-l}(y^^ tempore 
meridiano. 

lou.^ , fi(t. |a^j assatus est, ^a^ — 185 — oa^ trop. defecit ; cfr. ar. vi^ 

assavit. 
Ethpe. «-.OL^Lf assatus est. 
Pa. i-o ^ assavit, exussit ; 

trop. vastavit. 
Ethpa. L.a^Lf;9ass. 
|_Ia^ et (— Io<4 assatio. 
|_I^a ^ assator ; /. emph. 

\bJila^ forceps. 
ILallii^fioe assatio. 

Vi^ CL^ _ Pro imisit. Pe. ua_4, 
usiirpatur ^[^ q. videas. 

P^4 5 K r^4 ' ^=4 bonum, 
proventus terrse, b?atitudo ; 
interjective ystirpatur, in st. 
abst. : f \L\i uaa^ beatitudo ei 
qui : beatus qui. (!;» (aU oo^ 
k-^jaA^ felix ego quia vult 
I)ominus salutem meam ! ; - in 
st. c. plnr. cum pronomine 
suf/ixo, c. vel sine ribbtti. 
IV— a,^ uoia_3a^ beatitudines 
homini : beatus homo. y-i>a^ 
et y_^ y— >an -^ beatitvdines 
fiicp, beafitudo tibi : bcatus 
■s. ov^a^ beata est. ^oo><M3a^ 
heati sunt. (— aa^ waovi bea- 
tum dixit ; J-Iaa^^ lo—l di- 
f/uus conf/ratu/ationibus : gra- 
tulandus. 

c:» — l , \-Ll, , /". emph. iLa^ , 
st. c. e^ , pl. m. ^Hi- 1^. /*. ^la^ , |6>!!a4, bonus, prse- 
stans, nobilis ; suavis ; pretio- 
sus, aequivalens pretio ; - c. 
^-i , melior, melius ; subst. 
speciat. in st. emph. f. bonum, 
prosperitas ; bonitas, virtus ; 
benignitas, beneficium, gra- 
tia ; pr»mia ; |L_i.w>o> f-^ 
primates civitatis. o>^ v "^i 
l^la^ benigne eum allocutus 
est ; c. su/f. u.N_a^ bonum 
meum , ^ooit^ bonum eorum. 

^ooi^ I:^ <^i "-^ \ benefici 

eorum ; c. w.)o/ gratias red- 
didit ; k^-^L La_^ J si tibi 
plac?at. - Adverb. ua—^, mul- 

tum, bene; c. ^ » melius, 

potius, magis, longe. i^|,> M>t 
permagnus. ci^ '^^ admo- 
dum, magnopere. t-..,^ «-a.^ 
quam maxime. ^ ta^ potius 
quam ; ^a^ v» ctsi, quamvis. 

6>I|A4 ''f^ne, recte. 

a_i^ , ILa — ^4 bonitas. 

(lao^ beatus, f. emph. \L^a^ . 

Cvl^laa^ beate. 

ILalaa^ beatitudo. 

(jfcoa^ felix, beatus. 

ILaj^fcoo^ beatitudo. ^oaLaj^^a^ 

Boutitudc^ Vestra, tifuhis hn- 
norificiis Patriarchce velEpis- 
copi. 
C^<4> tibiale. ^*4. 186 — A^ Uiista^ , pet-s. oj'y , saccus pa- 

Itulatorius jumenti. 
i-s^<4 vox latina, toga. 
|N*t<i^ opulontia, superbia. 

vxaO^ vel potws Pa. ^a ^ 

amovit; cfr. ar. '^\\> , aber- 
ravit, et '^"^ . 

\La1 ct \LL^ spatium tempo- 
ris. 

^a^ -cfr. ar. \h\y demisit 

caput. 
Pa. 1^,(4 dedit, tradidit. 
Etlrpaii. ».4<4'-/ supplicavit. 
^— 14*4 supplicatio, preces. 
|LalI^a^6oo deprecatio, suppli- 

cutio. 
|iL-4a4 , ;)/. 1^14 «4 ^>otrus, 

labrusca. 
J_4at uii(l;i?, fluctus. 
^_4*-4 tutliia ; cfr. ar. lj/, 

{gall. zinc, antimoine). 
caeaa.f,a^ lusciula. 

^Q-^ - Po. ^ obambu- 

lavit. 
Ethim. <4,ll id. 
U.o^ obambulatio. jj—lo^ n -^ 

latrina. 
A^a^ , ar. J/iy , verruca. 
'^*^*^*i TijXoxTt; , palpebra- 

rum durities. ILo^Hi^Na^ contradictio, oppo- 

sitio. 

^aiM(4 '^OIJ-O^, liber ; epistola. 

(j»o.)<4 TOVOJ, tonUS,^j/. i^a.)*^, 

ixibIjS^ syllabaj . 

>pn „x , fiit. u»aga volavit ; 

t7'op. saliit, vagatus est. 
\taL^ volatus. 
M»a_4 id j-if. pavo, pl. ^»£4 . 

■zxo);, ar. ^jjik . 
\Lal^ et ^ttx4 qui alte volat. 
\taLa.^ volatus cum gyratione 

in aere. 

«2l»x , fnt. i3a_|j natavit, 
supernatavit, inundavit, inun- 
datus est ; trop. in superfi- 
cie mansit, levis fuit. \ 

Ethpe. lA^I-L/ inuudatus est. 

Pa. vSi4 iiiundavit, submersit. 

Aph. 1^4? natare fecit, exun- 
davit, submersit. I 

^a^ et \k(^ natatio, navigatio; ' 
ratis, ar. Sji» . 

\i&^ , gutta V. s. lA^ . 

\ii>^<4> '^d- V- l^^<4 • 

I— i3a-4 inuiidutio, diluvium. ar. jlJVl» . ^a^ ad diluvium spectans. 
J_9a4 natator, navigator, pl. 
|ia!l4 omenta viscerum. ♦•^ — 187 — L*i ^LLy iiiundatio. 

]^'l superfieialis seu incurio- 
sus. 

& t| ^'/y ^perflcialiter, incu- 
riose. 

|La41^ innatatio. 

{AIo^ natatio. 

I ^°i.|,^» et I 1*^.^^.^ navigabi- 
lis. 

ILalsu^ exundatio fluctuum. 

^LJf\k<i^ TOT^a^tov , topazion. 

cn>tto.>>tt3a^ T'jowvix6?, procel- 
losus ventus. 

<- a-Sa^ tot:'./."^ , topica, pars 

rhetoricse de locis communi- 
bus tractans ; pl. no.^^a^ et 
\ li^J^n i TX TOT^f/.a , loca 
communia seu generalia. 

^M^tt^ , V. S. s.tti9\{j . 

toparcha, prae fectus re^zo- 

W-^ , /'"/. ja — fto volavit ; 

t/s/^. in part. prcGS. |; .(, 

volans ; 0-. o?-. jit volavit. 
Aph. '*—4,l volare fecit ; ;— 4/ 

yooi animum adjicias. 
li— .^ , pl. li_4 /"., avis, sjjec. 

avis prtedatrix, c/"r. ar. jjw . 
1)4 mensura, spec. spatium, 

intervallum, momentum. \>^ y 1)4 fiuantum temporis ; cfr. 
ar. jjb limes, \jji> una vice. 
- adverb. \C^ 1)4 ^^^- 

>*-4 > l>4 » i^^- rW > l5*-4 
mons ; c/V'. or. j^ et heb. -n::. 

1-1)4 montanus, f. |^—)4 ; 

subst. regio montana. 
I^ 4 septum, ovile ; cseno- 

bium ; cfr. ar. Oji jii et heh. 

ixDOjf&^ Topvo?, tornus. 

v^)4 et LO)a-.J, r/(/e v;5^4 ^^ 

^4 . 

!> 
, /^?/^. U.0 ^ linivit, 

illevit ; ^roy^. adjunxit, falso 

attribuit. 
Ethpe. '^^11 pass. 
Pa. iaL4 polluit, inqumavit ; 

Part. act. ^a. ^ . Part. 

pass. cka^ , |_ka.g^io ; trop. 

profanus. 
Ethpa. tj.4'-' P*^^^' 
^14 pollutio ; bubalus. 
I^a.4 ^t Uo4 pollutio. 
^14 illitio, litura. 
ILalo^ poUutio. 
1^*4^ sordes, inquinatio. 

l4 1 1^4 J^^JiiJ^us ; adverbial. 
usurpatum, jejune. L«__t e^ 
remansit jejunus ( ar. iVi j-r 7 , /"j/^ 1—^* turbavit. 
"^ , |».l^ turbatus. 188 — Ethpalp. V-.*— 6-4'-? turbatus 

cst. 
\L^CL^ perturbatio. 
jjA^ , rtr. ■'JWl» , splen, lien. 
I '^^'-i ct I '■''^'"l splene labo- 

raus. 

^M^ , pit. ^Jlgo moluit, com- 
miuuit ; \^i^\ fC» ^ Scrip- 
turse verba adulteravit. 

Ethpe. <^ll pass. 

Pa. ^ vt Peal. 

\\l.\j molitura ; masticatio. 

\1LI . pl. )_J14 , f. \LLl , pl. 
\LllL^ , ai\ d^S> , molitor, 
molitrix ; in pl. dentes mola- 
res. 

iLl^ molitus, ar. o^ . 

I-Jculj, molo, ar.Oi^^. 

|ii..|,Cs>e molitus. 

» o*^ , /"//^ ja__lgJ tenesmo 

latioravit. 
Ethpe. iL^ll id. 
\iL^ tenesmus, ar.j\»S> et jG-i . 
Ija^ podex; hffimorrhoides. 
|^i4, vehementior tenesmus. 
^,;4i '^e^^ap-Tfi, quarta indictio. 
|ai^ , ;)/. \ly^ TSTpap/Y)?, 

tftrarcha. jLasj;^ tetrarchia. 

>_4 , l^ , jj/. |U4 , ct il4 , 
;>/. ILJI4 ^t \^'CA> podex. 

^44 , pL 1:44 «^ ^^4 ^'««^- 

in pl. tantum albugo ; oculo- 

rum sordes. 
^li^u^ albugine affectus ocidus. 
^14, ar. "liib, ex tribu arabica 

Tay ; arabs in genere ; mos- 

lemus. 
Cu|l-4 arabice. 
|La_14 g<?ns Arabum ; islamis- 

mus. 
»^a__44 ''^^ '"* -5"l Jiomen 

avis, ar. jjhA^ . 
i*s<ii^4> ^'^-^" ^^t- titulus, in- 

scriptio, pl. A \(f . l . 
(jssa^;44 '^ticcpTcao^ , qua- 

triduana febris. 
1^4 et ^^l , pl. ^^ , s^. c. 

>."vi.^ , Tip-i^ , pretium. 
^aik4 TrajJLsTov , thesaurus re- 

gius. 
^(ilv4 Taij-isTov , fiscus. 
\ lia4 j ?^''*' f ^- » liber, 

tomus. 
^-4 , 1^4 ' ^"'- '"^iV , lutum. 
>.i.|, , |1L^ luteus. 
^a^ci^ '^^^^'^wv , faber. 
ILo—i^a.^ '^■^"/.'-■ovtxYi , ars tec- 

tonica. 

ii4 (■'( iWj > ^- >•*• t*^ • •^«H — 189 — H zzyyq , mo- 
artificium, I yl et tf^ T3c;(a , forte ; quin 

etiara, num. 
y^^ bullivit. 
^14^(1^ ebuUitio. 

iis^^ pi. CH 

dus, ars, spec. 

fraus. 
\\\Wi dolosus. 
Pa. ^l V. denom. a ^la^ , arte, 

artificio usus est ; decepit. 
Ethpa. ^ a^Lf id. ; confinxit, 

confictus est. 

^laa^ dolus, fraus, machinatio. 

^ua^Cv» dolosus, versutus. 

!) '^ 
JLrjail.^ et ^^ , ;;/. \JiLs4, 

Ta^t?, ordo de re et personis ; 
inde statutum, canonos, ri- 
tus ; habitus, ornatus ; vestis 
■ officialis, ornamenta sacerdo- 
talia ; cohors militum. ; — a 
\a^l satelles. 

vtift.m^^ , p(. icM.cin •>!, lU. •Mis^ satellites. 

-A^ V. denom. ordinavit, composuit ; collocavit, sta- 
tuit ; ad ordinem sacrum pro- 
movit, instituit, constituit ; 
distribuit. ILiabOs^ tw^ j, par- 
ticulam I^ucharisticum rite 
sumpsit. Pa7't. pass. uioLg.» , 
^^fts^ ; frnp. modestus. Ethpa. oal^L/ pass. 

i*a3a_^ , |-*kaa_^ ; ordo de re et 

pers., Ordo sacer ; ordinatio, 

regula ; communio eucharis- 

tica ; tractatus. 
^l^^ ordinator, conscriptor ; 

ritum missae perficiens seu 

celebrans presbi/ter ; ap. 

gramm. ordinalis numerus. 
|La£D.x^ , pl. ILofia&^ oi^dina- 

tio, regularitas; ordo; hierar- 

chia ; regula. |La ta_a_^ jj 

inordinatio. 
I L niw^^ communio eucharisti- 

ca, ordmatio ; c. jj inordinatio. 
Iiw^^fcoio ordine msignitus. 
^^ol-^i^ Ta^eojTY); , apparitor, 

officialis judicum. 

U^ , ^^ , pL ^ , CS^ , 

st. c. i.^^N^ , natu parvus ; 
minister, servus, satelles ; c. 

Suff. ^ty^el^L^ vel c.oi(i_!!l.\^ , 

servi cjus ; f. emp/i. jNA^ , pL 
^Il^ , l^ll^ , juvcncula ; 
ancilla; it. sed. c.pliir. ^^^i,, 
C±y , puer, juvenis ; |eCl:i^ 
puella?. uojol/ ^ jj_^ fratre 
junior, minor natu. p; ji^ 

) I^JL. ^ niinor sum quam 

ut poccom. )_)o»v:> U^ anuno 
juvenilis. ^^ .\j, fXfc puori 
teneri. ^ 190 — x:^^ Pa. t»-^ V. den. juvenescere 
fecit ; frnp. imminuit, 

Ethpa. li^L/ juvenuit ; trop. 
renovatus est. 

Ethpan. ^ajL^l] id. ; illevit, 
cfr. ar. ji id. 

pali».^ dimin. puerulus. 

juvonculus. 
^aX^ puerilis, juvenilis. 
al\j, , |L(il\j, pueritia, satelli- 

tium. 
I \ '.\], et [Hilol^ juvenilis. 
ft, Xf, , ILol^ coUectio juve- 

num. 
V^<4) renovatio juventutis. 
IVw>-v\^ jamtce vectis ; calceus 

fcrrfHis animalis. 
lC-l^ cf \i-i^ scopula ad 

detergendas corporis sordes ; 

cfr. ar. yv;i> et pers.^j\^'j . 

ILa^ pisciculus. 
y 

wJ^^ _ Iniis. ; cfr. ar. «lC 

cxtonuatus cst. 
I ■■ ■ '^ ■f, tenuis, oblongus ; si- 

mus. 
t-l— ^ tenuiter. 
^ " ' \ \, , |La « i\y tenuitas ; 

forma oblonga capitis. 
^4-H pi|?<'r, umbratilis, v. seq. 

"^^"^^ - Pa. ^ , ar. jlt , et heb. bbs , texit, obumbravit, 

operuit ; tecto instruxit. 
Ethpa. '^i-S^ll pass. 
Aph. -^] id. q. Pa. 
-^. 's.l , IJ-X^ umbra. 
^.s^ umbraticus; trop. figura- 

tivus. 
N^|I:i^ figurative. 
\L .tS.^ , p)l. iL-HjJ^ umbra ; 

metaph. figura ; spectrum. 
iL^i et \L-^^ , f \b>\^ et 

jfcA^ , umbraculum, taber- 

naculum, tentorium. pl. 

^^x», lb^»e et ji:^C4» ; - 

U — gsioi in nmbraculo : se- 

creto. 
li^LgJo ([ui tegit ; tectum ; tegu- 

mentum capitis muliobre. 
^L , )^i , ;)/. U^i , tec- 

tum ; laquearia. 
^, \^ et i)|_;, ar. 'jy , ros. 
^Hiv^ et lH^I^ roscidus. 

)^i , fnt. )9^.jL^ , ar. 'J^, 
oppressit, Iffisit ; fraudavit, 
meritam gratiam vcl dobitum 
prsemium negavit ; male trac- 
tavit, sprevit ; calumniatus 
est, decepit ; seq. jlaji , finxit, 
simulavit ; se dissimulavit. 
|La — -L^ ^*-^ ingratum se 
praebuit. ]l'f^ x^H promis- 
sis non stetit. ^ — 191 ;^ Ethpe. yijL^ll pass. 

Pa. yiS^ id. q. Pe. 

l-sft^L^ et I Iion 's^ injustitia ; 

calumnia. 
^oJS^ , I— iaJ^ defi'audator, 

oontemptor, oppressor; injus- 

tus, infidelis, ingratus. ) i»/ 

|N_soa2s^ ager sterilis. 
CvI^tia^L^ injuste. 
ILasoal^ , pl- ILSsoo:^ injustitia, 

infidelitas ; fraus ; ingratus 

animus. 
|ivi.\^ oppressor. 
ILaaaXj, injustitia, calumnia. 
liaJ^a^ , et |6^a| panis moUis, 

placenta, ai\ ;»U^ . 
IJaA^ , ricinus ; cfr. |ia£.\^ . 

l^i^L^ talentum. 
) VI m.'!^ , pl. I ^^fl^w.^s^ , ar. 

j.L^ . talisma, ars magica. 

>i>^^ _ Ethpe. >!^l\ lethali 

sopore afiectus est. 
l-^^La^ sopor lethalis. 

|La_L\^ ut |_ila-4 . 

I^ — 5«SL^ palus ; ca'num. 
paA.^, ricinus sen insecta. 
V-1^3^ . pl. I— " . ' . "><(, lens ; 

metaph. lentigines seii macu- 

Ise in facie. 
|La.l&2L^ lentigines. 
) — Laalai^ latrunculorum lu- 

dU8. 1« — L^Sl^ xeciisjamice, solea 
jnmenti\ cfr. |\~->'^j, . 

>iaN^ et ^sS^ , fut. ux-lgJ 

defecit, consummatus est,dis- 

paruit. 
Ethpe. iaA^L/ id. 
Pa. »A_!i^ consummavit ; ah- 

sumpsit, dissipavit, perdidit ; 

repudiavit, ar. ^i, . 
Ethpa. ysS\^\.\ sicvt Peal. 
|a.^a^ , pl. )Ia.^a^ turma expe- 

dita, agmen. ^aAa^ n \o> 

castra moverunt. 
)''on'^^ triumviri e tribus Isra- 

elitarum tribubus electi. 
I A^a^ dissipatio, destructio ; 

decrescentia lunce vel lucis. 

)III) lA^La^ vitfB deperditio : 

interitus. 
) kS.a^ strenuus, expeditus, 

peritus ; cfr. ar. jU^ et j-iw 

liber, expeditus. 
|La o.^Sg ^ excellentia, strenui- 

tas. )>ooi) |La_Q_Aa_^ acies 

ingenii. 
iNoJko^ placenta. 
^o\^M , )ia^4^ dissipator. 
)IA:^CvM deficiens. 
\i-^ ,pl. li^L^takre; sandalia. 
)V-^a^ sartago, haustrum. 
]f<x\^ id.; percolationis instru- 

mentum (gall. filtre). H, — 192 — xsa^ iaJ^^ , fut. x^ojL^ inquina- 

vit, maculavit; cfr. ar. l^J:^ 

delevit, et ^k inquiuatus. 
Pa. ijJJi^ contaminavit, scabies 

affecit oym; viscosum reddi- 

dit. 
Ethpa. <^S^ll inquinatus est. 
^^a^ ct |^»\<4 tjontamina- 

tio. 
]*^<4, litura ; inquinatio. 
) >n \^ viscosus, domus cal- 

ce cel luto oblita. 
(La^oX^ viscositas. 
|e^a_:^,L contaminatio. 
I iil\(4 eontaminatus, impu- 

rus. 
I — i»^ amiculum, toga, ar. 

jL^i^ _ Inus in Pe. 

Pa. [^ et W^ verb. irreg. sic 
flectitur : :i" pers. sing. f. 
^\l et Lji;, pl. m. o\^ , f. 
L.)Ii^ , 2^' pers. VI. l\^ f. 
^l\^ , pl. III. s^i^f. ^L^i^ ' 
l*^ pers. l^,pl. c. ^\^;fut. 
)2^ etc ; inip. \^ , f. ^\^ , 
pl. o)_5!4 , /". \r^^ polluit, 
contaminavit, virginem stu- 
pravit ; impurum declaravit. 
Pnrt. act. et pass. I)>L^ , f. 
\\^\^ . Efhpe. li^Lf et |)i;L/ pass. 

)itt^ , emp/i. m. et abs. f. |)ia^ , 
)il4 , emph. f. |L)24 ct \L\^, 
st. r. l\^ ; pl. m. ^\-l^ , 
Dls^ , /. ^jaI, , IL^Is^ impu- 
rus ; subst. meretrix. 

o[-^ , |Lo)i4 et ILab^, pl. 
|L5)ja^ immundities ; con- 
taminatio ; in pl. execianda, 
nefanda. 

)I))itt^ immundus. 

\mo\^ et |)i<4 P^^Hutio. 

)j )btt^ ^M contaminatus, impurus. 

) — ^btt^ , tu7-c. *i*i!? , signum 
principis, sigilli character. 

)l2c^ ung-ula. 

r « 
^^iO^ , fut. i^o-i^* colavit, 

occultavit ; cfr. >«_^ . 
Ethpe. cg^L/ pass. 
\^^ occultatio. 
^L^ T3C^a'-sTov , fiscus. 
)_1^^ ct ^lJc^ pelle religatus 

liber. 

^^^i^aa^ , fut. ^tA^ polluit ; 

ar. 'j:J> sanguine polluit. 
Ethpe. "^JA^II pass. 
Pa. ^ vi^ inquinavit, omnino 

polluit. 

|Ln "S.Vi^ l)0lluti0. 

10.-^ , fut. ;»a_4' obstruxit. t^ 193 — t4> Part. pass. t— >a.v>^ occlusus, 
obturatus ; adj. densus, soli- 
dus ; IrLiL t.^n^.vn^ corde ob- 
csecati ; in pl. loca occlusa ; 
cfr. "Jt obruit. 

Ethpc. x»4,L/ pass. 

Pa. ?caa^ obturavit, obstruxit ; 
metaph. eohibuit. 

Ethpa. yo^\.\ pass. 

Aph. xi^/ id. ac Pe. 

^ik»a^ obstructio. 

cJl^a*;»^ solide. 

^istt^io^ ore spumans. 

ILaiva^vn^ oris spumatio inter 
loquendum. 

V V>'^ , f'it. ia^^j abscondit, 

se abscondit ; inhumavit ; 

obruit, immersit ; irruit. 

Part. pass. Iv-^ , /• emph. 

|L;...\a^; subst. subcinericius 

paiiis. 
Ethpe. -^^{,11 pass. et refl. 
Pa. » vi^ obruit. 
Etlipu. \ — »_4l/ inhumatus 

est. 
Ijaia^ occultatio, inhumatio. 
1^^ , pl. liia^ res abscondita, 

arcanum, mvsterium. 
tpa^ , abstrusio, absconsio ; pe- 

rizoma, femoralia. 
po^ia^ m pl. parizoma. 
ILo; — ^ Ut Ijaaa^ . tL jaio^ , pl. IfiJ^aaa^ latebra, 

ar. ijj^tli^ . 
I jo^ia^ perizoma; velum capitis. 

*Jk. >fl^ , fut. lAava^» intinxit, 
immersit ; cfr. '^jj:J> delevit. 

Ethpe. ^*^ll pass. 

Pa. L* ia^ penitus intinxit, 

immersit. 

\.1m^ tinctura, immersio ; pl. 
tl*x>^ condimenta ex aceto. 

t=u<4 funis ; pl. t-^o^ funes 

tentorii, ar. '^\^ . 
Ijai^ tvmpaniun ; £•/■/'. pers.- 

ar. jjl^ [gall. tambour). 
IVs^t , pers.-ar. jvr^ ? -^i-^' 

olla, cacabus, vas. 
Im^ ligatus, constrictus. 

^-^ , fut. ^^ invidit, c. 
o pers. ; aemulatus est, zelo 
exarsit, iratus est. Co^ ^^^ 
tI;Y>\ zelo zelatus sum Do- 
mino. Pai^t. pass. j i.i^ cui 
inviditur ; invidus ; cfr. ar. 
'J> conjectavit, suspi'?atus est. 

Ethpe. ^L/ zelatus est. 

Pa. . ' i zelosum reddidit, ad 
zelotypiam incitavit. 

Ethpa. ^-ItL/ ct ^'^\ pass. 
zelo, semulatione, ira conci- 
tatus est. 13 -^ 194 N, Aph. ^ ^/ zelo inflammavit ; 

ad iram provocavit. yila> j ^l 

animum intendas. 
I "i zelotjpia, semulatio,invi- 

dia ; indignatio. 
Jij^ zelotes. 
N_I|,ii^ cura zelo. 
ILati^ zclus, invidia. 

■o>' / _ Inns. in Pe., cfi\, ar. 

'yjL^ suspectus, corruptus fuit. 
Pa. lAi^ polluit, contaminavit ; 

cfr. heb. 53:: id. 
Ethpa. vA_i^L/ pass. et refi. 
i^j;^ , |_14 , /. emph. |N_a4 

impurus, immundus ; pollu- 

tus. 
|Laa4 , pl. ^ia4 , |Lia4 , pollu- 

tio, immunditia, abominatio, 

inde idolum ; in pl. haereses. 
J±a4i^ , f- \Laki^t^ contami- 

natus. 
I^tw^j^ tapete, ar. x^i ; cfr. 

\^A^ et \ic^ . 

«JUL^ _ /nns. cfr. '^:> . 

Ethpe. y^i\,ll foetuit. 
Uj*i immersio. 
ll<i4 f'«tidus, sordidus. 
oVo^4 , pers.j^~i, viscus ad 
usum aurificum. i. \L^ et \L\\,,p)l. jlii^ , lamina, 

bractea ; patera, phiala ; cfr. 

jjers. z^'Ji et ar. Cr-i^ et "JS 

{gall. tasse). 
Pa. ^x^eo^ V. denoni., in laminas 

resolvit. 
Ethpa. tiwwi^L/ pass. et refl. 
<Ji^ , |Iiw>^ in laminas obduc- 

tus. 
|i^.»^N.l ductilis. 
^^oi^ , pers.-ar. ^^ , pars 

dirhemi. 
I ktA^ tributum ; mensurae 

genus ; cfr. ar. jl^ et pers. 

ly^n^ bellator. 
|Lo^;*4 pugna. 

JL-Vx , fut. \1^ erravit, aber- 
ravit, ar. ji> ; ty^op. perditus 
est, periit ; trans. fefellit, ob- 
litus est; impers. o»^-4 ^<^^ 
o^ fcX^ fugit eum res. '^o ]^i, 
ingressus est per errorem. 
\-L\oi ^-4 w/ I— Ijof ^ a 
via deflexit. o>_Iaj ^— 4 sui 
immemor fuit. Part. act. 
ll\,,^,f eniph. \L^ , 
pl. m. ^ , emph. C^ , /"• 
^114 ' ^^nph, I^_!ll4 errans ; 
planeta ; it. obliviscens ; pro- 
fugus, erroneus; - suhst. inpl. 
emph. haeretici, impostores; ^ — 195 — ^ in f. emph. errores. | "A^o-fl 
I — Ili^ planetae. Part. pass. 

jJ^ , ^_14 , f. emph. \L1^, , 

oblivioni datus. 
Ethpe. >. \^L/ oblivioni datus 

est ; latuit, c. "^ I pers. ; 

seductus est. 
Aph. 1^1 in errorem induxit, 

c. acc. vel ^ aut \^ pers.; per- 

dere fecit ; decepit, seduxit ; 

in oblivionem tradere sivit. 
Ettaph. i-^LL/ deceptus est ; 

oblivioni datus est. ^^LL/ 

ovyota..^ periit ejus memoria. 
fc--Ii.a^ semper. in st. abs. er- 

ror ; oblivio ; dolus. 
\-^ error. 
^^^li^ dolose. 
^jo-i^ error, mendum. 
^la^ deceptor. 

|I^ et iL^ deceptus, seductus. 
ILa^ error, ignorantia, obli- 

vio ; dolus. 
I— ilx^ , f. emph. \L .*'.\(jJo 

in errorem inducens, fallax. 

|i."%OJa ^laaa» errantes stel- 

lcB : planetse ; subst. decep- 

tor, seductor ; pl. f. |^"M\0>a9 

deceptiones. |Cs"!i!\Q>aa ILSlai 

falsse prophetise. 
^Iti l\ ^ dolose. 
|La_ux^ , pl. iLoils.^ error, 

deceptio ; dolus. ) — IIa^L^_io errori obnoxius. 
^I^,Lfioi infallibilis. 

jQ-^^ , fNt. yol^ gustavit, 

manducavit ; metaph. sensit, 

expertus est. Part. pass. 

Isfl-i^ ; adp sapidus ; sapiens. 

it. insitus. ovA ^a*x^ JJ ;oCi 

nihil gustavit. ^.v^ y^L no- 

men honestum ; cfr. l,mh edit. 
Ethpe. y<i-^,ll pass. ; sapuit; 

insertus est siirculus. 
Pa. y9^ gustare fecit; surcu- 

lum inseruit. 
Ethpa. >«-i^Lf pass. sapidum 

invenit ; in ramo insitus est 

surculus. 
Aph. X — 1^\ gustare fecit, in- 

seruit surculum ; trop. expe- 

riri fecit. 
Ettaph. nJii^LL/ gustatus est, 

insertus est surculus. 
)soa_^ gustatio, gustus ; cibus ; 

insitio, ar. ^^ ; pl. faon \^ 

cibi exquisiti. 
|vi v^ insertio; surculus inser- 

tus. 
y^ , ^aos^ degustatio, gustus, 

sapor ; metaph. experientia, 

judicium ; sensus verbi. 
Imo^ gustans ; nutritor ; sur- 

culus insitivus. 
ILft^.v^ degustatio, insitio. ■ ^H» — 196 — ^ ) '^sl , f. emph. Ifculsftj»^ , pl 

lCs—IlibLA^ sapidus, sapiens, 

prudens. 
i- '-^ 4 , f. \^-^ , pl- 1^^^ 

sapidus, suavis ; it. impudi- 

cus. 
tsI|i>Q v^ sapide, sensate. 
ILfi iv> v^ , pl. ILali ^ . v ^ sapor, 

niaturitas ; trop. sapientia. 
jix^tti^ , pl. I^^v^ et \LoL\, , pl. 

\UlL^ gustatio, gustus ; ciljus ; 

insertio; trop. sensus, afiectio ; 

aliquid praegustatum, inde 

spocimon. 
le^ieuxg.i portio cibi, viati- 

cum. 
I .iiQv^^— 4 id quod gustatur, 

pA. f. \L Ili5fti^Cv_io edulia, 

cibi. 
|Laibai4,^» insertio. 
iIjLi.4,LN» quod degustandum 

ost, cibus. 

^'^^ , fnt. ^ — Lgj onustus 
fuit, tulit, portavit, sustulit, 
gestavit ; metaph. toleravit. 
c»Iaj ^ patiens fuit. Part. 
pass. ^_-4 » U^ > sccpius 
nsvrp. active ; emph. \LlJ^ , 
st. c. bH^ portans etc. ; adj. 
gravida. j— jo,>aa ^^ morbo 
laborans. |L;1m ^ nuutius. 
i-*o«oj ^,*:^^ lancearius. ^^ |^|3 fructifer. C- ^^ Zodia- 

cus. |La M isL^ mortifera, 

morte digna actio. i. u.v^ 
IL5L/ signiferi. [ , i.v^ lCs-Ji.» 
U_3aa» vox signiiicativa. i-ij/ |fe> i.v^ terra ferax ; cfr. heb. 

'iJ.'S et ar. ^;^ migravit. 
Ethpe. ^ — i^L/ pass. \.a, . w>v 

ali^ix—i:^ portatu difficilis : 

vix tolerandum. 
Ayj/j. ^/ oneravit ; portavit ; 

in fasciculum collegit. 
Ettaph. ^LL/ pass. 
^, i-_L4 e^ 1^0-4 onus, 

sarcina ; trop. sollicitudo, cu- 

ra ; c. ^a-mj vel '^a* curam 

suscepit, operi sese impendit. 

yL4 '^ajw tuum ago nego- 

tium ; in f., proventus fructu- 

um; pl. I^ilv^ . 
|6s_ja_4 onus, portatio, pl. 

|ixla_4 . 

i)a_4 ct i— ja-4 qui portat, 
asportans. |6s_ja.x^ |LaJ. ju- 
menta sarcinaria ; subst. ves- 
pilio. 

\Li^ et IL ft i . v^ , pl. \IL11^ 
fructificatio, fructuum pro- 
ductio. 

ili_4^ quod ferri potest ; tole- 
rabilis. 

ILaloi^ecio tolerabilitas. \H — 197 — tfl^A^ k^ e/ mI^ , fut. xtL^ lap- 

sus est ; erravit ; defecit ; 

cfr. ar. '^ procubuit. 
Ethpe. t^L/ oblitus est ; obli- 

vioni datus est. 
Aph. ^aL^] in errorem induxit. 
>JA^ et ^oL^ error. 
U^ erroneus. 
|Iaal|, errans. 
ILaAOil^ , ILoA^ error, divaga- 

tio. pooif ILoka-^, mentis de- 

lirium. 
ILaA^M error, deceptio. 

JL2l^ , fut. V-k^ clausit ; se 

conclusit ; admovit. f a^ 

ovi-lvy suam mentem collegit. 

Pvrt. pass. \-k^ , i-l^l , pl. 

|La — Ila^ ; gramm. litterce 

clausae. 
Pa. >. "^^ applicuit, pressit; 

conjunxit, clausit; trop. infli- 

xit dolorem, etc.; ap. gram. 

contraxit. 
Ethpa. t^L/ pass. et ref. ; 

inhfesit, adjunctus est. 
V °'^\i et \ \k\ occlusio; latus, 

ora ; basis. 
|L*Id^ et |LatIa^6«ao conjunctio; 

iwrtai obseratio. 
iu&^ ap. gram. lineola sub- 

cripta penultimse litterse, ad ejus 
dum. accentum abbrevian- '^ ^ .Z , frit. «-Agj pandit, ex- 
tendit ; trop. fulsit, luce co- 
rusca^vit ; cfr. ar. tS^^ exun- 
davit. 

Pa. i^^a^ extendit, dilatavit. 

\Lsi^ extensio, expansio ; ictus. 

^lia| clamor, tumultus. 

|La*La^ extensio. 

^4^ , 1^4; et \iAl , f, pl. 
{''(^..«sl, tapetum, stratum. 

"^-giiZ inm.\ cfr. 'jifc pul- 
vere inquinatus est. Part. 
pass. li-lk^ inquinatus. 

Ethpe. "^iL^Lf pollutus est. 

Pa. "^^ inquinavit, polluit. 

Ethpa. "^^a^L/ pass. 

IjA^ foeditas, sordes. 

ILo.'^ ef ILciLi^ foeditas, im- 
munditia, 

ILa-AAg^ id. 

j'<«»^v> contaminans, polluens. 

irini.9^,z ,/'///. ^^ok^ ct LTBai^ 

confugit ad, auxilium petiit 
pers. loci vel apud, cnm ^ 

rei. 
Pa. i^a^ , V. infrn s. \t^o^ . 
\Lk^ et fltti&^ rofugium. 
(A.a^L/ , vide s. laa^ . J^ — 198 — \H> iB.mA^, pl. \iZL^ ■zoc-K-fi^ , ta- 
pete. 

JLmdOL^ TU7V05, pl. ^.^4 » 
jZoiSa^ typus, figura ; exem- 
plum, exemplar ; modus ; 
apud gramm. forma. i* «> 
p»3(4 prototjpus. — adverb. 
9 ^okSo^^ ad iustar. 

K*\\L<>,^^^ figui^ate. 

|_li«i3<4 tjpicus, mjsticus ; 
apud yrammat. adjectivum. 

Pa. i^^ V. denomin. a ^«l9c4 
figuravit, sigiiificavit. 

Ethpa. iwi«s^L/ pass. - ; assimi- 
latus est, c. o . 

^tti3i4 adumbratio, figuratio. 

^m&^ , f. emph. l^^-ottk^M , 
tjpicus ; reprfesontativus. 

|Lniw>°>Ooo Ut \s*i^<L^ . 

v^aSa^ locus, gr. TTOTCO? ; edic- 

tum, scopus, figura, tjpus, 

gr. T'J7ro$ . 
iA^^ crepitavit lucerna mo- 

riens ; ad occasum declinavit 

sol. Part. prces. ca^^ fu- 

migans; 
Ethpalp. ^ — 6^l-/ strepuit 

aqua, crepitavit lucerma. 
^^(4 crepitatio. 
IaA^ panis tenuis ; cfr. \Lsi^ . 
\izal , heb. ',-is:j , ar. ^J^i , un- 

guis. I^ /. unguis ; ungula; onjx. 
\iL^f \i^ ^ a teneris un- 
guiculis. 

«Aa^ _ Inus. ; cfr. ar. [^ sor- 

didus fuit. 
ILoi^aa^ immundities, sordes. 
ii^ veru. 

I^^ji et lUj^ desertum, soli- 

tudo ; falco. 
^^Joo^, 4 deceptor, seductor. 
^a|.a^ TaxTov , mensura, por- 

tio. 

I;.-^ et ^ti,, ar. 1> , impu- 
lit, oifendit, allisit, abegit, 
percussit, plerumque c. ca vel 
'^ objecti, inde incurrit, ir- 
ruit ; illevit, dealbavit. Part. 
pass. \ly , ^v^ ; subst. a dse- 
mone vexatus, 

Ethpe. w.^L/ pass. ; allisit, 
irruit, commovit, ofiendit, 
scepe c. o vel ^ rei. 

Pa. <-C-i repulit, percussit. 

Ethpa. <^t-^Q. irruit. 

t-^ , jI4 inapulsio, allisio ; li- 
tura. 

^il^ litura ; it. discus, sporta, 
pers. c^j^ . 

|LoiJ;^6o« contradictio ; expul- 
sio. ?^ — 199 — ^a ^ot^ recens, humidus ; cfr. ar. 

'y^J> . et heb. •^'a . 
'^ imper. verb. '^ . 
J3»«4 '^'Jpi^^ > turba. 

Va;^ perturbavit. 

U^ja^ festitiatio ; perturbatio. 

I^ et p'4 , V. s. tq, . 

♦-^»a| pers. - ar. JS'J turpe- 

thum planta, seu purgantis 

radicis indicse nomen. 
|ja^4, et Ija^l;^ TpaywBo?, 

tragoedus, cantor, f. IL^o^^ 

cantatrix. 
ILoJos^^,, ILojo^l-ite^J^ja^lQ, 

tragoedia, cantus. 
l-^o^ , id. q. l^oUi , malum 

citreum ; cfr. ar. 'y.'ji\ . 
fL.a^;^ laxis labiis praeditus. 
v^ ja| , pers. ojy , thos [gall. 

chacal). 

9^-^ , fut. )o^i expulit, abe- 
git ; stimulavit equum ; ar. 
Vj,. Part. pass. ^ti, , \UU, 
ejcctus ; adj. exsul. 

Fthpe. fi^ll pass. 
1 Pa.y^, id. q. Pe. 

Ethpa. yl—'yll exjmlsus est. 

ly^, actusimpellendi; expulsio. 

^Ijo^, et |Lo^^ expulsio. 

l»o;4 expellens , depulsor. 

Ijo^ et UjLjoC^ strabo. jLoyo;^ strabismus. 

ifo;^ frigidus ; strabo. 

ILojo;^ strabismus. 

^ojoiso;— ^ -pijyvo; , solanum 

nigrum. 
iioti,jo/. iio^ trulla. 
Jxo^ Tpati^aa , vulnus. 
po;^ Tjpavvos, tyramius ; ^/'Ojo. 

crudelis. 
fcvlpo;^ tjTannice. 
|La_Jo;^ tjrannis ; crudelitas, 

rebellio. 
|1jo ^, tyrannicus ; crudelis. 
|3o^ cibus, V. s. iS^, , 
u»aa-3o;^ TpoT^wo^, solstitium, 

tropicus. 
|ltt*loCt tropicus, tropicalis. 

^;^ murmuravit. 

lia^fo^ murmuratio. 

>w 1'fl, crepitum ventris emi- 

sit. 
l^fA^ crepitus ventris. 

>*-l,'^ ebullivit olla. 

Ethpa. '«^;^L/ adebullitionem 

ductus est ; metaph. aestuavit, 

agitatus est. 
t-v^^ft^ ebullitio ; agitatio. 
|^j<4 gemitus, ululatio. 
>^^, , Ua^^ craticula, sar- 

tago \ cfr. "^'^ . ^a, 200 — ^'^ I XAf,;— ^ panis in sartagine 
coctus. 

<^4 ''• •'^'' ^♦i • 

pd^^ ro.r Int. tribunus. 
|Lala-.Ct offieiura tribuni. oja.^^ TpiYo)vov,triangulum. 
m^Ct triaiigularis. 
^4-4 TpC-ros , tertius. 
1—^4 ^^ «-^^, trpCTYi , tertia 

indxctio. 
co»o>_4*t— t TpiTato; , tertiana 

febris. 
pa^^, dimidium drachmse. 
oaaao:!^;^ rpty o[xav£5 , capparis 

planta. 
\^% pirus communis. 
t«ft-Ct TpcT? , tres. 
ifla_4^6^4 Trpio-TaTY]? , ter- 

tius miles, essedarius. 
>_a«a*;_^ ligula coriacea ad 

ocrose calcom ligandam. 
U^v-^fift-;-^ TpiffxaiBexaTY) , 

indictio decima tertia. 

^ . Nn ca.;— j, TpiTXSATj^ , CUi 

tros sunt gradus. 
)iti^t\, tripodes, balistse. 
^o^aA-^ Tp{ou>^Xov , trifolium 

herha, lotus. ^^^*^ TpiOsTTat , Tritheitse. 

(a;^ Tapaj^"^, calumniatio. 
)^i>'^ calumniator, dolosus ; /)e?' 

antonom. Satan. 
lil^is;^ dolose. 
ILoii;^ perfidia, nequitia, per- 

turbatio. 
\L1'^ ptisana. 
veoft .S.^vf, TpayviXo; , collum. 

i., V> . m 34 , ^Oi^^'4, ^^ ^-^*»4 

Tpw^i^o; , endivium ( gall. 
chicoree ) . 

|-_ak&..x;_^ et I^AttaM;^ massa, 

subcinericius panis ; c/>'. ar. 

^3^'J> et vjjS it. syr. jL;*^. 
i^Jo;^ OspjxY) , sestus, febris. 
^LJcl^ TptjxCTiov , tertia pars 

aurei. 
jN.X..^;^ , pl. ^L^^'^ solea 

calcei. 
^t»;^ adhih. in pL, althsea. 
u>ao4 ii^fiuinavit ; cfr. ^q, . 
|i^4 •: P^- ^^'*i obolus. 
uiaacl;.^ TapciO? , serics lapi- 

dum in muro prominens. 

«^V^ , ft(t. »3o^*percussit, c. 
'^ , «.a vel "^ rei, concussit. 

Pa. iS^ pluries percussit, ex- 
cussit ; inspexit ; trop. af- 
flixit, exagitavit ; - denom* ^H, 201 fii I 


racemavit. mC*/ yO©UskV lS^ 

complosit manus adversus 

eos contemptim. Part. pass. 

tS^^g^ exagitatus,molestatus. 

oi'^^-» iS^]^ mente anxius. 

)-_Ias isf—g»» fame confectus. 
Ethpa. iS^Lf pass. et refl. ; 

it. defecit. 
Aph. ySil^l id. q. Pa. Part. 

pass. 3^_-go« , l-i;^ ; subst. 

)LL^ IV»oL t^^4 motus oculi. 
\kiy percussio, complosio ; mo- 

mentum' temporis ; cfr. "SJ» 

nictus oculi. 
I — 3ja^ agitatio, vexatio, ver- 

beratio ; molestia, cruciatus. 
M;^ , />/. M^ folium ; trop. 

folium lihri\ extremitas rei. 

|(J.j) ^3;^ mucro nasi. J3;^ 

I — j5/> aurium extremitas. 

) — ■! Nn o» ) — s;— ^ furfures. 
)li3;^ ex foliis confectus, 
|63(i, pl (fci^ pollen. \i&i^ 

\1^^ (—Ibaa^ farina tritici. 

o^, TpocpiQ, cibus ; it. dolor 

stomachi, cfr. (jTpocpoc. 
ILoSo;^ percussio, afflictio, mo- 

lestia. 
|e^o;^,;j/. I^lsor^io nictus 

oculi, momontum; haustrum. 
ILaS;^ afflictio, molestia. 
)ia;4so (?^ lla^^ afflictus. 
lls^ TpdcTwS^a , mensa. I^f^s^ TpaTTsnTY]?, nummula- 

rius. 
)*oa3;^ calcar. 
piis;^ humerale ; lorica. 
IttXftS;^ cera. 
\Lk'^ , ;>/. \ti^% et li^a^ 

caro sine adipe. 

J3 V^ y<?ri. inusit. . 

uo^ , |o4 /^- l^^t excellens, 

egregius, nobilis, prsestans ; 

cfr. ar. <ii.J> dux, princeps 

trihus. 
^I|o;^ optime. 
co^<4 thos ; c/?'. v^ j4 • 
ILao;^ excellentia, strenuitas. 
l—to; — g>so bonum egregiumque 

faciens. 
) — o;^ lorum, flagellum, ar. 

I—L^i^o^ et \Ji:Ls^t^ vox lat., 
triclinium, cubiculum. 

|L_io;_^ TpayaxovGa , liquor 
qui emanat e radice arborum, 
astragalus vcrus herha. 

\i^ orbis cribri, seu lignum quo 
circumdatur ; cfr. jiti. id. 

\-jt-l , cfr. heb. Tia et ar. 'Ji> , 
saxum, petra, spec. silex. 

Pa. ^^ — \ V. denorn. in saxum 
vcrtit ; induravit. 

Ethpa. yC-i,!./ induruit. H 202 — >W, ^4, , p'4 et 00^ durus. 
C^il id. 

|L<J^, duritics. 
ILojvtfcoo induratio. 

^jl ; .-.^ , /"h^. uko^^ sparsit, 
conspersit ; inaculavit. 

/*a. \^\^ allisit, maculavit. 

Etkpa. ^^,11 pass. 

Palp. v^;^ inquinavit ; trop. 
inscite descripsit. 

Ethpalp. t^_^;^L/ inquinatus 
est. 

ILoIo^, lac acidum. 

^l^ e^ ^I*;^ quercus sterilis. 

^lj<4 exagitatio, vexatio ; in- 
quinatio ; cibus. inquinatus, 
{. €. vetitus in tempore je- 
junii, nt caro, lac. 

\m^ tit ^ , fnt. )1^ latuit, 
se abscondit. Part. prws. ^ 

latens. Part. j)rcet. | l^ , 

\^ absconditus, occultus ; 
pl. f. I^IIj^ occulta, abditi 
thesauri. 

Pa. i— j^. abscondit , celavit ; prsetexuit. Part. act. V^%m 
celans. Part. pass. i-lJL^ , 
IIa^ , f. emph. \L ,.l^>o , j)l- 
VI. ^^^ , emph. Illlg^ » f' 
^!Ij^, lcClfc^ absconditus, 
occultus ; apocryphus; - subst. 
inpl. f. secreta ; thesauri. 

Ethpa. ^-i^L/ pass. et refl. 

Aph. >. li,] abscondit. Part. 
pass. u — k^i , 1 ki,(jM ; pl. 
|6J!l*.^i loca abdita, latebrse. 

\1».A^ , absconsio, occultatio ; 
latebra. ^jwa^»^ et in st. abs. 
^JL*.ti^ clam, secreto. 

|Ii4 id- q- ^^4 • 

|^J4> latibulum. 

ILa^ absconsio. 

^1|1j^» secreto. 

|L<i-^<4>^ et |Lauj4>M abscon- 

sio. 
|i!..^N« f, emph. |^*uj.^fco« lit- 

tera abscondita seu assimi- 

lita. 
L.^ , fiit. u.a4» id. q. u^ 

liiiivit, V. s. uwo^ . 
fcvL-jAj^ stella Veneris, al. cons- 

tellatio Orionis. I^ — 203 4* seu fAA decima littera al- 
phabeti Sjrorum. Una est ex 
tribus semivocalibus : /, o, ^. 
Numerice valet : c ve/ U = 
10, t- = 100, c.; = deci- 
mus, etc. Respondet tum heb. 
1 , X e^ ar. j , |t-i , nin cJtf ; 
|_ >.) , ujx-i , trO , tum ar. 
j : «-A* , jiSj . In p7'onwi- 
tiatione, qnando finalis est, 
tacet : i*_sft._a , liber meus ; 
bLMOA ( /. ) , surge. 

\1 et >^ interj. 6 ! heu ! cta cJ 
o fili mi ! : cfr. ar. bet\j. 

lU vel ^]1 , f. emph. \L-1^ ; 
2)1. m. ^^ , f. ^^ , emph. 
I^II^I pulcher, decorus, hones- 
tus ; decens, conveniens ; de- 
cet. 6«|- te decet jiro tJl ^^ ; 

nxi ; - ^lao^ ||_I s^ te decet 
hjmnus. ^^9 '^^-^ aptse 
orationes. 
ILq— .^I pulchritudo, decor, ele- 
gantia. ^y.-* ,fut. c3]^j , cupivit, con- 
cupivit, inusit. ; cfr. heb. nns 
et 2X"' , ar. l;1 . Part. act. 
ca^. , \k^ , j9/. ^^ appetens, 
desiderans. Part. pass. t^|I , 
l^il , /". em/;/^ |e^^I,p/. m. 
r-^U,l— ^U, f. 1^-^^ 
cupiens, cupidus. leol^l |6«A^L 
fervens deprecatio. 

Pa. ca — ^|__I irf. Po?'^. pass. 
val^lao desiderio captus. 

Ethpa. ^\-\.\ , e^ callL/ ye/ 
«^^Il/ e^ oo|L/ appetiit, desi- 
deravit. 

^*|^^I cupide. 

jLaal^I , cupiditas, desiderium. 

^\eL desiderium. 

^la/ol optativus. 

I— i^|Im appetitivus. 

^^IIism id. ; gramm. optativus. 

|La_^^— Ifc»» et |La— ta^Icoo vel 
(Lajck-^Ifcv49 appetentia, cupido. 

cJ^^^^M avide. 

■ .■wi~|' , ar. crv,— C , jasminum. 

jls^I pistor, id. q. ^ls/ . _ Pa. u clanfforem >^^ — 204 — edidit, clamavit, cecinit ; ulu- 

lavit ; cfr. \^^l ;-|6j;^ ta^ 

cornu cecinit. 
\^ol clangor tnbce; vocifera- 

tio ; jubilatio. 
twi.^t c, T^^-f\ , pubertas, puer ; 

it. 1^15 , ibis avis. 

r* 
''^Ci* _ cfr. ar. 'jfj , fluxit. 

^%aI defluere fecit, inde duxit, 
deduxit, in oi^dine fecit, exce- 
pit ; transmisit ; perduxit, 
transtulit librum. 

Ethpa. "^^ll ductus, deduc- 
tus, transmissus est ; ortus 
€st ; processit, propagatus 
est ; translatus est. 

Aph. "^.—ao/ duxit, pcrduxit, 
abduxit ; obtulit ; protulit, 
excepit. 

Ettaph. •*^>_aoLL/ ductus est, 
deductus est, translatus est, 
propagatus est, 

"^cil , {UI , rivus ; alga ; U^ 
\^^ lentiscus ; junci species. 

^^— 3ft-. , wkoL , pjl. \L^el se- 
ries, ordo, successio, chro- 
nologia ; generatio, genealo- 
gia ; genus, gens ; jus suc- 
cessionis ; traditio ; transla- 
tio, propagatio; epocha. ^ai 
\-^\ fera,chronologia. 

pi^a* genealogicus ; genitalis ; ^"La&ly |6al annusjubilaei; it. 

etymologus ; traditionarius. 
|i'^'>Iio qui transmittit vel com- 

mutat, inde tabellarius, mer- 

cator ; successor ; translator. 
ILojJiiilao successio, traditio. 
^J^^Nm deductus ; ap. gramm. 

derivatum nomen. 
|LntS,a^^3ia abductio. 
(U&M /"., pl. jjlcjai onus, sar- | 

cma. u.v»aM onus meum. 
ll^LtoM dux, ductor. 
|Lo t^v-xiva adductio ; deductio. 
ILai^s.aoLfcoio abductio. 
.^&.^^aI nomon venti. 

joal , ^aa^ , heb. 1231 , levir. 
iL-btal, st. c. fcoflAl heb. r^-'' 

uxor leviri; fratria. 
Pa. .>«AI v.denom., fratris mor- 

tui uxorem duxit. 
I^al leviratus. 
^ial otis tarda, {gall. outarde). 
|^ov=^ mandragora, {compos. 

ex o<x__I et I lo) quod dat 

animum, aphrodisiacus), ar. 

wa*?» * , ar. '^_ , nnq. <*..-\«/ , 
fut. i*ajj arefactus est, aruit, 
emarcuit. 

Pa. lA^ arefecit, marcescere 
sivit. 205 — l Ethpa. kxklL/ jmss. 

Aph. -^o/ id. q. Pa.; denom. 

in terram aridam convertit. 
\1a» aridum, terra continens ; 

buteo avis [galL huse). 
]11aI terrestris. 
^I*^ siccitas. 
\lll=i.l siccus, terrestris. 
1^-^- , f. I^j-^ siccus, aridus ; 

marcens ; - subst. in fem. ter- 

ra arida, continens. 
|LaI..aI siccitas. 
f .I^^^w» siccandi vim habens, 

exsiccans. 
ILolla&vo exsiccatio. 

JL^;* imisit. in Pe. 

Aph. 1- ^o/ ahegit, removit, 

ejecit ; cfr. Uj^ expulit, dimo- 

vit. 
lJu;i5^ai avertens. 
ILolI^ai expulsio, aversio. 
li^kOL profunda rei disquisitio, 

luctus, cfr. 14^01 et il^^a^ • 

'^m^^ — Schaph. y^al pro- 

jecit, expulit. 
Ettaph. Y^otsM.1 pass. 
ir^ , l^ acervus lapidum, tu- 

mulus funeralis, agger ; cfr, 

heb. inx congessit» 
Iv^a^ abjectio ; projectio. 
Mr^**» , f. \LZ\<^ol» qui mit- titur; subst. epistola [gall. 
missive). 

/^— * innsit. in Pe, 

Aph. <Jyo] cfr. heb. min [Hiph. 

a iTTi) confessus est ; profes- 

sus est, credidit, c. ^ , ^ 

et scepius c» rei\ attribuit, 

c. "%. et acc. ; gratias egit, 

lauda^it, c. "^ . Part. act. 

1)0— ao , yj/. ^^AM ; PtoM vel 

\il \yaM confiteor ego. 
Ettaph. cjoLL/ agnitus est, 

creditus est, sestimatus est, 

praedicatus est. 
Schaph. ut^oA inus. 
Eschtapih. t-)o^_— */ promisit; 

eonfessus est, consensit ; it. 

c. )«S. convenit cum, pactum 

iniit. 
llfoa*. vel \-l9Al promissio ; 

indicatio ; ap. gramm. pro- 

positio antecedens. 
^ljaiconfitens, Confessor/?^ej ; 

gratias agens, beneficii me- 

mor. 
bl\ZfA3c confessionis more. 
jLo il»&>» confessio, professio, 

inde martjrium ; fides, s^^in- 

bolum fidei ; gratiarum ac- 

tio. 
^.IlyoL^ao confessus, pro vero 

agnitus, certus. 206 — fcy^lIIjoLfcsi manifeste. 
ILoiIfoLbo* professio fidei. 
(ilfo^AM confessus, promissus. 
ILall^o^Mo promissio. 
irffoL , |^^_<9oL , pL ^— t^oL , 

|L_!lI)oL confessio, professio 

fidei ; confessio peccatorum ; 

gratiarum actio, inde Eucha- 

ristia ; religio, fides ; secta ; 

ICujoLj^jL confessione rectus : 

orthodoxus. 
\-ljtiJyol ad fidem pertinens ; 

momor beneficii. 

]^*l , cfr. heb. 11 et ar. jJ , 
st. c. ^*l , et ^ spec. in sensn 
trop., pl. ^Ul , Ip.! , Ci^l , 
et ILoiI^f spec. in sens. trop., 
st.c. «-Jl./manus,pesanterior 
quadrupedis ; trop. manu- 
brium, axis rotae ; brachium 
sedilis, brachiale, manicse ; ri- 
pa, littus ; manuum impositio, 
inde ordinatio ; potestas, libe- 
ralitas, mediatio ; opportuni- 
tas, pler. c. «^oil ; \b^\ \'J\ 
manus magna: suporbia, po- 
tentia ; c. prcop. o , per, me- 
dio, ope, propter ; ^ o>-\&o 
^;_1 eum occidit gladio. 
Y>»sl ifcjiL vla per tres dies. 
|6«:k-AA i^l^ larga manu ; 6w^ 
^v->/ nostris mambus : ope nostra. i*I!l./ "V_a. per me ; it. 
adv. ll— »1^ deinceps, ^ "^^ 
juxta, prope. |_soI ♦__! ^^^ 
ad littus maris. !♦— .^a, lC— '^^ 
ordine, sensim, deinceps, suc- 
cessive, ex parte ; |^|^ |^/ 
singuli, paulatim ; 9 »_-^ vel 
f \U\^ , 9 «-.oio>|a , propterea 
quod; ^iaoi »-.^/ ^ prop- 
terea. |C— */ ;oC__o ad manum, 
coram, palam. \Ul ♦-» pugio ; 
saxum manum implens. 

i^t-^U denomin. a v^,conforta- 
tus est. t-C^L/o u;^LL/ surge 
et esto robusta. 

|CI«I upupa ; al. millipeda. 

^aioaool V* e^ yiiOeBO I «-/ "JlBuOC^XO^, 

mentha. 

9t-» ; cfr. heb. "iT^ et ar. 3j 

amavit. 
Pa. >C-« amavit, dilexit. 
Ethpa. fC-L/ pass. 
^t^ , \Ut^ amatus, dilectus; amicus. 

* * r |Lo»-«-I amicitia, dilectio. 
|i«I c. et |^j».I /"., hyaena. 

>X«.ii_A , et nnq. •»xj! »l,fut. 

>xl^ , imper. >i.\ , cognovit; 
scivit, agnovit, intellexit ; 
seq. o , didicit, certior factus . Ij 
est ; seq. jlaj vel ^jooi , ad se ■ ^M — 207 ^xv» rediit, mentis suse compos 
factus est ; seq. ;o_J[ pers. et 
acc. rei curavit, rationem 
exegit. Y^ ^x^ nosce teip- 
sum. (HJooi >x, — t sui compos 
fuit. <»jAj \x»_ p animo de- 
fectus est. Pai^t. act. >x»_J , 
l-i-v* cognoscens, expertus ; 
peritus. )^\L i. q. p'/ v.»* scio; 
^j/ >x»- jj nescio ; nequeo. \x»I 
^*ooi scias >xj!l ooi^jj' tu scis : 
profecto, sane. frl^^a^ kk"^ 
syri sermonis gnarus. JlLJl 
UtoMj legisperiti. (ioal, ui;;! 
sapientes. Part. pass. >x*^, 
1-x.j-. et ]^^l , f. emphat. 
|6>_^j_. ; adject. celebris, in- 
signis ; notabilis, amplus ; de- 
terminatus, specialis, certus. 
|-L.v-> |N*3 praeclara domus. 
lcsi^pe^ pi!l.»_. optimates civi- 
tatis. l^uJL^ I — II_L certi 
anni. ^ j — Ltl certum est ; 
^9 !-»-.♦_ scilicet. 

Ethpe. yxUU pass. ; it. designa- 
tus est, cognominatus cst, 
floruit ; impers. fiu_I Jl/ no- 
tum est. Um^» id. 

Pa. ^x» — I edocuit, ostendit, 
indicavit. 

Aph. ^xjo/ scire fecit, indicavit, 
renuntiavit, certiorcm fecit; 
edocuit, c. acc. p. et rei ; c. ^ yers. detulit aliquem. 
Ettaph. ^x^oLL/ notusfactus est. 
Schaph. NxjoA indicavit, signi- 

ficavit; mentionem fecit, c. 

^ ; manifestavit, praedixit ; 

cognovit. 

^sc^^a/)^.>xjo6^/novit, cogno- 

vit, intellexit. 
>x^ , |__^ J nota, signum. 
(_».♦-. et (-L^ cicendela {gall. 

ver-luisant). 
^^■♦-. et tv*|J-.»__I clare, mani- 

feste ; nominatim. 
^LJ^Jl , nnq. iL^UH , pl. \iLC^ 

cognitio, scientia, signum, in- 

dicium. |c^»__.^ \ \ ^ r viri 

docti ; (^-^»_ jj ignorantia ; 

l^i.»-^ jj^ imprudenter, sine 

reflexione. 
(-^o^ sciens, intelligens ; doc- 

tus, peritus ; cognitor, visio- 

nes videns, hariolus ; notus, 

familiaris. 
(_i>ov- , />/. M>om hariolus. 
|Lft_i.o«_-. divinatio ; cogmtio ; 

|La_i,oJ jj ignorantia. 
p6u_xo^ perdoctus, sapiens ; 

rationalis. 
i^p&>.o«I sapienter, docte. 
ILajfiAoJ scientia. 
ILoX.^ cognitio, manifestatio ; 

ap. gramm. determinatio. 
>x|!^, (_^^ intellectus, scientia, ^^v* 208 OOV* conscientia ; c. aff. 1 * ^jer.v. 

r , rr 

b^vM , vel k^^ . 
>x^ verh. denom., mente dota- 

vit. 
Ethpa. vkJiLf pass. ; notitiam 

habuit, intellexit. 
t-_i_i.v» , U^v» intelligentia 

pranlitus, doctus ; mentalis. 
|L&^taw scientia. 
^lijoi , f. emph. \L .iv»a— >» 

edocens, notificans ; signum 

dans, inde subst. tintimiabu- 

lum. 
|LaiJ.)a>9 notificatio. 
I^ i.>a_i scientia, notitia ; 

familiaris, notus ; pl. I^Sk^si 

noti, familiares. Ita^ni ^^:^ 

u^» talis est ex notis meis. 
^— i-i.«_I^-i« mente porceptus ; 

spiritualis. 
^IjLk^Icsso metaphorice ; tjpice. 
|Leu_i, Jitoi cognitio, notificatio. 
^-i.)0al vcl |.A)aI significatio, 

indicatio, notitia ; signum ; 

catalogus, index; ajj. gramm. 

connexio subjectum inter et 

prjedicatum, prsedicatum ip- 

sum, ( id. q. ar. j^). 
K>->a^ demonstrativus. 
ji.i.)(iAjo significans. 
IL&u^^aLlM significatio. 
^Li.)o6«jii cognitus; act. agnos- 

cens, cognoscens, notificans. |La_jJ.)o^«o« cognitio ; notifiea- 
tio. 

o>_I ni , forma poetica et de- 
ciirtata nominis Dei in lin- 
gua hebraica pro imni . 

oU id. q. ^I , 6 ! heu ! ; it. satis 
est. 

Oot~A ,ar. w^j , poet. et ple- 
rumque o»m c. oi quiesc, 
quod sic flecfitur in prcBt. 3 "■ 
pers.sing. f. toov*, m.pl. oaovl, 
/". k.^o>II vei ^l-3o>I ; 2 ^* pers. 
s. m. t^oyl ; 1 " pers. sing. 
fioov*; pl. ^ovl, fut. irreg. %.^ 
pro inusit. oou , imper. ooi , 
pl. oiioi etc, inf. %.i>^ , raro 
oov» . Part. act. o«>vI , ^aov*. 
Part. pass. o_»ov^ , |_a*ov* , 
dedit ; tradidit, obtulit, eon- 
cessit ; tribuit, attribuit, 
permisit ; posuit, collocavit, 
constituit ; perfecit ; c 'V-a. 
irruit, congressus est, cepit ; 
pcenam imposuit. |C-*/ »-3ov» 
victas manus dedit ; cessit, 
concessit ; it. auxiliatus est. 
I jL/ oovl locum dedit : permi- 
sit ^juj jl^ laovl sententiam 
tulit. U«4 '^®>* beatificavit. 
[ — Lil oovl dexteram dedit 
ad pactum confirmandum lAOV* — 209 — ;oeu I -' -^ oov» odore fiagravit. 

ponsum dedit ; ^ ^laj «.a<nl se 
obtulit, devovit. J»2i<i^ caoil 
finem fecit, finivit. S^klLm. t^oyl 
valedixit; osculum dedit. oov 

^o(^ ^v eos aggressus est. 

|^„\aL uaovi poenas luit. t3o>I 
r.joL remedium tulit. taoi 
age ! eia ! LCai.> «-a-ioi pone 
me fecisse. oofcvaj) caovl in eo 
fuit ut scriberet. ^;^) o^ovl 
fugere coeperunt. |^*j o>^ lso»! 
bibendum ei dedit. ^oo>\ tao>I 
l^oiiu ojLo ^ ex dono Dei lu- 
men viderunt. 

Etltpe. oovLf joass. 

^oovl , f. \is=>Qo^ dator, largi- 
tor ; ap. gramm. dativus. 

|La_3o<n^ donatio, largitio ; 
actio dandi. |_c»aba) Loaoov» 
legislatio. |La_r»ooU LaiL^ 
mutuum et commodum. 

ILa^ov» nnq. ILa^ov»/ la. q. 
|Laaoov*;|^^ La^o^^prsestola- tio auxilii. 1^1 Laii©»^ fuga. 
IJaa La^o»! licentia. L ov» 

4 * * 
X.OV» ^ sortitio. |_^9ao L 
partitio agrorum militibus. 

bMpL.ovI in dativo casu. 

^^ov» donatio. 

)_3oia_>» et |6^^oia_J» , st. C. 
fcooioi , pl. ItJlaoiai donum, munus, gratia ; adv. in st. c. 

60.01 av9 gratis. 
^^o>l6c« donatus. 
ILalaovI^si donatio. 
eJ|i3o>*Csso in dativo casu. 

9o>I minus recte pro >o^ q. 

vid. Part. pass. \lUo\l ; adj. 

memorabilis, pl. |lC_1.oi * 

praeclara facta. 
u.o>I partic. indicans commina- 

tionem et exidtationem, vse ! 
ov-Io>I id. q. o)-l divinum No- 

men. 
^^i>_I vel ^oy-l , jJo>I , c, pl. 

i)o>II cohors, turma ; exer- 

citus. 
jli^vo^l gregarius. |eJ!lI:lo>I |Li»l 

animalia gregalia. 

yal littera decima alphabeti ; 

pL lyol apices. 
I^al parvulus, /)/. \^ol . 
\l'fol ad litteram ioud perti- 

nens, per ioud scriptus. 
|(al vel |('al pardus. 
(4,a_i dim. voc. ja_l, parvum 

iota. 

lO&A , )_aoa-* m., pl. ^-Mo* , 
}Loa^ , |Cs-M&« , St. C. u_MO^ , 

^ >oo . dies ; ^ifLf poo^ , 
^bCLl^ , )^^U , f<-'ria secunda, 14 210 — tertia, quarta, etc. ^a*^ o^moI 
sabbatum. \-^y^^ oi— ial dies 
Dominica. ^v-/ M«eu novissi- 
mus, sei< judicii dies. | vxi !^ 

^kioeu m l^ »Asf I— ^a^jk 2r. 

JLaoa.1 ^Xal hebdomada. u.^ 
JLx&I i'(?/ I^ZxoI c^ mensis 
plenus ; it. tempus, epocha ; 
trop. regnum. ♦— •©» t—isla 
sub regno Davidis, IfcoloSl) (Uo 
Chronica,Paralipomena; adv. 
I— M&I ;_^ e^ ov-MoI ;_ 3 ipso 
die, eo ipso die, vel statim ; 
adj. ephemeris, uno eodem- 
que die productus vel per- 
fectus ; |N_I»oa_I aliquandiu. 
I^il) j^Iial totusannus; l^il 
|fc>!!»o<iI> annus plenus. ;oa-J 
^oola ef o^ials )oal diebus sin- 

gulis. ;oa* ^ >aa- et )Oal\ )OeL, 

in dies. ♦_! \»al quadam dic. 
|!Jo^ ^MaHx ^^ usque in 
seternum. \-Joal ^C— o heri, 
nupor. |^Iaoa_I yol—o nuper. 
i-oiaial ^ in suis dicbus seii 
insua vita.^ja^) jj j^soallper 
dies multos. 9 |ioaI in die qua. 
o^Maly ;a^ ^^ apud unum- 
quemque vicissim. 
^o^ , |_iaoaI , at\ ^y2\ , contr. 
^oal et \j») hodio, hic dies, 
hoc tempus ; | ixal) |_MaI hodierna dies ; praesens tem- 
pus. 

^SmoI hodiernus. 

>o— vi./ , ^:>a^/ c. l prosthet.,pl, 
^".Yiv)./ , I ^vir.f dies, opp. 
nocti. I — ^o^/) I **%> horse 
diurnae Officii. \ vivi./o t^N^C 
nocte et die ; ^oaiL/ »-2L:L id. 

^lsosL/ diurnus, hodiernus. 

^Ja!! c, columba, c. siiff. l^ 

pers. ujal . 
\-Za-l columbinus. 

\ .Ja« , jem. \b^ la^ , pl. p.ja. 

Grseci. ^ljal) l^il sera Seleuci- 

darum. i. e. 311 ante Chris- 

tum. 
^a!i y. denom., more Grsecorum 

fecit ; graece locutus est vel 

scripsit. 
Ethpa. ^a-lll grsecus factus 

est ; grsecam linguam didicit. 
jLalJal Grsecitas seu gentilitas, 

paganismus ; lingua grseca. 
li^Jja!! graece. 
^al lov , viola. 

uiBa^al VOX lat., justus. 

^fia^ , V. S. ^ . 

,' >" * 1 ,' *' ± ,L •"' 

\s — Loa-^ , ai. \s laa^ et |C^aa.. 

64;xiv9o? , hyacinthus. 
iNioo^ id. 
^^oAo^ et ^LLfial hjacinthi- 

nus. — 2 1 1 — I 'n . ^tnl fo-l iop^x^j-w/j^ , de 
more, secundum consuetudi- 
nem. 

yl_^ , pers. 'Jjc , excubise, vigi- 

lige. 

'n -^ 
«d jLi» , nnq. iflJL-f , fut. k^\[-j 

mutuatus est. Part. act. 

i3^-i , I — 3>— 1 . Pa7't. pass. 

»A*M , \—kJil , mutuo accep- 

tus ; subst. mutuum ; ap. 

gramm. adscititius. 
Ethpe. &Un mutuo sumptus 

est. 
Aph. xSi\oi mutuo dedit, foene- 

ratus est. 
Ettaph. t^i^oLL/ pass. 
^3oM et li^ mutuo accipiens, 

foenerator. 
isu, \'^\a vel |^u_9m, st. c. 

tk\^ , pl. I^i^ mutuum ; foe- 

nus. 
^*pa-»— » foeneratorum more. ^3)(iM foenerator, 
|L(iJLa|a.M ut |La£^M . 
^3)8L6o« commodatus. 
|L<u3)oLfcoo commodatio. Ijaa*^-. caligo, fumus densus ; 

rogus ; pulvis, cfr. ijaal . 

'n ^ 
♦ »* ' imisit. ; cfr. »_J. unus, j^/j , et nni unus fuit, unitus 

fuit. 
Ethpa. » «* I I/ unitus est, se 

uniyit. 
Aph. Jlo? , y. v^f . 
Schaph. «lol separavit, solita- 

rium reddidit. ov_laj »_I.oI 

se segregavit. Part. pjass. 

» .. ft > •>« , lC— aA» , /". emph. 

\lJLalM , separatus, derelic- 

tus, solitarius. |C— aLo |(_3 

filius unicus ; c. ^ , impar 

7'« ; - siibst. eremita. 
Eschtaph. , lo^_*? ^ja^s. <?? 

re/7. 
|>. r. t unicus, singularis, «/-. 

fc^/». r. t solitarie, seorsum; 
singulariter. fc^/> .« t >9^_a: 
spontanea generatione pullu 
lans. 

ILo^ *. * unitas. 

^t .1 1 unicus ; solitarius ; 
singularis, specificus, pro- 
prius ; - siibst. anachoreta , mo- 
nachus ; f. emph. |6w.». .''. *» , />/. 
laCl^ 1 1, proprietas. 

|''»^i'- " - unitas, solitudo; vita 
monastica ; singularitas, pro- 
prietas. 

lClooI et lC^a* solitudo. 

&^/C^(iIm solitarie. 

ILo^ajoe solitudo. 212 — ^»— **.* , fut. ugJ.^j abortum 

fecit, abortivum edidit. 
Pa. tg^ ut seq. 
Aph. ^^0] abortum procura- 

vit. 
\^j^ abortus, foetus aborti- 

vus ;^ro^. imperfectus; it., vel 

I 5" ' ? velum reticulatum 

ad obtegendum caput. 
\'^'. -^* abortire faciens ; me- 

dicamentum abortum produ- 

cens. 

^^oo-i* innsit. ; cf)\ heb. n^n 
et ar. 'j^J , debilis fuit. 

Aph. "^.—Lol debilitavit ; defe- 
cit viribus ; c. ^ — m impar 
fuit, non potuit ; despera- 
vit. 

|Loa2L.ai deficientia virium, 
desperatio. 

|N n'.oL desperatio. 

\\n ^n» I bubalus, ar. jy^_ . 

;>*al niger factus est, cfr. >«*/ . 

(il vel \!u lacerta ; coturnix. 

^{u sXaira?, struthio. 

^— ^ , fut. v-S) j peperit, 

genuit, heh. 'ibi, ar. Jj. Part. 
act. fl,]'^,f.emph. \lS1 . 
Part. pass. ^ et ^] gene- 
ratus, natus; trop. innatus. .» .N . nati mulierum » 

\i^ vi^ vernaculus. 
Ethpe. S*ll genitus est, natus 

est. 
Pa. «. ^ obstetricis officio 

functa est mulier. 
Aph. ^o/ genuit, generavit ; 

produxit, producere fecit ; 

obstetricis officio functa est 

mulier. 
Ettaph. ^oLL/ pass. ; trop. 

productus est. 
^, 1^1 partus, generatio; 

nativitas ; progenies, proles, 

filius. lC^I fcv^ nativitas,dies 

natalis. I^ — ik^j l^ — ^ ge- 

nimen vitis. |Ca*^t | »" \I in- 

colae civitatis. |^a*lM.i) lC^liil 

cogitationes mentis. 
\L^ , st. c. L^ , pl. \i'^ 

parturiens ; genitrix. l!-2^ 

\o\-^l Doipara. 
|Lot-^ generatio. 
|L> S,!i , pl. \'ll "'vl mulier 

foecunda ; genitrix ; obste- 

trix. 
1)0 — :il , f. ILya — ^ genitor, 

genitrix. 
\'<f^ , f. |L)a^ , infans, pl. m. 

'\\oJ^,f.\l',<^. 

jLotojC infantia. 
ILojoJil generatio, procreatio; 
genealogia. "^ 213 .»\.. I 6uJ|^-iI et ^_I|^^/ vi genera- 

tionis; jure nativitatis, 
ILo^i^ , pl. |Lo«-^ nativitas ; 

generatio passiva. 
^llaw , l^ai parturitio, gene- 

ratio ; nativitas. ^-ja) li^a» 

uy>9f regeneratio. 
pC^oM generans, genitor ; id 

quod ad generationem per- 

tinet ; producens, efficiens, 

f. 1^^— j^J^a M generatrix. 

l^-j^a» jD^ causa efficiens ; 

it. obstetrix. pC-^ai jiji^ se- 

men generationis. 
^^J^aas id. 
|L&— i»\n » generatio. ji . T. 

tLft-j»-Nn .•iay facultas gene- 

randi. 
iL^oL, pl. IL^oL generatio ; 

origo. 
|jC-^<boo natus. 
ILoj ^-^CvM nativitas. 

^^.— S-* imis. ; cfr. jj/ et ar. 

Pa. "^ irrisit. 

Aph. "^l ululavit ; clamavit. 

Part. ^ \.-^ , ^i , f 

\LsLJc ejulans, plangens. | 

ILiLI ululans ; hjsena. i 

|6^^ et \i \st , it. \L \\/l , I 
pl. \is. ^, \'"i gemitus, ulula- 
tus. I s2l2^ pro inns. ta_:L/ , nnq. 
taX./ c. Iprosth., fut. ^AiLjI, 
inf. lAJiLl» , raro ^aJLpi , 
didicit, c. acc. vel "^ vel ^ 
rei. Part. act. >°> \I , |»n-' , 
Part. pass. \^^ t , ^jro quo 
pler. s^J^ . 

Pa. ia:L/ , fut. va^L^j , et pler. 
i°> \t , docuit, c. <f?/yj/. acc. 
i"e/ acc. pers. et ^ rei. »A2L/ 
j-^^&iL il.I— ./ docuit manus 
meas preelium. aXl^aiL yk\l 
doce nos orare ; it. demon- 
stravit, ciwi ''^.-Lpers. et acc. 
rei; significavit, c. '^ rei. 

Part. act. iA^I 4 , pler. 

><») \-w , I k \v> , in st. c. f. 

t>. a^i praeceptor, doctor. 

fX^ >°i\4 puerorum institu- 
tor. Part. pass. ."i^v» , h\v> . 

/". emph. |6> aiLi, 7)/. ???, 

^J!l\» , C^i , »t. c. uJ!&:^ , 
/". ^ "'w^ , |is 74 \^ edoctus, 
exercitatus. |ov-^/» | "4^4 a 
Deo edocti ; it. adj. cicur. 

Ethpa. ^ — :1Il/ pass.\ didi- 
cit. 

I .^v-^ *. disciplina, studium ; 
scicntia, doctrina, inde reli- 
gio ; institutio, educatio. 
ja__4»J) I i°>\n * Nestorii 
errores. tt4\al ;_3 discipu- ^ 214 \^ lus ; eamdem roligionem pro- 

fitens. t^°>\cu fc-^ schola. 
tlla^al doctrinalis, scientificus. 
\kn 'sl discens, discipulus, tiro. 

^Sa \-.I) lC— ia:i».oL edoctio dis- 

eipulorum. 
6^t3a_:ij inscite, tironum in- 

star. 
|L<i3a_'iI docilitas. 
«ft .^!i , [k:^ doctus, instruc- 

tus ; pei'itus. 
|Ln ^J^* scientia ; instructio. 

ILoai^ jj imperitia. 
bllai^ docte, sapienter. 

^^M , I I°>\l0 f. |t!s .I°>\l0 

pricceptor, magistcr, doctor, 
Doctor Ecclesiae. j — La_\i 
tI«3ajo/) Eunuchorum prin- 
ceps. 
fc^|i°>\v> more docentium. 

|Ln \^\y> , pl. |Ln i°>\v» doc- 

trma, institutio ; eruditio ; 

commentarius, homilia. 
|li4\4 doctrinalis. 
I !i°>\It>o« instructionis capax; 

persuasibilis ; pl. |fc»Zlia\Ievao 

acquisitse scientise. 
^jAI unicornis, 

I ^^ 

JLbO.» et c^iol , c. l prosth. JaL/ , 

3* pers. pl. a—bol , ft .vit et 
a-aa*/ , 2^^ pers. simj. ^_^ , 
1'^' pers. sing. ^^ et tyJaJl , fut. tao|* , imper. i-^ et 
f. >.. \at , inf. I— m|m , part. 
y^ , |I^ juravit, sacramen- 
to se obligavit, fidem pro- 
misit. 

Aph. u.aoo/ jurare fecit ; adju- 
ravit ; exorcisavit. yoj / «-ooo/ 
oiJ__3 uls^a jurejurando ob- 
strinxit eos filio suo. 

Ettaph. uJooLL/ pass. 

tlipu jurator ; juratorius. 

» p r j PM f r ..* r , 

I^M&M , pl. |&^.M&M , ^-bXOM et 

|&I1m&:m jusjurandum, adju- 

ratio, deprecatio. 
j^Jo&M juramentum ; adjura- 

tio. 
tllioa» qui adjurat, exorcista. 
jLolIaoaM exorcismus. Jl.-V>» , heb. a"' et ar. ^ , pl. 
yv>'!»I , ^ll^asol mare, fluvius ; 
lebes. ^iol ^40 ab Occidente. 
|v>^\ adOccidentem. ^i^l \^ 
et \—k\ Jbcu mare Mediterra- 
neum. ^li^vo (^l w/ U-^^9 ^ 
mare Mortuum. t^<^ M** 
e^ i^oMt t_sal mare Rubrum. 

jlial marinus, maritimus. 

lliLial 2</. ; swis^. nauta. 

Mttbkl piscis stagni ; turtur, ar. 

I^bol , St. C. t^iu , pl. » V> \tt« , 

|^-»!!aal piscina, lacus. 215 ■ ft«««- ^«.V>, » , \Lyal dexter ; dextera 
manus ; metaph. pactum,fides 
data ; impositio manuum, in- 
de ordinatio. ILojovS) ^L^ or- 
dinatio sacerdotalis. ^<y\ — I 
|»Ji>)J |L»I votum Deo prtesta- 
rit. I I.4I '^[I salutem pacto 
petiit. \-Ud1 ;» ad dexteram 
sedens, ad dexteram Christi 
stans, inde electus, beatus. 
ovl.:^ ^ a dextris ejus. 

CsI^LioI a dextris ; recte. 

i^i.vii , f. \LUtu ad dexteram 
pertinens ; trop. rectus, jus- 
tus, felix, jj/. f. I^HLial res 

felices. ) ILioI ^— ^^ latus 

dextrum. 

^L , ^L&.L et ^aalL australis re^io. t«M ^^L ^ meridiem inter et orientem. U^a-L» (_i>j/ 
Arabia Felix (o;-. o^?';- 

Poia-L australis. 

txttfli.vu "fjjjiiovo? , mulus. 

v-SLial vju.^T, , nurus, sponsa. 

>£w.°>v^t vjt;,'^{o; , sponsus, gener. 

\kitu uter magnus et pilosus. 

^-x. _ Ethpa. ^l/ cognomine 
distinctus fuit ; cfr. ^|L/ s. 
iL/. |nt«i « ^^ ^^ax» , ^>/. I'^'^"' - et 
^aasSiI juvenis ; cfr. wzxyhy.og, 
et seq. 

suxit ; cfr. heb. pr . 
Ethpe. oiLl/ , e^ aJ|L/ lactatus 

est. 
Pa. lAu lactavit. 
Aph. laL/ , e^ raro owo/ , ?'</.; 

^roj9. largitus est. Pai^t. act. 

toLi , }oi.v> ; /". emph. et subst. 

\LsUc nutrix. 
^ et \xiAil lactens, infans. 
|6vaLI (?^ l^aju lactatio. 

ILaAoi^ e^ ILao&jil id. 

)ljLajl collactaneus, ad collac- 

tationem pertinens. |Ln iL./ 
l^jNoi* fraternitas quse ex 

collactatione oritur. 
tioi.v> lac prsebens, f. emph. 

I^.ini.'» nutrix, 
ILftoi.va et ILaiai.4 lactatio. 
\icxa^ et ^>ast,'» , ar. bi2«-tr^ ) j^s~ 

minum. 

.o> fv> ^ inus. in Pe. ; cfr. irp-^ 

auxit. 
Aph. «AiLo/ addidit, auxit ; c. 
^ major fuit ; seq. al. verb. 
CBquivalet adverb. : magis ; 
iterum, rursus, ex. <\ «^mo/ 
o<!iwvi\ magis eum oderunt. 1-^ 216 \^ ^_v->a» ^ ^~>r>/ iterum audi- 

non amplius quEesivit eam. 

Ettaph. <aLoII\ adclitus est ; 
auctus est, crevit. 

^^oM augens. 

|L&iaA>aM additio. 

(liAkoLc^M et )Ii°>nr»oLfcv^ additi- 
cius ; f. pl. \L "IiOitwoL^— jo 
additamenta ; gramm. |L5L/ 
|cClt4^oLc«4o litterje additi- 
cia^ sen non radicales. 

i^oL , \kLoi et l^^oL , pl. 
iL-alflttoL additio ; incremen- 
tum. \\<Ji ^Lol jjf nec plus 
nec minus. 

) 4-^oL additamentum, quod 

redundat. 

Ji \ * et i^ , fnt. )a|j, ^o/- 
mwrf. xi"i , germinavit, pullu- 
lavit; trop. exortus est. 
Part. prces. \-^ , \^ . 

Aph. i-_^o/ germinare fecit, 
protulit. )— u>» ^o/ barbam 
coluit. \Laix uLol herbam pro- 
tulit. 

\L11 , pl. I^Ilil gormen, herba ; 
pinna muri, propugnaculum. 

M-nM germinare faciens. 

|L<ii-A.av() gorminatio. 

|6^ajo , pl. ItClvai germinatio, 
germen ; propago ; ^ro/^ eifec- tus, fructus. u.o,oov4-> l^ai 

eifectus suorum peccatorum ; 

c. (1>9 vertex capitis. 
\^ avis perdici similis, id. q. 

ar. «ly . 
&_i^ , ar. ji-j , caper monta- 

nus {yall. chamois). 
jvottvl rheum planta ; cfr. \ yieL . 

p- _ Inus. cfr. ar. j.i-j et heb. 

"li"' constituit, it. \'y\l et \iS. . 

i\ ^ 
^^* , I— L-vI avidus, gulosus. 

[Iiil )II|><tt.\ rapaces latrones. 
Pa. ^ denomin., avidum reddi- 

dit, ad gulam incitavit. 
Ethpa. ^ — Z,ll avidus fuit ; 

cupidine exarsit. 
^-|u»I avide. 
oi-i^ , |Lr> I \» cibi appetitus, 

aviditas, gula ; cupiditas. 
|J_i^ , heb. ir"i , sijinetum, vep- 

res ; surculus vitis. 

1 ^" 

JLSL* forma tnns. verbi \^l ; al, 

sensu cfr. ar. Jj satisfecit. 
Aph. uJoj' suifecit rei, potuit ; 
rem confecit, perfecit ; defe- 
cit, cessavit, evanuit; con- 
sumpsit, exhausit. Part. act. 
)_aaM , )l3ai perficiens ; ces- sans ^AM , )ildaM deficiens. 217 — '>r (LauSaso consumptio; cessatio, 

defectus. 
^Isoji cessans. 
^141 pistor ; cfr, jls/ . 
|ev9ai praeputiura. 
i^yo&I , t7C7roL»pts , equisetum 

planta [gall. prele). 
|ll crassus. 
\Uy junctura cubiti, cubitus ; 

cfr. heb. ^'^^x ar. j^x • 

3 «-A , nn^. isL./ , fuL i^\\) 

sollicitus fuit ; curavit, curam 
adhibuit, soepe c. "^ , «.a , 
vel "^ — i rei ; jj .a — i»5u> ^-__9JL nolite solliciti esse 
animse vestrse ; seq. al. verbo 
cequivalet adverb. diligenter ; 
Lst^o isJ diligenter scripsit. 
ovLf isll quje sua sunt cura- vit. .bal^ '•^r— ' cle crastino sollicitus fuit. Pai^t. act. i3»a, 
^^ ; cni ^xs^M |1m9 |j.j;^ kdu 
sollicitus est homo cir<ia res 
quibus indiget. Part. pass. 
^_4-j_I , is, id de quo cura- 
tur ; exquisitus ; necessarius. 
\-^^ ^i(_i.ai» res magni mo- 
mcnti. 
Ethpe. iS*— .L/ cura3 fuit ; re- 
quisitus est ; c. ua , curam 
gessit, providit, sollicitus fuit 
de re. Pa. i^ll id. q. Pe. 
Ethpa. *^*Lf id. q. Ethpe. 
|ft3^ , st. c. ^3« , c. ajf. ^b^* 

etc, pl. \^^-^\ sollicitudo, 

cura, providentia ; diligentia ; 

cfr. c. al. sensu cs'^ . 
J_ao*I curans ; curator, pro- 

videns. 
^I^3o»I diligenter. 
}j^_9oJI et p'n3oJI diligens ; 

curator. 
|La_>^3oJI nt \^\ ' 

I 3o J ruber purus. 

I ua^tl , ^au»! studiosus. 
' tsl|. a.tl studiose. 
|La4.t_I , pl. ILSaAl , tlt \is\ . 

liiJfcoio accuratus. 

gens, tribus. 
Ethpalp. 1 "i^L/ V. denom., po- 
pulus factus est. 

jjt inus.;cfr. heb. "i::'' formavit. 
ylyjA. j^o/ (?^ now. \f\ol , i'. s. 

^"1 I , l>t-I , /<^^- "1^"' 1 volun- 

tas, indoles ; propensio, cupi- 
ditas, a/fectus, libido ; odium. 

Ethpa. ♦Ul/ V. denoni., cu[)idi- 
tate illectus est, victus est. 

|_I» *I rel I— J> t^ cupiditatibus 
doditus, pravus. 218 — |L<i_j ) J obsequiura cupiditati- 
bus. » ja..* et JcJi,fut. Ja!^,heb. "ip"«, 

ar. 'alj , combustus est, iu- 

census est ; arsit, exarsit. 

Pa?'t. V— ttl , lC-^ ; /". einph. 

|L«— al , S7ibst. fomes. 
Ethpe. JLa} id. q. Pe. 
Pa. vaI combussit. 
Ethpa. ^alll incensus est. 
Ap>h. «— oo/ combussit ; trop. 

inflammavit. oiCoo/ \\el ^*^ 

eum igne cremavit. 
Ettaph. ^oll\ pass. 
|Ca< exustio, incendium ; it. sed 

j)ler. seq. (mAI holocaustum. 
^Co^ , ^jCa.* incendium, infiam- 

matio ; calor, aestus febris, 

ventus; fomes. 
Ijaal ardens, fervidus. 
|Lo»aa^ incendium. 
>-j^ , I, — ..&.. , /. emph. |L«— •.&« 

ardens ; combustus. 
lCoa» foculus, ar. i^y^ . 
fj^ai , /". ICwtCoai vim habens 

urendi ; ardens. 
pCoai urendi capax. 
ILaiCooi vis comburendi. 
|La) CoI^oA exustio. 

I^jao.*, ICoao,* et \L\Sil 'jxy.iJ^^O^ , 

hvacinthus ; cf/-. \'^al . iJal iiY.ri , frustra, incassum. 
(i_al et hal , 2)1. iCal , O.yYJjXfi 

ansula chlamjdis. 
Uoa^ id. 

)loalc., pl. lHao^ slxwv, simili- 
tudo, species; forma, effigies ; 
imago, pictura, numisma ; 
sjmbolum ; exemplar libii; 
ap. gramm. forma nominis, 
vel verbi. 

Pa. ^I ve7'b. denom., reprsesen- 
tavit, figuravit ; descripsit, 
designavit. I^y ^ nummos 
principis imagine procudit. 

Ethpa. ^l\ pass. 

|-iiol>o et lliiolao figurativus; 
characteristicus, f. Itujuolao . 

IuaI^m effigie expressus. 

ILoiiAlfcoio repraesentatio. 

r 4' 
\J^ et '^\,fiit. ;o(^, ar. % , 

gravis fuit, gravis factus est, 
molestus fuit, spjec. c. "^i^ 
pers. ; gravatus est ; trop. 
carus, rarus ; pretiosus, glo- 
riosus fuit. ^m «^oiou^ v°«^l-i 
ji ..>fl\^ oculi ejus graviores 
sunt quam ut videant. Part. 
pross. 'yo^ , \\s^; ya •>.'V\ Ivo^ 
vobis molestus est. 

Ethpe. ;o-L/ gravatus est. 

Pa. ;oI honoravit, veneratus — 219 — o;- est ; honori dedit, c. acc. rei 
et ^ pei^s. ; y(al/ IJa^^f si non 
essem tui observantissimus. 
Part. act. et pass. ;ilao , f. 
emph. |L;,alio ; honorabilis, ve- 
nerabilis ; pretiosus. ^— !3|-s 
IL^alao lapides pretiosi. 

Ethpa. \siLCl pass.; pretiosus 
fuit. 

Aph. ;_ JBo/ aggravavit, onus 
imposuit^C^ j9er5. molestus 
fuit ; honoravit, honorabilem 
fecit. it — oo/) \i—L^l honor 
quem assecutus sum. 

Ettaph. ;*oLL/ gravatus est. 

I^ pondus. 

\laol pondus, onus; cura ; trop. 
Il molestia. 

>j^oa- penuria ; annonce cari- 
tas. 

;_a-/ , ij-a-l ,et-^, pl. liol 

Ihonor, gloria ; dignitas, pre- 
tium ; donum, munus; impen- 
sae ; margo libin. o$J^ IVo-j^ 
suis sumptibus. IL&-M9 \lk/l 
\ monumentum funebre. 
fLv^l et |L;a^, jj/. |L;aI onus, 
impcdimenta ; suppellex, sar- 
cina ; familia. 
' jaal et \yiJl gravis, lentus ; 
maturus, sapiens. 

\iJ)l gravis; ^rop. diffici- 
lis,molestus; carus,pretiosus; honestus ; c.'^ p. dUectus ; 

l—IIij L;-« aI magno pretio 

margarita ; pl. f. |Lv__-aI , 

snbst. res dignse. |L»^t &tL;.oI 

Sacramenta Ecclesise ; adv. 

;.p>I'> care, magnis expensis. 
^ljj^ttl graviter, difficile ; cum 

honore ; care. 
ILoJ — >JJL gravitas, dignitas, 

reverentia, titidus honoris. 

yCot-^ Reverentia Vestra ; 

it. pondus ; supellex. 
lU^M vitellus ovi. 
^ll^olao honorifice. 
ILo^aIm dignitas. 
p^alao honorator. 
ILoj^alao reverentia. 
\iioaM aggravans, molestans. 
ILaj^ai aggravatio. 
1)0^ , ar. 'j , bufo, rana. 
lil inus.; cfr. heb. Trr^ , et Hiph. 

nmn docuit ; inde seq. 
\L\oi,targ. xr.-^-nx , lex divina 

spec. lex mosaica ; per extens. 

Scriptura tota , ar. sijy . 

O^ > vel o^/ , fut. csjl^ ma- 
gnus factus est ; crevit, exal- 
tatus est, se extulit ; c. ^Jo 
major fuit, prsestantior fuit. 
-o»tLiLiv o^^ clata sunt eo- 
rum corda. uoio:»/ ^ o^sa* u»;-. 
crevit nomeu ejus prae patre. 220 — ♦i- Part. pass. i^i^ , \^'^ . Part. 
pass. c^v- vcl ca*;— ./ . 
Aph. ojo/ magnum fecit, exal- 
tavit ; auxit, amplificavit, 
dignitatc auxit. Part. act. 

oyaM ; p^OM ; in pl. \—=tyaM 

cantus Magnificat. 
)lk\eL» exaltator, laudativus. 
ILala^oM magnificatio. 
Vi&a;! mus jerboa seu sylves- 

ti'is, ar. ^jS'J^ . 
lijoj cacumen arboris. 
paj^j vel ^^;o cacumenmontis; 

torrens. 
)^ , ]fC , pl. I>v* puteus, lacus, 

piscina ; cfr. heb, Ti"' defluit 

et ar. :>'jx fons aquae. 
u.C>* vel t^^/ , emph. \-LC , 

j)l. ^"^ , ^;;! mensis. uu.C-1 

^SlL mensis integer. \L'^ \^'y 

neomenia. 
|La^;I circulus mensis. 
^Il;! menstruus, quovis mense occurens. M-;- quolibet mense. 

yi— I , fnt. yjl-j longus fuit. 

cfr. y^/ et heb. -jnx id. 
yA;I vel \L^'^ , ^a^a;-. j-ljC , 

mandatum regium. 
IJ;— . , ar. Sji , grandius lacertse 

genus, crocodili species. ;o^ imis. ; cfr. ;oj et heb. STi 

altus fuit. 
Aph. >«)o/ extulit. 

I ^ '1 ' , 1^»-;— , jo<. ^»2";;- , 

l^ v4 « , ^e^. ni"'"!'^ , velum, 
cortina ; tapes, aulaeum, ten- 
torium, tabernaculum ; per 
ext. familia. 
I %.; \ , ar. it\'j[ , cicendula 
{gall. ver-luisant); c/r. \L*t.l. 

J3V-* , fut. lA^I — j pallidus 

fuit ; cfr. jj^ regio morbo 

laboravit. 
Pa. i^il imllescere fecit. Par^t. 

pass. ^;1m pallidus. 
Ethpa. yai-lll pallidus factus 

est. 
Aph. (.0)0/ id. q. Pa. et Ethpa.', 

it. viruit. 
\ik'^ , ar. oGi' , pallor ; rubigo ; 

morbus regius {gall. la jau- 

nisse) ; uredo. 
(A^ , ^o;! , pl. ^^a"^ olus ; cfr. 

ar. Jjj virontia folia. 
I— 4&o;I , pl. \>aa^ dini. oluscu- 

lum, olus viride. 
lojol , \a'fal flavus, pallidus ; 

subst. olus. 
IL&o^a^ pallor ; herba virens. 
ILaoyoM pallor. 
|)o;-J , pl. I^o^ canis aureus 

{gall. chacal) ; \foX—l i.n \.. 221 — opopanax seu succus panacis 
plantce. 

kW* , nnq. llA , fut. L>)_j heb. 
jyT^ , ar. ojj , hseres factus 
est ; haereditate accepit, cepit, 
occupavit. Part. act. ll — I , 
\iC ; subst., pl. \V^ hseres, 
possessor. 

Ethpe. lUll vel lUW-l hseres 
factus est. 

Aph. l\oi hsereditati dedit, 
hseredem constituit ; posside- 
re fecit. c. dupl. acc. Ip^s 

^oykf yoLfoft ILaJ^)) falsi 

dii quos hereditati tradide- 

runt nobis patres nostri. 
(_jLjal et ILoLj*-^ hsereditas, 

possessio. 
Lo^ , ILo^ , pl. ILo^ haeres, 

possessor, f. ]lLot — I , pl. 

ILLo^ . 
\lol C , pl' ILoL;^ haereditas ; 

possessio. |LoL;I uJLjc» cohae- 

redes. 
liLyaM hseredem faciens. 

\Z vel U' tinea ; vermis. _ Aph. la^o/ movit, 
extendit, })ler. c. |J— ./ et 13 
vel '^ rei ; injuriam tulit, 
c. >u . ^ui^ _ Aph. ^0] extendit, 
admovit ; porrexit, pler. seq. 
]'k — •/; t7'op. auxilium prse- 
buit, scepe cum ^ pers. ; c. 
"V-I irruitin. oiC— •/ ^-^0] 
i3 y^ porrexit manum suam 
cum aliquo : conspiravit. 
1)1^ tgJlo/ sagittas immisit, 
ILojo ov^ ^ol mortem ei in- 
tulit. ^__)j)a__i ov-^ i^^o/ ei 
auxilium porrexit. f^^L a^o/ 
o>jLC-^ capiti coronam impo- 
suerunt. 

Ettaph. i^^oLL/ pass. ; pro- 
fecit. 

Schaph. tg^ai crescere fecit, 
promovit, extendit. 

Eschtaph. i^^ofc^/ pass. et 
refl. ; profecit. 

)_4<><i^ et \^oal. progressio ; 
profectus; aetatis incrementa. 

|La4*(ilM progressus, proces- 
sus. 

^4^o^<M , f. ]Lj^otsMM pro- 
grediens ; nomen metri dode- 
casyllabi in poesi. 

ILal^AO^*»» promotio ; progres- 
sus. 

\^ guttur vel oesophagus. 

TN 'f' 

ytk * , inus.; cfr. heb. )■&> et 
ar. j^j dormivit. \t^ 0'>0 C3fik« |Ia , l^iA , st. c. ^ok , ex prim. 
\Lill , somnus. IB^ '^ somno- 
lentus. 

>a»t imis. ; c/V-. tau-»/ s. tal . 

yl;;A. ijalo/ adjuvit. 

\k*.ol vel faio/ auxilium, juva- 

men. 
\kjl et o\ktL , taorTutj, jaspis.; 

c/>\ ar. »jJJ <?^ ^ers. ^ . 

N_J , jfcuJ c, essentia, natura, 
substantia, existentia ; t6 
esse ; ipse, ipsa ; c. affixis 
nota est pronom. reflex. et 
tunc idem valet ac |— 1^ ; 
u^^I^jLJJ? si non noveris 
teipsam ; ybdis. n «j ^vi\ 
teipsum corrumpere ; nnq. 
ponitur pro pronom. person. 
ex. : a<4^ ^^ ^ yOOv— A|^ 
acuerunt ferrum suum con- 
tra illum ; advcrb. c. variis 
prcepos. oi^la , et nnq. oii^lx 
per se, inde revera ; o\^ ^ 
id. ; oiCvI ^ de seipso, ad seip- 
sum. I^la ^^a^ vel L&|aIm 
\L^ liberum arbitrium. \il 
nihilum, non cxistentia ; tan- 
dem 6v_I in vers. V. T. cequi- 
valet hebr. nx , imprimis no- 
tat accus. tTIvtt» eJ \q;^] |J__3 
Deus creavit coelum. ^li^I , f. |L.»^I , pl. f. IN-Iljfcj 

essentialis. 
bl^bl essentialiter, per se. 
Pa. Lc^ verb. rfenom. essentiam, 

existentiam dedit. 

pL^lao existentise dator. 

'^ -^ 
O J^^w» , nnq. \^L—/l , heb. 

21151 e^ hymiar. l/j , /i<^. 
ksc^ , zmjt7. csL jm/*. i^N— M 
ve/ csL^—io sedit, consedit ; 
insedit eqiio etc, c. ca vel"^; 
obsedit, c. "^^ ; permansit, 
versatus est ; trop. judicavit, 
regnavit ; intrans. habitatus 
est, situs est. ^L:aI ^ 06^ 
\oS-l\ sedit ad Dei dexteram. 
|_1m^ I— aLaviA y^bl primum 
locum obtinuit. ) v>1-» cafc^ 
mare ingressus est. ">^ aat.1 
|^_i<C-M urbem circumdede- 
runt. Part. prces. onI , emph. 
\-kbl , srd}st. habitator ; f. 
emph. I^aixl terra habitata, 
orbis terrse. ^ — laa^ caiLJ 

i^oia ^^f exonerans ven- 

trem, l^lar» >-LlatvI habitantes 
in domibus ; l^»i ulac^ ha- 
bitatores deserti ; \L-lLt-^ 
^^f urbes habitatse. ^afc- JJ 
^fti^ nunquam habitabitur 
civitas. 
Pa. vsnI liabitatoribus imple- Obct — 223 — >6- Ait vTbem, restaurayit ; fir- 

mavit. Part. pass. uc* 1m | 

habitatus, etc; adj. firmus, 
gravis. 

Ethpa. cs^Il/ pass. 

Aph. csLo/ vel raro. oi^ ./ , 

sedere fecit, manere fecit, 
constituit, habitare fecit nr- 
bem ; mulierem secum coha- 
bitare fecit seu in matrimo- 
niumduxit. \kkenJ^l uoioaLo/ 
constituerunt eum episcopum. 

Ettaph. t^LoLL/ incola factus 
est ; habitavit. 

^i^I sedes, habitatio ; habita- 
tores. 

l&oi^I , contr. (6oL , it. |L_3CvI 
vel \L-^L-1 excrementum. 
|6o^I ^aof latrina. 

ou.^1 , I^bJ sedens. 

|La:»cJ sedes, mansio, diverso- 
rium. 

oLoAO , ^aLai , jol. ^sLSi sedes, 
habitatio, domicilium ; sessio, 
consessus, cathedra ; thro- 
nus ; in plur. etiam Throni 
Angelorum ordo ; sectiones 
Psalmorum quce nostris Xoc- 
tujmis respondent. JaLali tw^ 
hujusmodi Psalmi in Noctur- 
nos divisi ; it. liber Judicum. 
^LoM '^ assessor. ^LaJ» ^j 
prseses. ILaac^ quies. 

I^LoL , f. ItoLoL , pl. m. piloi 

peregrinus, advena, inquili- 

nus. 
|La_3LoL peregrinatio ; incola- 

tus. 

y^t^ , jifiJ, f. l^socJ orphanus ; 

orbatus ; cfr. '^^ et Qir.i id. 
Pa. )9b^ V. denom., orbavit, or- 

phanum reddidit. 
Ethpa. ^nIl/ pass. 
ILaaofiJ status orphani, orbitas. 

|J.ofisI /"., euphorbia planta, ar. 

ItocJ vel \io^ folium, charta ; 
codex. 

^J^— -• vel j^—l, fi(t. jL|-J, 
imper. ibS superftiit, reliquus 
fuit ; redundavit, abundans 
fuit ; lucratus est, profecit. 
Part. act. itS , \fbl . 

Pa. jeJ abundare fecit, majo- 
rem fecit. Part. pass. je^ , 
\\t^ , f. emph. lii^lM , pl. 
f. emph. \l\t. — Im magnus, 
major ; ndj. optimus, maxi- 
mus, excellens titulus digni- 
tatts : \Zt\t\t*t.*il ixa^.^'^ \ft>^ 
venerabilis Sergius episcopus; 
in pl. f. res prseclarae, vir- j^ 224 ♦6- tutes. '^^ — .^ ^fN-Iao) "^^ 

oi iL |ooi de prsestaiitibus 

rebus tota cura ejus erat ; 
it. yCs ^ v> jo«r^. denom a 
l^tiJ , chorda instructus or- 

yljj/i. »^Il/ auctus est, crevit, 
abundavit, profecit, excelluit, 
molior factus est, c. ^ rei. 

Aph. jLo/ superabundare fecit 
residuum reliquit ; profuit, 
profecit, utilitatem percepit 
c. ^vel <^ . |oN_a» »Loj' reli- 
quum tempus hiemis transe- 
git. »L**»> ^»^ quod superest. 
Part. fLa— M , I^LaM ; iuoioSm 
^^ax i«.i\^\ verba ejus om- 
nibus prosunt. 

^>La_J , ^->>La^ , usus, utilitas, 
lucrum ; abundantia ; id quod 
superest. 

•^Vm , \\Ai , f. emph. |L;-.N_I , 
2il. IL^CsI , multus, magnus ; 
major, melior, prsestantior ; 
nimius, supervacaneus ; im- 
par, longe stans a, remotus ; 
subst. tn pl. f. emph. prodigia ; 
\U^\ ^vo* cognomen ; adverb. 
v-—«6> — I valde, magis, ad- 
modum, supra modura, nimis. u. — i^s^/ t^a^ ^M '^^ me di- 
lexisti magis quam teipsum. 

*r *r , *r , r *r 

\ >Cw3 ;^^< vel ^dfi^ ^ ;^bM 

quam maxime ; 9 "^ ;^^^ vel 
9 ^-i ^^iwl '^VL magis quam. 
c^^ ^ 'yj.iL multo magis. 
""^J!^ ;-evI plus mmus. '<^tL 

*r , * r *r . . , 

;..*i vel 'y^.. '^b^ circiter. 
fc^lt.^1 maxime, prsesertim. 
o; — '^^— • , ILo; — >c^ ,^9/. iLo^c^ 

excellentia ; abundantia, su- 

perfluitas ; humores, excro- 

menta ; adv. o^^_la nimis. 

oU^ ^ supervacanee. 
♦^-^ , Ij^— I , ar. J>'j , chorda, 

uervus ; trabs. 
^jLai , f. lixJjLai utilis, com- 

modus, ditans. 
ILo^^LoM , pl. ILoj^Lam utilitas, 

emolumentum. 
fc*^|>6sl» excellenter, maxime. f 
|Lo>fcwIio excellentia, prsestan- 

tia ; virtus ; vita ascetica. 
|Lft_»' jfcvlfco* nimia longitudo ; 

exccllentia. 
jLoL , IjLoL , j)l. IJLoL quod SU- 

percst, reliquise ; superabun- 

dantia ; trop. thesauri, hor- 

rea. 


-**»*?^s»*?<c#«i=i«»' — 225 — oM» I 

I ^A , cui nomen ta» , undeci- 
ma littera Syroriim ; est una 
ex sex litteris : L iS y > v^ o , 
quce pro positione duplicem 
sonum habent, mollem scilicet 
vel durum : y duruni sonat 
ut i Arabum seu K , et tunc 
puncto superno insignitur ; 
y molle sonat ut ^ Arabum, 
(ch) Germanorum, et inferno 
puncto notatur. Valet nume- 
rice: y = 20, y^= 200, etc. 
^quivalet tum hebr. -\ , tum 
ar. ii et ^ , rarius heb. 5 , ut 
l&u;^ , ni"i25 , <H&Ad , xloi ; 
reddit plerumque fp^cecum y : 
i^^l oyXrj^ , turba ; i»a 
cequivalet gr. t, : Loao ^m^ , 
^^vo^, peregrinus. 

^s , heb. ns , hic, illuc, non ex- 
stat nisi cum aliis partic. 

compositum ; cfr. | L./ ubi, 

>_iia*/ uiide, (_3oi hic, |a»ooi 
exinde, |— dfoi illuc, \k\ huc 
e^ t^ inde etc, vide singula 
in suo loco alphabetico. IJL- O , hebr. !ii« , pro li-s , 

scil. c. l quiescente pro hamza 
Arabum ; 3^ pers. f. l^ , pl. 
o|a ; l^' pers. sing. 6«Js , pl. 
^\i;fut. I^-AJ*, zm/jer. v-Js , 
/". c*^ ; m/??2. |(L« , inerepavit, 
^/er. c. o pers.-Part. act. 
ll_i , /. ^:^^ . |L-^' |L)-J 

II S) molle vituperium quo 

arguit. 

Ethpe. «-(sL/ ^jass. 

Pa. «-«I— s fortiter increpavit. 

Ethpa. «-.l—sL/ , pass. 

|L|3 e^ c. excidio aleph |^_a , 
jj/. |L)!!s , increpatio, repre- 
hensio ; c. al. sensu v. s. L^s . 

pofts et )j|oQ.3 ec?. 

Pa. ^as, rer^. denom., increpa- 
vit ; correxit, emendavit. 

Ethpa. ^eisL/ pass. 

^jftLo redargutor, correctivus. 

ILtujaaso correctio. 

L^/ , V. s. M" . 

k^jL_0 , hcb. ::5<3 , ar. L^ , 
/'w/. o)_aj , doluit, pler. c. 
>^ pers. et "^ l. rei. Part. 15 o^ — 226 — ^h prces. o^_a , Ja*3 ; impei^son. 
tJs. ojs , ^ ^ ^\-^ j dolui, 
doluimus de ; adj. tristis, do- 
lorosus ; cfr. iz^a s. oos . 

Ethpe. i^lL/ yjro <^\^l\ , n/?5'. 
casLf debilitatus est, languit, 

Ethpo. »j»|[_sL/ ?'(/. ; doluit, 

Aph. o^s/ c/ v=^/ dolere fecit 
afflixit. Part. act. o^L» , /". 

1^—3 lai , ^j/. ^__^|__L» , emp)h 
^a^Iai affligens ; nnq. dolens 
aeger, Pai^t. pass. o| ai afflictus, seger. 

Ls^a , \-i\^ nnq. \LJi , ar. xU» , 
jo/. |Iala , st. c. ulala , dolor, 
morbus ; passio. 1*-^ o|_a 
djsenteria. \kJcL ^aja febris. 
JIoAjj ^3^3 variolse. ^>3 o|3 
hemiplegia, paraljsis. pa) — a 
\t*y L«i,^3>hemicramum(,//«/. 
njigraine). ^I*j o^acephalal- 
gia. I^I;;! oja morbus junc- 
turarum seu articularis. 

va*t3 , J_a*i_3 , nnq. j ^ . ■ •> , 
dolens, dolore affectus. 

Joja dolorificus. 

jj^ald dolens ; iegrotus. 

^^ds afflictio, 

^ala dolens. 

ILaa^ii aflectio morbida. 

IxslAao affligens, /. l^^jL» . 

ILaxa^ dolor. |i^o|i, V. lUos . 

^oji e^ ^is , flssyr. kaiwanu et 

ar. oi^r , Saturnus ; trop. 

plumbum. 
uul^^a y^aXpdcvy) , galbanum. 
poM^ ;;. |ja^&^ suh ^^ . 

J^ki^jLo , e/>-. or, UT et heh. 

iri3 , scilicet, id est, verbi 
gratia ; quasi, ergo ; seq. 9 
scilicet qui, scilicet ut {ar. 
^) . 

^>a , ar. oii , vox tatar. , Kha- 
nus, rex. 

^ , ^jja et deriv., v. s. ^aa . 

^i_» , ^4jS /•., pi. ^\k , j:ii^ , 

rupes, lapis; magnes; gem- 
ma ; trop. idola ; adject. ^sjS) 
lapideus. >-3oi) 1.3^3 chrysoli- 
thus gemma. I^al^ ^sja calx 
viva. IlCIs^j ^3^3 /fly^zs oc/o- 
rationis: bethjle, idolum la- 
pideum. jj ..°>wi) ^— 3^— » sap- 
phirus. U-iIjaS) J— 3>^ /aj92S 
distinctionis : perpendiculum 
muratorum. \-^]f ^sl^ , ar. 
\>'j\ ^i , Ae6. tj-^ni, lapis mo- 
laris ; mola. |_^99 I — ^^- " »->j 

*' .i.** gemmae. lC-^ajw^ \Z\i adamas ; 

in pl. calculus vesicarius. 
|N*ja3ja f/?'//?., lapillus. 
Ethpa. >*> «s-tLf wri. denom., 

lapis factus est. \^ — 227 ^\aa ]ls\i et ^i3p» , nnrj 

lapideus. 
ILaliSla saxitas, natura lapidea. 
pbS\-» ut ^^ . j 

9JLj3 _ Part. act. Ji-i , ^-itu- 

perans. ' 

Pa. n* ,»/h , n??^. ,oM> , ;-ti> e^ : 

v-^ , /«</. 'i\^ , repreheiidit, 

pudefecit. Part. act. et pass. 

t/^Lo , \\^\ adj. H^i» pro 

f^as» reprehensione dignus ; ; 

turpis, deformis. l-Ii/ »|_Iao ; 

subducto Tultu. j 

Ethpa. JpL/ ^^ Wl^l-/ pjass. 
Apjh. j|i/ pudore affecit. 
jj/as , l^jo&s e^ Ijoai reprehen- 

sio ; pudor, ignominia. 
;-^3 , ;^ , langaidus. 
|Lo)^aao reprehensio ; deformi- 

tas ; asperitas vultus. 
PJ^aso austerum faciens. 
1^^ X^?3c, gaudium. 
Ij|a «."e/ \y^ seria, urceolus ; 

acetabulum ; cfr. |p 5. p . 
>.oft«9^ /.3(pi? , gratia, faror. 
^oLp , turc. cyiU , regina, ma- 

trona. 
lU>3 , f. .«. '^:> . 

]L^.O m?<5. ; cfr. U^ collegit, 
verrit purgamenta. acervus. 

|aas aromatica planta piperi 
similis, ar. sUfe. . 

J^as , or. ::^ , glomus fili. 

1^0— i , i— aoa spina, rubus; 
gossjpion ; cfr. ar. IS jjlan- 
ta salsa et combustioni apta ; 
it. vas, poculum, gr. xjtt/;, ar. 
vj>^. I^o.. [aaa vel C '-'^ ^oA 
et \kyl. Psols spina alba. \ka^ 
|A-;_1 et |i;— 1 ^aas rubus fru- 
ticosus [ar. jXs.) . \L'^al ^a-s 
erjTigium jy/ow^fl {gall. pani- 
caut). [*j ♦» ^aaa spina ffigjp- 
tiaca ; malogranatum vel 
ejus flos. 

heb. nrr e^ or. -uT, jecur ; trop. 

ira. IL;— .t-» I» '^•>'> amaro 

jecore : cum vehementi ira. 
Pa. ^ V. denom., irritavit, 

exacerbavit. Usitatur in part. 

|»=kIio ira, odio flagrans. 
Ethpn. vasL/ iratus est; odio 

fuit. 
I^aa iracundia. 
^'^ iracundus. 
|Ii^ hepaticus. 
liaas dolor vel ulcus jecoris. 

'*^Ji-D , fut. ^oiiaj consti'in- ;aa — 228 — xit, ligavit ; cfr. ar. jT id. 
Ethpe. "^n^ll pass. 
Pa. "^^ fortiter constrinxit, 

in catenas conjecit. 
jias , pl. jllai ligamen, vincu- 

lum; amiuli seu ornamenta 

crurum (ar. j->5ii) . 

jiaa vinctio. 

'n 
> ^iQ et ^^ , fut. ^ — j^ et 

^o-a^ cinxit, induit. Part. 

pass. ^^ , jL^ ; adj. densus. 

CLL ^..lia sacco indutus. 
Ethpe. yaaL/ pass. et 7'eflex. 
Aph. ^l iuduere fecit ; cinxit, 

vestivit c. acc. vel "^ pers. et 

acc. vel ^ rei. 
|Il=ka ct )1L:> cinctio, cingulum ; 

it. ut \Liki ; ^^ '^ perizoma ; 

femorale. 
I^oaa , IfcwiSkA vel Itoft^ , ^9/, 

IfcCi^ , pallium, monachorum 

habitus. \Lik:> L;a mantile. 
jN-i^iia superhumerale ; peri- 

zoma. 
^ja^ placenta. 
ILoxLaaCvi cinctio. 

>9.aa inusit. ; cfr. >xao . 
l-^oA id. q. )-i^ai q. videas. 

y 
V^-S , //'/. ;:i^ multiplicatus 

est ; trop. numero, potentia superavit, cfr. ar. y^ ma- 

gnus factus est. 
Ethpe. ;^L/ id. 
Aph. '^l crescere fecit, auxit ; 

crevit. 
lias augmentum, multiplicatio. 
I^ id.', alveare, cfr. |)is . 
;*ni , ^i^ multus ; magnus. 
|Lo; .">•> multiplicatio, magni- 

tudo. 
|6^Cas, pro \L*t^, favus mellis. 
^j^aao et pJaAi magnificans, 

multiplicans. vel ctmi aleph prosthet. 
'^l et ;aa/ jam, forte, forsi- 
tan ; olim, aliquando ; tan- 
tum, utique. 9 ;_aA etiamsi 
forte, nisi forsan. ^^ ;-as 
jam forte. ;__as) , ;_aA<> 
quod forto ; cfr. partic. arah. 

|fc-^ et \L,t^ , heb. rr^iSDJ, 
ar. cj-?>r , sulphur ; alcalina 
planta. 

^Ifc>-^3 et ^l»fc-jas sulphureus. 
^' 

WilSLiQ , fvt. tj.aaaj, ar. '^'^f, 

pedibus calcavit ; pressit, op- 
pressit, allisit c. acc. 7'ei vel 
^ ; aravit ; mensem, annum 
intercalavit ; f7'op. subjuga- 
vit, in suam potestatem rede- i*aa 229 I git, cepit; vicit ; l^i-^ i*aj 

vel |ta-.po ^ u.^ expugna- 

vit urbem. jlla i*^ condivit 

in aceto. \^e^ o%—^ 1*^3 ar- 

gentum sibi surripuit. Part. 

pass. >» .->■> , |>.-->^ ; ad/. do- 

mitus, cicur ; subst. servus. 

|IAs \»ol dies intercalaris. 

|^*.->t l&ol annus bissextilis. 
Ethpe. >«. aaL/ joass ; P (L-1 

l-J^^M exercitus insupera- 

bilis. 
Pa. i* — 2k-s subegit, domuit 

equum, etc; ; cicuravit. 
Ethpa uAsL/^ass. 
A/jy?. lA^/ sedere fecit. 
llkaaa subjugatio, expugnatio. 
Ua» , heb. ti533, ar. ^iir, aries, 

vervex ; succus sinapis^eria; 

pulmentum ex molito frumen- 

to factum. 
^jAs subjugatio ; expugnatio ; 

it. ut seq. 
^laa vel \!L^ fusus muliebris; 

cfr. \m.<is, . 
|Ia^ vcl ^a-^ incubo; cfr. ar. 

try^^ ; in pl. placenta casei 

rece)}tis. 
ILfta.-^t subjugatio ; servitus. 
I— iao» calcatus, pedis vesti- 

gium ; scabellum ; pl. ^laos 

sedile. 
>«oa3 , L*^&3 subjugatio. \lJiaS \i.^fo ^jAj) animse corpo- 

risque subactio. 
|ijAA&M expugnabilis, pervius ; 

domitus, mitis. 
v.^^» , pers.-ar. oiii. , charta. 

t»D ^ex^et relativo 9 quod, 

chald. 113, particula indicans: 
l^ tempus vel statum: quum, 
quando, dum, {ar. iljxxal^ ;^ 
Y^o)fA ^ intuitus est Jesum 
dum ambulabat, seu ambu- 
iantem. 1^01» , — s \l\ venit 
currendo. ov-ii c^/ ♦_a cum 

habeat. ) ^^ « » csecus. 

c—l »_3 vivus ; crudus. v—s 
^^Dva scriptus. p ^ ex quo. 
I^ jj ^ nolens, invitus. Bes- 
pondet fere ablativo absol. et 
efformat phrases nominales : 
i-oio|!l./ ^^«^ j^ non lotis 
manibus. 
2° pronom. reflex. vel identi- 
tatem, si inter pronomina in- 
terponatur. oo» J^ 001 idem, 
ipse, ipsemet. |&al3 dv^ vA 6v3 
eodem anno. o>.-\^> v» »1^» 
ejusdem. »N1\ o^ ^s o(s. ;jo/ 
dixit suo ipsius socio. ^a om.m 
\i^f ovl» ex eodem corpore; 
rfr. alia sub oo» . 
3° particida concessiva, spe- 
ciatim c. ^=4 '■ '^ ••^ 1"^"i' (^♦^ 230 vr vis,licet, tamen. V ^ etsi non. 

ot— ^ ,ex^et oo) , sufflcit, satis 
est, hucusque ; cfr. ai\ li , 
*iil . ^ o »._s sufficit nobis . 
^ov^ oC» jam satis est de 
his rebus. o^a ^ vel o»Mi 
jam, nunc jam, jampridem ; 
statim, continuo. ^o>m jjy ^i 
oo( ^9 0^.3 ^-2« qui autem 
non credit, jam judicatusest. 

(C_s invsit. ; cfr. SjS" contraxit 
plantajn frigiis. 

pooC» vel ^Ioo^ complicatio, 

contortio ; claudicatio. 

'h 
O ♦— 3 , m?/s. m /*(?.; cfr. heb. 

ata , ar. oliT mentitus est. 

Part. prces. o^ mentiens. 
Pa. »^p mentitus est, fefellit, 

seq. o joers. falsitatis arguit, 

fidem erga aliquem violavit. 

Part. pass. taJ-A» , ^.-a^^ ; 

adj. falsus. 
Ethpa. ^'^li mendax inventus 

est ; pejeratus est ; deceptus 

est. 
Ap)h. ^l^l mentiri fecit. 
op , \k'^ , f. emph. \b^'^ , pl. 

l^—ai—Is mendax, impostor, 

falsus. 
b^^C^ falso, mendaciter. 
ILa:»^^ mendacium. ILaaCdy f-^' 

pseudoprophetae. jLasC^ falsitas. 
J±a,ift>a» mendax, mendacii ar- 
gutus. 

>«_s — cfr. ar. aT laboravit, 

defatigatus est. 
Aph.. , 9/ complicavit, con- 

torsit. 
\fa » dolor puerperse cum 

fiuxu sanguinis; al. secundae. 
|Lf a_3 , pl. ILfoIs puerpera ; 

obstetrix. 

\—LfaS obsonium cum aceto 
paratum ; capparis ; cfr. ar. 
r^^S^et pers. *i»ir. 

\*—^ , fut. yO^ junxit, sub- 
jugavit ; trop. in servitutem 
redegit ; subjecit legi, tribu- 
to. oii;^ ^^ \»o^ jejunio 
corpus suum domuit, ,^1! — s 
ov-^)i jfc^a;» currum suum 
instruxit. Part. pass. ^t^ , 
\Lt:> captivus, servus factus. 

Ethpe. yCsL/ pass. ; trop. ma- 
trimonii vinculo junctus est. 

^j^i frumentum expurgatum. 

\V^ subjugatio, subjectio ; ?V. , 
sed al. \Jt'^, urceus coUo 
angustus. 

IftL-jCs et |6oCs laguncula collo 
angusta. %o»a — 231 ..o»a ^/. .^ajjala , ILS-^ja» , mulus ; 

f. I^jjas , /)/. IftJjals mula ; 
trop. agger, vallum. 
^jyas mulinus. 
^j^csao jugo subjectus. 

^^m^ , /m^. jo^_aj infirmatus 
est ; fatigatus est, torpuit 
membrum] cfr. ar. jjI~- it. tur- 
batus est ; cfr. jjS" et heb. "ns 
turbidus fuit. 

Pa. jJ_-3 inflrmavit, debilita- 
vit. * 

ILojv» crudele fecinus. 

IjCa loquax, blaterator. 

v»^ , It*^ infirmus, fessus ; 
miiltus ; cfr. ar. jii&> . 

lLo;-C-s infirmitas. 

|j)a_s vultur ; cfr. ar. Jj^ , 
aquilse species. 

«»a3|jva djsenteriae species. 

o»a/ et |Lo>3 , V. s. ocu . 

4-_H.|ov-s et i^loC» /siXr, , la- 

bia. 

uAo^^isLl^ )^si^appou?, tor- 

rens hiemalis. 

' '%f»* / ,,*..% 

«■attOOl IO»^Ov3 ^< )^0vl«^0>-3 

/eAiBovs^ , hirundines. 
^o^o^ovd /£XiB6v!,ov , chelido- 
ninm planta ; crocus sativus. yOt-^ , ^o>3 sacerdos, presbj- 
ter ; cfr. heb. Y'- id- ^t ar. 
^vT , divinator, sacrificator. 
po>a 3«» w/ poCs> I; ^^ 
Leviticus. 

Pa. yOv-A V. denom. sacerdos 
factus est ; sacerdotio functus 
est ; consecravit ; sacerdotem 
ordinavit;j9er extens. minis- 
travit diaconus ; ministerio 
sacro functus est. 

Ethpa. ,^o>»L/ consecratus est, 

de persona , de re immola- 

ta ; abundavit, dives fuit ; 

excelluit. ]LJ[^ yOvaL/ scien- 

tia floruit. 

Apih. ^ova/ immolavit victimam. 

fc^povs sacerdotaliter. 

|Lo — iov_i sacerdotium ; coU. 
sacerdotes. |Lajo>3 La^> Pon- 
tiflcium, Summiun Sacerdo- 

tium. |Lo ^o>39 lC— •/ "^ r\o 

ordinem sacerdotalem acce- 
pit. |La_jo>s> \Ul ^o^ ordi- 
nans. 

) 1jo>_9 sacerdotalis, sacer. 

jl)o>3 ^«^^ossacrum. ^l:Loa^ 
^1jo>s ordinatio sacerdotalis. 
^l_jo>I_3 ^I — tjao vasa sacra. 
l^lLoo l^lii-eo hioroglyphica. 
|n1!1jo>5 ""^^joao hierophantes. 

[lijoij sacerdotalis. >OP OQ O las ^»v3 , jL»\^ abundans, fertilis ; 
plenus, dives ; magnificus, 
florens. ]^o^ C^*-^ Arabia 
Felix. iLilva \Lt^ I^L/ regio 
ecclesiis floreus. ILoAjlLs )LoS 
paganismo deditus. 

|LoL©v3 abundantia, fertilitas ; 
prosperitas. 

^_joia— s sacerdotium ; munus 
sacerdotale ; consecratio, con- 
secratio episcopi; inde sacra 
celebratio mysteriorum ; ri- 
tus, cseremonia. ^joia_a ;_i 
filius consecrationis : patriar- 
cha, episcopus. 

P<»L« abundans, dives. 

^ijovaso consecratorius, ad con- 
secrationem vel sacerdotium 
pertinens; sacra vel ministe- 
rium sacrum peragens. 

ILojJovaao sacerdotium, ministe- 
rium sacerdotale. 

^ovs^M sacris ordinibus auc- 
tus. 

ILajjovA^ao consecratio. 

♦o»_a _ cfr. JiL» et ar. y^ ob- 

jurgando expulit. 
Ethpa. »ov3L/ objurgatus est. 
Ujovs , pers. - ar. 'C^^stipulas 

attrahens : succinum, elec- 

trum. ;Q-i> , fut. |a_aj , ar. cJ^, 
cauterio ussit. Part. pass. 
M . 

Pa. «-03 adussit, cauterizavit ; 
t7'op. incendit cor. 

Ethpa. ^e^ll pass. 

^od adustio ; cauterium. 

IL&Ias pcenitentia. 

|o — s et |Lo — 3 , ar. «^, pl. 

y-a_S , |o_3 , St. C. »-o_3 , 

foramen, spec. fenestra, fe- 
nestrula ; armarium, cista. 
lols La_:^) aperturse secre- 
tse. 

^^l^, I^JiA et l^o^», vox 
persica, t^\'ji herus, titulus 
honorificus {gnll. monsieur). 

c^a id. q. o|.s moeruit. 

ood , p&s, V. S. >*>■>*> . 

ijoS, V. S. JjS . 

fo *> , ftft. loAJ se retraxit 
timide, inde timuit, puduit 
eum; religiose declinavit,abs- 
tinuit, c. ^-i ; verecundus 
fuit ; cfr. ar. j^ se con- 
traxit. 

||o3 pudor, verecundia. 

io3 , ||o3 , ar. jjL , ampuUa, 
urceus; mensura qusedam. 

^fos et J)|os caligo. — 233 — %ad IL;— 3»aacoriandrum, ar. VJ;^ . 
id. q. IL^amoa . 

u.as_ Ethpa. K^a sL/ palpe- 

bras pendentes inversas ha- 

buit ; strabo fuit. 
ILa^oa palpebrarum inversio. 
|iL.ai id. ; it. aura lenis; cfr. 

ooj et i^d . 
I M .n •> cui palpebra inferior 

pendens est et invertitur. 
|La.l_ad , id. q. |LaI&3 . 

ii_-a^ , ii— .0^3 , et iia» f. cista, 
arca ; u.a—j> (uas navigium 
Xoe ; cfr. '/f/.oc, arca. 

taoa vel )kaii , pers. -2^ , :^, 
fl''- iUT, placenta. 

r r ' r . ^ * r 

y^ •vaa , I -^^aa , y;/. ^ .^•toa , 
Ulaia_s , deriv. a >-> -i-^*» , 
stella, asteriscus. |-i»/ laaas 
s^e//a terrce : lapis amiantus. 
I— Mff tasas .<ffe//fl sanguinis : 
lapis hsematites. w«j»ao ij^aas 
Venus ^/e//ff, al. Canopus. 
11—^ paso» Mercurius pla- 
neta. \oy^a.1 <^ai stella ma- 
tutina. ijoiaj taaas luminis 
stella : Christus. ""^) ^oa 
vel "^ — ^aA Jupiter stella, 

heb. 5:- ir-.z . | iLsa s 

llli^ planetse. t.ii'^ I ^S^ nebulosje stellse. | asa_s 

vu.o^ cometa ; cfr. ar. ^^ •, et heh. :=",3 stella, a rad. 

inus. zzz , 0?*. IS volvit. 
lcsasas stella Veneris. 
t_jaaaas et \ la^aa (/?'m., stel- 

lula ; asteriscus. 
Palp. ta_3a_s denom. stellis 

ornavit ; asterisco insignivit. 

Part. pass. ^.^aLo stellifer, 

stellis distinctus, asterisco 

notatus, 
Ethpalp. tasaaL/ st^lla factus 

est : stell» simUis fuit, ut 

stella fulsit. 
tHaaoa stellaris. 
u^asoa et i-L—aaas njcticorax, 

bubo ; erodius. 
jfc^os turbo ; pruina, nix abun- 

dans, pl. lcJLaa»; cfr. |N-Aop. 

^^-^ inus.\ cfr. heb. 3i3 , 

ar. [jiT mensuravit. 

Alph. "^^l menms est frumen- 
tum, etc ; determinavit. 

Ethpe. "^LL/ mensuratus est. 

\L-^ mensura, quantitas ; me- 
trum, modius ; gramm. pa- 
radipma, conjugatio, forma 
modus : componitur lUa c. 
variis particulis |oi , »1 , ^ 
ft rontrahitur in ^i , r. t/ : 
"^oi hoc modo, tunc ; 'WaU 
adhuc ; "^-^ exinde ; cfr. 
has particulas. ;eaa — 234 l^. \1^ , pl. ^lla , l^jds raen- 

sura ; metrum ; vas uuguen- 

tarium ; lectica. 
p&lLs tenuitas ; solutio, rela- 

xatio. 
jils mensurator. 
|La:L.3 lectica muliebris ; raen- 

suratio. 
jCwii^a prominentia, v. s."^ . 
)'\^X>a mensurator. 
^i^LaLtio mensurabilis; mensu- 

ra venditus. | L^CsLfcvi res 

mensurabiles. U-"^l-t>» U in- 

numerus, immensus. 
ILaL-^LksLboio mensurabilitas. 

jjaa . /'. s, >^ . 

^C^as succus lini seminis. 
|>|<Jv-2s.a3 , |)|»vikas , li-^ias Ct 

|»ilai /oXsoa , cholera mor- 

bus. 
tjaeS.tJi yjJ^o^, chjlus ; succus 

cihi ; phlegma. 
jLa-> //Ari , bilis, fel. 

te-S , fut. >oa_aj abscondit, 
recondidit, obruit, invasit, c. 
%I ; trop. destruxit, vicit ; it. 
pler. c. ^ retinuit, sibi sur- 
ripuit, denegavit; cfr. ar. 'J" 
operuit, capistravit, et /^ 
coacervavit. Part. act. xla , 
M*-^s ; of^M^ \kt».l ^ xs abs- 
condit pecuniam domini sui. \:k^ jj \L^yfsl >^ a laudibus 

non cessavit. 
|aala id. q. seq. 
ILaMoUd , it. ILateals occultatio; 

dolus, insidia?. 
JMals insidiator. 
(j^oe^d et ^LoXl clanculum, 

dolose agens, insidians. 

kfioMaS et ttt>asoaS /UJXO; , J)!. 

\^Sa et aZias chjmus ; hu- 
mores, succi. 

\—^ , fut. ^<xL) , ar. o\T , exsti- 
tit, fuit ; factus est ; coepit 
exstare, accidit ; impers. tj^ 
accidit. Pa?'t. prces. Js , \Ui ; 
Pat^t. pass. adject. usurpat. 
^i, \i\i, nnq. c. l prosth. |i*»/, 
pl. f. ^JH , l^lLs rectus , fir- 
mus, speciat. justus. ^ |a*./ 
\1ZJ> 6w3 l^ynosdignosefficias 
ut inter justos habitemus ; 
it. impers. decet, convenit. 
;m^^X \L1 jj dicere non decet. 

Etlipe. ^-Ill/ creatus est, na- 
tura dispositus est in tali sta- 
iu ; accidit. 

Pa. ^ exstare fecit, forma- 
\T.t, indidit, constituit. Part. 
pnss. ^aso , ^Laao ; adj. aptus. 

Ethpa. ^L/ exstitit, evenit, 
occurrit ; a Deo formatus est ; 
aptatus est, convenit. — 23 o — Aph. ^S] fecit ut existeret, 
creavit ; constituit, disposuit ; 
t7'op. polivit. |.\nr^\\ ^l ]oS-l 
)9l» V ^ Deus mundum con- 
didit a nihilo. Part. pass. 
^kM , I— LAM ; adj. naturalis ; 
capax , rei c. 9 ; aptus ad, c. 
% , ; possibilis ; exstans. ;o^ 
^ jj) quod est contra na- 
turam. I natura, indoles nativa ; es- 
sentia, substantia ; oyj. gram. 
substantivum ; proprietas na- 
turalis; pudenda ',.0.9, adj. ^ls> 
naturalis ; phjsicus. ^ilsf lU» 
filius naturalis, filius consub- 
stantialis. Jili^ ^Lsftempuspro- 

creationis. llls |o ■. , f. tlal 

)_il» consubstantialis. i— I)L 
pla Diophjsitse. ; c. prcep. 
|ils ^ ^aJ^ prseternaturalis ; 
)_ila ^ "^.jvX supernatura- 
lis. 

6u(lls naturaliter, 

jlHa naturalis, phvsicus ; ele- 
mentaris, innatus, nati^Tis, 
substantialis ; snhst. natura- 
lista ; pl. m. ) ! "u-» , f. 
\L — ZHls res naturales seii physi(?e. ).il'> )-/ germanus 
firater. ^llla |IA\al scientia 
physica. |N_Illla jB>— » Meta- phjsica. ) "■"•> Jifi Diophy- 

sitae. 
ILollla natura, substantialitas. 

|La_li*s L*.\\>f>ao physiologia. 

ILolLs Lolal consubstantiali- 

tas. 
^aa , )ila3 , adductio ad exis- 

tentiam ; casus, accidens ; 

trop. successus. 
^ , \L.l rectus, firmus, v. sub 

Peal. 
fi^)I)a , n?iq. b^U> juste, 

recte. 
aj[i , |L&j)d, nnq. jLal^ justitia, 

rectitudo ; |Laj)a) )il> judex 

iustus ; adverb. c. o, aj)^^, 

f^/ |Laj)A^ recte, jure. 
)iLaA9 creator. 
cJ)laao naturaliter. 
)llaao naturalis. 
|La_laao possibilitas, dispositio, 

facultas, capacitas ; |L n \ \\ t U 

impossibilitas. 
jLaliaao vis potentialis. 
)_lLa^»o dispositus, capax. 
ILau.s^» natura ; ratio natu- 

ralis, capacitas. 
^as /o-j? , xouv , congius men- 

snra. 
)jaa /ciWr, , infundibulum mola? ; 

fiseella. 
ILJas nucleus seminis herbce. 
^as , vide yO^ . 236 >a» ♦jaa , l^oa vox lat. comes, titu- 

htsdignitatis [gall. comte). 
va»J_»a-s , ar. o-^i^ , struthion 

planta [galU saponaire). 
a»o|)vJAS /ovBpo; , speita,alica 

[gall. epeautre). 
U_.j,_j<iS et u^Ljwa» /ovBptXY) , 

cliondrille [gall. condrille). 
iMajAd ywvo? , catinum ad me- 

talla liquefacienda. 

aoJas 'ly^^i bilibris mensura. 
L»o^a-5 xuvaptx , cjnacantha 

[gall. eglantier); cfr. u»o^|Lo . 
leoos /". , ?:>'er. en pl. |L_»a_s e^ 

liioala spelta, zea. 
ijAtoa» , nnq. I^Lai^ , contr. 

comp. ex. fcoa» , basis et \U. 

umbilicus, ar. s^ ; it. contr. 

li—ua—a , et |L;iis apertura 

umbilici, umbilicus. 
|L;_3)a.s vel |L;.^a9 corian- 

drum, ar. ej.'J^ . 
u»a 3 /oq;, , /ou? , pulvis ; 

nomen mensurae. uMos , imp. V. 

P 
»fyi,0 /"«/^ u»a&j circumrodit. 

Pnrt act. <jx>\^ . 
L|«»ala , pers. cj^^J" , tym- 

panum [gall. tambour). 
I^Mos, pers. jjf seu j^ , gibbus, 

fornix. ^^Mas , pCWaA et p^MOd gib- 

bosus, arcuatus. 
ILaibixoa» id. q. I^Mas . 

i«_3 , |_ttia , heh. Dis or. u.*ir, 

calix ; constellationis no- 

men ; trop. sors. 
jiWA, it. I^AoA e^ jNcBdvinarium, 

lagena. 
v^^«»as, {.^CsMas, pers. r^S, 

cingulum, zona. 
) \<\ •> articulus, os parvum 

carpi. 

P 
s^ O .ifut. ^a—Li incurvavit, 

flexit. Part. pass. >^ **> , 

^a-a ; cfr. lAs . 
JSos inflexio, sinuositas. 
|63a», js/. IfiCsas calix fiorum 

vel spec. floris maligranati. 
Ifc^aa urceus ore angustus. 
9^ id. q. »|La , v. s. y^ . 
»a_3 , |)o_s , ar. jji , fornax ; 

follis fabri ferrarii, catinum ; 

corus mensura decem bathos 

continens, heb. "la ,ar. 'Jo . 
Ethpa. to_sL/ verb. den., sicut 

fornax fuit, inde excanduit ; 

trop. iratus est c. ^ vel ^ 

pers.; erubuit ; cfr. >^_» . 
\l}ai et pjaa aestus suflbcans ; 

caligo ; siccitas. (..oia>5a») jaiL 

calidus mensis Julii. — 237 I Ethpalp. ^a — sL/ verb. den. 

sestuavit. 
^foA aridus. 
jia , r>fti e^ Ijasalveare apiim, 

ar. 'ij^ys'. 
ILi&s id. 
\e^ , |»as e^ lloi , f. /wpa, ar. 

Sj>fe. ,;?/. u»5ai , regio, ager. 

I-J^o— a, ar. t5j,>i , curatus; 

chorepiscopus, (A. 1*5 ** • 
i'^ * \. * 1 i' ^ * '.. ^ 

y^oips~i(7xo~oc. cliorepiscopus. 
|L;_a et |L; •>io fascis in dorso 

portandus,ar. s3^, a 7'ad. j\^ 

involvit. 
^I^os mensurffi nomen. 
kMO^oA , pl. \lo}a. — s X*^P^^ ) 

chorus canentium ; chorus 

Angelorum. 
uaa^^&s /opTor , foBnum. 
iAtatf as coctus ; pulmentum. 

wi-y> , Z';/^. ^Ao — ij quievit, 
substitit in loco. ot^^Ls ij.pj 
domi remansit quietus. 

Pa. ^t^ quiescere fecit. 

Uaa quies, vita quieta, soli- 
taria; vita monastica. 

^las fusus ; cfr. jias . 

t*. .■> quietus. 

|Laiko(s e^ ILoAop objurgatio, 
repulsio ; cfr. ^ . o|jLa3 , ^j^rs. J\ u-j* , liquor ex 
variis fructibus simul con- 
coctis expressus. 

ervum, ervilia planta, [galL 

ers). 
Loa sicut ; cfr. Loa/ . 
ILas , V. |aa . 
ILoa obsonium cum aceto confe-D 

tum ; placenta ; cfr. |aa . 
ILLoA, V. ^t^ . 

JL_ 3 m?/s. ; cfr ar. j^ se con- 
traxit. Part. |I— .ts frigore 
tremens. 
'; Ifp et Inoa tremor febrilis. 
, Palp. v3p strenue dimicavit. 
lH^^p nativi Ladigenae, 

I |L;i|a3 , ar. -ij.j^ ■, coriandrum, 

1 

! I koX s asper, durus ; cfr. 

I |3ov^ , 

j iLaSots asperitas. 

I ;-ts , lt*p, p^r$. ^ jT , athleta, 
' heros, cfr. It-t^ s. tk^ . 

|Lot*ts strenuitas, fortitudo, 

ll^t» durus, ferox. ..^M^ , fut. ^*^ veritus est, 
erubuit c. ^ ; modestus fuit . 
! Pa7H. pass. » . »'> , \ l - ^ "Wa 238 — ^^ adject. nmrp. reverendus ; 

vereciindus, moclestus. 
Pa. » M^ ruborem, pudorem 

injecit. 
Ethpa. v-laL/ pass. 
»la» , l^os pudor. 
^Lv_la_» , \Jil^aJ> , f. emph. 

l^-jLv^a» pudibundus. 
^L«M..aS id. 
|LoC*_la verecundia. 
pC*iics» verecundus ; pC^d^M U 

impudens. 
fc. I|_ji_M.3^_ao cum pudore. 

c^pC-uJCsao jj impudenter. 
|La_j i^ki^ao pudor ; e . 0, impu- 

dentia. 

M*.d , fvt. v-olJ spiravit ; fla- 
vit. Part. act. J\J ; cfr. o>l» . 

JjoA. 1*1.»/ insufflavit, exhala- 
vit ; flatu movit. 

C^ -^ ?'e/ |6w*o insufflatio ; 

aura, halitus. 

r 
^^-<M>.0 , />/^ '^n »•>! stibio 

^W fuco sublcvit ; excaecavit. 
Ethpe. '%1aII pass. 
]L.a^et ilLji ,j^^ar. stibium, 

colljrium. 
jja_-l3 qui oculos stibio pingit. 
(i-la stibii venditor. 
ILaJViwa, |LnN..9 gjf |La \. .*•> 

actio linieiidi stibio. Umas id. 

(Uaso stylus seu instrumentum 
ad inungendos oculos. 
fumus interclusus. w^ particida enclitica confir- 
mativa particidarum inter- 
rogationis et optationis, iisque 
postposita ; respondet partic. 
Spa num, quseso ; et apoc cer- 
te; ergo; ui ^n^^ numquid 
occidit ? ^ looj i*s ^lao Ti ap« 
ETTTai fjjJiTv quid ergo erit no- 
bis ? s^ A^Ll utinam. ^ ^iai 
quanto magis : ??/?<7. expletiva 
est. ex. gr. Ji am quisnam? 
u__» Iv*/ quaenam ? i*» |ia-/ 
quomodo ? 

^_la e^ ^ /_ta , «Va vocatum 
ab insula Chio, mastix, mas- 
tiche 

|a*3 , V. s. ojs . 

^iJ> , )1L^ syngrapha ; ratio- 
narium. 

I ye^nlt xaujxa , sestus. 

^a-l ytwv , nix. 

(u» , y. s. ^aa . 

o>a.\.'> ?«. ^. laA» . 

) Tt^^.<.t ysXiBovtov , chelido- 
nia planta [gall. eclaire). 

chiliarcha, tribunus. — 239 V^ le^A^ , V. s. ^ . 

(ao-a heb. nois Pleiades, cf}\ 
>«A : it. taber, ai\ {cs . 

I — JiaJ» et |[1:U chimia ; cfr. 
/i>[jL£ix, et ar. «C^. 

(^ftia-^ yT-jjjLO^ , cnvmus. 

l-aaoaiQ-LA ad chjTnum spectans. 

> cft. tr. aao^ y-j^asuiTt^ , tumor in 
palpehris. 

Jjaio^a , e^ fi^erzV. l'. s. ^^ . 

^^ , l\ S. yf^ . 

yjtuj) , \^a^ , heb. D13 , ar. ^^_Afe , 
crumena, marsupium ; \^% 
\sZ».l^ scrotum. 

I^. «« . •» , pl. I^Zl^*^ scrotum. 

Pooo^s dim, pj^cec, sacculus. 

U^iLJi 'ffi aajxia , talcum. 

'tr^ ydp , manus. 

\li\^ et |L;-a , plerumque in st. 
c. LiJ> , et in corap. cum \'Jl 
vel ^I^/ chirographum, sub- 
scriptio propria manu. 

J*j<4o;-3, Uj<^,o;*3e/|-^a^o;^, 
pl. va»|Lia^o;;-^ , /£'.;oTov£a , 
impositio manuum, ordinatio, 
consecratio. 

l^k-io^o^ XetpoTOVTjTO? , ordi- 
natus ; it. ordinatio. 

(_e^_oa4oJ_J /EipOTOVYlOeC? , 
onlinatus, electus. ^;aL/ verb. denom., ordinatio- 
nem, consecrationem acce- 
pit. 

. tJ> , ex ^ et ^_*| , particula 
j encHtica et cleclarativa: nem- 
pe, nimirum, scUicet, etiam ; 
\ tJ> tunc, igitur ; . . . o . . . t^ 
tum . . . tum. . . ; (Bquivalet 
etiarn particulis te , Syj , ys 
av ; cfr. N-^o/ et c^-ia/ . 

paa dens molaris. 
I^^As vel \LJk gallina. 

I^ ^a kk , al. I^^Asai , pl. 

jfi^a — Zlk libum, placenta ; 

pilulse medicse. ; cfr. ^ . 
i^ — ^^, pl. I^ — iilai macula 

distinctus ; in pl. placenta, 

pilulae. o^ix -^'•^'•sf |J_baj pan- 

thera maculosa. 
\i2LJi , f. I^.i^sia albo et nigro 

variegatus. 
'|li2s^, f. |(LI:sas id. 
J—joaA placenta ; cfr. \J)az>a et 

ha^ • 
\L^ rhombusy>«m [gall. tur- 

bot) ; pl. sLUa^ infima pars 

dorsi. cfr. 1^^»^:» . 
I^ f. ,pl. ^\sl , liris talentum; 

trop. ingenium, facultas, do- 

num ; cfr. p . 
^o;^^ ad talentum pertinens. Ua — 240 i.^ Icujo^ dimin., talentum par- 

vum ; ulcus. 
|L;a3 , pl. \L'„'^id.\u^ ; cfr. p ; 

it. scabies in capitc infantis. 
|_1j;^s graris pondere, iiistar 

talenti. 
I-Isas medulla seu lenior pars 

ossis qua3 comedi potest. 
|a*a(is cingulum jumenti. 
Ic^ais , pl. |^IIj.aAs mustela ; 

cauis aurous. 

p 
jk^ , fut. U-iJ cohibuit, re- 

tinuit, prseclusit ; denegavit ; 
c. ^ impedivit, prohibuit, in- 
terdixit, a sacris exclusit ; 
JJ9 lU prohibuit ne ; intrans. 
substitit, moratus est. Pai't. 
act. ib , ^l^ , emp/i. |t._J^ 
V. infra. Part. pass. jj — » , 
^l\a ; |»;s (i—s constringens. 

Etlip''. ^ — ^l} pass. et refl. 

IJf «- "LjitVi se abstinuit a, 

reeusavit. 

Pa. ^^'i) cohibuit, detinuit. 

Ethpa. li^Lf pas6.\ abstinuit 
c. ^ vel o . |^l»o/ i-I^L/ 
vise interclusse sunt. lo. — ca^ 
al2La^)L\ cohibitu difficilis. 

Aph. <J^] ut Pa. 

^lii>as et \L^a.it , ar. -cj^ , pl. 
^Il:^a3 , |6v!llik.aa ren, renes. 

[1^5 et ^lio sera. ^i , ^il:s.5 , prohibitio, dene- 

gatio ; interdictio a sacris. 

Jil^s IJ9 sine impedimento. 
^a2^, f. |&-a2^ prohibitivus. 
olla , ILalia impedimentum. 
|La *\\ prohibitio ; obstacu- 

lum. 
\bSA , j)l. \L "Xa impediens ; 

impedimentum, obstaculum ; 

septum. ) |t^ ^^ nihil obstat 

quin. 
^l^^dCvM impeditus. 
By t|iI\s^K cum impedimento ; 

cum restrictione, parce. 
|LntI\s^^ prohibitio ; negatio ; 

impediraentum ; defectus. 

*>"> >.0 , I '-\\'^ , pl. ^ .-^\'''> , 

|%\s,/'. Il^ s>^,pl. |6»IaikS 

canis ; canicula, Sirius constel- 

latio. 
i^^et c^d verb. denom.,fut. 

x^S^ et oa2s^ similis cani 

fuit ; rabidus factus est, ira- 

tus est. 
\J^^ qui curam habet canum ; 

qui venatur ope canum. 
I^ -><^ et l^-a^ , ar. iJ^ , 

forceps, furca. 
^ft-t\a dimini., f. |^_o>aa^s 

catellus. 
ILai^s grjUus. 
\\k\'-> /a);|javY) , galbanum . ^ — 241 — "^ 0>Ipa2ki ad instar canum, rabi- 

de. 
IiAn^ et ^lIaAa caninus. |6<v^j 

l^issn phagedsena mi canina 

fames. 
I -\\as et pa^s securis, bipen- 

nis ; ligo. 
I»! AXaB semita, orbita ; ves- 

tigium currus. 
I I-^\a»corbis fructuum. 

w^-^ , ^^ chaldseus; astro- 

logus. 
u.»_:si V. cfeno?n., magiamexer- 

cuit. 
|La_J^» lingua Chaldaeorum ; 

astrologia, ars hariolandi. 
6i^|lC_\s chaldaice. 
IjoXs sejphus, cjathus, calix ; 

cfr. ^4«1» . 

iLas tiara, mitra. 

ifo^La id. q. I^oJiIa . 

ifoviL» uter natatorius. 

ifot — i» et Ifo^-^ mentum, 

maxilla. 
ifallc^ dimin. proec. 
po^^s id. q. |_JoC^ , conchy- 

liuni ; rfr. nr. o/j^ . 
\^»^ y.ii.Xyt^rjc, ^ calathus, scj- 

phus, vasculum. 
l^- Xft ^ \ a et |;»(i4^a chartu- 

larius ; cfr. I^o^;» . |Lo; Nft 5^s ars chartulario- 

rum. 
^o l^ / xXxTjBwv , chalchedonius 

lapis. 
|IjC^ et yo-ljo^^ /oAiSov.ov , 

chelidonium planta. 
o^kS^ , vox. arab. iLii , Kha- 

lifa, successor Mahummedis. 
ILft^.^s-» Khalifatus. 
^;1\a ut ^s;I\.^ . 
I \\\, ar. duT, ratis, uter 

natatorius. 

>>' 
^'^^ _ cfr. heb. V?3 perfecit, 

absolvit, et V« volvit. 
Pa. VJLs coronavit, ornavit ; 

cinxit; trop. connubio junxit ; 

it. martjrii corona dona^it. 

Part. pass. ^a» , (u^Aao , f. 

emph. \t. \\^->o . 
Ethpa. "^SaiI pass; trop. 

martjrium passus est. 
Aph. ^*— »/ aptavit ; opinatus 

est. 
Ettnph. '^LL/ pass. 
Schaph. '^Jlal opus coronavit, 

perfecity absolvit ; consum- 

mavit, aedificavit ; ornavit. 

Part. pass. "^^^aIm , /. e^nph. 

\K \.<^ls^ ^ aljsolutus ; adj. 

adultus, liber a tutela. 
Eschtaph. >^^^ — *? pass.x 

\J1^ ^\ iiM '^-^ ^ft^f 16 ^^ — 242 — ^«^ consummatus in brevi exple- 
vit tempora multa ; it. mar- 
tjrio coronatus est. 

'^J^ , jjX^ , ar. jUfe. i^ , corona; 
fascia ; coronarium aurum ; 
trop. benedictio nuptialis ; 
coetus. iil^ yjA^ benedictio 
coromrum : ritus nuptialis, 
|Laa( '^I^ corona victorice : 
martjiium. | "V..^ U— ^ et 
ILoyovM '^i^ id. \L.-^ ^I^ 
corona domus : pinni muro- 
rum. |^*aa.\L> \L^ corona 
discipidorum : ca^tus audien- 
tium. jl-la;^ ^^I^ vel ^Iiio-L 
corona borealis constellatio 
vel australis. }a.\M "^J^ meli- 
lotus herba. 

)^jL:Lii ad coronam pertinens, 

iL^aa coronarius ; complemen- 
tum ; trop. nuptiai; mors Bea- 
torum, spec. martjrium. 

|^.\^ prominentia ; c/r. yS . 

1^:^ , pl. )C^l velum, cono- 
peum ; linteum ; pallium ; 
cfr. (14 s. ^^ ; - (ii^, \t^ 
et IfcAs) \=^o) ancmone coro- 
naria. 

|6AS , st. c. tsSa , ;j/. y^Vn , 
jcC:^ , it. \L<^ , nnq. \i^ , 
qua3 coronam nuptialem ha- 
buit, sponsa ; nurus ; cfr. ar. 
'if ; it. prseputium. |6»-ja_:s.s dim. prcec. ; anemone. 
li^N^v) coronans. 
|La_^aao coronatio. 
jLfti^^vo opinio. 

iiliLsa^ perfectio ; consummatio, 
completio. 
4 
^'^w.D et ^alt , emph. fi— a et 

jja_s , subst. universitas, uni- 
versum, totum quid ; ^ ^—^l 
omnipotens. '^ >xj^ omni- 
scius. (j— ») ^o^— 3 Creator 
omnium. jjoa ^Co ante omnia; 
adj. indecl. omnis, totus, 
unusquisque : 9 t* iN^ omnis 
homo, quicumque. ^ ^ id. 
^1*^1^ >^>>_A ^_ao undequaque. 
ua — u^s> ex omni genere. 
yo^s^^ et yo^\aaa in omni 
loco. ^i \^-> quovis tempo- 

re. I Jt \^ quilibet modus. 

«_1 ^ quis([ue. |C- ^ sem- 
per. Loao^ ''^—s qusevis ratio. 
>\i.\^^ qualibet hora. ^a* "^ 
quotidie. ^—moI o^—a totus 
dies. ^iA ""^—a singulis an- 
nis. |^_il 6)S1 annus totus. 
j ^_i ^a quicumque. 'Va 
t^lyyol^ quidquid erat. |ia\3 
9 quidquid. Nv-aal» ^^_3 qui- 
cumque audit ; c. aff. y— ^ > 
nnq. yia tu omnino. ^-^ nos 
omnes ; adverb. o^ y^-^ oS^ I i >^ — 243 — [^ omnino prorsus. ^*.—» yoov^ 
loo) ^— i o>— ^ mhil om- 
nino habebunt. ov-^ ^ JJ 
nullomodo. poi ov-^ vel |_<o) 
ovAd hoc totum, adeo, ita. 
f \kJi'^ ubicumque. J—L/ '^ 
|{ ->^ ooy^ quodlibet sepul- 
crum. <-.o)) \Ul ^ qusecum- 
que res. ^ t-.^i/ ^ quoties- 
cumque. 9 y— ./ "^—s omni- 
no sicut. t o>si, e^ ) po> ^ tan- 
tummodo ut, id. q. ar. \J\ ; 

jj^ i-i^^s^ ^C-^ |L/; ov_ii 

IfcJ;;^ ^C— ^^^^ eo tantum 
fine venit Dominus ne ado- 
rarentur creaturse. ^i "^s , 
i vi.N*» et )...v>\tta quidquid ; 
quotiescumque, ar. ^ . '*\3 
I— sai quantum, quanto. ovSa 
poi . . . |iaa '^ quantum .... 
tantum ; vide etiam i_iLs ; c. 
o , ^ — 3 vim habet siiperla- 
tivi; ^ •>•» o^t-A in omnibus 
sanctus est : sanctissimus est. 

{L^^Aa partialis, ad unumquem- 
que pertinens; pl. f. |ixZIj»aA3 
res particulares. 

)l^<is universalis, totalis. 

jLoliLas univorsitas, universa- 
litas ; ndv. o^ial^LaLst omnino. 

'•>! * i"\.' ■* A t' ^' * 1 "■ 
ux.^aa , |^\a3 ut ^iAad . )■ ifl. 

)lL\a mare iiniversale : Occa- 
nus. |Lali_":Laa universalitas. 
fc^)i^as universim, omnino. 

|>fl\^ frsenum boum. 

)>L^a3 orbita. 

I, — .»in\^ , ^v^joAa et ^^.va^-» 

)(>.a^'J5 , chlamjs. 
><« V)\^ , ).,«>vi\'> et I— i«.\n\'> 

chlamys; vestis sacerdotalis. 
^twvi^St capistrum. 
^r.i^*» , X^*''^? ? /);avtBwv , pal- 

lium. 
Iwi^^ arca, feretrum. 
>j»cio\^ yy.Xv/jz , aes. 

CCQ^»f\\*> , >W.g)>.P>\*>gtLCOOfc>U>'^ 

ya>v/.avO-ri, ses sulphure ad- 

mixtum [gallice couperose, 

sulfate decuivre). 
<^o^ .-B.\a yvXvlxr^z., lapis 

serosus [gall. calamine). 
)>\^ /a^!.? , ar. ;[^&. , calx, 

gypsum. 
»\^ y. denom., calce obduxit, 

dealbavit. 
Ethpa. \t.:s\ll calx factus est. 

)Ii>.\3 calci similis. 

)Il\aa dealbatio. 

|6Ji>i e^ I^As , ?'. s. ^ . 

JL-^Qn3 , comp. ex ^ ct ) — i , 
heb. n«3 , e^ o?-. i;r <?^ ^- 
^At particula : (2AA 244 — 1° Admirationis, et exclama- 
tionis : quam ! quantus ! quan- 
tum ! )!;:« taj fbaa quam ma- 
gnusDominus ! ILom i^t-» l^ 
quam amara est mors ! \y^ 
^~M\ quam saepe ! quoties ! 

2° interrogationis , prces. de 
tempore, quantum ? a quo 

tempore ? ) s joi yJ^ f_baa 

quamdudum huc venisti? \-i\rSt. 
^lxai' quoties ? 

3° quantitatis et magnitndi- 
nis : ^=>) (sa^ quanti emit ? 
^a-^M I — saa quanto magis. ^aAao) )i£L3 quantum possu- 
mus. ^ &)t-/f )bas quantum 
in nobis est. 

4° Adhibetur c. var.partic. )iaa 
9 quantum ; quum ; quoties, 

quatenus, quamdiu ; « 1 

)ia-s et )baaSL )>aA quanto ma- 
gis. )ba^ lC- tV/.; raro. )>Ls »i 
quantum. ^ .r.^tt^io )_baa »_a 
quantum possunt. )_iaa '^^ 
quantum. ^ )^ "^ quidquid. 
)— saa . . .^/o si . . . a fortiori. 
)— »01 o>-^ . . . )bas '^ quan- 
tum. . . tantum. jUao ^? |.iaa 
quantumvis resistat. 

|La_iiia , ar. ;!;r, quantitas, 
copia, numerus. 

)-*»s ad quantitatem spectans, 
quantitativus. )lbaa lupus. 

emarcuit, exsiccatus est; cfr. 

ar. j^ . Part. pass. ^^ , 

l^ios marcidus, flaccidus. 
Etlipe. ♦_iasLf flaccidus factus 

est ; tabuit. 
Ethpa. vJ>"L? pass. 
lCias et |Lot'.4s marcor, putredo. 
;^ 

csecus fuit. 
Ethpe. o>iaaLf 2C?. 
/*a. oviaa excsecavit. 
Ethpa. oviasL/ ^9as5. 
ylpA. o^aaa/ M^ /*«.; caligine ob- 

duxit. 
ovsas , |o>ia3 et |o>ias csecus ; 

caliginosus. 
|Loo>»a csecitas ; caligo. 
c^|o>iaai velato modo, meta- 

phoricc. 
)jo>^:ii caliginosus. 

|'liL»s vel |pi.iaa alchymia. 
^oUiaa et ^o|o>:i.o>»A ^a[xaiX£wv, 

chamseleon, lacerta et planta. 
\\'\sn'\ amiculum quo induun- 

tur Persae, pallium. 

^Q..^ , fut. ^_2AAj insidiatus 
est ; machinatus est, c. "%. ^^ — 245 ;i(ia pers. ; cfr. jiT. jjajk ^ ini- 

quas insidias struxit. Part. 

pass. ^^ , )!.>»•> insidians, 

machinans : insidiose obser- 

vans. 
Ethpe. ^l/ insidiatus est ; 

insidiosus fuit. 
Pa. ^ insidiatus est, ma- 

chinatus est ; paravit. 
Ethpa. ^ ^ll ssepe insidia- 

tus est. 
Aph. ^]', paravit insidias; nnq. 

absol. sine \>^i^ insidiatus est. 
pttM^a insidige. 
p^4a , pl. p^»a insidise ; insi- 

diatores ; latibula. Ii.v^** fi\-^ 

et )L^ id. 
6^|j)»a insidiose. 
ILii)^:^ insidiarum paratio. 
jL^ insidians ; insidiosus. 
ILai.vv^ insidiatio. 
I ,iv)^ et )— »^i^flf> , it. l—j&oiajs e^ 

pto)ia insidiosus. 
ILojtaioa insidiatio. 
\ in^n^v et )_iaiaa xu^aivov , or. 

oj^ , cumnium. 
)— lio—sa» e cumino exstractus. I^ >o wft capnos planta [gall. 
fumeterre). 

^a ba^ , I layi.-t ef |_jMe)j» 

yet^awv , p/. )IiiLa procella. 
p&bo.^ iirocellosus. t tVlt^ ^ , /?<^ iftiviM marcuit, 
languit ; wn§'. transit. ares- 
cere, marcescere sivit. 

)« in . N aa , jo/. jni.vi"^ placenta. 

^Jb0..3 , /t/^. ^iojJmoestus fuit. 

Part. prcet. pro adj. usurp. 

;*iaa , lv*2tta tristis, lugubris ; 

ater, tenebrosus ; iratus. 
Ethpe. ;iaL/ tristis, mcestus 

factus est, vultum subduxit ; 

obscuratus est. 
Ethpa. '^ll valde contrista- 

tus fuit, frontem contraxit. 
Aph. ;aas/ contristavit ; obscu- 

ravit. 
til\lJii»t moeste. 
o;*ias , ILoy.vi'» tristitia. 
ILo^iaa vel ILoJias Ojiificium. 
I^as, pl. |?aoa3 sacerdos, sacri- 

flcator, pontifex, proprie tris- 

tis sive propter nigram ves- 

tem sacerdotum, sive ex gra- 

tnori vivendi ratione ; cfr. 

(u^/ tristis, ascota ; l^as o^ 

» •< t 
et |;p»as \^y summus sacer- 

dos, pontifex. 
|L;soaa f., pl. |Li_ioa-s minis- 

tra, sacrorum moderatrix 

femina. 
jLo^as sacerdotium, pontifica- 

tus. u^ 246 Ma |I^a.s sacerdotalis, pontifica- 

lis; p/. /". |eClJso<i3 hieraticse 

seu hieroglyphicae litterce. 

PV^oai contristans. 

.^NfN^ ^ fut. i>, .baA) emarcuit, 

exsiccatus est. Part. prcet. 

)I.v>'» ; aridus, raarcidus. 
Ethpe. lA^L? e</. 
Po. u^ arefecit, exsiccavit. 
JAias dessicatio, macies. 
(la^ qui arescere facit. 
ILoIa^ exsiccatio. ^l lola.^ 

contractio vultus, ruga. 
l—joi^baa acini nucleus, acinus 

s'pec. uTPepassfe. 
I^b^woa et |jCs_5as , ar. jjCX., 

pirum, pirus coramunis. 

^ , heb. '|3 ita, recte, c. l 
prosth. ^s/ , secundum hoc, 
ita; deinde, postea ; ^» . . . 

^ tum . . . tura . . . ^» '^^ goe 

exinde, propterea ; ^s jj quan- 
to minus. ^sf^^ postea, pos- 
teaquam. 

Jl 1 *> _ Inus. in Pe. ; cfr. ar. 
Jr cognominaA-it. 

Pa. ^ cognomina-vit, appella- 
vit ; nota quadam designavit, 
signo notavit. ^o—i'/ t-__La 
I;;_»fc>x3 connumeravit eos m- ter divites. 

Ethpe. >- laLf pass. et refl. 

Aph. t-la/ ut Pa. Part. pass. 
udia.» , |Iia>» , f. emph. IfcJiAao . 
».Ja3 , lljds appellatio, cogno- 
minatio ; commemoratio ; cog- 
nomen ; nomen ; terminus 
technicus. )I'aS) i^oio»»!»/ 
parentes ejus quoad nomen, 
i. e. adoptivi. \-Za.ti '^ , pl. 
'lios i-ljLa eodem cognoraine 
praeditus. 

\i — lA m., heb. n:D , ejusdera 
cognominis particeps, inde so- 
cius, conservus ;/.,socia,con- 
serva ; par, sequalis, alter ; 
similis; j)l. ILsLs socii, conser- 
vi. li>^> ILajLabestiis similes. 

|I»6»i3 ad conservos pertinens. 

ILoLL» sodalitas, collegium. 

I — iliacoo cognomento desig- 
natus ; ap. gramm. appellati- 
vum nomen. 

ILaiS V. s. ^as. 

|j_Jia , pl. IpLla , et IL^ , pl. 

^C^Lia , ILC1..13 placenta. 
^otil, pers.-ar. ^j^fvas figuli- 

num in quo frumentura re- 

conditur ; horreum. 
co, — Ls , ar. ^jca. , pers, «-uf, 

fossa ; vallum. 
Iv-ia placenta, i. q. |C*ia . 247 — ii^ ^l *> _ Exstat in part. pass. 

pro adj. ii.snrp. y-oa , | ^.i^ , 

f. emph. I^a— la renerabilis ; 

gravis ; modestus, humilis ; 

probus, honestus, castus ; cfr. 

heb. i"33 humiliavit. 
Ethpe. <^— IsLf cum gravitate 

egit; gloriatusest, ornatusest. 
Pa. yLs venerandum reddidit ; 

ad honestatem revocarit, ad 

moderationem induxit ; exor- 

navit, laudibus extulit. Part. 

pass. \fi^M , ^iJiM ; ^%j^2 yit» 

admodum venerabilis, orna- 

tissimus. 
Ethpa. ylaL/ gloriatus est. 
Cu^L.13 graviter, modeste. 
|La_LjL» gravitas, veneratio ; 

modestia ; moderatio animi. 

ILftLIs) ^.iLlaftf habitus vene- 

rabilis. 
)ki<x^ modestia, castitas. 
\lkikio ornans ; ornator. -is , heb.^p, basis, fundamen- 

tum ; radix, stirps , truncus ; 

caulis. 
Pa. ^ V. denom., caulem pro- 

duxit. 
\L.l, pl. Itda id. q. ^is; it. sporta. 
yois , nomen duorum mensium, 

scil. l ^ois rel yolo ^ola Decem- bris, ar. JjVi oyiT et o ^alk 
vel i-.;-/ ^aia .Januarius, ar. 

j^\ oy^ vel JliJl o>U' . 

J— lia_ia , f. |N_jft^ ad menses 

illos pertinens. 
llols foculus ; cfr. ar.^p^id. 
\Li<Lii>,pl. |fc»Il»als carpus bra- 

chii ; vola manus, c. vel s. \Ul 

planta pediim ; it. canon, 

regula ; ritus. 
P-jala regularis. 
\Lili glomus lini. 

»9>10 , 1-4x5 , f. heb. 7\^:z, ar. 
US', pl. C^is et levalia ala ; 
latus rei, ora, fimbria ; sinus, 
gremium ; extremitas, termi- 
nus ; ramus ; trop. sinus ma- 
ris ; clivus montis ; tutamen, 
tutela. |_£il3 Lo . r. alatus, 
avis. y .M-^ii Jlkil struthio, 
strutliiocamelus, al. rhino- 
ceros vel fabulosa avis. 

Pa. lAi» V. denom., sub alis 
abscondit ; trop. protexit. 

Aph. lAia/ id. 
, j4jasactiosubalasabscondendi. 

|La4iaao absconsio ; protectio. 

! '^i , \ll-> , heb. "113: , ar. VjtS', 
cithara. 
I^i i'(?/|Jls sorbusario?*, lotus. 
\lill citharae proprius. — 248 — ^4«>;i3 citharista. heb. 03D , ar. '^'i^ , 

collegit, se collegit ; congre- 
gatus est, convenit ; conden- 

satus est ; verrit, ) Ili i*ls 

hydropicus fuit. ouoo» i*la ani- 
mura ad se revocavit. \LJo J±i 
vel oik^ lAJLA fasciis involvit 
corpus mortui;c. vels. la^ ad 
se collegit Deus justum mor- 
tuum. Part. pass. u.-,ts , ^LIa ; 
An hydropicus. ^_>ooi 
>> mens recollecta. 

Ethpe. i*_iaL/ passiv. et refl. ; 
mortuus est. |; r>n\ i*>_iaLf 
sepultus est; ap. gramm. plu- 
raliter formatus est. 9 i*l36oo 
colligitur, consequitur quod. 

Pa. ujLa congessit, congrega- 
vit ; conjunxit, collegit ; hos- 
pitio excepit ; revocavit ; 
ratiocinando conclusit ; ap. 
gram. phirale formavit. ujL» 
^ yo^ cohibe animum tuum 
a ; ^ooi uolj nosmetipsos col- 
ligamus orando. 

Ethpe. lA-laL/ pass. et refl.\ 
conjunctus est, convenit ; dc- 
vastatus est. I^oi ^_I a^l\ 
in hoc consentiunt. Part. 
pass. uaa^oi , lijifcoio ; impers. 
sequitur. uji , Jjds congregatio ; coetus , 
conventus; turma, multitudo; 
ap. gramm. plurale ; adverb. 
^r.ti^ ^His gregatim, caterva- 
tim ; 1*1^^ in communi, simuL 

jlkji ad coetum spectans. 

) — lls collectio, congregatio; 
actio verrendi. | !"■»» 1*1» hy- dropisis. 
)I*aLS id. q. ^lia ; spec. conven- 

tus ad sacra; concilium, sj- 

nodus; coenobium. lll*ai3 ^*^ 

conventicula. 
|Iai3 collector. 
jLalala congregatio. 
lllaia collectivus. 
|^«.aid , pl. ^AiS, j^AOiS et 

|^!!lj.ais congregatio, coetus, 
ecclesia ; spec. synagoga, c. 
suff. ^ooi^—fca — 13 , coetus 
eorum. |^*ols i^ synagoga. 

6s^|la3 congrogatim ; communi- 
tcr, universim ; pluralitor. 

ILojLIs congregatio, collectio, 
conjunctio, summa ; trop. re- 
collectio mentis ; plurale ; 
ft^.ifta conjunctim. 

«jjas, )i»o3 actus colligendi,con- 
gregandi ; collectio ; res col- 
lectse, collectio operum aiic- 
^orzs, epitome, summa ; illatio, 

l^jos sordos collectae verrendo ; 
glomus gossjpii. 4^3 249 — .Inao , \11Am , f. emph. IiLiIiIm 

congregator, collector ; com- 

pilator ; mortiii sepultor ; 

gramm. collectiyum nomen ; 

illationis particula. 
I^aL^ et l&ol^a» , it. |N<I&M et 

l^juuai, ar. Hlfet^, jo/. |.CsjjIaso 

e^ IfcClkiaiscopcTe: verriculum; 

trop. meteorum simile scopis. 
[ILi^tsM congregabilis. 
|La_iiaaCc« congregatio ; con- 

junctio. 

IV*aii id. q. lU^a^, V' S. ^aS. 
|6aa, f. s. |i3 . 

JLcaiS , fuf. ]Aiu operuit, con- 
texit ; cfr. heb. nor et ar. CT 
induit, texit. Part. pass. 
\ea^ , jlxxxa ; adj. latens, se- 
cretus, mjsticus ; f. emph. 
|&A«aA , pl. ^Lma , |&!lnd sec- 
reta, senigmata ; mjsteria. 

Pa. i-._«as texit, induit, coope- 
ruit ; obturavit, obruit, abs- 
condit, c. acc. vel ^ , vel 
^ ; ov»a> v«flD'> se dissimula- 
vit. Part. act. t-Ma» latons ; 
^roj^. oi \n \\ J_^so tegens 
culpam ejvs : condonans. Part. 
pass. t.^JoAya, \l^eAi» ; latens ; 
llLjaS ^(^M tiaris iuduti. 

Ethpa. >. m^L/ y)a.«s. e^ re/7. ; 
^ojaLafco induant secili- ciis; trop. superatus est. 
jlfloa absconsio ; c. o secreto, 

clam. 
^Ims obtectio; operculum, tec- 

tum, tegumentum. 
liLasai , pl. |^IIx»aa cucullus; 

pileus, pileolus. 
^l^lfioa in abscondito ; secreto, 

mystice. 
ILoIfia» absconsio ; status abs- 

conditus m, secretum. 
^os absconsio ; indumentum. 
Iilw*» secretus. 
b^ll^M secreto. 
^ilaiaCv» operiendus. 

t.na^L , I^^^L , jj/. IfcClflttiL tegu- 

mentum, indumentum, ves- 

tis ; velamen. 
) to.t , \\ cfts , et I) — Li, tem- 

pus quo luna pleua est, 

plenilunium, dimidium men- 

sis. ; it. tempus quo luna sen- 

sira obtegitur. 
^^ma |evix, munerahonoraria. 
^L^jI w>'» ^avGiov , xanthium 

planta [gall. lampourde). 

xyris planta [gall. glaieul) 
|L;_Att&9 (?r |L;At&A , ;*. .s\ kaaaa 

\^P(\^ , />//. v^ulaj ampnta- 
vit, praccidit. \»'^ v^oxa vi- 250 — >^fiaA tem putavit. 
Ethpe. \^L^ll pass. 
Pa. c-.b«ls id. q. Pe. 
\LL^ putatio arboriim, vinece. 
)/.His csepula, bulbae. 
^a«o et \l,ttrs putator. 
)»«!•>■»(> falcula vinitoria [gall. 

serpette ). 

),A5«w'^ interscapulum ; it. ut. 

\L. \w<is V. infra. 
) wi^nftfts cartilago ; medulla ; 

pars ossium edibilis. 

^o'»^a GoA et ^o(^ wW> 

^ucTTpov , radula {gall. ratis- 

soii') ; it. ^ucTTOj , porticus ; 

atrium. 
^alms 1?^ ^alaiA hederse species. 
^a*jalms ^upiov , novacula. 
^^tw.Hi^ ^£(7TYi5 , sextarius, 

mensura liquidorum. 

^aS ^ e^ ^n.«^.wiS , 'ItCptOV , 

xjphium pjlanta, gladiolus 
(^a/^. glaieul)- 

l-i^ et \lkta^ cophinus; modu- 

lus ad formandos lateres. 
(Uis gypsum. 
I^Jikittaa pl. |LjL»as cucurbi- 

tula(^a//. ventouse) ; inter- 

scapulum. 
ll nNtwv ars cucurbitulas appli- 

candi. ) iwi^, pl. [ — li«is crustula, 

placentulae ; fruges aridi. 
) — Las , pl. )_!ji£a3 coralium. ^•vNv» u.il^s cannabis. 
)^*i«(ls frustulum panis. 
)littia 6Y )li«aa/ ^svo^ , hospes, 

peregrinus. 
usoalififts '^evto^ , hospitum cura- 

tor. 
^«isLLf vej^b. den., peregrinus 

fuit. 
^ixioiLL/ hospitio exceptus est. 
|Laifia3Lc«jio peregrinatio. 
^soCittki et ^'^L^ ^svoBo)(sTov, 

hospitium. 
^a— .^^i^ ^avGwv , xanthium 

planta [gall. lampourde). 

r 
ifY^O , fiit. kAaoL et u&Li com- 

minuit, reprehendit. Part. 

pass. ><«.«>■> , jtw.fna contri- 

tus, confractus. 
Et/ipe. cmMaL/ reprehensus est, 

redargutus est. 
Pa. i.o<u»s ut Aph. 
Aph. ixfts/ reprehendit, redar- 

guit. Part. act. ixftii , \L:iM . 
Ettaph. cmsLL/ jMss. 
)B>«>a reprehensio, pl. ^oJa^ , 

soleas, sandalia ; lumbi. 

|l^_MmS , ^{. ) goxaS ^^ l^ finwi*> 

lumbi ; ima pars dorsi. 
\LttA , pl. )I<»s et \itZ.saA foenum ; LfiDid 251 — lOO^O cfr. cj et neo-ai\ 'jJ . 
^a^ , !?«>•> y> , correptor, redar- 
gutor ; correptorius, f. emph. 

Itstifn^yy) . 

aJjiffn^v» reprehensive. 

)La \en-\ya , nnq. ILnipn^t.^ , y;/. 

ILoxoiAM correptio ; admonitio ; 
argumentum ; criminatio. 
Iitintw-ifcsao reprehendendus. 

<,°>wi^ , t"*"»^ ^/'''. assyr. kaspu, 
heb. ?]D3, e^ or. v-^> argen- 
tum, pecunia ; qusestus; pl. 
la^-ttis nummi. t^^ u&ma capi- 
tatio, census. ) Ams) ^ -"^N? 
mille argentei ; c. suff. ■-»~>^ 
argentum meum, ^ooUi^ ar- 
gentum eorum. 

^iAaad aroma ex variis elemen- 
tis compositum. 

\L^\ et deriv. , v. s. l )I>(u^f . 
jf a«o olitor ; mercator edulio- 

rum. 
IVm^ aerumna, angustise ; cfr. 

ar. ji^ fregit. 

I^AftA^M defatigatus. 

^;«a^ catinus. 

* * ■, * * ' \" , it. et I ■;.m'> '(;y;p!,ov , medicamen- 
tum siccum ; it. elixir, ar. lajika , placenta ; cfr. |a«ia , ar. 
iX^ et pers. i^ . 

Ji ^ *> ,/?/^. I — aaJ, inclinavit; 
effudit ; evertit, subvertit ; 
se incurvavit, c. '^ ; ^ |4s 
i-oiS — 9/ procidit in faciem 
suam. ILaa»^ |ia beneflcium 
negavit ; cfr. i.a_s et )— i^, e^ 
ar. 12' vas effudit. Part. 
pass. |4d, 1^^ ; i^oioM^ao ^.As 
I; — 1 se prosternunt An- 
geli coram Deo. 

Ethpe. i-AsL/ pass. et refl. 

Eschtaph. i*ai^*/ obrutus est. 

|laa occultatio. 

■ ^*> , fut. ^ — aaj esurivit ; 
^rojo. appetivit. 

Ethpe. ^l/ 2/^ Pe. 

Ethpa. ^isL/ famelicus fuit ; 
esurivit. 

Aph. ^l ad famem redegit. 

^Sus , l—Ias esuries, fames ; 
|1j')oL llaa atroxfames,phage- 
d»na ; adject. sed titnc nnq, 
^_4s , f emph. |6a£a fameli- 
cus, esuriens ; trop. appetens. 
^Juas esurientes sunius. 

t^^llaa cx fame. 

ILolai fames. 

>ftrt^O ,fut. uxkoaajcontraxit, iafts zi>z — JAa abbreviavit ; cfr. 'j^sp con- 

traxit, occlusit. 
ILftM.As abbreviatio. 
|«>'^'> immundus, foedus. 
I sA^-i menstruum, monstrua 

muliebria. 

menstrualis ; menstrua pa- 

tiens. jliw^s \y>^ sanguis mens- 

truus. 

^' 
>9>i O , fut. 1^0 — iJ , impei\ 

«3as curvavit, flexit. ^a — s 

u.oi<is>aa genufiexit. Part. 

act. iS\Ji , |Aa ; \1^\S contr. 

pro |_j/ i3i_s curvo. Par^. 

^;«ss. lAAAa , |°).°>^ ; orf/". gib- 

bus, arcuatus ; aduncus. 

^—4^^ t_|,»a*o linea curva. 

|°i.'»>'> I; . r.i nasus a(iuilinus; 

c/V'. lAs (?^ |aa . 
Ethpc. ua4aL/ /jfl.ss. e/ re/?. 
Pa. lAas curvavit, inliexit. 
Ethpa. ^i^llpass. et ref. ; zV. 

lapis factus est, clenom. a 

\-f^. 
vAsj' Pn. verb. lAs/ . 
i*fl , ^ai /. , e^ |6As , p/. ^, 

heb. c]3 e^ flr. lir, vola ma- 

nus, palma ; metaph. mani- 

pulus, pugillus ; it. et spec. 

I^ — as , «r. ilr et iL» , 

vasculum, acerra cava;lanx librcc ; fornix ; capsa ; sella, 

pilentum. 
\ki haustrum. 
ILoSis curvatura, incurvatio. 
J_aaa , pl. I 7A^t incurvatio ; 

curvatura, dorsum, sphaera ; 

segmentum circuli. 
ILaa^as incurvatio; curvatura. 
I^aaa , pl. |6>Iaaa patena, dis- 

cus ; capsa, sacra pyxis ; 

capsa incensi ; nnq. absol. 

capsa librorum ; thuribulum. 
ILoaiia dim., capsula. 
ILas fornix, cceli curvatura ; 

arcus. ; cfr. jAa . 
\ts3Li , V. s. N_as . 
]l.'iLsil in modum fornicis in- 

curvatus. 
y 
f...Pi O , fut. ^a^i detersit, 

purgavit ; negavit, abnegavit, 
deseruit, abrenuntiavit, pler. 
c. V» , nnq. c. ^ rei ; apos- 
tata fuit. Paii. oct. ;Aa, \is^ ; 
ILan-^ ;a5 negnns gratiam : 
ingratus. Part. pass. ;«aa , 
I^-Sls , abrenuntiatus ; male- 
dictus ; act. negans, incredu- 
lus ; impers. ya ;.a3 te ab- 
renuntio. 

Ethpe. '^ll pass. 

Pa. ;_aa abstersit, extersit ; 
delevit ; it. ut Aph. (Aa» — 253 — IP Ethpa. ; — s^l} pass. ; it. eva- 

nuit. 
Aph. 3a/apostatam fecit;abre- 
nuntiare fecit, abnegare fecit. 
tJ»a_aa negatio; infidelitas. 

apostasia. 
))aaa negans; infidelis, aposta- 
ta, ingratus ; gramm. nega- 
tivus. 
fi^ljaaa impie ; negatorie. 
ILo jais negatio, infidelitas ; im- 
pietas, abrenuntiatio ; ingra- 
tus animus. 
|Lo;-Aa infidelitas. 
;-3<ia , |;3aa abstersio cidpcB, 
purgatio ; linteum abster- 
gens; res abstersa, sordes, 
purgamentum, peripsema. 
I^Sas, ar. y^ ^ pix, bitumen; 
cjprus, y.\i-^o- ; it. stercus, 
x6-po? . 
jL^as bituminosus, f. I^J^oa , 

lac Asphaltitum. 
;aa, |-^, assyr. Kupru, keb. 

1B3, ar. JS" , vicus. 
Jjo*»A» dimin., viculus ; pl. po^s, 

pagi rustici, suburbium. 
|L;£a amphora. 
^V^&M abstergens ; apostatare 

faciens. 
^M<;a3 bellaria. 
U*a3 ef \1^5 helleborus. ^*^^ , fut. Loaai' protulit 
folia, fructus, produxit gra- 
na ; intr. efformatus est 
fructus. 

Ethpe. ^_iaL/ efibrmatus est 
fructus in nodos. 

Pa. ^ia nexuit. 

I^ — aa formatio/V?/c^^/s, calix 
florum ; cfr. ^as . 

I^Sos flos, calix floris. 

;-s adv. loci, ubi. > ;_s ubi ; 
p^cec. ^ , quo, illuc. 9 ;» -^ 
ubicumque ; p^(sc. '^ , quo- 
cumque ; ^'. ;_1^ versus ; 
j ;s ^ unde. 0019 ;» ^ unde- 
cumque. 

rf 

/♦— ^ , /t/^ l^* brevis fuit; 

moestus fuit, doluit ; ;;/(?r. 

impers. : ^ ©i^i cJ;; doluit 

de. ^ |;iLj vo)f nos marere 

aequuum est. Part. pi^ces. 

\v> , ^;s ; it. impers. oviL ^^ , 

dolet. looiL lii ^^Lofy ySJ\ ^ 

^aiX ^;3dedormientibusno- 

lite contristari. Part. pass. 

I;» , ^;»; o»s. ^Ip doluit ; pro 

adj. usurp. , pl. ^^ , emph. 

^^ ,/*. -^w;?^. \LU, pl. ^"^, 

|^-;;j> , brevis, minor ; bre- 

vior, phr. seq. ^ — »; trop. 

o»-o) U;s l)revts spintit : im- \'^ — 254 — cap patiens ; gram. brevis voca- 
lis, syllaba ; adverb. sL-L'^ 
breviter. 

Ethj)e. <~»t sL/ abbreviatus 

est. 

Pa. ^t » abbreviavit, con- 

traxit. Part. pass. «-C^so des- 
titutus. 

Ethpa. ^t — ^L/ pass. ; trop. 
contristatus est. 

Aph. L.p/ abbreviavit, contra- 
xit ; c. ^ cohibuit; contrista- 
vit, c. 'V-al pers. ; it. doluit, 
Part. pass. Itai , pl. ^l-^ 
nnq. ^li>\^ . 

I-Jp m. , pl. yO^ et ILo^ , ar. 
is^ , cumulus, spec. tritici ; 
horreum. ^\s> ^o $» cumulatim. 

^^;» vel >IC* id. 

Ip et l^ V. s. \'^ . 

|Lt— s , pl. |Lo$_a pollex manus 
vcl pedis. 

fil^;s brcviter. 

alp , |La^;d brevitas, contrac- 
tio. jLa)" Lai;s exiguitas tem- 
poris ; trop. angustia, tristi- 
tia, dolor ; \Loy Lal;_s spiri- 
tus difficultas : angustise ; ad- 
verb.\l(L^'^ ^y y-/ reluctanter. 

|c-^3Jugumtextorium;c/r. p. 

ILo.;^ et |La^;:^M abbreviatio. 

ILoi^p^i contractio. 

|c«pL angustia, dolor. i*al.>>lC-3 /apaBpto^ , pluvia- 
lis avis {gall. pluvier). 

^iJ^ , fut. oo; &j aravit; 

novavit agrmn ; trop. medi- 

tatus est. 
Ethpe. «.3;sL/ aratus est. 
^ap aratio ; sulcus ; ager, ager 

novalis. 
^lap rusticus. 
\^i-^ arator. 
paoC» arator ; aratrum ; jugum 

textorium ; pl. f. l^-lao;;— » 

cultrices. 
ILoaoCa aratio. 

^ap et pap xpa[i(3Y), «r. ^'J" , 

crambe, brassica. 
^oCs , heb. ii")3 , pl. ^oU , 

pao^ Cherub. 
^oCs cherubicus. 
Ifa s,'^ psjllum planta [gall. 

plantain). 
1^-^;» crista. 
^_o«i3p , pers. HjSiji- , custos 

jumentorum ; equarius {galL 

palefrenier). 
|w>^;a carbasus, bjssarius, al. 

proxeneta {gall. courtier). 
I^^ias , ar. ;.> , pera, hippo- 

pera. 
\L.^'^«xi morbus, segritudo. op 255 — iP ©♦V— 3 ,fut. oiT—aj segrotavit. 

cf7\ |p . Part. pass. pro adj. 

vsnrp. ovip , |ov— «P /". emph. 

|Loi «f •» segTotus, infirmus, 

debilis, morbidus ; ^roj5. ovP 

VyU^ heterodoxus ; ap. gram. 

|Lov— «fa ILoLf litterse infirmfe 

seu semivocales l,oet u. ; Na^ 

|ov»fa nosocomium. 
Ethpe. oipLf aegrotavit, lan- 

guit ; trop. doluit. 
Pa. oijla segrotare fecit; infir- 

mum reddidit. Part. pass. 

o)t— aso segrotus. 
Ethpa. oi^Lf graviter aegrota- 

vit ; morbum simulavit. 
Aph. fy\\—^l ut Pa. ; seq. o\ »°>'t 

se aegrotum esse simulavit. 

Part. pass. os\. a», lo»; — a» 

segTotus. 
^oi^os , poi j<i3 morbus, languor ; 

trop. malum. 
jljoijaa morbidus. 
c^lovp morbide. 
ILoo^ .f •> segritudo, languor ; 

debilitas. 
^joi;!» et Jjoi;ai morbum pro- 

ducens ; pudor. 
I— lop cuminus, carvi jo/an/a ; 

cfr. ar. 'Gj^r. 
?oo;a , >ioo;a /pwjxa , }:ide. s. cosojop /^poyoc, , tempus. 
|_-3i!^a_j ;_& )(povoYpa(pia , 

cbronographia, temporum des- 

criptio. 
^aa^op ^r yaA.op , pl. aA.^ip , 

ypo'^iY.6^ , TK ypovtxoc , chro- 

nica, annales ; calendarium. 
jla-jo^va scriptor chronicorum. 
uiaa^op X?'^*^°* ' aurum. 
^a — »a4^a_tt>o;_a ypucroYOVov , 

chrjsogonon planta. 
Lflaft ■\a^>a<>o;— a xpucTTaXXo^ , 

crystallum. 
iw .^oV— s yyj(jXx'4 , chrjso- 

come ^e7'Sa (^a//. serpolet). 

}^ 
IV— 3 , c/r, xYip'J(7<7w , ar. jjf, 

prsedicavit. 

Ethpe. i;'— sL/ prsedicatus est, 
promulgatus est ; proclama- 
tus est ; prseco factus est. 

Aph. \Wl voce prseconis annun- 
tiavit, praedicavit ; publice do- 
cuit, annuntiavit ; proclama- 
vit ; praecinit. Part. pass. 
t^ , li;^» prsedicatus; voce 
prseconis expulsus ; in exi- 
lium missus ; exheredatus ; 
infamis. 

(oVa , |i'oV3 prseco; prsedicator ; 
7.7]p'j|; concha margaritifera. 

ILotoV-s, pl. |Lo|o; — s praeco- IXSv^ 256 — yt» iiium ; praedicatio, ijroclama- 

tio ; per extens. concio, Evan- 

gelium. 
Iiiaa et |L))as, ar. j;r, pera 

viatoris. 
|f;a , ar.-pers. jijSr eantharus. 
ff;_* , ar.j^y", hircus vel aries 

pecoris dux, qui peram pasto- 

ris portat. 
pf;a.i praeco, praedicator. 
|LaM°^ prffidicatio. 
jjoj';s ct ji--.f;3 pastor ovium ; 

pedum pastorale ; cfr. pers. 

•J f^ clava. 
Itv—.^ et \-L\'^ bellator ; cfr. 

\'^\i et pers. jijjir prselium. 

jljoa, ar. '-r'^ ^ tugurium ; cel- 

lula eremitaj ; monachus. 
^f&3 cellae habitator, ana- 

choreta ; monachus. 
J^;3 c, 'pl. >«L4;$xap-/i?,flr. 

'^\^'Ji , charta ; sjngrapha, 

libellus. 
ijjia^;» chartularius. 
^l-ta^;» id. q. [Ijo^oV^ , et denv. 

^;sLf ^v.s.yl. 
iaoagv«ft*p '/^^in-:o!; , Christus. 
^—il^^m*^ et J_ilg^C_3 chris- 

tinnus, /'. I^.i.^tin.p . 
\^.^sti^tt , f. |^Jl^ca*p id. 

t^\iL^t^U-^ more christiano- 
rum, ut christianum decet. jLni.^cn.p ct ILoiI^p chris- 

tiana roligio. 
fooU^^AA — »P Judseo-christia- 

nus. 
Ethpalp. ^Lg^pL/ et ^.^;sL/ 

christianus factus est. 

>.fn»»J , > fn . gn « ;a Ct >nn %ta'^ , 

/. XPYJTO? , pl. ifti.m.fs usus ; 

testimonia anctortdn, chria ; 
ajo. gram. paradigmata. 
) — ioxa-»^! — 3 /pTcTjaa, unguen- 
tum. 

^V-^ , /t<^. yo;&j et \fi^ cir- 
cumivit, perlustravit, c. o 
vel ^ /ocz; ^?'o/>. invigilavit, 
visitavit successive, c. '^,—! 
pers. circumdedit, cmxit, ob- 
sedit ; texit, involvit, convol- 
vit ; circumtotondit. Part. 
act. ifi — s , I — s;» ; adverb. 
yi-i ♦— s circumcirca. Part. 
pass. y*;-A , jL.p ; it. active 
circumdans, cfr. ar. 31&. . 

Ethpe. ypL/ /)flss ; it. ut Pe. ; 
moratus est. c. aff. 1-0,05» aaL/ 
|^i-^_iaiL vel s. aff. e_a;_aL/ 
|6^-i*C».i circuite urbem. 

Pa. yp circumduxit ; convol- 
vit. 

Ethpa. y^L/ /^'^ss.', it. circumi- 
vit, obsedit, ciim is . 

Aph. y; — iil circumire fecit, yP — 257 — »P circumduxit ; involvit; ^a;^ 
^ooUoaij» IL5L/ ^ovX versan- 
tes has litteras in ore, i. e. 
pronuntiantes. 

)^'^ urbs munita, civitas. 

^a;_3 volumen; fascia, cfr. 

(__9; a circumitio, circuitus ; 

revolutio; orbis; subtegmen. 
l^ s;_3 fascia, involucrum ; 

flexus. 
^so*p circumitio, inde proces- 

sio liturgica ; circuitus, cir- 

culus ; \isitatio dioecesis ab 

Episcopo. 
^aoCa et ^tS> , it. \i>^t.^ ju- 

gum textoris. 
|6u3oVs , p)l- l^o^ turbo. 
\iAo'^ vortex, gurges. 
bl^p circumcirca. 
|Lai,p cinctio. 
^ajoa circuitio, involutio, cir- 

cuitus ; processio ecclesias- 

tica ; antiphona quse inter 

cantum repeti debet. 
jlajas^flr.l/^^^grus,;)/. ILas^oa, 
jLoi^L» pcdatio vitis. 
|^3o'»ai , pl. l^lioVai circuitus ; 

fascia. 
Ifcv^o^ ambages; circuitio. 
iis;!^» involutus ; circularis ; 

circulans. |^^t3;icsao |L;^f 

epistola circularis. ILalspCvso revolutio, circuitus ; 
circulus ; convolutio. 

ifosp crocus. 
} Jj^;a, pers. - ar. oaT^, rhinoce- 
; ros. 

I v^3;3 negligenter scripsit. 
! |C-l;s zsp/.i; , y.spxiBa, pecten 
; textorius ; radius brachii. 

j lioa^as , heb. 1=3-13 et ar. ^Jf, 

I crocus sativus. 

I Palp. ;*sp V. denom., croceum 

I reddidit. 

I Ethpalp. xi_s;_»L/ obscurus, 

1 nigrescens factus est. 

ILaboaiaa color croceus. 

I^iosiaa croceus. 
I jlsp cingulum. 

jJoC_3 uncus ; baculus capite 
! adunco ; cfr. xopcovY] . 
' ^2LoCs curvatus, curvus. 

I t^jjova curvate. 

I 

i toV-^ , fi(t- >oojaj amputavit. 
I Part. act. ;op ; snbst. |_iop 
! vinitor. Part. pass. |_aL;_s 
! abscissus ; it. adj. dcric. a 

) Mo^ pudicus, modestus 

{galL, retenu) ; svbst. illo cui 
I mucro nasi resectus est. 
I Ethpe. y^Ull pass. 17 tfiO^ 258 — 9'*^ ^p , [aop vinea, vitis, ar/j!^\ 

it. paradisus ; abacus. 
^Ii;i ad vitem pertinens. 
(aop et jlsooia amputatio, resec- 

tio. 
|mp vinitor. 
|L-ao^,p/. |to«p epistylium ; 

abacus. 
^oi 3 , I— :«o;a )(pcojxa, color, 

fucus; color vultus, et per 

ext. vultus ipse ; trop. pudor, 

prsetextus ; |— mo'«^ jjy impu- 

dens. 
(j6ooo;a, f. einph. |fcv_-o^soo;a 

versicolor, impudens. 
tvl^j^soo*va impudenter. 
lU-j^aooCa audacia ; impuden- 

tia. 
(laooCs sorbus domestica. 
^p musa ay^bor et frvctus. 
ustto— jV—i y^po^jo^ , tempus, et 

deriv. v. s. o;_s . 

y 
«XD^-i^ , nsit. in imper. u»oCa 

u — LM absiste a me. 
uoi-i , \L'^ f. , pl. |L^;s, ar. 

j-l^^ venter, ventriculus ; ute- 

rus ; fructus ventris, foetus ; 

trop. fames, appetitus, gula. 
\L\ak c, ar. •Csy , fasciculus, 

libellus, liber. \o>^eii^y jtttyad 

catalogus nominum. 
Ifc^jos id. ; pera. (L»;s ventricosus. 
I— Ixata— a m., St. C. <^ai\Ait , pl. 
^aaayoS , ILaxo^aS , SedeS, SO- 

lium, sella ; basis columnce 
etc. ; c. aff. u^«&9 , ov-^tod 
sedes mea, sua. 

(lauittp fasciculus stipularum. 

' * ' ' * / 

iAoo — •xaaSo — c»p ^pLXTOXpaa^O^ , 

chrjsoprasus gonma. 
u»o^^aat;3 )(pucr6Xt9o5,chryso- 

lithus gemma. 
\l.<iA'^ , ar. ^j^y, id. q, (-ias 

q. videas. 
xN^ , UiL_s f, heb. =111.^3 e^ 

ar. \\'_^ , crus e^ per ext. 

sinus maris', it. al. yL'^ lac 

primum post partum ; lac 

coagulatum. 
|^_i.(!s , pl. \-L^ femur. 

Jsja^ vel (3)0» vipera, aspis. 
|6^p, pl. 1^3^ supellex, usten- 

silia ; (Ili> |fc3p species falsa 

aquarum in deserto {gall. mi- 

rage). 
[—«<'»>; •» w/ |tt»3p , ar. ^y , 

apium planta [gall. ache). 

(1mo»ij I w°ip petroselinum. 

I "••^y I— «i3P nasturtium. 
r.jas, tJoa; ar. u^^> , inaures. 

;_3 _ /nws. cfr. ar. jl^ in spi- 
ram volvit. M — 259 — Palji. ;3p inusit., unde \l- 
[pro \i — a; — s) talentum, 
\L*tl^ [pro |fc.-iLsja ) spira, 
placenta rotunda. 

|;_9 vas rotundum ; cfr. "ni3 
labrum rotundum. 

|p et |jo*p junctura Ai<wer2. 

iap , jl;3, al. |I;3 laserpitium 
ligusticum planta ( ^a//. li- 
veche ) ; cartilagines nasi. 

\kjt.;.let Ja*p cingulumjumen- 
ti. 

ItAiAp annulus hujus cinguli. 

Lt-i, vide '^ . 
|Lp, vide |p . 
|Lp, y?c?e iaa . 
|Lp , ;j/. IL^ , ar. oi^ , por- 

rum. 
poL;^ dimin. prcec. 
|Lp porro similis, viridis, /". 

ILLp , pl. ILLi^ . 
ILoLp color viridis. 
^mLjos austeritas vultus. 

JulO , fut. \1^ struxit, con- 

gessit, coacervavit. | o 

^ |La:L^ beneficia congessit 
in aliquem, seti eum boneficiis 

cumulavit. ^^^ iA iZsJa ala 

p ouM eum lapidibus obruerunt. 

Ethpe. JUll pass. 

Pa. t-A3 acervatim congessit. Ethpa. cIsL/ pass. 

^Ija coacervatio ; acervus. 

\L^ , pl. ^lfcs, |&!!l*a acervus, 

cumulus ; ^L^ ^L^ acerva- 

tim. 

\ktA , vox ar. ^li. , lignum. 
^soas carthamus tinctorius. 
ILoas , ar.cjjiT, cuscutsi, para- 
sita herba. 

^— AiO, /"«/^. i^a*aj sagittavit; 
e/7'. |6v»0 . 

Ethpe. <^ill pass, 

Pa. i^vls ??^ Pe. 

Ethpa. i-g^Lf joass. 

^4*^ id. q. |^*o , arcus. 

^4** sagittatio ; sagitta, jacu- 

la. 
\^A sagittarius ; Sagittarius 

signum Zodiaci, 
|L<i4*>» ars sagittarii; jaculatio. 

I^ k^a-1 panis furfureus, 

|i*i e^ |ilai cingulum jumenti. 
1^^ cingulum jumenti ; mo- 

duhis ad lateres formandos, 

nt Iv^als . 
"^al*^ cx ^ et "^ , collectio 

ex omnibus ; Breviarum pro 

diebus feriatis ; cfr. pers. ar. 

dpJ:^ paupcrum catinus uhi A»a — 260 — ;«^ omnia pulmenta simul pro7ni- 

scue reconduntur -^ trop. mis- 

cellanea. 

r 
^^sJk^O ; cfr. heb. bu;3 , et ar. 

j-r segnis fuit. Part. pass. 
"<^ — .j^; adj. oifensus, iratus, 

C. iSi . 

Ethpe. "*> — oL/ offonsus est, 

scandalizatus est ; suspicatus 

est ; c. 'V-I iratus est in ali- 

quem. 
Aph. \> — fcs/ oifendere fecit, 

scandalizavit ; offendit. 
^^ , Ua3 offendiculum, scan- 

dalum ; scrupulus, 
\L^v> et )Ja_kiio offendiculum, 

scandalum. jJa_A» |xf scan- 

dalum dedit. 
ILojJs^i offensio. 
U^LoCoio scandalum patiens. 
Sma^ ramus sesami. 
^lkaa ervum planta, vicia. 

*2l_aj3 _ cfr. hcb. ;]ro susur- 
ravit incantamenta. 

Ethpa. . «» >. ».. k / rogavit, sup- 
plicavit, pler. c. >^ . lA-IaL/o 
<-t»ia — L3)&o oooi ^&_\^a^o) et 
suppliciter oravit ut acceptse 
essent oljlationes suae. 

*Akas , \i^a.i supi)licatio, de- 
precatio. ^_aj.as , /, |Naj.a3 , pl. \Lil».tk^ 

stragulum. 
^iAj.3bo« ,/*. emph. \LSkM^ti<M de- 

precator, supplex ; gramm. 

procativus. 
/x^^iaAs^ow suppliciter. 
|Laia*3toi supplicatio ; 
l^ — Su!aL , st. c. ^_aj.^L , pl. 

|^_!!a*iL supplicatio, preces ; 

hj^mni ; c. aff. ufcvalsL depre- 

catio mea. 
jljNaisL deprecativus. 
^iktiiV propitiabilis. 
^Iaj^L deprecabilis, propitiabi- 

^t^Iij.aL supplicanter. , fut. ;*AJ prospere se 
habuit ; profuit, Part. proes. 
;Ia , lv««a ; adj. utilis. \\—^ jJ 
inutilis; sxdjst. \\»a doctor. 

Pa. C^ prospere egit. 

Ethpa. ;IaL/ profecit ; diligen- 
ter se gessit, studuit. ;_IacJ 
^L-ij diligenter divitias col- 
ligamus. 

Aph. ;Ia/ ut Pa. et Ethpa. ; it. 
omendavit. 

j^ prosperitas. 

I^o^ , it. I^ao et Ija^s trabs, 
pons ; ratis ; cfr. Ijoa^, et ar. ;— i^» , l^— ^s diligens, solers, 1 oCO — 261 0&S strenuus ; fortunatus; utilis. 

J^ |(J.3 Looi ^M quid mihi 

profuit ? 
t^\l .>•> strenue, diligenter ; 

prospere. 
ILoC*^ strenuitas; prosperitas, 

felix status t^ei. 
1^0—3 prosperitas, fortuna ; 

diligentia, strenuitas ; opera 

praestantia. 
l-^ta-iS panicum miUiaceuni ; 

spelta. 

uij^ _ cfr. iaL et \1a collegit. 
Aph. tk3/ abegit ; cfr. neo - ar. 

jSid.; it. collegit; ^Zo ^LjL 

^l Kt^l eos in duos cumu- 

los coacervarunt. 
l^ JJA.SO , pi. |N-ajAx ilabel- 

lum. 
I^j^ , pl. I^jI^ id. 
Ifci , r. .*. Lfc^ . 

>• 
O J^^ , fut. cao^Aj scripsit, ex- 

cripsit, rescripsit, impressit ; 
adscripsit ; decrevit ; testa- 
mento legavit ; litteris man- 
davit, vocavit, seq. j^ — a ; - 
l— aZl^ ^_io u.ov«^3^A annu- 
merasti eum inter fures. 
) ^aNSf quod ad illud atti- 
net quod scripsisti... "^ va^s 
\t> t\\„ de philosophia traeta- vit. li'oi "^ ovsftj. vsBj» num- 

mos in suo nomine procudit. 
ILli^M ^ooUiki- ».a^a ipsis tribu- 
tum imposuit. PaiH. act. ^b^, 
\^t^ , f. cmph. \L^ti^ pl. m. 

^NS, f. ^tsH , St. C. CslafiO ; 

subst . scriptor , scriba. 

!_!:&&— ^ scribo. Pai^t. pass. 

^a*Cvs, \LAtA,f.emph. |to-co; 

cx-esSf y.] sicut scriptum est; 

siibst. sumptui7i, V. infra. 
Ethpe. Lii^aL/ pass ; consigna- 

tus est ; militice nomen dedit. 
Pa. <sii^ scripsit, scribendum 

curavit. 
Aph. o^a/ w^ Pe.; praescripsit, 

codicem transcribendum cu- 

ravit, composuit librum, unde 

part. act. ^ilai' ta^ai chrono- 

graphus. Part. pass. y^t>AM , 

emph. I^^Aio ; subst. vide in- 

fra. 
ta^s , \kLs et ]L^L^ , st. const. 

tskLi , scriptum, mandatum; 

liber, tractatus ; historia ; 

epistola : it. speciat. iNaCo , 

scriptio, scriptura, inscriptio; 

|_J^H/ l-Iae^ Biblia sacra. 

I "^N-^ Cs .A theca librorura, 

bibliotheca ; ponula. \'^l t^t^ 

chirographum. U.I-L/ 6oe^_a 

scriptio mea manu. 
poa^a dim., libellum. oNS — 262 0&S ^lLb^ ad scripturam pertinens ; 
in libris usitatus, scriptura- 
lis; ]ls,Ls |_tt>(ibaj lex scripta 
seu positiva. |^u_*i>t*_3 I^J^ 
efFatum e Scriptura desump- 
tum. |_l=>co )J \vi4 stylus in 
scriptione usitatus ; siibst. 
Inbliothccarius ; bibliopola. 

jliaCva scriptus, scripto notatus. 

t=>o^5 , ^30^3 scriba, notarius. 

^o^o^i dimin. prcec. 

|Ln. ,4o&>3 scriptio, exscriptio ; 
ars scribse. 

^fiiJsst f. |e^e^, st. c. £!vL.^s, 
pl. [^''-v.Ns , scriptum, scrip- 
tio, inscriptio ; epistola ; scrip- 
tura,inodus scribendi; Scrip- 
tura Sacra; litterae Alphabe- 
ti ; instrumentum, chirogra- 
phum; ItCst.^:!^ »4,^ litteris 
consignavit. j; w-^-» iL^^s 
pictura in carne facta [gall, 
tatouage.) 

^^^3 exscriptus. 

^I^L.evs scripto. 

|La:i*^s scriptio. 

c5^A>» , \kts^ scriptio, descrip- 
tio, graphium, stjlus ; subula 
sutoins; ^p^'\ i^Csai» chronolo- 
gia. 

|La_3£s:J8 scriptio, descriptio; 
lov^ia* Loa^ai nominum cata- 
logus. (la^&M scriptor ; scriba, nota- 

rius ; )— Iiai^) jl^c^i chrono- 

graphus. 
ILo—LstsaL» scriptio, descriptio, 

recensio ; scriptum, libellum ; 

historia scripta ; pactum; 

)Io)' Laii>es:ii historia, chro- 

nicon. ^|L LaofcA» Geogra- 

phia. 
Ji^Nstv» quod scribi potest ; 

scriptum. 
|Lal=>fc.3toio scriptio, inscriptio. 
|Lasfc>3 , pl. |La_afci cartilago ; 

pars ossis edulis. 
jJLaa , assyr. Kutallu, pars pos- 

terior, ar. j>'^ -, puppis navis 

vcl gubernaculum ejus. 

toj^»-^ ^fxit. ^oofcAj , macula- 

vit, contaminavit, cfr. Qn53 

niph. ans ; it. impressit stig- 

ma^ colorcm. 
Pa. ;ofci inquinavit. Part.pass. 

;oL_Lo , t— :»fcw.^ , /. cmph. 

|fco)efc.^ ; IfcsMfc.^ jj inconta- 

minata ; immaculata. 
Ethpe. ^NsL/ pass. 

yaoLi , |._iLas , f. IfcooLas , pl. 
|fcv_!!iLa_s macula ; stigma, 
cicatrix ; lentigines; trop. tur- 
pitudo, peccata. 

^lsoLas maculosus. 

ILaifc^ contaminatio ; macula. «co — 263 — «»Na I ^&^M contaminans. 

^L-i , pl. p^s , ar. oi^r li- 
num ; linteum. 

\lJL-> lineus. 

^Las , >i*La3 , pL ^_i^L<ia , et 
|6a*La3 , pL ^.^Las , |Cu^Las, 
yii:(iiw , tunica ; ^rojo. tegu- 
mentum, alba seii tunica sa- 
cerdotalis ; indusium ; mem- 
brana. ^_u^/) |&*_!lli-Las ar- 
borum fibrae. 

a^3 , \S)tsl /"., pL \^(sl , ^fci 

et |^J3Cv_3 , heb. jjns et ar. 
Li:T , humerus, scapula ; ful- 
crum ; latus ; humeralia ; 
t7'op. onus, ministerium ; ni- 
sus ; c. sii/f. ^oovS^s humerus 
eorum. I^Zs^a ^_^ humeri. 
\ktil l^ junctim. 

fiu^b^ super humeros. 

Ji36o vena a brachio pollicem 
usque decuzTens. 
jlls^a humeralis. 

^k^ — Pa. jfci mansit ; ex- 
spectavit ; perstitit, moratus 
est; perseveravit; L^jfaiXffci 
intende in adjutorium meum. 
ov^^ad >^ »6sa iu occupatione 
sedis episcopalis remansit. 

Ethpa. »b>sLf mansit. IjLouA exspectatio ; mora, du- 
ratio. 

fi 4 r 

ILojfcva — bo duratio, perseve- 

rantia. 
|_ijc^_Lo stabilis; immobilis, 

diuturnus, tardus; IfcLj^ax )) 

res instabiles. 
fcvT^jj^aao stabiliter. 
|L<u j^aio duratio, permanentia, 

pL \\.aj^t^iia . 

sM^K^m^ , fut. ^oL*^ exagi- 
tavit, tumultuavit ; pugnavit 
vehementer, contendit. Part. 
act. ^t^, fl^s ; ukCvA ^P^9 y*( 
quasi aerem verberans ; subst. 

bellator. Part. pass. v* •co 

jLeva exagitatus ; vexatus, 
spec. a diabolo, inde obsessus, 
hariolus, magus ; contentio- 
sus, furens; tumultuans, sse- 
viens. 

Ethpe. lAiLaLf jjass. ; sseviit, 
fremuit, conatus est. Part. 
lAi^s^ao , jIcoCs» oppugnatus ; 
afflictatus ; act. sse^ions, eni- 
tens ; ^oo)\.l-> i-II^afcoa for- 
titer dimicantes. 

Ethpa. lAL-aL/ dimicavit, op- 
pugnavit arcem, c. ^ ; ob- 
sedit urbem; operam dedit. 

Aph. ij.N_3/ extat in part. 
]!it^ turbator. tf^lSA — 264 — .fra \lLi exagitatio, pugna. 
|La_i«Cvs exagitatio, perturba- 

tio ; pugna. 
^— lN_aA» exagitatio, afdictio ; 

plaga. 
Jil6»a»o pugnans. 
^CvdCoio , |_il^3^» pugnator, 

athleta, defensor ; vincibilis ; 

gramm, nomen puncti seu 

accentus; pL f. IfcCliI^sCvi 

repugnantia inter se. 
lAoNsL , >j.o^aL pugna, certa- 

men ; pretium certaminis, 

bravium. ji— I» i*o^3L pugna verborum, vana disputatio. 
(14^/^ ^oNsL et \-icLM lAo^sL 
pugna navalis. 

Lfc._a _ |^_s vel |L|_s , m. , 
gleba, lutum, massa luti ; 
cfr. ar. 'x.JS' , rejectanea. 

ILfco terra e qua educitur fer- 
rum. 

6>a , j^s et jL^s cerealia sponte 
in agro et sine cultura nas- 
centia ; cfr. ar. oVT et o^r, 
it. pers. cjS" id. 

iNsNa et \Lltil id. i — 265 V ^^ seu Jii^L duodecima littera 
alphabeti Sjrorum. Una est 
ex loarticulis jyrocliticis mne- 
motechnice vocatis: ^ot^, qi(oe 
inseparabiliter voci sequenti 
affiguntiir: [1:^:^ regi, lil 
mihi, y_^ tibi, ^ nobis, 
^och-^ ipsis, etc. Xiimerice 
valet: 30; \.w/^=3000, 
^ = 30000 >\, = trigesi- 
mus. Respondet heb. littercR ? 
et ar. J ; nnq. c. al. liquidis 
prcBs. ^ ( o , ' ) , ^M ( J , 
^) permntatur : |vi\'!i ^o, 
idolum ; \i — io :dr , nurus ; 
) ^Nn et )Ail , impius ; i> ^j, 
,^-i^, delevit ; jL-Aa. -i'i£o sa- 
phirus ; '^ in pronnnt. tacet 
seq. alio ^ : lll:^ , iJAbai ; it. in 
aliq.foi^mis verbi ^\\ : e^i"?, 
etc. Est particida directionis 
adterminnm, et inde nota est: 

1° prop7netatis, attributionis, 
et possessionis, rcspondetque 
dativo : \o\^\^ le^^oL gloria 
Deo . |£a^ o>i ^ decrevit 
ei vestes i. e. dari ei vestes . j^ao/ ovA jooi £>-/ ancilla ei 
erat : habebat ancillam. 
2" motus ad locuni vel objec- 
tum, ad, in, versus ; nnq.j 
contra, spec. c. laL , ^%>_I et 
hujusmodi verbis ; it. cequiva- 
let partic. Ji vel jic ; UjlJ "^i* 

^ »; wi./» vade in terram 

Israel; oiC*/ po;^ yoov-^ >4-k 
levavit ad eos tyraimus ma- 
num suam ; ante infinitivum, 
cui semper ptrosmittitur si ab 
al. verbo dependet, ad, ut, 
quam ut: ^ojf >^'^^^ ad ma- 
ledicendum eis. ^ov» a,^Iaa.SL 
^oc^J^/ P*ov-^ ut lavarent 
in eis sacerdotes manus suas. 
ali»|&>^\ k^AM jj curari non 
potest. nx^oam^ ]'<r^ auribus 
durior quam ut audiat ; ab- 
solute o;— ao»^ vi\ jj?'o : ^— »1 
ot-^^^— ^\ mirari oportet, 
mirandum est. Ua»^» y*/ ad 
scrutandum. oi^jj» y^/ oum 
honorandi causa. yi> )» i^> 
y <*t O^ j^ \in-> a-^l Iv>'SL 
quid tibi opus est ut sollici- 
tus sis de rebus alienis ? 
— 266 — >^ 3° regiminis, dh^ecti speeiat. 
determinati, c. verb. transiti- 
vo, inde ante nomina signum 
est accusativi : ^oov\ '^^ , 
id. q. yAil ^^ occidit eos. 
^)')J ILto/ cioaj diixit uxorem 
Jesabel. ^» »-1a ^^J^ $1-^1 
t-^^AL ad te mittam unum 
ex discipulis meis. t-i>> qao;_3 

t f r r r r /, p 

1« :^ \—^\ :^o '^o^ jA 

segregate mihi Paulum et 
Barnabam ad opus. 

4*^ regiminisindirecti, respondet 
scilicet ablativo cum a vel ab : 
o)-\ o» 4\LL/ o.b eo edocti 
sunt. yi..n ^\ 1^.»^ a Joanne 
compositus. >JL '^l a me dic- 
tus. 

5° temporis : )^ )^ ^ de an- 
noin annum. ^sl ItjLecL post 
tres dies. ^lMal ^.n^L^ |ooio 
et post septcm dies. |L;r.\ in 
finem. jt^ai^ post interval- 
lum seu longum tempus. 
^ ^v\ in seternum. al^-k-^ 
^asLoA IL;»^/ quum perve- 
nerit epistola ad vos. 

6" Ponitur pro variis aliis 
prcepos., nti : La:L. , "^ , ^i 
etc. I l ai-t^ Cvi fame periit. 
LasoL y;-JA fx^gore peribis. 
"^^ ;i/ dixit de re,pro '^ ;if . 
tn i. i\ secundum naturam suam. |^^;4x 1^-4^*^41 \^i 
emit vitrum pro mai'garita 
seu loco margaritae. 

7*^ Expletiva est : o^ la-aj 
egressus est. yocn^ t.Ja mor- 
tui sunt. yJiL ^ao surge. 

8'' Prcemittitur variis nomi- 
nibus vel partic. ad novas 
particulas efficiendas : (-Isjj 
versus, ; -^^ extra, a-^^ 
intra, |-4^ quare ? ;_ ^a^ 
seorsum, ^^.^ supra, fcwtA 

infra, \ i.vi!^\ dextrorsum, 

etc. 

9° copulativa est : ^^S. 
inter me ette. ILcojJ l^^x^ 
hominem inter et mulierem. 
cotaal) ov-^ fc>^ inter illum et 
patrem ejus. |;->'^ \-kl ftws 
f— lo;_X inter Patrem et 
Filium et Spiritum Sanc- 
tum. 

!> 

V Est particula: 

1 ° negativa, heb. xb , «r. v , 
non, nequaquam; ^^^)L jj ne 
timeas ; adhibetur elliptice 
prcesert. in juramento p}'o 
minime: l.l.fcio U minime per Christum. _so jj minime, Domine, jj y/ alioquin non; c. 
interrogat., nonne ? ; c. > re- 
lativo : jj^ qui, quae, quod — 267 v^W non, cui non; conjunct., ut 
non, ne :c. isf : (U-sf . . . o ne- 
que ; jJ . . . Uo vel jjo . . Oo ne- 
que .... nec; c. y.*/ : Ut «^/ ut 
non ; e. »1: jj»! piiusquam; c. 
dufjlici negat. : »1 (b/ i-Ll/ \i 
ne unus quidem Isesus est. 
p/ uiij' l^-A-j ^ loo, jj 
non quod timeam, ideo non 
egredior. 

2°pnvativa : ILai» jj aOxvaTOc, 
immortalis. |Lo);i jJ inurba- 
nitas ; in compos. c, t^ , : Ua , 
jjf sine : it^/ Ua sine mercede: 
gratis. |o>-^i' jJ) sine Deo : 
impius. ^- Vf sine nobis. IJ) 
^-Mol sine raisericordia. V9 
^iio sine numero ; adverbial. 
1^0».^ jjy per imprudentiam. 
^ojjjs jjj injuste. j«i_^(— » jj^ 
non modice ; cow/'u;2C-^. jj»__a 
eo quod non ; siue. JJ99 quod 
sine ; ut sine. 

3° bJl et contr. ts^. ar. ^ , 
non est, v. s. c^/ ct Cv^ . 

4" Adhibetirr jj cinn vei-bo |ooi 
ac? negationem inagis confir- 
mandam, et tunc uno pluri- 
busve vocibus a verbo separa- 
tur et occultatur sonus 01 : 
1*0,03/ ^^^ ;.-s^ loo, nequa- 
quam patrem suum occidit. 

^&VOJ yA^ C30V> UkAM |00l jj nonne Mojses dedit vobis le- 
gem ? ) — Il^ u->^ loo» 

I ivi iO>ao li^Ss^ ^— »^^»40 UOn 

multi sunt qui inveniuntur 
vere credentes. 

))J , pler. Ji , heb. nx"- , f. 

cslii; 3<^ pl. a_-il, f. C^IJ, 

JUi et ^'0 ; 2« pers. b^\i , /. 

^^-)J; l^ pl.^h,fut. \)b,pl. 

^oUj', 71«^. ^o-jip, /". ^ib'; 

w/?j:>er. i-ii , /", i-U , />/. ojj ; 

infin. IJi» , fessus est, labora- 

vit ; ^jJo et fatigati sumus. 

Part. act. ||] , emph. et abs. 

fC\l,f emph. I^rjj , pl. ^ii , 

f. ^jj ; ^U laboramus ; ad- 

ject. laboriosus. PaiH. pass. 

\\i,\-l\i, pl. ^U , emphat. 

^IIJJ , f. Jt^U . 
Ethpe. ^\ll defatigatus est. 
Aph. cjj/ et L^/ defatigavit. 

Part. liii , r^/ iii , /. ^iii . 
iLoii et iLoii , st. c. Loii , y. 

|L5U defatigatio, labor: c. «//". 
^ootLoii eorum labor, etc. 

i^a^P ^.aywc , lepus animal 
et constellatio ; tV. ^.oyo;, ser- 
mo. 

^aia^ii Ct a»<i3a^i) Xayco-OJ; , 

lagopus planta [gall. pied-<le- 
lievre). a:^ — 268 A=^ ^a4^W > ^^ox lat., legatum. 

^J/^JJ , V. s. ^♦-S. 

ktt^oyil folium lauri. 

^V 5^eo)v , leo animal et Zo- 

diaci sigmon. 
i^ojj Xoco^ , populus, gens. 

y»" inusit. - cfr. oethinp. et 
ar. iJV, mmtium misit. 

yJL-i , ^— sUi missus, nuntius, 
inde legatus, Angelus, heb. 
ix^^ , ar. iiSU ; llsjii <.JLj.\ et 
Csjiso <^y Archangeli. 

^l^siiio angelice. 

u.siii , ^liii» angelicus. 

ILasiii missio. 

yo-aaoii 7;(3c^a7cwv , coruscans, 

fulgens. 
i^^^-mAsoij >.a[j,']jdcvY] , sinapis 

sylvestris [gall. reusse). 
laBoLJ-sij Xdc^raGov , lapathum 

planta [gall. patience, oseil- 

yO-Lt — ^U Xe7:iBiov , lepidium 
^tfr^a [gall. passerage). 

I — Ly\^ Vf\^oz , nugse; nuga- 
tor. 

i*a — .joLlJ 7.%%pi^ , lathyris 
planta [gall. epurge). 

^ojLJi }.aO'jpo? , pisum, cicer. 

lyLij XaOpa , clam, secreto. ^sLiL et \isk\ , /icb. sb , ar. 
iJ , cor, animus, mens ; me- 
dulla ; trop. medium rei, cen- 
trum. I^ ;_=> antilena, ar. 
:Ci summa pars pectoris; it. 
medulla, ar. ^_,Cj ; ov-:i.\:i joo» 
in mentc habuit. oi -^N-t y^ 
id. ov^ ^ >a\fltt in ejus cor 
ascendit : in mentem ei oc- 
currit. o>::i.\r» i— jmJ/ in cor 
ejus injecit: eum movit. ovi»*o) 
ov^^ communicavit ei cogi- 
tationem suam. \ r\\. ^ ex 
corde, sponte ; memoriter. 
oi-^\'> i*^ mente, memoria 
distincte retinuit. 

|LSri\ placenta, dulciaria. 

Pa. i-^t^s V. denom., animum 
addidit, incitavit ; conforta- 
vit, recreavit. 

Ethpa. s.^-\'\ii pass. 

)7>.^\ animo fortis, strenuus, 
audax. 

fc^)-\.a\ fortiter. 

|Ltt->.-^\ fortitudo, audacia. 

)— lia\ ad cor spectans ; quod 
ex animo est. 

I k'7^n\ confortatio, incitatio ; 
solamen. 

li-^-^^v» hortatorius. 

ILai-k-^^^to ut )^aa2^ . \ i.rfcV 269 — v»^ >,^^S< , fut. ya.4^ condensa- 

vit, coagmentavit ; cfr. ar. 

'jj . Part.pass. ».^\ , |^^; 

adject. densus, spissus ; cris- 

pans capillus. 
Ethpe. ^k2s.ll pass. 
Pa. v-AiL coagulavit; crispari 

sivit crines. 
Ethpa. ^S>.l\ pass. 
lo\ condensatio. 
|Lo^*^ id. ; densitas. 
f Jln:^ ct lyiaiL forceps veteri- 

narii, pers. ji-uJ labia tenens. 

^^^^ inus. ; cfr. ar. iz.) 

calcitravit. 
Pa. >^ A^v impulit, excitavit, 

instigavit. 
Ethpa. ^^"\ll pass. 
^4=»^ cf \^^ incitatio, insti- 

gatio ; ictuum inflictio. 
J^a^ mensuree nomen. 
^aci:^ incitatio. 
^igo^Lo excitatorius ; hortato- 

rius. 
ILoj^^i^Lio ct ILai^a-^^co* inci- 

tatio. 

Vi^^uJ^ , fut. yai^ , prehen- 
dit, tenuit ; cepit, retinuit ; 
continuit, compreheudit, de 
vase ; cohibuit, pler. c. ^i ; obtinuit, memoriter retinuit; 
intrans. continuus fuit, dura- 
vit ; fixa est in terra arbor] 
l — l»o/ y—a^ iter suscepit. 
oi^ — ^ y -^N domi mansit. 
^J]..^^ yL.\ manibus plausit. 
^^^ [i\~^ ^ o>ioof y-^\ ani- 
mum a vanis sceculi pompis 
avertit. t!^\^l o>i^2s> benigne 
eum excepit. l^l'^ y-->\ reti- 
nuit consuetudines. ^sooj yj>\ 
jejunium incepit. [Z^l .^^J^ 
sententiam tenuit, amplexa- 
tusest. ]laj ifk^^ saltationeryi 
insfituit : saltavit. Paj^t. jmss. 
tf^siX \.^^7\\ scepius c. sensu 
act. prehendens, retinens, 
etc.\ 1^9 y..^ pugnam mo- 
vens, decertans. jL^^ U-\^>o 
sermo intricatus ; sribst. pos- 
sessor, prseses ; |Ii>&o y_ja_\ 
bibliothecarius. 

Ethpe y^L? pass. ; it. argu- 
tus est ; condensatus est aer, 
coagmentatus est. 

Aph. yf^l apprehondere fecit ; 
tenere, accipere fecit ; tradi- 
dit, edocuit. 

>lsai\ prehensio ; acquisitio. 
possessio ; res intenta, incep- 
tum. 

|^-t\ prehensio. 

j^ ^■t^ ct |N -^^N- prehensio ; — 270 — ..-.\ trop. opportunitas [gall. pri- 

se) ; res memoriter ediscenda, 

spec. cantus. ) vi»i> |fcs •>~>'^ 

angustia respirationis. 
^sai^ tenens, retinens. 
|Ln^.^\ prehensio ; trop. prse- 

occupatio mentis, prsejudi- 

cium. 
I k'-\n"\ reprehensio injusta ; 

calumnia. 
I «t^NvB manubrium, capulus 

gladii. 
|n-^S.isao apprehensibilis, coer- 

cibilis. 
fcslln^^v^aa adv. ; &>^|i*>-t^^» jj 

immodcrate. 
|b> ^\^^ et \i^S^.=LL tumor in 

uva palati ; inflammatio fau- 

cium ; gingivse. 

y 
»."*>r\. ; cfr. heb. '■pb albus 

fuit. 
|L-jfl-^\ vel Ifcjoi^ , heb. iisn^ 

et nsin^ , ar. oCJ , thus. 
|6a=ik et contracte \L^ /*., ar. 

il2 later , ;)/. )_La^ later 

albus, non coctus ; lamina. 
|Lni-^\ laterum confectio ; spe- 

cies lateris. 
I i-a\» , ar. otb»., modulus la- 

terum ; locus in quo confin- 

guntur ; fornax lateraria, heb. ^^ 71']) , auster, africus ven- 

tus. 
;:a:^ , V. s. w» . 

ut*^ > , heb. uii^ , ar. '^i , 
fi(t. ^»a.\) , induit, se induit ; 
trop. occupavit, invasit eum 

spiritns, dolor etc. ; [ui a^ 

|La — L\>9 regnum suscepit. 
)i— a/ »» ^\ dolorem induit : 
doluit. \—u\ >j^a.\ se armis 
instruxit. li_^ >> ^\ se 
incarnavit Verbum. Partic. 
pass. >» .->\ , !»..-> \ indutus ; 
se induens : ti^op. possidens. 
UJ;^^ >».->\ humana natura 
indutus. |La_ja-\ >».->\ morti 
obnoxius ; subst. in pl. homi- 

nes armati, y .».n\ ) II ^ 

lorica cincti. |<>>-^ij >» .->\ 
Deo indutus (^/r.Osocpopo?). 

Ethpe. >»2l\L/ indutus est. 

Aph. >» ->\|' vestivit, c. acc. 
pers. et rei ; ornavit ; trop. 
affecit eum doJor. 

Ettaph. \tk:^\.ll jiass. 

)I^ vestis. 

lAo— ^\ , )Iaa.\ vestis ; indu- 
mentum. 

)Iii^'l vestiens, vestitor. 

^laiL indutus, armatus. 

|Ln».->\ vestitus, indutio. 

)*a^L vestis. ] -^ — 271 — lo^ ^il^X^oa restiendus. 

I^^^L , pl. I^AsAL indumen- 

tum, vestis ; velum quo tegi- 

tiir calix. 
U-^NoL indutio. 
I^a^ , V. s. ^\ . 
IfidiL , id. q. l^aik . 

v^ - nsit. in part. pass. 
k^.^ balbutiens. 

Iv^:» lingua. 

Palp. v^^ , ar. V-i^' et '^ , 
balbutivlt ; per extens. con- 
fuse scripsit, male pronuntia- 
vit; trop. verbis blandita 
est mater infantem. Part. 

^<^<^ 5 k 4]^ s ^ M balbutiens, 

balbus. 
k^al^ balbus ; linguse ob- 

ligatio, 
k^iivss^a:^ balbuties. 
as^ , v. s. a^ . 

•— ^ - Pa. s — ;i , ar. ^ , 

«nigmata locutus est. 
Ik^ senigma. 

V*— ^ 5 Po— ^ , pler. f., pl. ' 

vox lat., legio ; diabolus. L;_^ ' 

v*->^ diabolus. ' 

l»>;^ , ar. ^u} , frsenum. I 

|i<k^aA id. ; mandibula, maxil- : 

1^1, cfr. ):kj^^ . 1 k^ cviiara hcy^ba, cardus, 
ll^ }.'/Yxvov , lagana, placen- 

ta, 
^->^ /., Aa^jT/zo; , lagena. 
|e^<v^, lcwa,^ (limin., lagun- 

cula. 
|->^ emph. \i^ et \L^ gr. 
If/.xrfi , st. c. Cs^ , p/. C^ 
contr. a \1^ , pers.-ar. ^ , 
paropsis, catinus ; mensura; 
cfr. y? id. 
l^_Lfioa^ dimin. pA., patel- 
1». 

^-^ , pl. ^L^ ut \L^ . 
, k^ leuca, mensura distantice. 
i l^>^ , contractum a | n -^ . 
j sulcus. 
^^ , p'^1 et ^a-Jj-^i. , it. ^(u'm 

ladanum gummi, ar. oiV . 
o^ ex "^ et pron. ooi, ipsi viro, 
f. 6^ , ipsi midieri, pl. ^och^ , 

) O^^^ inus. ; cfr. nnb , i-!X3 et 

i-U defatigatus est. 
(-o>^ dcfatigans. 
^o>i>.i ct [IIov^ molestus, tas- 

diosus. 
jLa^o^ et |Lat.oAao defatiga- 

tio, 
Schaph. u.^, — ^ ineantator, 

magus fuit. I OIO^ 272 — lOOV^ (Iov^Im liariolus, magus. 
^o>^aI et ILalo^sIae ilisufflatio 

incantatoris. 

Oof-^ inns. ; cfr. ar. UfJ ar- 
sit flanwia, et heb. -n^ flam- 
ma. 

Schaph. o»(n_^ inflammavit, 
fovit. Part. ^acvvSkl» ardens. 

Eschtaph. >^oy^b,*.l pass. 

heb. nsn^uj , flamma ; febris 

ardens ; lamina cultri. 
l—^ovJ^oI inflammatio, sestus ; 

focus arae. 
ILftstn^Iso inflammatio. 
^lainiklso febrilis, sestuans. 
^laoviklso inflammans ; incensor; 

ardens. 
|Laii>ov^ excandescentia. 
^^ov^^<.M exardens, igneus. 

^^o^ vapor. 

Ethpa. .^o^L/ V. den., evapo- 

ratus est. 
Aph. v;5^ov^/ evaporarc fecit, 

in vaporem resolvit. 
^l^ov^ ct [li^ovL vaporeus. 

ov^ _ cfr. ar. \'^ , obstupefac- 

tus est. 
Palp. ov^ov^ obstupefecit. 
Etlipalp. o^o^ll pass. lovlloia^ consternatio. 
|Loov^ovi>so id. 

) ^ 
KOf-^ , fitt. 4,oovAi ignem 

accendit. 
Ethpe. y^^^ll pass. 
Pa. i^oS-^ accendit. 
Ethpa. t^^ll pass. 
Aph. <^<nik? ut Pa. 
\^o^ flamma. 
^^o>-A et ILa^ov^ inflamma- 

tio. 
[^oiali flamma. 
^i^oviLfcoi ardens. 
^o^ , vide s. '*^o) . 

tBn.raaov\ , V. cwi.wi*) \ . 
\^o$>. , V. S. i^^ . 

\lZo^ Xir^^y. , lepra. 
f^ 

JSOV-V, , fut. ix>oov-Aj cupi- 
vit, avide hausit ; cfr. ar. 
W rei intentus fuit, et heb. 
'M\h studium ardens. Part. 
pass. io-.ov-ii> , ardenter cu- 
pions ; sitiens ; ardens; La-l 
) — >of fcvtt*ovi>. ^i^ fora sitiens 
sanguinem. 

Ethpe. ujo^L/ cupivit ; amore 
inflammatus est. 

Ethpa. too^L/ id. 

Aph. lAo^/ excandescerefecit; 
inflamraavit. 

6«^o^o^ avide. i — 273 — |L4_tt*o>_^ desiderium ardens, 

objectum desiderii. 
ILaloovLcv» ardeiis desiderium. 

Lo^ imis.; ar, ^4' , anhelavit. 
Pa. Lovi. anhelavit. 
|Lo>-^ vel ILinJS. , anhelitus ; 
asthma. 

aJx compos. ex \iet ooi , par- 
tic. negationis : non, nec, 
neque, it. interrog. nonne ? 

ex. '^^&S\\ ^^^ 001 oiOi aX 

nonne hic est quem quferunt 
interficere? ^C» o^ nihil, res 
nihili. ;oC-» jj o-iL nonnihil, 
aliquid. id/ jj/ . . . yail:^^ ajL 
non solum . . . sed etiam. ii. 
i- — ^ non multum ; raro. 
^ j-io jj oiL non impotentes : 
possunt. Cs^^lAialso ftl^ imper- 
fecte ; in p?'op. nominalibus 
cequivalet : ^2L et verbo ar. 

Cr-i' '• U— ^>o yO-il lya— ^l oi 

non pauci sunt nec rari. 

Jo—^ , fnt. |a — ^iJ imper. 
t-»a-A , f. oLa , comitatus 
est, socium se dedit ; adhsesit. 
Part. act. 1*:^. , ^I*:! ; ^oJi 
ofLa_^ ov-X O0O1 adusque 
mortem eum secuti sunt. Part. pass. ja-ii. , jIoiL , f. 

emph. \L*a:^', subst . v. infra. 
Ethpe. c-Lal/ id. ; se dedit 

operi, c. «^ . 
Pa. \.*ajL socium se fecit, co- 

mitatus est ; deduxit, spec. 

ad sepulchrum. ooiL cA*» ».i^o 

|La_^3 et me deducite adse- 

indqjirum cum orationibus. 
Ethpa. t-.a — ^L/ pass.; it. act. 

id. q. Pa. |Lj\ |U.=> oai.L/ in 

unam ecclesiam coalueruut. 
Aph. <^a — ^/ comitatus est ; 

deduxit. 
^a-\ comitatus ; funus. >.".'i-> 

ov-*a.\ comites, socii ejus. 

^a.:^. c^L artemisia herba 

[gall. armoise). 
|Ia_X , j)l. ^sjL socius, co- 

mes ; f. |t^L_\ , pl. \ilaS^ . 
|LaIa_^ comitatus. 
|L_.La comitatus, societas ; 

funus. |&» .n \ ;_i socius. 

^^a^ L^J:Lo) \L^*^ concentus. 
^loa:^ ct CkL comitatus, socie- 

tas, spec. deductio ad sepul- 

turam ; exsequise. 
^Ia::Lo comes ; deducens ad tu- 

mulum. 

ILallaJVso Ct |Laua_2L^so SOcic- 

tas. 
«-oU et y.*1S. , '11^ , Levi, a rad. li u»a^ — 274 "^aJS. |1a et fieb. iTi? adhsesit. 
\:LL, f. \LLL, pl. iltL, f. 

I^II^ levitse. 
|LaIa.\ lovitse officium. 
t.a2^ partic. desidern, admira- 

tionis, cfr. ar. ') et 'z^ , uti- 

nam ! JJ ^; .f i-aJ^o utinam 

hoc non fuisset ! 
^I^Io-iL , ^eJ^iA , 'iniib , I^evia- 

than, draco ; diabolus. 

iM .^ft\ vel yfn An^ lo^Oi , 

siliqua ; phaseolus, ai\ 'U^ . 

uBaa^^a:^ XojOC, , SemO. 

^al^cji,;j/. ll^a^i. id; oraculum. 
>xBflvn«.>^a-^ XoyKjjJios , ratio- 

cinatio, cogitatio. 
t^ao.^a:^ >.0Yt,x6$ , i^ationalis, 

logicus. 
>^o.^a:^ et \Js>.4ij^ Aoyiyj-fi , 

ars logicse. 
t "^uift^^a:^ Xoyi^xcd , logistse, 

publicani ; curatores urbium. 

^o>a_2i. vox lat. , ludus, amphi- 

theatrum. 

I^f o :i gladiator ; latro. 

i1 :L verb. denom., gladiator 

fuit ; latrocinatus est. 
|Lo>)a:i ars gladiatorum. 
|L)a_:i turma. 

jaJ:! , |)'a:i , lieh. :ib et ar. y^ , 

amygdala, arbor et frnctus. 
w<^, t-aaik, ar. ^jJ , heb. mb , tabula. l_iI.^oif ^clS. tabula 
Alphabeti. ^I;i> \-LeL tabu- 
la lectionis. |— -^.^ t. "la^s. 
tabulce mentium : memoria, 
animus. 
<> 
J^s.^ , fut \^a:Li , maledixit, 

imprecatus est, exsecratus 

est ; excommunicavit. Part. 

act. i^l^ . Part. pass. l^ , 

]—^S. ; Cll tgJ^ cujus vita 

maledicta est. 
Fthpe. ^lll et i^L/ p)ass. 
Pa. vg^ dire maledixit. 
ILa^olJ ?/if seq. 

\L^ajL , pl. lcC^aiL maledictio. 
\l,al:i. et \^1:L maledicens. 
|I^u:^M maledicens ; «^ — .T^*^^ 

qui tibi maledicunt. 
|_L^LCvso maledictus ; excom- 

municatus. 
l^oA id. q. Ul^ . 
ixtts^^a^i. }.wTra^ , hariolus. 

laoa^a^i Ct ua^a^i T^OJTO? , lo- 

tus herba. 
\LS>eLL ^oy/vi lancea ; it. nt seq. 
\La.:L Xr;A'j%^, vas vitreum. 
uaallsa^i. X'jyyi(;, lychnis her- 

ba [gall. agrostemme). 
uHL.4^*^ Xu/^vTti^ , Ijchnitis, 

planta e qua finut ellychnia. 
|Cs^a:i , pl. \L "'No^s. cuspis 

lancece, etc. ; trop. acumen. I ^a^a^ — 275 — if^aX pNAo^ cuspide munitus. 
I^^a^ e^ l^l^a^ lorarius, arti- 

fex ephippiorum ; cfr. Vja^ . 
|Lo;)^a^ ars conficiendi ephip- 

pia. 

IQ.2^ , fut. ^oo^L accessit. 

Ethpa. >ilS^ll adductus est ; 

convenit; cfr. ar. J\:i\ id., a 

JS . 
ILail^ propinquitas. 
ILa txttJL^ao convenientia ; de- 

cus. 
1»*:^ quadrans, obolus. 
c.^_aoa_2l >,oi|JLc6Brj^ , exitialis 

plaga. 
lAftOMo:^ Xoijxo? , pestis, lues ; 

plaga. 
.«...^.^i^^s. XoyyX';^^ j lonchitis 

[gall. lonchite, serapia-lan- 

gue). 
^4»o:^ T^wTTO? , clarus, illus- 

tris. 
I^fioft^i prseputium ; uterus. 

>a>— ^ , fut. ^xa — :L , lambit. 

Part. act. ^k-IlJ , \J>^ ; cfr. 

heb. rib et ar. ^j lambit ca- 
^H nis. 

\la:L vel UftiL muscus, alga ; 

maxilla. 
\ \'.\ actio lambendi. 
Ib^&J^ et |Ln \\\a id. »^.-V. , fut. i3<i_:L connexuit, 
conjunxit ; cfr. ia_:L et ar. 
U id. Part. act. ^K , ^i^ . 
Part. pass. [kA . 

Ethpe. la^vLL/ pass. 

Aph. y±L^] ut Pe. ; Part. pass. 
\i<M . 

)— Sa:^ sempervivum, ho^ba in 
parietibus germinans ; arum, 
dracunculus, ar. SJ ( galL 
estragon) ; it. farina hor- 
deacea. 

aa^ , \laAA textura, coime- xio. \L,a2^ conjunctio, connexio. 
|Laift\>a id. ; al. sensum v. s. 

^. 
^v^oa:^ , vide '^.s^ . 
>sjj>a::i. , vide ^ola . 
\\a:L }/jpx , Ijra. 
Ija:^. Xyfjpx , laura, monaste- 

rium. 
1)0^ lorum , cfr. Iv^iai.; ?V. zea. 

P 
^Jk^ , heb. ti3"i5 , ar. iLv , fut. 

iA^ , depsuit farinam. Part. 

act. K*.\ :i et i*_Ji) . Part. 

pass. u-^ , U^ ; subst. farina 

subacta. 
Ethpe. <^lll pass. 
\l'.\ depsio ; pasta. 
I >\ massa subacta, pasta. La:^ 276 — ^A ^j oo \*S pasta cegyptiaca : 

idololatria. 
[^^ subactor farinae. 
)!i.X id. 
ILoI:^ depsio, subactio farinse. 

Lo— ^ , comp. a "^ et fc»— » , 
vel deriv. ex iIa adhsesit : 
apud, juxta, coram {id. ac 
v-i) ; c. niotu, ad, erga, con- 
tra, adversus ; |><4 L*^ ^^ 
ad montem transivit. n r>°>i 
) I r^ LaJ^ cxierunt adversus 
Arahes : eos adorti sunt ; it. 
quoad, secundum, quod attinet 
ad ; c. y id quod est apud 
jLv. s Lo-^f index di(jitus ; 

C. SU/f. «-.La-^ , yLaik , J^o^». , 

^o(nLa^ e/c, apud mc, te, e^e. 
)l.v-o) ov^y oiLa2»> apud hunc 
sanctum virum. oiLq \ ^_» 
ex apiid ipsum : ex parte il- 

lius. ^a— ^;— d L&-\ ^ a&&io 

egressi suut a prtesentia Pha- 

raonis ; y^l m Lo— ^ gramm. 

relatio ; status constructus ; 

>o^ La_\) relativus. 
Aj)}i. La_\/ verb. denom., con- 

junxit ; adjecit. Part. act. 

La — \m . Paj^t. pass. LcLAm , 

|La_\i ; grttmm. appositus. 
Ettaph. ll^iii pass. et refl. 
|Loa_\ conjunctio, unio. fc^jLo^i conjunctim. 

ILoLaii^ et ILoLo^v» conjunctio ; 

gramm. relatio, affixio, id. q. 

ar. :iiLii, . 
)JLa:^L6oo ap. gram., afflxus. 
ILajLoJikLNi conjunctio. 

jL^ , fut. ^JSkj laesit, molestiae 

fuit ; cfr. ar. jl et ^l ursit. 

Part.pass. \14^; adject. mo- 

lestus. 
Ethpe. u'-^L/ vexatus est. 
Aph. i^] ursit ; vexavit. Part. 

act. \ \-<B , jv^ik» urgens, ve- 

xans ; molestus. 
Ettaph. ^S.lLl pass. 
\liL, st. c. L(A , pl. |Ul\, vexa- 

tio ; molestise ; nugse. 
\'\oUi. molestus. 
|Lo'v-t\ id. q. \VsJL , 
)u_\i molestus ; noxius. 
|Lajt\» molestia. 
^La)'^^^» id. ; damnum. 
jjo^__2i»> ct ri\~^ lapis lazuli, 

pers. - ar. i>'yjyi . 

jL*^ , fut. pl:^ , abstersit ; 

delevit ; cfr. ar. ji\ abrasit. 
Ethpe. «.*U^L/ passiv. ; gram. 

elisus est. 
Aj)h. u-I\/ id. q. Pe. 
\'^ L\ abstersio, deletio. 
^a.L:L deletor. I ^oJ^ 277 xJ^ |"..<.N^ delebilis ; | "„ ..'s.&c« jj 

indelebilis. 
[^"^^-^ et \LjSm ventilabrum, 
ar. Jfjui instrumentum ad de- 
corticandum. 

y 
»A<io^ , fut. yoil^j lambit, 

linxit ; ar. hpJ , '^J et heb. 

iph id. 

Pa. t^ liL ssepe linxit. 

)^m\ linctus. 

)L.2L et ^ijL plantago major 

herba [gall. plantain). 
IL&L^ linctus. 

u>i*^>^. , fut. u.— L^ blandi- 

tus est, adulatus est ; cau- 

dam motitavit canis. 
Ethpalp. i* — 'kjLll blanditus 

est, illectus est. 
)«.^..n "v et \L».\..(\'\ blandities, 

blanditise canis per agitatio- 

nem caudce. 
)j>&a.iA , it. \i».i\'\„i\ et \ibs».n'\t!\ 

blandiens, adulator. 
jL&j iL.ft4..'s blanditiae. 

1^**^ , fut. y^L\} , congruit, 

convenit ; concors fuit ; cfr. 

ar. J>c\\ compactus fuit, co- 

hsesit. Part. act. >a^ , )-vi..'v conveniens, aptus ; dignus. 
Part. pass. ^..^.\ , )v>.l\ , 
act. minans, impugnans, hos- 
tilis ; ^— I ^.Ia in aliquem 
iratus ; j)ass. impugnaius, mi- 
nis lacessitus ; cfr. heb. cnb 
id.., et ar. ^aJ carnem lacera- 
vit, occidit. 

Ethpe. >4^L/ coaptatus est, 
compactus est, cohsesit ; con- 
venit ; minatus est, c. '^ vel 
^ ; imminens fuit pericu- 
lum. 

Pa. y^LsL composuit, coapta- 
vit, ar. 'j^yi id.\ it. ordina- 
vit ; attribuit ; comminatus 
est. Part. pass. :» — -^» , 
\-:^jLio aptus, conveniens ; 
harmonicus cantiis. 

Ethpa. >aISi.L/ pass. ; mina- 
tus est. 

N..\, )bnJ\, pl. ^M^ , )- : ia.« \ , 
panis ; cibus, viaticura ; con- 
vivium ; cfr. ^nh cibus, prces. 
pinguis vt pdnis, ar. t^ ca- 
ro ; c. aff. y.-^Ji panis meus ; 
(h^^ panis ejus, ^ooUo-*^ P^^- 
nis eorum, etc. )Ia/ >4*.A vcl 
}^l\ )ia*:^panispropnsitionis. 
\LL )m^S. panis vivus : sanc- 
ta Eucharistia. ) ". .. N <1 \ 
panis vitce : id. jf j/> ) — »-^ 
panis mysticus : id. I — »^ 278 ^cii. Hm) lichen. |, •tnvi^ | bo^ 

j)anis humilis : panis azjmus. 

|_J;I jvi.Sii paiiis communis, 

proflinus. 
^^c\/.\ congruentia ; commina- 

natio. 
tsl|v\jl convenienter, apte. 
|La»Q.l^ et ILtt^aJv congruen- 

tia, convenientia ; disposi- 

tio. 
|.v>..'s conveniens, aptus. 
|Lavi.r.\ comminatio. 
|.v^..o \ comminatio ; ira. 
fc>I^v>..^y> apte, concinne. 
|La v^..'^^) convenientia; apta 

dispositio, liarmouia ; compa- 

go. 
|'vi..'\v> dispositor ; artifex. 
^ I VI ..'S, csx ordinatus. 

tA«*— ^ , fut. »i..1\» et ij.a.1^ 

susurravit, submissim locu- 
tus est ; incantavit, verbis 
demulsit ; cf7\ 'Srh sibilavit, 
mussitavit, incantavit. 

Ethpe. >».'.\L/ submissim, se- 
creto dictus est. 

Pa. «>.'.^ mussitavit ; secreto 
dixit ; arcana sibi dixerunt. 

Ethpa. u_likLf pass. ; it. act. 
ut Pa. 

U"\ incantatio. 

t* "'^ \ ct Ifcvj^-o:^ susurratio, murmur ; incantatio, incan- 
tamentum, amuletum ; cfi\ 
heb. f^ajn^ 

tln.lS, incantator. 

ILo^n.l S, ineantatio. 

jllojl susurratio ; incantamen- 
tum. 

^iIjLm susurro. 

|L_.2L , j)l' |fe» .".'v vola manus, 
cfr. l^-i-jL ; it. halitus, affla- 
tus, cfr. ar. c4) anhelavit. 

jLA»^ , fut. t^Aj abrasit. 

Ethpe. >.L^.\Ll pass. 

\1^^ abrasio ; acies, acumen ; 

sudis {gall. pieu, echalas). 
^b&^jL et t^a^ pistacia, pistacia 

terebinthi [ar. jHj , ^'). 

^wijyfi^ et lasasl—^OLi. "kSi-CCci , 

mendicus ; homo vilis. 

*2l^^ , fut. i3a|j^' decor- 

ticavit, rasit, polivit ; denu- 

davit ensem. 
Ethpe. iA|^Lf pass. 
I '»i5> \ erasio, frictio. 

t— 14»*— 4^ ^t U4'4^ 

}.£tTO'jpYt!a , liturgia, pl. 

|)^<i_:i. au>.YiTpC$ , i%Qc, , tibi- 
cen, inde pro Syris, musica ; 
cantator. ^ — 279 — ^A ff Q^k verb. denom., cecinit, 
psallit ; celebravit. 

«A^— ^ ,fut. wk^^, acuit,po- 
li\at, ar. '[jj^ malleo percus- 
sit; /ro/j. instiga vit. x*:a1 ^ ^soa 
vk*—^ lli;-3 ferrum percute 
dum calidum est. Part. pass. 
«> « 5 ^ , J^^^l^ ; /rop. acutus, 
solers. 

Ethpe. ^^11 pass. 

jl^^ exacutio. 

^Io^oL qui acuit. 

|La_iL^A exacutio, levigatio, 
acies ; incitatio, 

1^*4^ cos. 

\kS. , vcbOi.^s, et LOBoAis. Aib , i'e«- 

^MS africus. 
yft "v-^.^s vox lat., libellus. 
^g— j| -\i\ et ^^i^iS. Ai^avo^ , 

thus ; cfr. n:ir3 et oU ?>/. 
s^ statim, cito ; scepius re- 

petitur : v^ v,^ vel <>^^s^ ♦ 
fc-k^ cito ; temere. 
v^s^ r^»/ y«4>$ legatum. 
uttOJkj^ AtyvJc , fuligo {gall. suie Ui-^ Xiraveix , litanise. 
ij^ AiTpa, c, libra, ;>/. ^^^ 

et \i^ ; c/"r. «r. jy-j . 
yjr^^ aCt:ovs<?» vi-cov, nitrum. 
yU^A re/ ^,:s> ^>^''/.'*'' ' lichen p)lanta. ; ^V. callum m ^e/iw 

ii:^ nox, V. C^ . 

^jI:^ nux avellana. 

^o^ n^o . N Xst;j.oiV'.ov , limonium 

planta [fjall. statice). 
u»ab&A Xv^oi^ , fames. 
^a^-itt^s., fjr. med. ceviAi'^r-6'^, 

limes. 
t-i > "''^ et ^ iviX 71[j:fy , na- 

vium statio, portus. 
t.ivi.^s A'';j.vrj , lacus. 
"Aw.i^n.^s Xrjij.vw/.oi , lem- 

nisci, signa in manuscriptis. 
\a>.'i&S. ar. ^^ , mustela, ich- 

neumon [gall. rat de Pha- 

raon). 

>«>.^>aoof<uA Xivo^coTT',; , lino- 

zostis planta {gall. mercu- 

riale), 
•^a.iA njmphfea [gall. nenufar). 
(M>n ^^ et \J»'ya.-AS. A'.-'jcia , 

febris acuta. 
tfn°>2^ et ^oAlS. vide \kS. . 
\k:L,v.^. 
}^aS. et lIoiL Xsy.ivr,, paropsis, 

catinus, pel-s-is. 

J^J^ contr. ex jj et 6>__/ , 

ar. ^ non est, non smit; 
c. ajf. i-o,oLSL non est ille, f. 
fy^tJ^ non est illa ; ^ooUcsi ■"•>^ — 280 — >^ non sunt illi, etc. cL-^ vel 
\)'l tsA non ego : non amplius 
vivo. ^aj / fcwL non sunt, non 
existunt. lov^U »x^\ ^iik non 
potest cognosci Dous. ^ fc>i^ 
non est quod, non licet, nefas 
est. ;— »/> ^— ^ nemo est qui 
dicat. ^ \lZ^\ t^ nuUa est 
necessitas, nullum opus ad. 
Ethpn. ^tsLll V' denom. , an- 
nihilatus est, defecit,cessavit; cfr ar ky^ id. a-J;^<i nihil. ^LL non existens. 

ILaltJ^ non existentia, annihi- 
latio ; defectus. |j- j> ILa-^Xa 
deficiente prsesule, seu cum 
praesule carerent. 

IxIc^M annihilans. 

|Lall^.2s.^M ut |L&.bjL . 

o^jl^A, i^a^j|t,A XYJOapYO?, 
lethargia. 

t>*|tt*^j^A lethargice. 

Laaoc^ et u»on2L XCOo^ , lapis. 

I ^\ ex "%. et |s hic, huc ; seq. 
^ , citra, infra. |^o ^L ^ 
ab eo tempore et deinceps, 
exinde. |l\o ^l^ huc illuc. 

|a\. tumor in genu equi', v. ^L^ . 

\ **: *^ - V > , fut. wai\j linxit ; cfr. 

<^-l\ , 'kzi/o) et gall. Mcher. 
Ethpe. ^^J^li pass. 
Pa. ^.AS id. q. Peal. |/.^\ linctus. 

ILoJlAikM id. 

ix«»ai.X\ X'j/vo? , candelabrum. 

jvit^v , V. s. ^ . . ■«»->\ ^ iw.w\ \ et >w>«c«>*>o>a. j. 

}vs<;i; , lectio, dictio, sermo, 
lingua. 
li.w^^N. sX^ivr) , helxine planta 
[gall. parietaii^e). 

' * v" ' * •! J. 

/» .N.«v»^\ ^ p>.(w*\\ et 

^«^.X.^^< };£^ix6v , lexicon, 
vocabularium, dictionarium. 

|t/».^.^«>< dim. prcec. 

"^ ^'^'^ V. denom., voces dis- 
posuit, lexicon fecit, gram- 
maticam scripsit. 

if-^-^^ , ar. -ii--5'vi , elixir seu 
argentum vivum. 

|Iaa\ perturbatio. 

|6^ paropsis, id. q. \i^ . 

^'^^ ,fat. "^ ^, vix usit., 

stultus fuit ; cfr. "^l . 
Pn. '^ stultum reddidit, pro 

stulto habuit. 
Ethpn. '^J^ll et ■^il , nnq. 

^|[/ stultus evasit ; stulte 

se gessit. 
>^ , ii_\ , it. ]L^ , f \L^ , 

pl. m. iil\ , f. Ifcsli^ ineptus, 

stultus. \LeaLf \i:L bruta quse 

herbam pascunt. i >s<»^ — 281 — o^ |L<i2^\ stultitia. 

^"^(Sm stultus. 

liS:^ , ^lx^ , nnq. C^ , it. abs. 
\^ , t.^^.St. , emph. roro JlSL ; 
pl. obs. ^s — :L::i., emph. 
\lkSsL , nox, cfr. heb. h-^h» , 
ar. ^ . o^l^ ;=> filhis noctis 
suce : spatium noctis durans. 
(sAiA^/ b^Sk et ^ 4i.i t^-^LSk 
spatium noctis et diei, pl. 
N vi.y >." S.."^ ^9^ spatium 
duplicis noctis dieique. fcoL» 
I IvC papula, pustula noctis 
somnum agitans. 

}^jisL id. q. seq. 

C<^ , \JjL , it. ^J^ , ill:^ 
et \'. X\ nocturnus. 

leJ^ , heb. trh-^ii lamia, spec- 
trum nocturnima {ar. Jji.). 

y^ particnla explicationis et 
af/irmationis, qiios semper 
postponitur : nempe, scilicet; 
qmdem, certe. xii. | — tj ego 
quidem. 

lia:^ , "^ et \m , vide \m . 

^iioA , \')^^ XtjJLYJv , portus. 

»V\ A. , fut. joio.^ conjunxit, 
connexuit. Part. pass. ».vi.\ , 
lC^aci^ conjunctus ; applicatus. 

Pa. pa^L conjunxit, consociavit. 

Ethpa. paiLL/ pass. et refl. |^a_}^ conjunctio. 

jLotioioo apta dispositio. 

s < ^n \ L , I, — ^\L , discipulus, 

' f. |Lv_^4\[ , jj/. IL^-Jik^L; 

cfr. ar. JLJi , et heb. -i-^ -5n 

a n -b docuit. 
|Lo>.4\L disciplina ; collegium 

discipulorum ; novitiatus; pro- 

fessio monastica. 
v^&\L V. denom. a lC-.itt-\L, fut. 

«_^\L discipulos, asseclas 

fecit ; instituit, edocuit. Part. 

poss. »2l\^M , |Cia\^io ; ca- 

techumenus. 
Ethpa. v5a\LL/ discipulus factus 

est, c. "^ ; edoctus est ; aliquid 

professus est ; se monachum 

fecit. 
liia\oL disciplina, doctrina, ca- 

techismus; institutio, schola ; 

coll. discipuli; novitiatus,pro- 

fessio monastica ; monaste- 

rium. lCiQ\oL ;» discipulus. 
|j»ioik^so prseceptor ; institutor. 
|_jCic^LCoo doctrina imbutus, 

initiatus; discipulus, catechu- 

menus ; novitius. 
pL";i. nomen duodecimse litterae 

Sjrorum. 
y./jA^ , |I^3o^ litteram '^ con- 

tiuens, per ^ scriptus. 

aa*^aia\ , CX ^ Ct VOCC (jVCCCa 

[j.oyic , regre, vix. ^j:^ 282 — >^ ^^ pannus vel stratum coac- 
tilo {gall. coussinet en feutre). 

p.-^ , fut. ;oa:^ id. q. y<^^ , 

collegit ; it. c. alio scnsu, 

vix itsit. nisi in part. pass. 

\.-^^\a\ loquela prseditus, lo- 

quens ; rationalis, 
Palp. >q \^n^ disseruit, enun- 

tiavit ; balbutivit. 
Ethpalp. y^JSs^ll pass. 
\L sf\ <>t ^baio\ locutio. 
^q-^Lmo^ , ^-boJi^a-Is. enuntia- 

tio, loquela, 

it. I^AAaojj et kttL^:iaiL, >.a[j,-aj, 
pl. ^\\kieL et {yylk-XLL , 
lampas ; moteora ; fiilgur, 

^4-^ et 1-14«^ > /"• 1^«^ 
Xrj^jT/j; , ar. ;>i , latro, fur ; 
furax. 

peig.^ diniin. ejusd. 

u—^e^ verb. denom., furatus 
est, deprsedatus est. Part. act. 

Ettapjh. t-^tti^L/ direjjtus est, 
a latroniOus spoliatus est. 

ti^\^e^ prffidatorie, ad instar 
latroiinm. 

\lal^eaL furtum, latrocinium. 

ILojlg^^Iao latrocinium. 

^ •^ - V - V , fuf. oa_I:^j , gulse vel voluptatibus indulsit ; 

cfr. ar. w*l lusit. 
Ethpa. ^=cLll avidus fuit ; ga- 

visus est, gulae aut volupta- 

tibus indulsit, lascivivit. 
^^ji^ , f. \L=>.iL gulosus, intem- 

perans ; lascivus. 
^I^^:^ avide, intemperanter. 
ILaasjL aviditas ; gula ; jocatio. 
Pso^ et \LLeL,ar. ^jU') , saliva, 

spuma. 
\'\'-\ \n^ et \'.'-^n v^ qui salivam 

ex ore emittit, spumans. 

V^^ , >^» /"• cmph. \L^^ 

balbus, blaesus ; cfr. heb. il^b 

barbare loquens. 
Pa. v^ii. V. denom., balbutivit, 

bliesus fuit ; cfr. heb. yjh> id. 
Ethpa. y.^11 balbus, blsesus 

factus est. 
|La,^i:L l)albuties. 

JU ^ -^ , fut. \ s.\t sonum emi- 
sit, spec. indistinctum ; obs- 
cure vel barbare locutus est ; 
absol. locutus est ; cantavit ; 
gramm. pronuntiavit ; cfr. 
heb. vjh et ar. jiJ obscure, 
£enigmatice.locutus est. PayH. 
pass. ^X\ , |(.v.\ ; enuntia- 
tus. 

Ethpe. v-v-\L/ pass. insusurra- tcnv\ — 283 a^ tus est ; mystice designatus 

est. 
]lsL sonus emissus, spec. con- 

fusus ; Tox, sermo ; lingua, 

dialectus ; cantus ; gramm. 

pronuntiatio. ^llaj lU^ stj- 

lus propheticus. 
ifa i2i. confuse, barbare lo- 

quens. 
\io\(\ vS, modus loquendi prse- 

cipitanter, barbare ; lingua 

barbara. 
|L»_iiL locutio, cantus ; senigma. 

^iL^ik l\^ avium garritus. 
jIjI—A ad sermonem spectans, 

ad dialectum pertinens. 
|Lo>-I^ cantus, concentus. 

ugoJi. inus. ; cfr. ar. iaiJ , linxit 

pecus herbam. 
\—^ajL et ^gXaJ^ mandibula, 

maxilla ; cfr. \-LajL . 

x^ , V. S. \i^ . 

"<^i^ supra, V. s. "^ . 

>pir> \.N> , fut. >(nC\i mastica- 

"vit, et per extens. manduca- 
vit, comedit. Part. pass. 
».aa.\\; impers. o^ ttti.\\ man- 
ducavit ; cfr. /teb. •j"?i-! Niph. 
V. inus. '^vh , ar. ^J et ;>-) 
avide comedit. 
Ethpe. »iw v\L/ pass. Pa. tcift v^v voraciter comedit. 
Ethpa. ua — "^Cl manducatus 

est. 
Aph. itn v\/ edendum dedit ; it. 

manducavit, minus rect. pro 

Peal vel Pa. Part. pass. 

ua — x\>9 , \—ei\ v\v9 , f. emph. 

\Len v\v> ; subst. cibus. 
^mX et \ln n>n v^ mauduca- 

tio. 
|«> vn '^ id. ; ingluvies. 

>&— ^ , fut. >x<i^j linxit, id. q. 

Nx_^ . Part. act. •^'i^ . 
^i^ longam barbam habens, 

barbatus. 
\LM.n v\L et |LaAa-,v\L scabies. 
l^-ilil. vola manus ; cfr. \LjL . 

^^ X inns. ; cfr. ar. i^i 

calcitravit. 
Pa. y^A:L excitavit, stimula- 
vit. 
I Ethpa. v^klLll pass. 
I I — 4slX , pl. I ''^<^\ Iz—o^ , 
I };£7:Ta , minutus ; obolus. 
'~ °>^ XC']> , africus ventus. 
\ |i.«i4\ (px(7tav6? , pavo. 

I ki2L^ , fut. iA_:Lj ordinavit, t. 
q. ^SlL ; cfr. ar. liJ , im- 
plexuit, convolvit. 
Ethpe. ^sk\ll pass. ^ — 284 — tA»{i^ j4s^ complicatio ; involucrum 

epistolce, etc. 
koSlL concha alba marina. 
|;_3o_:i , heb. tibx , simula- 

crum, idolum parvum : iV.opi- 

mus, splendidus;c/r. XiTrapo?. 
jiso:! instrumentum torturse 
lcsaik et \L-si^ , or. i.i) , ra- 

pum. 
Ln 4\ , ex ^ et La_3 , secnn- 

dum, V. S. La3 . 

Sk^ , \si^ et \kA , ^S. remus; 

nuvis gubernaculum. 

plckiL sul)urbium ; regio. 

y 
^iON. , fut, ^(\ n\* , /^e^. 

apls , ar. JasJ collegit, race- 

matus est ; attraxit. Part. 

oct. i^s^ , [^sxS. ; subst. f. in 

st. cst. iH ^^-^"^ electrum. 

(Um ^^"^ psittacus. 
Bt/ipe. tg.oALf ^;flss. 
Pa. i^ — ttiL collegit, selegit. 

Part. act. ^.^xSm ; iil»» kgu^^ 

garrulus. 
Ethpa. ^t^ll pass. 
\^^ illex, piscutoris seu vena- 

toris illecebra) ; esca ; col- 

lectio. 
L^ii^ racomatio ; spicilegium. 
^,(ia2^ racemator ; spicilegus. 
\^a<^ ut \^ . 1 , 5>«^ vestes acu pictas confi- 

ciens. 
^a|kAik , al. \^ti^s%:L collectio, 

collectanea. 
^jo^^^ mixtura olerum. 
cgs*^ aridus. 
\^a^ vestis pannosa. 
^4^:^ et I 0.o\>» , ar. J»uu , 

forceps, emunctorium. 
tn^a\ conflagratio, incendium. 
^.A^l^ /"., XzYjxivMv , lectica. 
)!n.^ckL ct lin.^.pt^v lecticarius. 
^Ia!^ XdcyYivo? e^ AsxdvYi , /)ers. 

jisCi , lagena, pelvis. - 

y 

ui,ia «V inus. aut mimis recte 

pro Pa. 
Pa. u>^ in serum protraxit, 

fructus serotinos collegit ; 

cfr. heb. tijpb id. 
Ethpa. 1« ft SLl? protractus 

est. 
yljoA. uja\/ ut Pa. 
\ »n\ serotina herba ve/ plu- 

via. 
I '».n\ serus, serotinus ; cfr. 

neo.-ar. ^aSJ ^V/. 
fc^|ju.i:^ sero, tarde. 
|L<\^^o\ tarditas. 
\y^ et \\\,jL saccus magnus. 
\L'^ et \Lo\jL >.Y]po? , stul- 

tus. 
CL'<S- id. ; nugax. ,e^ 285 ;o6^ ILom;-^ stultitia. 

^a2^ , ^-JX , heh. "(Vijp ar. 

oil) , lingua ; dialectus, sermo ; 
^— Ll^ ^i>.\ vd \.ja'Jsa lingua 
arabica ; trop. lingua terrse ; 
lingula auri., flammce. ^-jSL 
li»/ lingua agni: plantago 
{giill. plantain) |fe. SS^ ^_X 
lingua canis : lolium. {gall. 
ivraie) \^\ ^ lingua passe- 
ris : fraxinus, ornus. l^oL ^ 
lingua tauri: buglossum. 

Pa.^v. cfenom., pronuntiavit. 

Ethpa. ^-2i.Lf pass. ; it. verbis 
lacessi^dt. 

Apjh. ^l ut Pa. 

^IijiL et ^lilX loquax. 

|LaiiI\ lor|uacitas. 

ILftUiX loquacitas ; loquela. 

|L(ii_»J^ enuntiatio, expressio. 

ILolulfcca pronuntiatio. 

I^jSL chlamjdis foramen, vestis 
ansula. 
y 

^J^«.— V. , fut. yo^Jsj conve- 
nit, pler. usit. in jjart. prces. 
\^ti^ conveniens, conveniens 
fuit, consentaneus ; dignus. 

Ethpe. yiL.\L/ macliinatus est. struxit insidias ; dolose se 

gessit. 
Pa. yC^ , ar. '^ , nnq. ^5J , 

inquinavit. Parf.pass. ^abSoe; 

dolosus. 
Ethpa. y^ — 2Ll/ tui^piter vel 

fraudulenter se gessit. 
\kL^ convenientia, consensus. 
\litsL conveniens. 
^aLa_:l machinatio, fraus. 
Cvl^sfe^ dolose. 
ILadfi^ calliditas, malignitas, 

dolus ; turpitudo. 
^aC^^M callidus, malignus. 
yfiJ^ , heb. "jnV, semicorus. 
|La_^CvjL6o« fraus, artificium, 

dolus. 

loJ^«»-^ , fut. ^ofc.J^ pronmi- 

tiavit ; congregavit. 
Ethpe. ^t\L/ pronuntiatus est. 
Pa. )oLjL murmuravit ; coUe- 

git. 
Ethpa. >oLS.Ll coUectus est ; 

murmuravit. 
^mLo^ ef ILai^ioo murmura- 

tio ; calumnia. 
^^bjLo murmurans ; obtrecta- 

tor. 
ILalaefisjLM obtrectatio. — 286 >0 to seti x*ao decima tertia lit- 
tera alphabeti Syrorum ; va- 
let numerice : ;o = 40, 
>)= 400, ^4 00000,^,= 
quadragesimus. Bespondet, 
heb. » et ar. j, . Permutatur 
y^ in semiticis linguis c. S , i.» 
jjft»» , heb. ^1:20 diluvium; 
oUj , syr. ]^'\ tempus ; ;o ali- 
quando excidit in nom. a par- 
ticipiis Pa, formatis : \L—Z. 
obstetrix pro jftuJoo; l^ovH 
j9;'o |Jo>aIio superbus. 

^ [jw^, pai^ticida juramenti; \m 
t.o,ft!!lJ. per vitam ejus. 

jL^ , heb. iixi , ar. C , est : 

1" pronomen 1" interrogativum 
et relat : quid ? qualis ? u^ J» 
ylo quid mihi et tibi ? t^Vv \m 

quidnam tibi est quod ? ^ ^ 

^ \» quid ad nos ? y^ J—» 
qualis nuntius tuus ? quis sta- 
tus tuus ? 2° relativum: id, id 
quod ; cfr. ^^1 , |_ikA/ ut id 
quod ; oo);.L^ bJf v^^ \m ^ 
quidquid facis bene est, 2° adverbium ; quam ! 
6^_^> quantum amavi ! \m 
<y;i^ "^^ quam insulsus est 
liber ejus ! ' 

3° conjunctio, seq. ^ : quum, 
quando ; quotiescumque. \-jm 
OLili l^— =k>^ ^_»*ch) quando 
homo credit, amat. 

4*^ novas particulas efformat 
cum y, o et ^, ut : ^bka/ sicut, 
ex \^l et \m', ^bos ex \^ ct \ia 
qnoniam, quum; ^— bas ut, ex 
y et i_io fiuce videas in suo 
loco ; \-k^ ex "^ et M« , heb. 
ilTab , ar. li) , interrogat. ad 
quid ? quare ? quorsum ? 
numquid ? ^ba2s> \{.o\\L fcJsL ^/o 
|LaI;M Cv_.| si enim libortas 
non est, quorsum admonitio ? 
dubitat. an forte ? num forte ? 
^t, v> l— j/ ).v>\ numquid ego 
sum, Domine ? ^soJjk) ex f e^ 
)ia\ , it. contr. ^> , gr. ^rf:^, 
ad quid ? quare ? numquid ? 
quorsum ? ftl<°sviSi. ft**!*/ |ic^> 

) bo.vX numquid potuorunt 

populum liberare ? in inter- 
rogatione indir., num forte, V^M» 287 — > si forte ; dribitative : ne, ne 
forte. oiL-» |— ^9 0001 ^I^am 
^ojf interrogabantur si forte 
vidissent eos. fc^) o.fnr> >o> 
\il t^oij 0/ fcv^oij ne forte in 
A'anum cucurissem aut cur- 
rerem. | viN>y 01— i-m "^^'f 
l-Il» ya.4f*^ timens ne forte 
crescerent aquse ; it. adhib. 
laoJ^ ad prohibitionem expri- 
mendam : ;»/ \^\\ Jba^S. (_t- 
e^y vide, nemini dixeris, et 
scepius c. 2^' ^jers. imperfec- 
ti: t-aoi^L I v>\ ne furtum 
facias. 

|)_ao ^W ||I», heb. nx^ , ar. :cx» 
w/ :Ji^ , c. prcef. |)— »0 , j)») 
e^c. , centum ; dual. ^1\m vel 
^6j>e dueenti. |)Ii c^L vel 
\\-MtiZ:Ll trecenti, || viv^»]' 
quadringenti, |) "xti.^r. quin- 
genti, |)I»^j1 sexcenti, |)IaaL*L 
vel |)v>Zi4l octingenti, |)v>rslL 
nongenti ; pl. |L/)Ii . 

|L)i tf^ |Lo)i , j^l. ^5)i e^ |L5)i, 
centuria, centeni. 

|6^)i centuplex. 

|L(u)m numerus centenarius. 

|»s^)i [xayij , aBoj , pons ci- 
tharse {gall. chevalet d'in- 
struments k cordes). 

)l4)i , V. s. ^^ . ^ao:^*)— M |3B£X}aov , hdellium 

pahnn {ar. jii ). 
k£a.u>ao^|f)M ^uxBapoxTi^ , depila- 

tio. 

\\\m jj.a^a , ptisana ; panis sub- 
cinericius, pulmentum ex 
hordeo et melle compositum. 

ix»)ljal^)i ^uLSTavoia, poeni- 
tentia ; inclinatio profunda, 
prostrationes. 

^a^)so ef y^^4^ tJ.sTa7.Xov, me- 
tallum, fodina. 

)a)i, V. s. \ki . 

i^<iL)ao , f ij.T^biTfi , vestis 
pellicea. 

^\x , )o)ao ef )jo^3 )»,/)/. uiii_ia)so , 
\tti idi •^v) ^^C. et ILa—Ls)— :m 
[j,Y]/av/; , machina ; dolus, 
fraus. 

^a-^)M, t'. ^a—^ao . 

(-^J^)» ij.tl£—ri , cura, soUici- 
tudo. 

||\«»>.<|4 tX^xXlG^OC , V. \^ec2\\i> . 

v^|_jv__a»o)_Jo vox laf. codex 
membranaceus. V JLio , heb. ix^ , fut. ^ , /". 

" r » , r* 

^)soL vel ^)»L , e^ mimis recte 
^|L , ^IL, fastidivit, aversa- 
tus est, c. ls m'. «-.Afu N— j)so 
e^ scepius imperson. n-j) — »0 
i— ^ , me tseduit, abhorrui ; — 288 — r^ yjs. ^ilL jj iie tibi displiceat, 

ne te taecleat, c. '^ vd ta rei. 

Part. act. ^Ja , \»\^ ; impers. 

^ \>\y> me tsedot. ^ t4» Locn |J 

ne animum despondoamus. 
Ai)h. ^Uo/ socors fuit, torpuit, 

lassus fuit. 
\Li\^ id. q. |Lai-.p« . 
^\» piger, socors, negligens ; 

lassus. 
ou^i , ILall^» tsedium, pigritia, 

negligentia, lassitudo ; deli- 

quium animi. jLaul» U dili- 

gentia. 
tslluji» negligenter, lente. 

\i\v> Ct ^» , pl. ^\^ , J^>l» , Ct 

Jlai , ^IiM , ajjparatus omnis, 
suppellex, ar. xJ>» ; it instru- 
mentum, vas ; cfr. <\ vas ; it. 
vestis, arma ; p^i tv^ apot- 
heca, armarium. |a.^ Jl.)\-it>et 
\L'^ cJjitiintestina. |fl5 J—>\^ 
vasa mysteriorum : vasa eu- 
charistica. 
\\^\» , pers., u.* vitrum. 

r r r ''./.''. \ ' 

|ja_v^^v4-» <^t i^)<i-^)v4-» 

[j.avScaYopx; , mandragora. 
Pl» [j.:xvia , insania. 

^|m id. q. \taM V. S. v£aM . 

\L^ partic. Pa. verbi \L\ . 
\i\L^ , \iL\i> id, q. JLI^ r. s. 

|^|m e^ I^MM serra, r. s. ;oaj . |Ls|i , r. s. |a/ . 

;^|>o [xaxsp , casia [gall. can- 

nelle). 
lAol» , part. Aph. »Aai . 
|^|m id. q. I^i , V. s. ;» . 
|L^|x) , V. s. \Ua . 
«j»a_iaao>|_>9 [j.apa<7[j.6? , con- 

sumptio, phtisis. 
Iim^Im , y. s. |i> . 
|L|» , ?;. s. ||i . 
u»»oL|i ^ixC,oc, , mamma. 
|!1^4-L|so e^ l^^csi [j.aO"/i[xaTa, 

doctrinse. 
|_1^4^^U-» , |-la-4^|L|» et 

|la-|jj90iL|i , ;)/. |IIa-^|»-.L|i 

mathematicus ; in pl. mathe- 

maticae scientiae. 

r r 
CuAM , V. S. ku.^ . 

f r 
-«.SX» , V. S. NX^ . 

i*(.aa-j|^ [j.aYYavi>t6?, ballista. v^^ m?/s. insipidus fuit ; cfr. 

ar. r-' jwtum rejecit, insipi- 

dum invenit. Part. pass. adj. 

itsurp. \ — 4:>^ insipidus. 
ILa-^^J* ^^ ILa.^«l» j saporis 

dcfectus, insuavitas. 
I^ , ar. J.\a , phaseolus, pisi 

spocies. 

I C^ et I C^ fructuSjSjoec. siccus. 
|)ot^ dim. 2)rcec. ; falx, ascia, 
a rad. v>^ . «K^ 289 — >v» u»a^ Magismus. 

|^a>«.>^ [j.ayi-jTpo? , magis- 
ter ; praefectus. 

)IICg.«u.^ ^ayicTTpiavoj , mi- 
nister, veredarius. 

^_^;_^, )_^;_^l_i, it. 
\L'y.^ et Uki^ [xaysipo? , 
coquus ; it. ixaystpsTov , la- 
gena. ^«B^U^k^» ^— »^ culina. 

ji^ falx, V. s. '«s^ . 

(i^ , V. s. ^ . 

ii^oM neo-grcec. [xou^^Xa pus; 

pituita. 
Aph. V_^/ V. denom., pura 

exscreavit. 

^-^ , or. Ob»> , gratis, gra- 

tuito ; sine pretio ; frustra, 

immerito. 
|li^ gratuitus. 
^ls^f elypeus, v. s.^-^ . 
v*-^ €t v"-^ [j-aYY3(vov , 

machina seu rota aquaria; 

cfr. ar. o>iiJ> . 
^— ^^^ , laa — »^)_i>^ et 

uiB — 4*^s^ /"., magnes lapis 
\L^ , v. s. \L^ . 
;v^ part, Ap/i. V. ir^ et v. '^ . ^*4f ' P^' U^&4? Z''^'' ers.-ar. u^j^ , /"• 1^*^»,^ Magus, sec- 

tator religionis Magorum ; 

per extens. Persae ; cfr. pers. 

jk» , ignis cultor. 
|_Iia^ , ar. juy»U , Magus, 

ignis cultor ; magus, incan- 

tator, magicus. 
<» ^ V. den.y susurravit, 

speciat. de susurratione ma- 

gorum. 
)«s^ susurratio mystica mago- 

rum. 
Pa. us^ verb. denom. magiam 

exercuit ; magicas incanta- 

tiones fecit. 
Ethpa. u_^Lf religioni Ma- 

gorum adhsesit. 
|La_^a_^ Magismus, ignis 

cultus ; pl. |La*.a^ incanta- 

tiones magicse. 
ijs^ part. Aph. v. t-s^ . * 

It-io , fut. lCsai fugit, evasit. 
Part. prces. 1,» , ^Ij» , effu- 
giens. Pa7't. prcet. lC» , )^*i ?'(/. 

^Cm fuga. 

) '- [ ^ fugam procurans ; li- 

berans. 

\laljc fuga, eifugium. 

t ^»^ inus. ; cfr. Ix^ extendit. 

Aph. ^l , fut. ^ et v5«)-J se 
extcndit, mrf<? potuit, capax 19 yw» 290 — ;ovM fuit, suffecit ; it. effugit, libe- 
ravit ; c/r. ^if s. l . Part. 

act. , ioi capax, par rei\ 

ti>;.NVi\ ^^^bOM j5 fugere non 
valuerunt ; it. fugicns ; libe- 
rans. 

^C^ liberator. 

ILot^ Ct \laj^ltM fuga. 

|La)C^ libei'atio. 

|L|^ et |Ll!i , |L<|^ , assijr. man- 
dattu, heb. nTo, c/w/r/. niDa 
tributum, a rad. chald. niJ . 

^C^ , ear ^ e^ ^> , particu- 

la illationis : igitur, itaque ; 

) ^-^ nunc ergo quod... ^Cm 

"^y^vn et sic, hinc ergo. 

ito^po, V. S. ^o> . 

* p 

KO^^ , Lopo , V. S. a>of . 

i^a-C» [J.r(Sf/w-/] , medica planta 

[gall. luzerne). 

yI_ao — Pa. y^ sallivit, con- 
divit ; trop. bene contexuit, 
concinnavit ; acuit scriptim. 

Ethpa. i/Jcll pass. 

^Jasvi et poa^ condimentum 
omne ui sal, piper, etc. ts—^ 
poa^i locus in quo parantur 
condimenta vel aromata. 

P)<ii mixtura ; paratio ; con- 
dimentum ; medicamentum 
mixtum. 

tLasvboM mixtura. JjC_so et jj^_i millepeda; cfr. 

iiU\ et vtJ, . 
OvM repagulum port» ; trans- 

tra ; cfr. |fc^)/ . 
jJ,_io haustrum, a rad. jjf . 

^«^ contr. e chald. Ci"To 
j)ro NT3 i."ia , a v^'^ , scibile 
quid, inde est : 

1 "^ pronomen indefinif. ntrius- 
que generis et numcri: ali- 
quid, quidquid, quidam, qui- 
libet; subst. in pl. jImCm res, 
negotia. >o^ ^>aJ> ut aliquid 
notum faciat. >oC» ^*-^ v^/ 
iA,»^f »^ malum aliquid. ^^ 
;..CsI w/ \U^ aliquid amplius. 
Ifc^aai»» ^o^ aliqind quod 
manducatur:Qdi\]i\oc[\x\(\.. > >o^ 
vel f ;oC^ id quod ; quodcum- 
que. ^paa in nonnullis ; ex 
parte. ^ )o^ s^l sicut, prout. 
ovii_»> yfl^ ;*»/ y/> >o^ quid- 
quid vobis dixerit, facite. 
^Jo ;oC» ncinnulli, nonnulla 
cx ; paululum. ^vLiL ^m ^C» 
aliquid panis. 

2" adject. indef, ponitur ante 
vel post nomen aut pronom. : 
^Cso l^soo/ natio qua^dam. |Ijj/ 
y^l^ nonnuUi homines. |L/ ;oC»o 
aliquod signum. joC» ^ unum 
quid. ;opo ji.viVv ad portum vxpo — 291 — quempiam. ^♦_»o I, .\ non- 
nulli usus. >o^ 001 illud quod. 
;oC— » ^Aoi res illae qusedam. 
^^ "^ vel ^^\3 quidquid, 
omnia. ;o>%n\^^ vel yo^ "^l^ 
in rebus omnibus. JjC-/ )«Cioj> 
alia re; c. jj p7wc. vel seq., 
mhil, nihilum ; nullus, nulla, 
nullum : |_il*>> ^C» a^a*>/ jjo 
\LJi nullam causam defere- 
bant. ^o^Mf Jiiaio \if sine ullo 
medicamento. f \-Ll ;oC» id 
quod, res quse ; ^^ >jpo bis 
repetita, odjecto scepius f , 
varius, nonnuUus : >o^ l»4^t 
>oCm varia qusesita. ^*/ p'p« 
;ioCso ^po) <>^ habebat orna- 
menta diversi generis. yo^o 
\—il ^»po ^C» et ex parte 
credo. ?o^ ^CiL=> |&."^\v '«^4^ 
pro variis rationibus. 

3° adverb. : ^l oSl |J ^C» 
nullo modo Iseserunt eum. 
xpo ^jC-a> quondam. 

Mopo quod quid est, existens ; 
pl. f. |^Zl»po entia. 

IL&ooCm quidditas, essentia. 

* r r 

X»ao»so , V. S. ?«> . 
P'po , r. S. ^y . 

I— o>vM e^ ^-i^v-M filum primum 
jugi textorii ; cfr. |)no . 
I— ^vM mens, v. s. >x^ . . ii^ , fut. ipaj, rt/-. jjui , cor- 

! * 

! ruptus est, spec. de ovis ; pe- 
perit. 
Pa. yijM corrupit, vitiavit. 
Ethpa. »|!»L/ pass. ; eV. pandi- 
' culatus est. 
l^vM , ethiop. et ar. Jjj' , terra, 
gleba, lutum. 
I Aph. jl— ao/ denom. a \f^ , ut 
gleba confractus est. 
)_Ijvi et J— jjvJ* , it. P)v» ter- 
renus. 

\ . ^ r 

I ILojv» partus. 

! I^o^ , f. |LjoC-i corruptus; 

! scoriis commixtum arqen- 

' |Lo)ot» e^ |Lo)v5>"o corruptio. 
lyfaio scoria. 

^.♦,.»0 , l'. S. I^t . 

i^^vM pro u-yvi» de novo, v. 

' * ' 

S. >*-f . 

p^po fusus muliebris, r. ^j»;» , 
j «. v>» • 

i^po , V. S. y^<tl . 

ov-i ,<?;•. ^ , caveas ! apage! 

I 

\ lopo ,fvt. lcJvsal coxit, ebul- 
livit. 
Aph. i-©vao/ ad ebuUitionem us- 

que duxit. 
^l<Hao coctio, ebullitio. ><nao 292 — OfOM ^o}io id. ; saporis expers. 
^o^ aquosus, id. q. illi , cfr. 

ar. '^ aquosus fuit. 
|LaI(>>M aquositas. 
0(»M V. S. oov' . 

^nXl^ovM [j.zyo(Xzio^ , Evan- 

gelium. 
^ojooUo l)alsamum,/c?.(7. ^oja» . 

metaphysicus. 
im_4-^o>i [XSTpYiTiQ? , men- 

sura liquiclorum. 
u»)_jLsovlJ« [i.rj/avat , machinse 

bellicse. 
tlaijovi [xa};d/Yi , ar. ^Jij' , 

malva. 
jLo\» i^.zki , mel. 
^"^ovM ij,£lta, fraxinus arbor. 
lll^a^ijo^ [i.zXccY/rAioc , me- 

lancholia, atra bilis. 
iM^Jil^AMovM vox lat., membra- 

na, pergamenta. 
^o^or— ^ov— «>o>_x [J.e(7SVT£piOV, 

membrana in medio intesti- 

norum, mesenterium. 
jLafiaovM [xscTwiXov , mespilus 

arbor {(jall. nellier). 
Joov» similitudo. 

5 OV^ — Usitat. in part. pass. 
pro adj. usurpato : ;*o>— ao , 
|;*ope , 07'. _^Ci , peritus, stre- 
nuus. Pa. f oyM peritum fecit. 
Ethpa. jov-iLf peritus fuit ; 

denom. a | jovidos, dotata est 

mulier. 
90VM part. Aph. v. toi . 
Ijovi , heb. "itia , ar. y^ , do- 

num nuptiale, dos. 
ILo^owM et ILo^ovM dotatio. 
fc^Ij^ovso perite. 
|Lot*ovM peritia, scientia. 
|)oia_so , ar. _4'» pullus equi. 
)-J)ovi noxius a form. Aph. 

rad. jo) . 
jLo j)ov i noxa, ab eodem.. 

lAaO^jLoi M , UMOfoLoi — M etC. 

[j,£6oBo$ , methodus , ratio 
agendi, pL o>oLovj« . 
«xoaA^foLovM [j-£9oBr/,6$, metho- 
dicus, artificialis ; peritus. 

i^l&M [j,6(«)t]> , o)7co? , myops ; 

it. oestrus ( gall. taon). 
o^|a:M [j-uoupo; , mjosurus her- 

ba {gall. queue de rat). 
I^a» carbonaria fornax ; cfr. 

pers. ju^ ignis. 
li^ls^aio [xuyaXEY), mustela. 
u»_*4^aso [x^yi.? , vix, aegre. 
^^OM , pl. ^Uo , C*^ ct ILov» 

vox lat., modius mensnra ; 

cfr. ar. 'J^id. 

r r r * 

Vw^&M , V, S. «x«-« . 

Looa2i>oi<iio [j.'j£};6; , medulla. "^a» — 293 — |('ft_so , ar. Sy^, musa arbor et 

fructus [gall. banane). 
leAi^ai, V. s. ^t/ . 

^IOM, V. S. U>P0 . 
,' * r 

y^oM , V. s. t-MM . 

!) 

iS>.io, fut. >-j,a-iQj vacillavit, 
declinavit, lapsus est. »^ 
oo>^ pronus cecidit. ts^ 
cS^l eum pes fefellit. 

Sthpe. i^LL? id. 

\^a3cet \^1m vacniatio, declina- 
tio, lapsus. 

I — t*-^ ^^ \^-^ vacUlans ; 
dellectens. 

|La|a^ id. q. ^^ai . 

IJ— la» , al. (Uaao , diversorium, 

ar. ^ y refugium. 
I — LaM et [Lop» , thos [gall. 

chacal) ; cfr. ar. jj\ n\ . 

y» id. q. yM . 

U — aa» ^vjyj^ic, , cfr. ar. jii^ , 

repagulum, vectis. 
^^Aso verh. denom. vecte soli- 

davit. 
UV-^asie mercenarius, famulus, 

V. s. ;^ . 
jJaM i'ox latina, mulus, mula. 
IfiJ^a» et IfcJ^aio mula; it. \vjkyi , 

mola herba ; vas seneum. 
v^voM aliaqne deriv. vid. S^ . 
a_^aM ^to}.'j , molj, plunta fa- bulosa ; species allii vel ruta 

sjlvestris. 
u^a» p,'j}.Y] morbus uteri; it. 

[j.w}>'j , m(A^ planta. 
^-l^aM et ^ .^^rt ■« ij.oX6)rTQ , 

malva ; corchorus olitorius 

[galL mouron). 
lii^^aio leno, hermaphroditus, 

V. S. icnN» . 

>oa_ao , J_»ajio macula, labes ; 
^-ulnus ; cicatrix; trop. culpa , 
vitium. ^aao jjf sine macula, 
sine labe. lAa JMaio y^ ali- 
quem infamia notavit. 

^l»a» maculatus ; culpatus. 

p^aoaM td. 

ILaj^^aoaso maculatio; |Lajt.JOaso (l 
immunitas a labe. 

kjJoomII V' den., culpatus est. 

laoaio e^ deriv., V. |aa* . 

I—Iia» bitumen, imde mumia, 
ar. Lfiy [gall. momie). 

^aao, V. S. ]1m . 

y^A» et u^^aao, pl. xw^ .laao 

et i^^Jloaao voxlat., moneta;?^. 
sigillum monetse ; trop. tj- 
pus, signatio ; signum. 

a^|)L6^aM Ct a^y^^aM lat., mo- 

netarii, cusores argenti. 
uaJa» [j.6vio; , fera immanis. 
^l^s^a^ [xova(7-nr]piov , mouas- 

terium. — 294 JOM \ea(i» , f. \LeoaM calciti'0 ; it. 

calceus ; atramentum. 
t.^uaaa:« lat., mustum. 
^ataM calcitrosus. 
^U^ai [xouasTov , museum. 

t.f> .nnftbo et l^o^^aM |J.OU(;i,/.Y] , 

ars musicse, musica. 
I^^oso musicus, cantor. 
|Lo;a*^ci» musica. 
I ^;o.4a— :« ad musicam perti- 

nens. 

u»&LaaaM ]^6<j^J[pC, , Vitulus. 

ittUMAM [j.oOca, Musa; sapientia. 

I^^ioa;», pers. jjjj>, primusan- 

ni dies apud Persas ; cfr. 

>a>io , fi(t. v.a_iaj agitavit li- 

quidum, spec. lac ut butjrum 

fiat ; cfr. ar. pC» . 
t_i.ai e^ l-vlao excussio liquo- 

ris, concussio /ac^is ; expres- 

sio liquoris. 

\^c^ , V, S. l-x. . 

|3aM , ^;. 5. I^ . 

l—^^aM et 1—^0, a» magorum 
prsefectus, a pers. Sj,y cultor 
ignis; it. judex, cfr, ar. ^ . 

9 

^-^ usitat. in partic. iaIm , 

^a-40 subsannans. 
Pa. ixL..i subsannavit, irrisit, 

pler. c. ca pers. Ethpa. lAooL/ pass. 

I A.v> superbus, fastuose ince- 

dens. 
lAIaM subsannatio, irrisio. 
|iA^^ illusor, subsannator. 
|Laio..2aM irrisio. 
lILJe^M irrisioni obnoxius. 
|oaM, jKrs.-ar. j/^ , calceus. 

«J>aM , V. S. v^ . 

I ^^aM , ifn.^.oa» ct .ob^^aM 

[j,'JXYj;, Y]To; , fungus {gall. 
champignon). 
iUaio bdellium, ar. J2;S . 

9 

1.— io , /"?<^. ^oboj , ar. jt* , ad- 

vexit, spec. frumentum ; com- 

paravit, emit commeatum. 

Part. act. f^ao . 
Ethpe. ;JoLL/ pass. 
Aph. ;Jo/ emere fecit, vendidit, 

commutavit. 
I^» annona, commeatus. 

l^aM et Vyei», pl. un^aM [J.oTpa , 

gradus circuli ; mjrrha, 

[j.'jppa , or. ^ . 
^jai y. rfen., mjrrha condivit. 
^ojaio [j,'jpov unguentum, chris- 

ma ; trop. confirmationis sa- 

cramentum. 
p^aso , ar. o\j'f , cornus arbor. 
|»l>a>o mursena piscis. 
]L^faM et I^Jjaso baculus, has- 

ta e corno facta. loM — 295 V^PO \l'fayi muina, salsura. 

\lj&:^ , V. s. \i» . 

^Ljax» [X'jf,piYr^ , mjrtus. 

|A..y&M et i^s^^a^ [X'jpixY) , ta- 

maris ; carthamus tiiictorius. 

pLjaso et deriv, v. ;» . 

9 
Uii V> , fnt. ukaittj , heh. w^ii-2 , 

0?'. ^ , contrectaTit, palpa- 
vit ; inde perscrutatus est. 

Ethpe. u^LL/ pass. 

Aph. i*.4/ palpare fecit. 

^&M, ^oaao,2V. ^11x6^ ILoAa^at- 

trectatio, palpatio; scrutatio. 
^lL^LCsM scrutabilis. 
ta..ao, flr. ^^, quercus coccini ; 

celtis {gall. alizier). 

if*.Q30 V. S. U*M . 

l,^^— 7'aro fc^so , communius 
6^, /"«</. Loioj , wi/>. Loso, inf. 
^boio , Ae^. rra, ai\ oC- , mor- 
tuus est ; trop. defecit. ^Jo 
ti^ttL3 gladio periit. ^ fc^ 
tloi^siti consumptus est. Part. 
p7^ces. l\ 4 , /. Ifc.. .4 ; 6w*;s 
|ooi Lt_M> ovi dolebat se mo- 
riturum. Paj^t. j)rcet. (sJo , f. 
Ifc^-^ , einph. |L^— Jo , f. pL 

ii i. " * ' \. * * 

|L^ .V) . --\ ^ -^ fcv..3 "^i^aiOxvr,^, semimortuus. 
Ethpo. t^-^LL/ morte ereptus 
- est ; occisus est. Pa. La» interfecit. 

Aph. bJttl mortem intulit, occi- 

dit; ti^op. mortificavit, do- 

muit. 

Loao , |La» ???., ar. cSy , C. Suff. 

«-»La_so , ^ooiLo.», mors ; t)'op. 
calamitas ; pl. ^Lom , |La 4 
genera mortis ; supplicia. 
|La:M9 ^joijas angustise mortis. 
>. \> ^-aa» jLai mors subita. 
tllls ILoM vel \11a\ jLaM mors 
naturalis. ov-ka» La_so mors 
ab hornine sibi conscita. ILalso 
\L.xs diversa mortis seu sup- 
plicii genera. 

I — »La_so , pl. pLo» , ar. cJ<fy 
pestilentia ; strages. 

(liLoM exitialis, pestiferus. 

|Lo — .ao , f. ILLn .10 , pA. |LLa-oo 
mortalis ; ILaoo jj immortalis, 
perpetuus. 

fc^lLauM et tiL\\\,olia mortaliter. 

ILoLal* mortalitas. 

^^ , f. IC^^Mo , It. 6ww.se , 

\LJ^ , mortuus. 
jLoN-ao mortalitas ; mors. 
JjLiaao mortom inliigeas, leti- 

fer. t_jN-:Aao ijoii' mortale ve- 

nenum. 

iLIi , V. 5.IU5C . 

miscuit. Iv-vu. s^v_»o vinum "^p» — 296 I^aM miscuit seit paravit. Pa7't. 
pass. ».^po , J>^po ; k^po jj 
non mixtum vinum, merum. 

Ethpe vs^PoLf pass. 

Pa. \^\. i miscuit, immis- 

cuit ; temperavit ; trop. adul- 
teravit. Part. pass. «<5^I-iaso ; 

^.^^soao ; |Cv_^viQio V |La....i*. 
furor eifrenatus ; subst. po- 
tio. 

Ethpa. m^iL_iL/ pass. 

>^po et Ifis^Uo , heb. :Ta , potus 
mixtus ; /. poculum. 

|_^ov--» et Ifiu-^ot-» crater, 
poculum. 

|L<v4o>ao mixtura. 

ILa^t» mixtio. 

^^fai mixtio, mixtura ; tem- 
peramentum corporis, tempe- 
ratio. l-^^iaio ck-^ iJ^ male 
constitutum corpus. |_^(a_io 
»||'> aeris temperies. l—.^faao 
)I^aa> conjunctio stellarum. 
I^foioa |j6A11 robustus. 

^Tl^paao mixtim ; temperate. 

ILa^poao mixtio, temperatio ; 
temperies ; sequinoctium. 

li^^pioao miscens, adulterator. 

ll^i^plocsao mixtionis capax. 

ILai^ii^sio immixtio. 

^^O^>40 V. S. .^O) . 

I^po funis, cfr. ar. SLi id. 
jjvi V. s. ^M . pp« virga longa auri argen- 

tive [gall. lingot). 
Ij)!» medica [gall. luzerne). 
poJL» cibus, V. s. ,^o| . 
ppomos^naturajC/?'. ar. oj^ id. 
\J>.ovU malleus ; cfr. | jop» . 
^lo-popediculus foliorum palmae 

e quibus corbes conficiuntur ; 

cfr. ^daypc, folii pediculus. 

y 
9JL^ , fut. yol—iAi , insedit 

jumento ; it. pandiculatus est; 

cfr. > «io distendit. 
Ethpe. ♦jsoL/ et Ethpa. fiLiLf 

pandiculatus est. 
|>t-ao et Ijt-so instrumentum 

torturse quo crura vel hume- 

ri constringuntur ; compedes. 
\f\M robustus, pinguis. 
Ijiaso pandiculatio. 
\'jo)Je> et ILjopo malleus, clava. 
|6^5o>»o sjcomorus. 
I^t» pera ; cfr. \'JyU, s. joi . 
|;*paso, chald. "ii^a, filius adul- 

terinus. 
jL^Ji f.^pl ll-^ pilus, cfr. 

JMoo id. 

. P 

JLo^o , heb. xna , fut. | »v> j , 

inf. \Lia» , verberavit, per- 
cussit ; cecidit ; infixit tento- 
rium ; c. vel s. t*<y»o ^^ induit 
vestes ; irruit, invasit, pler. (jbiM — 297 r. •^ vel o . Part. act. \Lm , 
|L^ ; \'iUa p7'o p/ \Lm ver- 
bero. Pa7't. pass. ^l» , ll-i; 
x_i 1^^ ^jIm bellum conse- 
ruit c. aliquo. c.oia3»eL3 |_lso 
I— ijU in genua procidit. )-!» 
N j ova eum clavis affixit. \Lm 
jla l-ii)' egit radices planta. 
jZaa I /.•>a complosit manus. 
)_3^ ov^aj ^Im se projecit 
cum impetu. j^C ^ yerberator. 
ILo^ioao e^ |Lai. .«.^a» percussio 

violenta. 
\ \\ .. 4 6oo plagis affectus, vul- 

neratus. 
iLiiaoL clades. 

^*n«.v>, V. S. \a^ . 

\la-JJa balaustion ; margo pu- manus cum aliquo conseru- 
erunt . \Ll^*^:xL \Lm urbem in- 
vasit. 1^070 c^A \Zs^ ^M lum- 
bos cilicio cinxit. "^^ \—Laa 
v3 >a_k nummos in alicujus 
nomine cudit. 

Ethpe. i— laoL/ percussus est ; 
verberatus est. 

Pa. >. 14 violenter verberavit, 
vulneravit. jParf . ^jass. JL:^, 

Ethpa. ^^-Lioll pass. 

Aph. 1—1» / percutere fecit. 

ascendere feci seu excitavi 
odorem putredinis vestrse ad 
nares vestras. 

I&.00 et jLfi..» , pL. ^OuM , |Lnt.V) 

ictus, vulnus; afflictio, plaga, 
pugna, strages ; flagellum. 
ILsoj ILSmm correptiones. 
percussio, ictus. I 

I tei ; cf7\ ugw circumdedit. 

\L» , \L.v> etc, V. s. |1— . 

lC^ statim, V. s. |C- • 

|)aA.jo , V. S. \a^ . 

\\a.LJa , al. \\aLM , amans, ama- sius. \^\aa^ , /. |£>u.j| id. MA—i^ , fut. t.-a_iaj ; odoratus 

est. Part. passs. \L»Lv pu- 

trescens ; cfr. ar. %^ detrita 

est vestis. 
Ethpa. t..*_14L/ in pulverem 

redactus est. 
Ethpalp. »....:«....4l/ volutatus 

est. 
1-1 a-^ luteum ovi, heb. rvc et 

ar. tJ' ; medulla, cerebrum ; 

trop. ingenium, ar. '^ . 
|lla»o cerebralis. 
I^aljc , ar. J»VJt.i , mucus. 
^ll^aLjM mucosus. 
|Lni..1» , cognatio, v. s. i^l . 

|i.m10 , V. S. V^^ ' 

)i^..M>.^ et ILajJS......^ , V. S. "^^ . — 298 — l^ "^^A^io , fiit. %—L^ , debilis 
fuit ; cf)\ ar. j*.« sterilis fuit 
annus. Part. pass. ^ . «'»8 , 
U..iiio ; p)'o adj. usurp. debi- 
lis, iiifirmus ; pauper, humi- 
lis, vilis. Itck^ ^^.^x parum 
instructus. 

Ethpe. ^WioL/ debilis fuit. 

Pa. "^t^lM debilitavit. 

Ethpa. "^^-LmL/ pass ; c. ^_ao 
impar fuit operi. 

Aph. ^ Mio/ debilitavit ; infir- 
mus factus est. 

(Lftik^io debilitas,parvitas, pau- 
citas, defectus, pl. ILoXZloo ; 
u.La^*_lio y^/ prout fe)'t mea 
tenuitas, 

ILojJL*.»» debilitatio. 

) — i^L^iix-jo debilitationi ob- 
noxius ; |i:s,^m&m jj in-sdctus. 

Jt— li geometra, mensurator. 
Pa. ; m4 t'. denom., dimensus 

est. 
|Lo'«.u.>9 geometria, mensuratio. 
V-.» e^ vl»/ , /iei. in?3 , cras ; 

postea, in posterum. '^Ly^ et 

\l'y^'!^ , it. ^^^aSla e/ t-aoa. \\ 

;-.».») i'e/ ;.kkM ;oa^ die pos- 
tero ; cfr. -inx posterior fuit 
et Tinxb in posterum. jLA^ , cfr. heb. n-j^., ar. Jh'", 
ivit, petiit locwn ; obtigit, 
contigit ; c. "^^ supervenit ; 
absol. vel sa^pius seq. c.<no^|a 
potuit. \Ll, cov^^ pervenit 
ad eum nuntius. ovA ^-4^ 
|LoL;_. htereditas ei advenit. 
y^^^Kij ]1m quid tibi prodest ? 
Pa)^t. act. [-^, I — Igoi; 
t.oio^^3 1—4» potuit. ^4^^ 
«-.^Ja |ooi potui. 

Ethpe. uk^aoL/ pervenit. 

Pa. t.-_4i adduxit, perduxit ; 
it. advenit, attigit. La^ (-4» 
|^:s>aa,» in eo fuit ut caderet. 

Ethpa. t-k4»L/ perductus est, 
pervenit. 

Aph. 1-4^^ adduxit. 

(-.•4^0 , jI4** adventus. 

|La4» , ILa^i et ILa^» portio ; 
pars obtenta ; accessus. 

)_l^a_io accessus ; assecutio, 
prosecutio. 

J_il^»too pervius, assecutione 
possibilis. 

jLail^i^i aditus, prosecutionis 
facultas. 

V-^o^ , )— k.ja^M et )— kJa^M 

[xsTocvota , poenitentia, spec. 
exterior, uti inclinationes, 
p)'ostrationes, etc.',cfr. supra. 

^_)a4,o>»o . ^^ 299 ^^ linxit. 
Ethpe. c-^L/ jMss. 
Pa. i*..^ avide linxit. 
Aph. u.*^]' lingere fecit. 
\L^ et ^l<i4» linctus, actus 

lingendi. 
t^A.^^ id quod lingitur. 
I.^a^''^ lambens ; f. \L.->»a.^ 

index digitus. 

^^^^o et ^a.^ ob, prop- 

ter ; quoad, pro ; it. de, ut "^ ; 
st. const. pl. cum suff. i^^^^Lg^M 
propter me. ^^jLIsm propter 
nos. oibJiloio y*/ propter eum. 
|jo} "^^ propter hoc ; ^s "^«^ 

id. ; ^o) ^^4^ ^^^ ^^ ^^- ''*>4** 
|La iv>toi tractatus de Fide. 
^ivi\4^ quare ? ; seq. 9 prop- 
terea quod, quia, quum, ut, 
eo fine ut; jj^ ^^4^ propterea 
quod non, ne ; ^C— » "^^ — g^ 
quare ? \1\-1L ^^» ex odio. 
. . . > ^^4^ |Jo» ovia hsec om- 
nia ad id tendunt ut ; cfr. 
targ. bia-a et talm. ^vjtsx id.\ 
sec. aliquos a rad. ^^4^ ^^^^~ 
re gravavit. 

04»» , V. s. >^ . 

"Hoi. ('/ (la^ etc. , f . s. >^ . ^0:14^ <^t v*^^ 1 pi' ^iJC4« 

e^ u»ij^l4» [j.£-aXAov, fodina; 

insula. 
\. — a.^ \^ metallicus ; subst. 

n "cv.N^ fodinse. 
ICvA^ malva. 
(^3a4» stilla, V. .^4^ . 

V-|^^ , fut. 4^' pluit. 
Ethpe. y^H id. ; pluvia irri- 

gatus est campus. 
Pa. '<f^ pluviam induxit, plu- 

viam effudit. 
Aph. ;4»/ id. ; impers. li^l^ 

fut. ;4*"L pluit ; troj). libera- 

liter impertitus est. 
Ethtaph. ;4=*LL/ ut j^luvia des- 

cendit ; pluvia inundatus est. 
I^d^i et 1^*4» ut 1*jV^ • 
|Lo;-4*» pluviosa tempestas. 
I^M ar. Ja^ , pluvia; it. solea, 

calceus. 
|;4m pluvia. 

a%M et ^i^ pluviosus. 
ILa)'^^ et ILa^C^oiai actio plu- 

viam immittendi. 
jj^iai qui pluviam immittit. 
I^M [j.-/iTpx, matrix, uterus. 

.^l^^ct ^\i^,inde ar. o>>', 

motropolita. 
yj^ll V- denom., metropolita 

factus est. k M 300 — ^^^ t«i.\a3o;^>ao , >wn\aSoV^^^ Vel 

ixftilsot^ metropolis. 

cujusforma abbrev. est oi^^Jo, 

metropolita. 
|La^^a3o(^ et |La^J^o.3;.g>M^ 

metropolitse dignitas. 
LyLz^^ll V. denom., metropo- 

litaiius factus est. 

JL. aV> , semper in pl. , abs. 
^L-Lm, ^Lao, heb. fa, ar. 'C> , 
aqua, aquse ; succus ; albu- 
men ovi ; st. c. <■ ">> , c. aff. 
>. '"i^v> vel >. "v» aquse mese, 
coiaUa w/ i^oiSi aquse ejus, 
.^ooi — "L^ aquse eorum, etc. 
>Ili 6w3 balneum. C*©^^]' C^ 
albumon ovi. |i_«3 1 "'<■•*> vel succus uvarum 
immaturarum. l— ilLL vel C^<^ <-^ aqiKn furtivce : 
adultorium. I^paj C^ aquce 

extranece : icl. ) LsJ >. Zi 

hjdromel. iu4^) t-" 14 aquce 
falsce : animi abreptio in cu- 

piditates. |L;_1) ) Ili we/ 

atramentum. 
ri-w fluxus men- 
strualis. |fc-i^ uJ!i faex, amur- 
ca. iZaCa Pli CKpice mendaces : 
species falsa aquarum in de- 
serto ( (jall. mirage ). C^ |;^> m'ina. l-^o^ uTi lixi- 
via. )i^> i-Ii depositio alvi, 
urina. \^y JIm et \L^}t\ )Z1m 
aquae irrigationi adhibitse. 

^ , )I1m aquosus. 

|I±li aquosus ; aquaticus ; cfr. 
^o>M supra. 

ILaili e^ ILalili aquositas. 

^ll^ , pers.-ar. o\'-j^ , liippo- 

dromus. 
\1^ millarium [gall. parasan- 

ge). 
^al«.Jo [x^^Biov , medica kerba. 
lioij — _4o aurifaber ; cfr. ar. 

wJ»i 'IJ aqua regalis. 
vasou-t>-J« ^"^ ^ro?c. med. cevi 

jxaVcyTpo? , magister. 

i^^ — ^Jia pars demensa terri- 

torii. 
^a^^^-io mansio. 
{(«^^■■^ jXETa^a , sericum. 
p|ai^ , 2;. $. ^ao . 
y}l^Jo , V. s. ;^ . 

"^-Jo , UJo , pl. UlJo [JLlXlOV , c, 

milliare, mille passus ; it. 
[j.YiXov poma. |_lj>»ao U_^ 
cydonium {gall. coing). 
|6^^ ^rikbiTT^ , tapetum. pl. 
I &>"■"<. 4 . cfr. \L \Al . 

|iy>nS.v> , V. S, >«>\^ . — 301 y^ I i>n.4 tji^us, matrix, spec. 

seris fimdendi ; cfr. Imom/ . 
Jiialao , ambidexter, a ^ . 

[Xlao;, mimus; homo infamis, 
rilis ; nebulo, adulter. 
|Ln(«vi.4 et |i <»~-^s« ars mimi; 
trop. adulterium, mores ef- 
feminati. 

y—Ji , \Ua , heb. '(■'■a , genus, 
gens, tribus. mensis. [xiT-j , vitriolum. paropsis, catinus. 
pa «> . > » avis aquatica, v. s. ynaao . 

lyan.ciniio ^r p.^nntv>.'»o mUSlCUS, 
psaltos, llt I^L^aso . 

|Lo»af>.m.4 ars musicse. 

)A*ao indigofera tlnctoria herba. 
I ^a&oo , pftifcoo, tt. yaa^io Jxr//t(OV , 

papaver. ^ol i.'»n tj.r,va'.ov , meneum seu 
sanctorum acta pro quolibet 
mense disposita. 

t(M^.i.4 [j.rjViY| , membrana 
cerebri. 

I&o-Jo et ^tiJa, it. \L^iJo [XtvOY], 

mentha. ij.r;/.(oviov , opmm. 
^oj — Jia tA'jpov , unguentum, 

chrisma. 
|Uo quercus coccifera, celtis, 

ar. ,j-i*; talus quocum lu- 

dunt pueri ; it. uvse passae 

( ar. w-u j ) . et (-3, 

-&M . . . ) Le , contr. ex 

abhinc ; exinde. 

)L«o hinc... et illinc. |— 1» 

^ovS.o ex hoc deinceps. ^-i 

)Lo abhinc. j^ilx \k» intra 

annum. 

)L»9 ^;a?'^ A/)//. verbi )L . »A V> , fnt. y_baj e^ heb. -a , depressus est, stra- 
tus est; it. stravit, se stravit, 
prostratus est ; descendit, 
trop. viluit ; c. ^ minor fac- 
tus est, inferus fuit. ) — bL^o 
ov-^ yi sibi stravit cinerem. 
Part. prfes. ef act. yiJo , fa)» 
et |L« , pi. )Is)so 6)? )_!L* , f. 
emph. j^Is)» e^ |^_Ia» ; adj. 
humilis, vilis ; plebeius ; mi- 
nor, in f. emph. viliora, res 
viliores ; c. ^ , inferior. Part. 
pass. ■■-•^•^ , )•>.•>« stratus. 

Ethpe. yasoL/ stratus est. 

/•fl. yii depressit ; prostravit ; 
humiliavit ; c. ^_i dejecit, 
removit ; dehonestavit midie- "^^ 302 — ;^ rem. Part. pass. «^ a»» , 

\k^M ; adj. humilis. 
Ethpa. if ^v)L/ pass. et refl. ; 

se demisit, semetipsum hu- 

miliavit. oCi ^a^L/ "^IL dv^ 

totus orbis suo imperio se 

subjecit ; it. ut Ethpe. 
Aph. kfMl depressit, prostravit, 

humiliavit. Pa^^t. pass. yaoi ; 

stratus. (»1*^-^ yso/ caput 

demisit. 
^liso demissio, prostratio ; stra- 

tum. 
ILoa» , nnq. ILosJ» humilitas ; 

prostratio doi^mientis ; margo 

putei ; uter natatorius. 
ILn^.^io actus sternendi. 
|La_Ii morsus, v. s. c^ ; it. v. 

s. ]^. 

^a^, ar. pers. 6^ , mensu- 

rfe nomen. 
(IAm depressus, humilis; vilis. 

(lo^ yJkM humilis spiritu. 
til^kM et e^^suai humiliter, de- 

misse ; submisse. 
ILn^. •>■»!> humilitas. M^y La:&^M 

animi demissio. 
^iaaso liumiliatio. 
t^T^vm et |>^tv)v> humiliator. 
U-ai et alia deriv., v. |L . jam, postea ; statim, mox, 

nunc; igitur, nunc vero. 

t^^.^ quoniam ; postquam ; 

cfr. "^o) . 
^^A*» 'pa7't. Aph. tum rad. "^ , 

tum rad. "^i . 
ji— aa — M , vectis ; v. supra s. >A4o , contr. ex ^ et ^^ , 
adv. temp. : ex hoc tempore ; \L \nt4 id. q. IN-Xast» ) V. s. 

^l . 

^Lso inf. V. ^ . 

tJt-aao i>.Yiycc^'f] , maehina, pl. 

i-^t^M ; viae \-i^y>o . 
poiao regiones. 
y^sei" .nv» [XYj^avTQjxaTa , ma- 

chinse bellicse. 
jA-'^'^ et uttnn.nvt |j.r,yavi/.6^ , 

mechanicus. 
i^ai V. s. Aph. rad. «^ . 

»• » . » r 

itt^M 2»/. V. laa^ . 

^oiAM, ;>/. fwiMio vectigal, tribu- 

tum ; c/?'. /*e6. o="a , ar. 

Ir^ id. 
jmtvt ?/?/?/?. veri^' t^ • 
I iw tio publicanus, tributo- 

rum collector. \aZsJii ^^ te- 

lonium. 
|Lnt«->v> publicani munus. 
^eoiiM V. denom., tributum sol- 

vit. 

p^ 
ViS^ , fut. taisaj , mercatus Um 303 — lU est, emit, spec. de sponsa ; 

inde desponsarit sihi vel al- 

teri, c. "^ ; fidit terram ut 

aquas in eam immiteret, id. q. 

ar. 'j^ . Paj-t. pass. ; .•^io , 

IIAm , f. emph. |L;-aao ; subst. 

sponsa. 
Ethpe. ;asoL/ pass., desponsata 

est mulier ; irrigata est terra. 
Pa. ;L«9 despondit. 
Ethpa. ^liL/ pass. 
Aph. ;aso/ desponsarit. 
Ettoph. '^111 pass. 
I^ desponsatio. |i»/> Iv^ao ca- 

ritas, fissura terrse. 
^joaao sponsalia, desponsatio. 
|]»aLe sponsalia. 
l^aAM sponsus ; sponsor ; malo 

sensu, prostituens filios aut 

filias. 
^-JJ-Aftso famulus, ar. jjS^ a 

ljJtT locavit. 
|Lo;*iso desponsatio ; affinitas. 
I^ et liLw lagena, urceus ore 

angustus. 
I^— Lm , al. |(_aao , ar. a'J^ . mi- 

nium ; lagena. 
IL;^ minium ; it. fascis, v. s. 

I^ . 
Piaiiaio desponsator. 
Piai^io nubilis. 

9 

U~^ , heb. X5"2 , ar. >U , fut. ibaj , inf. (boM , implevit, rep- 
levit; resarcivit vestes; suffe- 
cit, satis fuit ; impletus est, 
completusest; ^I;jfi\(-oio^/ (bo 
manus suas Domini ser^itio 
consecravit; |^_*a3 otC*/ U-ao 
instruxit manum suam arcu; 
abs. intendit arcum. oii^ liao 
consolatus est eum. oooaA^ U» 
ore pleno locutus est. kl — » 
ovLI explevit oculum : avide 

respexit. ^li^klJ ^-^ r^' *-^ 
implete hjdrias aqua. Part. 
act. (t-4 , jl^, implens, etc. 
Part. pass. ij-»o , \-l\» , f. 
emph. |iL_:Lo , pA. m. ^ .Nio , 
emph. |II:Lm , f. ^"^\v» , emph. 
\iy\\\i, plenus. | I\v>» \L-»^ 
arcus tensus. |La_a-^ ^_1\m 
plena gratia ; |oo» kbo ilaj ple- 
nus erat dolo ; Um ad modum 
substantivi construitur cum 
nominibus, spatii vel temporis 
jyrcesertim, ad plenitudinem 
designandam : \—Li\ li_»o quod 
occupat tcmpus : temporarius. 
>^\ \l ^n^ ad tempus. Ijoi Um 
vel I '•'^- fl ■» quod implet 
pugillum : quantum oontinot 
pugillus. ^al ibo id. iL-l IJao 
quod implet vires : summis vi- 
ribus. Jl ii-30 , vel |C— ./ \L~m 
quod occupat manum : quan- (U — 304 Um tum continet manus ; {cfr. 
ar. j2\ 'J> id). ^-xal (be du- 
rans unum diem, spatium di- 
ei. 0*^ (i» Q^iod totnm tenet : 
universus orbis. )— jf-^ U— » 
breve tempus, aliquantisper. 
>^-la (be id. ^i^ )J— ao m «'^^h 
ocm/z; puncto temporis. U_-» 
(aeal ^i<oc? os implet : bucca, 
buccea. )iA ji-ao vel \tA*, |j_ao 
spatium horse, ad horam. 

Ethpe. ^^11 pass. >. 's.ioL/ 
o>r^ animo corroboratus est; 
1% ■%««»> |Lo^j>M bi^ i_2^L|o et 
impletum est convivium dis- 
cumbentibus. 

Pa. iSac implevit, complevit ; 
explevit, porfecit ; suffecit ; 
l^—stAIiL jLv> idolis sacrifica- 
vit. \=tl coo) J^ locum ex- 
plevit patris ; ^oo) lo inw tJ^ 
opitulatus est necessitatibus 
eorum. Pa7't. act. |i — iaao , 
{-\^^^« . Part. pass. bSLbue , 
|I\viy) ; adj. obnoxius. 

Ethpa. i^»L/ pass. 

Aph. v-:Lo/ implevit. Part. act. 
(UiM ; I^Na dviM consolatio. 

Schaph. t^iv-ial complevit, per- 
fecit, consummavit ; ad fi- 
nem perduxit ; explevit, ab- 
solvit ?'e;« ; celebravit festum, 
sacra ; c. »6»-» obedivit, se- cutus est ; seq. ♦_^ conse- 

cravit vel confirmavit episco- 

pnm, ordinavit presbyterum. 

|bal ov^ i^vvil annum cum 

ipso peregit. jLot^op lii^prje- 

dicationem instituit. Part. 

act. () vnlio , I ^\>n>y> , perfi- 

ciens; ?V. desinens. Part. pass. 

>. Nvi>v> , I ..^vuae , f. emph. 

\i — ^LoIm ; adj. perfectus, in- 

teger ; adultus. ) ^\v^Iio \-k». 

gramm. nomen zekopho desi- 

nens. 

Ettaph. sJ^b^l pass. ; satis- 

factus est ; sacerdotii pleni- 

tudinem accepit ; confirma- 

tionem episcopalem habuit ; 

t)'op. martjrium consumma- 

vit. 

" »» <• » 

mjto , ^Um ct )-2i^ plenitudo. 

I^-J^ id. 

\L:L» fascia. 

llLae, it. /(ii, ^\i» ct \L^ inun- 
datio; fluxus aquarum.; 7mq. 
plonitudo, t(t II ^so . 

\L.^ , rectius |/<i2sAe et ^oclLm , 
it. lloajLo , pl. \k:L» et II £2^ 
summa, plenitudo; materies; 
massa, co^^ia, pecunice, sui^pel- 
lex ; materia Sacramenti ; ar- 
gumentum ser^nonis ; occasio; 
humores. )I»k^ l/*^ subsi- 
dium cor porale seu divitiae. I Iho — 305 — v^» |^a_:L« implens ; resarciens. 

ILo^iA» aquarium, lagena ; pi- 
rus, pl. \ln \y> . 

6>_t^l^ plene ; integre, per- 
fecte. 

ILaliki plenitudo, abundantia. 

|6JLo complementum. 

Ji.fti , C^f^ completio, exple- 
tio ; plenitudo, pars integra ; 
C-^^ ^— l::i.aiaX quando com- 
plebuntur aniii. \1<,-L^ dv^a^ 
Ecclesise universalitas. 

tXy> sartor. 

Um forma minus recta pro (be , 
plenus; it. partic. sicut jJaA/, 
et ar. J '0> , si non, nisi ; 
tunc ; it. part. Aph. v. IJJ . 

lUx [j.r,7ia , malus arbor et 
fructus ; oleum. 

Um et jllLo colostrum. 

liii, V. s. lU . 

V. 'saoa^ , I Xioa^ complemen- 
tum, consummatio ; integri- 
tas ; trop. mors ; Officium ec- 
clesiasticum ; id quod perficit, 
inde consecratio, ordinatio 
sacerdotum ; gi^amm. termi- 
natio. ||'|^f ^J:^aj. mysterio- 
rum celebratio. \^\kf \L:Lc<J. 
maturitas fructuum. I^ m^ 

. \ ' "s» c^f caro consecrata. 

M^-^ojL et ^.i..S»aA ad perfec- 
tionem rci spectans. tu\vi-« implens, explens ; per- 

ficiens . 
fi^U^&AM et fcsl|.\v>»» plene, in- 

tegre. 
|Lat\vI-w perfectio; |LqNv>I^ jj 

imperfectio. ILnN^nlio Lo^ 

secundum perfectionem : ab- 

solute, omnino, ad unguem. 
|i!\v>Iio perficiens ; ad perfec- 

tionem attinens ; ad conse- 

crationem spectans. 
|Lou\>oI'« perfectio, completio. 
fc^tlAsoLj» integre, perfecte, 
tu\v>&^ perflciendus, inde ca- 

tecbmneuus, ordinandus. 
ILo—il^Loio perfectio, conse- 

cratio. 

M>Um , V. S. yU . 

t—Iloii—i ;j.aAa/.!,x , mollusca 
I seu mollia animalia. 
t^» crocus;unguentum,^;e;*s.- 
ar. yS^'/> id. 

i sOs^o , heb. p5 - , fut. »^«1^ 

I et v^-jLioj , fricuit ; evulsit, 

depilavit. Por^ yjotfs. v^^ , 

I l-^^'^ eradicatus, divulsus, 

dilaceratus. 

tthpe. v^^mL/ pass. 

I ,5^ depilatio, evulsio pen- 

narum ; ipsae pennae ; spicae 
divulsae. 
t^aj!» et |>^:^ evulsor. 
20 UmSm 306 ^ ^^49 lingua, a i^ad. \^ . 

^aa^M [j.a}vaY[Jia, malagma, me- 
dicamentum emolliens ; em- 
plastrum ; ligatura, vinctura 

vulneins ; pl. ) r^w^^ , 

) ■ .^"^^ ^ ^) . 

^a-^ , ^a-i^iki , ^a:^.)» , ^a^)i , 

^<i_:i\)i et ^l— M , [j.aXXov , 
magis, potius, a fortiori. ; 
seq. ^f quin imo ; ya-^)» )5tt3 
quanto magis. o/ ^n "vN)— » 
)_M)«a^o )_^oi^ magis quam 
aurum et argentum. 

wii >V> , fi(t. i^&A^au , ar. ^ , 

/leb. nb-a , sallivit, salem ad- 

spersit t^ei, conspersit ; it. 

salsus fuit. Part. act. tjL* , 

\L2^,f. emph. iLj^m ; it. sal- 

sus, salsa; )-.l\4 ()L/ locus, 

salsus, seic sterilis. Part. pass. 

ti» i\Y> , ).'. 2\\o salitus ; salsus. ! 
Ethpe. ^^S^ll pass. et refl. ; c. 

y^ pers., manducavit apud 

aliq. ut hospes. 
Pa. c.iLi sale condivit cibum ; 

it. den. a ).'.S.4 , gubernavit. 
Ethpa. ^^l\ pass.; it. salem 

c. aliquo sumpsit hospitum 

more ; navigavit. 
1*^ , I. INv o f. , ar. rd/^ , sal ; 

)2fllo, 1^:^ sal foederis ; trop. 

foedus pacis. .ai|Ijai]' \1^m ammoniacum. ) ^p^ ) ^^ 

sal minerale. 
|L-JL«, pl. ]i ".".Nw locus sal- 

suginosus ; salina ; palus. 
) l.n\>c plantse salsse species, 

ar. ^'^i . 
[LAya , ar. ^!^ , nauta ; trop. 

roctor, gubernator. 
jLo-L'^ ars nautica; gubernatio 

navis , ar. o-iis ; it. salina, 

salsugo, ar. x»!A> . 
) .'..'S.4 salsus ; gubernatus, 
^l2i.aio salsura. 
jLa^liLio salsedo. 
)i.Vv'iot^ sale adspersus ; trop. 

sapidus, sapiens ; it. naviga- 

bilis. )I1^^M jj |*»>^ , even- 

tus fortuitus. 
|Lail\>9^ao gubernatio. 
y 

^^J^^ , fut, t^albaj , ar. Jai? , 
luto illevit ; trop. induit ; it. 
curavit, studium adhibuit, 
a. 12. . Part. act. ^^S^ ; se 
immiscens ; peritus, prudens. 
Part. pass. )— 4^^ 5 instruc- 
tus, cxercitatus, peritus. 

Ethpe. s-^SmLI pass. 

Pa. i^^Lm luto illevit. 

Ethpa. ^^LmII pass. 

)4-^ lutum, csementum, heb. 
dbx: , ar. J»>1» ; apum propo- 
lis ; studium, cfr. ^sXzTii . iAm — 307 iAm tl^^S» perite. 

(Lh^jLo peritia, iagenium. 

}l^\!»»feco calce vel luto linien- 
dus vel linitus. 

|^.aa^ ]xo(XiGTCc , prsesertim , 
maxime, imprimis. 

^a^lasL» jj.EXixpaTOv , hjdro- 
mel, mulsum. 

\il^ , g7\ med. GPy«.,[JLi>>iaptov, 
lebes, pultarius {gall. bouil- 
loire) ; it. mellarium, alveare. 
r 

>^ >V> , fut. \ff\ ^ini consi- 
liatus est, suasit; indicavit, 
proposuit ; promisit, pollici- 
tus est. Part. act. i, \v>. I •>\v> ; subst. consiliarius, f. 
emph. \L — aAao consiliaria. 
Pai^t. pass. yiLo , \kA^ pro- 
missus, propositus. |ooi yolkx 
|o») y .'^v> antea promissus 
fuerat. 

Ethpe. i^L? promissus est ; 
consilium cepit. 

Pa. \f \v) consilia dedit ; pro- 
misit ; regem creavit. 

Ethpa. <^L/ pass.; consilium 
iniit, consuluit ; consilia at- 
tulit ; consiliis paruit. Cu- •ooi 
tsi] v^ ^4^*0)0 nL:s:»&m consi- 
lium adhibeas et tunc agas. 
j' Aph. «^soj' regnavit; praefuit 
muneri ; dominatus est, inva- sit, c. '^ ; regnare fecit ; con- 

silia dedit. 
Ettaph. y "vaoLL/ rex creatus 

est ; cxnn ^, ab aliquo subju- 

gatus est. 
fiL^iuo promissio ; consilium ; 

regnum, dominium, ar. »iAi> . 
yLo , ^l^ vel \k^ , heb. ~ba , 

ar. du^i , pl. ^^^iJa , I Wyi» 

st. c. pl. uZa\ao rex, princeps, 

imperator ; chalifa; fermen- 

tum eucharisticum ; c. suff. 

1 ^ pers. i.^^-w , ^ •>\v , pl. 

iJ!a^ ; 2^ pers. y^\'w , pl. 

yf^^^yg , f. i^aJj^i ; ^/'^ pers. 

Uioin-^^v) , /". (n^^\r4 rex meus, 

tuus, . . reges mei etc. 
pfi^\v) f^/m., /■. |NAjn^\vi , re- 

gulus ; it. basiliscus serpens. 
(^r^ , st. c. fcsa^ , pl. ^^"..^.4 , 

l^ al^ , princeps femina ; 

regina, imperatrix, c. sr/y/'. 

JCB pQ^^g^ 1^^ ^\V) , ^^ •\\v> , 

regina mea, nostra ; etc, 2^ 

^o-s^aJ^ , 3^ oi^ ^\v) , e^c. 
6^|2^ rogie. 

y^ , jliki vel |1^ consilium. 
Jai^io ;_ 3 vel \ ^\v) "^i^ consi- 

liarius, /)/. o>^\v> v-^ila consi- 

liarii ejus. 
|9a_!La consiliarius. 
ILosa^jo consilium. 
^^|1\m prudenter. "^J^ — 308 — ^«^ |.n\io suasorius. 

a L:^ , ILa^^M , pl. ^\\>a , 

ILa-a^i regnum ; majes- 
tas, diguitas, titidus honorifi- 
cus : yLaaAso mojestas tua : o 
Rex [gall. Votre Majeste), 

|Lr> •>\'K> Nu»M Vel |&-x>«— M 

|Ln^\v>» ci\itas regia. n^\in-» 

fl^\!»» iu variis imperiis. 
lll^ regius ; j)l. f. \Ll — L^» 

regia facinora vel negotia. 
|Ln^^\v> regia dignitas. 
J_ja !s^, ar. ^Jc^ , servus; 

[wide gall. Mameluk). 
I— iA.\-M&o« ad consilium perti- 

nens ; suadendus. 
ILailiiio^x consultatio. 
IIao!^ f., [xaXoiy-i] , ar. \=:^ , 

malva. 

jlajiM et jlan ^-w id. 

y 
^^^ usit. in Part. pass., v. 

infra. 
Pa. VJLIo locutus est, dixit ; 
sonuit cithara ; disseruit cum 
aliq. ; cfr. heb. bVia; o^^v''^:^» 
1—1* > locutus est cum eo judi- 
cium : damnavit eum. '^^^ 
\to^ "^ calicem consecravit. 

Pa7't. act. "^ \baao ; ^ \\ftao 

|eu_LoCL/ de divinis tractans, 
theologus. J_I=kSa_3 ■- <\">^^ 
astrologi. |^_1j'<»_j >^^ :iiio hieropliantes. IfcClila ^ \4io 
vel IfcJllils ^4>_i^ phjsiologus. 
pu^Ls i-JIj^^m ventriloqui. 

Ethpa. '^iolj pass. dictusest; 
habitus est sermo inter, seq. 
tsJi pers. ; accusatus est ; it, 
ut Pa.-Part.pass. dAievi jj 
ineffabilis. 

JJM , IfcA» f., st. c. t^ , pl. 
^J^ , (ili , st. c. \J1S^ , ver- 
bum, dictum, mentio; sermo, 
oratio ; edictum, mandatum ; 
per extens. res, id. q. heb. 
li'! ; ratio, causa ; cura ; 

) »->n « ^ ^» doxologia. 

I^J^ C30V-I promisit ; res- 
pondit. 1^-^ ^tAs pactum 
iniit. liS^so L.o)i^ y<i.L ei prse- 
ceptum dedit. IiLasL» y_iov 
sententiam mutavit, promis- 
sis non stetit. |L;^ifl(») |iL:^m 
Evangelium. \L — ^^.iali. |a_l 
mentione dignus. |^\» ^ "W^ 
ineifabilis. t-A^i looiL I^Jioo JJ 
noli esse sollicita ; theolo- 
gice : Verbum Dei, Jesus 
Christus et hoc sensu masc. ; 
it. mens, intellectus ; gramm. 
verbum, deflnitio ; \L- \4 
\L».&LL verbum passivum. 
ILjaiil Ifc^^verbumactivum. 
pCo*3 fcujLi verbum impera- 
tivum. \^ t^S» adjestivum. ^^Aso — 309 — ttN^ participium, infinitivmn. "^ 
|6\» adverbium ; adverb. ov» 
l^w-^sL» in hoc ipso verbo : 
statim. |i?>Nyi-> ore tenus, ver- 
bo. 

ICujoN-^ dimin., verbulum. 

^b^M verbalis. 

^^Am verbosus, loquax. 

ij ^v> sermone, ratione prsedi- 
tus, eloquens ; loquax. Ipal 
ibL» vinum mjsticum.l^aoiaso 
jbA.^iL» loquendi facultas. 

ILajLiLio loquacitas. 

ll:^!» sermone praeditus, ratio- 
nalis. 

"V-^Lo , \\ X^ part. pass. Pe. 
loquela pr^editus, rationalis ; 
prudens; spii-itualis;eloquens, 
disertus, rhetor ; ad dialec- 

ticam pertinens ; |fe fcJOfcL 

I^X^rationabile obsequium. 
ti^ jj irrationalis ; grarnm. 
|^ \ . ^ ao jia L;^ vox articula- 
ta. |c^^.^M |Laju«o/ ars logica. 

\i nS . ^^ ao dim in . , rhetor mediocris . 

P^ . ^S ao logicus, rationalis ; dia- 
B lecticus ; peritus. 

e^UAao secundum leges logicee. 

|La N.\ao rationalitas ; ratioci- 
natio ; pronuntiatio; elocutio, 
eloquentia, rhetorica. 

U- X^ft » et IbaM elocutio, sermo ; 
narratio ; oratio, discursus, tractatus ; homilia ; st jlus. 

(UAaaaof l^^>^ "^r eloquens. 
^jfi \\viy) dimin. prac, ora- 

tiuncula. 
ILo "v^v^ sermo, tractatus ; 

ILoov^/ Lft ^\viao theologia. 

[^al Ln "\\\\\n doxologia. 
|^X\v)v> loquens. 
I K\>ais:^ enuntiabilis ; c. V 

ineffabilis. 
c^|K\>9&^ adv. ; c. jJ ineffabi- 

liter. 
I .\n «M^» et t ■Na •^'Uao , 

u.£AaY/o}ix, melancholia, at- 

ra bilis, moestitia ; amentia. 

I MO \v) , |a»a \» . |w\fiio et 

I <t>\a — ya , it. j — aiAa — m , f. 

\Ltt\ ^n ■« , leno, lena, her- 
maphroditus, cfr. j.'jx}.ac , 
scortum. 

Lfitri.^Snw lenocinium. 

^AXaao 'j.'jh.y.6c , leno. 

ij^ albugine oculorum, gra- miis laborans. ; it. Kt seq. 
\\4 albugo oculorum, gra- mise ; oculorum sordes. 

m '\v> , V. S. kfio^ . » \^ , V. S. y^ \* . Jn 4\vB ;j.f,Aov, melo {gall. melon). 
uiNv^ , fut. Li>ft\Y>i depilavit, 310 — vellicavit ; cfr. v^2Le et ar. 

^ , Iffivigavit. 
Ethpe. «^aoL/ pass. 
IjJI^ calvities ; it. calvus. 
^Sm laboriosus. 
I ^^--^ vas, labrum seneuiu in 

quo vestes lavantur. 
^LAm signum Zodiaci ; it. ho- 

roscopus. 
ILoa^Lm astrologia, magia. 
)li>nNv> ad Zodiacum pertinens. 
^a^ , jja^ , heb. bi^na , di- 

luvium, torrens ; gurges, tem- 

pestas. 
^a^ , pa^ et p&M^ mam- 

mona, divitise. 
ylT ''«n>9 et ^r '^a» chelidonium 

plunta. 
\L .4\\n glaucium {gall. pavot 

cornu). 

y 
y. Ss vel ^ , heb. i^ , ai\ ^i : 

1° p)'on. interr. com. generis 
et niimeri ; it. &im , contr. ex 
^-» et ooi , f. i^ ex ^_i et 
ilo) : quis ? quse ? quinam ? 
quaenam ? nn^'., quid ? ^-jj' ^i 

quis es tu ? ^o^ »]' ^^^ m 

■qumam estis vos ? i^/ «loi ^ 
^— / yO__j / ^_io qusenam est 
mater mea et quinam fratres 
mei ? ^ ai:^ quis est qui ? ; nn^'. 
quid est quod ? oy-k». ^ quod- nam est nomen ejus ? ysfljw oaM 
quodnam est nomen tuum ? ; 
in casu obliquo : cujus ? cu- 
jusnam ? a_jii ;» cujusnam 
filius est ? L.fcj/ ^ L;=> cujus- 
nam filia es tu ? ^^a^^ cui ? 
^ "^so ;jro ^i» '^i propter 
quid ? quare ? ^i ^ a quo ? 
auo) |_j/ >xll jj ^JO) cujatis sit 
iste nescio. 

2° seq. f , ye/ ooi) est pron. 
indef. correlat. : is qui, qui- 
cumque, qusecumque, quis- 
piam ; nnq. prcec. al. pro- 
nom. demonst. vel indefin. : ^ 
v*o) ov-^Lfy is cujus est ; ^%>_3 
^ ^ vel ^ ^ifi^a quisquis, qui- 
cumque, omnes qui, ar. j^ j^; 
;vfiBf ^ oo) illc ({ui egit rem, 
oo)9 ^_i) |L— a domus cujus- 
cumque. 9 ^ fc^ nemo est qui. 

S'* adhibetur c. variis particu- 

lis. ooi) ^ i^ cuicumque. 

9 ^ u^l' vel 9 ^, vi.'!)/ sicut is 
qui, sicut. ooi> ^ ♦— m apud 
quemlibet. ^y ^ utiuam. ^ 
^ vel ».Miva e^ >. .1iv>N in pos- 
terum, in annum sequentem. 

^_so vel ^ , |X£v , con;. grceca, ^ 
quidem ; primo verbo phrasis 
postponitur, nnq. seq. ^9 , • 
hi , ye/ ^^o) , ergo, m phrasi — 311 consequenti; it. [xtqv , profecto, 

sane. ^ — i ii/ oCKk% [;.rjv , at 

vero. 

p 
> I V , ^L» , it. ^ai« , contr. a 

|m e^ 7:>ron. imis. p> , c/r. ^L/ , 
po) ; es^ : 

1° pronom. interrogat. rerum 
seu 7ieutru}n, ar. liU , quid ? 
iUoksj^f 6y'>jlal ]-1m quid pro- 
dest circumcisio ? y vii, ^_» 

quid est tuum nomeu ? | I» 

^^ quid igitur ? ; - aL« , ejp 
^M <?f o©, , it, Laae ^jro 1-.01 ^ 
quid est hoc ? quid ? »-.;a ao:* 
y_ia^^_3 quid est, fili, hoc 
verbum tuum ? Mso w»— *L/ jj 
<n ly) loo, non compertum 
est quid de illo factum sit ; 
in oratione indirecta prcefigi 
potest 9 voci \x» : ovuo \-ls> 
|b^— "^ U.O) I— !»> ab eo petiit 
quaenam esset ratio ; it. si- 
gnificat quis, qualis ; intei^r. 
vel admir. : \1jL1^ ^ Co/ ^Im^ 
quis, qualis sis ex hominum 
genere ? i-i ^I») utrumne ? 

2"* seq. f,p}'onom. est con^elat.: 
id quod ; ^ .a«) ^ quod vo- 
lueris. 

3° adject. inte}'r. : |-JCoai ^i» 
quodnamjussum ? ^1*5*^ yaao 
^*/ qusenam sunt discrimina ? 4*^ adverbialiter : quomodo ? 
quare ? ^C^:^ ^m quomodo 
se habent V, plei^umque tatnen 
prcefig. o , ^ e^ alice parti- 
culce. : \-skst in quo ? ex quo, 
quare? qua ratione ? ^sci^, ^lic^ 
ad quid ? cur ? quomodo ? 
(L« ^4>i e^ ^L« ^ quare ? 

ILa^ quidditas. 

^— !te vel ^ , heb. "•a , ar. 

^ , particida significans : 
1° partitionetn : ex, noimulli, 
nomiullse, nommlla, aliquid 
ex ; ^JLaoal ^ JL^ , quadam 
die. 9 ^I*j/ ^ £>-/ sunt homi- 
nes qui. aAj./ ^oo>i»o aliqui 
permittunt. ^lsfo^ ^ ^l ali- 
quis ex optimatibus. ovI-Im 
uj/ |)oi jLftli^) quidam hujus 

erroris assecla. ^ooi t» . . . 

^ooU» nonnulli . . . nomiulli. 
^ ylo^ ^ aliquid ex tuo spi- 
ritu in nobis est. ^iiviN ""^w^ 
aliquos ex nobis occidit. ^_so 
)'".^mv>y ex re pauperum. 
2° orighiC}}}, priticipium ac- 
tionis,causa}n, rationem, nnq. 
materiam ex qua : a, ex, 
propter ; o^— Lio i-s^aL/ ab eo 
scriptus est. o>i3o'"^.^L/ ab eo 
occisusest. (U-ia^» |; v<y> ^ 
vestis e pilis cameli, U I» 312 \xx |_^&— d ^_» \L "I^^^ selecta 
ex libro. Cs — .ocvi i-^J^o (-..—lao 
solus eram. oUo o>_i»o in se ; 
dv^^o d>iao per se, segregatim. 
o>-\o o>_I» ex se ipso ; pro 
seipso ; seorsim. ou» oo» a se 
ipso. c.oiaSA.o ou» ex seipso. 
]1^ ^-M ^J prse fame periit. 
I^o? ^_ao ex hoc, propterea. 
^laj ^M ^t timuimus prop- 
ter animas nostras. 
3° separationon, discessionem 
fugam, respondet part. ar. 
'c/--''^' , a, ab; o>ii )oi>»/ abeo 
caveas. ovi» tJooi/ ab eo su- 
persedit. ovl» i©^ ab eo fugit. 

\L .°>..L ^_» sine velo. ^ m 

|La_^o^3^ f—lfOai! contra vo- 
tum castitatis. ^o ^coLl ^ 
^^*»1 intra triginta et quin- 
quaginta. '^oiiio ouso ultra ip- 
sum. bwbJ^o ou» sul) ipso, in- fra ipsum. W<, radicitus. 4° m comparat. id. est ac 
qn3im,prcec. c^, t,»t!l,relab- 
solute: ;*Cu \>a\ o/ ^l >*lj) ^i 
iA*t ^ qui amat patrem aut 
matrom plus quam me. ^^.^f» 

; ^ > , * y ^ * r 

Ol^ yOOvlM lK'l ^OOVIM ^^..^^ 

iis numero majores. ^». ^ 
*' i» 001 i.._M»A9 fjuia prior 
me est. u_S."aa ^ i-oil^> 7n«- 
/ms es? dicentibus : major est res quam ut describi possit. 

lCli.» ^ prseter solitum, 
5" est pnrticula temporis, loci: 

\-^\ ^ sub vespere. ^ m 

^ |Iso> a vespere usque ad. 

I ^.o ^_bo tempore sestivo. 

>oal:^ >oa* ^bo de die in diem. 

6u..N-\ ^..ii. ^L^L ;^ ^ a Di- 

matu et infra. o)La9<iax«ul]' ^ 

a tempore sui episcopatus. 

coialLl ^M dum vivit. ^ vsL 

t.t.vil ^ sede a dextris meis. 

IhL^ ^ a sinistra parte. 
6° c. ) conjunctio est : iaaj> ^ 

iL^ postquam exiit diabolus. 

^^ looif ^atempore quo erat. 
7"^ Tandem ^_i conjungitur 

variis particulis : \'<,^ contr. 

a \^ ^, statim;i**j«aaodenuo; 

iterum ; ySo ^ post. ^kai^ ^ 

atergo. ^ ^Co ^priusquam; 

;oo^bQjo et ^oo^so ^ unquam, 

ab seterno; ♦.» ^m a tempore 

quo. 

I ^ 

inf. t-iaaao , numeravit, re- 
consuit ; reputavit. /^or^. ac^ 
(— 1^ , |_luo ; l^sas I — LM nu- 
merans stellas : astrologus. 
Part.pass. \im , \^ . 

Ethpe. Jx»K.\ pmss. 

Pa. uli concessit, tribuit. ho 313 — viao Ethpau. u—jajiaoL/ singillatim 

numeravit. 
^Im , Jili» numeratio, census ; 
enumeratio, computatio ; com- 
putus, sera ; catalogus. ^lue 
( "^n I» aera Seleucidarum, 
(««.31*2-311 a.Ch). ^i U^ 
imiumerabilis. (iLli^ Lolfi^ 
numeri ordinales. 

ad numerum pertinens ; 
l—bajL nomen numerale ; 
granim. (^^^ (Iluio numerus 
simplex se?/ cardinalis, { ili» 
I .twi'^]^ numerus ordiiialis, 
k ^^^ (a^ numerus distri- 
butivus. 
(*i48 numerator. 
|La_Iii enumeratio ; arithme- 

tica. 
ICuao , pl. ^5_iao , |LS_jiao , pars, 
portio sorte adscripta ; gra- 
dus ; in pl. reliquise Sancto- 
rum. iNiiai vel |6a»3> y,] ex 
parte. ^Siao 'V-as varie, om- 
nimode. ^©«^-^ ^a^» |^ i>n^ 
sorte quam merentur. 
t-|fiaao ex parte, partim, ali- 

quatenus. 
fc^p^aio id. 
Ethpa. NiiLf , den. a j^iao , ad- 

junctus est. 
I— «&U0 et (_j&aM particularis, 
partialis ; ex parte exstans. (LaLeoao particularitas. 

|L_u« gramm. serviles litterse, 
^ . ^ . L . / quce verbo pre- 
fixce ad ejus inflexioneni in- 
serviunt. 

(iliifcvso numerabilis. 

(Lollii^so numerabUitas. 

|_iM , et ]L-iyi, pl. (Iii , pilus, 
crinis ; nervus, chorda citha- 
rae; cithara. | "'4 ;_aQs. vel 
^" . 1^ ;^«i^ decachorda. 

l-iso chordas habens. 

) « la o , />/. y^ " . l ao et >.xa) Tio, 

e?/2/>/?. ) rm , fls,*;?//', manu, 

[xva , pondus, drachma ; cfr, 

heb. riDia et ar. '^j, . 
M*iM et \x^io vermis, cureulio 

[gall. charancon). 
)_l-u>o [^avia , furor. 
o)j)_i» , vox arab. 230;^ , turris 

templiMoslemorum;c/>'. |L;I)o 

candelabrum, s. ^&j . 
;^iio , vox ar. J^ , suggestum. M>^ is^ [xayyavov , ma- china spec. bellica ; equuleus. 
^.^^A^f^a^pl. |q.i-^^ \tt\t\ .i^v> 

[jLayYavt/.-/i, c/>', r;r. j--i»i>i , 
ballista. 
iAso|« — UM et ^^_iM |j.avS'ja? , chlamys ; i^allium. 
)4^ fox /0^., mandatum. 
'^««jLM , ll_.jaio vox lat., man- 

tUe ; sudarium, cfr. ar. j^ oi; ; ^ttM 314 — v^> l^a^l^^ , vide I^Q^I^vjJ» . 

>■ .iiio , V. s. ^ . 
WMjbo , V. S. u.aj . 

\^Sx , id. q. ^toM , nummus ; 

signum ; forma, modulus. 
|^.o.i>o patera,y. s. {aj . 
I ^».110 et ^aj-ai viola ; cfr. 

pers. - ar. ■^lio , id. 
J_ii ct ^lii , /teb. 'i^ et ar. 'J' , 

manna. 

vkANo , mws. - Pa. >x_Ii per- 
venit, perrexit ; pervenire 

fecit, adduxit. »-otio)J 'o, li 

Edessam venit. ]lsi\ ^uo ad- 
fuit tempus. 

Ethpa. NsaaoL/ pervenit, profec- 
tus est. 

^ ct ^viM adventus ; profectio. 

|_ija» id. 

|Loi \\vitM adventus. 

io^Liao , ar. jj^jj^i diploma. 

t^ \ioCaao , CX ^-m Ct ». NwL , 
nudius tertius ; e/r. iAmL . 

) — «»» [J,£G-Yi , medium. 1^1*^) forum, urbis platea. 

JlfOV» , fut. \Lic^> , hcb. no-a 
et DD": , liuxit ; tabuit, foetuit, 
putruit ; coagulavit, densum 
fecit ; densus factus est. Part. 
pass. J_iao , (lcuo , f. emph. 
|fe> 'Cftx , 2)1. m. ^ttM , emph. p r *. ^ *.p r . PmP r 

p>,n-M,/. ^^ix^,empn. I^-.cbv»; 
oc^". putridus, tabidus, maci- 
dus ; liquefactus, solutus, hu- 
midus. 

Ethpe. t*a«oL/ putruit, putre- 
factus estjContabuit. u.^L/ 
^J^ contabuit cor nostrum. 

Pa. i*a»i putrefecit ; condensa- 
vit. 

Aph. <^Liai putrefecit; liquefe- 
cit, mollivit ; it. derisit, de- 
nom. a \L.-m^ mimus. \.M>M et ft.wi>o, |La.,«oM putredo, 

putrefactio, foetor. 
\LL»et \Lst^ coagulum ; lactens, 

infans; cfr. ar. ^i , suxit. 
|La— MM cjperum />/an^a {gall. 

souchet) ; it. ut seq. 
|Ln wi» , ILa^M Ct ILacaMCOagU- 

lum. 
ILoiisoL putredo, tabes. 
|il«>v>v9 putrefaciens. 
ILaHxaiai putrefactio. 
["1"^^.^^ putrescens. 

jLallfiai^ao COagulum. 

|ja^ttM vcl I ■-'-««'^ vox latina, 
mansio seu statio itineris ; 
parasanga. 

v^oftao inusit. — Ethpa. v^aJoL/ 

diruptus est. 
^^p»M funis ; vinculum spec. 

ligneum. A — 315 l^ X.^c^C txaTTt/Y) , mastix, 
resina arborum. 
^*.t.^^Z. jxaff^rCj^ivov , resina 

mastichis. 

p^fioM , )%w>v> et patnv) , V. S. ufiu . 

IfcAaoi velum calicis ; c/r. ^ei. 

n:c"a tegumentum, ct ~30 . 
I ■■•>~«w. ^ at\ crSL^ , pauper, 
miser, v. c. deriv. s. rad. 

^tfiOM , V. S. y^lxa . 
jbaaaM, V. S. ^ . 

[^^ , \^\m et [^ fibrse spec. 
palmae ; i)ide fuuis e fibris. 

tn^ , chald. xso^ et ar. ^^i-vi , 
stimulus bubalorum ; it. tru- 
tiua, cfr. [eoj . 

j^nM , semper in st. c. ts «i-it» 
z;e/ ^fia|M , id quod satis est, 
sufficientia, mensura; cfr. heb. 
nc:a , sf. c. r>o^ ; inde usur- 
patur pro prcepos. : secim- 
dum, juxta : y tnmno n ~4 
secundum mensuram necessi- 
tatis tuse. \1^\ ^«ftao secundum 
tempUS. 001 y&eiiM9 >«^ ^ 
quod tibi sufficiens est; seq. 9 
pro ratione, juxta quod, ut ; 
usquedum. ^yC b^j^cJy cJom 
ut melius scias. 1)9 bJoM ne. 
9 b>«>vi\ propter. U ."xwM [xsG-tXov , mespilus 

{gall. nefiier). 

^AAftM 6^ deriv.^ v. s. <a^ . 

y 
» ifYtV» , /i^^. ^ott^ tradidit, 

transmisit, cfr. neo - heb. "!Oia 

id.^ unde rmoa traditio ; it. 

accusavit ; detulit, calum- 

niatus est ; contempsit, cfr. 

^e^ ; tradidit morti, hostibus. 

Part. prces. »**» , \U»^ ; adj. 

audax, impudens. 
Ethpe. 'jBtMll pass. 
Pe. » mvB accusavit ; impuden- 

ter locutus est ; contempsit. 
Aph. i^Ml contempsit ; c. "^-L 

ausus est, obnixus est. 
JV^ accusatio, delatio ; ca- 

lumnia. 
|-J^<iiaM audacia, criminatio, 

calumnia, contemptus. 
Ija^ delator. 
jLo^omM delatio. 
jLot^auo calumnia, contemptus. 
ILaj^irai^io delatio ; impudeu- 

tia. 

l^xoM et ^;mM , V. S. '^e^ . 

|L» tw-io id. q. IL;— mI-m , v. s. 
♦*•/ . 

r > r 

tseoM , V. S. i.auo . 

\-lia /",, pl. ^Li« , )IiIo Obolus. 

\-L» , llJ» , ct nnq. \1^ , pl. 316 •j- ^Ja» , (Hi» , heb. 'ii'a , ar. j;* , 
5^. c. >.rCao , viscera, intes- 
tina ; et per extens. lumbi, 
venter; c. svff. ^.«hOLiao viscera 
ejus. Iv»a— i> V-^ intestinum 
coecum. l^jL \^>m colon. ^»[3 
jJlso dysenteria. |-».Wf J— ^» 
ye/ ^i-j/ i— Isiso vermes, lum- 
brici ; fissurse terrse. 

|La_Aso , pl. |LS Im viscera ; 

fissura ; lumbrici. 

»iao , fut. ♦i^ vacillavit. 

ySAo , fi(t. yft-\v>) compressit 

J_Ja ^ locus, regio, heb. 

;irr « rad. ■p" . 

lUso , ^/. lCljkso pili; cincinni ; 
cfr. ILpio . 

|j-.Mo , vide (Ls> . 

>cy>-Vao , fut. Loaft -v^o) , com- 
pressit, conculcavit ; «yas 
calcavit ; allisit, obruit ; dis- 
cerpsit, vexavit diabolus ; cfr. 
ar. '^jSi . Part. pass. ^^ ; 
corruptus, turpis; obsessus a 
diabolo. 

Ethpe. ^ttJMll pass. 

Pa. txa-vM contrivit, conculca- 
vit, Part. pass. \^Ja3c ; adj. 
sceleratus. 

Ethpa. ixalicli pass. 

\ea^ attritio, allisio ; tormina 
viscerum, ar. ,jaj^ . ILoAi^M et ILnitw.v'» convulsiO; 

epilepsia, vexatio. 
|b>xa^ , pl. l^-wi^.vio vexatio; 

deliramentum. >o %ao 

.i y i':!ta |L;Im , pl. lilao , V. S. jas. . 
|IvM trulla. 

) ^-^ , cfr. ♦_» , heb. 
et ar. l^ , fut. ll-ioj suxit, 
exsuxit. Part. pass. U — » , 
\lJa exsuctus, inde aridus. 

Pa. c«M suxit ; expressit, stil- 
latim defsecavit ; aruit. 

Ethpa. i-t-iL/ exsuctus est. 

Aph. »- ♦— ao/ exsuxit, expressit. 

Liii et ^I*so exsuctio ; stillatio» 
expressio. 

^«a— M et |Lo< ■ ■A !» id. 

l^-oo et |6-j» colum [gall. fil- 
tre) ; fsex vini. 

|LoJ_i, V. S. ly . 

; «. V> potuit ; inusxt, in Pe. cfr. 
xaa et ar. ( ^vi Jp) ^5^/^ rem 
assecutus est. Part. pass. 
I ^ , |I Jo potens, et admodum 
V. impersonalis, potest, pos- 
sibile est, st. c. f. ty \* \a , 
pl. ^^ , f. ^Ja ; \il l^so vel 
(—jjso possum, N—»/ |l_io vel 
6» — .00 potes; ^A*^» possumus, 
^oc^^j — M vel ypco/ ^^ — .0« — 317 0.^ potestis, |o©) U — »0 potuit. 
f uL \lJo d impossibile mihi 
est ut. >xfoC^-*M <-»—>l Iv-M 
cognoscere potest quis. Jm-^ 
loov^o^ esse potest. \lJo a^l 
Looi si possibile fuisset. { — m 
\1^9 vel \l<Jo9 ^boa quantum 
possibile est ; seq. jj . » po- 
tens viribus : potens, capax ; 
potest. '^s U_so vel |»_ao 

^S) jL-1 omnipotens. \1% i 

^oc^^^ ipsa prsevalebat illis. 
ji_.l ^Io» possibile. 

Ethpe. ^%^^ potuit ; seq. scepe 
al. verbo in fut. c. prmf. > 
vel infin. c.%.; aaa.^LIac^ ^^^*^ 
perficere potuit. {Im^m jj non 
potest. )uL cjsoL; potensfuit; 
c. is, '^, w/ ^, par fuit, prse- 
valuit. o^LI t- v»Lf vel <-.l^Lf 
o>\*r.~> prsevaluit contra eum. 

Aph. !-.♦»/ potuit. 

)JI«M et |LalI»>9 potestas. 

mIob^4 , f. emph. Ifcu^Icito* , 
potens ; possibilis ; f pl. 
|&!Lu^M^M possibilia. |iI«m&m ^ 
impossibilis. 9 1..01 |iL1Icm&m jj 
id fieri nequit ut. 

Au^^c^boA possibiliter. 

• ^— M^— M , jLft i.c_>ofc>ao po- 

testas, facultas, possibilitas. 

|ov_^/ ^^^ Laj-.*»o^so Dei po- 

tentia. ^lu%M^M possibilis. 

r 
^•— io , fut. ■*»>♦»» in medio 

fuit, in medio adstitit. 

Pa. >x»» ut Pe. ; it. in medio 
posuit, ad medium perduxit 
opus ; trop. se interposuit, 
mediator fuit. xa ^x ♦» in me- 
dio stetit. >x^-Jo '^ dimidia 
ex parte fraudavit. 

Ethpa. >x*»L/ interpositus est, 
se interposuit ; in medio ste- 
tit. 

Aph. >x»ao/ intervenit. 

fc^Ji.o* moderate. 

I^ i>O0 , St. C. fcolcso , c. suff. 

^ooiC^-xtso vel ^ooiN-^«M , me- 
dium, centrum; intervallum 
temporis ; trop. consensus ; 
adverb. c. ta et ^, in medio ; 
publice : c. ^ , e medio ; 
^l^ fc^c^a media nocte. 
Ijov-^ '^t^ ^^^ meridiem ; 
it. s(epe sine jjrcep., in st. 
const., inter, in medio : tsL^ 
\—-^^ inter hortos. Inol tsL^va 
in medio mari. >^j fc^_^^^_M 
yaai) patrem meum inter et 
tuum. 

(^fci , ^lijso , f. emph. \L1^ , 
medius, in medio situs ; me- 
diura loeum tenens ; medio- 
cris ; mediator ; in f. emph. •fraao — 318 — \i» medius digitus. 6u_^ o»^voo 
\isS. ^ mediator est inter 
nos et Filium. ooi ) — ^t-» 
oi&._soaa3 staturpe mediocris 
est. 

|La_J^»_ao medietas, medium ; 
mediatio, interventio; gramm. 
\^aLsa Lo_J^i interjectio. 

N*Vljk.»» mediate. 

tas. ioAso et |L<ii_i.*i^so medie- J-i^ , fiit. ia»j suxit, exsu- 

xit. Part. act. * \-ia , f. \Jc. 

Pai^t. pass. I *-tbo aridus ; cfr. 

U»o heb. :i^->2 , ::i?2 et ar. l^ . 
\\ lao exsuctio. 
\\o\^ i'cl /ioJ*> instrumentum 

quo medicamentum in nares 

infunditur ; it. sugens ; depi- 

latio. 
N ♦— Iso in pL, medicamenta ad 

gargarizationem inservientia. 
|Lo v>fo ariditas ; exsuctio. 

^ j . ^o , fut. »otti , pandiculatus 

est, oscitatus est ; cfr. «jLae . 
Ethpa. M»t-? id. 
Vy^ — » et Ina» pandiculatio. 

^a g^aao Ct ^agoaao [XtXTOV , 

(p.a*A«Y[xa), emplastrum ; li- gamen ; pulmentum ex fari- 

na cum melle et butyro. 
Uaaie , ar. ji>i , bdellium. 
>ft \c>v> , . a i\a^ et " ^a)*^ 

[xaxsXXov , macellum. 
^aoM f. gallina ; upupa. 
^aoM scjphus, poculum ; men- 

sura, id. q. ^aaai . 

9 ff r r 

ILS.^oao , V. S. ^'^■a . 

\iaaM albumen ovi, v. s. 'Jol . 

.' * r 

po^Aao , V. s. ^;j> . 

\\aia , JvAM et l^aaao , V. S. ioj . 

JVai , vide \iti . 
p;joM , V. s. io . 

u»a_»oLo; oao [;,axp60up.o? , 

longanimis, 
jlaooLoCai longanimitas. 

IV^ , emphat. \L'<^ , Domi- 
nus ; de Deo et Christo tan. 
tum ; it. j^ , emph. |^ do- 
minus, possessor, sf. const. 
\Im, sedcum affix. '<^ tantum: 
yi» , ^C-» , ^ooip« etc. domi- 
nus tuus, noster, eorum ; 

14 ; M dominus meus, inde 

titulus dignitatis spec. viris 
ecclesiasticis vel sanctis col- 
latus , ar. jC» , i*i^;i» b>;M 
vel ».ea*.^;_oB;_i sanctus Ser- 
gius, pl. abs. y-M% , ^oi-^ , 
emph. ^$« , \-l\» ; ^oplo et 
ILoi» , raro j^ , st. c. i-iio ; v^ — 319 \'y» cfv. ar. •> , vir ; \oC^l \l» 
poter deo?nim : Jupiter. !;_» 
I^ -^ vel l^— i^) »;-» pater- 
familias ; it. absol. d\-?» pa- 
rentes ejus. )kaL |i_» credi- 
tor. iU. I^— so virtute prsedi- 
tus, id. q. ar. l^j et ^\.^ . 
|£wiai*. |;_» sapiens, philo 
sophus. '^ |i!ao vel "^f ^— 1^» 
omnipotens. |m;^ |^ posses- 
sor vinese, ^a|3) oiiix dolore 
afftictus. J_3^^_3<> o^iM auctor 
libri, possessor libri. \l — m 
ILo^ Dominus dominorum. 

Coaaj \iM , pl. [ZaaSiJ i^P« vir 

dives, potens. \mo\ |;..» mV 
jejnnii : jejunio deditus. I^ 
Ul^j vir judicii. Iba* \^ vir 
magni nominis. ^rCl c^ ho- 
roscopi. 
IL;^ , 5^. c. li—x, pl. |L;m 

domina ; \L—^ l^. m mater- 

familias. jj . L ' \ ^ \L \m verbum virtute prceditum : 
efficax ; c. suff. ^l'^ domina 
mea, unde titidus honoris, 
pro sanctis feminis, ex.: cL;;» 
y«l'^ domina Maria : Beata 
Virgo. 
Ethpa. yJ-3oLl , V. denomin. a 
\i — i, dominus factus est; 
possessor factus est. 

* -rf # 

ILo;— M dominium, dominatio ; possessio. pl. ILo^ Dominati- 

ones, o)'do Angelorum. 
til\ii» domini more ; cum po- 

testate, auctoritate ; proprie, 

id. q. gr. xuptw^ . 
jLfJii , pl. , ILwltsi et \iL^\» , 

id. q. \ioUo . 
^Vm , )^\lia et U>'^\m ad domi- 

num pertinens ; Dominicus ; 

principalis, primarius, potes- 

tatem habens ; magnificus ; 

proprius ; verus, realis. I^p^ 

IHjI^ festa Domini. ^1» ^aa 

nomen proprium. ^Jvft ts \». 

|6^^ anno tali serae chris- 

tianse. 
ILoIj^ et ILoIjI^ dominatio, 

potestas ; proprietas. 

IfikAj^aM , V. S. ^OM . 
\L^'^ , pl. \ili'^ baculus id. q. 
|6^-jja_» ; it. al. sensu, v. s. 

j^^ inus.; cfr. heb. x-i-a et nia 

it. ar. Sj^ contendit. 
Pa. w.^ contendit, pemulatus 

est, c. y^-L vel o ; imitatus 

est, c. w3 i^el "%. , similis fuit; 

vid. al. sensu s. ;m . 
Ethpa. i-.^-iL? id. 
^^OM imitatio, comparatio. 
^I;bQM imitator, semulator. 
Csl|II;iio certatim. >♦» — 320 9i^ tio, imitatio. 
^I;ae^M imitator. 
|6u^M et |t-j|s9 succus uva- 

rum recentcr expressus, a 

Li_I, cf7\ ujTin mustum, a 

aj"!"' • 

v^^^ , fut. v5^o;»j vacilla- 
vit ; trop. debilis fuit. 

Aph. »^Ji8/' vacillavit ; vacil- 
lare fecit. 

Is^^ vacillatio; volutatio; cfr. 
ar. f.yj , volutatus est. 

I-^;» , ar. ^'y^ , pratum ; it. 
lutum rubrum, ar. ijj^ ; al. 
sensu part. Aph. v. v^j . \\^ 
J4;4, cjperum. 

i*^;>9 , nt u3;i , marchio. 

^I^i_i , pL |I^v4 , txdpayva , 
llagellum. 

\L — Jk^;i , ;j/. |^Ii>^;i cfr. 
[j,apYxpiTYi? , targ. xtT^^iiiTa , 
et ar. oWj'' » margarita, 
gemma; trop. particula sanc- 
tse Eucbaristiae ; reliquiae ; 
virginitas. 

5V-^ , fiit. fC — baj descivit, 
rebellavit; obstitit, restitit, 
c- ^ vel ^ ; evasit, fugit, 
c. ^ ; confugit ad, c. u»; oy^ 
\i\3c conjurationem fecerunt ; \uL ^» >^_ao fortis evasit 

Part. act. y^ , 1»;»; rebellis. 

Part, pass. ^Ua , \l*t» effu- 

giens, fugitivus, lassus ; al- 

tus, impervius locus. 
Ethpe. ylnall vi coactus est ; 

rebellavit. 
Pa. y\^ rebellavit ; munivit 

locum. Part. pass. )C — ^fiso , 

\y„^ munitus; rebellis. 
Ethpa. >^_ioL/ rebcllavit. 
Aj)h. ylx] rebellare fecit ; mu- 

nivit, roboravit. 
|^;m rebellio, conjuratio; cas- 

tellum, arx, acropolis ; limes ; . 

V. c. dl. sensu s. 1^9 . J 

I^V^ rebellio; funis quo astrin- 

guntur cameli. 
|Lo);_49 rebellio ; contumacia, 

audacia ; al. sensu, v. s. \yy . 
joV » , f. abst. \yo\ io 

et |I)o;-» /". emph. |L)o;» re- 

bellis, apostata ; contumax, 

impudens ; difficilis, moles- 

tus. 
^Ijjo^ contumaciter ; despo- 

tice. 
|Lo)o;m defectio; rebellio, apos- 

tasia ; contumacia. 
m;m , |^^_io resistens, rebel- 

lis ; crudelis. 
|Lo);_baao munimentum, robur 

arcis invictae. ' 


v^v^ 321 <fiM I Ettaph. Lw^LL/ audacter fac- 

tus est, audax fuit. 
u.^ 2Mrt. Pa. V. c».»/ , 
i-Ji , ^^ audax ; arrogans, 

impudens. 
j t>l\Li^ audacter. 
i ILft — -;4 audacia, impigritas ; 
1 impudentia ; seq. 9 res nefa- 

ria;^j/. ILa-?» audacter fac- 

ta, facinora. 
I ILcu.;:^ et IL&il;^» audacia, 
I impudentia. 

i^'^..^ , fut. t^o;_icJ, depila- 
I vit, evulsit crines etc. ; t)'op. 
I eradicavit, exhausit ; cfr. ar. 
I iay^ , id. et heb. aia Isevigavit. 
I Ethpe. ^lioll pass. 
' Pa. ^l^ evulsit. 
j Ethpa. ^iJol\ pass. 

^;4 depUatio : vestis pretiosa, 
ar. iayi ; pennae. 

|)a^;i dimin. plumella. 
! ^l^o;» et \'^1:a depilatio. 
! ^^o^'* evellens. 

|L<i^o;4 evulsio. 

I \'^y» , pallium. 

: 1^;» [iap-'jp'.ov , martjrium. 

' Loa^^;» asparagus. 

i«SL_*s;__i vox gall., marchio 

1 (marLiuis). 
21 \)y^ , V. s. ^)» . 

<js^>;-», <^a>4>;» Gt lAd^i';» 

pers. J-p^Sy' ^t tr/»^lr» , 

amaracus planta [gall. mar- 

jolaine). 
s^o);» et s^o);_» malus gra- 

nata sjlvestris. 
y»;_i , J_3);_i et ^_i)ja_» 

lithargjrum [gall. litharge). 
|o;i origanum planta, lavan- 

dula. 
u»a — 1^0 ^», corruptio voc, 

a(;.dc3a/.ov, parthenium jo^an^a. 
li;_ao et \'\\^ , pers. j> , confi- 

nes. 
jla) ;i , pers. oUj^^ , confiniorum 

dominus, praefectus, marchio. 
Ja-i;» , ar. ^vjj^ , aquseductus. 
tfii';» , |ai;m radius pistoris ad 

placenta panis extendenda. 
y 
•^V-^ , fut- ^;5aj ausus est; 

minus usitat. ac Aph. ; cfr. 
heb. n-i-a rebellavit, et ar. 
'r-^ IJrotervus fuit. Pnrt. 
proes. u»^ , ^l;» . 

Ellipa. i^^_iLf id. 

Aph. <^l — so/ ausus est ; ani- 
mosc suscepit, fortiter sus- 
tinuit, c. \^ rei ; violenter 
segessit; ; — i^J, ^-ja/ et 
^\-^ L^;so/ vel ;_»/o i-;»/ 
dicerc ausus est. ^;m 322 kOvM |^uj;i , pl. I^L^M baculus, id. 
q. I^Jjaso, V. s. joao; cfr. ar. 
oj>j o'^ hasta flexibilis du- 
raque ; it. al. sensu, v. s. ]jy . 

]1j;3o urceus. 

*a>» iV» , fuf. uao;^ compres- 
sit, contudit ; cfr. ar. ^'J' ma- 
ceravit, et ^J' compressit. 

Ethpe. \j*>l soL/ se fricuit. 

Pa. ua^ compressit, contudit, 

Ethpa. <xai—ioLJ pass. 

P»(m maceratio, contusio. 

jLa^^ maceratio, contusio ; 
allisio a diabolo. 

\Ly(iM id. ; ira diu recondita. 

) — )&a>o'^ percussus, vexatus 

a dcemone vel morbo, demen- 

tatus; prostratus, emollitus ; 

epilepticus ; demens. 

(i^ro^a^ iracnndus. 

"^ "■- i t'' ' 

LAs^ , kaaO^M et k£sO^|M [J.opO^ , 

pars, portio. 
^'•^ , anchora, v. s. \tay . 
I — 4(u»;m [j.apr7'j7:iov , marsu- 

pium ; statera. 

y 

^V >o , fnt. ^x^ , heb. :i"ia , 

ar. ja^i , segrotavit, infirmus 

fuit, languit. 
Pa. ■*».;_>» infirmus fuit ; infir- 

mum, segrotum reddidit, de- 

bilitavit. Ethpa. vwC-»l.f ut Peal. 

Aph. >x^/ extenuavit, absci- 
dit. 

px^M morbus, infirmitas. 

1-1^» , f. \L^lio , pl. )i!;i , f. 
SLA^i-Jo adj., aegrotus , infir- 
mus ; languens. ; it. v. s. jlt . 

Jii-jaso segritudo, languor. 

jLa—x;*» infirmitas. 

p^^ox id. 

|Cui>;i , V. s. \-L'^ . 

y 
JP» V> ■,fut. Loop&j detersit, 

purgavit, lavit ; purum red- 
didit, polivit ; trop. divertit ; 
^— so ot^i^A^M a>;M cogitatio- 
nem avertit a. Part. pass. 
to-;io , I— o^;m purus ; excul- 
tus, prudens. |&> a.»-ao f| "^ 
stylus politus. 

Ethpe. a>;aoLf pass. 

Ethpa. u);4oLf id. 

Aph. la^y mundavit. 

Ettapli. ^Ji^iolli poss. 

M>o;m et l^v^ , it. |L&oo;m de- 
tersio, expolitio. 

^oo^ detergens, smecticus. 

rsl^o-.;so clare. 

jLdi.;» purificatio. 

^L^tio mundans. 

ILojLA*^ mundatio, purgatio. 

^o;m , V. s. *Aj . 

\jajo^ abstersio. >;» 323 — v*;m (i0;.M&M qui detergi potest. 
le^;» id. q. I^Jj^ \k^ Pjri- 
tes, ar. li» , heb. -1"! - et ar. *Ji> , fv.t. 
et ia— iw . amarus fiiit, 
amarus factus est ; impers, 
uL L;_» mihi amarum est : 

angor, c. ^ vel "^ I pers. 

Part. prces. j^» , l>|s<> , /". pL 

Pa. «-.^ , ir^^eg. pro '^i. m, 

amarum reddidit. Part. act. 
^;^aM qv.asi a rad. Aph. \ i/ amarum reddidit ; 

exacerbarit, dolore affecit. 
Palp. ;_»;_» id. ; cfr. neo-ar. 

'j^^J- . Part. act. et pass. 

;a9;v>>a furens. 
Ethpalp. \U-^ll amarus fac- 

tus est ; exacerbatus est mcp- 

rore, dolore affectus est ; 

acerbe tulit ; cfr. neo-ar. J^jji 

murmuravit. 
iLo^^ et ILojo» amaritudo. 
I ji» , tisitafius in pl. \y[M , ama- 

ritudo ; plantse amarae, colo- 

crnthis : fel. IjJ »\ l-^aai 

fons amarus. 
ILji» amaritudo, fel. l\i » 

l^» cucumis colocynthis. 
;-;>9,l^^ amarus, acerbus ; trop. ssevus, horrendus. '^tJa 

6>s> amarum est ei ; ^ ooi^^ 

fastidivit ; "^^ ooit'^ sseviit 

m. i^i M t. !*> et i^i^ eo.3 

herbffi amarse, colocrnthis ; 

aloe. 
tl\i,t^ amare, acerbe, crude- 

liter. 
jLo^^ amaritudo ; acerbitas ; 

nequitia. \kil. Lo;-C-» morosi- 

tas. 
IL;» et \I9\-M , pl. ILpi amari- 

tudo ; fel, bilis ; venenum 

serpentis ; humores. 
\iiiy> biliosus, iracundus. 
\1jI'^ id. ; amarus, acerbus. 
^Ljaso et lljLya» amarus, a L joao 

heb. iTi- nomen fontis mnnri 

et snlsi prope Sinai. 
pL»a» iracundus. 
ILajLjo» iracundia. 
\L^'^oUo , pl. iN^jotso cichorium. 
l^ia.» exacerbatio. 
^^;vx), |j^;iso exacerbans, 

ad iram provocans. 
|La— j^jao^vi» exacerbatio ; ama- 

ritudo. 
jyaM , ar. j'^ , mvrrha. 
^Jai i\ denom., myrrha condi- 

vit. 
^i^aao;» cuminum svlvestre ; 

anethum agreste. 
1—1 ;_» funis navalis : cfr. ar. — 324 x'Jj^ et •u.j. , funis ; it. una ex 
stationibus lunse ; morta- 
rium, a rad. ^\ q. videas. 
\ial;^ , V. s. |ij . 

^sLjaso , VOX ar. yfl*'^' O. ^jo^j, 

procurator, nummularius. 

JL-A^ , heh. rv^-^ , fxd. \ L>aj 

collegit spicas, etc. ; fricuit. 

Pa7't. act. )Im , |I*:m ; l^oL \1m 

servus curam liabens tauro- 

rum, bubulcus. 
Ethpe. t-JioLf collectus est. 
Pa. (-._Ii diligenter collegit. 

Part. act. ^lix , jIj^ . 
Ethpa. uJo«L/ ^jf/ss. 
)— IIm , ^j/. ^Zllso spicilegium ; 

quisquilite, purgamenta. 
)Ia^ coUigens spicas, etc. 
ILaloi!» spicilegium. 
)Ii })art. Aph. v. \1j , q. videas. 

I^^OAM e^ |^_^aij*, lanea ves- 

tis, V. S. v^aj. . 

l^aCi^ , pl. I^l3i^j« pannus 
oljsoletus a foruia Schaph. 
rad. ^-^ . 

\LJoiiL» nasus, v. s. y^i . it. mensus est, ar. yCS , Part. 

act. y.J^ , \LMa . Part. pass. 

t.i.tio , \ «.I;» , unctus, con- 

secratus, inde siibst. Messias 

seii Christus. 
Ethpe. i*J^L/ pass. ; ">^ i-MlioL/ 

l—l^ sc expandit super pue- 

rum, seu ad mensuram pueri 

se aptavit. 
Pa. >*. I^B mensuravit. Part. 

pass. I.U OOM , )— ^^nao , J. 

emph. \L ..Iv<v> ; adj. mode- 
ratus, temperatus ; metri- 
cus. , cfr. heh. nuj-: , et ar. 

5n.l> et 9^ tersit, fut. woAiJ, 

unxit ; per extens. ])aptizavit, 

. trop. (jonsecravit regem, etc. ; Ethpa. uu^ioil pass. 

\-.Hm j pl. J^riao unguentum ; 

mensuratio. 
I^oso , emph. I^w—o^ , st. c. 

Cu_lj.(iao ct ^ »0 >io , c. sn/f. 

l^lljwaM , mensura ; modus, 
metrum ; statura ; gradus, 
ordo, classis ; carraen metri- 
cura, nomen metri octosjl- 
labi ; agger ; turma. |^— a^ 
)m/) gcometria. l^-o^) \i:i\ 
prsefinitum tempus, )_^^_3 
|&> !,t,n ■»f liber seu collectio 
carminum. |&» ,..n>iof 1?—=^ 
viri proceri,egregii. |fcu.a^ jjf 
immensus. |fc-.aA5a3 modera- 
te ; in metro. yfc>— ai^ t>^-^ ' 
tuam staturam seu tuum 1 — 325 — yoo valorem oblitus es. ^_so ;a^ 
lCwajM extra modum. .pl ljiam et oleum, unguentum, chrisma; 

litura, sedimentum. | <1mo 

|_^k<a29 oleum aromaticum. 
|Laa-^> l—^Aio oleum gratise, 
qi(o ungebantnr infirmi. \L*m 
|Lft2^i) oleum orationis, seu 
oleum catechumenorum et 
infirmorum. |_I>a_i) ) » tv» 
oleum sanctificatum,Of/?/^<?« 
baptizandoi^um. 
I— lo^ unctor ; mensurator ; 
iN^a^ , /",, it. vas unguenta- rmm. ILo^Imo et \Lam.^ unctio. 

CsI^U^so christiane. 

|Ln » .»10 unctio ; mensuratio ; 
Messise qualitas ; Christia- 
nismus, religio Christiana. 
|La_jLJ^f 1—1 j>M oleum unc- 
tionis, oleum chrismatis, in 
Sacramentis Baptismi et 
Confirmationis. 

\lalLJLo religio Christiana. 
unctus ; Christianus. 
oleosus, oleatus. 

\L^aM mensuratio ; it. sed ol. 
pljL&so juA'enca. 

Cu U^j^ cum mensura, modera- 
te ; ^I^l*ifiso jj sine mensura ; 

, it. ad instar unguenti. I |La*.j.»ao moderatio, mediocri- 

tas ; mensuratio. 
^Hjjwc^ moderatus, mensura- 

tus, mensurabilis ; e. IJ , im- 

mensus. 
ILollj^boo dimensio, dimensio- 

nis capacitas. 

\^l»,fut. i^ok^, id. q. ugJij, de- 

corticavit. 
v^^ , V. s. bg^ et (.^Jm s. i^ . 
^4a*ao genus locustse ; eruca, 

tinea. 
\^*yi animal infecundum. 

i^Aao , fut. ylboj aruit, mar- 

cuit fructus. Part. pass. 

\LJIm ; negligenter sartus vel 

tectus ; subst. tegumentum ; 

pl. fi. \^Jlio coronae laneae. 
Pa. «^ neglexit. 
Aph. y*»o/ marcescere fecit. 
)a*so marcescentia ; negligen- 

tia ; nugse ; it. vectigal. |AIao 

^_i^;_5f fames. 
)1am , ar. wIIa , pellis, cutis, 

corium. 
6^)11» negligenter. 
^_3«i^ apprehendens, cfr. ar. 

iuU e^ heb. -^"s id. 
ILftsaMA marcescentia. 
) — lilso negligens ; ineptus ; 

extemporalis. | — li^ CiA^M — 326 "^^M gramm. iiomen tropice sump- 

tum. 
^111*40 pelliceus. 
ylao ct (-— j.a— »0, pers. •ixju^i , ar. 

dil^ , mosclius [gall. musc). 
|jA<.M et |i*>»xi , V. s. ^^ . 
|Lfti°>i.aa , V. S. kiu . 
\-LtM , ar. jzJ , terra i'ubra 

qua utuntur tiactores. 

VAM , /m^. lAabaj , ?V/, ^. iJJ« , ar. 

^, contrectavit. 
(Imo contrectatio. 
\1.&1m porcus, aper. 
|Ln>yi>9 , id. q. ^M . 

\LJg, , et \i\-^ , jfj/. IlL-Im e^ 
ILoisi patria, regio ; civitas, 
oppidum ; cfr. assyr. matu. 

^&c» acus grossior, obelus. 

plfcJo , «V/. fi. ^IHso , r. s. iLf . 

UttOyl^— M , i.£aOfo|l^ [J.£6obO^ , 

2)1. ojl^Ix» methodus, modus; 
ti^actatus. 
|la^)io&oio methodicus. 

w.^Jn >0 , /?/^. i-o^— ittJ , te- 

tendit arcum etc, extendit, 
distendit, dilatavit, in lon- 
gum protraxit; c. y^—L con- 
tendit, certavit ; t7'op. prse- 
tendit, causam praitexuit ; 
it. se extendit, perduravit ; gramm. longam reddidit lit- 
teram. dvi^/ ^^ao alas ex- 
pandit avis. La_\ ^Iism 6>^ 
^;m cor suum ad Deum dire- 
xit. Part. act. ^tJa , ^lcvi . 
Part. pass. v^_.Cv»o , ^^Coo ; 

I l^coo J— ivi mens attenta. 

\L—^sL^ |La_:l. oratio inten- 

sior. I L^^aj. i.u_.fi^_M latam 

habens dominationem. 

Ethpe. i-^aoL/ jmss. etrcfl.; 
animum intendit, se appli- 
cuit, c. La_^ . 

Pali. c_I^i extendit. 

\LL» tensio, extensio, disten- 
tio ; ILoso^o |L.6>so comparatio- 
nes et similitudines. 

u.6kso , ^lfioo extensio, prolixi- 
tas, inde spatium, distantia. 
I -"^t ^-^ vitae curriculum. 

llllcsi spatiosus. 

£xI(-l-.^io intente, studiose. 

|Lail.^»o extensio, prolixitas ; 
duratio. 

(ilcoofcvso extcusivus, extensio- 
nis capax. 
»^ 

"^Kk-^ , fut. ^oL^ , cfr. 

heb. baJTS , et ar. j;> , compa- 
ravit rem, c. acc. vel "^ no- 
ta accus/it. rei, aut c. ^ . 
o^IXm ^^xi^nN Laa.*/ u&fiao/o 
rursus protulit Job parabo- ;o{ioo 327 — .c^ lam suam, Part. poss. V.600 , 

jLcoo ; pai^abolice dictus, sjm- 

bolicus. 
Ethpe. •^iLoL/ comparatus est, 

assimilatus est, se compara- 

vit, c. o; iu fabulis traditus 

est. 
Pa. "^^^ comparavit. Part. 

pass. '^t.jaao , jj^jflio , assimi- 

latus ; figuratus, allegoricus. 
Ethpa. ^e^L/ similis factus 

est ; repra?sentavit, c. «^ . 
Aph. '^fivso/ parabolam propo- 

suit ; comparavit, assimila- 

vit ; fabuias dixit. 
jJLa» allegoria. 
jjesi , heb. VS-z et ar. jy , pa- 

rabola, proverbium ; fabula. 
^bJa et \ll:^t^ parabolicus, 

allegoricus. 
CsI^liLtj»o allegorice. 
(-I^L^—^ Proverbiorum libri 

auctor. 
^Ll^Lcoo^ao figuratus. 
|Lai.'ii^oM&M figuratio, tjpi sta- 

tus. 
^tcfi , infin. V. ^L . 

)ftoh^^ perpetuus , cfr. 
heb. ci"an , ar. ^, perfectus 
est, absolutus est, inde pers- 
tans fuit : pler. adverbial. un- 
fiuam, aliquando. >oo^so jj vel jj ;qo6v» nunquam. >oo6^^, 
contr. a >oo^ao ^ , ab seterno, 
unquam ; »oL-m ^ U vel ^ 
y >oo^ao nunquam. »oN_iai jj 
J— la^— a^ ^otv— .^o annon ie- 
gistis unquam in Scripturis ? 
i-.oia.>ooCvso ^ ab aeterno, sem- 
l^er ; y-J!aooCoo ^ m id. 

bl\;»oti.^ aeterne. 

IImoCoo aeternus. 

ILa-Jxo 6^-50 ffiternitas ; ; — a 
|_a/j oiLa-Jio^» coseternum 
cum Patre Verbiim. 

doctrinse ; scientia geometrice. 
fisI|A*4^&Jo docte, matiiema- 

tice. 
^a—Li-^Iitoo scientia, scientise 

geometricce ; litterse humanio- 

res. 
|Io.>^&o»9 [xaGvjjxaTixo^ , ma- 

thematicus, doctus in geome- 

tria. 

« J^Oo inus. in Pe. ; cfr. ar. 

CA^ , commoratus est, et o^> , 

robustus fuit. 
Ethpa. ^ — rcll moratus est, 

lentus fuit. 
Aph. ^i »/ retardavit ; 

yMo^ «-.omiLiNso/ protraxisti 

jejunium tuum. 
^^_M , \Lt^ tardus, piger ; ^b^M — 328 — ^boo hebes, incuriosus ; placidus ; 

jLcsi l^ittl vinum lene. 
CvI^L^i tarde, segniter. 
|La_u&^ tarditas, seguities ; 

lenitas. 
Ifcoc^i , ;)/. |^j^!!i , Iteb. tr^irm 

et ar. ot^ , lumbi ; trop. dor- 

sum, jugum. 
I^CsM , id. q.\ta^. 

y 

Ji^<*^ , fut. lAo^iaj, exsuxit; 

hausit. 
Ethpe. ^tMl\ pass. Pa. iai?o»9 exsuxit. 
Aph. lo^ao/ sugere fecit. 
^o^so suctio. 
Iao^m exsugens. 

l^ftoM , l^^M , l^o^M vel Vyats» et 
ILojfcs» rutabulum furni ; veru 
ferreum quo assantur carnes. 

) I^^-M et melius )6»_..jN_i , 

[).£Tprjnr]? , pl. ^<|^m , |6^»Cvi 
batus, mensura liquidorum. 

pftlj^i dini. pratc. 

)If&M et deriv. v. s. \\l . — 329 y^P s ^-J seu yoj , decima quarta lit- 
tera alphabeti Sjrorum ; nu- 
mero valet : 50 ; ^j = 500, 
^= 500000, ^t = quin- 

m quagesimus. Respondet heb. 3 

" . et ar. j . Permutat : 

1" c. heb. D et ar. ^ m termi- 

nat. plur. ; cfr. tr^zh-z et 

^"«•^N» reges, ^o^^J._o et 

Ji\^i occiditis, tx et J si. 

^^ c. "I , et viceversa : cfr. ^Jj^ 

et n-iT ortus est sol, ; a , 

■,2 , ar. ^j\ filius. 
3° c.h , et viceversa ; iLl^;^ 
targ. nnibsTQ margarita. 
'^^J et ■|n'i dabit ; ^iil et [kn^ 
impius. 

I 4° Ponitur pro heb. "> et ar. j 
in prcefxisfuturi; cfr.%.a^^, 
b:;pi , jiij occidit ; cfr. etiam 
iSulj/ discalceavit, et heb. c^n"! 
discalceatus ; it. permutatur 

j e. i* ; cfr. \\i et \\* ivfra. 

" 5** Prceformativn vel afforma- 
tiva est, non rodicnlis, v. g : 
^a^Ai cacumen arboris a rad. 
la;^ ; ^jLoso , nr. oIj>^ plaga. 6" Est pronomen suffix. \^ 
pers. pl. in verbis, nomin. et 

conjunct. : ^ 1^^ occidimus, 

^»>_^/ Deus noster, ^ i» a 

nobis ; it. ipsum pjron. effor- 
mat ut \il ego. 

7" Est signum pluralis nume- 
ri in fexione verbi ^a—sC^-aL 
scribitis, et in nomin. ^Z^i>^ 
reges. 

8° Tandem soepe assimilatur 
litteroe sequenti, vel omitti- 
tur : 1^—131 , zebatto tempus ; 
IfcA^ , ar. X^lui. vitis ; las/ pro 
toAj/ a rad. >o9>) ; in compos. 
I» .i» , a lC— ^-so , statim, 
etc. 

^l)aj ad litteram ^aj pertinens; 
primam radicalem ^oj habens 
verbum. 

I j vel c»_J , Iteb. X3 , quseso, 

age ; cfr. v^ et nae. 

||_> , heb. nx3 et nx"^ , deeuit ; 
Part. itJ , ^Ip' ; cfr. JU , ^I^I . 

^»1 ^t » mensura liquidorum ; 
cfr. heb. bra , lagena. 

I4^p, chald. X5X3 caminus ignis, 
prun». L;« 330 \=^ videas. 
I IT.4op vso[j.Y]via , neomenia, 

novilunium. 
tosop V3c6$ , templi sectio [gall. 

nef ) ; templum ; it. novus, 

<ir. "^ioc, ; it. v. s. p»a_j . 

|La£oo|j , V. S. t^oj . 

I; ^oo^j' va'jy.XY]po5 , nauclerus. 

iip,/W. V. Vl , et V. \ii , pro \\U . 

yp' e/ \i.'> , V. s. ^oj . 

ILop^-t textura. 

^otttp , fut. V. ^l . 

^e^^ , 3^ j9m. pl. fnt. Pa. V. 

a3)_j vavwU , sinapi, 

>c«.|>^^p vscppiTt; , nephritis , 

renum morbus. 
jjli,/"»^. Aph. V. f^. 
i^jf-J , fvt. Pe. V. isll . 

;oJ_J , /«/. V. s—Bi^ . 

;op , fut. V. ;o . 

teaOf^l 1 Vel kfiaOffl 1 C, 

vipSoc , nnrdus. 
u»a_o|_4«»)»l-j vapBoTTaj^u? , 

spica nardi. 
^n i.»»t^ vapBtvov (sXaiov) un- 

guontum nardo conllatum. 
v-^H-j vap/.Yi , torpedo ^;wm 

deciricvs (f/all. torpille). 
i*a-x>j|_) c'f >^a.^^Df\t nai^cissus. 

' f . , r ' * , . r s * r 

Lcoaa^L^I-j , ixoaa^Lf I-) , uaaaa..Lp et t^»LoLi|j vapOv]! , ferula ar- 
huscxda. 

jL^J inus. ; cfr. ar. tJ elatus 
est, apparuit m, et \j nmi- 
tius, it. /JJ scaturivit /b?zs 
absconditus. 

Pa. t-^ vaticinatus est, futu- 
rum annuntiavit. 

Ethpa. u^L/ , ar. tiiJ , vatici- 
natus est, officio prophetae 
functus est, prophetavit; nnq. 
instinctu diabolico prsedixit; 
seq. |(-oa_io falso propheta- 
vit ; c. ^ prophetavit de. 

|_Hj , heb. x-^r^j , ar. ^ , j)l. 

propheta, vates ; interpres 
Scripturae in ecclesiis', poeta. 

j^A» et \L.-^ prophetissa. 

6yl|l^j propheticc. 

** » 4 * . " p r* 

t\ .-^1 , jLa. .->! , pl. |La_<.:xi , 
vaticinium, prophetia, munus 
prophetae ; adv. jLa^ita pro- 
phetice, juxta prophetiam. 

lHL , pl. I ri^ j , f. \i . '^t , 
;j/. j^ r!->) propheticus. 

|i '.•\)b.M prophetise dono in- 
structus. 

ix_I|_Ila,j^_i prophetico affla- 
tu. 

I — al , pl. \-^i lens, lendes 
capitis. Oi^ 331 — N>^ s^"^.J , fut. i<5^<i-^ erupit, 
scaturivit ; emersit, germi- 
navit, prodiit ; cfr. >s^_aj et 
ar. 'fi^ et 'ji^ id. 

Ethpa. v»^jLf dimanavit. 

Aph. v^/ emanare, scaturire 
fecit, germinare fecit. Part. 
pass. v^ , ^csLi ; f. emph. 

J^^ emersio, emanatio, scate- 

bra. 
J.^^ surculus, germen ; sca- 

tebra, fons. 
) 1-1,4=^ derivativus ; gramm. 

non radicalis ; secmidarius, 

de pronomine, adjectivo, prce- 

positionibns et adverbiis. 
|es;^ai et ILo^ ut )-^^ • 
li—L arbor cui grana sunt 

nucleis cerasi similia ; ipsa 

grana. 
lUaj , ar. i-J , liquor ex dac- 

tjlis vel uvis passis para- 

tus. anima vigilans ; cfr. ar. ^ , 

engilavit. 
Aph. ov^/ movere fecit, exci- 

tavit. 
|(>v:u motio. I^J:^ «-.oyaj motio- 

nes seu cogitationes mentis. 

^jL&I— loiJiJ sensus animalis : 

vita sensitiva. 
loy-J^ motus, motio ; initium 

motus, motio ; germen. 
I— Ijo) ,-tJ motu praeditus, acti- 

vus. )lj&vaj \^ nomen actio- 

nis. 
a aJ Mercurius nom. pr. et 

planeta. 
ifai» et |fo_^ vermis species, 

polypodium vulgare ; it. pro- 

boscis, pro Ijai^j . O»-^ > , fut. ov— ^ et oi4_^ se 

movit ; emanavit, processit, 
ortus est ; trop. emcrsit, li- 
ber evasit ; i— ^ ov^ iu men- 
tem meam occurit. jLot^ ovaj 
gaudio motus est. Part. act. 
|o>_aj ; lov:^ V— 3 I * ° i i , fut. u.n -> ) et 

latravit. 
Aph. u^/ latrare fecit, ad la- 

trandum compulit. 
^LLi latratus. 
^laaj latrans, latrator. 
|LaI&:^ et )»-\v> latratus. u»-4^ , id. q. ^a^ , nauta. 
^^^ ^j nom. propr. Nabal ; it. 

ignavus ; stultus. 
Pa. "^^s^ V. denom., convitiis 

alieeit, contempsit. 
ji_^ et ii_3^j , /leb. sr: , nebel «au — 332 seu instrumentum musicum 
apud Hebrceos. 
\'<S=^> pallium Philosophorum ; 
cfr. ocvoi^oXri et ava(3XYiS6v . 

>X2lJ , fut. ^ , hcb.V^:i et 
ar. ^ , saliit, scaturivit 
aqua ; trop. erupit, repente 
apparuit ; c. "^ emanavit, or- 
tus est, prodiit, c. ^ ; adortus 
est, c. ^ . \-!L.io^y I— l^i^-a ^»»^ 
floruit tempore Grsecorum. 
Part. act. 'o!sL , |-va) . 

Ethpa. s^iVl scaturivit. 

Aph. -o. a/ seaturire fecit, 

erumpere fecit ; pullulare fe- 
cit, protulit ; evulgavit, ex- 
cogitavit doctrinus novas. 
oiAx ^ -o^l e suo penu con- 
finxit. ^-il|;l '»^^1 contentio- 
nes movit. 

«I — aj , ) v-\» , fons, scaturigo, 
caput fluvii. 

\-^ ortus, emanatio. 

|Lax2u 7lt |La I \-xio . 

wacvM , )-va::uo, pl. \j^a.z»i fonS, 

scaturigo, ar. ^ . «-—leL-ni 
)iooiL fontes abjssi. \La.:Ja \\fl 
|La_J*»/) mysteria salutis 
principium. 

jb^a^ td. 

\1j^2^ scaturire faciens; inven- 
tor hceresium. |Lo I \">>» et |LaiJaj6o« eflusio, 

emanatio, productio. 
IZoAj , cd. llaA» , ar. jL' , lotus, 

fructus loti. 

V— ^J , fid. ;_a» unguibus 

rimatus est, eruit, eflbdit ; 

cfr. ar. ys , elevavit, extulit. 

Part. act. ;aj , |^ . 
li—aj fissio ; fibrse palmarum ; 

juncus ; it. ut seq. 
\is^ unguis aduncus accipitris, 

etc. ; calcar galli. 
jja^ rostrum, proboscis. 
1^;^», pers. «aJ^y et ar. r<.i^, , 

aries castratus. 

%SL^2iLJ inflammavit. 
Ethpa. ^C-s^ll pass. ; arsit ; 

«A^iLLy |6svi.1,\ oyL iAscohibe 

iram tuam ne ardeat. 
j^j.^ ignis, flamma ; candela- 

brum ; cfr. ar. ^j-Vjn», lucerna. 
llib^i!^ igneus, flammeus. 
|_Aj__3a_j inflammatio ; trop. 

splendor. 
|i*;:ajLi8 urens, accendens. 
|Lo__iI;_:ajN»o adustio, inflam- 

matio. 

t*^ inm. ; cfr. ar. 'jLo , effbdit. 
l-jcJ , eflbssor sepulchrorum. 
\\,»lsL effossio sepulchrorum. !<^ 333 t^ ) — 'Jxi avis aquatica, otis. 
«^L^ , joers. <^i-^i epistola. O^^-J , fut. oft_^ et i^— ^ 
aruit, exsiccatus est ; cf?'. ar. 

Pa. *^>^> arefecit, exsiccavit. 

Pa7't. pass. o s^>o , |A,^ ; 

subst. paralyticus. 
Ethpa. «=«^L/ pass. 
Aph. ci^/ exsiccavit. 
^^s^ exsiccatio. 
i::!^ , heb.^z^i , Austrum, meri- 

dies. 
)_a-.^ siccus, aridus ; marci- 

dus. 
^*)a»^ sicce. 
|ii4^a)' exsiccatio ; ariditas. 
ILa—i.;^ laxitas membrorum 

ex morbo. 
)-i-t^v> exsiccans; siccus, ari- 

dus. 
ILdiA^so exsiccatio. 
)-j6^a.a^ muscum odoramen- 

tum. 

v^ , fut \.^ adduxit. 
Ethpe. ^>^^l pass. 

is^^ , fut. v>^ , imper. ^ , 
infin. »_^ , traxit, duxit ; 
metallum in laminas conver- tit ; adduxit, c. l<^; attra- 
xit ; subtraxit ; c. oviaj , nnq. 
absol. se subduxit ; tetendit 
orcum', se extendit; gramm. 
produxit litteram ; ^al'/ »-^ 
i.fia^^(y)A eos ad hseresim se- 
duxit. Ijfa* v.^moenia extulit. 
^[l—j ov— >4^ eia age ! camus ! 
Part. act. ^^, |C>^; (^aL 
\—=>i—a.^ >— 4i> (^quus citato 
cursu currens ad praelium; 
\>'y^\^ «^K^ ad exitum tra- 

hentes. Part. pass. « ..^, 

lC-.^ ; act. trahens. 

Ethpe. ^^\ pass. ; t)'op. pro- 
lixus fuit. 

Pa. v_4^ traxit ; flagellavit, 
percussit ; /ro/j. afHixit. j-.^ 
^<U^ )_k(i» yEgjptios pla- 
gis affecit Mojses. I^Z^ o»^ 
^ayo j graves ei poenas inflixit. 

Ethpa. K^L/ pass. |ooi v^^^iL/ 
i.»)o/ vi coactus crimen con- 
fessus est. 

Aph. v,4^/ attraxit ; fugit. 

lCv^ tractio ; plaga, flagellatio; 
tormentum, supplicium, poe- 
na ; flagellum, virga. 

|C>^ ductio, tractio, attractio. 

|Ja_^j ductor ; retinaculum 
jugi ; (jramm. ductor pro- 
nuntiationis seu lineola obU- 
que superposita ultimce lit- »K^ — 334 — ^ Urce quiescenti vocis, qnando 
ipsa vox itnmediate sequens 
qidescente incipit, ciijus lin- 
eolce finis est productio syl- 
labce, ex. : ^L^? «U filius 
regis. 

ILojo^' , 7it lC^ . 

|ja_^ , nl. Ua^ calix ; bacu- 
lus aduncus quo lusoria pila 
impellitur. 

|C*>^ dux, ductor. 

6^1 C.»^ tractu, tractione. 

|Lot«s^ prolongatio ; pertrac- 
tio. 

lC^^a' hjmni species, tractus. 

|C>^ flagellator ; scutica. 

pC^ flagellans, flagellator. 

JjC^^fcoo flagellis csesus. 

y 
Of«^^ , f>eb. n:3 , fut. o>_^ , 

illuxit sol, dies ; ivipers. Lov^ 
illucescit dies ; o»->^L> | ',\'-\ \ 
proximum est ut lux oriatur. 
Pa7^t. prces. ©^^ , |ov->^ ; 
^aia \MioL ow> illucescente 
feria quinta ; subst. lux imper- 
fecta, inde crepusculum, diei 
aurora, dilueulum ; Yesperae 
primse divini Officii, 
Aph. oi — ^^1' luxit ; usque ad 
auroram vigilavit, pernocta- 
vit. Part. prces. ov^, emph. 
jov^ . |oi >^ , spec. nsitat. in pl. 

lovZ^ , st. c. «-.ovZ^ , mane, 
diluculum ; it. initium diei ec- 
clesiastici incipiens post solis 
occasrim diei prcec. {id. ac 
\»m\) ; )^^ v^ i^ovZ^ illuces- 
cente Dominica seu Vesperae 
Dominicae. |«n_Z^ u_l3)J sub 
auroram. 

|o»^^a_j aurora, diluculum ; 
lov^oj «.asos Lucifer stella. 

^lov^^aj matutinus. 

^4^a^ flagellum. 

^lguaa^ veru intortum. 

^^v^— J , f\(t. '^a^ recessit, 
fugit ; cfr. ar. jiJ , citius 
abiit. 

Pa. V^J id. 

Aph. V^/ abstersit, mundavit; 
cfr. ar. j^' abstersit scriptu- 
ram ; it. Aph. v. '^^s^. P<irt. 
act. V^ , il^ ; trop. jL^ 
tyojl^s^ joot muros destruebat. 

H..^ spurcus, immundus ; cfr. 
ar. j^ , corruptus est, et jiJ 
illegitimus filius. |L ^ immundities. £1^ , emph. I^X^ et |fc^>^ , 
pl. jjZ^ , heb. >;^ , ar. j^ij , 
falx. 

'Ss^ , fut. 'Ay^ consedit. ^ 335 — ^ ^v^ locus depressus ; cfr. \ls^ , 

tolmud. "p3 et ar. ^i; ; it. 

foramen, 

y 
\,^^^ , fut. ;>^ prolongatus 

est, protractus est, duravit ; 
cfr. ar. ^ , traxit, prolon- 
gatus est ; n_I|^dJ> Jiaa y^/ 
looi ; — ^ temporis successu 
continuo; it. ar. 'j^.^ , dolavit, 
fabricavit ; trop. confinxit. 
Part. pass. act. J-^^ , lt>;^ ; 
subst. tornator, faber. Pa. ^-<^ fabrefecit, dolavit, asciavit ; t7'op. correxit, re- 
pressit. 
Aph. '^l prolongarit, protra- 
xit ; seq. \L^S—1 prolonga- 
vit dies suos, inde abs. diu 
vixit ; seq. \Loi vel Ua» lon- 
ganimem, patientem se pr^e- 
buit ; dilationem, moram con- 
cessit, c. "^ , vd ^ pers. aut 
etiam absol. ; it. ut Pe. pro- 
longatus est, duravit, mora- 
tus est ; exspectavit, perse- 
veravit; commoratus est. ;^/ 
|La_A»i» ovloj perseveravit in 
oratione. Part. act. et pass. 

''' 7 ri'' I»'' y 

^ •• — ^ i'd i-^\=o , iv^ , f 

I ewph. IL;^ ; subst. in st. c. 

r f. cum jlo^patientia, longani- 

' mitas ; adverb. c. «.» patienter. I^ patientia. 

li_^a — » spatium, diuturnitas 

Ijl^ Ijs^aj jB^ post longum 

tempoyns spatium ; adverb. c. 

o , "^ , ^ M , nnq. absol. 

s. prcep., diu, a longo tem- 

pore ; it. \i — ^n iN sero ; 

raro. 
Ija^ secans, dolator. 
;*^i , IVn^ longus, diutur- 

nus; tardus; seq. jloj patiens, 

longanimis. l-^ft.Nv ;*^ seter- 

nus. l^soal i-.^.s5^ longsevi ho- 

mines. \\.%-^ It^jo/ "^'ise lon- 

ginquse. ij— ^ Ija— > lentus 

ignis. 
^—Ilts^ patienter, diu. "^ja^ 

^—Ilts^ multum defatigatus 

est. 
|LoV *>^ diuturnitas ; LoCs^ 

|e« ioS__I longitudo dierum. 

\-Lo'^ Lo;-.^ patientia, per- 

severantia. 
^^^J , Ik^J , ar. ^^ , lignarius 

faber. 
|LoJ >^ ars fabri lignarii, fa- 

brica. 
Cul^ secundum artem fabri. 
I '; ^"^ , nr. j2 , passer do- 

mesticus. 
JjV^ patiens. 
ILa—j^^i patientia ; dilatio, 

mora ; cfr. Aph. >»-J — 336 — ^M )a,^ii teges, umbraculum sto- 
reis confectum in pa7'vis na- 
viculis, ar. jj^i ligneis tabu- 
lis fabricatus locus. 

)<— J , fut. ]l — i-j*, stillavit, 
eflluxit, cfr. ar. jj^ humi- 
dus fuit, et jj5 ros ; erupit ; 
prominuit, protumuit, ar. l3 
id. Part. prces. \l-°i , ^_Iv— » ; 
tumidus. 

Pa. L.^^ erumpere fecit, com- 
movit ; aspersit. Part. act. 

\l 1» , |_I»_1« , Pfirt. pass. 

o^^jiao , ^♦.iso erumpens, pro- 
siliens ; adj. vagabundus, cfr. 
heb. nnj erravit. 

^I J et \V,^ prominentia, tumor, 
pustula ; eruptio. 

ILalCj id. ; lisemorrhoides. 

^.j , fut. V— A-j abominatus 
est, abhorruit, c. ^ ; «niaj L»j 
fastidivit anima ejus, inde 
impcrs. «^ , J^ Lj_) , abhor- 
rui, abhorruisti, etc, fut. ♦jL 
sJL abhorreo ; cfr. ♦.-j ; it. va- 
cillavit: ^.ojl y*/ o».)o a-i.j' tre- 
muerunt et vacillaverunt ut 
ebrii. \Lil. ^Ja v-j e somno 
excitatus est. Part. act. 
prms. |^j,>_Iv_J; looi Uw 
^-so o;:^. abhorrebat. Part. pass. y*U , \Ut> , abominan- 

dus, horrendus, immmidus, 

turpis : U-> v»w male olens. 

|Li_l.w |fc>-2Cs^io cibi impuri, 

vetiti, 
Ethpe. yM. ct ♦jL/ contamma- 

tus est ; abhorruit. 
Pa. )C-» ut Pe. ; abominabilem 

reddidit. 
Ethpa. )^i»L/ horrori factus 

est ; abhorruit. 
Aph. J\ excitavit, abegit ; cfr. 

^/ , s, «_J ; nauseam movit ; 

abhorruit. Part. act. y^ , 

l^iio . Part. pass. ♦li , |C— li ; 

abominationi habitus ; subst. 

abominatio. 
Ethpalp., v.'».jL/abominatus est. 
|Lv » abominatio ; fastidium, 

odium. 
lClvJ ut |C^«I millepeda. 
til\l»li turpiter. 
\ |Lot»vJ , pl. |Lo»..^j abominatio, 

turpitudo, sordes ; flagitium, 

vitia. 
|La_*tJ.M et |L&iI«^M concitatio, 

exaofitatio. ^^♦—J , fut. '^oC» commovit, 

excitavit. 
IJCj commotio ; it. ut seq. 
\i'^ '^) mus campestris ; mille- 

peda ; cfr. jj^j) . I 

1 |ov» 337 — low jj«j liaustus ; cfr. ^^^^ . 
jjja»' commotio. 

jJ«jio vectis qua porta movetur; 
repagulum portse ; cfr. iJ^ . 

^t— J , fut. f^ et »o^', imper. 

jot» , vovit ; cfr. heb. "i"i3 et 
ar. joJ vovit , »m et it3 con- 
secratio nazaraei ; it. fluxit, 

se profudit ; cfr. j^ j et 

ar. jjj . Part. pass. i—^t-i , 
lt»w voto promissus, devotus. 
ov-ii> |ooi ; — ,t-i !>*— » votum 
voverat ; cfr. n^iTa nazarseus, 
Deo consecratus. 

Ethpe. jl— jL/ votus est, voto 
oblatus est. 

»»j , Ijvi ,7)/. IJw votum; mune- 
ra ex voto data ; eleemosjna ; 
fluxus aquarum. |)v_j ;_3 
filius voto oblatus. 

1)^ et ILo;-^ profusio, fluxus, 
torrens. 

) — ijvjftwJo vovendus, votiva 
res. 

t^ , I j*i« afflictus, vexatus. 

Joi_j , /iei, Mn: , fut. \&\—u ge- 

muit. 
|ov» fut. apocop. V. looi . 
ta» jov^olov» e^ i«(»^o|»vJ v£w7epo$, 
■ juvenis, adolescentulus. 
«ft-^o|o>j vsoTYj; , juveusnt. ||._i^o|ow v£0[xv]via , neomema 

se?« mensis initium. 
J^aZIsolop vsocpuTa , plantatio- 

nes ; trop. neophji;i. 
i«ft-.j|ovJ vsavt^ , juvencula. 

S^pM , /"^'^. v<s^o<^ gemuit; 

rugiit. Part. prces. \^v\ j , 

[^ovj ; cfr. heh. nriD lamenta- 
tus est, et ar. ^y anhela- vit et o*' rudivit. Ethpa. s^ovjL/ id. 
14^ ov» gemitus, rugitus. 
^_4^o>j et |_^oow gemens, ru- 

giens. 
1.40, oj' , id. q. |4^^j . 
i.^oia) vox pers.^ cicer. 

r 
lo^— J , fut. (ovu et lov— » exa- 

gitavit, conturbavit ; cfr. ar. 

'j^ percussit; exsiluit; it. obs- 

trepuit. 
Pa. lov' striduit. 
Ethpa. iovjL/ commotus est. 
li«>vJ commotio, strepitus, fre- 

mitus ; stridor, equorxnn hin- 

nitus. 
||0)aj id.\ jfotaj) )loj procello- 

sus ventus. 

)_J|OvIM , f. I^— -jfovJLiO, it. pfoUM 

commovens, strepitum pro- 
ducens, procellosus ventus. 
|La) foviao , ut ||ovi . 22 338 — »OW altius ingemuit, cfr. ar. '^4^ 
et '>J , it. heb. cns et Dna , 
rugiit, fremuit, ululavit ; t7'op. 
dure increpavit, cfr. ar. '^ , 
camelos clamore excitavit. 

Pa. )Ooyi id. 

Ethpa. yo^ll rugiit, fremuit. 

^iovj rugitus, fremitus. 

jlaooovi gemitus. 

|esso<»j , e^ in poesi |6oo»)j , st. 
c. fc^ioj , pl. I^l-^og rugitus, 
fremitus, ululatus, gemitus ; 

„ » » i r * 

C. ajf. O)6«A0OVl , ^ooi^soov» . 

pioo^ rugiens ; gemebundus. 
^oioj , 7it l^aoog • 
^i4o>jiao gemebundus. 
I^ov crocodilus. 

u»ovJ inns.; cfr. ar. ^^ et 'jj^i 

momordit serpens, it. ians 

serpens. 
\aaoM morsus. 
jL-Sovi vsfpsX*/] , nubes ; argen- 

tum vivum apnd alchim. 
^oi^ovi vs^psXiov , nubecula. 
u»o;^ovJ , pl. i^ot^ow vz'^j>o<; , 

ren. 
«xft.^t3ov-j ve^pTTTi; , renum 

morbus. 
woao^fiovj vExpo^ , mortuus. ^OV-J , fut. tovu , imp. jov-i 
illuxit, fulsit; mane fuit ; ar- 
sit ; trop. illuminatus est 
vera fide. Part. prces. >ov-j , 
jjovj ; y=>*^ j— »ov-j) |ev^*3 
die sabbati in dominicam ver- 
gente seu in primis vesperis 
diei dominicse ; cfr. heb. 
'nna , et ar. jip dies, it. cfr. 
I^J ignis. 

Ethpe. ioviL/ illuminatus est. 

Pa. fov*» illuminavit, illustra- 
vit ; elucidavit, explanavit ; 
ornavit ; tt. denom. a | joi — » 
fluxit. 

Ethpa. fW pass.; trop. Fide 
vel Baptismo insignitus est 

Aph. 'foyi] illuxit, fulsit, splen- 
duit ; accendit luminaria ; il- 
luminavit, elucidavit. jov — »/ 
uiLs/ y—ltJiia splendere fac 
vultum ttcum super sanctua- 
rium tuum : benigno vultu 
respice eum. 

Ettaph. '^^ »LLf illuminatus 

est. 

>o«>vJ et joiaj , emph. Ijoov— j ct 
usitat. I^oia — j^ , lux, lumen, 
luminare ; trop. splendor, il- 
luminatio ; ingenium, doctri- 
na ; ^dta, ornamentum ; suc- 
cessus, felicitas. |>oio_» n ^ ♦ OVJ — 339 — filii lucis : Justi. cCij» |— o? 

1^010 j* spiritus lucidi seu 

.Yngeli. |)oiaj> \Ls!i Sabbatum 
Sanctum. Ijoia — » o — ao—s 
stella lu minis : Yenus ; |j|— ^ 
Ijoift— j) et abs. IJoia) Epipha- 
nise festum. 

IjocHJ fulgens, splendens. 

ILojoc^ splendor. 

;*©v» , l;-ovJ , f. empli. |L;_-.o>_j 
splendidus, lucidus ; fulgens ; 
trop. illuminatus mente, per- 
spicuus, doctus ; clara res ; 
subst. lux, lumen ; luminare, 
candela, stella ; orbis ; in f. 
emph. ignis. (»3o»;Aa ; — .ov-i 
Tultu renidens. 

e^|t.oo lucide, clare, manifeste. 

|LoC — .ov-j splendor, claritas, 
illuminatio ; trop. perspicaci- 
tas, intelligentia ; it. Cel- 
situdo, Sublimitas, titulus ho- 
noris. 

ILoj jov dilucidatio. 

Pjoidj' splendidus. 

ioiai , 1)011« illuminatio; decla- 
ratio, interpretatio ; commen- 
tarius, scholia. 

♦ow , ]^oyi m., ar. j^ et J^^ heb. 
"r^z.pl. ^ofov, |Lo)ovflumen; 
U^ iow lachrjma^. ^joj N-^, 

,,'»S r » , ,' ' r r r > 

^Lo)Oi — I N^ et ILoJoi I N— ^«M 

Mesopotamia. pojow dimin., rivulus. 

^)ovJ fluyiatilis, flumineus ; ad 

Mesopotamiam pertiaens, me- 

sopotamiensis. 
|_j jovJL» exponens, dilucidans ; 

commentator. 
^)ov— li , (jjov— li illuminans, 

illuminator ; lucidus ; subst. 

fenestra igaU. lucarne). 
ILaijou» et ILd^jouM illumina- 

tio ; explicatio ; trop. Bap- 

tismus. 
pjov^jo illuminatus. 
|La — )" jojfisi illuminatio ; trop. 

Baptismus. 
\koj arum, dracunculus herba 

[gall. estragon). 

v^J , fut. (^ojj circumcidit ; 

cfr ar. vfj pellem detraxit. 
Aph. v^ .*>] id. Part. pass. 

U^ • 

^_^^ , |La_,^Iao et |La_I^» 

circumcisio. 

v^a_) a gr(Bco vicjXYsto , nau- 

frairio submersit. Part. act. 

v^oiso , ^^o—jLso . Part. pass. 

v^aiso , l4^aiso ; naufragus. 
Ethpja. v^a — jL/ naufragium 

passus est ; fluctibus exagi- 

tatus est. 
)s^a_j et |>^oa_j naufragus. lai — 340 ^^ooj yccoccyioc , naufragium, 
cfr. ar. x^y procella ; trop. 
periculum, calamitas ; cru- 
ciatus. 

\ — «L^^w et ) — i*4^|L3i, pl. 
\ «ir.>4^a-j naufragus ; morti 
proximus ; 'pl. naufragium, 
navis fractse reliquise. 

ILa^alao naufragium. 

^J , heb. "iis , ar. 'si et jj , 
fut. ycM , commotus est, ex- 
citatus est, se movit ; tre- 
muit sub flatu venti arbor, 
e^c.,oscillavit,vacillavit; pal- 
pitavit cor ; jactata est na- 
vis,^ etc. ; circumvagatus est ; 
trepidavit, horruit ; aufugit ; 
cfr. ^j . of^aof ^ v-J exsiluit 
e suo loco. Part. prces. >I_j , 
\U> . 

Ethpa. )o_jL/ commotus est. 

Aph. ^\l commovit, agitavit, 
movit caput, etc ; excitavit, 
terruit, tremere fecit. 

Ethpalp. vjJl/ commotus est. 

lya) et l^ motio, motus; com- 
motio; terramotus; trop. |C1» 
Jj-j) motio capitis: ludibrium, 
irrisio. 

Iw>a» motus ; terrsemotus. 
^' 

JQ— J , /""^. laij calcitravit. |(ftj et ifoft) calcitratio ; demen- 

tia. 
|fa_j calcitrans ; demens, dse- 

moniacus. -J , fut. t-MO. quievit ; 
cessavit, desiit ; cfr. heb. ms 
id.,et ar. ^Oi commoratus est. 
Part. prces. ^\-j , | — 1-J , 
Part. proet. w.*--j , U--J ; (^dj. usurp. quietus, mitis, placi- 

dus ; gratus ; ) ^J \-^ 

mare tranquillum ; gramm. 
lenis littera. ^ — sfi^ (x_l.-o 
mulier beate quiescens in 
Domino. \ •.°\> 1*1-0 quietus 
quoad animam : defunctus. 

Ethpe. <.** /illl , et minus recte 
u.— oL/ , requievit ; subsedit, 
cessavit ira ; c. ^ — i , insti- 
tit, incubuit in aliquem ma- 
lum ; confisus est in opibus ; 
c. ^ , liberatus est, destitit 
a re ; c. o acquievit, oblec- 
tatus est, fruitus est ; trop. 
mortuus est. 

Pa. <^ Lj requiescere fecit, 

pacavit. 

Aph. CM_J]' rcquiem dedit, re- 
quiescere fecit; deposuit onus, 
arma ; quietum, contentum 
reddidit, placavit, satisfecit ; 
placuit, coluit c. acc. vel '^ 341 pers. ; c. ^^ pers. imposuit, 
oneravit ; intrans. contentus 
fuit ; se complacuit. Part. 
act. i-u^iM , [u .110 ; . .11 .110 
|o,2Li) vacantes Deo : monachi. 
Pai^t. pass. quietus, pacate vivens, con- 
tentus; c. o, fruens; grata m; 
trop., defunctus. |ooi <.. ^io 
volebat. b^Lly» J , p7'o \1jj>o J 
Co/ , si tibi placet. |ooi «-.Jao jj 
noluit. tu — uo^ ^vM yOoiA «^ 
quod ipsi placebat eis prse- 
cipiens. 

u.aj , ^laji quies, tranquillitas ; 
locus quietis. 

t-.L , \Lli quies, tranquillitas ; 
cessatio, allevatio oneris ; 
placatio, satisfactio, placi- 
tum ; oblectamentum, suavi- 
tas, voluptas ; | ^N-w^ ov^_L 
benevolentia regis seu rex be- 
nevolus; adv. v^^Iia quiete ; 
sine labore. | -'- - 'y |; -s^ , 
homo pacificus. |__LL tJi J 
y^ si tibi placet, sodes. 

^«U-j tranquille, quiete ; leni- 
ter, facile ; paulatim. 

a**-o , ILo^l-o quies, tranquilli- 
tas ; suavitas, mansuetudo ; 
Serenitas, titulns honoris ; 
adverb. c. o , benigne. 

requies, pax ; vacatio, otium, c. svff. ^L. ^ooifc. — M.*j etc, trop. obitus 
prces. Beatorum\ otiumChris- 
ti seu octava Paschatis, festa 
Paschalia ; agape pro requie 
defunctorum; cfr.neo- ar.x^\j 
edulia a sacerdote benedicta 
et fidelibus distributa pi^o 
pace defuncti. 

\Llol requies, pacatio. 

ILn.liio benevolentia, benepla- 
citum. 

) — I.'. .im requiescere faciens, 
satisfaciens ; ministrans, mi- 
nister, cultor ; asceta, mona- 
chus ; accentus nomen quo 
tristis animi sensus exprime- 
batur. 

|La_Ll_a»o , pl. ILni.". .tio satis- 

factio ; ministerium, obse- 
quium ; it. motus m metro 
poetico. 

)1I.°. .tio ministerialis. 

|t/. *)lt>M quiete fruens. 

ILoIUl^m requies. 

1-4*-' ' 4*' 1 o^oP > "*»ai°^ 

vauTY)c , nauta. 
14«" voTia , humiditas. 
u»a_4(i_j voTO^ , notus austri 

ventus. 
iMa— If^ej et lJ-4*^ vox lat., ^OJ — 342 — notarius, scriba publicus. 
^g.^jLftaj' ava)^(opY)TiQ5 , anacho- 

reta. 
ILo^-t-^*" vita anachoretica. 

•"^^; — . , JJ<J , ar. jy , jugum 

textoris ; tela aranece. "^a—j 

[111 vita3 textura. 
jli2:Lfluji textorius. 
iij et jJ|» incubo. 
Pa. '^a-j denom., afliixit, exa- 

gitavit, excruciavit. Part. 

pass. ■^ojiao , jjaiao , /. emph. 

]L.\a Ixt graviter segrotans. 
Ethpa. ^UjI] pass.', ^o-jLL/ 

poijaia morbo laboravit. 
jjoa) morbus continuus, diutur- 

nus ; miseria. 

|La-^a-j id. 

|La_^a— lao et |Lal:lajL» morbuS 

diuturnus ; infirmitas. 

lliLa—jiCv» excrucians. 

9 
I^J , heb. ci: , ar. >ij , fut. 

y^a-li dormivit. Part. pras. 

»1—», N^ • 

Pa. ;>oa)i dormire fecit, sopivit. 
Aph. ^/ id. 

^aj emph. \LiacL> , pl. |£^_Ma_j 

somnus, dormitio. 
\y»Q^ dormiens. 
piXioaj somno mersus. 

|_4oaj , o_boaj et \mo^ f., pl. \Me!i et i^aioj vo[j.ir] , pastio, 
pabulum, pascua ; ulcus ; it. 
vopio? distributio ; fines ; pos- 
sessio, usufructus ; uJoaj ^l 
serpsit ulcus, trop. se exten- 
dit res ; ^— >Iwt ><« van t dis- 
tributio aquae; inpl. ^.\»a i 
vou[X[a.o? , nummus. 

^o^aj' et [oJoaj vo[j.tx6$ , lcgis- 
peritus ; scriba. 

^laJoaJ ad scribam vel ejus of- 
ficium spectans. 

ILa.. a.4aj legisperiti officium ; 
actorum publicorum scriptio. 

jLUooj v£0[x-/)via , novilunium. 

fl—asoo—j et |a_4aoa»' VL»[X(paCa, 

lotus , nymphaea [gall. nenu- 
far). 
^ov-aoa—i', vox lat., immerus, 
turma militaris. 

|_jaj , pl. yjoly et [teli , piscis, 

cete ; it. in pl. signum Zodia- 
ci ; cfr. ar, oCa; , oj id. 

p»ajaj dimin., pisciculus. 

La»)jaj e^ ^ajoj Nonse seu 5^ aut 

!"■ dies mensis romani. 

P 
t CY>,— » , fut. laoa-li , tremuit ; 

cfr. ar. i^\j motus est. 
Pa. uBBo-j lucrari fecit, acqui- 
rere fecit ; cfr. ar. ji^ pro- 
curavit. i3aj 343 >aj ILouiop tremor. 

ploj v«6? , templum, sanctua- 
rium ; spatium interius tem- 
pli [gall. nef ) ; arca seu capsa 
reliquiarum Martyrum ; it. 
palatium ; camera sepulchra- 
lis, coemeterium, ar. ^jjU . 

uM&ttkOj VQGo;, , morbus. 

If^atoj aroma ; palma prsecox ; 
it. ut |>;_coa_io , pers. jjjj , 
initium anni apucl Persas. 

''^^ .>;iLa^ et ^|>;_aoaj nomen 

primae Dominicse sestatis quse 
septima est post Pentecosten ; 
anni Persici initium. 

^(!aBa) aroma, thus. 

v>._j , fiit. ^a—L tremuit ; cfr. 

heb. "13 et ar. sU nutavit, lib- 

ravit. 
\-Z pectus. 

^ t , fut. t3aij inclinavit 
se ; t7'op. operam navavit ; 
cfr. heb. £i: , sursum et deor- 
sum agitavit, et ar. 3u , in- 
cubuit operi. 

Ethpe. iA—.jLL]' agitatus est, 
\ jactatus est. 
I Ethpa. LaLjLf se inclinavit. 

Aph. iaJ/ inclinavit, admovit ; 
vibravit, concussit ; it. pler. c. 
Iv*|a,manu annuit; c. "^rei, minatus est. yoo^^yyo/ . - "> *n 

oraria sua agitantes. 
poj inclinatio, motus ; motus 
manus, signum ; it. finis, cfr. 

\kli inclinatio. 

l—lsaj cessans, v. s. \^ . 

ILal^iso vibratio, nutus. 

laj , fut. «au prodiit germen, 

planta ; cfr. ar. ^y, germi- 

navit planta. 
I '. oj eruptio germinis ; germen. 
u»a — a:^^_^a..oa_j vu/,i:a>.a)tj> , 

luscitiosus. 
jlaat uncia, v. i^iol . 
IV^oj vauxXYipo? , nauclerus ; 

navis rector. 

9Cu~> , fut. jou excitatus est; 

fugit, aufugit, abhorruit a ; 

cfr. ar. /u et 'JC> expa^it. 

Part. prces. «oj , nnq. jp . 
Ijoj fuga ; equi fugacis pavor. 

^a-J , IVa-j' f. , pl. |Lo5a_j' 

ignis ; rogus, caminus ignis ; 
cfr. >ov_j et ar. j\5 illuxit, 
it. -13 , -i"i: lucerna, et "iix 
luxit. Ifai ^_o pjreus. t-JLia 
Ijoj filii ignis: Angeli. |>a_j 
^»;!) acies gladii. 
pojaj et ^o^a) dim., igniculus. LdJ 344 >>-^ Pa. ;— 1j V. denom., ignem ac- 

cendit. 
Ethpa. iajLf et C^^l\ accensus 

est, iiluminatus est. 
^ja_j, J-J>a_j igneus ; igneo 

lumini similis ; pl. | — if o-j 

piper album. 
ILajjaj ignea substantia. 
>lj)aj igneus; apud geometras, 

conus. 
ILoIjjaj natura ignea. 
I^aj speculum. 
jLja? et \Woj , ar. y^ , flos; foe- 

num.; it. linimentum depila- 

torium ex calce et orsenico 

confectum, ar. Sjji . 
I^ , emph. |L;iso, ar. cj{ua , st. 

c. L;iao , pl. IL^ lychnuchus, 

candelabrum ; turris alta in 

templis Moslemorum [galL 

minaret). 
I^luo candelabrum. 
ILojt^Csi splendor igneus. 

^loj , id. q. p»ai , pl. I^lloj , ca- 
pulus, loculus; it., pro |__kaj , 
anima. 

t)|_ia_j , pers. - ar. jpit^y , sal 
ammoniacum. 

ILaj impersonaliter adhibitnm : 
u — ^ |La_j me tsedet, mihi 
displicet ; cfr. ar. J\:> aufugit. 

|6y.aj, heb. ms , tugurium. statio |6mi_) , id. q. |&o»_j . 

;►' 
"^kJL-J , fnt. ■^oM se inclina- 

vit ; descendit, prsepondera- 
vit libra, etc. ; cfr. ar. Sy 
descendit, et heb. bT3 diffluxit, 
demisit. 

Pa. ^M inclinavit, propendere 
fecit ; adduxit, impulit ; it. 
fut. Aph. verbi "*^j' . 

jjp inclinatio staterce, prsepon- 
deratio mensurce. JJ 
eodem gradu, sequalis. 

jjfaj inclinatio, oscillatio 

jjps dignitas, gradus ; 
lunce ; cfr. ar. J^ et 

^2L»jLso inclinare faciens. 

\Lp , pl leCjp seria, dolium. 

^JL-J , heb. ^t3 , fut. >Mj' se- 
posuit ab usu profano, di- 
vino cultui consecravit, i^ide 
continentiam coluit ; it. pler. 
seq. ^laj se abstinuit a, c. ^ 
rei ; monachum se fecit ; cfr. 
jj^ . Part. act. >m , IjM.* • 
Part. pass. ;-p separatus ; 
inde nazarseus ; abstinens, 
castus ; asceta, monachus. 

Ethpe. n 'L/ se separavit, 

se continuit, nazarseum se 
fecit ; abstinuit. 

Pa. >MJ abstinere fecit ; con- il «^—J — 345 — tinentife vel relig-ioni ali- 

quem consecrayit. 
Ethpa. f mL/ se abstinuit ; na- 

zarseum se fecit. 
|I»ojj continentia. 
^ *»\i—t*\—i continenter, more 

ascetarum. 
|Loj-.M status nazarsei, conti- 

nentia, vita ascetica, mona- 

chalis. 
IJM acinaces ; cfr. I^t . ar. ij^j , fut. oa — >^ 

languit, macilentusfuit.jPor^, 

prces. la — Lj . Pa7i. prcet. 

h.r.i macer, languidus. 
Ethpe. iiwjL/ macer fuit, ma- 

cilentus factus est. 
Pa. ca.lj emaciavit, 
|a^ macies ; scabies. 
v r > ..I , \. ^..) macer, tenuis, 

squalidus. 
ILatwj macieg, squalor. 
y^ macer. 
taa^ , |_aaMj macer, tenuis ; 

squalidus. 

|La3a«<j ut |l «->... . 

ILa a . ..j macies. ^4«i**j e^ \'\(^*>\y> stertens. 

^^**J , fut. '^a — .L*, imp. 

"^A^ et ^ttilj cribravit; effu- 

dit ; cfr. ar. jij cribravit et 

effudit aquas nubes. 
Ethpe. "^Ll pass. 
Pa. "^ ut Pe. 
jLl) cribratio ; effusio, fluxus. 
(Uj , st. c. 'W) , heb. "pna , tor- 

rens ; vallis. 
|^ \ .l v , I^Aa^ , |1m.xm et li^ , 

pl. Ua^ , ar. jlj^ , cribrum. i^— j , fitt. tgcL» stertuit ; cfr. 

ar. W id. 
vgJ.^ id. 
\^Li rhoncus. fi-oo J m?/.«. ; (■/>', flr. ^^j an- 

helavit. 
Pa. y« — M_j anlielitum alicui 

reduxit, inde vivificavit, re- 

suscitavit. 
Ethpa. y^ T. Il/ resuscitatus 

est, revixit ; excitatus est 

e somno. 
Aph. y^l resuscitavit. 
I^io*..) suscitatio, resurrectio. 
^salaj resurrectio ; trop. resti- 

tutio in primo statu. 
\LiaLa.) et ILaialoj resurrectio. 
litMj et Jsa^ , ar. j^ , avis an- 

seri similis, phoenicopterus 

{gall. flamant). 
^ ■ \n .. i:i o . ) 1^0 «110 , f. emph. 

Iis.ivi^lv» suscitator. 346 — fiwuJ ILaivi.iiio et |Laiaft*>ifcoo resusci- 

tatio. 
\LJLIt , ar. f^ , isthmus gut- 

turis [gall. oesophage). 
\1AaL morbus in gutture. 
^I..li>.'i morbo gutturis aifectus. >P> «» > inus. ; cfr. 

s. \k^ , et ar. ^J tenuis, levis 

fuit. 
Pa. lSlIj debilitavit,humiliavit. 
Aph. iSL_l)j' discalceatus est ; 

fatigavit, fessum reddidit. 
ILo^^ discalceatio. 
lala^ id. 
y 

stertuit. 

I^j rhoncus. 

|L;laj nares. 

S^JLi , "pl. ^JiJLi et li_l) , chald 
Diinj , ar. jid^, nares, nasus, 
tabula lignea. ^oi^lt ^f. 1 i 
aurea rostra candelabri. 

uiu*J , /"//^. cj.a_*i.) mussita- 

vit ; divinavit ; cfr. heb. uins , 
auguria cepit, et ar. ^j si- 
nistri ominis fuit. Part. act. 
"-^ , I— Lli ; subst. hariolus. 

Pa. wk^ id. 

Ethpa. i*1jL/ incantatus est ; 
ominatus est. M^ et ^a^ divinatio ; incan- 
tatio, omen, augurium. 
-li , ar. '^\^ , heb. ntijn; , ses. 
sereus ; faber ferrarius. 
\11j hariolus ; faber ferrarius. 
hariolus. |Lni>».iv> augurium. 

I; .>..*! , pe)'s. J2^iJ, venatio, 

prseda venatica ; strages, cse- 

des ; venator ; strenuus. 
ILoV.1*..! venatio ; strenuitas. 
^l; .>..*! et )-Jl;_-Ui venator, 

bellator ; fortis, strenuus. 
ti^\.'>LyJi^i fortiter. 
ILaj^L;^^**) venatio ; strenuitas, 

fortitudo. 

J^w **J , heb. rn: , fut. la^ , 
imper. La—1 , descendit, de- 
lapsus est ; it. ©>i t^ descen- 
dit ; profectus est, perrexit 
ad aliquem, ad locum, c. "^ , 
Loli». ue/ ^ l^l^; incursionem 
fecit, c. "^ vcl ^; ortus est, 
c. ^ . Part. prces. ^U , \iJ> , 
I; °> V i-.6>L*j descendentes in 
pulverem : mortales. C.LJL.J 
)_j3a_^ mortui. ^io* i^^Imj in 
mare descendentes : navigan- 
tes. 

Ethpe. tslill se demisit. 

Pa. ^wIj descendere fecit ; de- — 347 i^ duxit ; t7'op. humiliaTit ; de- 

misit. Part. 1^—1» ; gramm. 

uomen puncti seu accentus 

tristitise infim litteras in- 

sc7'ipti, ex. : ^jso . 
Ethpa. ^ IjL/ demissus est ; 

ti^op. se demisit, se humi- 

liavit. 
Aph. bLl descendere fecit, de- 

duxit ; depressit, deposuit, di- 

mo^it ; trop. humiliavit, de- 

misit. Part. fc. 1m , nnq. 

tiL\ia ,f. \L^ ; snbst. V. infra. 
\LLj descensus. 
\LJj c, pl. \LLL vestis talaris, 

pallium, vestimentum, tegu- | 

mentum, stratum. 
ILoJj descendens. ! 

c-^ , \LJZ descendens ; tr^op. 

degener, vilis. 
|Lotyi»j descensus ; trop. humi- 

litas, vilitas. 
)&> *. •« descensus, defiuxus; 

progenies, posteri ; mucus na- 

rium. 
|LfcJ»i , j)l- \lLL^ descensus, 

illapsus ; profectio, incui*sio ; 

depressio ; fundus, prsecipi- 

tium. 
)_j£s — ^ descendere faciens, 

deprimens ; subst. descensus; 

ductus aquarum. 
ILofcuoo descensus. ILajfcwJiiso humiliatio. 

)jb^&2io descendens. 

6<I)jfc«-j^i hunuliter. 

ILa_j^*.jC<j« depressio, humUia- 
tio ; submissio, obsequium 
{gall. condescendance). 

l—ioot— j , pl. \—»ot>,—^ , chald. 

x^ainnj , pistor, coquus. 
Pa. ycL-Jj V. denom., panem 

coxit. 
|Laaoo&-*j ars pistoris. 
Ijo^ -j malleus, pilum ; cfr. 

jL_^>»l , fnf. I— |aj , humidus 

fuit ; cfr. ar. ^jJ id. 
)lgo humor, humiditas. 
1-4 a—J et I— l^a^ id. ; cfr. etiam 

voTta . 
\la^ humidus. 
ILo^ humiditas ; libido. 
\11^ humiditas. 
Ifov^ lumbricus, vermis. 

WK». ,^wJ , fuf. i*_6^ fulsit. 

Pa)'t. prces. <^-^ , \ » ().» ; 

subst. fulgor. 
Pa. ci-gui id. 

Ethpa. <-«^Lf illuminatus est. 
[L^ , \L^ ct [L^ fulgor, irra- 

diatio. ^ — 348 ^^ HcL^ vel ^4*4^ sordidus ; seg- 

nis, 
ILalo^."» foeditas, sordes. 
|La|^ pigritia, ignavia. 

"^^.Aj , fiif. \(.a|J gravis, 
ponderosus fuit ; prseponde- 
ravit, se inclinavit ; it. hau- 
sit aqitam ; cfr. heb. V::3 , 
sustulit, portavit, et JiJ ex- 
hausit. 
Ethpe. "^L/ gravis fuit. 
Pa. '^^^^ ingravavit. 
Ethpa. ^^-goL/ dubius hsesit ; 

it. humectatus est. 
jigui vel \\ {>' pondus ; cfr. ar. 

j%ij mensura vinaria. 
ji4> effusio aquae super totum 

corpus [gall. douche). 
yo^j hauriens ; it. vel jja— §^» 

humidus. 
^Ku.^ graviter ; dubie. 
ii^aj pondus ; dubium. 
|Lo_:1q4>j offusio ; humiditas. 
'■^.^ , iL^) gravis ; dubius. 
|Ln 'S.^i et ILa.^.4* pondus, 

gravitas ; sedimen aquse. 
\L Vfeoa» calix, cyathus. 
llgi et jj^gj» pondus. 

»P> ^ , fut. i3a|J e^ va_4i* 

guttatim defluxit, stillavit liquor ; cfr. heb. Xp"^ et ar. 

liiaJ id. 
Ethpe. ^^11 pass. 
Pa. ia|o stillare sivit ; abun- 

dantius stillavit. 
Ethpa. ua^L/ ut Pe. 
Aph. ua^/ stillare fecit, instil- 

lavit. 
^Sugo stillatio, gutta. 
I^a^aj , st. c. ^-a^a? , gutta , 

stillicidium ; sperma, ar. jiy ; 

trop. parum quid ; adverb. 

paululum ; cfr. neo -ar. tJcj . 

\L 3a_J gutta, pl. il3a_4; 

gramm. duo puncta pluralis, 

id. q. hebraice ribbui. 
Ifc^o^J , id. q. \t^ol . 
|f "»-5' humiditas. 
ILaA^ et |Cva^ stacte ; althaea 

planta [yall. mauve, gui- 

mauve). 
Ifc^o^» stilla, gutta. 
iL^agw» stillatio, stillicidium ; 

gutta, unguentum. 
ILoA^ stillatio urinse gutta- 

tim. 

;.^J , fut. -^ et'i,>^, nnq. 
4P , imper. 4 et ^al , nnq. 
Wl , heb. TJ3 et ar. 'J^ , custo- 
divit, servavit, conservavit, 
mente retinuit ; distulit ; ob- 
servavit, attendit, heb. "i:S3 et 1 t^ 349 — ;o*j ar. J^ observavit. Part. act. 
;4j , l^' ; subst. custos. -y^ 
Ik^ thesaurarius. |6^o) -^ 
tenens locum : vicarius. ^ 
t3o«;3 personam gerens : id. 
\ta:^ '^ custos ordinis : dia- 
conus. pl» '^ custos ves- 
tium; armiger. I^—mS» -^ 
qui stat juramento. pkail '^ 
observans calcem : insidiator. 
jj^ .-.^ custodes corporis : 
satellites. | — Lyl ;^janitor. 
Part. pass. U^ , \U^ ser- 
vatus, etc. ; adj. cautus; je- 
junus. 

Ethpe. tr%jll pass. et refl. ; it. 
permansit. 

Pa. '^ custodivit, servavit. 

Ethpa. ;^L/ pass. 

Aph. '„-Jy, conservavit. Part. 
act. et pass. ^, \i^ ; '^ 
ia_Aj quod sustentat vitam ; 
unde adv. quantum sufficit 
ad conservationem vitae. 

Ivgo ^t seq. 

\l\o. — ^ , emphat. |Lja_|j , pl. 
ILjo^ custodia ; conservatio, 
observatio, observantia. fcu.» 
ILid^ eustodia. 

jctgo , I>a4^ custos ; servator. 
observator ; excubise, statio 
militum ; palmes vitis ; cfr. 
neo - ar. j^^C custos vinese. C\I|^*^ caute. 

jLoC^ custodia ; conservatio, 
I salus ; continentia ; observa- 

; tio. 

, '<^e^ , li^aj custodia ; conser- 
I vatio ; it. vox lat., notarius. 

^ \i'^ , pl. ^y^ , jL^ custo- 

dia, vigilia, excubise; specula, 
arx ; IL;— ^ ;_ g^ excubias 
I egit. 

|La^^^ thesaurizatio. 
; ^I^^oso custodiens, defendens; 
defensor tutelaris. 
|La^(^a» custodia, vigilantia, 
i providentia. 

I |J , id. q. w . 
I a-j dens, dens molaris, ar. 

iJ6 dens caninus. 
\°--^* dentibus instructus. 
v^.t , pers. J.; , vinculum fe- 

moralium. 
^SMJ , pers. «Inj et ar. ^jjjj, has- 

ta, lancea ; jaculum ; trop. 

meteorum [gall. etoile filan- 

te, bolide). 
pftSM dimin., hastula. 
^o^^ voTCov , nitrum. 
ii—j , pers. - ar. jj , indigofera 

tinctoria herba. 
;iftU , ar. j):^ et j^ , njm- 

phaea planta [gall. nenufar). 
fsaJ vr,[j.a , textura, flium. — 350 — ^aAia-j VJiJ/iilO? , SponSUS. 

^ , ^llo et [lij funis, funicu- 

lus, linea piscatoris. 
) .^^i.1 vsaviTxo; , adolescentu- 

lus ; cfr. \ ktau . 
I^ , IvLo (p^ |pj acinaces. gla- 

dius ; cfr. |>w , s. i^-j . 
\^ et I— MJ signum ; cfr. heb. 

03 id. 
l^iuuJ vY]cr(ja , anas. 
|- ^~».t vY]i7T£Ca , jejunium. 
^^ mensis Syrorum AprUi 

fere respondens, heb. "p^i , 

ar. oilii , inde tempus ver- 

num. 
^liauj vernus. 
^i«»t , pers.-ar. ctJ^-l, rosa 

sylvestris (i^a//. eglantine). 
vCxY) , victoria. ;J , |;_-j , assrjr. niru, «r. ^o , 
/ie6. "n:ri , jugum aratorium, 
textorium ; trop. subjectio. 
I^ t^ socius ; conjux. 

fi>;.o , V. s. ^'^ . 

"V-aoV-j , vt ;iajLj vide siip- 
ra. 

KsJ} , \1^ signum, vexillum ; 
scopus jacidoritm, inde finis, 
consilium, mens ; modus, re- 
gula ; exemplum, argumen- 
tum ; modus musicalis, me- trum; adverb. «-ju» sub spe- 
cie, modo, mstar. o>*-j:3 yo^ 
intendit, sibi proposuit ; cfr. 
pers. ar. cj\1m , signum, sco- 
pus. 
I "*' signum ; signifer, vexil- 
lum portans. 

1 ^ 

JL.aj , heb. X33 et h33 , ar. VfeU 

et j=i , fut. l-al , infin. ^ , 

Isesit, nocuit, c. ^ ; trop. 

impugnavit, contrarius fuit. 

Part. act. \ — LI , ^> Part. 

pass. \i^ , l-aj . 
Ethpe. ^il] pass. 
Pa. i—Lji Isesit. 
Ethpa. iXjL/ pass. 
Aph. ^ll , fut. ^sl^ et )Z , wn- 

j)er. I sj' , Isesit, vulneravit, 

nocuit. Part. act. \-i>\-» vel 

) ^^ , f. I -•^■^ ; )_L>8 nihil 

lcedit : nihil refert. 
Ettaph. Jt\il pass. 
Jaj , )ilai Isesio, dolor ; noxa, 

damnum, injuria, fraus. 
)Iaij nocivus. 
l"»^ e^ ^ila^ nocivus, contra- 

rius. 
ILailii injuria, fraus. 
)lla.)^4 ([ui Isedi potest ; Isesus. 

)ilajN»o illsesus. 
ILoll^Nio status molestus. 
Cvl^iIajt>so nocive, moleste. I ^^ — 351 — \kj stannum, id. q. ^l ; cfr. 
heb. -3X et ar. iul • 

ovaj inus. ; cfr. ar. ^SCJ spiritum 

immisit. 
Pa. oi—aj spiravit, flavit ; cfr. 

i— i et V. seq. 
ILoo flatus ; cfr. ar. X^ id. 

WKi/^ > , fxd. CM.^ spiravit, fla- 

vit, cfr. prcEC. Pat^t. pass. 

>■! .•^■1 , I »■•^1 ; adj. nsurp. 

suavis, lenis, mansuetus ; pu- 

dicus. 
Aph. i**_a/ id. 
|L_^ flatus, id |Lc»a . 
C\I)-l*Aj suaviter, pacifice. 
|Ln.t ,-\} suavitas, lenitas ; pu- 

(lor. 
bu — ^ , I » . •>'> suavis, lenis, 

mansuetus. 

tlioj lenitas ; pudor. 

'n 
^^>.ru e^ >^Li , fut. 'f^ et 

"^oLi defraudavit, decepit c. 

"^ pers., adulteravit 7'em ; cfr. 

heb. Vd3 corruptus fuit, vitio- 

sus fuit, odio habuit. Part. 

pass. >». At , jj ^ ; adject. 

fraudulentus, dolosus, pravus. 
Pa. '^ fraudavit. 
Ethpe. ^L/ dolo usus est, c. 

"^ ; deceptus est. Aph. "^ — s/ machinatus est, 
insidias paravit ; falso opina- 
tus est, sibi visum est ; cfr. 
etiam ^/ , s. ^*^ . 

jjaj dolus, perfidia. 

jjaaj dolosus, perfidus. 

6^Ji.Aj dolose, perfide. 

|Ln "v.-^i id (Uj . 

^L \n^y perfidus, deceptor. 

ILai'^ \n.v perfidia. 

Uaa» scandalum. 

^2^AM vis imaginativa, excogi- 
tativa, 

ILa—L:^» imaginatio, suspicio, 
opinio. 

|Lai-laj^o« perfidia, proditio. 

>fyi *^ ) , fut. t^a^ , imp. iM&A 

immolavit, jugulavit ; inter- 

fecit. 
Ethpe. i^oLl/ pass. 
Pa. uttij ut Pe. 
Ethpa. anajL/ pass. 
Sa^ , pl. ioolaj victima ; in pl. 

per extens. greges, armenta, 

inde possessiones, opes, heb. 

I «1» immolatio ; frustum 

carnis. 
\L:ii ounuchus, castratus ; cfr, 

ar. ^jSij debilis. 
\Lec-\> , ])I. leC^Aj victima ; im- 

molatio. . Oo 1 3 52 — bdj \lxaiJiii iramolatio. 

piaa» et ^akaj mactator, jugu- 

lator. 
| 'X.^1 n^ qui immolari potest. 

i^^J et lAaj , fl(t. i3a aj et 

.a> ^i veritus est, erubuit ; 
modeste se gessit, castus 
fuit ; impers. ^^^ Cwaaj me 
puduit ; c/>'. ar. wifcJ \itavit 
pr£e pudore. Part. act. ^s^t ; 
.» ^ i jj immodestus, impudi- 
cus. 

Ethpe. ^ill erubuit. 

Pa. ^a a^ erubescere fecit; 

purum reddidit, castum ser- 
vavit. Part. act. LaaLw. Part. 
pass. lA^ ; modestus. 

Ethpa, LaajL/ pudore affectus 
est ; sobrius, castus factus 
est ; modeste se gessit, se 
cohibuit, immunis fuit a 
malo. 

IfcA^j pudor. 

lakj , ^aaj , f. |Cu_aaj pudicus, 
castus ; sobrius, modestus ; 
monacbius. 

&I|ikaj caste. 

ILaaaj castitas, pudicitia, sob- 
rietas, modestia. 

^ioA) pudicus, castus. 

liiaa^ pudor. 

piksoaj pudicus. ^iaoM castum, purum faciens. 
inus. ; cfr. ar. Jsd ne- gavit. 
Pa. ;_Lj repudiavit. 
Pali ^t aj extraneum fecit, 

alienavit ; c. acc. vel "^ pers. 

et ^ rei, removit ; adultera- 

vit rem. Part. act. |;-aa» , 

^;aIm negativus. Part. pass. 

L-^also , \l'^:!aM alienus, expers; 

c. "^ diversus a. 
Ethpali t-C^L/ pass. et refl. ; 

repudiavit, nogavit. |;_AJtL_j 

^dLlaia^L dissideat a vestra 

sjnodo. 
t^paj, ^\^&i,f. emph. |&-pa» 

extraneus, alienus, peregri- 

nus, unde excommunicatus ; 

it. insolitus. 
fc^ Tlv-aa—j peregrine ; apud 

granwi. irregulariter. 
|La__lv3a) alienatio, separatio, 

defectio, ignorantia ; novi- 

tas rei, doctrince. 
^ljpai' alienans. 
ILal^MM et |LalI;ajix» alienatio, 

amotio. 
\^»t^ol anachoreta, v. s. ya) . 
c<jD exstat m part. pass. ^-«-aj 

flxus. 

J^Wi^J ,fut. Lai)', imper. La^j — 353 — ;iQj momordit ; cfr. heb. nzi per- ^I«»aiaj legalis, legitimus ; c. JJ , 

cussit. Part. pass. e, .^j , 

IfcwLAj , f. emph. ILis-^ . 
Ethpe. bksll pass. 
Pa. ^Lj graviter momordii ; 

trop. ch^I^» ^ sibi digitos 

p)'CB doloi'e vel pcenitentia 

momordit. 
Ethpa. fc^jL/ pass. 
ILfcvAa)' morsus. 
jLaaj mordeus. 
|fc,saj dolor. 
^jLLoa-j mordax. illegalis, illegitimus. 
|Laa.a5aj legalitas. 
|La_^a_ba» legalitas, jus, rec- 

tum,^/. |L<L<4aba) ; c. jj, injus- 

titia, iniquitas. 

t^»j — Pa. i^ii movit, frsena- 
vit ; cfr. ar. ia.V direxit, os- 
tendit, et iai; modus, regula. 

Ethpa. ^■xull pervenit. 

Pau. i^aj id. q. Pa. 

\^--^> stragulum, tapetum, ar. 
laiJ , pers. -C id. ILoLoa» morsus. 

IfcvjLttA» mordens ; sumens buc- \kJo!i , id. q. \kJaA> 

cellam. 
|LLa:i» et lc^Laaao morsus. 
pfcAJLso mordens, pungens. 
IIj incubo, i'. s. '^aj . 

^Q^J , i^iaiaj v6[J.O^ , ar. 

^j-yVi , lex, mos, regula ; it. 

V0IJ.05, prsefectura. jlaM taaa^j 

lexmosaica. ILo^^y P^a^jlex 

libertatis seu lex evangelica ; 

it. privilegium, ^-x^aioj ^_1jL 

Deuteronomium. ^_*laiaj ^] sj^;. 

secundum legem ; de mo- |L^ cavea ferarum. 

re. Pa. ; boj v. denom., rugiit, 

Ethpalp. u»a — »jLf V. denom., infi^emuit. 

promulgata est lex ; intra Ethpa. ^sojL/ , ar. jlr, , infre- 

leges sancita est. muit, more pantherse dilace- 

fc^-^afta») legaliter, jure, j ravit. 

23 jj_ioj /*., heh. n? -3 et ar. ^ , 
formica ; verrucse species ; 
id. q. seq. 

Ujcj e^ Uioj ??i., nidus formicarum, 

I — aiiaj , ar. ^i , ichneumon 
'gall. rat de Pharaon). 

Lfift^^ vs^asfji? , vindicta. 

Itioj' , /". ILpl» , ar. ^jj , pardus, 
tigris ; it. tiarse species, ar. ^ — 354 v^oja^ , pers. sl^itji; , mentha. 
Pa. i-Ij infantem cantibus so- 

pivit, lallavit. 
^Jij , ai\ ^ , mentha. 
I^ Lj acinaces, gladius ; cf7\ 

JLoQJ im(S. ; c/"r. /le^. .103 ten- 
tavit. 

Pa. i._M,i tentavit, expertus 
est ; exploravit, scrutatus 
est ; c. ^ et inf. vel c. 9 et 
fiit.., conatus est; cfr. heb. ns3 
tentavit. Part. act. \—tai\.vi ; 

) tttiM^ o©) tentator. /*«r^. 

^^«.«s. «.-.oiiJLso , ^AUM tentatus, 
exercitatus ; expertus ; e. jJ , 
inexpertus ; m p/. emph. 
^eax» leprosi. 

Ethpa. i-^jL/ ^ass. 

P»^ fut. Pa. V. p»/ . 

)^sAi et ^jolaa» probatio, tenta- 
tio; experientia, experimen- 
tum ; calamitas; c. jj , inexpe- 
rientia. 

) — 1^ creditum sen mora in 
solvendo ; cfr. ar. stlj , et 
heb. x'r3 mutuum dedit. 

) — ilflw orf/'. «. prcec^ credito 
traditum. 

fB^i^ tentatio, exploratio. 

•-a»aj , [li^ai probatio, experi- 
mentum. (Illfiaj experimentalis, ex ex- 

perientia notus. 
I ilfioiao tentator, f. emph. 

C\I)iIxiftjLio more tentatoris, pro- 

bationis ergo. 
ILfti.ooiiao tentatio. 
\l\-L\—ia , \i\Lya Ct \LLm , pl. 

IL^Imx) libra, trutina, bilanx. 
\-ljl\—tt^ in libra ponderatus, 

inde fequus, justus. 
jLallaijCv» tentatio. 

I^ , V. S. ixa^ . .^ r^ 


»,/• 


(f '-^ 


■aii , imper 
i^^fr» , 


pl. 
v*-=^ , /" 


^— ..Aaa , 


c. snff. 


l, IIA ■^/N» n??^'. oia—aatt» , /»/m. i^aax , 

cepit, accepit ; assumpsit, 
suscepit ; sustulit, abstulit ; 
gramm. derivavit ; tali sensu 
accepit vocem seu intellexit ; 
|!jIs laau et ILCo/ tnfiaj duxit 
uxorem ; c. "^ dativi, elegit 
uxorem alicui. ILoj-*»)» Okcoj 
in captivitatem redegit. ca«u 
li (Jls)» w/ ov9o«;a^ accepit 
faciem seu personani alicu- 
jus : illi morem gessit, ac- 
quievit ; respectum habuit 
ad, curavit ; communius ini- 
que favit alicui. \ly^ wa«»» 355 — in mentem cepit : recordatus 
est. |5|^ «^cftj impetum cepit : 
viriliter egit. } ^\^ i:iooj cu- 
ram suscepit. |^\ ^.^tm men- 
tem abstulit. oiLoA «.rioaj ad se 

VOCavit. c»»n...\ |Cv.\» t-^tw) 

vel abs. »».oial..^ taaaj fidem 
alicvjns de propria salute ac- 
cepit. ov-T-lis. ^sm conversa- 
tionem ejus acceptam invenit, 
ea fruitus est. \kia caaoj bel- 
lum suscepit. ^_bo:i.<i^ i^_o(u 
vel \ .S.boaA ^afloj finem sum- 
psit re.?, absoluta est. cn_aaj 
t.o»o»l./ N*J.L suseepit in ma- 
nibus suis seu rexit. Part. 

act. \.:isaj , ^eaj ; P!3^,.3 t^fia» 

hypocrita. ^3o«;;Ls i^4) per- 
sonarum acceptor. ^a^ lAai) 
ov—ioa3 ori siio indulgens : in- 
consultus, protervus. c^ijj 
\i^ ^-i Spiritns Sanctus qui 
a Filio accipit i. e. procedit. 
Part. pass. >-^ .w>) , ^ -^.m) ; 
pooi o>..wi) mente captus. 

Ethpe. va«jL/ /jfl^ss. ; (p^omm. 
derivatus est, subauditus est. 

^aAft) acceptor, susceptor ; c. 
li"/» rel absoL, srmentes mys- 
teria : communioni eucharis- 
tic9e participantes, inde fide- 
les. ll aa&fift) acceptio ; ^] Lajsam) w/jr9o«;5 Loaoia) hjpocrisis. 
Cvl|-^.fw) derivative. 
|La — -^ .tBj acceptio, assump- 

tio ; communio eucharistica ; 

gramm. derivatio ; exceptio 

[ar. iSijarJLiJ. 
>r\ mvB , nnq. <^\—tt>^ , emph. 

) — aca4 , c. .<?7/'. 1 '^^ pers. 

^j/. ^o •\^cav> , 3"' OT^fioM , pl. 

^^et^ , acceptio, receptio ; 
ademptio ; 1.3^^ taooso accep- 
tio personarum, hypocrisis. 
^Ijj) la^^ j'e/ fl^iso/. ^ — i^so 
conjugium. jJtJoo \k.ea.v> accep- 
tio et datio : commercium 
( ar. -iLilj ii-vi ). 

lI^fiBjixso sumptus. 

^^^laauc^ translate, tropice. 

|Lal=i«nj^x> acceptio, sumptio ; 

translatio. 

y 
^— £aj , fut. yoa.) , imper. 

u&ce , infin. y—fioM et t^ cmio , 
fudit, effudit, infudit ; nnq. 
se eff^udit ; conflavit metal- 
la ; trop. de novo formavit, 
heb. "'33 ; it. transcripsit 
librum, ar. ■k~'i . ^— IIm t^fiaj 
aquas effudit minister, inde 
abs. ministravit. Part. act. 
Kf—u^ , |_am) ; subst. effusio ; 
fiuctus ; cataracta ; medica- — 356 •s^' mentum in nares infusum, 

m\ Jjl^i ; it. exemplar libri, 

ar. ~^.'~i . Part. pass. |^.») ; 

siibst. conflatile, idolum. 
Sthpe. yMjL/ pass. et refl. 
^iSAi fusio, effusio ; it. iit seq. 
\isiMi fusio, conflatio ; confla- 

tura. 
^s&Au conflator ; infundibulum 

[gall. entonnoir). 
ILn^.wit conflatio. 
(sa^ efl^usio, torrens ; canalis. 
^Lad) , ar. ~^J.Ji , exemplar, co- 

dicis transcriptio. 
^sa^M , I^Ao^M cljster. 
|La>9 et {•>tw^8 id. ; rutabulum. 
^tt^^QftCB) vel etiam ^n. >»&<«) ^^ 

vo!joy.o[X£Tov , nosocomium ; 

hospitium. 

iPiCl \ inus. ; cfr. <^i . 
Ethpe. ixa — mjL/ et >n> .«nL/ 
infirmatus est, segrotavit ; 

C/?'. VOTOJ. 

EtJipa. tmfiftjL/ ?>/. 

). tw.wi"» e/ I tw.Hi) debilis, infir- 
mus ; nondum clausum vul- 
nus. I tw.wij )jooi mens infir- 

ma. )ttu.nj ) a;^ oculus lan- 

guidus, mollis. 

N*)au.aftj dobUiter. 

|La tw .cftj et jLn tw.wii infirmi- 
tas. iaettj , /"«</. irreg. v. tx^ . 

;>' 
V-C^ , fut. yattu serra secuit, 

fidit, dissecuit ; expandit cri- 

nes ; cfr. ar. ^U id. Part. 

act. ;_ floj , lt«a» ; subst. serra. 

Par^. />ass. I^^j ; |L;-Aj \k^ 

lapis sectilis. 
Ethpe. i — ttuL/ dissectus est, 

diruptus est. 
Ethpa. ^fliuL/ dissectus est. 
\l—eAi sectio, dissectio ; asser, 

tabula ; fissura ligni serra de- 

secti. 
ILfa^j id quod expanditur, inde 

velamen, velum. 
|L;_^ sectio; particulse quas 

serra dispergit, scobs, ar. 

I^atttj serra secans. 

ILolf-aaj dissectio. 

|;aiM , \iL\vi et \\\Lm serra, r/r. 

jili;; ; delphinus seu potius pis- 

tris cete {gall. scie) ; it. iit 

seq. 
^^aiM paropsis magna. 
|L;iaM dissectio. 
)_ij pectus animalium, v. s. ^aj . 
) -\ \t corvus, ar. ^^ , Ui^> , 

a L,;; crocitavit corviis ; 

\-\ v*! «-Jlls pulli corvorum. 

v ^V J , />/^. i^aXj abripuit ; — 357 — \^ discerpsit, dilaceravit ; c/>\ 

ar. jil' et ^^^J id. 
Ethpe. i^ll pass. 
Pa. »,^ i-j traxit, abripuit. 

Part. pass. k^iao abreptus ; 

volutatus in jjulvere, pollu- 

tus. 
Ethpa. y^l] abreptus est. 
I^ abreptio ; lapsus gravis. 
ILa^L id. 
\—<^ genus quoddam semi- 

num. tJj , fut. t_Lj experrectus est ; i 
cfr. ar. j-ii erexit, suscita- | 
vit, et y^ movit, erexit. I 

Ijot-sj experrectus, evigilans. 

^'^ , fut. <^<\ \ I pulsavit ; cfr. ar. l^ , JaiJ et j^ mo- 

vit, erexit. 
|La^a-xj pigrities, foeditas. 
\^o.y aroma, odoramentum. 
^4*-^ pic^i" ; foedus. 
^6^4) aroma. 
IJ-4J , heb. br3 , ar. jiJ , calceus, 

solea ; tugurium armidineum 

sine fenestra. 
Pa. "^iLIi V. denom., solea muni- 

^'it equum. 

1Q . V . t itt usitatius Pa. ; cfr. 
heb. =i'D , ar. ^«J gratus, sua- vis fuit et '^C susurravit mo- 

dulationem. 
Pa. N — xj suaviter, modulate 

cecinit, ar. -Ji ; it. asseruit, 

ar. 'Ji: affirmavit. 
Aph. >xlil reprehendit. 
\LfA V) , pl. ^Z\> , |fc«_ia!lj vox 

lenis, vocis sonus ; modulatio, 

cantus, canticum, ar. Xj^ . 
laLLj , ar. v^'^ , struthio, stru- 

thiocamehis ; |.ia.I) ^lla id. 
|Ij&>^q-^j modulationem referens. 
|a_sj juba equi, etc ; cfr. \s^ . 

oj , fut. «aij grunnivit sus', 
cfr. ar. JaU hinnivit eqmis. 

|o.\) , id. q. \LjZ , corvus ; cfr. 
ar. jC crocitavit. 

'^^J , heb. ")1'3 , ar. yC , fut. 
f a_Lj rudiit asinus ; «n^. ru- 
giit /«jra ; ti^op. tuba clanxit. 

Ethpe. ;--x(Lf rudiit. 

|ja_Ij rudens, rugiens ; it. mola 
aquaria ; cfr. heb. "i"3 , excus- 
sit, rejecit, inde ar. ej^C 
[gall. noria). 

|L»ft \ j , j)l- H-5*— ^ mola aqua- 
ria. 

I^i) , pl. I^Ii) purgamentum, 
quisquilise, ar. "C}^ id., a jCi 
rejecit. ■ ..On 358 '^i ♦ij , fi(t. «— A' erravit, defecit ; 

cfr. ar. li) id., v. ^ . 
v^j , fut. V. vS . 

uo .PiJ , fut. U.0 aj , imp. 

ca3 , flavit, inspiravit ; suf- 

flavit, iiide exstinxit hwien, 

ventilavit granum, etc. ; ti^op. 

inflavit, superbia replevit ; it. 

tumuit ; cfr. heb. nsj et ar, 

TM flavit ventus, odor, et ^^ 

sufliavit, inflavit ; tumuit. 

Part. act. u*aj ; <»Iaj ^i s^ij 

vel 6»^* ^» tsLsu vas sponta- 

neo aeris ductu munitum. 

Part. pass. \—L^ inflatus ; 

superbus. 
Ethpe. <^k>ll pass. intumuit ; 

trop. superbus evasrit. 
Pa. »-»*_a_ji sffipe aut vehemen- 

ter flavit. Part.pass. t-^aiso . 
Ethpa. CM — klill inflatus est, 

insufflatus est ; intumuit ; su- 

perbus evasit. 
\Lki flatus ; inflatio, insufflatio. 
^aau flans, inspirator. 
\L»A&i protuberantia iridis ocu- 

lorum. 
JLa^aAj insufflatio. 
t — >\—L,js^ more superborum, 

insaiip. 
|La«_Aj tumor; inflatio, super- 

bia. |lW^-.«^ Ut ICu^J . 

\L3&) inflatio, flatus ; eructatio ; 

vesica inflata, ar. »i-^ . 
JA^iso flatum movens. 
l_la_a» et \ M °>» follis, ar. 

l^-aa» spiratio ; flabellum. 

^u.aSlM , V. S. t.*.a3 . 

|6._*_I,aai afflatus, inspiratio ; 
spiraculum, ventilabrum, fla- 
beilum ; /)/. |^ "I ..n4>» ; seq. 
|ja_j , eruptio ignea e monte. 

I ^\ , p)ers. cJo , ar. JaL' , 

naphta, species bituminis. 
^_g.a_j , ar. *i^u; , pustula. 
\U^i et \l—^> };a[X7ci:Yip , lu- 

cerna, spec. laterna in qua 

accenditur naphta. 
lil^aj scalpellum. 
IV-4^ ignem emiitens ; lucer- 

nas accendens. 

^aj , heb. bS3 , fut. ^^I , 
imper. '^ , inf. %k» , lapsus 
est, cecidit, corruit, defecit ; 
trop. incidit, accidit ; con- 
gruit, c. "^ vel ^\_I ; c motu 
irruit, adortus est, insecutus 
est, seq. ^ , '^t^ vel >&o ; c. 
^_ao , decidit de loco ; gramm. 
praefixa est nomini una ex 
litteris "^o^ ; excidit littera, 


>^^ — 359 — "««^' ^;m9 jacta sunt fundamenta 
domus Domini. Uil^ &_Xaj 
^ooia projecti smit in vincula. 
ILoC^la V-^j in carcerem 
conjectus est. oi — ^:^ "^«—aj 
i^oia-^ concidit animus ejus 
pr» timore illius hostis. "^aj 
iLX-i i-oKi^L. occupavit eum 
timor. i..ota^^'^if o/ vel quod 
ipsi tequivalet. |j^i/ ^ '^^ ce- 
cidit super terram sm in acie 
succubuit ; se prostravit. '*^Aj 
ILCo/ >aJ^ mulierem novit. "^i 
i3 La_\ confugit, transfugit 
ad aliqiiem. ^ o$^ '^— £j ami- 

Slt. utoio M«— o oiLn ^•^ "^ °>t 

placuit ei oratio ejus. Part. 
prcEs. "^j , LLai cadens ; epilep- 
ticus ; subst. desertor. Part. 
prcet. "% — ^ , fj .'»>> succum- 
bens, vide infra vsitatius 
ilZ . 

Ethpe. "^Ll/ defecit ; irruit, 
c. >\I . 

Pa. ^^aJ cadere fecit. Part. 
pass. (Laiso decidens. 

Ethpa. "^kLll cessavit ; remis- 
sus est. 

Aph. "^l cadere fecit, dejecit ; 
trop. omisit. Part. act. "^iii , 
/. emph. |Ni>Ai , Part. pass. 
^^Ai , iiAi , f. itJiAi ; subst. vide infra ; ap. gramm., id. 

q. \L \fi4aa . 
'\^ deciduum ; laurus, maloba- 

thrum; cfr. ar. jL' planta 

odorifera, 
(UaJ jactus, prostratus, dejec- 

tus ; (jramm. excidens litte- 

ra. 
|LAaa_Lo ruina, strages. 
|^_\<i a» , pl. |fes >\nia>«a et 

\L "s^^la casus, lapsus ; trop. 

ruina ; delictum; fjramm. ca- 

sus ; prsefixa una ex litteris 

^o^ ; I^Aoaij U-epilepsia. 
'"^A» , lia» easus ; abductio in 

carcerem ; c. ^ i. invasio ; 

^fls^Aj»^ oviLsiM casus in lectum : 

morbus ; ap. gramm. prse- 

tixio litterarum ^o^ . 
tX°\^&o« caducus. 
|LiMJ:i,aj6v» status ejus quicade- 

re potest. 
r 

im.^J , fxit. («e &J Vel uaaaj 

sortitus est, sortem immisit ; 

cfr. .^ft_3 ; it. expandit, ex- 

tricavit gossipium ; ar. 'jJc . 

Part. pass. [L^ sorte con- 

cessus ; extricatus, carmina- 

tus. 
Pa. icft'^.) explicavit, extrica- 

"\'it gossipium. 
\a^ carminatio lance vel gos- — 360 — L&&J sipii ; glomus lance, gossipii. 
l—aiAj cliscriminatio, carmina- 

tio. 
|iai2ufco« discriminatus. 

* r r . -j * r 4. 

^.•fv^^ , la. q. '^y^^ai . 

V>>-ftj imis. ; cfr. »aj . 

Aph. ^l exclusit ova. 
Ettaph. >x3LL/ pass. 
t-iA) ovin^ pulloriim ex ovis. 
\-L£^ aristolochia planta. 

Ethpalp. yO\ W\ll commotus 
est ; cfr. vSai' . 

-3lj , heb. ^S3 , ar. j^ , fxit. 
♦^ , impcr. ^ et «oS , ef- 

fudit ; excussit, dejecit ; evo- 

mere fecit. 

Ethpe. % 4jL/ pass. et ref. 

Pfl. jSlj oxcussit ; trop. spolia- 

vit ; it. purgavit, de medica- 

mento ; rejecit, evacuavit ; 
e^i — ia*. * — aj vinnm suum 

amovit : crapulam edormivit. 
Ethpa.^lj pass. et ref. 
1*2" excussio. 
ILoj^Aj id. 
k— Saj excussio ; purgatio, de- 

tersio. 
t— ^ j °>'^ excutiens, evacuans ; 

purgans ; purgativus. | »» \nAiM medicamentura vomi- 
torium. \> ♦Ajl» IU_1 vis excre- 
tiva. 
ILai^cAjLso excussio, purgatio. sJ^PiJ , fut. u>n 4 t , imper. 
a»a3, inf. u^a», egressusest, 
exiit ; erupit, excurrit, pro- 
cessit, percurrit ; prseteriit 
tempus ; contigit, obtigit, par 
fuit, congruit, c. o vel \>. ; 
erogata est pecunia, c. "^.-L ; 
ortus est, editus est liber, 
translatus est ; c. ♦L_ a , ad- 
hsesit alicui; eum insecutus 
est ; apud. gramm., pronun- 
tiata est littera, explicata 
est vox ; apud mathematicos, 
subtraxit, c. ^_» ; divisit, c. 
o ; it. repudiata est mulier. 
|La_i u^aj pernoctavit. iaAj 
|lo malus evasit. \k[l co_aj 
exiit rumor : divulgatum est, 
notum est. »3> j — L^o\i i.o_aj 
exiit obviom alicui. u^ — kt 
lo N^v in factum exiit : in 
eifectum prodiit. oiC*/ x.^ 'J^ 
e sua manu excidit res,ab eo 
ablata est. oi^ao> ^i ioAj a loco 
suo excidit : officium amisit. 

p r > r 1 . ' r > a 

\»oo) ^ ia.&j vel l^a-^, ^ <^J 

mente, judicio captus est. 
|1^ ^w tAaj defecit a consilio- IAAJ — 361 — lA^) I5l_- ;_3 laij vel abs. Laaj 
emancipatus est. IL»^ ^ ^&kj 
ejectus est a siriu Ecclesiae. 
it. abs., a fide defecit, aposta- 
tavit ; cfr. ar. jiU^ impius. 
^.oj laaj , vel rarins ^— ^o;.^ 
se, vel alium excusarit, de- 
fendit. oi vi> laAj notuit, ce- 
lebris evasit ; cfr. ar. ji , 
erupit et jp exiit e latebris 
w?/s;commodius veniit merx. 
Part. prcBs. >f> °ii , |_Aa( ; 
subst. nt \—e^) . Part. prcet, 
to — ^ pro qno iisitatius 
La_-Aj V. infra ; ^^Imo tt\ ^4 
egressus et ingressus : liber- 
tas agendi ; modus se geren- 
dl. \ ^n V) (H<^;2 u^^o V..I.— ^ 
intrans et exiens in capite 
popitli -.^yojmlo praepositus. 

Pa. uxa_j exire fecit, eduxit ; 
expendit pecuniam, tempus; 
instituit, exercuit, educavit. 
Part. pass. ^aSom ; exercita- 
tus, eruditus. 

Ethpa. ia_ajL? eductus est, 
ejectus est ; institutus est ; 
exercitatus est, c. ^ . 

A[)h. ia3/ egredi fecit, ad exi- 
tum coegit ; produxit ; emi- 
sit; eduxit, proeederc fecit, 
protulit, extulit ; ejecit, ex- 
pulit ; erogavit pecuniam, cum "^.-L rei, ar. jlil ; edidit 
librum, transtulit ; exclusit 
ova\ transegit tempus; ex- 
traxit, subtraxit, c. ^_i ; 
^.o^ laS/ excusatione, defen- 
sione usus est. ^o<^ai^ i.a3/ 
^oo>*..Ca iniquitatem eorum in 
ipsorum caput retulit. ai._9/ 
Lavu y^ produc filium tuum 
ut moriatur. ILa^. ^ o^as]' 
prseposuit eum rei agendse. 
lo \\ ia9/ ad eventum duxit. 
\Ll uxs/ rumorem vulgavit. 
;^J^ LCiBl foras emisit : ex- 
pulit aliquem ; extulit ; dedit 
filiam matrimonio. ov^ ys^] 
secum abduxit. Port. act. 
>ft °iv) . Part. pass. i.Q_ai , 
\L^ ; subst. usurp. v. infra. 

Ettaph. LaiLL/ pass. ; it. pro- 
ducta est linea ; gramm., 
prolata est littera. 

\ks)l et \a^\ canalis. 

\i.ks>l cloaca. 

I^aS/ gossipium e semine pur- 
gatum. 

t n'»» et \kki exitus, egressus, 
spec. locus unde eruitur me- 
tallum seu fodina ; l^ial) ^^ 
succus uvarum immatura- 
rum. 

|n^t fodina ; it. ut JaAi , egre- 
dions ; incle monachus, qiiippe kO^ — 362 •^, qui e mundo exiverit ; pus- 
tula, tumor, lues. 

|ev_a«i) et \Laki , m\ ''ui' , im- 
pensa ; viaticum, pl. |&>— gvlaj 
et l&s "W) . 

UoaA', exiens, egrediens ; pro- 
ceclens Spiritus Sanctus a 
Patrc et Filio ; gramm., pro- 
lata vox. 

|Lo oa_aj exitus ; theologice 

processio Spiritus Sancti ; 
ap. gramm. et rhetores, pro- 
latio ; c. Itu^», elocutio, elo- 
quentia. 

|is...ttAj dioecesis. 

ua-iiLj , to^a » exiens ; qui egres- 
sus est ; productus ; divulga- 
tus, decretus ; editus, trans- 
latus liber. o^ «A-aj egressus 
est. o;Lgvu> ^ n.^^) excentrici 
circnli. 

|Laa<ia.'i exitus ; versio, trans- 
latio. 

lAsa» exercitatio; c. fr-.3 , locus 
exercitationis. 

\k3Lj multum expendens, pro- 
digus. 

LO.a>9 , \sisJio , pl. ^Jloaso , jlaA» , 
nnff I — loai , sf. c. uIoAio , 

egressio, exitus ; c. \ lo> , 

scil. \Loy loAio vel \^oiaA» , 
it. \^o\s, i.oaao oxcusatio, apo- 
logia. \»ia*. va_ai ortus solis. Ifck-ril (-.loai exitus sabbati : 
exeunte sabbato. |6al> dvoii^^A 
anno exeunte. 

|io.ft>B egressus ; exitus, profec- 
tio, inde Exodus, nomen libri 
secundi Pentateuchi ; compi- 
ta ; t7'op. mors ; exitus 7-ei, 
eventus ; proventus terrse, 
productio ; it. podex ; ap. 
gramm. prolatio litterce. 
I^CvS) |fcw.ew |j.o^M editio codi- 
cis accurata. 

ILaio^M ejectio ; derivatio. 

^Ha^m ad egressum pertinens ; 
c. (ilso verba commendationis 
animse in agonia ; ultima mo- 
rientis verba. 

|&_a.&w , pl. ^„.,0".°^^ , |bCA^ 
egressus ; discessus, ejectio, 
rejectio ; processio, profectio, 
expeditio ; eventus ; editio ; 
versio, libi-i translatio ; trop. 
pustulse; apud gramm., pro- 
latio vocis ; apud mathem., 
deductio. 

y 

V-^Lf , fxd. ta_a.j efFeratus 

ost equus ; fugit ; c. ^_i ab- 
horruit ; fremuit ; cfr. ia_» et 
ar. 'Ju aufugit ; it. ebullivit 
olla. 
Pa. ;_ij fremuit ; abhorruit 
a re. u^ 363 — iA^J Aph. '^l fugere lecit ; horruit ; 

riguit crinis. Part. ^L» ; hor- 

ridus. 
\i-ki fremitus, ebullitio ; pera 

veterinarii. 

iJkPii , fi(t. lAaaj animatus 
est, respiravit ; trop. inhia- 
vit, appetiit. Part. pass. u-Aj , 
\Ll^ animatus, respirans ; 
sensualis ; subst., v. infra. 

Ethpe. lAajL/ animatus est, res- 
piravit ; trop. recreatus est. 

Pa k« — Stji animavit, respirare 
fecit ; trop. recreavit. Part. 
pass. uJliso , llaiio , f. emph. 
IfcAaJiso animatus ; rationalis; 
|^jA.iso |La=>|o arca animata : 
B. A'. Maria ; ^1^1» jj inani- 
matus ; minerale. 

Ethpa. iA_ajL/ animatus est ; 
recreatus est. 

<*i) , |Ia^ /"., pA. ^A) , StZlsL , 
heh. uiS3 et ar. ;j-iJ , halitus, 
vita ; anima, animus, per ex- 
tens. homo, persona ; c. sitff. 
ipse, etc. ; trop. appetitus, 
cupido ; it. monumentum se- 
pulchrale, mausoleum. UL-iu 
^— 1— et \LJ^ |_Ia1i anima vi- 
vens : animal. \LJc^ \ ■,4!i vel 
abs. I—Iai cadaver. j .Isxi i^Jk 
anima prseditus. t**aji egomet. ^_iia'i nosmetipsi, ylaii tumet- 
ipse, yOov*Aj vel ^o(»cC*.ja-j 
ipsimet, etc. ; cfr. ar. ^J^ 
vel ^s^: egomet, etc. ; av>\i,/ 
ILai^ ^ooU^ seipsos morti 
tradiderunt. »-. — ^^ >. "usa 
meis propriis oculis. |&. ,\ L o>_a5uj sua propria domus. 
ov— Isaa jL_ 1l/ in semetipso 
gloriatus est. i-Aal^ |afc^ li- 
ber ad meum usum. oilaii La» 
mors sibi conscita. La_\ jL/ 
ovlaji ad se rediit : se collegit. 
o>_fcaji y^-L sibi statuit rem 
agendam. o>Iaj u.al se exhi- 
buit. ov-*Aj » T\ \ simulavit. 
|Iaj> ILa-^ oratio mentalis, 
secreta. |^_Ilaji i^io^ metem- 
psjchosis ; adverb. ^ooUala 
soli, nudi. o^t ^ ex seme- 
tipso, sua sponte, suo arbit- 

rio. ot— *&1^ i-ioio ua apud 

seipsum. 

|I4j et Ifc^Aj respiratio. 

I >|°si , I ».^1 et |j.|aj respira- 
tio; trop. allevatio, juvamen, 
quies, refectio. 

^Hilaj recreativus. 

\Lt.\ki respiratio. 

jLojLaj respiratio ; appetitus, 
cupiditas. 

|_iiaj animatus ; anima ratio- 
nali praeditus. "^ 364 ^^ tl\^£u animaliter. 

ILailaj animatio. 

)llls^i anima praeditus ; ad ani- 

mam spectans, mentalis. 
ILoIijA^ animalitas. 
ILalsuM animatio ; regnum ani- 

male. 
\iAj , v. s. ^4j . 

)* — » , fut. ]^ , l^' pers. I^f , 

iiiiper. u. o , inf. \ Ja , rixatus 
est, certavit ; pugnavit per- 
sona, res, c. yoS. vel '^ aut 
'^— aoa_:i ; cfr. T^-:s,'r\ Hiph. v. 

n:i3 , altereatus est. «-.'1 !J 

uIm ^(h^ pugnant sibi verba. 
Part. act. Uj , ^IJ . 
l-jj et ^Io rixa, lis. 

iH; "• '• J^ • 

Uoo pugnax, contentiosus. 

ILoIo coiitentio, litigium. 
ILoIi,^)/. IL5*i rixa, conten- 

tio. 
tl\^lo «M contradictorie. 
pLoci contradictorius. ^r-^ t fut. ^oyi et 
imper o^ et t-3oi , infin. >.a»_so 
»^t"« > heb. -::d , «r. l,.i»; , 
plantavit ; fixit, stabilivit ; 
deposuit ova locusta ; sedifi- 
cavit, fundavit. Ethpe. o.jL/ pass. ; ^rop. con- 

ditus est. 
Pa. ^\Ii firme plantavit. 
Aph. ts'./ permutavit rem 

cum alia, c. ca . 
\=>j , 1^^' , s^- c. tlj , pl. ^a^J , 

IfcuJlac—j , planta, germen ; 

surculus ; iilantatio : deposi- 

tio ovorum locustce in terra ; 

|6oo Lo . .. zoophyton. 
I^o plantatio. 
fAoJ plantator ; fundator. 
|L&20«J , ILa^cj ut ^Ao . 
fcvl^^tj insite. 
^IjBocj' vegetativus. 
|I=.4jn4 aptus plantationi. 

\t*y-^ , fat. u.*jj fulsit, cfr. 

ar. !ni»; purus fuit; t7^op. cla- 
ruit, floruit, inde triumpha- 
vit ; nnq. exstitit ; it. tran- 
scripsit lihriim ; cfr. heb. n^3 
et *J\l Aph. V. ^% claruit. 

Pa. L^IJ splendere fecit, trium- 
phare fecit ; celebravit, cele- 
l)rem, insignem reddidit ; pa- 
lam protulit, ornavit. 

Ethpa. i-.l.)Lf celebris factus 
cst ; se insignivit, triumpha- 
vit, gloriam consecutus est ; 
praestitit ; prospere se habuit 
res ; c. 'V_I , prseclarior fuit, 
excelluit ; trop. in hello vicit. '^ o^ — 365 — •sT Aph. ^\l splendidum fecit, 
victorem reddidit ; splenduit. 

^j , Ji-o , pl. P^*J victoria, 
trimnphus ; gloria, laus, en- 
comium ; res prseclare gesta, 
facinus ; fastus. 

^loj-j clarus, purus de voce. 

^lo Z trinmphator ; it. ut prcec. 

vt*— .♦ 1 , I M .c_) , f. emph. 

|6u*i-** — ji splendens, clarus, 
victoria celebris, illustris, 
inde titidiis dignitatis Marty- 
rian, Imperatorum ; JIa i.^Ji 

clarus sono vocis. ]1 .t-j 

oiLov->^f ,7J<. yOOiLo^-VOA) k^V 
nomine clarns : celebris. 

Si^\L-^Jj clare, gloriose. 

ILa_-.l_.jj splendor, prsestantia, 
excellentia ; res prosperse ; it. 
titidus honoris. 

illaao triumphare faciens. 

^«-•--J , fut. '^ojj imper. 

^o « , mfudit ; stillavit ; cfr. 

'^^ et ar. jU id. 
Fthpe. '^^L/ perfusus est. 
Pa. ^l.j effudit ; custodivit. 
Ethpa. \yl\ pass. 
i) H effusio, stillatio ; balneum 

aromaticum, ar. J^lJ . 
Ujj cjathus, species calicis. 
UUi perfusio ; stillicidium. 
\i*y destillatus. |La-^cj destillatio. 

r 
3*— J .:fut. t3» — u sibilavit 

serpens ; it. intumuit, incre- 
vit ; trop. increpavit. 
j Ethpe. isIjL/ emissus est ; it. 
invaluit ; cfr. cA^ . 
Pa. t3» j ejicere fecit; cfr. 

! ^s — » palmes vitis ; capparis 
: herha. 

^a Ki sibilus ; it. ut prcec. 

^__3o jJ et ^oJi clarus, purru; 
, fortis. 
I ILaSoJ claritas. 
' \Su>^ tegumentum capitis nm- 
I lierum Romanarum, ar. ^ij-aj 
1 capitis velamen. 
i ^a.oj rubedo crepusculi. 

j 1 ♦ — ) - U— j , heb. :i3 , nisus, 
I accipiter, avis prsedatrix. 

1 «-J , fut. )j-» striduit, sonum 

edidit ; grunnivit sus, pipivit 
avis ; ti^op. lallavit mater, 
nutinx ; laudavit ; cfr. \\ . 

Pa. >» j mussitavit, pipivit, 

fritinnivit ; trop. demulsit 
lallando mater infantes ; lau- 
davit. 

Ethpa. »t— jL/ demulsus est ; 
laudatus est ; vaticiniis cele- k^ — 366 bratus est ; allegorico sensu 

sumptus est sermo. 
Ij^j et Ij J mussitatio ; grun- 

nitus, pipitus. 
^J^^' id. 
|Li» — > et usitatius |L^a j, 

pl. ILf.a — » susurrus ; blanda 

Tox lallantis ; hyrnni. 
|joj_j haemorrlioides; cfr. ar. 

j^oiJ et ji^iJ id. ; it. surculus, 

cfr. heb. Tj:3 et ar, ^aJ viruit 

ramus. 
Ijjaj' lallatio ; blandimentum ; 

pueri clamor. 
^lljciaa gemebunde. 
\>\yiia blandiens ; blandus. 
^I|j)ciao blande. 
|L(i)'> »jL»o blanditise. 
Jj j oNm gemebundus. 
f^' , fut. Pe., V. ij . 
|_J> J , ar. 'Ji>*aj , Nazarseus ; 

Christianus. 
ILo^y ♦) Christianismus ; it. in- 

novatio. 

Lo m?/.s. ; cfr. ar. c-i; auscul- 

tavit. 
Aph. l\l auscultavit, intendit. 

>i-J3.J , /i/^. ^-aij et S&i angus- 
tiatus est, cfr. uxjf ; it. in- 
clinatus est, dispositus est, 
aptus fuit. Part. proet. |_oj , ) — laJ inclinatus, paratus 

intentus ; propensus, promp- 

tus ; it. libamine conspersa 

victima ; purus, ar. J0 . 
Ethpe. i-AsLf inclinatus est. 
Pa. u.a.^ libavit, eifudit ; immo- 

lavit ; trop. obtulit in sacris, 

vovit, c. "^ pers. 
Ethpa. u.tt.jL/ pass. et refi. 
^loj inclinatio, paratio, dispo- 

sitio ; desiderium. 
) — ..Qj , pl. ^Soj , |LS_aj , ovis ; 

lignum molfe quod vertit ju- 

mentum. 
y^Ai lilmtio; vas libatorium; ob- 

latio, libamen Eucharisticum. 
Ii^ — .^uao et \L .pt.i-» , pl. heb. 'n-^pz-o , vas 
libatorium, patera. 
^iIaJ^M immolatus. 
ILallajfco* immolatio. i va.ia._J ,heb.^p:i,ar.yju ,fitt. 
iaao_j , imper. caoo , perfora- 
vit, perfodit ; infixit. Part. 
pass. t^.ni , f. emph. |^au.aj ; 
in f. emph. subst., collare li- 
gneum reorum {gall. cangue) ; 
per extens. compes ; trop 
onus ; it. ar. .^4 , princeps. 

Ethpe. <^^ll pass. 

Pa. vao-j perforavit ; in femi- 
nino genere posuit nomen. ♦A» — 367 — i.aaj , \Laj , ar. L.i} , foramen ; 

cimiculus. 
\kLj perforatio. 
) ^jaj , emph. \L aa> , st. c. 

ty -\t\) , pl. ^ ^AJ , l^ "^tM , 

femina, femineus sexus ; |pf 

^ks^io mas et femina. 
^I)Aaj fissurae modo ; ex femi- 

nino genere. 
|La -^ tJ sexus femininus ; 

gramm. genus femininum. 
l—^oj , it. ^— jc^^aj et I — •.jiSAaj 

femininus. 
|Lo^-%n) genus femininum. 
^—Ip^^ttj feminine, genere fe- 

minino. 
|La_jCcitt> et ILn-^i^ -tft» genus 

femininum ; sexus muliebris. 
paoAJ gryllus. 
|La:LJso genus femininum. 
I^iiii , emph. I^nlso terebra, 

subula ; foramen ; it. in 

emph., machina bellica obsi- 

dionis. 

y 
»ua » , inus. ; cfr. ar. Jas; punc- 

tis notavit, heb. ip: punctis 

distinctus, et vL . 
Ethpe. vttjLf tenuis fuit. 
Pa. vaJ purificavit,mundavit; 

cfr. ar. os; discrevit, sepa- 

ravit veros nummos ab adul- 

teris. Ethpa. va-jLf pass. 
lvoa.j , emjjh. ILvoa) , pl. IiIooj , 
jLCoalj , punctorum notatio ; 

punctum ; gutta, ar. xiiii ; 
pl. ILCIoo-j depictio in carne 
igall. tatouage). 

J , f. emph. |L« mundus, insons; tenuis, acuta 
littera ; purus, nitidus, deli- 
catus : suavis, palato gratus ; 
snbst. interula acu picta ; 
l^ ft*! I >c\J\ panis delicatus. 
1," "ft) )_Aa_i\ vestimenta 
sumptuosa. lC^aj I^U- » vasa 
pretiosa. \U^ lv-s«a_^ vita in- 
tegra. 

lCi^ et lCaj , heb. np: , ar. '^, , 
pastor ; caprarius ; trop. prin- 
cipes, magnates. 

I^ et \\.o1,sij piastoris munus. 

fi^^lCoj pure, eleganter. 

|jotoj delicatus, urbanus. 

ILotaj mundities. 

I^oj mundatio, 

|Lo«AjM uL 

IjCajNm mundatus. 

JL.A.J ,fut. (aiLj, imper. lao , 

pupugit ; vulneravit ; gra m m . , 
punctis seu vocalibus instru- 
xit voces ; cfr. ar. jiS pupugit 
serjiens, cfr. et liiJ punctis 
distinxit. )^Ai — 368 lAoj Pa. ^o-j graviter pupugit. 

Ivoj punctio. 

\Uia.'s , emph. |L>Aa) , pl. IwaL Bt 
ILv—Ioa-j punctum, punctiun 
vocale ; ILo— j| — ..,^ , t^^— oa— j 
puncta pluralis seu ribbui. 

^(fiaj punctis notata vocalis. 

Ifdtt) , al. Iioaj rostrum avium. 

s^^S^J , /"^/^ i-aa» confregit, 
confodit, ar. tX ; it. crocita- 
vit corvus. 

Aph. t-Jo/ , ar. ^-Jj contendit, 
pertinax fuit. 

\LL> confractio ; crocitatio. 

II «..' fvC. rixa, lis. 

r 
'*^ja-» , fut. ^aaj , imp.^^osi 

transportavit, ar. ji; ; amo- 
vit ; purgavit, complanavit 
viam. Part. act. '^j ; tJ^j 

\ l^o? complanantes viam. 

Part. pass. \U^ ; subst. \uki 
et |6A*aj , ar. *Cm , assumen- 
tum quo reparatur calceus. 

Ethpe. %. k)l\ amotus est, 

purgatus est. 

U aj et |La-2L..ttj complanatio ^.i^6vao complanatus. 

1Q ia. > , inus. ; cfr. heh. npD et 
ar. J; ultus est. Ethpe. y^ll ultus est, ultio- 
nem exegit ; c ^ , castigavit. 

Ethpa. >i — LjL/ vindictam 
sumpsit, c. ta vel ^-i ; ultus 
est, vindicavit ; punitus est, 
afliictus est, c. t^ . 

|saA) , emph. Ifcsiooj , st. c. ^ioj , 
pl. I^oaaj ultio ; retributio, 
poena. I^IiOAJ o»vI pcenas de- 
dijb. 

^aiai frustum carnis. 

)-Laj fovea, caverna ; cfr. ar. 

^ et f.ti locus depressus. 
|L_i.aj species gemmse, callais 

{ar. ^j/y^i , gall. turquoise). 

*2t.J^J , fut. lAoj , imper. i^ , 
inf. \3i!L» , adhsesit, secutus' 
est, sectatus est, comitatus 
est seq. acc. vel ^ ; se adjun- 
xii., spec. matrimonio; coivit; 
se subdidit, consensit ; trop, 
convenit, congruit. Part. act. 
A—ttJ , I — a^j ; adj. sequus, 
conveniens. Part. pass. \auaj 
id. q. usitatius |-.SuaJ q. v. 
infra ; cfr. ar. ^ secutus 
est. 

Ethpa. vaajL/ adjunctus est ; 
se adjunxit ; adhsesit, amore 
prosecutus est ; matrimo- » 
nio se conjunxit, coivit ; i J k&aj 369 — iA&> ap. gramm. affixum est ^iro- 
nomen ; affixa accepit nomen. 
Apli. \^l adjunxit, adhaerere 
fecit, applicuit; ad coitum 
induxit mulierem ; sibi vindi- 
cavit, sumpsit, sibi de^inxit 
aliquem uti familiarem, c. "^ 
agentis; addidit, subjmixit, 
perrexit ; exorsus est, coepit ; regioni, urbi. 
se fixit in loco ; J^ vao/ vel \lalks>j conjunctio. 
t^ ^" vao/ et «.a-ij) lAo/ ince- ^oa) adhserens, consequens ; 
pit facere, , -^sviN ia_i/ id. ' gramm. affixus {ar. oUa^Jl) ; \LSiaj id. 

&>— I) °if>) convenieuter, conse- 

quenter ; continuo ; recte. 
) lAoj adhserens ; gramm. 

affixus, adverbium ; «A—^L. 

|I°>oj l4k pronomen affixum. 

t I°>oi l-lol motus regularis ; 

pl. f. \islke^ loca adjacentia ;i|.»J^ tSi—o; incepit dicere. 
;»/o vao/ incepit re/ perrexit 
dicere. t&u^oiL ^i/ instat con- 
summatio nostra. uoiSS/ iao/ 
I — i-jU humi oculos defixit ; 
imper. vai/ adde, perge, ef ad- 
verb. porro, deinde. Part. 
O.Ct. Aaao vel kSLOpJo , /". ^Aa» . 

Part.pass. laai , ). Aok ; ad- 
hserens. .<!?/^*Y. sectator. 
v2uaJi , i ^-^'i adhserens, con- 
comitans ; comes, contiguus, 
vicinus; continuus; sequens, 
aptus, c. "^ congruens ; nnq. 
impers. c. '^ agentis, copulam 
habuit ; c. "^ — i rei, occupa- 
tus, cura prosequens ; opud 
gramm. affixus ; in pl. f. 
^k^k.t', confinia, vicina loca. Ethaph. laaLL/ conjimctus est: tl\kukli consequenter, cfr. etiom lAaL . 
|&Ao/,yj/. IfcCaLo/conjunctio, suc- 

cessio modorum musicorum. 
\ ~ ^ni , pl. )IaAJ adhsesio, con- 

junctio, consortium, comita- 

tus, societas, congressus ; 

coitus ; coha?sio, consequen- 

tia. y_atti ;a maritus tuus. 

yAtt) L;=. uxor tua. lAa» Jil^ 

familiares. ]'k.t.', ad affixum pertinens. ILa — a-^ adha?sio, conjunc- 
tio; convenientia, consequen- 
tia ; series, ordo continuus; 
coitus ; ap. gramm. annexio, 
[id. q. ar. 7jia\ ) ; status con- 
structus, pl. |LS_a*oJ affixa, 
scil. desiueatise nominuui, 
prsefixse vel suffixa^ litterse 
in verborum flexione. 24 370 — \ksi oj copula carnalis; percus- 
sio ; (jramm. id. q. ILoa^j . 

)iAav) adjudicans. 

Ilfi tAnvn et ILalaal» annexio 
nominis ; statiis constructus. 

\ ^"lol^aa adha^sivus, socius ; 
gramm. ad alterum annexum 
nomen ( ar. <J\ citkijl ) . 

ILaiAiXJixi consortium. 

y 
%.J^ , heb. npD , «r. ^^' , fut. 

\ — oj excavavit ; perfodit. 

Part. act. ;_ oi , li— aj ; s?<is^. 

I "Xi/ ;_aj picus rtwzs. Part. 

pass. I^ttj ; s?.<is^. cisterna. 
Ethpe. ykill excavatus est. 
Pa. ;a-j ut Pe. 
Ethpa. ^a-jL/ ut Eihpe. 
I^oj, fl/. \\kcL>, cavitas ; massa 

argenti vel auri. 
I^j excavatio ; insitio rjerminis. 
\fA.aM et \jn o4 rostrum «v/s, 

«r. jUi; ; canalis. 
I^oi cisterna, canalis. 
IVai terebra ; rostrum. 
[licJc vas aquarium, amphora. 
|L;aM rostrum. 

vJlA-J , /)#^. ««.a — a.) , imper. 
U.0 — o , infixit clavum, fixit 
tentorium, inde absol. castra 
posuit prope, c. ^ \ , e^ ^er 
extens. obsedit urbem : se coUisit, persona, res ; allisit, 
percussit ; pulsavit instru- 
menta musica, januam c. ^ , 
campanam c. vel s. a , ar. 
'^ , inde convocavit ; seq. 
^As, s. o,ve/ \^l, \.^U c- 
o , plausit manibus ; it. ceci- 
nit avis. on^U^ ^aaj castra- 
metatus est. \>l u.^3o ^OAoi 
pulsate et aperiam. Part. act. 
ULttj , )Ittj ; /". emph. et snbst. 
|iwj pulsatrix, ^/. I^IIaj . 

Ethpe. itAillpass.; \^iasi lAajL/ 
cominus pugnatum est. 

Pa. i»_Q_j vehementer infixit ; 
pulsavit. 

Ethpa. JLIill piass. 

|Iaj impactio, infixio. 

jlaj collisio, pulsatio, tremor ; 
pulsus, ictus ; I— laa k^ com- 
plosio manuum. | — *-> ui_aj 
confiictio, rixa ; dolor capitis ; 
apud gramm. vocalis. 

) lloj ap. gramm., ex vocali producta motio. 
^laa-j pulsans ; pulsator, inde 

psaltes ; tintinnabulum, inde 

ar. u«yiJ id.; it. tintinnabuli 

pulsator. 
\L ^ , pl. \ty — llki vocalis, 

quippe quce moveat conso- 

nantcm; sonus; sjllaba. |li.o» 

IfcClaj) vocales. — 371 — •^ t*fi<u pulsatio, allisio ; inves- 

tigatio. 
tiAAiiCoe pulsatus. 
^LailajCvM pulsatio. lifoj palmes, v. la^. 

I4^P secuiis; l^^pj )1^\ sac- 

charum album {galL sucre 

candi). 
I— «a^P dimin., parva secu- 

ris, sarculum. 
^-^kP nux indica, cfi\ jjers. - 

f/r. j-a-jb" {gall. cocotier). 
|>;j, eV. ^oj^j , ^jp et lAayp, 

ixao^f l-i vel «^oy^j , pl. ^^f"^ 

pers.-ar. ij , ci>'J , grcece 

vdcpBo?, nardus. 
]—o'^ et i^'^]Jt vdcpxY] , torpedo 

piscis {gall. torpille). 

vM&o^, >pn lOp Ct u»o ea^fp 

vapxwdo? , pers. ,j^'J , «r. 

,j^^'J> narcissus /7os. 
ififtAL;) vapQ-r]^ , pars ecclesise 

in qua stabant catechumeni. 
[oLp vapQr)!, manubrium; cis- 

ta pretiosior. 
W homo, id. q. Ui/ . 
Mj mulieres, pl. v. ILCoj' . 
|l«j muliebris, effeminatus. 

Iaj , /wb. naj3 , rtr. '^ , fut. 

|m , imper. ^ , oblitus est. 
/*0)Y. act. |_JJ, |U. />fl?Y. />ass. |aj , |Ijj oblivioni datus. 
Ethpe. uIjL/ oblitus est ; pass. 

oblivioni datus est. 
Pa. uIj in oblivionem duxit. 
Ethpa. uIjLf id. q. Ethpe. 
Aph. Jt-l , imper. \l.l , vt Pa. 
^ , iHjj oblivio, negligentia. 
|lujj ex oblivione vel negligen- 

tia effectus. 
lllaj oblivio, mendum. 
IIIjjlm oblivioni dans. 
|LfiiI*iv> oblivio. 
IHjj^m oblivioni datus ; oblivi- 

scens. 
ILfloljj^i oblivio. O M.i , fut. lOaA-t et >a «..1 , 

imj)er. ta_I , flavit venfus ; 

t7'op. excitata est piersecutio ; 

intumuit. 
Ethpe. ta_jjL/ agitatus est; it. 

illaqueatus est ; cfr. ar. L^ , 
Pa. cil-j ut Pe. 
Aph. »^s 1.1 flare fecit, venti- 

la"vdt. 
|^>' , pl. I-Ia^jj laqueus, rete. 
|rJj flatus. 
I— aajj flans ; proboscis anima- 

lium, id. q. |iaij . 
|^»v> flatus, aura. 
1.^ nebulositas, obscuritas. 
I^^jj debilis, infirmus. W&«J — 372 — ^AJ , fut. i^a*j , pellem de- 
traxit, excoriavit : cfr. wgJ^ . 
Ethpe. t^L/ passiv. 
Pa. tgJ-ji excoriavit. 
[^ et ^4*aj excoriatio. 
\^ id. 
fi^ij^M decorticatus. 

?^ 

I^aJ , heb. cu:3 , ar. ^lj , fut. 

poa1> et y^tujj flavit, spiravit; 

nasiim emunxit ; ti^op. vene- 

num, iram spiravit, discor- 

diam movit. 
Ethpe. y^ill pass. 
Jiftjj , emplt. \L^ , st. c. ^iojj, 

2^1. l^uZittjj , c. a/f. V^ pers. s. 

et pl. «-.^iaij, ^^aojj, S'* pers. 

pl. .^ooi^iQjj halitus, spiritus ; 

res animata, anima ; cfr. ar. 

4;it id. |6k__.^/ 1^^ extre- 

mus spiritus. 
p«aL° rostrum avium ; probos- 

cis animalium. ar .i/i . nares. *2i.JkJ, usitat. in part. pass. 

)■ a*jj pistillo contusus ; 

detersus ; subst. simila; cfr. 

\siLt. purificavit. 
Pa. > " > «■ ' ) purgavit ; detersit, 

cfr. ar. alj id. 
Ethpa. lSiLjL/ jmss. \kli purgatio, abstersio. 

^4j.(ij purgatio ; detersio, clari- 

tas ; magnus serpens. 
|La.&jaM et |L(iiajj&M ut \k*j . 

ja^i.t , ]ieh. p-:ii , fut. woa_kj 

et ca—L) , imper. ^&—L , os- 

culatus est ; lambit. 
Ethpe. taljL/ osculum accepit. 
Pa. ia*j pluries osculatus est ; 

WC^ aa*.^ se invicem ample- 

xati sunt. 
\aM iit seq. 
|fc>— a».aj et l&u-OAaj , j^/. |^!!aj.a) osculum. 
^iajIm osculator. 
^&jj^M oscula accipiens. 

I^ «j , ar, ''^i , aquila; trop.'\ 

aqilila seu vexillum ; constel- 
latio aquilae ; it. fastigium tec- 
ti ; it. filix planta {gall. fou- 
gere). 

jl^, f. |6«Vjj aquilinus , in f. 
aetites lapis. 

^lj^ aquilinus. 

^a..»i-w , vox ar. ji>iU a rad. 
>iJ , dijiloma. 

iA«l , fut. uIj et u>ai-) infir- 
mus fuit, languit, torpuit, re- 
misit ; defecit, cessavit ; cfr. 
heb. 003 contabuit, segrota- ^£Sj 373 — i^Co r\t;trop. ^o<^_-l.I-; iJ!*jdes- 
ponderunt animo. Part. prcBs. 

^\-j , [1j . Part. pass. i* Sj 

id. q. u-jj . 

Ethpa. «A—juiL/ debilitatus est; 
cfr. neo - ar. JJJ13 ex mor- 
bo convaluit cegrotus. 

Aph. ujj' torpere fecit. 

Ks^ , ^LIj debilis, ignavus. 

6^lLI-j ignave, languide. 

M&LZ debilitas, ignavia. 

— J^s_J , fut. yo^j effusus est, 

heh. "r3 ; it. jacturam subiit 

cfr. ^L . 
Pa. \ftsli Isesit, damno atfecit. 
I— soCvj et I--SCO detrimentum, 

damnum. 
Iisbjfioe Isesus. 
ILoia^j^ao damnum. 

'^ J^^— J , heh. -,^3 , chald. 
^r3 , verhrnn defect. nsurp. 
tantum ttt futnrum verbi 
laoyi q. V. ; sic flectitur '^^j , 
l'^ p. ^il , 2"^ p. ^ll etc, 
infn. ^^ao vel ^is» , c. suff. 
i^^ao , etc. dabit : ponet, sol- 
vet ; ^^_j a_L« f[uis dabit ? 
quis efficere potest ? iL^ ^LL 
dabis judicium : judicaberis. 
\Ul ^iL) adjuvit, c. '^ pers., 
|sa>4^^3 ^tj responsum dedit, dixit ( omnia scil. in sensu 

perfecti «-3o>I q. v ). 
JJ^i actus dandi : |iu»io U^» 

actus dandi et recipiendi: 

commercium. 
r 
>ak.>^<»-J , f^t. Nxfcj prsepondera- 

vit, inclinavit hilanx ', c. ^ , 

pluris fuit, pluris valuit, prffi- 

polluit. Part. act. vxLj prse- 

ponderans. Part. pass. <»-&j ; 

active usurp. prseponderans. 
Pa. ^xN_j prseponderare fecit ; 

t}'op. prsecellentiam dedit. 
Ethpa. >xL_jiL/ inclinatus est, 

demissus est. 
Aph. ■owCo/ et ^xL? praeponderare 

fecit, inclinare vel declinare 

fecit. 
) iis_j , pl. |_i!^!!_j inclinatio 

staterce, prseponderatio ; mo- 

mentum, propensio. 
|_i>6o et |La_LSj id. 

i^fcoso inclinare faciens sta- teram. 
ILolIeaao pr?ecellentia. 
llieoevao iuclinatus, propensus. 
jLol-xCoCsso praeponderatio, pro- 

pensio. 

3J^»— J . fut. y^oL-j , imper. 

i3oL , inf. t3N_uo et i3^_ao , 

traxit, attraxit, distraxit ; iCo 374 — «A^ recepit, extraxit, speciat. seq. 

^-M ; cfr. ar. <Jci traxit, 

evulsit pilos, etc. o\lk\ isL-t 

ad se traxit. Part. pass. 

I— £^Co ; adj. rapidus. 
Ethpe. iS^ — ill attractus est ; 

trop. iliectus est,abreptus est. 
Pa. i3^_j ut Pe.-Part. pass. 

i^Saao ; distentus curis. 
Ethpa. isLjL/ ut Ethpe. 
^Li attractio ; evulsio. 
|_3o^_j trahens, attractivus ; 

destillans. 
|La3o6>> tractio, attractio. 
ILai-Co id. 
(—SLa-j attractio, distractio ; 

in pl. avocamenta inentis. 
^iSfcujo attrahens. • 
liaeoiXM attractus. 

>■ 
^J^*— J , 0/'. _Ai , fut. >6j , de- 

cidit folium arboris, capillus 
etc, defluxit ; tabuit ; cfr. 
heb. nnD subsiliit. Part. 
prces. jLJ , \\tsJ> ; decidens, 
defluens. - Part prcet. ;*Co , 
\\*Li defluxus, delapsus ; iV., 
al. 1^60 , obliteratus- 

Ethpa. iLjL/ depilatus est. 

Aph. yll decidere fecit, excus- 
sit, ejecit. Ijc^ — » excussio, defluxio, deci- 

duum. 
I jfcJ deciduum quid, inde mica ; 

particula, granum ; it. nit- 

rum, vt-rpov , heb. "ina , ar. 

i>ij:u , id. ; papaver. 
|»o)cJ dim..i decidua particula. 
I j^_j excussio, defluxio ; deci- 

duum quid. 
IjobJ deciduus. 

KSk,^^ heb. "irnj , fut. u.o^_j' 
evulsit, exstirpa^dt ; dilace- 
ravit ; extraxit, desumpsit ; 
excerpsit sententias ; cfr. ar. 
jj-j extraxit spinam, etc. 

Ethpe. i^L—ill avulsus est, 
dilaceratus est. 

Pa. i*Lj evulsit, dilaceravit ; 
distendit mentem cura. 

Ethpa. ^"ilili pass. 

\l.ki evulsio, laceratio; it. cin- 
cinnus. 

ILojltL laceratio, extraxio. 

vALa> , ^ILoj separatio, avulsio ; 
in pl. excerpta; trop. ij.Laj 
I^ml^ carnis dilaceratio : de- 
tractio, 0'. \\;^ "^l calum- 
niavit. 

|llb>j&M evulsus, exstirpatus. 

ILoiA^j^M exstirpatio, evulsio. — 375 — o^ 1 lifiO seu fcAiaao , decima quinta 
littera Sjrorum ; valet nn- 
merice : a» = 6 0, ^j» 
= 000, .« = 600000, ^j 
sexagesimus. Est littera sibi- 
lans respondens primario heb. 
D et or. ^ : ♦— ^ , "^ , A^ 
adorarit ; secundario heb, iu 
et ar. J. : cfr. w ^tn , heb. 
r--i" , ar. ^ satiatus est, 
;«a^ , "IX' V j^ decem ; raro 
respondet heb. u; : jJa — .^aa 
racemus, heb. pi=u;x ; insuper 
commutantur inter se i^et ^, 
nnq. t e^ u» ; \^ , jla sors, 
\^ , ni" contempsit. Taadem 
«M servilis est in formis quo- 
rumdam verborinn, v. g. laoi^ii» 
a ooif , \v>nm a ^^^A . 

\\^ et \\Ja , j)l. ^|tt>, it. emph. 
\l\L rarius\L-L, st.c.l\L, 
pl. ILjI^ , dual. ^tl-I^ , heb. 
Mxo , satum, mensura arido- 
rum ; cfr. ar. ^io , mensui^a 
granorum. 

II-) — ea mortarium, modius, al. 
sensu v. s. \LLt . ^jLoD, fut. us)_^, senuit ; 
1 -'- jj. tjy ^\ m consenui; nnq. 
excidit Aleph : ^:sJa consenui- 
mus ; cfr. heb. ri^, ar. vjii, , 
^xijcanus factus est capillus; 
senuit. Part. prces. ^i-L , 
\k\L ; subst. vide infra. 

Aph. o^a>/ consenuit. 

o^» , )^|^ et communius v-Sk^ , 

senex ; arus ; titulus honoris, 
id. q. ar. ^^i-, vir venerabilis, 
senior. |6a*v») oyLs^ seniores 
m^bis ; it. cognomina e/for- 
mat : |_u-j \-ka> AA'icenna, 
{ar. ^l^\ 'kAi\). 

\L -tw. , pl. \L %m anus, ava. 
I^I^tty |L(»!L&3 |^Io.a^ nar- 
rationes ineptce anuum : ani- 
les fabulse, naenise. 

)Iika> senilis ; trop. antiquus. 

|Ln ■>.«> , pl. ^ o^t . nn , |L fl-^ . nn , 

senectus, cfr. ar. ^.^^ ; it. 

senatus. 
f-^ ~ et f. \LsUL cani capilli. 
^fccxtt> et ^j^^ anilis. > — 376 LP» ^o^j^^ ffappaTOv , pl. \^^\L 
sabbatum ; hebdomada, 

l^o^ aaupa , lacerta. 

14,^^ , ?'. ji^ . 

^Q__I>a|^aB (7a-'Jpiov , saturion 
planta [galL orchis). 

\^^ , heb. riDo , tentorium. 

;^|^ , ar. ^JL , saccharum. 

U^ , i. q. 'wL . 

^ajjL\ea (jeXivov , apium planta 
{gall. ache). 

I-^I— o> , s. pl. argentum; cfr. 
pers. j^ id. \j1\1 \m\L plum- 
bum. \L'^M \x\L stannum. 

\^\L argenteus. 

|Laso|xaso obductio cum argento. 

yioO , fut. .^ , pl. ^a_^|JJ , 

imper. ^j — L se calceavit, c. 
vel s. \—>o\-L . Part. prces. 
J..^ , \-i\-L . Part. prceter. 

^|«r» , \U.\^ . 

Bt/ipa.^lLailcsilceis indutus est. 
Aph. ^l calceavit, induendos 

dedit calceos, c. acc. pers. et 

rei. 
poJM et (joi» , heb. 'pX3 , chald. 

i<3io , pd. |I)o|n calceus. 
pp» stomachus ruminantium ; 

cfr. yLl, s. l . 

\i\L , V. S. \lt>» . 

pa_L.|tt» calcoatio. 

\->\Lm et \lmio , 2)1. p\aM cal- ceus; ovi«iao l^ solutiis cal- 
ceis : discalceatus. 

\i\aaic Ut llfiaM , V. S. <^ta . 
\£a^O^\£a et vtt^^tia (javBu^ Ct 

(TavBt^ , sandix seu cerussse 
speeies. 
\-Lalei^\L (7!jv(i!)Vj[i,o^, sjnonj- mon. \l\i\a^ , V. S. |iM . 

^al^lao (70U(j!,vov , oleum cx li- 
lio expressum, cfr. ar. ^:i.jL 
lilium. 

1^1 — .s|_Ja (7Y]7:Ca , sepia piscis 
[gall. seiche). 

|;-a3|io (7a7V(pEtpo$ , sapphirus; 

cfr. SjXL . 
v^-4^^" (^axpoTYi^ , vermicu- 

latio ; scobs. 
».fi»a_o|_flo vox latina, saccus, 

cilicium. 
\xaA\\\-L irspaTTta^ , serapias 

planta. 
^-^^joaol)! m Ts^^crapaxoaT::^ , 

quadragesimale jejunium. 
^a .*)i^| ^ (TapBiov , sardus 

gemma. 
\xiL»'^\L ai^ic, , seris [gall. en- 

dive, chicoree). 
uaa— s^lttk et rectius kfioa_o9l«» 

(^ap? , caro. 

|L|^, V. 11*0. 


— 377 — N\-Mv> oa» , ar, L.i,, fi(t. <sJboj arsit, 

ebullivit. 
'^^ , imp. V. cififtj 
\L^ spuma juris. 
I^ inguen. 

Of^jOO , fut. oy-^OkJ , vix llSl- 

tat. ; cfr. ar. iS similis fuit. 
Pa. ovaao vt vsitafius Aph. 
Ethpa. (H_aNAo/ simQis factus 

est. 
Aph. or^tal assimilavit, reprse- 

sentavit. Part. pass. oykaJia , 

lov^iaM ; similis. 
Ettaph. <y\2Ltx>llj pass. 
|(>ia^ similitudo. 
|Lo<n=^ similitudo. 
\lo\^ similis. 
lovaoA» similitudo. 
6-lo-riaftao veiisimiliter. 
ILooi -^twv» similitudo ; confor- 

mitas, imitatio. 
povruBeiM assimilans, similitudi- 

nem inducens. 
ILojoyafifti assimilatio, confor- 

matio. 

t4^ caro salita. 

(4^<» , ar. JaLl et pers. y.l, cor- 

bis. 
ILa^a:^*» caro salita et succisa. 

^^£0 , heb. -ns, ar. dx:i , im- plexus est, se implexuit, fut. 
ya^flw et y -\tnt impegit, se immisit, irrepsit, subiit aqua; 
adhsesit, inhsesit, se infixit, se 
complexuit, amplexus est, c. 
\^,vel "^ , impetiit, aggressus 
est, irruit in., c. variis par- 
ticulis, spec. c. ^ vel ls ; con- 
tendit, ausus est, ascendit ; 
o>s.)oil Y^ea occurit ci obviam. 

Ija^ lO ^o y -^tn mOU- 

tis ascensum aggressus est. 

Part. act. y k^ , ) ^-^A , 

aggrediens, adhserens, etc. 
|Lv*^oo >a*. ? >j y^ao) oo) ille qui 
contendit secreta explicare. 

Part. paSS. y .^nr> , | '•^Ant 

adhaerens ; collectus. 
Ethpe. y^^ao/ adhsesit. 
Pa. yauL adhsesit ; infixit, ap- 

plicuit, immisit ; ascendit. 
I — aaj» infixio, adhsesio ; it. 

mitra, velum reticulatum mu- 

lierum ; cfr. -^'S. rete, 
^sa^ adhserens, viscosus. 
h.^w> adhserens. 
|Ln;\.-><w adhserentia ; ascensio. 
ILfi^-^mv» id. 

^^b^^ , fut. '^a:^ bajula- 
vit, tulit, attulit ; trop. tole- 
ravit, passus est. Part. pass. 
U. ^ n n ; act. patiens. — 378 — Ethpe. ^^As/ pass, 

Pa. '^OB ferendum curavit, as- 
portare fecit; dolorem inflixit. 
afilixit. 

Aph. ^^ouB»/ inflixit, vexavit. 

U^ vectio frugum, 

jlikarL» toleratio, patientia. 

U^Hi^ , i. q. ji^ , ar. j^ll, spica. 

Ua_;^ qui portat ; vector spi- 
carum, spec. ad aream. 

|La_Aaa— tt» vectio frugum ad 
aream. 

|Ln 's.-^w patientia. 

jlaio storea. 

pfi^">m dona sponsalitia. 

\^^LL n^uXkx , Sjbilla. 

I^ \^nft , pl. l&sJ^^t^ scala ; 
cfr. mandaicum. xn?"'^'!^ , et 
ar. J.1, neo-syr. IbJ^ioj» ; it. 
genus carminum. 

(l ^n w , cfr. <7i>[x[irATi , pars, 

portio, collatio voluntaria, 

contributio sponte collecta, 

sjmbolse {gall. pique-nique); 

it. sed rectiits (talaoai» , sjmbo- 

la, siyna. iC^a^ fcwa locus ubi 

congregantur ad sjmbolas. 

jLai^caao patieutia. 
*>' 

fc fyi*^ c o et \xasu»,pler. inparf., 

iisu7'p.Si\mndiiyit,crevii.Pa}'t. 
act. ^aa:^ abimdans. Part. 
pass. adject. usurpat. v.infra. Ethpe. ^u^t^l densus fuit. 
Pa. \a\^'tt> multiplicavit ; ima^ 

Um valde replevit. 
>«> .-^fw , ^-M.~>w> spissus, den- sus ; frequens, multus, abun- 
dans, continuus ; gramm. af- 

flxus. W>^^ ^cn.^m \'i^-»j Vel 

)s'^ >«).-\»> , arbor frondosa. 

ILjS — o i^..Ai» pjcnocomon 

planta ( gall. scabieuse ). 
&>^tw>.-^t« frequenter, continuo ; 

gramm. conjunctini scripta 

verba, ut jj/ , ex ^l et \i . 
|La wi.^fift frequentia, densi- 

tas, abundantia; continuitas; 

gramm. affixio. La caJ^n 

^bojj angustia respirationis. 

jj— o Lft wi.^fw raucitas ; adv. 

a t«.-%cna fiequenter, conti- 

nuo. 
ogaxar^ , pci^s.-ar. otll-^ , mj- 

xa arbor {gall. sebestier). 

t4««?>w> et c^m^iY» (Ts[3a(7T6^ , 

augustus. 
Uw>~>w» vox lat., subsellium. 

>^."?>ro , heb. r^iri , ar. '^i , fut. 

» — a^j satiatus est, seq. 
acciis. vel o , ^ , aut ^ , sa- 
tur fuit ; copiose, plene frui- 
tus est. Part. prces. » -%m , 
I — ^.sittk ; ) i v^w satur sum, 
contr. pro \'>l ^^ ^^ . Part. 

— 379 — prcet. ) — N.^n» ; abundans. 
Ethpe. ^>^t^-a>l satiatus est, 

ad satietatem usque crevit ; 

trop. molestatus fuit, c. ^ . 
Pa. \xa*B satia^^it. Part. pass. 

w^entn , ) v-^pnv) satiatus, sa- 

tur ; plenus, abundans. 
Ethpa. •vk_aL_*»f pass. ; trop. 

molestise fuit. 
Aph. \>s^l satiavit ; perfecit. 
) v^m or. ^ satietas ; uber- 

tas ; adj. w -^n» , ) — xa«» , ar. 

/ui, , satur. 
>v.^x» , ) s.->m satur. 
tsl) \-\rn ad satietatem usque ; 

c. jj insatiabiliter. 
ft va^ , |Ln \.-M^ satietas, uber- 

tas;o^'ec^. c.prcec. >, satians. 
) \-^(Jn satietas ; preces litur- 

gicse coenam subsequentes ; 

Completorium. ) v^nw 6^_^ 

coenaculum. 
^iv"tpn^ satians ; gramm., no- 

men accentus. 
i '\:\-^ts wiv> satiabilis. jj )_iaa 

)i-i^^<iM« inexhausta fames. 

Vi'^ 00 , fitt. ; -\cn\ opinatus 
est, judicavit ; censuit, exis- 
timavit, conjectavit ; aliqidd 
pro o/eb habuit. |«>vl^/ j^IqN 
yo; — ^AM creaturas uti deos 

\ reputant ; cfr. ar. jS. men- I suravit, et jC. exploravit. 
Part. act. '<^lL , l^n^ ; ));^ 
id. q. \-jI ; ^4> puto. jooiL jj 
; *>f»> ne credas. Part. pass. 
;.^f«> , |{.-^w reputatus ; falso 
prff^sumptus, fictus. 

Ethpe. '^tsaoj existimatus est, 
conjectatus est ; reputatus 
est; impers. Li^i^lvisnm. est. 
i^ ;aiwL tibi videtur quod. 

Pa. ; •■>»> prsesumpsit, spera- 
^-it; c. v3 pers., in aliquo con- 
fidit; it. annuntiavit, evange- 
lizavit, ar. ^X^ ; opinatus est. 

Ethpa. '^bsol annuntiatus est, 
nuntium accepit, evangeli- 
zatus est ; visum est. 

Aph. ;^/ id. q. Pe. censuit ; 
suspicatus est, suspicionem 
movit ; annuntiavit, promi- 
sit ; exspectavit. 

;^tt , l;^a> spes ; I; — r^x» > p> n>^ 
desperavit. o^l^L^ ^ ''^Aj spe 
frustatus est. ;^ jj^ absque 
spe ; prseter opinionem. 

|;^~ opinio, conjectura. 1; -\en 
id.; |v.jL 1^^ recta opinio: 
orthodoxia. 

\lji^ut imaginarius. 

|Lo».->w> opinio ; phantasia, il- 
lusio. 

|L;aj» , f. st. c. L -^slL , pl. ILi^ , 
nuntius spec. felix, ar. jrS. ; 


— 380 — k^ annuntiatio, prsedicatio ; lec- 
tio publica Evangelii ; it. m., 

t p Y *' 

Evangelium. |L;_:ao» u^^ pri- 

maria evangeliorum, : evange- 

lia undecim ad Resurrectio- 

nem spectantia. |L;^a» absol. 

vel |L;_ar«») |N_aI sabbatnm 

anmmtiationis : Sabbatum 

Sanctum. 
l^oiM annuntiatio, prsedicatio ; 

tempus ecclesiasticum Ad- 

ventus. 
I s "^^» qui nuntium affert, 

nuntius ; prseco, spec. evan- 

gelista. 
fc^t— ^;\wivt prseconis more, ad 

instar fausta prsedicantis. 
)Laj jsJaM annuntiatio ; exspec- 

tatio ; suspicio, opinio. 
t>>I^j;.-\ciQV8 ex conjectura. 
|L(ij;-^w>v> , pl. ILlitiixttM opinio, 

suspicio. 

Paial ;.T>.w , nnq. ^aoctt susti- 
nuit, pertulit ; c. '^ vel x^ , 
pers. moram concessit alicui, 
tardavit ; exspectavit, se con- 
tinuit ; continuit ; c. ^-Jo rei 
abstinuit ; cfr. jr^ patien- 
tia, robur. 

Ethpaial '^tstt>\ toleratus est ; 
cibo roboratus est, victum 
sumpsit. |L;->.nt victus, alimentum. 
^<;-a.^» patiens, abstinens. 
|La»;\.w>y> patientia, abstinen- 

tia ; c. jj , impatientia. 
^j^^MM tolerabilis ; c. jj into- 

lerabilis. 
^I^j^*^*»» cum tolerantia ; mo- 

derate ; c. JJ sine moderamine. 

|&r)iM , V. S, lAAa . 

JL^XD et i- — ^^ , heb. naia 
fnt. U^aj crevit, multiplica- 
tus est. Part. prces. \-^ , 
ks^ . 

Pa. u — .^ cecinit, cantibus 
laudavit ; cfr. ar. \»d^ can- 
tibus grate movit aliqnem. 

Ethpa. x^^^l pass. 

Aph. v*^»; crescere fecit, mul- 
tiplicavit ; c. al. verbo cequi- 
valet adverb. : multum, valde, 
nimium. "^Ai i*^/ multum 
locutus est. lAoo/ |>^/ con- 
stanter pulsabo. )-^^/ i-^\ 
multa injuria eum affi»!e ; it. 
c. o , ^o<n-A iVoo •-• — ■^*i 60S 
Sfepe vocavit ; gramm. in 
plurali usurpavit nomen. 

Ettaph. c^LL/ pass. 

i-4f» 5 emph. I^l^ et jl^ , f. 
emph. |L(_-^ , st. c. L|l^ , 

7 * *'' II "»*'' f 

, |L|_rl^ multus, k^ — 381 K^ 2ircec. vel subseq. nomine : 
jli/ i-.!lo IJ— >^ multi homi- 
nes. Ih^ U— 1 magnus exer- 
citus; gramm., pluralis ; »2 /)/. 
multi, multitudo (oi TzoXkoi) ; 
it. forma pluralis inservit 
spec. in st. c. ad reddenda 
superlativa et nomina grceca 

a 7:oX'j composita ; jj :^^ 

11—-.^ TzoX^Aoyix, multilo- 
quium. (L;,^? u.^ , pl. u.[Il^ 
U — <5j^5» 7:oXu7tO'j^ , poljpus. 
|oi — .'4. »-.| — II^ TvoXuOsoi , 
poljtheistae. ILom^ i-.^ mul- 
tiformis. ^'a^^i-.^ multico- 
lor. pfi^uuw t-..^ (j-tpifyyopo^ , 
robustissimus. piao^ u^^luci- 
dississimus. l!o«4 »-..,^ beatis- 
simus. 1^3^ c.^ pleniis cura : 
sollicitus ; c. ^ — m cotnparat. 
[u^ ^ f.^^ numero su- 
periores ; adverb. in stat. abs. 
multus, multi; multa, mul- 
tum ; nimium. ^-ai-o ^— ^ 
multa bella. JLi.3^ c.^ res 
multte. |^_^;/ ^^ viduffi 
multse. »-^ paj pisces mul- 

,. * r y^>. r ^ 

potuit venumdari multo. ^oj 
^<^ ^ "^Ao hsec pauca ex 
multis. t-s^ c^ multum ga- 
visus est ; nnq. in st. emph. 
IU<^ I*» valde contristatur. |L | '.^aji valde, multum; 

locut, adverb. ; .^I u_l;i 

i *• " "^ 

[ a fortiori ; i^^ ^s ad sum- 

mum ; it. conjunct. quam- 

vis. 
ILo^J^ multitudo ; gramm., 

pluralis. I^^ooj' Lok^ polj- 

gamia. 
&^^^ valde, magis. 
fc^^PlI^ vel tuJ^l^ multo ; 

in statu plurali. 
|Laj|I^ numerus pluralis. 
^1)^1.^ pluralis. 
I^^ofia , et communius ||>4^a^ st. 

c. f. L|4ai4, c. aff. ^^\^J^, 

vel ^oov^a-eft etc. multitudo ; 

majorpars; adv erb. m\x\i\xm; 

ci-l,, ll^^oi^ id. , cfr. uk^ ; 

||_^a_xiB I -^\ Laoj multum 

magnanimitatis. 114^0^ f^-> . 

opes multae. || /^« ^-^'j ^_^i 

communiter, plerumque. 
I^^ox» , pl. ICvls^ox» carmen ; 

canticum, hjmnus ; cfr. ar. 

;^i- cantus lenis. 
1^1-4^ ofir» stola. 
I^l^^ooio cantator ; laudator. 
Iil^^oai crescere faciens, multi- 

plicans. 
|Lail.^Qoso eantatio. 
|Lau,^iai niultiplicatio. i ^ — 382 — ♦«^f* ijt3 , ar. 'j^ , se humiliter in- 
clinavit, inde salutavit, ado- 
ravit, c. ^ . Part. act. ♦^^ ; 
jiii^ , ^ adorator solis : 
heliotropium planta. Part. 
pass. ». .. ^ , I» '< ^g » adora- 
tus ; venerandus, adorandus ; 
augustus ; it. optative ^^l — i 
o^i v*,^ Dominus cui adora- 
tio fiat [ar. i.^1 i3). 

Ethpe. ^ti^l pass. 

Aph. V— ^^1 colere, adorare 
fecit. 

|f t -^ adoratio, veneratio; cultus. P^^ '■t^ idolola- 

tria. ILk^ «s^ locus adora- 

tionis, sacellum ; seq. Ija — > 

pyreum. 
^l^p^,;^ more adorantis. 
I^a^ adorator, cultor. 
|^_^^ai , ar. Jb^, templum 

Mahumedanorum {gall. mos- 

quee). 
iJ^Liftso adorandus, cui cultus 

reddendus est. 
^a^ , jja^f» racemus, botrus ; 

cfr. heb. hziT^ ; metaph. cin- 
cinni ; it. arcturus stella. 
\Lj^^ cyperus. 
iJ^a^ nummularius ; cfr. 

^i^^ , pl. yn 1.^ <jl-^Wf\ , 

lancea. «OL-t^JED , fut. t9<i,^fiw Isesit, 
oppressit, cfr. ar. L.^ affii- 
xit. Part. pass. iA — ^.^ , 

) 4-.^ Isesus, affiictus ; 

c*o,a_l^?_3 ia_*^ pedibus 
impotens. Ij©ta — 1^ »^— '.^ 
lumine privatus : csecus. 

Ethpe. ^^.^tya>l pass. 

Pr. t^k^ iSsit, damno affecit, 
nocuit. 

Ethpa. ^s^^J^l pass. 

|La__aus^ mutilatio. 

jli^a^ Iffisio, afflictio, mulc- 
tatio, laesio, detrimentum, 
injuria. 

4^v. , ^.lAs;,^ damnum 
afferens, noxius. 

{f ^ t»^v> Ifesio, injuria, dam- 

num. 

;^,^£0 , fut. ia^ clausit, 
occhisit; trop. cohibuit, in- 
terdixit ; cfr. ;ax» , heb. njo 
id. ar. >j cohibuit a, et J^ 
obturavit. 

Ethpe. ;_4^eu-o.? clausus est, 
cohibitus est. 

Ethpa. -^t^l id. 

\l^ cohibitio, obox ; it. ut seq. 

•^ , jv-^ heb. n^^nao , imber 
abundans ; cfr. ar. s^ aqua 
alveum fluminis implens. 


— 383 — 1^^ caligo ; it. diluvium. 
I^^ai^ ramus, cfr. s^arbor. 
l;__4^a_aB coUare ligneum ca- 

mnn ; cfr. ar. jyiKZ, id. 
\y-<^ spelunca ; clivus : ar- 

(boris nomen, cfr. I^^^L» id. 
IL^s;,^ planta aquatilis. 
lC^ cippus, compes : cfr. ar. jS 
I Kgavit ; it. foenum, cfr. |J|L ; 

it. nt seq, 
Ivtt» spatium centum passuum, 

pers. li centum. 
le^oja» saccus e corio confec- 

tus: corbis. 
V*M sandalium. 

Moo^ sodomiticus. 
ILosoovfio sodomitice. 
Ifiuaooji» et ILhImo^ sodomi£e 

crimen. 
\>o^et \}o^\L c'.vSo)v , linteum, 

siiidon, cfr. i^-!:: ; it. tegTnen, 

perizoma. 
U'<f^ , pers. «lil , ar. oilul , in- 

cus ; rota. \J^'il ^JL prasium 

planta {fjaU. origan). 
\mytuo. , ar. ^a_ , pars sexta. 

•^y£0 , et ioC« , fut. ujo^' , 
scidit, dJsrupit ; cfr. ar. ^'jj. 
^d. ; trop. se divisit, se sepa- 
ravit; schisma fecit ; cfr. 
^r. ji id. Part. pass. va^Cas \a^t^ scissus, fissus; schis- 

maticus. 
Ft/ipe. u>>^*»; pass. ; schisma 

fecit. 
Pa. u>» — L scidit, laceravit ; 

separavit, divisit ; sectam 

formavit ; trop. sibi viam fidit. 
Ethpa. <.o^b^l pass. 
kjxo scissio, schisma, haeresis, 

secta ; chartse laceratae frag- 

menta. 
\olta scissio, laceratio. 
^o>— o» lacerans, lacerator; 

schismatis auctor. 
|La_o-.j_xio scissio; dissensio. 

Ua- Loa*»^ discordia. 
ya^ata scissura. 
^iijj^cftio qui scindi potest. 
Cu^oj^awi adi\ ; c. indivisibi- 

liter. 
^^ 
^ySO , fut. ^o^ , heb. iio , 

disposuit, ordinavit ; c. vel s. 
\^ia aciem ordinavit ; ordi- 
natira exposuit, narravit, re- 
citavit ; metrico ordine dispo- 
suit ; intrans. in serie stetit, 
contigit. a^^l^ (H^La jI!aode- 
cre-vit in corde suo se orandum. 

Ethpe. ^9^flo/ pass. et refl. 

Pa. \ye^ ordine disposuit. 

Ethpa. ifkial pass. 

j^ , \}^, cfr. mo , et jaL , or )OV«* — 384 — )0>«» do, series ; acies, turma ; oratio 
liturgica rythmica quse inter 
Sacrificium recitatur ; it. ve- 
lum; ar. Jl^\c.^, adv. in or- 
dine, deinceps, c&iojj^oo >■ ^ 
milites ejus. 

I^o^ ordinans. 

^I^o^ arum planta [gall. ser- i 
pentaire) ; cfr. ar. jl- . 

^Ij^C*» ordinatim. 

|Lot— U> dispositio, instructio 
aciei ; series. 

]Yf<^ (70'jB5cpiov , sudarium ; 
linteum, ar. j:>yi ; cidaris, 
{qall. turban). 

ILfyoi^ velum muliebre. 

la^oC^ abacus sustinendo lam- 
padi destinatus. 

;Iv^ centurio, a pers. ai. cen- 

tum. 

'h ^ , 

5O»X0 , ar. a*I, /"«^ )Oo>rftt , 

testis fuit, testatus est. Part. 

act. )ov ^ , emph. et subst. 

\fO^-L , f. lUovi^ , pl. |L>o>^ 
C. St//^. I-.JOVO» , y)Ova» , ^OOi^Ovas , 

testis ; martyr. l)ov_a» ^— .^ 
loeus quo conduntur ossa 
martjrum, templum. Part. 
2mss. v-ov*» , lUov» testimonio 
notus, probatus ; clarus. 
Ft/i/je. joi^aof testimonio con- 
firmatus est. Pa. )ovi* testes invocavit; tes- 

tificatus est, obtestatus est. 
Ethpa. joiNoftf testibus compro- 

batus est ; martjrium j)assus 

cst, ar. j^i-^-^l . 
Aph. )ov«»/ testimonium dedit ; 

sanguine testatus est, inde 

martjr fuit ; it. testificatus 

est, obtestatus est. 
Ettaph. 9^1 Jili in testimo- 

nium invocatus est. 
QjKnL , ILojovi^ , p^l. ILojov— et 

|L5>ov-i^ obtestatio ; testimo- 

nium. |L5>ov^ t>Ji martjria. 
|_I^ovi^ testimonialis, ad mar- 

tjrium vel martjrem perti- 

nens. • 

l^oioM testificatio. 
ILJjovfift» id.\ testimonium. 
I j)ov— fiob^^ in testimonium 

adductus. 
^ooU» op. alchim. ferrum. 
uoal^-Aaiiov^ sextilis mensis, 

Augustus. 

ol^oyL gHvjov , &])i\im planta. 
\ ,S.oy^o\Lat<jZ/d,sese\isherba. 
i 

^^0» pro »^ , ar. '^^ , vigila- 
j vit. 
^^, |)ovittC.,luna, or. ^;i< , men- 

sis lunaris ; trop. argentum. 
;wN*»f V. denom., incepit lucere 
7iova luna. — 385 — \l'^oyL luuaris ; l^-J^ovas |11jl«^ 

anni lunares. 
^'yc»^ lunaris, lunse venustate 

similis. I^a^ ^ljjovo» pulchra 

ut luna ; it. lunaticus. 
l—jjovao dim., lunula, ornamen- 

tum ad formam a^escentis 

hmce, heh. =^!-ir;-j . 
^>oi^«>» , pjoi^aruw lunaticus. 

t ' t * 

^n "lifoya» azpv^oy , artemisia 
[gall. armoise). 

)o^eo,fut. jq-Mj desideraTit, 
exoptavit, c. ^ ; (^'/"/\ o/'. jil . 
Part. act. lo» , \J*«lL. Part. 

paSS. \a — ea , I— taM , pl. \la^ 

activo sensu exoptans ; adj. 
cuijidus. 

Ethpe. u.oiSflc»/ vt Pe. 

Aph. (-.actt/ exoptare fecit, de- 
siderio aifecit; o>i ov»aao/ ejus 
desiderium in eo movit. 

U&ao desiderium, cupido. 

ILo^axB id. 

|La_x» , pl. |Ltt m odor, spec. 
adipis in holocaiistis ; per ex- 
tens. sacrificium, hostia, ho- 
locaustum, cfr. ar. ^jk assa- 
Tit. 

^IjLcu» adiposus. 

w»»« — .^la-«» cuaYpog , thuris 
species. ^ '^ CO inus. ; cfr. ar. LiU, , L^ij 

miscuit ; decepit. 
Pa. ua»io polluit, contaminavit. 

Part. act. valm» coinquinans. 

Part. pass. >-%!«> v> , j -^.m^ , 

/". emph. j^ — :x1auo , pl. f. 

|^"-^.my> pollutus ; impurus, 

profanus, turpis. 
Ethpja. L^IL»/ jjcr^s. e^ re/?. 
t ■>^n i^ pollutio, profanatio ; 

abominatio. 

|La->itv> , V. S. i^\Ba . 

|j^aea , pl. |^ «i.^vaao <j\p'yrr^ , 

jaculum, spiculum. 
jLfi-^.w'» contaminatio. v^jpo, heb. :.i3 ar. ^u , sepi- 
vit, clausit ; trop. cohibuit ; 
seq. |^^5oL obturavit scis- 
suras. Part. act. y^\ — L , 
t_^^ . Pa7't. pass. t,^ .^ , 

Ethpe. v^^LL/ pjass. 

Pa. v,^^ septo muni\-it, cir- 

cumsepsit. 
Aph. v^ .«C>/ id. ; se^r. |^u_^;oL 

reparavit. 
m^ , l_>^ , ar. ^i^-, , sepes, 

septum ; limes ; l^-IjoL v^^ 

reparatio ruinarum. 
I^ — ^xo septum ; claustrum, 

coenobium. 25 386 4>*" |^a__^ reparans ruinas, scis- 

suras. 
\^\^yo corapedes. 
I^ai» , a)\ ^C- , populus nigra. 

» ce> inm., cfr. ar. iU et iju 

secreto collocutus est, et iii-1 

vocem extulit. 
fciAft , ff ax» et Ifoott colloquium, 

ar. ii^-1 ; loquela, lingua ; it. 

turba, ar. 'il^ , cfr. heb. 

Tia , concilium. 
Pa. jail» V. clenom., collociitus 

est, confabulatus est. 
Ethpa. yots^l ut Pa,, c. '^ vel 

y«J^ pers. ; it. pass. interpel- 

latus est. 
Ettnph. )L»[l? dictus est. 
\^<iL et \^<ia> mensura frumenti. 
(—lyo— £» ad loquelam spectans, 

compellativus. 
llif&A» narrativus. 
^i^oL.aiM narrativus ; ^l 

ILa—j^o^ |I»>o^ttiio homines 

non reputati ut adulatores. 
Itofiuo , ar. oYjL^ , Nigri, cogno- 

men Abbasidarum, nigris ves- 

tibus induior^im. 
I^^ax» etc, V. s. ^U» . 
"^^oia—^ , ar. j^ , canopus 

stella. 
\. '^o\tx L 17'j^'jY^a , pl. 

"«l-^oj^a*» conjunctio. ofott» (7w^oy , vale. 

*^OXd , fut. i^a_cnj cupivit ; 

expetivit, grate excepit ; il- 

lexit res, cfr. \Lsa . ov». jo|J c^om 

ardenter prorupit ei ob- 

viam. Part. act. t—a^, iIom. 

Part. pass. u. — Jo , \ — L^ 

tabescens. 
Pa. i^aa» cupivit ; delectavit. 
Ethpn. i-oL»f id. q. Pa. 
lloio di/Fusio, cfr. ar. ^C flu- 

xit ; natatio, cfr. \LtA . 
e^l^a^ ardenter, avide. 
I ^ftnft et l^ooeo cupido ; alacri- 

tas, promptus animus. 
I^L» desiderans. 
ILfi » .oftft desiderium. 
|.1 .«> , ar. Wi , abies. 
\LA^ cupido ; it. putredo. 
lavatio ; cfr. {L^ . 
urinator [gall. plongeur). 
^. t| lftflft'10 alacriter, animo li- 

benti. 
|La«aoftao desiderium, affectio, 

cupido. 
lilomM desiderio afficiens. 

ILailaaiM CUpido. p ^jB> , ar. 'j»u- , fut. ^oAi , 
adustus est, arsit. Pa)'t. 
proes. i^l—^ , |4^ 5 ardens. 

Pa. ug^ adussit. i 387 — Ethpa. i-^^L-oo/ adustus est ; 
it. trop. flagello caesus est, 
cfr. ar. 'i»C- flagellavit, ex- 
siccatus est. 

J^altt» flagellans. 

(4^ spithama ; pustula. 

i^li» , \^L adustus. 

ILa—^OAXia et |Ln^.n> , it . ^■>afio 

adustio, combustio. 

|Lft{)>.my> id. 

^^^au« adustus. 
|Lai^&>ca» adustio. 
^a4*^a^ (jWT7]p "fi^xcov, Salva- 
tor noster. 

•^£0 , fut. ifoAi finivit, absol- 
vit ; cfr. v^ — L circumsep- 
sit. Part. act. ^\-L , \LJa . 
Parf. pass. >...»> , )^.w> . 

Pa. \f \^ finivit, finibus con- 
clusit, comprehendit, conti- 
nuit ; definivit, determinavit; 
enumeravit, enuntiavit. Part. 

aCt. uaAom , p.cnM) ; ^•>\ u.pnaa 

omnia continens I)e>'s. Part. 

poss. if^tAM , p.twio ; l^.tWlft U 

infinitus. \i ^oqso I^ \ifl.a 

summatim. 

Ethpa. yl^fla/ pass. 

y*» , \:iL finis, limes, summa ; 
oi — i«aa in sitmma ejus ; uni- 
versim. <» kn> ^m universim, 
omnino. |— I;— ./ | "^^-^ rtf/ idtimos limites : summus, 
immodicus. ^L»^ uno verbo. 
;_ij5a^ ja^, ,^]i ut sum- 
matim dicam. ^L^o et sum- 
matim ; et csetera. ^ | ^^'^ 
eatenus ; nnq. )k^ absoL, in- 
desinenter, it. c. jj vel abs. 
nequaquam, nullo modo ; 
adverb. prorsus ; ya» iJ> sine 
termino, sine fine; inimme- 
rus, infinitus ; yii uj/ jjj ne 
quis unquam. y^ >9^ nullo 
modo ; nihil omnino. y^» o/ vel 
tandem ; ^^L y^ vel [^Lo 
omnino. 

Y^ , V. S. t^AAa . 

\iaL , emph. \LiaL , pl. ^oee , 

|^Iaa_(L , heb. riDo , ramus ; 

)3al i^ofio ; ar. ^V^i , den- 

tifricium. 
ya i^ , ar. 'dui , aroma ; it. 

imper. v. y«aj . 
^osaat dim., ramulus. 
^liaoi» ramosus. 
t^\kJa indefinite. 
\lkjL ultimus. 
\'i.-\an universalis. 
\llkea finalis. 
t^\ nm ultimo, denique, tan- 

dem. 
jLalia^ finis, absolutio ; uni- 

versalitas. 
^ai^ , pl. iHIoM ^nis, conclu- 388 — sio, clausula ; summa. y— .^ 

[ Lla-taa^ summutim, uno 

verbo ; in pl. clausulje pre- 
cum. 

bl^eaM limitate ; summatira. ■ 

|LaA.ca>o limitatio ; comprehen- j 
sio ; c. U immensitas. Ln^.mio ! 
\k'^ sermonis comprehensio, 
rhctoricce figura. \ 

|. i^.mv» comprehendens, limi- { 
tans. I 

ILot^.wivt comprehensio. 

J_il*Ln» finitus ; c. jj immen- 
sus, infiiiitus, f. |&>*il*L*a» ; 
siibst. metrum duodevigenti 
syllabis in duplex hemisti- 
chium divisis constans. I 

bI^iL.Ltt» finite, determinate. i 

|Lii_iL.e^» limitatio, compre- i 
hensio. j 

I 
ij<ii^ Sibvlla. ! 

i^jjaee , ^jjaxB CtC^ pl. ixcolJaAA , 

aoklo(,^'fi , syllaba. 
«cn^jjg^ <7j},},a|jO? , iudcx librl. 

sjUogismus. 
vt^^m /'. denom., conclusit, 

collegit ; composuit ; scripsit. 
Ethpalp. ^.o^^NAa/ j)ass. 
|^ft> ^Nnnn conclusio ; scriptio. 

syllogisticus. 10 iCao et rarius >q .w , heb. 
cia et diia, fut. .jo^ , imper. 
?q .m , infin. )« t«io , posuit, 
apposuit, imposuit ; reposuit, 
deposuit ; collocavit, consti- 
tuit ; composuit librum ; pro- 
tulit, citavit ; supposuit, pro 
certo posuit, affirmavit, aes- 
timavit. 01 C—/ y^—L manum 

intulit contra, c. "^ i ; it. 

/manum imposuit ordinando. 
fls/ y^—^ vel u.oia!3/ taciem 
suam posuit : tetendit ad ; 
trop. statuit, constituit. ?4i» 
Jtl— vel fSojvS ^ id. >«—Ja 
ii— 3 apposuit mentem : inten- 
dit, attendit.|ii2s. y^ id. y^ 

) boiaa tlms Deo obtulit. 

^ ^Lioj y^ insidias paravit. 
La^ ji^i.» yxla pignus dedit 
alicui. Iia^oIm y^ ministrum 
vel diaconum constituit. y^ 
l^abu legem tulit. "^«-I >«— ^ 
^ya^ in throno seu 'm regno 
collocavit. |.iaIo y^—L pactum 
iniit. (i^iol yiJa apposuit au- 
7'em : obedivit. \L — oojc^ >4a» 
fundamonta jecit. |_:«a-L ycj» 
fiaies statuit ; c. c», oyLs^ ;«*» 
vel o>Ll^^ y^ sibi proposuit, 
inde inf. ) — 'l^U, y^JoM pro- 
positum, conscientia, cogita- >»c — 389 — tio; opinio, suspicio. |L^ y^ 
in principatu constituit, prse- 
posuit ; if. in caput alicvjus 
citlpom, pcenas imposuit ; 
castigavit,2«(/e \^U> x^ vel 
\ I»f-^>nttiY< castigatio, poena. 
b&:L. ^j-t-^ y«^ caput i. e. 
animam pro aliquo exposuit ; 
c. jto , insecutus est ; c."^ , 
imposuit jiissnm ; attribuit rem : sestimavit. ■ Vlifin jj ^o(»:^^ ^^ nos magni non 
faciebant ; it. adortus est, ar. 
js. yyZ. proposuit. « C^^^ aia^ 

fugere coeperunt. n L 

o^ \0»p>vi\ eum occidere pro- 
posuit. Part. act. y«\ L , 

I sa^i» ; I oaa.^ ;o) a» leglS- 

lator. Part. pass. y« — ^ , 
^iLai stans, constans ; |oov— > 

x*^ stet. ) iL4 ) 3^_s 

i^i l^ ..n »\n^ liber a tali 
compositus metrice. | iL^ 

I 9 oi-A Looi sibi proposuit ut ; 

' ap. gramm., prsesens tem- 
pus ; ap. graiiunaticos et 
lofjicos >4^> ooi (equivalet 

., suppositum, subjectum, ( ar. 

Ethpe. >L^LL/ , nnq. >j J^L/ 

l>ass. ; f/ratnm. praedicatus 
est ; oy—L^t^ >4*4ll/ in caput 
ejus imposita est culpa ; c. ifio vel 'V^ 2. gr. Pe. c. his 
prcep. 

Pa. y^—lL vocalibus instruxit 
librum. 

y^^jxi . \^.^ , pl. rvi.in positio, 
impositio ; fundamentum ; de- 
positio, depositum, inde re- 
ceptaculum, sepulchrum ; im- 
petus, invasio ; compositio 
lib7'i, legum, inde svmbolum, 
svstema ; liber, scriptum, 
commentarius ; plantatio, 
transplantatio ; id quod ap- 
ponitur igni, lignum ; in pl. 
opuscula, litterarum monu- 
menta ; it. vocales, \Ul ?«^ 
vel \'„JaLsa impositio manuum, 
inde ordinatio, consecratio. 
|i»ai ?oL» genuflexio. y^ — ^ 
(i_^i stapes ; apud gramm. 
vocalis ; puncta pluralis ; 
lia,^ Laio-.v_o prffipositio. 

[.jnvilfw dimin., libellum. 

|La__ialo» positio, compositio ; 
I -"'^^ Laialr» adoptio filio- 
riun. 

^JdLu, positus ; hjpotheticus. 

l—iaL» is qui ponit, componit, 
inde legislator, conditor, auc- 
tor libri ; ordinator ; affir- 
mativus ; it. hjpotheticus. 

jLa ^alL positio, iuipositio, 

comp< isitio ; adoptio filiorum ; — 390 — gramm. propositio, affirma- 
tio. ^_x»a_:iaj Lclm&^ legisla- 
tio. 
|&>— aa^m , st. C. ts—:iL.L c. aff. 

i-»^.\n.nf>, .OM^JiaAAB r6Y.OOl^^a.k£e 

CtC. , pl. |(S_ia^*o i(l quod po- 
nitur, iipcc. quod reconditur, 
inde thesaurus ; statutum, 
constitutio ; situs ; plantatio. 
^S>io^i ^) thesaurus noster 
|_3/ t^^Q^fl» adoptio patris. 
^ll-ii to>Q^ adoptio filiorum. 
pi^j^ ^bo^ capsa ossium i. e. 
reliquiarum [gall. chasse). 
^Ns ^ ^ft.fn e^ bibliotheca. 
t v> ^ v &>a^ constitutio mun- 
di ; adv. ^vi.tna in loco, pro. 

^^vi.wtv) affirmativus. 

^laa.^L^-ae ordinandus ; positi- 
vus. 

|Lniv>.nr>L^ao impositio. 

)MaM> 'Twij-a , j)l. \—^eZ^, cor- 
pus. l—^a^l' a(7oj[j,aTa , in- 
corporea. 

tJ'^v>acae/^nS,-^v>ajo , 2/. . alLaziMaM 

'^'jij.jjOAov , sjmljolum, sig- 

num ; dona regalia aliis regi- 

bus missa. 
I; w>v)(i/w , or. s>lii. , merces 

proxenetse. 
Ma<x>l»o^ °)v>o ^ Tyjj.TTepaTji.a , 

conclusio. ^a^aasoatt» , (7U[l.(pUT0V Sjmphj- 

tum planta. 
)_I^iaoa^ (jujxTcaOsia , sjmpa- 

thia, conjunctio. 
|^;;_Maea et \ — .v^aes , vox ar. 

;2-ni-l , navigii species. 

P 
^-flO w»ys. ; c/"r. rtr. oCi in- 

quinavit. 
^ , ^ilfia lutum ; trop. coenum 

peccati; hseresis. 
jliL» lutosus. 
)ja^ , id. q. \ia\L , V. s. ^p» . 

\\*ai V. S. M.a> . 

' .' * , f' * ' p * 

Lfis^pafis Ct LaaO^aaa , ixooyovtaas 

(jUvoSo^ , forma abbix'v. aa» , 
pl. ixDOfoM&eB , otJouAs syno- 
dus, concilium, coetus ; apvd 
astron. conjunctio stellarinn. 

\lfoy'ieJa (TuvoBia , asseclse. 

\^t->^ Gwdhixri^ , synodita, 
Chalcedonio concilio adhse- 

rens. 

fi * fi / t * fi * , ,' * ' * 

^A^^oasj )A.>fa)aAa Ct |A.»fOv)aes 

(TuvoBixo^ , sjnodicus. 
^o -o.C-^a^ auvoBtxov , sjnodi- 

cus ; suhst. sjnodicum. 
)la^)ov>afl» sjnodalis. 
ixaaaaja^ awoyoc, , continuus. 

p . » fi ' 1 

p * ' ' 

<7uXXoYi«7|x6$ , sjUogismus, 
ratiocinatio. 391 — »a,ia)axa et caon viajac» ^t. 
aMaJOM CJVWVKiJ-O^ , SjnOllJ- 

mus. (j'jvwvD[xtx , synonj- ^Maiatc 

mia. iM.m^^^ai^ (7'jvTa^lj, sjnta- 
xis, dispositio ; compositio ; 
in 2il. orationes valedictorise. 
\L.L^^,^L a-jvraxTtxo^ , com- 
pendiosus. 

oratio, liomilia valedictoria. 

^a—If ()>o^jai» (jUVTa7vT1^piOV , 

|l^jaa> '7'jv7'j/ia , colloquium. 

) l^^a M CJVTsXsia , jo/. 

ttm^lN^jgce , vectigal. 

^oV-^aJai^ (jJVO^TTpOV , COm- 

pendium. 

OA» e^e. collectivus. 
jattt conjunctio. 
^ (7 jvo7:~pt/.w$ , con- 
junctim. 
vflft.w^^lfi m (7'jva^i^, coetus sa- 

cer. 
^;i»:ijail (7i»va|apiov , sjnaxa- 
riura, collectio evangeliorum 
in missa legendorum. 
ovjjao» , vox ar. "'IL , lex. 
txeaiAjoM G'j[JL<pa)vo? , concors. 
i«a — .ottAja—^ (7'Jvo']jt? , summa- 
rium. jloV^a^ 
ILa^Vfi^a ^bajoo-t^ai» Tjia-Tcspa^jjaa , jj/. 
^^.iaxa*|ajaxl conclusio syllo- 
gismi, id. ^. ^ljas . 

U ^a eo et uMO \f»ja Bo , pl. 

fj^Aiftt^ (jJYy.eXXo^, syncellus. 
I (^'>ft tft*» ^^ <-c»o ^.\nia-co 

cruY/vXrjTO? , consiliarius, se- 

nator ; f. senatus. 
^^.^.'s.tMnrvv (j JYxXr,':t,/.6? , sena- 

torius. 
I^^a^ q'r(v.z\r:'{^1 , assessor. 
I ***'/,< tM'<~. et '~« .««1 •<%!«>.« 

(jJY^^^-poTrj^ji^ , consociatio. 
^a-^*^ai4 (TUYVipi^^ov , conci- 

lium. 
I^jtv^a^ (j jYz-aOsBpo; , asses- 

sor. 
ixal^Zjaii TJv/jOoia , stipendium. 
|tti-jo)fcoatt> intronizatio. 

*S£L^£a , Z"?/^. uttomj , corrosit. 

caries ; tinea. 
k^aio , fut. \LaxAi curavit ; fo- 

vit, alloxit, blanditus est ; 

forma Sauphel v. imis. ^»/ cu- 

Jus Pa. K^l curavit 
Ethpa. i-__^o^ao/ curatus est, 

fotus est. 
^a» , nnq. |— LMoaxo sanatio, 

cura. 
^OM , heh. siD equus ; cfr .ar. 

;>C rexit, curavit equum ; cdaaa 392 — «^(UM° pi. I ■fir>aco , OAaaAa , IL&cdObd , 

it. trabs trausversa ; | ',mnm 

Ijog» hippopotamus. 
>Aj;^.w>niv> centaurus. 
\LtaAa, f., pl. ]LZlct>&^ equa ; it. 

in pl. vermes vitis ; cfr. \atA . 
{ lifnocrL'» curator, spec. segro- 

torum ; stabularius. 
(Lallaaaooao curatio fegi^otorum. 
\^^aa> cupido, cfr. ^*^a» . 
{^4^4*»**» '7'j(7TaTt,x6? , litte- 

rae commendatitias, sjnodi- 

cae. 
|^_gwa»a_e» rjzinrpo'^ , sistrum, 

musicse instrumentum. 

^^XO imts. ; cfr. \La et ar. jS. 
curavit. 

Pa. •>xlio ndjuvit, curam egit. 

Ethpa. vjJL»/ p)ass. 

\. \'»titn auxilium. 

pLu» , emph. I^x^ , ptl. I^ ■^"-^ 
auxilium ; congregatio, coetus, 
turma ; secta, asseclse, ur. 

<^ ; it. chorUS. ^Jk..a> y\.fn 

turmatim. oib. v.n» i-Jlia co- 
mites ejus ; conservi ejus. 

til\l^ turmatim. 

^i v.wi» adjutor ; satelles. 

|Lai v.mv> Vt l—^OM . 

^.L^ttuio auxilio indigens. 
*2L£D , fnt. L3a_c^ , he/j. ^IO , consumptus est, defecit, pe- 
riit ; ovA v&m id. ; . cessavit ; 
cfr. ar. ju periit epizootia 
animal. Part. p7^(es. <.^l-Ja , 
)^.iC> . 

Ethpe. ta^LL/ absumptus est. 

Aph. \^ .m/ consumpsit, defi- 
cere fecit, exstirpavit. 

ida^ id. q. heb. ^'^'o, alga ma- 
rina, inde iSo»» | — ial mare 
algosum : mare Rubrum. 

\klto consummatio, ruina. 

i.3aM , poM , pl. ^&ea , \Z&at , 

finis, extremitas, limes ; 

<^&^ jjf vel \ka.L \}f immen- 

sus ; adv. ) kaL\ prorsus. 

^&L> "^-\-\ ubique. 
I '4«~ et l—llsoat finitus, fine 

prcTditus. 
. °i«^ , I 'ikoL consummatio, 

ruina. 

|La^°)an> fiuis. 
|La9a.x» llt ^aea . 

\'^.Ls^ consumens, destructor. 
|La»a.a>» destructio. )llail et \-l3<uL (TOfpCa , sapien- 

tia. 
}-ll3ai4 ad sapientiam perti- 

nens. 
|_g,aL3ai» TC^iaTiQ? , sapicus ; 

sophista. 
ev^)4«^»«> sophistice. i 


393 |La ^cw.^a i» sapientia ; ars ' \ll^aL respirabilis. ^aot , al. \loAoi cucurbitula. 

UooLA» cucurbitulas applicans, 

chirurgus. 
^ia-^L^o« respirabilis ; odorabi- 

Hs. 

I^oi» et l^o^ Txjpa , lacerta. sophistica. 
.. tN.^«..^« ~> '70i>'.7T'./.r, , ars 

sophistica. 

sophisticus. 
Palp. i^mA^ v. den., sophis- 

tice argumentatus est. 
|Lo4>m-^«*> ars sophistica. 
k^a^ , id. q. ar. .juC. , tex- lC^^iai^ , v. ^^ • 

tum quid e foliis palmse. • t^yoA» , pers. jj,^ , vitriolum 

p I rubrum. 

' Q ^ ' /"'""• ^«^ » spiravit, ' \_LL\^ Sjrus, ?/«c?e versio 

respiravit, exsuxit, absorp- Peschito. 

sit ; odoratus est, c. "^ rei ; ' e^llia^ sjriace. it. ^luia^ 

cfr. ar. jij ^V/. Part. act. 
' ' t ' ' ■"' * 1 ' '••'' 

i.o|^_ca , I — o.kea ; 0«^ . V) 1^^«^ 

Lo») |_a-j» ultimum spu^itum : guam svriacam. 

jam trahebat. |lL» , v. s. \ae^ . 

Ethpe. a^LL/ olfactus est. . 9 

Pa. lAo^ odoratus est ; spira- 

vit. 
VbfkL spiritus, respiratio, hali- 

tus ; olfactus, nares ; thumia- 

ma ; cucurbitula (gall. ven- 

touse) ; trop. desideriura, ar. 

I — oa-x» Tuxsa , ficus arbor 

et fructus. 
lo^ respiratio. 

I— oa_Jii respirans, olfaciens. Ethpe. «-i— Ifc^/ lotus est. 

\aLa^ olfaciens. Pa. -- -^ abluit. 

ILaaali^ olfactus. Ethpa. ^ — tLaal pass. id. 
aaov-ia V. denom., calluit lin- Jlo^no et >. Im , heb. •~!ri->; et 
iins , fvt. \lxai , se lavit, se 
abluit ; t7'op. purificatus est, 
baptizatus est ; it. nata\"it ; 
per extens. cucurrit, volavit, 
se difi^udit ; irrepsit lepra. 

Part. act. et pncs. j LjL , 

t « ««n> . I— ^it^ |. ..»» montha 
aquatica. Part. pass. — 394 — lo- Aph. u. LeJl lavit, abluit ; j 

la^'are, natare fecit. 

natatio ; urinatio ; ^ — .^ 
piscina. 1» «m ^_4j se 
projocit ad natandum. 
|- -"-'» lotio ; natatio. 

Ificujao et |La*^ , pl. ILa..^ 

tio ; pannus detersorius. 
I" '-"^ ablutio. 

»-_*^ , P.,.*^ , pl. f. I^ .. 

in aqua vivens, natator. 
I '- ~"^ rutabulum furni. 
ILa^tfti aljlutio ; lavacrum. 
lavacrum. _ P(i. ^ extenuavit. 

tenuitas ; it. ut | 1-1» 

exemplar, codex. 
■ - - *-^ I '■ - *'^ teuuis, debi- 
lis ; pellucidus, subtilis ; pu- 
tridus, paraljticus. 
ILa.1 . r.ni> tenuitas, subtilitas ; 
putredo. 

Kt-oofiO , fut. >oail^j constrin- 
xit, c(>mpressit ; cfr. ar. J^j id. 
Ethpe. >^ti>£ol pass. compressio. 

tLftV>>.fn ifl. 

)L*.L decorus, venustus, cfr. 

ar. Jh^ polivit. 
^«aA^ parva locusta. \LiLsa et |Lni..cft venustas, de- 

cor A-ultus ; cfr. ar. ilk-l co- 

lor vultus, species. 

r 
«2L-**fiD , fut. i^A^t^ trusit, 

abegit, dejecit, vicit;evertit, 
destruxit, evulsit, exstirpa- 
vit ; \^oy^a^tM >^*.H>io peni- 
tus everte eum ; cfr. heb. 
::no e^ >\r>z> et ar. liij rep- 
tavit, it. ^kz traxit et 
.j^ extraxit pilos, abegit 
nubes ventus. Part. act. 

ka 1a> , I 4^ ; f. emph. 

\L al^ destructrix. Part. 

pass. i^A.^cn, 1*^. utn,f.emph. 
ruina; gangraena, cfr. ar. ^u-lphtisis. 
Ethpe. ^ltstol pass. 
Pa. yO\ . . m prorsus evertit, di- 

ruit ; trusit, adegit. 
Ethpa. lAl^aof pass. 
'O''"^ , ^^o^lnft series lapidum 

adificii, ar. 3u ; it. eversio. 
jSo^ destructor; ap. (jramm. 

negativus ; adv. \^<i.LL deor- 

sum. 
I^Sa^ operculam ; eversio. 
|La£_-l^ destructio, ruina. 
I <»>-« ~ eversio, excidium; 

dejectio. ILoA^aoo , pl. \\.l2uJt*>M ruina. ^ — 395 yo^ |i^i.mv> eversor. 

, cfr. heh. --3 circumi- mendatitia epistola. 
>[4» TTa/ur, Yirgo constel. vit, Z"?/^. ; Itwl tircumivit |^ — r^^^ f'^'- v^*-' ? sedile; mendicando. 
Pfl. yLL^ irf. ; -obflrmavit,/b/'- 
/e denomin. a \l'JLto vel pro 

r r 

'*^ q. V. 
I^» et lilda mendicatio. 
\\<ilJn mendicus. 
|Lo^a<lc» mendicatio. 
I^^OGD id. 
|L;_1^ , |L;1« et jL; — 1^ , ;;/. 

jLi.*^ arx, palatium. 
|^<^a.<xaM ras, capsa. 

\^sa, heb. n-jr , fut. ^4^' . suggestum, cfr. 1^=4^ 
l^ — ^:^^^ stabularius ; 

li-iLx^ stabulum. 
>o*/a^^ et \L^a^xa stoicus. 
^a^^ parvulus. 
ll^a^^ 7T0'./£Ta , elementa. 

\ea^a^xa , lU. q. (fiaAa-gsitt/ . 

^a^^ 'jTOj.a/o; , stomachus, 

Cfr. paoo^u»/ . 

^jog^ columna, id. q. ^ja^*»/ ; 
ov^a^^y ^a-^^aj. <^;_x banctus 
Simeon Stylita. 

caoa^|ni»a.^>a» 'jTCO^J.iV Y.X/.O)^ , 

stemus recte, vox liturgica. 

^0)a^^ e^ kfiso^a^^ TTa^JpOC , 

crux. 
u»oja__gs^ <7aT'joor , satyrus se vertit, declinavit, deHexit, 
recessit. 
Aph. i-4~/ Aertit, flexit; decli- 
nare fecit, avertit, in erro- 
rem induxit,sedaxit;?V. utPe. 
Ettapli. u__^LL/ aversus est; ^-Jsl^.^ et ^al^s^/ vox lat., 

declinavit. 
\^^ deflexio. 
, \ (j.n\\9 scalpellum applicantis 
I cucurbitulas. 

t'' Om> o declinare faciens, per- ^\C^ et ^)\ "-5^ G~r):r\ , 

vci sor ; apostata. columna. 

ILai^^sfioi dertexio ; aberratio, r 

^ • defectio. J^^b"^ ' ^"'^^' ""^ ' "''■ ^ ' 

v« — '»1 — 6^ stadium, id. q. fut. >oa^s«aj , clatisit, ooclusit. 
.^y^l . 1 Part. pass. y^^ , I vi.^-"» ; stationes. 

tMa^^sfis TT^/O^ , pl. o ^.^nr» 

versus. 
l{ .*c^.^^ n~v/-f'A^ , versus. lA^ 396 ;^ gramm. circulo notatum 

punctum vocale. 
Pa. yo.^ constrinxit, impedi- 

vit ; cohibuit ; (jramm., de- 

nom. a >. yi.^^fl» circulo cor- 

rectionis signo litteram nota- 

vit. 
Ethpa. yi!ll^l pass. 
l_io^a_j» ligamen, vinculum, 

compes. 
^JcLL^jxt (jTrE^jxa , corona. 
(^Lg^ G"ir6[xco[j.a , ar. ^iLJl cha- 

Ivbs ; cfr. [^t^l . 
\Lieu^.a, , pl. I^ia-u^lao id. q. seq. 
(po^^ utriculus. 
u»a_iao^_g^ (7i:a[Jivo? , vas vi- 

narium, 
|I^(^ , heb. 'pin , ar. oUali. , ad- 

A-ersarius, oppugnans ; Sata- 

nas. 
^i^^ satanicus. 

seditio. 
1;^^^ seditiosus. 

«2lA.£0 , fnt. LSa^tttJ 'nt nsi- 

tatius Pa. 
Pa. «A_g^ scidit, incidit ; it. 

pactus est; cfr. ar. Z.lak scari- 

ficavit. 
Ethpa. «A^6«»f ^^ass. 
\SL^a> scarificatio, incisio. 
\k^iisa scissio, scalpellum. ^^-^s^ et I — 4«^ 5 «"^- T 
\^si^xo\ stacte. 

;^ pro ;4* scripsit, ar. 'Ja^ . 

;_gu» , \i-^ , ar. 'j^l pars, 
latus ; alius quam, prseter, 
sine, c. vel s. ^ ; e. la , <r^st^ 
prope ; ^_i ;_ 4<» seorsum a, 
excepto. ^i ; — g^iaa prteter, 
prseterquam ; c. "^ , ; — ^^at^ 
seorsim ; ;4o» «-»*^ id. ; obli- 
que ; c. ^ , ;_ ^vao ^"» absque, 
sine, praeter ; contra. ^ y^ 
«-.&1 prseterquam quod, nisi. 
;^o et csetera. 

Pa. ;— ^co V. denom., ar. 'JnL , 
in duas partes secuit ; decli- 
navit, fugit. 

Ethpa. ;^^a<»f sibi partes sum- 
psit, sibi arrogavit, c. w» re?. 

Aph. ; ^/ attribuit. Part. 

pass. I; Q>Hiv> attributus ; 
falso attributus. 

1^0 — ^ , ar. jyi/^L. , magnus 
culter coqui. 

^Ij^^ lateralis. 

dux militum. 
u» (4 \i^f , CTTpaTOj^exercitus. 
|l:^alia4*» ijxpo^iko^, strobi- 

lus, nux pini. 
^a-jAo^— ^ (jTp6yyov , strjch- 

num, solanum herba. "^^ — 397 — ^(i_.Lo; — ^ (7Tpo'jOtov , stru- ! ^oC:!^ crsXiBiov , tabula chro- thium, herba lanaria. 
"»«— <5;^^-6^ fj-pccrr^YO^ , p/. 

a,;^^^ dux militum. 
^ol^^^oa (jTpaTiwTrj? , miles. 

id. 

|lii!^ (jTpTjVta, libido; luxu- 
- ries ; cfr. |ll^f . 
1-9;^ et \-^ot^ (jaTpaTr/)^ , 

satrapa, prsefectus. 
ILaS^ , pl. |Li_3^ prffifec- 

tura. 

latina, sigillum, diploma. 
IV.^*» e^ |L;^^a<» , V. s. ;^ . 
lC^ , heb. 'ii-aj , «r. j^ , calx, 

gjpsum. 
Ij**» confector, venditor gjpsi. 
\ ' > .aa 'jiBiov , cortex mali 

punici. 

U*' f^ , i'. S. l^OjM . 

(^^ , vide i^oM . 
ILg-^ aizlx , situla. 
k4-*» TiTaov , horreum. 
li-^ canalis ; it. corbis, i-. (U» . 
U^ ^ ' n » c?/m., canalis ; tubulus. 

I>* ^ -aa silurUS />2SC2S. 

latrina. 
k^C^**» (TiXiY^iov , species pla- 
centi. nologica. 

yN . nn Solium. 

>■»' > >■ «» > rjzXr^wfi , luna. 

^a^ia^xo , pl. jII4^ GX|J.eT0V , 

signum. 

)xlaft , V. S. ^euo . 

W^ luna ; apud alchimistas 
argentum. 

cos lapis. 

(ji(7ij[x[jptov , men- 
tha. ramus rirens. 
IL;^.^ , pl. |L;aL*^ , it. \i\ 
pl. \liaL^ turma, coetus. 

\D<^ea , V. S. yxaxa . 

lA^ , |£u» , ar. ^jLl , gladius. 
I ^^ ' ^ acus pini, folia acubus 

similia. 
laL» , ar. ^Lz , carnifex, gla- 

diator. 
I — io-JuL dim., gladiolus. 
poA*^ (7LOC0V , fluctus agitati, 

tempestas. 
u»aa*ao aiy.'joc, , cucumis. 
|Maa..xa , V. S. XOM . 

.i ■i * r 

lyOA^aa , V. S. yOJA . 

i;aa n \o . nr> (jiyXoc, , siclus mo- 
neta. 

'^,^ sectio, capitulum. 

\l-^ (jstpa , pl. li^ , k«6^ , 
u»ot;^x» , cfr. ar. jC. , filum, 
fmiiculus, catena ; textum (^^ 398 — "^.^ quicl, inde lorica ; it. pulvis ; 
nnq. tit seq. 

* * 7 ^' tt * ^. ' t, * 

.-;-~> , pl. vfioi^^p^xD et i^"» i.".~~ 

Ssipi^v , c, sjren, lamia. 

^a^^ (7Tr]pix6v , minium. 

fc-ji>, vox ar. c^ contr. a sx^, 

domina. 
, p * 

(Am , V. S. yOAa . 

Ji*^ tr» , imis. — Pa. <.AL exspec- 
... r»»- f >>■ 

exspectamus. 

Ethpa. \Ab^l pass. 

>..„^aw> , l-Iao—co exspectatio. 
i*3<ix» jjj inexpectato. «^? olL 
^ooU^) ^ooUaa^ non secun- 
dum exspectationem seu vo- 
ta eorum. 

l&AaM , V. S. ym) . 

lllAoaso exspectativus. 
lH^NiMM exspectatus. 
^IlHsNaftso exspectato. 
\^<Jua barba tenuis sed prolixa. 
|^,aaa»trapezita, nummularius. 
j)ft^ , ».'vn^nft '^X^'^'^ » schola ; 

pl. u»Uo ^a» rfr. Va ixol • 

>.\n^fw -Jk condiscipulus. 

j^.^vn^^nft scholaris ; in f. ge- 
nus hymni. 

y " . N a Slm et ^ .NftMw/ , ^/. 

I . Nn^f» fijKih.tN , seholion, 
brevis explicatio. |A..^«>^n%t«, it. \a^^eA2\<i:Lca,pl. 

scholasticus ; rector scholse. 
kfia&I&La» ayovioz , juncus. 
^IJ^ tyyztiix , navicula. 
\-lfl—.Ato cr/sBapia , tabellse 

scriptoris. 

p ■f r r 

|l.^fn , ^;. 5. yxia . 

>^ax.aAa e^ ^oLax» ffj^Tvo? , pis- 
tacia, lentiscus arbor. 

<^-.£D , mi<s. ; c/>'. ar. iu, con- 

fixit. 
Pa. »^aaB confixit. 
Ethpa. y^LeaJ pass. 
ya , ar. iLi , arsenicum. 
I^Aflo , ar. ;4-- , pl. ^Laa» , |!!^ 

paxillus, clavus, vomer ara- 

tri ; cuneus, forma, matrix. 

monetoi obsignandce ; in pl. 

furunculus, verruca. 
Iiaftai» , ar. oifiw , gubernacu- 

lum navis. 
lli^attk gubernaculo similis. 
Ii.-tw» , Aei. '■pDiJ , cfr. ar. cS^ , 

f. culter, pl. f ^•\«» , [^''i.^m 

, ,P." * r 

et l^ .i.-)^ . 
laaiftso dentale, vomer aratri. 
jfi^ a^i velum calicis a rad. 

"35 , texit. 
NlliaaLai fixe, firmiter. 

^^«aXO , fut. ^a-aaftj , stul- flli '».'>or> — 399 us fuit, stulte se gessit ; cfr. 

heb. bao , id. 
Ethpe. ^^a»/ cog-nitus est, in- 

tellectus est, nnq. intellexit, 

jwo rectiori Ethpa. 
Pa. ^ •\tn , bsia , erudivit, do- 

cuit, c. acc. vel '^ pers. et 

acc, rei, declaravit ; it. stul- 

titia affecit Detis. 
Ethpa. "^ sL_aof intellexit, 

cognovit ; prudentem, doci- 

lem se prsebuit ; consideravit. 

c. «.a . 
Aph. 'V-Afi»/ ut Pe. ; it. inique 

egit, erravit, deliquit, pecca- 

vit. 
Ettaph. '^aAaLL/ patratum est 

pjecnatum. 
llL» stultitia. 
^flB , \\ •>i^ , f. emph. |^L_\ax*» 

stultus. cnl^iaa ^aa \m quam 

insulsus est suus liber. 
^^jia*» stulte. 

a N^X^ , |Lfl N-^rn , pl. ]lA—\SkJ>a 

stultitia error ; delictum, pec- 
catum. a'\-\nt jj) sine delicto : 
innocenter. 

Ii_3a^ intellectus, prudentia, 
eruditio ; cogitatio, senten- 
tia ; sensus, explicatio bre- 
vis, nota. (ba^ y,] secundum 
sententiam. 

— ' ^'^rt a» ad sensum pertinens, opponitur ^llo L;» litteralis; 
abstractum nomen. 
^^ Nn-^i^ , ^frAalfia prudens, 

sapiens, sagax. 
c^ljfiAaatt» prudenter, sapien- 

ter. 
ILoJi^Aaafl» intelligentia, pru- 
dentia ; yLajeJ^ala» sapientia 
j vestra, titulus dignitatis da- 

tus Episcopis. 
i |La_\a.aMo et ILfti^wiM intelli- 
I gentia. 

I |Ln 'Vipnv» et jLn i^S-twiv) stulti- 

I tia ; delictum. 
I ^'^ttiao orudiens, doctor. 
j \ X-^fHv» delinquens, prsevari- 
! cator, 

j ^"^^Ltt^ intelligibilis, mysti- 
I cus ; is contra quem delinqui- 
I tur. 

I C\I^2:L>^«i» mystice. 
I jLai.li.a^aa» actio intelligendi, 
intellectio. 
xLL et derivata v. s. ^iLar»/ . 

y^£0 inus. ; cfr. ar. '^'^ 
quievit, cessavit a labore, 
pauper fuit. 

.-•>~«^^ li.^Hi», et scppius ji^^tww, 

f. emph. \L ia«Bj« , pl. f. 

I^ .i^^tw^o , ar. crvN— ^^ , pau- 
per,egenus ; infirmus, tenuis, 
vilis. }&M — 400 — \U Pa. ^ecM V. denom., paupe- 
rem effecit Dens, ad pauper- 
tatem redegit ; seq. o\ » °>' 
paupertatem simulavit. 

Ethpa. ^so^ll pauper factus 
est ; debilitatus est, dimimitus 
est ; privatus est, seq. ^ . 

K*\' Xr^^ misere, tenuiter. 

|La_Ii*a» paupertas, miseria ; 
tenuitas. 

|__ilflo>9^_4 paupertati obno- 
xius. I^ occlusio, obstructio, ag- 

ger, obstaculum. 
ILot^^ occlusio. 
I^ f. cljpeus, scutum. 
\\k(iaa obstrictio. 
I^o^fioi et Itsuiai agger. 

{l.CO , fut. W_«»» rejecit, con- 
tempsit. Part. act. tJ »> , 
I -\ >^ . Part. pass. \l~ea , |jLSatt et yi^aa . V. S. 


^it^cttiiisi qui ad egestatem de- 

trudipotest;^i:ifift>9t«j« |J IjLo^ 

ijiexiiaustse divitiee. 
||\t'^^^N^ redactio ad pauper- 

tatem. 
\\*ULs^ et \L—^^SLt*M prolixi 

crines in fronte. 
.^^ ^«» , pers. - ar. cru?J?^ , 

oxymel. 
y 
V-^£0 , heb. n:o , 120 ar. J3^1 , 

fut. '^oLst^ , clausit, occlusit, 

obstruxit ; cohibuit, cfr. ^^ . 
Ethpe. tsiSflof p)ass. 
Pa. ; ^~ obturavit ; trop. 

struxit occulte insidias. Part. 

j)ass. vLfioao , l^oMo ; it. denom., 

cljpeo munitus. 
Ethpa. ;s^a»f pass. 
|;da^ sera, claustrum. Ethpe. sJL^I pass. 
Pa. i.^ iit usitat. Aph. 
Aph. ■- '^~>/ rejecit, abjecit, 
reprobavit. Part. act. )1— «»» , 
^1:^00» . Pa7^t. pass. >. 'vwi ao , 
f_l2wM , f. emph. \L-^txM , 
abominandus, profanus. 

Ettnph. liL^LL/ pnss. 

Jja» , ^liJa» et [Ji^LoJo rejec- 
tio, abominatio ; rejectaneum 
quid, purgamentum ; scoria. 

^ljjjai^ spurius. 

p^ purgamentum ; ^Ji>j»> t>-^ 
latrina. 

|L_ix» , ar. x%xL purgamen- 
tum. 

|La^ , ar. 'y^ , spina. 

'/n \~ /"., heb. iVi) , ar. S^ 
coturnix. 

|l2La^ rejectio. 

|Lttl2s>fiai rejectio ; vilitas. 

|"\^.S. contemptor. tgJik^ — 401 >C>\flft ^I|i!\aav> cum contemptu. 
|lou\«>v> rejectio, contemptus. 

|Lnil\S»ttx>o icl. 

l/a i^L et |Ln "SwL rejectio, 

abominatio. 
jLAiL , al. I^J^ , alga. 
«»a_sU_tt> /"., crsXa/oj , piscis 

cartilaginosus. 

|i»n.\.<^ egenus, debilis, vilis ; 

efr. ar. wl^ exspoliavit. 
^t^xo fjikvf^iov , siligo, triti- 

cum sestivum. 
vtt .^^ composuit, V. s. U \«> et U \fn ; it. ^o» .\.t« 

(7£}>iSwv , pagella, columna 
libri. 

\a\rrt et >-ta \an , ^*. .S. U^ . 

al^^a^L» mustela. 

y^^ <jzX)io'^ , neolog., scabel- 

lum, r. .-'^-~' . 
|L.an 's,^ , ar. silki- , testudo. 
I» .oa ^ao atXfjvlc, , turdus 

S(4eucis ( ar. _,^_)»- ). | 

|ja_\» Ct l^a ^L (jiXo^jpO^ , 

Ij silurus piscis, cfr. ar. j>L, 

^z" j;4«? • I 

J^A^ silex lajyis ; ensis ; cfr. 

(ir. cXa magnus culter, et i 

c^Ual gladius. I 

yf^o^ , vox ar. oiisli , sulta- ' 

nus, rex. | 

l| 2Q Ul^.\aaft nummus sultani no- 

mine procusus. 
j^^ro nubes densa, caligo. 
\\ i.^^i^ et \A:L£A id. 
jji» et \i\L c, eynph. I^X^ , pl. 

^ S . W , ULu , |^_2La> ; eV. U4.ea , 

^;/. ^1:L^ , heb. bo , «/■. xL: , 
corbis, canistrum. 
|^», iva\iif. , I^v^mUo» et |^« — L:tt|J|,Ai> 

(ja)>aij.avBp!X , salamandra. 
I^— l|>i2L» wx lat., silentiarius, 

nomen dignitatis. 
\\\et> , pl. ^.\\L> siclus moneta. 
|°>\m , rtr. ^L. , levir, /■. Itv^^ 

uxor leviri. 

|v*a:^ fornix. 

u»al&.^ea (ji\'^iov , silphium. 
'h 

>0 ^flP , fut. la — a»j , imper. 
kOM , w?/?n. lAfiaM , e. excidio 
"^ , ascendit ; navem cons- 
cendit ; e w«v{ ad portum 
appulit ; abiit, migravit, pro- 
fectus est contra hostes, c. 
%^ , invasit, impetivit, sur- 
sum latus cst, evecta est res ; 
oblata est hostia ; processit, 
crevit ; crevit numeriis, sum- 
mam confecit ; exiit res, con- 
tigit, bene successit, supera- 
-vit, seq. u-^ ; c. Li\ relatus 
■est ad. ) v~>($>a >o\n» jjrocessit 
secundum typum : simillimus ixS^iA» — 402 — ka^kj» ^ r > 9 > r r 

propositum ejus nou bone 
successit » n\« > ^>^'=> k^^ 
\\t^ quinquies duo ascendunt 
i. e. sunt decem. ^— ^\ j> a ^&&m 
abeatis in pace. Part. act. 
. »<>! , ^_:o:ii.*^ . Part. pass. 
)^iL»elovatus ; oblatus. «x^La 
o,i!^ "^ proficiens est corpo- 
ri cibns. ov^^ "^ lo©, iA^a> vel 
o^ ^ |o<M »o\w> in mentem 
ejus venit ; ejus mentem mo- 
vit. ^**-»4k "^— ^^ <.a\L pro- 
diens secundiim omnes colo- 
res : colores omnes referens 
lana. 

Pa. to\A> ascendere fecit, ex- 
tulit. 

Ethpa. u^L»f elevatus est, 
se sustulit. 

Aph. «.a. L] ascendere fecit, 

evexit ; obtulit sacrificivm ; 
cedificinm erexit ; trikitum 
solvit ; suscitavit, sustulit, 
eduxit, extulit ; adduxit ; su- 
peraddidit, adjecit, attribuit; 
rejecit ; destillavit. |L|^ «xu»/ 
delectum hominum instituit, 
"milites conscripsit. UAa ^suJl 
mctoria^ coronam oljtinuit. 
|;ft V ^ uvBij' radicitus evul- 
sit. ovAi> ^ <^] ei sug-ges- 
sit ; in mentem suam re- vocavit. Part. act. u\- — oaao , 
)A«. 4 ; |L|^ u..IoxnM tributa 
solvontes. Part. pass. uwaso , 
I A««4 elevatus ; obductus ; 
)_IiUft>9 )IIi aqua destillata. 
subst. V. infra. 
Ettaph. u^ioLLf , et minus recte 
<.sS^ill , ovectus est, eleva- 

tus est ; a— o^LttLfcs. > n \ coaaJk 

ascensu diffieilis. 
i—L^l ascensio ; sublimatio ; gramm. punctum litterse 
superimpositum. 

\k:L^ ascensio ; ventilatio. 

)oo <i^ et ^^^Ja ascendens. 

) n\>l , ar. ji-- , beta planta ; 

) 1;^ \k\L ocpvoy^waaov , 

plantago {cjall. plantain). 

) n^>^ L ascensio, festum 

Ascensionis Christi, unde ar. 
3-^1 ; ascensus, progressus. : 

]'.c^\L oxcusatio, defensio. 

|LaaJi>.i5<iio vontilatio granorum. 

) '^\.Lse, ascendere faciens, 
elevans. 

\K .In^L-^ f. prcec. ; it. subst. 
tubulus textorius. 

la^ , )kaiM , ascensio; assump- 
tio, oblatio; expeditio mili- 
taris ; llao*) )<«»» et u..-ft«a» 

\ Ibal ortus solis ; tempore 

ortus solis. )_a.\x> "^^ M»*» 
transcriptio in folia membra- I^tt — 403 ^bOx» nea; it. ap. alchim. excoctum 
metallum 'goll. sublime). 

I^A^ , pl. \bZkt^ ascensus ; 
deelivitas, clivus ; gradus, 
scala ; elatio, translatio, im- 
portatio tritici ; regressus, 
reditus : expeditio bellica ; 
\iZJb ^9 iNafittio e mortuis 
resurrertio. 

I— Iftaa» , pl. 1—1 n"wiio elevans ; 
mhst. ascensus, gradus ; re- 
bellio. \\-^\\ |if>H>v^ sub au- 
roram. 

ILnmcnyt elevatio, contemplatio. 

llirawi-w ad ascensum pertinens. 

|an \tr\. exemplar ; narratio. 

Jl V>fO et I. Vlfn , fut. ( ■»iaJ 

cfficas fuit, cseeus factus est. 
Part. prcp^. j — sa^ csecus. 
Part. prcet. et adject. j ^w , 

U^ia , f. Cmph. \L .>nm , pl. 
» »-*\ta , eillph. I »»r«> , f, 

jfiJL^aaB Ccecus. I— looi >". .vifw 
mente obcaecati. 111»«» |Im>oi 
membra obtecta : pudenda. 

Pri. ^^AL excsecavit, csecum 
reddidit. Pa7't. pass. t^iaMo . 

Ethpa. iJo^^/cfecus factus est. 

Ap)h. Ukia^/ claudicavit. 

UAm claudicatio. 

ILaaMm et loea^ ca-citas. 

jLaaaaai et ILalsaiaM claudicatio. Ii.intw^ obcsecans. 
i^o^liax» stibium. 

|><vj^>|iaeo , V. |».^;_iQ«a . 

lCiaio simUago contusa. 
|^„iajBa , ar. al»-l , simUa ; adj. 
e similagine confectus. 

ly^soflo , heh. -T2C , flos vitis 

{gr. otvdcOr,). 
Pfl. »^v m r. denom.. floruit. 

Purt. Ijv— iaoiao florens ; /". et 

subst. |Ly»v>pny> flos vitis. 
|Lo^,jai» germinatio vitis. 
|-j»aiL» 7;rj_cva , smjTua, mjr- 

rha. 
itgoiai» ductor csecorum. 
I^Vfr. vulpes : utriculus. 
ll^^vioo et |j;^x» radix betae. 
^albax» TTjaoTov , signum morbi. 
.~>..<.^>,« T |j.T).x; , smilax arbor. 
|_I^i.c>«4» '7vx'//.iv6'.ov , semi- 

cinctium, cincticulus [gall. 

tablier). 
^' 

s^^aaaO , heh. " -C , /"^/^. yaia*aj , 

fulcivit, sustinuit ; iutr. imii- 
xus est, inclinaA^t, incubuit, 
c. ^*^; appulit navis; advenit ; 
descendit, c. '^ loci; seq. ^-» 
declinavit; trop. pressit hos- 
fis, ralarnitas, c. '^ . y v >a <> 
se sustentavit ciho. 404 XMm Pm^t. act. xp--xiL ; emph. et 

snbst. I a^ fulcrum, co- 

lumna ; gramm. nomen jmnc- 
ti. Part. pass. y-.»xtt , \ r\ . ^tn 
fultus ; adj. stabilis ; accum- 
bens. ^l.vtfn ii^ I^ZIsj animae 
instabiles. 

Ethpe. if—yots£oj innixus est, 
recuTniit, c. ^ ; confidit, c. ^ 
vel o . 

Pa. if^ fulcivit ; sustentavit, 
firmavit, roboravit, adjuvit ; 
it. accumbere fecit. 

Fthpa. i^iLiof pass. et refl. 

Aph. y»fio/ accumbere fecit ; 
fulcivit, roboravit. 

ybofio , ) aiax» accubitus, inde 

convivium ; coetus conviva- 
rum ; ^ ".•^yam y ".^^nw per 
contubernia ; it. pulvinar ; 
nnq: pro \kia^ fulcrum. 

|Lft— Liio» adjunctio ; gramm., 
nominis adnexio {ar. iUJ-i ). 

|_3&— b&a> qui sustinet, adju- 
tor. 

iy_^ft n> , ) «i^ft w fulcrum, 
columen ; pilentum camelis sii- 
perimpositum ; sustentatio ; 
gramm. adnexio, id. q. ar. 

) "iv^ ^ , jjl. ^i.-kL accumbens ; 

conviva. 
yioaai , ) ^v^mK cubile. ^ ."> t^^ftcn-w fulcimentum. y 4mm 

\L^'y imlvinar. 
)nv<Bnio sustentans, adjutor. 
^•>>ftw nomen litterai >^ . 

jj^iCL^ /"., hcb. 'bx^i; , ar. Jiii, , 
latus sinistrum, sinistra ma- 
nus, c. vel s. \Ul \ trop. mali- 
tia ; homines mali. ji-aaii) Ua 
vox i. e. verba Christi ad re- 
probos. U- >flm ;_» latro qui 
ad sinistram Christi pende- 
bat. (isafil» i-lla /ilii sinistrce : 
reprobi. liaaaBj ^aioi id. 

^luii^ a sinistra parte. 

ci_^Lbaoft , ) iN^otOT , f. )^ — .N\nw> 

sinister, Isevus ; trop. malus, 
pravus, infelix. 

U^OAOM ambidexter. 

\^£0 , |4ia , pL (libkbftAD phar- 
macum ; herba medicinalis, 
heb. DD aroma ; abs. vel seq. 

\ L^ , venenum, ar. '^ ; it. 

pigmenta, color. ^&l y^ nie- 
dicina serpentis ; gentiana 
j)lanta. [ILI y^ medicamen- 
twn vitce : Christus. |Lai ?«*• 
phar7naci(7n mortis : vene- 
num. \k^ y^ medicina gla- 
dii: sanguis draconis herba. 

^JL^aa et ^yL ^ Vel ^jtiMt» 

id. — 405 — Pa. y«i&L verb. denom., occidit 

veneno ; or. ^^ . 
Ethpa. )OMb^l pass. 
Palp. >o BftVm pharmacum de- 

dit ; curavit, sanavit. 
Ethpalp. >q MxLa/ pharmaco 

usus est ; curatus est. 
Aph. ^tal l(t ?o^ii» . 
faL.:axio veneno infectus. 
)ickta G[j.ri(j,a , fuligo lucernse. 
)vi4nfr> venenatio. 
x^ftioaa» , ) vwi^oa— ta curatio, 

sanatio. 
)!v>vi<^ sordidus. 
jtu^aiai^ lacerta venenosa ; ar. 

^oxruM , ^m^ venenatus. 
;.^>iia*B vulpes, ut \i^:^ . 
|;n>v>m , ar. JCJ^ , proxeneta. 
mentha. \ ^O&QCP contristavit ; ema- 
ciavit austeritate vitse asceti- 
C£e ; cfr. ar. Dci-l et Jii-ll, 
emaciatus est. Part. pass. 
^^^x^&aoM , Jiv^&AaM debilitatus, 
deformatus ; austerus, asce- 
ticus ; anachoretico vestitu 
insignitus. 

Ethpa. "^..Aictstal pass.; asce- 
tice vixit. 

Uvwft m tristitia ; vita asce- 
tica, austeritas, continentia. jLa. ^^^ aoatt» vestitus anachoreta- 

rum. 
nlti wnee» ascetice. 
jLo \\v^w>v> ascetica vita ; con- 

tinentia. 

.oSo w<^V<ft> , . 5atn°»o)fltt et 

^a Sa_i^aao)J« (7a[X'ijL»/0V , 

marjorana, amaracus planta 
[gall. marjolaine). 

' ^^Ng^ W^ et t.aVlfa , fvt. lA^AU 

ruber fuit, rubuit. 

Pa. lA»*» rubrum fecit. 

Ethpa. i^^x»/ pass. 

Aph. lavttift]' ut Pe.\ it. erubuit. 

caMOoa , )_aMafio j. |&A>eafiD ru- 
ber ; rubro, minio coloratus ; 
in. f. absol. vel c. jL;» fiava 
bilis; s?<6s^ rubrum, minium ; 
littera minio illustrata ; fu- 
cus ; vitellus 017' ; rhus ar- 
buscula, ar. jC-1 ; carbuncu- 
lus lapis. 

^aaio^ , pna4aw cUm. prCCC, 

rubidus. 
|Lan4aa> rubedo ; rubor. 
)'An«^^ rubro colorans. 
(lAMaiaM fucus miiUerum. u»» f>vif»» , ) %{ abax» , tarfjiim. 

'^-i';:-^'^ , rufus, ar. ^l. 
Estaphali >^; k^La>l v. denom., 

rufus factus est. [ua — 406 — v^- ILftl^a^Qto rubedo. 

I^ :)QxL Ct I; >Qan , it. \i Vtfin Ct 

l^aboi», rtr. j>i_l , villosse pel- 

lis auimal {gall. martre). 
^j;iaao , 07'. jj^'\ , fiiscus. 
|^_^^>L«» , id. q. |^_^^Mi (?/ 

l^^^^^^ajAapayBo;, ar. i^o, 

smaragdus gemmu. 

9 
\xca , A<?i. X3i:j , ar. ''^ , 

fut. ^i«J , odio habuit, con- 
tempsit ; noluit. Part. act. 
I—I^ , \JL\L , pl. ^-.itt> , nnq. 
^\aa , s^. c. m. t.r.ifn ; subst. 
c. l guttnr. seii Jiamzn arab. 
servato \\1^ , ^I^ , nr. liCi, , 
^/. ll—iZtt» , s^ c. l*|JLL^ ct 
Jij\^ , f. \\.^\—L osor, ini- 
mieus ; c. aff. u>^<^ , *f\—ieo , 
^a—s^Lc», ot^u^ inimicus mens, 
tuus, vester, suus ; pl. c.|lLl 
inimici mei, etc. Part. pass. 
odio habitus, exosus, odiosus ; horrendus, 
turpis, f. emph. liLta» , pl. m. 
^j^ , emph. |!L-ii3a , f. ^!Lia» ; 
f. emph. et suhst. \iJLiL exosa 
scelera; formam particip. acl- 
ject. Ii.aca V. infra. 
Ethpe. ^tssal odio habitus est ; 
turpis factus est ; macilentus 
evasit, contabuit. Ethpa. lJL»/ id. 

Aph. >.. itm/ deturpavit, defor- 

mavit ; odiosum elTecit. 
Ethpau. uJa—ji^flo/ odium exci- 

tavit. 

l/aiM et |o|lea , f. |L|aiiw 6/ ILoOAa 

forma partic, hebr. xisi; , 
odiosus. 

Il—Lltt» , /*, /???2;>/<. |L| .tn> , J(3/. 
^l^Xea , ||II-laB , eXOSUS, odio 

habitus, odio dignus, 
IL^i^, ar. s>ui,, st. cst. L\l^ , 

pl. \10.L odium, inimicitia. 
|Lo|ixL et ILai^ odium. 
Csl^liio prave. 
ILft^m et |Lo|li^ odium; hor- 

ror, turpitudo, foeditas. 
) Ii^ , pl. \—AL osor, inimi- 

cus. 
)iLN«ii odio habitus, 
ILojIj^ai^ odium. 
|_L» , )_liio , heb. nsD , rubus. 

)^^s> )liea rosa canina. 
|Lo)1lo» rubus, tinbulus. I»-«^F— « t lj>^«» 1 2^- I ; ^ l n» 

/■., ILk^-L. , cjrfiyopo^ , advo- 

catus, defensor, adjutor. 
ILotjj;^) tnr> ^'jvrjYQpta , advoca- 

tio, defensio, apologia. 
|L<il^).iflB advocatio. 
Ethpa. ; ^L-o»/ v. denom., 

patrocinatus est, adjuvit. & l^O*» 407 — >Aif«t ^a^ioft , ar. jli-l , spica, opo- 

balsamum. 
^>^a» A'oluptas, titillatio volup- 

tatis. 
i3a,^iaB , pers. - ar. J^Jj^ , cin- 

nabaris. 
I jL^A^^o» planta palustris. 

) u« La> , pers. - ar. oC -d-,, 

Cjuercus. 
) — bo». itm , or. Jjoio , cista, 

H theca. 

f,' .' * >■ , ' ' ■f * ' ^ 't 

sandjx, cinnabaris, minium. 
jj^ TavSicXiov , sandalium. 
ii.^lvjiaao nomen accentus. 
1^,^ sandaliarius. 
^\iL sandalum, ar. JoiJ {gall. 

bois de sand). 
wJ^l^^xfio , t^|^«aAo , i^^«j^ et 

yj^ojs — L^ '7avSaoa/.r, , pers. 

^jjjI^ , sandaraca. 
^al»».^ r7'jv£Bptov , sjnedrion, 

ca-'tus- 
^f ovu» et deriv., i\ «^of ogoas . 
?^ 

^wl£D _ Pa. ^ 1.^ , or. ixL: , 

imljerbus fuit. 
\l,<iiL imberbus ; it. cribrum. 
[^^ imberbus ; it. gluten qtio 

apes aperturas alvearis oc- 

cludunt, propolis ; ipsum al- 

veare. 
?a^Io» vox lat., senator. ILo^n 5'"" ^^ ILo'»— g«jx» gibbus 

cameli. 
^oig^taB smegma, mixtura. 
vwi .twMm 0"jva|t$ , conventus 

ad sacra. 
^' 
^ XT> , jut. . &Aaj , irnp. ^a — ta , 

ar. 2,1, cribravit, percolavit ; 
purificavit. Part. pass. ^ax» , 
l-Ljao cribratus ; purgatus. 

Aph. ^ «!]' , ar. ^JLI , infudit 

quasi per colum. 

l^- '"'"" , pl. |Cv-Ajninft , C7r. y>~- , 

hirundo ; vespertilio. |Cvlja ift> 
^liA/» costse minores. 
pxttM , emph. \LxsoM , j^j/. f I «IV) 
e^ |_j)Iaiiao canistrum, corbis, 
cfr. ^l collegit. 

-^ ' ^ , fnt. i3alaJ introduxit. 
Pa. \zlen accinxit vestes, inde 

diligens fuit ; cfr. ar. ^^ 

constrinxit jmnentum et .j>lJ\ 

diligenter fecit re/«. 
|3)L» introductio, translatio. 
\SL)t^ praecinctio vestium ; t}'op. 

diligentia. 
Pa-ajjB. , id. q. \)f\ ^«a> , vide s. 

w0.l£9 iudiguit, pler. usurp. 
adj. in partic. prceter. jo.im , 
pauper ; indigens, necesse ha- 408 «^* ■bens, c. ^ , ^ , speciai. ^ , 
vel ) c. fut. ; «.=>oC>AJ9 ^^&^£o 
necesse haberaus scribere ; 
cfr. ar. '^i rei amore captus 
fuit. 

Ethpe. ai_I^a<.f iudiguit ; opus 
habuit, c. "^v ; c.ov>;oo kOjCvAa/ 
eum arcessivit invite ; im- 
pers. i~^ uxlNflaf indigui. 

Ethpa. LcufXfia/ ut tAia» . 

Aph. as u»]' indigere fecit, 

ad miseriam redegit ; coegit. 

^ 's^a^ , ^_iajtt «Y> indigentia, 

neccssitas ; res necessarise. 
J^a^j )>^..< panis quo indi- 
gemus. ^iAjttx» Ltt^o»-! suppe- 

. ditatio rerum necessariarum. 

^iAJttA» necessarius. 

|[fin-^~' et ILaninaio indigcntia ; 

necessitas. 

p' 
*^lxa _ Pa. jitt» movit caput. 

Ethpa. \ jL_4of galea indutus 

est, denom. a seq. 
IL^ai^ galea ; cfr. ar. fji^, ar- 

matura. 
I^ttlo» , f. jL^ttjio , ar. jy-- , felis. 
|«^Uab cacumen montis. 
(a^Ias et ^pjM placenta. 

\t^ tinea, caries, v. s. «^o^ . 
\ aewt mensurae nomen ; it. ut 
seq. \tAL fornix ; verruca. 
|_>a^l<tt^ , a pers. a-y^ vermis 
et o'^ color; color coccmeus. 

\'„^xaL , pl. li^^ Ut li^ax» . 

^LtJL et l^oalio mespilus arhor. 

jLjSfO ,/»^. \-^ aggressus 
est, ruit, invasit, proterve 
egit, c. "^ ; se audacem prse- 
buit, ausus est; appetiit, ir- 
ruit, aggressus est, c. "^ 
tt^oiuo fi->m ausi sunt adime- 
re ; cfr. heb. nro ct ar. JL- 
cucurrit, institit rei, et '^,-: 
calumniavit. 

) ^ v~> a.ggressio, impetus, 
audax factum ; oppositio, re- 
bellio ; objectio seu instantia 
in argumentatione ; argu- 
mentum. 

^IL aggressor, audax. 

\'^ et \'^ f, pl. I^« cype- 
rus planta, ar. a;J et oW-^ ; 
radix cyperi ; radix cujusvis 
plantfe. )_4^;j*f l^ — ^ i ^'- 
|^_ii. , cyperus planta {gall. 
souchet). 

*is^£0 , ftit. i^tt;vfioj abhorruit. 

Part. pass. <^ * v o> ) O^» '^ "' » 

horrendus. odiosus. 
Pa. i^^ fastidium rei attulit, 
odiosum reddidit ; objurgavit. 409 — Ethpa. vgX^fift/ , tsedio captus 
est, offensus est ; it. c. forma 
vgiittL/ pennas excussit avis. 
Port. act. ^gjiL»^ rejiciens. 

Aph. <^Lail objurgavit. 

I^*^ fastidium. 

ILa^^Lio abominatio, fastidium. 

'^^CO, fut. i<\ \cti» visitavit, 
inspexit ; benigne aspexit, 
morem gessit ; curavit, sana- 
vit aliquem, sustentavit ; 
tractavit rem, operatus est, 
fecit, patravit ; cfr. ar. 'yS 
animadvertit. ^^ltx^l^ - "^ (io 
oportet me ambulare seu 
agere. Part. act. ;L» , 1;*^ ; 
|_aall u.^^ debita inqui- 

rentes, exactores. <u.\ ^L 

l^ — Ij-^ malefici, improbi. 
benefici. Part. 

• * ■4' * ' 
/ visitatus est, 
inquisitus est ; patratus est, 
effectus est ; sustentatus est ; 
evenit. 
Pa. 'S^ visitavit; egit, tracta- 
vit rem ; denom. a \i^ , cse- 
sariem coluit, orines nutrivit. 
. Ethpa. ;_I^fia/ visitatus est. 
Aph. ^itt,/ visitavit ; it. sategit, 

y> ^n f , )— »; — b.a_x»' , pl. ^'i^a — oo , Pv-^a — ED visitatio, 
cura, munus, administratio ; 
actio, res, negotium ; acta, 
facinora ; factum, id quod 
realiter exstat, inde sensus 
litteralis ; gramyn, actionis 
nomen ; adverb. |— >; vn ««-> 
realiter. \ .. .\j>) ^oovjt-^cLca 

Acta Apostolorum. a :Lo 

ootl-j^aflo et reapse nulla res 
est. 

(s_I|jV^att> realiter, historice ; 
litteraliter. 

lljt^a^ realis, reapse exstans ; 
litteralis : op. gramm. acti- 
vus, verbum activum. 

|I»n \en visitatio. 

it^oi id.; al. sensii v. infra rad. 

\yn \ni administrator, curator, 
operator, effector ; visitator, 
dicecesis inspector, periodeu- 
tes vel etiam chorepiscopus, 
unde ar. j^C- ; minister prce- 
fecti{gall.a.gent). InTI^o «a^ 
officia sua perficiens. 

bl\}a^L actualiter. 

jLo^a LL ^-isitatio, inspectio ; 

operatio, effectio, patratio ; 
actio, praxis, oppos. ad 
|_^a^ et )— I jo|L ; per extens. 
munus visitatoris, locus sub- 
ditus visitationi seu dioecesis ; 
gramm. actio verbi. )ft~> 410 aO^J»!^ ^^Q..\a> practicus ; ap. gramm. 

|I^a -\L [ioj. nomen actionis. 
p^fc^ oiM agendus, factus ; 

gramm,. patiens. 
|L&— j^^&^M» visitatio ; actio ; 

yramm. passio. 

; '^~' , !;_ vjb , pl. I;; — ^u» , /leb. 
"iri' , ar. y^, pilus, capillus , 
crines ; pennae avis ; t7'op. fo- 
lia arboris. it^» J^ saccus 
e pilis factus. ^oo>«i-^9 ^iLI 
populus intonsus crinibus. 
I^e^ ;_u«o mjstax. U-r^i^k ^-^ 
capillns gifjantis : adian- 
tum, filix [^all. capillaire, 
fougere). ^-o^am \Ij^L apud 
alchim., plumbum. ILj , f. et rarius |L; no}ii. nnitat., unus capillus vel 
pilus ; pl. |L; \et> capilli. 
;..^ , \'t-i^ pilosus. 
\lij^L et \>i^ ut prceced. 

f., et |L;_Ld , pl. ^\-L^ , 
Iieh. mrr , ar. js^t. , 
hordeuni. 
|I^_L» liordeaceus. 
|fc^;Ji*r» grabatum. 

JL^£D , heh. nso et ar. JjL 
fiit. ^_acai coUegit, aecumu- 
lavit ; redundans fuit. t ">"> 
lC^ ol)velavit, involvit. Ethpe. i-liw/ pass. 

Ethpa. i—sL»/ occupatus est, 

c. "^ vel ca . 
\ lAoo portatio frumenti ad 

aream. 
\kai , einph. \LsiL , heb. nsr , 

ar. ^ , a rad. lik , st. cst. 

tjy °>f¥> , pl. ^S—SUBD , ILo — &ca , 

( ar. cj\yiL ), labium -^per ex- 
tens. labrum, ora ; ripa, iit- 
tus, margo ; trop. sermo. 

oi^ aa> ^— »_1l snh labiis : 

submissa voce ; adv. ^ke^ \ktti 
et I °>Kia \kta plene, omnino ; 
t°>t«-> \ittia looi Um ^t^&A Jorda- 
nis sui alvei ripas impleverat. 

t^XB , V. S. ^^ta . 

\L.:^ seria, vas. 
\^>L^L laljiosus, labrosus. 
tlj^Aco labialis. 

I^iii n-f-.i-x , sepia piscis [gall. 
seiche). 

»^flfl , fnt. )a_a^ jecit ; pal- 

pitavit ; trepidavit, saliit 

prce timore ; planxit. 
Pa. ^kL saliit, tremuit ; tre- 

mere fecit. .; 

\'^Let \l^ksa, pers. jui-e^a— ^, 

sinapis alba ; cerussa. 
t)o^a> (7Y,7:£Bwv , corruptio. 
t4^<ia«. et ^d^aix» cr-OYY'.^ , 

spongia. b&^ — 411 — KS«» ^Jiw^ iXBOyo^ GT.rJtoC , cilliS. 

cy&^ <j-0'j5t„ diligentia, cura. 
^l.^ft^t»> nr/jhio^f , cinis, scoria 

riietalloriim. 
pn4m c7a~c.)V , sapo. 
^aAaa^ furfur. 
|^4^a ^"» speculator, ?(/. g'. 

JnPjCO 2»?/s., secuit. 
Ethpa. tg^L»/ csedit, secuit ; 

/^ turpia locutus est. 
I ^kax incisio ; it. cophinus, 

crumena, ar. iaxi,id. q.pers. 

-^ ; cfr. \^aL . 
^a^ proverbium turpe. 
l-Jv^aaB , pers.-ar. ^\J^L\ ce- 

russa. 
Ethpalp. yJ_9L-«6/ V. denom. 

couversus est in cerussam. 
U — ,kL et \L^\L , heb. -iiso , 

cx-osipor , sapphirus gemma. 
^.'Vi^m et ^jLsji» sapphirinus, 

cseruleus. 
y^\\kL TTrr^Xaiov , spelunca. 
t-tw.^^nn densus, spissus ; t '' '>■ 

|^nn.°ini> caligaus nubes. 
6-taft-Ai» frequenter. 
IvAtt. etc, V. s. \kaa . 
jJo — Xa^ aristolochia planta 

{f/al/. rhubarbe). 

^ ^ CO , fvt. laow arsit ignis ; c. ta , incendit, combussit ; t7'op. 

accensa est ira. Part. prcet. 

A-a^, ) °i . °snB ardens, flagrans. 
Ethpa. ^^tsa^l accensus est ; 

trop. efferbuit ; levis, teme- 

rarius fuit ; cfr. ar. tS in- 

liammatus est et juvenis fac- 

tus est. 
Ajjh. K^l accendit. 
\^2ua et \kzaL incendium. 
\SukL protervus, stultus ; it. 

nt h-°>~ . 
c^h.°>f»> temere. 
jLo — ^,'\fn facilitas ad iram ; 

stultitia. 
\Su>a , heb. >p , limen, portieus; 

gradus theatri ; gradus ; se- 

ries lapidum ; cfr. ar. {jL. , 

Lio et <Io id. 

y 
> i^ca , inus. ; cfr. heb. •23 con- 

tabulavit, inde pa7't. pass. 

) Lka> , f. emj)h. et subst. 

\LxJua , heb. r"i:i£o , ar. ti-i- 

navis, pl. \ T.<*\tn , l^lLiu» et 

\tCLiJiut>. . 
|I4jL nauta. 

^Am nauticus ; snbst. nauta. 
jLala^ ars regendi naves. 
\\\km nauticus. 
(i&^» palea. n 1^^<^ — 412 ?^<»«^ 1-'^°"^ medica hevba. 

\] .^o^^ subsellium, sedes ; 

cancelli. 
I^ ueoL^ , pers. j:^^^ , a?'. 

jL.»- , proxeneta, institor ; 

al. sensic v. infra. 
;gn°>nft V. denom., licitatus est, 

inde garrulus fuit. 
I^^ftii garrulitas ; mercatus. 
Ittwo^m vaniloquium; it. insti- 

tor. 
|Lo;aiaLn astutia ; vaniloquium. 
I^^aio ef I; .wiai» f., pers. 

j^Ji^ , (jr. rra^x^jj^pa , gla- 

dius. 

r 
*J^?irf> , fnt. >n°>ftii , suifecit, 

satis fuit ; capax fuit, potuit, 
aptus fuit ; evacuavit ; laa^ 
ootOv-»^ et laoiOv-^p ^.n^n» 
satis fuit in manibus ejus, 
inde trop. valuit, potuit. 
y_*|^^ >o «SwL jj non satis 
erit in manibus tuis : egenus 
eris. Part. prces. >nAw , |o°iw 
sufficiens, par, capax, ido- 
neus. v^&-^^9 >->^M^ ^o&a» ^m 
quid facere poteram ? |f/ j i>oi^ 
ua-aj»> b^l \i nemo compre- 
hendere, assequi potest illud 
mysterium ; it. multus ; adv. 
satis. Part. pass. m .^m , 
)_o.^aa<i vacuus, vanus; otio- sus ; vacans sedes; it, egenus. 

|La^«_3 \c\ «°>w> orationi va- 

cans. 
Ethpe. in , °i&>ab/ vacuus factus 

est ; vacavit, cessavit. 
Pa. \t\ ^rn evacuavit, exhau- 

sit ; effudit ; vanum reddi- 

dit ; migravit, c. ^; cfr. heb. 

psiD , et ar. dxl^ effudit ; in- 

didit. 
Ethpa. coiLiBf pass. ct refl ; 

adaptatus est. 
Aph. to ktJ\ vacuum fecit ; 

capacem reddidit. 
ILaaa^ sufficientia, capacitas. 
jsl^^^ sufficienter, satis. 
flo^ sufficiens, par. 
jLo — aAx» vacuitas, vanitas ; 

indigentia ; vacatio, otium. 
fcu-I^— n.°\nr> vacue, vane ; nnq. 

sufficienter. 
|ia,°>(iw otium, vacatio. 
^ttSo». evacuatio ; vomitus. 
^iaaaaso evacuans. 

\^CQ ; cfr. ar, jii , imminuit, 
resecuit. Part. pass. \ i . ">» , 
tonsus, excisus ; al. sensu v. 
infra rad. ^ 

Pa. ;.k^ totondit crines, bar- * 
bam. Part. pass. ; — a«Mo ; 
tonsus ; tonsura clericali in- 
signitus. ^ (^M — 413 OV&a» Ethpa. ;3^aof tonsus est ; ton- 

sura clericali insignitus fuit. 
•^^fJo , l^a^ tonsura clericalis, 

rnonachalis. 
\lk^ tonsor., f. \li,^ tonstrix. 
ILoj' °>my) tonsura ; status mo- 

nachalis. 
I; 4x» , ar. ^ii.', extremitas, 

ora, limes, margo, rij)a. 
jLo^^oLtt» scoria. 
j;?Ltittv> ut seq. 
l-j;?!»» forfex, novacula, cfr. 

ar. s^ii. culter. 
JL;£*ft» id. ; fornix. ^siA» , Iv-A» , assyr. sipru,/ieZ». 
"120 , ar. jL. , scriptura, 

■ spec. liber, scriptum ; ars le- 

■ gendi, scribendi ; sermo. Iv^ 
|&-ta> vel ILv^oL '^ka, Liber 
Genesis. ^-l.»!;^) ;ax» vel 
^.■xtlx^^ ;a*a Liljer Chronico- 
rum. jljfojai ;ax«» liber gesto- 
rum. t "1 » ;_£x» liber vitce : 
sanctorum diptyeha. ; — ax» 
|N_soaI i.'!'^^ liber annalium. 
|(^ fr^ schola. 

'<^ , \IslL studens legi, libris ; 

j^ler. subst., scriba, legisperi- 

tus ; scriptor, prseceptor, f. 

|L;2u^ . 
ILo; — ^ ars scribaj ; littera- 

tura. U^t» et tlj(Ai»» litterarius. 
;-.2lo<. , Jv^AaB doctus ; peritus. 
|Lo;.?>f« doctrina ; peritia. 
\U^ft> et it-Aaa/ cTT^sTpa , cohors. 
tli;.°>f« sphericus. 

|;.?>^m , V. |;.°Sfr> . 

I4^;£x» asparagus. 

ii— ^;-^*» , ar. J>^ , malum 

cjdonium. 
taaa;^t«> basilicum regium. 
IJo^aio ocymum basilicum. 
\yts °in> vt IjtAfio/ spatharius. armiger. ^oi^^Lt-iao (jTcaGtaTTQp , in- 

strumentum chirurgicum. 
coAa imper. v. ^a^ta . I — kL , heb. piu , saccus, cili- 

cium. 
a^5^^ ^^"0^ ^^^'5 sicarii. 
\k.s^ vulnus ; ulcus. 
jn^f^w pers. - ar. ,-CX- , acidi 

cibi species. 

'^&fia , V. S. '"^OlO . 

|)a__^ <7i-/.'j^ , colocjmthis ; 

amaritudo. 
Pa. \ ^~ V. denom., amarum 

fecit, exacerbavit, vexavit. 
|ja___a«» amarus, exacerbans, 

raolestus. 
toBa_4o>^ovax>» (yY.tkzxo^; , scele- 

tus, mortui ossium compago. — 414 — ^Wm f^^ovAaa , al. I t^tnoAa malus 

navis. 
i^o>aA> (TxexYi , tutamen. 
laaM (jxsOo? , A-as, instrumen- 

tum, 

(TxopoBov , scordium, allium 

sylvestre. 
ixoojo^^aax» /o/., excubitores. 
u:i.|^(iax» '7X'jTa};Y) , serpentis 

species. 
«oa^aa^a (jy/j-oc, , tenebrse. 
|I^att<l , ar. '^sjaiL,, socotri- 

num, genus aloes. 
^otti» et ^a^tt» })umilus, cfr. 

ar. iai~: , abortivus; it. sporta, 

cophinus ; flagellum ; strigi- 

lis. 

UDo »a_^a ttx» '7/.6}.'J[J.O; , 

scoljmus, cinara {gall. arti- 
chaut). 
daaja r7/.0Xov , pr?etla. 

I^^JOvda^&o^ 6t ^a^f^) 0)^0^ 0,0^ 

cxoXoTcsvBpa , millepeda. 
ll^vnnnn ribes planta. 
\a.\itt\cn neolog. gr. c7/.o'jX/v"r] , 

explorator ; excubiae. 
^^'^«''nrift GY.fiTZ-roc, , fulmen. 
p^aott» Txwpt.a scoria. »*»l,ljaAtti (7xop7:io; , scorpio 

animal et constellatio. 
\fy^ avarus. 

(Txia , umbra. us&^oi^tt a<7x,(ac7T05 , ascius, 

shie umbra. 
^g-Ax» aT/.YiTY]? , asceta. 
(Uaxo (jy.iXXix , scilla plunta. 
u»a_i.uiao (7%{yY0; , crocodilus 

niloticus ; scincus piscis. 
pwaLax» (7/.Y)vco[j.a habitatio. 
^i...ttno T/.rjv/] , tentorium. 
^o^ — ^g^ttxo cTX^-irpov , scep- 

trum. 
^-J^L-axo c7/.e7capvov , ascia, 

securis. 
pl;^©;-^ pullus dorcadis. 
j^olAa, (jxTpo? , scirrhos {gall. 

sfjuirre). 
i^^Y*^ capra montana. 

^^ja.fiO , fvt. ^o iL»j , ar. 

'jll et 'jia , polivit ; trop. or- 
navit. Pa7't. pass. jLaa» ele- 
gans, politus ; al. sensu v. s. 
rad. t-^aoo . 

Ethpe. "^t^l pass, 

Pa. 'Wd ut Peal. 

Uaok et minus recte (U^ , orna- 
tus ; elegantia ; it. siclus. 

ii-ax» politio, ornatus ; it. vox 
lat. scala, stapes. 

Uaa^ expolitor. 

|La.\..nBft politio ; elegantia. 

Uoatt» ornatus. 

\^kjia ornator. 

tItS,ow> ornatui inserviens. — 415 cgSkAAa scarlatum, purpura. 
. '\^^ (7a/vo6Xtov , sacculus ; 

fiscus. 
. t.<tN.l (7xa}i"/]v6v , scalenum 

triangulum. 
| ;<A.^ et |)Uai» vox lat., sacel- 

larius, thesaurarius. 
I^^Wo rjY.Xnpo^ , durus. f_aoaa__«» cr-/ixw[j.a , mensura, 

demensum ; computus. 
Pa. )oLat V. denom., mensura- 

A'it, ordinavit, direxit ; expli- 

cavit. 
Ethpa. joLLa»/ pass. 
\Lsi<i.L mensura. 
^a&i^ cognomen. 
^l^boasftio sjmetrice. 
ILasojs^M symetria. 
I - "^ ^a^ , I . ia viAxB et 

^l^aAs^L. (jxa[j.o)via , scam- 

monia. 

^ ^.i b aano ,pl. l". lyiono vox lat., 

scamnus, sedes. 

>^jaao inus., cfr. heb. vpvi 

sedit. 
Pa. N3.L» se demisit salutandi 

>'cl ndorandi rausa. 
I — »^ et I va*» hi(jnsmodi 

sedendi modus. 
— ^acu^ cruribus insidens. 

— VQonbo nt I vt^/^ . ^i vacia4 nomen puncti. 
|$0.aa*o Tx^TCT-pa , sceptrum. 

V .0 00 , fut. ^n..owi) maligno, 
invido oculo aspexit, odio 
habuit, calumniatus est ; it 
rubrum reddidit ; cfr. i«;a» , 
heh. "ipij et p"ir , it. ar. 'jit. 
et o^ ruber fuit. Part. pass. 
;^A> , \\^aca mahgnus ocu- 
lus. 

Ethpe. '^istal pass. 

Pa. '^fSnL torve, invide aspexit, 

Odit. Part. ;_aflaso , |;_a.aaso; 

adj. strabo. 
Aph. ;aa»/ ut Pa ; odium mo- 

vit. 
Ethtaph. ;ax»LL/ odio fuit. 
I^xia odium. 

\-L\c\ oxo id. ; invidus oculus. 
I^a^ invidus, osor, inimicus. 
ILo^aoj» durities, odium. 
I^aia osor ; cfr. ar. j^l. calum- 

niator. 
^tfaaio invidus. 
|L;q<«» ('t |L;ax» fucus, minium. 
I^ia et lioji», vox lat., epistola 

regia, edictum ; sacra missa. 
\'^ekA^ GvJjpo^ , lapidis assula. 
u»o^oA> GY.v.po^ , scarus piscis. 
j^oVoaa rabidus. 
\-iisiea antenna, mahis navis ; 

gubernaculum. i iA«ia» 416 VS^v" ILo^MM strabismus. 

^^&MM contemptor. 

tifta»Ro> neolog.grcec.tjy.pi^oi^^z^, 

satellites. 

ar. *^,^SCJL , paropsis. 

^o 1,1— s^ vox lat., tribunal 

juridicum. 
u»aa^;l^ (T)tapt<po;, delineatio. 

'«..£0 , ct communms <^U^,fnt. 

\l—a^ , foetuit, putruit ; cfr, 

ar. j>'* putruit aqua, lac. 

ovi y^U» o»— s ^ jam foetet. 

Part. prcet. I^ , \J„'JL , pl. 

^lt^ , emph. \-Lltt, , f. emph. 

|fc>_C-fi» , pl. xr^^—o^ , emph. 

^tsl"^ foetens, putridus ; tur- 

pis. ^io-i^ tsl'^ ILfco/ mulier 

fatua. 
Ethpe. cjtvflo/ putruit. 
Pa. u.;aB putrescere fecit ; it. 

ut Peal.-Part. pass. |— I;-eue 

foetidus. 
Apli. L.^i' foetidum reddidit ; 

it. foituit. 
ILal;^ putredo, fojtor ; sanies, 

sordes ; mucus. \L-ty La_.;xo 

graveolentia. |La_*;^) \—Uf 

sentina. 
o;a> , ar. j^'- , cjpressus. 

»^V— co , ftit. c3o;_eoj blate- ravit, stulte locutus est ; ca- 

lumniatus est ; contendit, ad- 

versatus est. 
J_-lao;«D vaniloquium ; conten- 

tio. 
\ko'^ vaniloquus. 
^_I|2>o'»i» prsecipitanter de lo- 

quela. 
|La__3o^ vaniloquium, calum- 

nia. 
^aa»;^ loquax ; importunus. 
^kiea , ar. oilr- , aqua mulsa, sy- 

rupus {gall. sirop), cfr.^kita . 
^;^ palus, sudis vitis. 


xuit, implicavit, texuit ; ti^op. 

disposuit. Part. pass. \.^U^ , 

f. |rs — ^;*» contextus, in f. 

suhst. V. infra. 
Ethpe. i^j^xio/ lum. 
Pa. «.^il-Aa ephippio instruxit 

equum ; ^ro/). induit drma ; 

it. disposuit. 
Ethpa. «^)fru_caf ephippio in- 

structus est ; connexus est. 
^4^^ ej[)liippii impositio. ar ephippium, stratum. 
J^^o;» porticus, porticus can- 

cellis instruetus. 
^4^o"»iM. ephippiorum confector, 

ar. ^i^ ; it. ut seq. 1. — 417 — l^s^oCc^ , pl. \L^oijL tudicu- j Part. act. 9;»» , ij ;auo ; ter- 

la, cochleare ; paropsis. ! ribilis. 

I^s^^ , j)L Ift^^^ textum Ethpa. >>£ — »/ pass.; part. 

quid; rete; reticulum capitis; ^\LsaM ; Lyf^faM pro |>»L_ttx» 

storea, teges ; saccus e foliis ^j/ territus es, tremis. 

palmse contextus, ar. ^_r^ . !>;*<» et jLf jaao pavor. 
^I^^^ implicate. | \9^&L , pl. Jt^tu» terror ; it. in 

|La^^ ephipii impositio. j pl. dies priores caniculse. 

lI^f^fioM instratus equus. j \^ytJoy \l\-\ \ao iltov-s in hoc 

ILol^fLai instructio equi cum , terribili transitu judicii ulti- 

ephippio. mi. 

I^^axo , pl. \^attt et ^fOAa , Uf^aA» terrificus. J)l. \. ^jjiJa*» , it. I >;^i)ax« 

TijpiY^ , fistula ulcus, ha^mor- 
rhoides. pf^fioio terribilis. 
|Lo>;_ooi» terrifactio, terroris 
incussio. 

-^ f 1 jLajy^^aM tcl. 

^-^^CO^cv'v^^ii,denom.aseq. • ^^;^«ui perterritus. 

li^ia«> Imea, versus ; catalo- jLaj^i^ttM trepidatio. 

gus, calendarium ; narratio. 1^;» , ar. i^ , cribrum. 

(IjC^^ia^ metricus. i IL^o^ scintilla. 

)_iC,;jj^;mao rcgula ad ducendas 

lineas. y<^-£0 , fut. )o^ expavit, 
tremuit ; vagatus est, fugax 
fa\t;cfr. heb. 1-1':; et ar. V^ 
aufugit. Part. pneter. «^^ , 
\\ «f nr> expavescens ; inde 
spec. ut heb. T""!':; , superstes 
a clade, residuus, profugus, 
ar. Ji>l; pauci, reliquise rei; 
senien viri, ejus posteri. 

Pa. ^\ — L tremefecit, terruit. ka|9;_fio , pers. - ar. ^'^1^- , lo- 

cus subterraneus. 
^o);^^ et ^ljjai^ TxpSiov , sar- 

dius gemma. 
^1.9 ;a> id; insuper elaterium, 

pharmacum abortivum. 
u»aLoo>;ja> sardonjx gemma. 
i^9)ia> , Saphel i\ lioii . 

\t^\,£Q , fut. y^o; — oaj Isesit, 

damnum intulit, corrupit, 
absumpsit, destruxit ; c. ^ , 
invasit ; intr. deliquit, pecca- 27 i — 41 vit, adulterium commisit ; 
nnq. ut Aph. protulit, conces- 
sit. ^«^ ovSum^ w-^ inquina- 
vit ensera sanguine ; cfr. pro 
variis sensibus varias signific. 
ar. ^'j^ , libere ivit ad pas- 
tum pecus, etc, et '^'^ a- 
peruit, secuit, explicavit, it. 
heb. niD eflfusus est. Part. 
pass. u^U^ , ^Ca» ; adj. de- 
pravatus, pravus ; ordinatus ; 
pl. f. I &>-.'. «; tt> res pravae. 
> I — '^kfti^sl episcopus consecratus. 

Ethpe. w..»^«»f pass. 

Pa. \^i-L destruxit, perdidit, 
vitiavit ; dilaniavit, discer- 
psit ; inquinavit sanguine. 

Ethpa.<^\^l pass. 

Aph. u.^/ dimisit ; immisit, 
laqueos, ictus ; deformavit, 
corrupit ; emisit, obtulit ; de- 
signavit, proposuit ; protulit, 
dedit ; edidit scripta ; expli- 
cavit, ar.y.'Ji. ; constituit re- 
gem, ordinavit clericos, etc. ; 
nnq. ut Pa. i^o)&nj.£« u.^— «a^ 
suas cogitationes sedavit. 

l^oa u.;xe/ Vel (b&^^3 c^Aa/ 

^J&S) responsum dedit. i^tiB»/ 
^ "-a-^ preces pro aliquo 
effudit. tlLaai! i^^/ veniam 
concessit. Ettaph. f^l—aalll propositus 
est, constitutus est ; ordina- 

tus est clericus. ^l eJill 

I °>n Aw>.°if consecratus est 
episcopus. 

i^U^ corruptio. 

^^aA» corruptio, damnum, ex- 
cidium, destructio ; vitiura, 
culpa, raalitia. 

^t.O«xa , /. ICwoVm , pl, ^.-mO;^ , 

(— lo^ , f. |nL..o^ nocivus, 

exitiosus ; improbus, malefac- 

tor. |&— l_o^ ^09 maligni 

spiritus. 
^l^oVa» s?eve. 
|La_Io^_tt» corruptio, deprava- 

tio. 
6^^^;^ saeve. 
|La-l_.Caft corruptio, turpitudo. 
c^a^ , \L\ajL corruptio, perdi- 

tio; dilaceratio. 
^lvaaaa corruptor. 
ILollUaio depravatio, daranum. 
^^MM concessor ; ordinator. 
jLall;^ oblatio, munus ; peti- 

tio ; electio, ordinatio, con- 

secratio. 
|t._-..ov_«»ao , pl. |eL_^o;:_a»» 

phiala. 
^^fivMM corruptus. 
^1;^[^M ordinandus. 
|Lall;^L6sao ordinatio recepta; 

electio. 419 ?o;*o heb. aiiu , or. \>'jk , incidit cu- 

tem ; delineavit, scripsit, ar. 

J^ . Part. pass. ^tta exa- 

ratus. 
£thpe. ^ j^fl»/ pass. 
Pa. i^i—at sealpsit, laceravit ; 

scripsit. 
Ethpa. t^j^r»? pdss. 
|e«_-^>a^ scarificatio ; acumen 

sagittse. 
1^^ id. ; scriptio. 
>_4»a-ii , pl ^iai^ et l^foi 

linea, lineamentum ; cfr. ar. 

^ir^; ap. gramm. apex, li- 

neola ; m pl. litterse, charac- 

teres, scripta. U*>L ^90--^ 

iinea recta. 
pa^^a^ c?M?i.,lineola. 
S^'JL nt \^\t^ ; it. incisio. 
^o^;»» dim., lineola. 
*^o\L , ^o\^ scriptor. 
I — 14»— ~ ■> ^''' oU»S^- , cancer 

animal et morbus ; signum 

Zodiaci. 
6^il4;_JB tortuose, ad instar 

incessus cancri. 
^^M , ar. i»\A-i, scalpellum. 
I— i^f^afti dilaceratus, dissec- 

tus. 

ILoi^tLiftso laceratio. 

» ** 
^aa*^ , V. S. io;ab . ^ et y^^ , heb. -jnia , 

/"^^^ <flaii , adhsesit, conjunc- 
tus est, implicatus est ; cfr. 
v^^ et ar. aji se conjunxit. 

Ethpe. yyCvaaf id. 

Pa. Y^— A> adhserere fecit ; it. 
lit Peal. 

Ethpa. yjfc^/ conjunctus est. 

^Ua adhsesio, implicatio. 

yow» , \^oU^ adhsesivus ; ad- 
haerens. 

ILoao^ adhsesio. 

^IL , ^IL conjunctus, adhae- 
rens, implicatus. 

ILoi,^ adhsesio ; inclinatio, c. 

jL^ ; it. planta spinosa quce 

vestibus viatons se implicat. 

r 
^V-^ , ar. 'JJ. et yj^s , fut, 

;oo;Aaj fidit, spec. mucronem 

nasi resecuit. Part. pass. 

y^t—^ , IsA'^ simus. 
|Ln vi.r m resectio, spec. nasi. 
Imo;^ garrulus, impudens. 
|L*soo$_tti loquacitas, impuden- 

tia. 

;o(a» , \:»ixa simUS. 

jLa^^ status simi ; mutilatio 

nasi. 
|j^oo^ simus. 
t^;x» , pers. v^j^ , ar. ji^^ , 

atriplex hortensis. ^;< — 420 — \i^ , pl. \-jIL axis, circulus ; 
genus tormenti. \^»,e^^ ♦!-./ 
suos axes volvit: prosper 
fuit, viguit. 

%£Q%.~,eQ imis.-Pa. u»^ cas- 

travit ; it. plexit, contexuit. 
Ethpa. ixBjL»/ pass. 
|_^^ ct [_jL.^ castratus ; 

eunuchus ; cfr. heb. O^iio et 

a?'. ^_Ji. id. 
|-w)<itt> castratus, eunuchus ; 

it. castratio. 
|_tt>;fiaM castratus, eunuchus ; 

[_oo;;*ftao i*— •) pnnceps eunu- 

chorum. 

c^»— n>»-o> inscite scripsit ; cfr. 

*t;*» • 

ila>;ia filum. 

|bv_^&a>;tt> , pl. i^ L^omIIm in- 

gluvies avium. 
^^^;_i vestimentum detri- 
tum; lucanica (^a//.saucisse). 

^ V-£0 , fut. >xotaa» prsefoca- 
vit cihus ; mutilavit, confre- 
git. Part. pass. <o^^, ^<^ . 
•o»)/ >9^|ao mutilatus aure. 

^-^U» prsefocatio ; it. ut seq. 

V-:^'^ penna sagittse. 

iAA;— «> propagavit, germma- vit, cfr. Lk'-^ divisit, et Pi. 

heb. V. T^J^o amputavit ramos ; 

it. ap. grdmm. flexit ; cfr. 

ar. 'SJ.O id. 
Ethpa. i.aui jL»/ pass. 
\t. &^; — eo et |Cs, a v ;_*!(> , pl. 

I^l^;;» ct l^lali^ia» ramus ; 

virgultum ; cfr. hcb, nisyo 

et msi'"!^ rami, et ar. Lii.1 

rami palmaj. 
[^^att> ramificatio, summa ra- 

morum ; liexio verborum [ar. »S '^SQ , fut. i3o',jsaj absorpsit, 

consumpsit ; it. obstruxit. 
Ethpe. \3>\ti^l obstructus est. 
Pa. iS^ avide sorbuit. 
ApJi. «^;»/ sorbere fecit. 

[Sf&ca , it. |fr3^&a> , p)l. |IS_S^&x>i> 

haustus, absorptio ; id quod 

sorbetur. 
^o'^ sorbens. 
ILaSo'^ haustus, sorbitio. 
I-S^ sorbitio ; id quod sorbe- 

tur, polenta ; cf. I^i*» . 
^ia> , pl. ^;» , emph. ^^ , 

ciis"i!ri , Seraphim, ordo An- 

gelorum. 
lAoa^i^ , pers. J-^'^' , mitra, 

pileus, cidaris. 
?^ 
J5 V-23 , heb. p"ii;, /m^ ioo'«;mi vO^ — 421 pexit lanam, compsit crines; 
pectine ferreo dilaiiiavit, dis- 
cerpsit ; cf?\ ar. 'j'Ji secuit. 
Part. pass. ia_*^ , \L^t^ , 
f. \L-a^Uo , pl. I^A*^ spec. 
usurpat. adject. vacuus, ina- 
nis ; vanus, inutilis, impar 
rei ; subst. in j)l. f. vana, va- 
nitates, inde idola. \L,^ J*Ij/ 
homines inanes, desides. 

Ethpe. lA^ix^f pectinatus est, 
dilaniatus est ; it. exinanitus 
est, se exinanivit, se priva- 
vit, voluntariam pauperta- 
tem, monasticam vitam pro- 
fessus est ; caruit. 

Pa. \sil—L evacuavit vas, ter- 
ram incolarum dispersione ; 
spoliavit, exuit ; evacuare fe- 
cit ; cfr. ar. j^* furatus est, 
spoliavit. )_jCoa3 \aI—L man- 
datum irritavit, abrogavit 
rex. o^isL ^sil—Lt semetipsum 

exinanivit. | iw ^^ — o;_Jo 

' dv«5>a:iaJ> evomuit terra habi- 

. tatores suos. Part. pass. 

ko^xoae, ^^ttM ; vacuus, ina- 

nis, carens ; pauper volun- 

tarius, religiosus. I^ — l^iXsl 

- l^ol^akM vanse rationes. 

Ethpa. io^L-Atf pass. et refl.; 
eguit. ), ■vn.^v ^_Je xa^ts—tial se 
exuit h. e. renuntiavit mundo. Ethpau. loofL-x»/ obnubilatus 

est, denom. a iootL . 
l—o^ pectinatio, dilaceratio ; 

evacuatio ; it. ut seq. 
\ayeo pecten ; pecten tortoris. 
|Ltt__o;_i» pectinatio, dilacera- 

tio. 
^o^ pectens. 
|NooU» pecten carminatoris ; 

rostrum aratoris. 

I— oo; tn et I ao\^ nebula. 

b^SL-la^ vacue, frustra, vane. 
ILaa.,^ vacuitas, vanitas ; od- 

verb. prcec. "^ vel La , frustra ; 

jj "4 La a«t-^ vaniloquium. 

\L1.aL l<iL^Ua vana de se opi- 

nio. 
|iL_o^ et |La— o^ id quod in 

pectinatione decidit, stuppa. 
\-a\iiaa evacuatio, exinanitio; 

paupertas, spec. voluntaria. 
uo;xa , ^;is , ar. 'Jir^ , orien- 

talis ; saracenus. 
llala'^ religio Saracenorum. 
^ftu&M et \xiUJc pecten, hamus 

ferrcus ; it. \ense exteriores 

manuum et pedum {ar. hH). 
tsl\oyaiM more pauperum. 
ILao^ttiM abnegatio, paupertas 

monastica ; evacuatio. 
lioUue evacuans. |lo)Naiio qui exhaurii'i potest. 
liofCsttiM ij hioxhaustus. i ffitM 422 — ^6i«a ILaiA^buttM exhaustio, evacua- 

tio. 
^eLo^t-oa , pers. - ar. :^j^ , unde 
,gr. (jCpi/.ov , minium, rubrica; 

cfr. rad. aram. piaj rubuit. 

.«..<^^;^ rTr/^vnvnWv sarcO- 

colla gummi. 
]Lo'^ , ar. crvii^ , pe7's. c^^ , 

fimus, stercus. 
\loU^ pravus ; cfr, ar. '^Ji. , 

pravus fuit. 
|&» , V. infra. 

loiw, heb. inc, ar. «lii, hiems; 

procella. 
Aph. uCvar»/ y. denom., hiema- 

vit, hibernavit. 
u^obii» , lIo^A» hiemalis. 
jLall^ttJa hiematio. 
I^fo^tt» tiara. 

^aL.^fl» (y^iipz , linea, versus. 
I »6u_e«» ferrum, acies ; cfr. 

\ ^&^ chaljbs, et ar. *J^ 

acies gladii. 
Pa. )oLL V. denom., feiber fer- 

rarius fuit. 

iJ^wCO , fut. ioL-etJ , inf. 
^^mM evertit, subvertit ; re- 
jecit ; confutavit ; calumnia- 
vit, maledixit ; it. recruduit 
vulnus ; cfr. talmud. "ino de- 
molitus est, et ar. 'Ak secuit, laesit ; it. texit, abscondit ; 
trop. protexit ; cfr. heb. "ino , 
et ar. 'JC obtexit. Part. pass. 
•^taa , Iv*^.*» destructus ; it. 
occultus ; cfr. ar. jcS. ; in 
pl. siibst. occulta, arcana. 

Ethpe. «L^-j»/ destructus est, 
calumnia aifectus est ; it. se 
abscondit ; recruduit vulnus ; 
trop. protectus est. 

Pa. yc^-fia texit, celavit, abs- 
condit, c. acc. vel "^-S. ; pro- 
texit, defendit c. acc. vel o 
aut N^L . Part. act. et pass. 
9b.aiM , f. ILt^fiaM ; adject. tu- 
tus ; ])l. f. \lyts-M» occulta, 
secreta. 

Ethpa. fLNoo/ pass. et reflex. 
formce Pa. w^ ^*1l \\.l>^\ 
se abscondit sub ala ejus : ad 
eum confugit ; it. vestes in- 
duit, c o . 

l^^—a» et ^^o^x» destructio ; 
confutatio ; calumnia. 

|yfc> m absconsio ; secretum ; 
velum, ar. ^t- ; adverb. c. 
o , clam ; it. ut \^\oti^ . 

\yoLjL destructor; calumniator. 

i^lV>&A> secreto. 

|LoC*fr>«» absconsio, status abs- 
conditus. 

|^a_i protectio; Completo- 
rium, pars Officii ecclesiastici IIW — 423 — \tst» sic vocata a psalmo tunc re- 
citato, et his verbis incip. : 
^^f 01^ &^ in protectione 
Altissimi, {ar. jV;^Ji sMi). 

\\L-L protectio, spec. adjuto- 
rium, refugium ; velum, ar. 
Jc^ . 

I^&o» destructor. 

6<ri9&«ua secreto, clanculum. 

ILol^MM absconsio. 

py^Aue protector. 

ILojfisAiM protectio, refugium. 

^)L^ca^ qui dirui potest. 

k«a.:1.^^6wBft vox lat.^ strigilis. 

IJ^tafiD , nnq. \l\^f., contr. a jL^ , cfr. heb. lo'» , firmavit, 
et lij firmus fuit, pl. ^ta^ , 
l^ "rn , vitis, surculus ; it. 
mortarium ; modius, ar. i^u> , 
cfr. ^LJ^I et \i[L s. Il^ . 

Pa. iL aa denom., flrmavit, 

stabilivit ; firmiter plantatus 
est ; cfr. heb. rinyj collocavit. 
Part. pass. iL-aoM , |L^ fnio, 
f. emph. ILL^flftso; adj. firmus. 

Ethpa. LLfiu-tt»/ firmatus est ; 
radicatus est. 

LLa^ , ILLa^ stabilimentum. 

ILoL^ABM stabilitas ; confii^ma- 
tio ; ILoLe^aaio jj inconstantia. 

^jL^auo fundator. 424 M^ >X >X Sjrorum littera sexta de- 
cima ; valet munero : >x = 
7 ; 'x = 7 ; ^> = sep- 
tuagesimus. 

l'* JEquivalet heb. V : ) aa. , 

ns" densus fuit, et ar. ^ et 
f, : jLs. , nsi' , id. q. '^ sollici- 
tus fiiit, et Jfc cantavit, it. 
'^iLx , Sj- nevit, etc. 

2° Pernnttnt rarins c. giittur. 
u. , nnq. c. palat. ia ; taft v , 
heb. p-H complexus est : 
(_i.>jal et lA^fo^ balbuties ; 
nnq. c. ^^et"^: ^^oC- et l4^o;l 
flavus, IJ v.\v et b;b; turbo. 
Respondet nnq. ar. j^, et 

heb. 'J. : uj i , JU» anxius 

fuit, heb. pri angustiae ; (11 , 
',j<:j , nr. cXi> ovis ; \1'^1 , heb. 
y\i< , ar. jaj\ , terra ; \iyLk , 
iiuj ovum; cfr. ) — ly id. q. 
ni.'-i, ar. j-'^ pastum ivit, et si- 
mid heb. n:in, rrr. lji»jconten- 
tus fuit, acquievit. Tandem, 
minuitur in l : cfr. heb. y-\V , 
ar. js'js. , et \x>/ occurrit ; it. 
cfr. Iljo , ar. ^'J , cucumis. 3° Pronuntiatur >x uti 9.et v ; 

seq. vero oi lenitur in l , v. g. 

f oi^ [ehad). It.ap. Nesto^Hanos, 

seq. 1« in medio vocis pro- 

nuntiatur uti ^, v. g. (aai.^io 

([^al^so) investigatus. 
4" Coalescunt duo ^ in unum 

in numeris compositis, v. g. 

I^ ca^'/l quatuordecim pro 

1^1 t festum, V. inf. rad.. t 

jj)-i , ar. Oii> , rubus. ■ 

\k[t,v. ' Ji "^ V et i. ^\, heb. nni.' , 
fut. pLij durus, spissus fuit ; 
intumuit. Part. pra;t. ) ^ v , 
)lni , /. emph. \LJi-i. , pl. m. 
^Jix , emph. lllk:>. , f ^l^ , 
emph. In"-^^ ^ densus, spissus; 
crassus, informis ; tumidus; 
trop. rudis, stolidus, cfr. ar. 
'^; it. npud gramm., gravis 
sonus aut littera. (Haa. |Iifa*flu^ 
corpora materialia. ^sS. IjL/ 
locus incultus. 

Ethpe. ^^l\ id. q. Peal. 425 Po. I. ~>% induravit, condensa- 

vit. Part. pass. u. — a-Iso , 

jlavio densus, spissus. 
Ethpa. u»alL/ pass. ; intumuit ; 

materia seu carne indutus est. 
Aph. u.^/ densavit, spissavit. 
\ '/r\\ crassitudo, densitas ; tu- 

mor. 
fc^llav crasse, inepte. 
\ ^I^\ inflatio, tumor ; lutum, 

coenum. 
ILolal ut |lai. ; trop. stupidi- 

tas, stoliditas, ar. sjCi ; ap. 

gimmm., gravitas soni, litte- 

rce. 
j^-As. , ar. sUfr , pallium, tunica 

grossior. 
Iilaai tumor ; inflammatio gnt- 

turis. 
tlil->n V , pl. f^u^n V tumidus ; 

inflammatus. 
llaav crassitudo. 
(ii~i^^ crassus. 

\^a—L , neo-ar. Lp , sinus ; ute- 
rus, vulva ; cavitas, sinus 
maris, ipsum mare, ar. Li ; 
trop. gremium seu fontes bap- 
tismi ; it. sacculus. 

\-.i'*n \ ad sinum pertinens. 

|a^ lacerta, cfr. \kl et ar. LS. 

pa^ cornu ; per extens. tu- 
ba, cfr. VaeLs/ . (^^ , i\ S. (^o—i. . 

>- 
» ^ V w , c. siiff. 6>il.C^ illce 

fecerunt hanc rem, fut. o ^» , 
imp. ♦^^ , c. suff. >-.ov.o \ 
fac illud, pl. «-.oio^a_i , ^ei. 
i"r , fecit, egit, operatus est, 
perfecit, artem exercuit ; pa- 
ravit victimam offerendam 
aiit manducandam ; repara- 
vit ; reconciliavit,5(?<7. IbklL. ; 
constituit regem, etc. ; insti- 
tiiit, decrevit, curavit ut; 
peregit tempus ; composuit 
scripta ; celebra^s-it festum, 
sacram. Missam. \-ja^l o^^ 
vel \—^io certamen, bellum 
commisit. jLo N.^ »3.1. dili- 
gentiam fecit ; institit m, c. 
"^ . I^— 3o> V— ^ constituit, 
consilium cepit. \^*y ^ ju- 
dicium exercuit, vindicavit. 
ILari^ »^aw benefecit, gratiam 
prsestavit. |j^U t^ ad per- 
niciem duxit. | v>i. ow2s> ^^ 
sibi nomen fecit, suum no- 
men in posteros transraisit. 
Ifc^Aso v^ sermonem habuit, 
promissa opere complevit ; 
obedivit, morem gossit. ♦a-a. 
ILai^M facultatem concessit. 
o> 1% vTki. simulavit. finxit se 
esse. ^. V |io-i o ^ populum ♦»*• — 426 v^ commovit contra. |^_Xx 
rationem prsetexuit. » ^ v 
^joS responsum dedit. » ^ v 
I "«...», t,r. pericula subiit. 
I^aoio ^^ otC^ eum domi- 
num principemque constituit. 
^^ v^ initium duxit. » -« \ 
^— L^ prseposuit. \l^'i o)U^ 
f^->ei\2^ eum nationibus prse- 
fecit. |fl5 » -tv sacra mjste- 
ria peregit ; it. consilium 
iniit. ^*1l »^ subjecit. ^^ 

) Ljl portam occlusit. ^ m 

6u_*ooi » A \/ quid agere de- 
buissem ? Part. act. » -^v , 
lC—a^ ; adj. utilis, aptus m'; 
a/). gramm., agens, subjec- 
tum ; ^ira.r\fwf »^ simulator. 
|6»Ia4 ♦— ^ benefactor. »__ai 
|eCl^ malefactor, malignus. 
)_io^;l » -^ V vices personse 
gerens. jjtaSo) ^Jii. ^^=»1 uti 
nugaces nos aestimant. Part. 
pass. > .-V V , \% .r^ V ; subst. 
creata res, creatura ; ap. 
gramm., participium passi- 
vum, ar. (J*ii;jl '^ij ; it. ob- 
jectum propositioms, {id. q. 
ar. f._^y:j\) ; f. emph. \iJsa. ; 
subst. factum, res, opus, nego- 
tium, pl. ILCI^ gesta, faci- 
nora. i-_^ v*a_s. a me factum 
est : feci, utill^ . . m ^^ ^a» quid agunt: quomodo valent? 
«.t^ fi^ll^ male se habet. 

Ethpe. Jx!>.Ll pass. 

Pa. <A^ denom. a lC^I , id. q. 
usit. >Ca>-^ . 

Aph. » ^ \} operari fecit, inde 
impulit, sollicitavit,incitavit, 
ursit ; vexavit diabolus ; it. 
egit, operatus est, effecit. 
Part. act. » k\^ , \'„=^ im- 
pellens, urgens ; necessarius. 
oviL Loo> lC^kXM necesse habe- 
bat, debebat. 

Ettaph. ^ill pass. 

Palp. )C=^ in servitutem su- 
begit ; sibi aliquem muneribus 
devinxit ; afflixit. 

Ethpalp. usLll servituti sub- 
jectus est, servivit. 

Schaph. s aal servire fecit, 

subegit. Part. pass. » k\lyi , 
lC^ilso subjectus ; obnoxius ; 
subditus, mancipium. 

Eschtaph. ^Lt^lpass. et refl.\ 
obedi\it. 

♦jaa. , \'^ actio, opus, facinus ; 
labor ; effectio, creatio ; ad- 
minisitratio, exsecutio ; nego- 
tium, res ; opes, provincia, 
[cfr. ar. jo:)) Jiitl j^rovinciae 
regionis) ; sarcinae ; ap. 
gramm., actio verbo expres- 
sa. li— ^) l^iwio verbum ac- J 

k va->> — 427 — tivum. ^^/9 I*— ai. fructus 
manuum seu operis ; it. opera 
manualia. !»."> Vs. |L/ ad eifec- 
tum venit, eifectum liabuit 
res, promissio. |» -^v^s >ft...°si 
ve/ lC-Ai^ ^ eV/. lo \\ ^iJl 
ad effectum adduxit ; adv. 
lCaao , ec?. ^. seq. 

eJp^ actu, reapse, revera. 

|L« — ai. possessio, opes ; sarci- 
nse. 

«— ai> , lC— aa^ , pl. C:iv ser-vTis, 
mancipium ; minister, satel- 
les ; in pl. etiam milites. ♦Ai. 
h\x> , pl. h\» i*v^_I servus 
regis; regulus. |<>»k) l^ Dei 
cultor. 

)iot^ c?2m., servulus. 

(Ij^ servilis. 

fil!C.ai^ e^ til)^lsA. ser-siliter. 

oCal . ILo^l servitus ; cultus, 
ar. ^r>^ • 

l>a-a-^ , /. |L)a_i^ , pl. \l\lz^ 
operator, opifex, fabricator ; 
Creator ; cultor legis ; ope- 
rans, efficiens cansa ; ap. 
gramm. agens seu subjectum 
{id. q. ar. Jeu)l) . \i\l=^ \Lm 
verl)a activa. 

6>-I|)a_ai realiter ; gramm., 
transitive. 

|Lo>aa_i operatio, effectio, effi- 
cientia ; creatio; ap. gramm., qualitas agentis seu subjecti, 

forma activa verbi. 
I — •90-.=!^ activus , ap. gramm. 

verbum activum. 
|Lo,. ->\ effectio, exsecutio ; 

^Soj;» Lot»^ prosopopoeia. 
I^a^ incantamentum ; it. in- 

cantator. 
I »1 avso efficiens, efficax ; 

gramm. acti"v*us. 
bl^^Axto effieienter. 
^ljCax»» efficax. 
jLo iQvio , pl. |La i^A^M actio, 

operatio ; oeconomia divina ; 

acti^dtas, motio, impulsus, 

vis ; vexatio diaboli ; it. opus, 

negotium ; ap. gramm., ac- 

tio. |La— j»avvi\ >r> S) effecta 

res est ; adv. c. ^ realiter. 
^^Lbo« quod formari, effici po- 

test ; effectus ; operationi, vi 

subjectus, patiens ; energu- 

menus. 
|La-ji— =ki>LCoo formatio ; actio, 

vis, influxus. 
vab.al , lC^a^ subjectio, servi- 

tus, opera servilia ; submis- 

sio, obedientia, ditio. 
fc>I|»av>^o servorum more. 
|Lo»a\I» subjectio. 
^j'^i.lso oppressor. 
ILojCailao subjectio. 
tj»a>fuio subjectus, domitus. I ;av — 428 — ;^ |L<Jiaa>N*» submissio, subjec- 
tio. 

^■.r^.V, , fllt. 14, a_^^ spis- 

sus, densus factus est ; c/V. 

heb. a-i' id. et \Li. pinguem 

victimam mactavit. 
Pa. i^>— ^ id. q. Pe. ; it. spis- 

sum, densum reddidit. 
Ethpa. tg^alLf densus factus 

est. 

* r ,c * r ,»«.p ^r 

v^ft^ , 4,a_^ , pl. \ts taav 

spissus, densus ; fertilis, abun- 
dans ; numerosus ; mhst. spe- 
cies herbje salsse et amarse. 
ILo^oaJ. densitas, spissitas. 

id. q. adj.prcec. : c^ — g-:^ 
|La— (^^t9 |> ^s-> urOs JUS- 
titi» operibus referta;sM6s^., 
ar. la^S ,clitellsecameli;sella 
muliebris dorso camelorum 
imposita. 

ILo^s^nl densitas. 

) — ^a-L crassitudo, densitas, 
pinguedo ; abundantia, mul- 
titudo ; it. condensatio, com- 
pactio. 

Ix^IbvM adaptatus, congruus. 

|LniO^ ^^ao congruentia. 

V — T^ .V. , heb. '1-v , ar. J^ , 

fitt. ;.a4j transiit, trajecit; c. o , vel "^^ pertransiit, iter 
fecit, peragra\it ; e. ^ , nnq. 
lL^ transgressus est, teten- 
dit ad, divertit, accessit ; 
spec. c. "^^ urbis mcenia al- 
luit flimien ; supervenit ali- 
cui ; se vertit, incessit in ali- 
quem., processit hostiliter ; c. 
^ et raimis absol., reeessit, 
effugit ; trop. prseteriit tem- 
pus, etc. ; defecit, sedata est 
iVfl ; promissis non stetit ; 
leqem violavit ; gramm. ^aj.> 
vel ; — ^b>) \-ls>\ prseteritum 
tempus ; l_Is)A ; \ \ tempus 
prcetennisit : tardius venit. 
it. omisit, praetermisit, trans- 
gressus est, absol. aut seq. 
"^^ , nnq. i» vel ^ rei : ;^ 
\l.'^ol viam pertransiit, trop. 
terminos transgressus est, 
prsevaricatus est ; ;_ ai.L jj 
lyV-* ^^^ ne transgrediaris 
veritatem ; it. ultro progres- 
sus est, superavit, c. acc. vel 

'^ aut ^ I . Part. pross. 

^a-i , lia>. ; J-jof ;a». viator. 
p»aMj '^.-i ; \\ transgres- 
sor legis. Ipal ^ ;iii. exce- 
dens in potatione vini. Part. 
proet. y^z^ , \l-six ; oi^ |ooi ;*^ 
prseterierat. ©vi ;,A.>. \a!tal. j 
y^L. impositum tibi fuit tor- '■ i — 429 mentum. |6u_joa__La L^.Aa> su- 
peradulta virgo ; snbst. ap. 
gramm., prseteritum. 

Ethpe. ; -^ \L/ trajectus est ; 
seq. ^ , amotus est ; prseter- 
missus est, omissus est ; 
transgressus est, deliquit. 
u.oio^. v^L/ ad emn divertit ; 
c. La-A , transiit ad ; c. o , 
excessit in re. 

Aph. ; a-s./ transire fecit ; 

transvexit, transduxit ;c. ^, 
amovit, removit ; trop. omi- 
sit, praetermisit ; cessare fe- 
cit, abrogavit ; c. '^ , vertit, 
intulit, transtulit; trop. ex- 
cessit; attribuit ; it. c. ^_ao et 
"^ a lingua in aliam transtu- 
lit librnm. yiso yCvj_o v— ^^/ 
I&. "-^^ y_^ ^ll^^aj) vitia tua 
remove a te ut crescant vir- 

tutes tu». tiv.^Naj.a y^ial '^] 
seda iram tuam studio. ;_ aa./ 
|fc> "4(1 '» dies transegit, tri- 
vit. l&^ft^a.V ;-%\/ castra di- 
lapidatus est. \^\1^ ;^/ fes- 
tum instituit. u.o,aj|» ;^/ a 
se removit, h.e. exuit arma. 
Uo '^\ prseconis voce jussit 
aununtiari. Part. ; — a_ii ; 
I;. ~>\>»; siibst. canalis, v. in- 
fra. 
Ettapli. ;^LL/ translatus est ; abrogatus est, transiit, tra- 
jectus est. 

^^&^ , pl. W^a.^ transgres- 
sio ; transitio ; trop. status 
transitorius. 

;Ai. , l^ transgressio, viola- 
tio legis; transitus. ^3*^^-^/ 
t— ^a \ni ; -^\^ ooi episcopus 
ille consecratus illegitime. 

IL;^ , al. IL;^ dysenteria. 

Ijaai , pl. IJaaa^ transiens, via- 
tor ; ultra transiens, trans- 
gressor ;/". |L»ail , transito- 
rius, caducus; pA. ^iL^ja.zL res 
caducse. 

Cwlyaaa. obiter. 

ILojaai transitus, transgressio. 
|>a— ik , s. pl., heb. "11^" , fru- 

mentum, commeatus. 
;^ , \i-=L , heb. -i^i." , ar. J^ , 

transitus, trajectus ; per ex- 

tens. ripa, littus, regio ultra 

flumen sita, limes, fines ; it. 

fretum, vadum; scapha ; 

;^^^ in parte ulteriori, trans. 

L^ ;a\a^ ad 7'egionem ultra 

Euphraten sitayn. 
ijal familia, gens, posteri. 
\li=L , f \Lisl , pl. \-lU^ , f. 

ItJi^ hebraius. 
c^^l^hebraice. 
ILaljax hebraismus. 
|L_3a_I sterilis. ^ 430 — ^ transitus, trajectio, excessus, 
locus transitus, via; canalis, 
vadum, fretum ; id quo tra,n- 
situr, scapha, ar. JiJ'/, it. 
ag-ger ; trop. modus agendi, 
conversatio. 

)— Ji-:^^ transire faciens, inde 
scapha, navis ; locus transi- 
tus, fretum, meatus corpo- 
ris ; transitorium, pars of- 
ficii sacri de defnnctis. 

f ly ">%fcoo pervius ; |if^ ^n^^ g | 
impervius ; it. transitorius ; | 
transgressor. i 

|La— j;.^^N_M , pl. |Laj» -^>N^ ; 

transgressio, praevaricatio. j 

)■ ,»rtv et \-La.4^ albo nigroque 
variegatum pecus ; lino erudo ; 
duroque confecta vestis. \ 

tL&t!»:^ variegatus color. j 

o^ _ Pu. L=i^ paralysi af- j 
fecit. Part. pjass. )^>^ , pL \ 
)"t^v> paraMicus, claudus. i 

ILna^so balbuties ; stultitia. 

Ija^ et Ifo^ torpidus, iners. 

|Lo)a_^ torpedo, membrorum. 
torpor prse frigore, inertia. 

y 

^^s^ ^V . rotundus fuit, usi- 
tat. tantum in deriv.; cfr. ar. jil , et jS^ contorsit, et '^ 
properavit. 

Pa. V^ devolvit, revolvit. 

Parel ^^v-»^ devolvit. 

Ethpar. >^>^;Il? pass. et refl. 

^ft^ , iiiv^ rotundus,Ae^. bar . 

'^s^ , cfr. ar. "j^ festinatio ; 
adverb. c. vel s. ca celeriter, 
cito ; statim, facile. ^ ^^ 
^\^^ quam celerrime. 

jjs^ , heb. ^5!? , ar. jitt , vitu- 
lus, f. \L^^ , vel l^-:s^ , 
st. c. ^-^is^ ; c, su/f. i-c^si^ , 

vitula, juvenca. 
paJ^^ dim. prcec. ; it. parvus 

currus, dim. seq. 
I^X^ , nnq. j^X^ plaustrum, 

currus, ar. ii^i , heb. nbs" , 

pl. I^lli^ ; it. Drsa major 

constellatio. 
|^_Xjs^a_i plaustrum. 
ii^ai devolutio, complanatio. 
li^iai volutatio ; aquse calidae 

in corpus infusio. 
|Lnt?v^M complanatio. 
)i:l^;l6s» volutabilis. 

^Q — ^ _ Part. pass. ) — iL^ 
tffidio afFectus, nausea labo- 
rans ; cfr. heb. dar angustia- 
tus est, et >«-x^ vomuit. 

ILava^^ fastidium. -^ — 431 — ^ ^^'v , fut. v*->^* reeu- 
buit, jacuit, nnq. ut Pa. de- 
jecit ; cfr. ar. y^ baculo in- 
cubuit. PaiH. prcet. pass. 

|L-s^ , pl. I^LZ^ recumbens, 

jacens, prostratus ; mortuus, 
Ethpe. x-^^l dejectus est. 
Pa. ^^ prfficipitavit, dejecit, 

protrusit. 
ILa—L.^ dejectio, casus ; accu- 

bitus. 
ii^ id; it. inferi, abjssus. 
;,^ , iJ^ crassus, gravis. 
ILo; — ^ rusticitas, feritas ; 

asperitas hiemis ; densitas, 

spissitudo. 

H*^ ^t l>*s^ ) pl- f- 1^5*4^ 
crassus, rudis, rusticus ; cfr. 
ar. 'Jfs. crassus, spissus fuit, 
cfr. etiara grcec.oi^^^y.oq. 

ILoyo,^ crassitudo. 

6^lt<^ crebro ; rustice. 

ILok^ crassitudo, feritas. 

I— 1;>^ helenium jt)/a/?^fl odori- 
fera. cornu tA„^^ , fut. ^«i-^ 

petiit. 
Ua^ cornupeta. 
|La_i(i^ actus comibus impe- 

tendi. ♦ V . , heh. -,1' , particula sim- 
plex vel in compos. c. aliis, 
non tamen c. suff. ; est : 

\^ prcepositio : usque, usque 
ad : >^»— i^o ^_3| ^ usque ad 
tempus ; scBpius c. [»:\m ^ et 
communius \m^ ; >q-^x\ ^so^ 
usque ad seternitatem. \m,^ 
t-.oiaa;Nv\ usque ad occasum 
solis. 

2° conjunctio ; dum, quam- 
diu, donec ; "^jLaao ooi ^ dum 
adhuc loqueretur. ^x./ «—I 
I VI Ns'» quamdiu in mundo 
sumus. ^oJJc^» ^ usquedum 
resurgat ; c, o , »_Jo dum ; 
priusquam: |— ^H i^L_36o* ^ 
antequam aperiatm^ janua ; 
sed communius ()♦— i : 0»—^ 
Laiaj antequam moriatur ; in 
compos. c. l—ao , dum, donec, 
eousque, et tunc proefig. f ver- 
bo finito vel partic. | ^'i, \ 
]IU donec reniat. o>L^» \y»^ 
fti; ^^ donec peperit filiimi 
smmi. |_L.ij ^i— ^ quousque ? 
eousque ut. i-esil) Jao»*. quan- 
tliu ? ^joi ^/f I — ^W adeo ut 
etiam ille.., 

3° Adverbiales locutiones ef- 
format : \-l^'\ S- aliqnandiu. 
|£>MaI «—X vel ^^>Aa ^— oi t— ^ ia»i. 432 ^♦^ brevi, per breve tempus. »_i. 
^^^:^ parumper, (or. j^ ^t , 
j^ itt) ; c. "^^3 , "^^slii. hucus- 
que, hactenus, adeo. '•^Ji. jj 
nondum. |— ^(ni. |:«^ , et per 
contr. i*i^ usque nunc. 

;i>— V> , heh. ni" , ar. lot , fiit. 

\l — ij , incurrit ; seq. ca et 

scepius "^ , invasit spvntics 

malus ; occurrit, accidit res. 

Part. pr(Gs. \ll , \1^ . 
Ethpe. u.t-i.L/ ut Ettaph. 
Aph. i^t-^l arripuit ; eripuit, 

vindicavit, liberavit ; adeptus 

est. 
Ettaph. >^t-^lL j pass. 
^C— ^ , ar. oc , fluxus, fluxus 

maris ; periodus febris. 
^^ peregrinatio, status alie- 

nigense. 
jll*a. peregrinus. 
|L&^^ -ut ^«^ . 
|6-p. incursus, vexatio ; cali- 

go oculorum. 
t».I)a_b. , ^)ii_^ peregrinus. 
|La — 11yo.-L peregrini status ; 

|J-j\) |La_H)a_i barbaries 

sermonis. 
\^yoL ereptio ; recuperatio i^ei. 
H^jx» liberator. 

^a»i sors. \lkS- et \lk^ palumbes. 
\is>S- caro vilior. ». V. , fut. >a_i_j sarculavit, 
purgavit terram zizanid:, cfr. 
v-i. id. Part. act. )i— ». , l^ . 
Part. pass. » .T v , 1^^ 
purgatus ; it. constrictus. 

|)C-> sarculatio ; constrictio. 

|Lo«-.C-^ constrictio. 

|))a^ sarculatio ; particula la- 
nse, lanugo plantarum ; villo- 
sitas vestis ; cithara, ar.S^ . 

ILot^a i. villositas panni ; 

obturamentum pilosum ad 
fissuras obturandas. 

Vi.ji. , \y\^<^^ CtC^ V. S. ja_i. . 

^».f— V. , ar. Jlip , fut. "^o^ 
culpavit, objurgavit,crimina-, 
tus est, c. acc. rei et ^ pers. 
Part. pass. "^^ , ii_.^_a. ; 
m»_s. jj inculpatus, innocens. 

Ethpe. "^^11 pass. 

Pa. ^IL graviter culpavit. 

Ethpa. ^^L/ id. q. Peal. 

Aph. '^j-i./ reprehendit. 

Parel "^\y-L id. 

'^i^ , jl^»i. reprehensio, accu- 
satio, crimen ; res culpanda. 

)Joj_i accusator. 

fc^lL^ culpabiliter ; prcec. j) , 
innocenter. — 433 ♦ ♦i> ILo^^ reprehensibilitas, cul- 

pabilitas. 
iXit^ vituperabilis, culpabilis. 
^jija^ objurgatio. 
jj>a_i reprebensio, culpa. 
jLiljiLvIso reprehensio, culpatio. 
I X^Cn^^ ^ f, |iLjCi^^4 repre- 

hensibilis ; obtrectator. 
"^^L , vox ar. jj-u: , exactio 

capitum [gall. capitation) ; 

tributum. V et heb. ■nr , Eden, Paradisus terrestris. 
Pa. ^C ^ V. denom., deliciis 

oblectavit, amoenum reddidit. 

Part. pass. ^ySio , |_j*a»o , f. 

emph. |^_jI! — i^so, deliciis af- 

fluens, fertilis ; molliter edu- 

catus ; plenus, refertus. 
Ethpa. yi— iL/ deliciis indulsit, 

fruitus est ; fertilis fuit locus. 

Part. |,)»In» deliciis fruens 
^—Ij^ et |-lLC-i> Edeno similis, 

paradisiacus. 
ILoi*^ deliciae. 
Mf a_i luxus, mollities ; delicise. 

% »— V . , I— 1^ , cfr. ar. oi^ , 
et heb. 'w^ , pl. ^tl et pil 
tempus, epocha ; annus, vi- 
ces, anni tempora : occasio ; 
*j« — i> ) — i.aa^ qumquies. pC-»^ oi_ao eo ipso tempore. 
ovjC-^ Uj non in suo tempore : 
ante tempus ; adject. c. f , tem- 
porarius : ^j^» l^ial ira mo- 
mentanea ; adverb. ^^^ pro 
tempore, jam. ^C— m \>°yl. id. 
^p. "^As vel ^lo,\\^^ semper. 

^Cia et )Ij^.xa aliquando, ali- 
quoties, interdum. .^^ ^^ 
per integrum annum, ^C-»-^o 
^i.i.3 post annos. ja — L\ \J>',^ 
ad breve. \\ — 1^ )-j^ diu. 
I '.^y ot_^^ii ^t^ sub me- 
diam noctem. I^ ^C-^ sub 

diluculo. ^^ :! i^_./ utin 

tempore, ut olim. ,^C ^ 

^ " k<*\\f tempore quo egre- 
diuntur. 
^Ij^ opportunus. 

r 

JS» V. , inus. ; cfr. ar. Jop 

collegit, et^ Ja^ abundans 

fuit fons. Part. pass. \-k*U>- 

exuberans, plenus. 
^o*^ , emph. |^o«^ , cincinnus ; 

fimbria ; racemus, ar. ySt; 
Pa. y^ll den., caesariem mun- 

davit. 

9fiJ^ , fiit. jo^ — »j adjuvit, 
opem tulit, sustentavit. c. '^ 
pers. : it. profuit i^es ; cfr. 28 9^ 434 — ><n»> a7\ jjft excusatione defendit 
aliquem, it. 'jj\ et "/js- opitu- 
latus est. Part. act, >^— i , 
|)»_I , /". ILjl^ utilis; subst. 
\y^ , pl. IJw^ fulcrum; malus 
navis vel trabs transversa na- 
vis cui suspenduntur vela, 
antennse. Part. pass. ^^ , 

Pa. j^ opitulatus est, adju- 
vit, defendit, c. acc. pers. vel 
^ , nnq. i^ — a ; profuit res ; 
seq. "^k—^oa—A impugnavit. 
Part. fv^so , |jv-^s8 ; Ijv^ jj 
inutilis. oiLojC-5^.ia2L u&.-Xab 
ad ei opem ferendum ascen- 
dit. 

Ethpa. \\l.l\ pass. ; utilitatem 

percepit ; convaluit. »♦ iLf 

valeas ! salvus sis ! 

IJv^, pl. IJp! auxilium; utilitas; 
in pl. fulcrum, sustentacu- 
lum ; auxiliares copise. I)»i^ V^ 
auxiliator. ! 

^>)a — ^ , )^)^a — il adjutorium ; 
auxilium, utilitas ; benefi- 
cium, bona ; sanatio. — lo 
\—i^^A-Ly cantus ~ * r " ad suffragandum animabus 
defunctis. 
Ijov^ auxiliator, adjutor. 
•j» — i saponaria officinalis planta, ptarmica. ^^PM , ^y^ adjutor ; defen- 

sor, fautor ; utilis. 
c^^^PM utiliter. 
^j^»^ , f. I^Jy^Lo auxiliaris. 
PjvIn» , f. |6ujj»i6vM adjuvan- 

dus. 
ILaJjvi^CNso adjumenti receptio. 
|;_-.Cj>>L auxilium ; optio miles, 

{gall. adjudant). 
ILouC^L adjutorium, auxilium. 
\l^ et deriv., v. rad. ya^ . 

^O)-^ [vel io\-L prommtiata 
op. Syros occid. littera ^ uti 
l , /lexoqne prceterito, etiam 
prcec. procliticis. '^ot_a , ad 
instar verbi per l incipientis, 
inde nnq. scribitur >o»— ^/ ) , 
fut. 9o>— ^ , imper. >oi — v , 
c. su/f. ua*>ov-^ , ap. Xestor. 
wo-jo^ , meminit, recordatus 
est ; commemoravit. )oi — »> 
oJaj ad se rediit ; cfr. ar. 
a4& pactum iniit ; cognovit. 
Part. act. ^o^ , |f ov^ memor ; 
in memoriam revocans, com- 
memorans. Part. pass. ^o^ , 
Im^ , f. emph. |L»-ov»> , com- 
memoratus. 

Ethpe. >op.L? vel j<n-^L/ id. q. 
Peal; c. suff. yLjovxL/ tui me- 
mor fui ; it. animo vertit rem ; 
pass. commemoratus est; fOVi. 435 — >©»». meutio facta est l^ ..n -^>L 
L»ovvL/) memorata laus. 

Pa. )(>v— I memorem reddidit, 
c. acc. pers. et 7'ei; comme- 
moravit. 

Ethpa. )o^L/ memoratus est. 
Part. l^ovvfivM memor. 

Aph. )<yv— i./ commemoravit, 
mentionem fecit, memorise 
prodidit ; memorem esse fe- 
cit, admonuit. 

^foia^ , p^oio-^ vel pyoia-^, nnq. 
(j)oio/ , pl. p)oia-i memoria, 
recordatio ; imago in memoria 
impressa ; mentio, commemo- 
ratio ; monumenta vel acta 
memoranda ; memoriale, com- 
mentarius ; catalogus. tatv_a 

I — i)oia li liber actorum 

prgeteritorum et memorabi- 
lium. 

^L>a(h-i , pL)<^ vir felicis re- 
cordationis. 

»*ovi , lC*ovs^ memor. 

|Lo>-ovi commemoratio. 

Pjovijo , p)ov^ commemora- 
tor ; historiographus ; cancel- 
larius. 

|Laj9ov^,|La ifov— vm COmme- 

moratio ; commonitio ; com- 

I mentarius. 

Pjovx^io , pjov^^i , pl. |_))ovi^^io 

memorabilis, memor. |La — I f ov-^^— M vel ILa i ^ov^^m ; 

pl. ILajjoi — Ics — M memoria, 
commemoratio ; commenta- 
rius. |Laa)ov-lN» u memoriae 

defectus. 

r 
t O» ■V ivel yov-^ cum ead. 

script. in Peal et ia deriv. ac 
jos-^),exstat tantiim in Part. 
^ov^. , I— lov^ conveniens, con- 
gruus, aptus ; pl. j — *oCL et 
^ — ijoi — i. , f. eniph. \is — lov— i. 
commoda. ^oti> |— la^ tempus 
opportunum. 

|_IIovi>. opportunitas. 

Cvl^jovi. congrue, apte. 

ILajovi. congruentia, aptitudo, 
propensio ; opportunitas ; oc- 
casio ; c. prcec. U , inconve- 
nientia. 

^Ijov^ conveniens, aptus. 

50f-X [vel «oi ^, c.ead. 

script. ac verba p^cec), ar. 

'j^ , fnt. fo<H-:kJ lascivus fuit, 

libidini indulsit : insanuit. 

Part. prces. »ov-i , ljov_i . 

Part. prcet. '^t<^ . I^ovi. , nncp 

\U^l lasci^nis. 
Ethpja. i^L/ id. q. Peal. 
ILojovi libido, lascivia. 
) jfov-^ impudicus, libidino- 

sus. 436 — )a_i. Ci V. et t-.a »., m . jj£, fut. |eui>j ululavit, gemitus, cla- 
mores edidit. Part. pj^ces. 

Pa. U.LI ululavit. 

Ap/i. t-.a_i./ g-emere fecit. 

llaa. et looai ululatus, gemitus. 

]i — .Lj». gemitus, luctus ; it. 

pannus, cfr. \L^^ . 

ILo-i. ululatus, gemitus. 

^loa-v gemitus ; latratus. 

]1L-L ululans, latrator. 

P 
ti2u.V, imts. in Pe. ; cfr. ar. 

Us- macula, vitio infectus est, 

et Lj^ latuit. 
Pa. uali irrisit, ar. 'JU vitio 

insimulavit. Part. act. >aICio 

subsannans ; occultans, ar. 

^-i>J . Part. pass. >-^^sv> ; nubi- 

losus. 
Ethpe. iali.L/ obnubilatus est. 
i4^/?. \^^l obscuravit, occul- 

tavit; cfr.heb. 5''1'M [Hiph. v. 

imis. 'z'^") id. 
uaJ. , \L1 , et emph. \L^ , ar, 

*jCfe , ^ei. si' , silva opaca ; 
■ \L1. fcs*a salictum ; \=^ u-J 

ilex arbor. 
U»a_i sinus, r. 5. )^ . 
^a.^ occultatio. 
i -^ ' ^ sacculus, cfr, ar. w^, it. sarcophagus, cfr. ^jLl se- 
pulcrum ; nebula, cfr. f_iLi . 
ILntn.vio obnubilatio. 

i>-V. , fut. )ai sarculavit, v. ^ ; 
2V. <?/?'. ar. iu rediit. 

Pa. ♦—11 , ar. y^i , assuefecit ; 
mansuefecit. oiiLoal ^ vO>vt\ 
» \\ jj 01 )o^ ad ferendum 
onus Domini collum ejus 
non assuefecit. Part. pass. 
♦U^ , I^Jiso consuetus, soli- 
tus ; exercitatus, versatus ; 
impers. solet. 

Ethpa. »_1Il/ ^«55. consuevit; 
it. cicuratum est animal. 

Aph. ^] assuevit. Part. act. 
^^iM , lC..iio assuetus ; 001 «-ijp 

) Lns^i ^ ia>.aba.^ aSSUetuS 

erat ad contemptum legis. 
Part. pass. ,^ , |»-Iao assue- 
tus, solitus; familiaris, c. ?**.; 
|ooi »iso solebat. lJaso) y^l vel 

fco/ |^>o> i^ ./ ut soles, ut 

tibi mos est. |oo) ^-La^ f-soaf 
uti consueverat. 
^ , lCli. , pl. lC^ consuetudo, 
mos ; ritus, cseremonia ; situs 
loci\ mores, oratorii mores, 
passiones; it. sarculatio, v. ^. 
I^Ii.) |LaLL;i solita adhorta- 
tio. vl>> )J) vel «li^ jj) insueta 
res. |C^9 ^-ae oof ).»^flo::> beni- ,a_i> — 437 gnior est quam de solito. 
I» ^v y*/ secundum consuetu- 
dinem, pro more, o^C-l^ pro 
more suo |»_Ii. ^_i ex con- 
consuetudine. \ll^^ ^prseter 
consuetudinem. fc«/ |C— I*. [joi 
9 |o<n id moris erat ut... 
f |ooi oiC— ^ id consuetudinis 
habebat ut... ^k^ oooi ^»-^ 
ov-^ ooo) eum colere eonsue- 
verant. 

CsIpC^ ex more. 

]lll\ moralis {id. q. Y)9t*/.65). 

^IjC^ consuetus, solitus ; fami- 
liaris ; ethicus ; it. vt ^\\1. . 

)a_i , particida proclitica, heb. 
mi" , ar. iS> , adhuc, iterum ; 
scilicet, nempe. 

90 — t , 1)0 i c, noctua avis ; 

floccus lanse ; aloes, ar. ^J. . 

ILoC-s^ assuefactio, consuetudo. 

\->s ' ^i a , /. l^—oj—iAO , /. pl. 

\tslj'„jMA consuetudmem ge- 
nerans res. 

^\~^ , |)|-v, [a rad. inus. ^ , 
heb. ifi , ar. js.j tempus 
condixit, congregavit), fes- 
tum, ar. jut id. ; cfr. heb. 
if i^ et ar. iU-^ , conventus, 
locus ad conveniendum cons- 
titutus. c^) \f\l ovA va^ 
01 »A^ sua natalicia celebravit. fclpjU^ festive. 

|Lo_j>| — >. celebratio festivita- 

tis. 
^_1j)| — t festivus, feriatus, ad 

festa pertinens. 
\f\l^ et \lll festum; celebra- 

tio festi. 
Palp. 11 , et l<fjl , >>-^)U 

V. dejiom., festnm celebravit. 
Ethpalp. llll pass. 
\ll , heb. i-iiv , a rad. ^l"^,cfr. 

'jAj et \lo , st. c. lll , c. snff. 

V^ pass. u.L^ , vel ^ll , pL 

\l'll , ecclesia, coetus ; tem- 

plum. |6^_3) \l^ cathedralis 

ecclesia. 
lll V. denom., coadunavit. 
\Llol^ dim., parva ecclesia, 

sacellum. 
bl^ll ecclesiastice ; jure^;os?- 

tivo ecclesiastico. 
]1j11 ecclesiasticus. 
j |La_JjLt_i scientia sacra ; jus 
: ecclesise. 
|^)a_i et |La_j»».»iao festorum 

celel)ratio. 
I |_j^v»« qui festum celebrat; 
! ad festum pertinens. 

i 
j_a. , ft(t. \a-lj , id. q. )1, inva- 

I luit. 

1 \\1 fortitudo. 

' ifo^ robur, v. s. \1 . — 438 — ^« \U\a-^ hinuulus, y. s. '^>-a> . 

\l>\a^ spiua. 

9 
^w^ vix usit. in Pe. ; cf7\ 

ar. JJip exacorbavit, ad iram 

provocavit. 
Pa. s^ 11 exacerbavit ; al. 

form. Pa. v^ai. , iratus est. 
Etlipa. t^L/ iratus est. 
\—%^ , ar. Jilt , ira, indigna- 

tio ; contumelia. [^ caaw et 

\^^ "^Lsia iram continuit. 
i^ . tv , \^.J^l. indignationem 

movens, irritans. 
>4,al ar. ijjiit. Mercnrms pla- 

neta. 

p 
«^J^ inus. ; cfr. ar. ju reti- 

nuit. 
Pa. ya_I impedivit, coercuit, 

prohibuit. 
Ethpa. yo — Cl/ passi. Part. 

r r r c r > c r>» 

non impeditur : nihil refert. j 
yoa^ , ^oa-^ impedimentum, 

obstaculum. 
^_Isa_-lM impeditor, obstans ; 

^—Llf ^liLiso perturbatores 

jjacis ; pl. f. |&>Iliaa \m impe- 

dimenta, obstacula. 
fc-^Iao^ impeditoris more. 
Uso^CsM fjui impediri, coerceri 

potest. fcsljlsa—lcsao cum impedimento. 
ILajialt^ impeditio; ^v-V. inu8. ; cfr. ar. d^s- , 

dolo aggressus est, inique 

egitjC^ Wj {Pi. V. inus. hif) id, 
Pa. ■^il , deliquit. 
Ethpa. ^a-lLf inique tracta- 

tus est. 
Aph. '^Li./ inique egit ; inique 

tractavit, c. o ; in scelus in- 

duxit. 
)Jai^ , heb. bii', nequitia, ini- 

quitas ; scelus ; c >^ , iuique. 
^a I , jj^ — i , pl. \iH pravus, 

iniquus, impius. 
Cs^jJa__I inique. 
ILaJ^a-C et |La.'^a-I iiiiquitas, 

improbitas. 
^.'iLalM inique agens, facinoro- 

sus. 
^i.^^aJ.bctt inique tractatus, in- 

juria affectus. 

|Lal.'ia-I^M injuria. 

P 
^*^»-^ inus. ; cfr. ar. Ju et 

heh. bii" , nutrivit. Part. pass. 

ii — 1 nutritus, inde semper 

subst. usurpat., pullus, <?Aa/rf. 

xlsii', pullus equce, ctc.,pl. lU».. 
jjLi. , heb. Vii' , infans, lactens, 

puer ; fcetus ; trop. fructus. 
|La-:^aJl ,pl. |La_^aJl iufantia ; i3a-^ — 439 status embrToiiis; it., v. s. 

m pullus, V. supra. 

^LL\xL^aA vox pers.y vesti- 

menti genus. 

P 
jSt V imis. ; cfr. ar. 'Ji. nubi- 

losum fuit ccelum. 
Ethpa. y^LLll obnubilatus est ; 

obscuratus est. 
Ethpailal >aiLlLf id. 
Aph. jo-L^/ obscuravit. 
I vi .> N , ar. jS. , nebula ; trop. 

velum calicis. 
N ... C , |\n. t\ obscurus. 

u^ol vagivit infans. 
jlla-i vagitus. 

fot. i3aaj , duplicavit ; it. pli- 
cavit ; involvit, obtexit ; in 
duplum factus est, inde divi- 
sit, extraxit, et trop. immi- 
nutus est \-iribus, elanguit, 
defecit, cfr. heb. ^]""!' , et t^j'^ 
et Lkii, debilis fuit ; cfr. 
etiam ^sL et sk*. . Part. pass. 
»A.x , \kJ. plicatus ; inde c. l 
prosthct., «A^i', ^kJ.} , dupli- 
. catus, duplex. ^[1 |^_^co 
triplicando ; f. emph. et subst. 
y^ — a^; eonclave mterius. quadratus locus ; l&v^J IL*»!» 

spelunca duplex ab Abrdham 

mercata in Hebron. 
Pa. \3^ debUita^it. 
Ethpn. is — IIl/ debilis factus 

est, in deliquium incidit ; do- 

luit ; fractus est. 
Aph. y^J^l debUitavit. 
|Aj>./ pro \^^ duplum. 
|La_4*i_I iteratio ; deliquium 

animi. 
Ja-i. plicatio ; deliquium animi ; 

juba, galli crista. 
jLaalik dui^licatio; juba jumen- 

ti. , |°i. .\ lassus, deficiens 

viribus ; plicatus. 
t^^il. vel ftl^i-x/ dupliciter. 
|La4. t V defatigatio. 
I^^Io \ deliquium animi. 
^3a_i , heb. v^v , collect. aves ; 

2ier extens. apes ; ramus, ver- 

tex ramorum ; cfr. ar. \j,\s. 

gjTa\at avis. ^aJ^ *»_3 , pl. 

I ioJ^ JlIiA puUus avium. 

^&oflka/) ^SoJ^ absintliii plan- 

ta. 

j—^ , fitt. ja— i , coarcta- 
vit, conjunxit, cfr. ar. ',j>^ 
coustrictus est, intricatus 
fuit. 
|«I^ coarctatio, angustia. 440 — >*-^ ILoj— .^ coarctatio, conjunctio ; 

angustise. 
Koa_i sonitus strangulatus, 

inde vagitus, ululatus. 
Pa. «oi V. denom., vagi\'it. 

infans ; it. ululavit, cfr. \L^ . 

!> 
02— V. , ]>eh. pia , ar. ju>, fut. 

uoa_i) abhorruit, c. ta vel ^ 
rei, coarctatus est, angore 
cruciatus est ; )vi>^-> ^oJ. ^^ 
abhorruit anima nostra a pa- 
ne ; inde, suhand. l—laj , im- 
pers.: «— 1^ ^ n \ abhorrui, 
in angore fui ; me tsedet. 
I i.;f>-> ^o — ^L )->^L jj ne 
defatigeris nimium legendo. 
Part. prces. ^\—L , | o.\ . 
Part. proet. ) A.C coarcta- 
tus, pro quo usitatur ) a.*.\ 
q. vid. infra, 

Ethpe. la-^LL/ ooarctatus est ; 
contristatus est, doluit ; ira- 
tus est ; impers. ^S^ ia^LL? vel 
o^ (wiLL/ contristatus est. 

Pa. ^bLL angore affecit. 

Etlipa. la — liLf angore, tsedio 
affectus est. 

A'ph. isi.^J.1 compressit, coarc- 
tavit, obsedit ; angore affe- 
cit, afflixit, vexavit. m .>L jj 
oi — iLi^ ^l jj) Ijotl^ noli 
exprimere pomum ne amittat suum saporem. Part. act. 

>n.sv>, \jLLao contristans; nnq. 

pass., afflictus. \oJ>mj ]Ll ^ 

^...t .. 6>-ooi a quo contrista- 

tus eram, salutem habui. 

Part. pass. <^-Ma , ) q_mo 

afflictus. 
>a v4l/ denom. a part. prcec, 

afflictus est. 
)a.I , emph. \Ls^l. , st. c. tstJ^ , 

c. suff. l^ pei^s. ufe. ft \ , pl. 

^a V , \bZL.L angor, tristitia : 

damnum. [LL ^.aJ.) )_9ja^ 

cum omnimodo cruciatu. \LL 

[LL varise angustiae. 
>f>. t^ , )A..tv angustiatus, af- 

flictus ; impers. <S. Looi \L^ 

dolui. 
fc^ln. tv eum angore. 
[Lftn. tv angor animi, tristitia. 
p^oall molestus ; moestus. 
Cvi^p^aall moleste. 
eJ)ajIao moeste. ^ 

jLaft vv> tristitia. 1 

) 'A.*w« angore, molestia affi- 

piens ; pl. f. I^rlio.vo moles- 

tise. 
ILfttn.v-w molestia, oppressio. 
l-AAo.^ mus, V. s. Qft V . 

^O ?v , fut. iLJ , csecus fuit, 
vix usitat. p^^ceter. Part. : 
'^L^ , I;— .La. , ^e^. ir , cae- — 4 41 — cus ; ti^op. impervius ; it. mo- 

noculus, ar. j^\ a'j^ luscus 

fuit. ^juaa uf^Ls. judicioobcse- 

cati. 
Pn. ^a — i excsecavit. Part. 

pass. fa — iio , Ifo — :oo caecus ; 

pl. f. \lya — Im csecse. 
Ethpa. ja. II/ luscus, csecus 

fuit, obcsecatus est. 
Aph. f a—i./ excsecavit. 
VyL^ lusci status, csecitas. 
^Il^Li. cteco modo. 
\loi-A — i. csecitas ; obcsecatio 

mentalis. 
jA-L , I ja-il , ar. ji^ , id quod 

oculum Iffidit, inde palea, 

atomus, pulvisculus. |eu,« V. s. I; , heb. -."r , fnt. Jojki vigi- 
lavit, vix usit. prceter Part. ; 
cfr. ar. 'j\s- zelo animatus est. 
Part. prces. '<i\L , \\—l. vigi- 
lans. Part. prcet. U»^ , \i—L , 
nnq. Iv-^/ vi^l, experrectus ; 
trop. intentus, alacer ; ;__ ^ 
Y^y semisomnis ; ILV^ Ifc^H 
scientia vigilans : rebus stu- 
dens et attendens ; sitbst. ;-x , 
pl. li^ angelus, heb. "i"'" . 
Ethpe. '^lll experrectus est ; 
trnp. motus est ; se excitavit, 
surrexit ad opus oontra hos- ' to/t; c. 'V-i re?, incepit, rern 

aggressus est. 
! Pa. ;_li i(t Aph. 
I Aph. -^l expergefecit, e som- 
! no excitavit ; incitavit. Part. 

\ — »Mo , \l^ expergefaciens ; 
1 it. e somno expergefactus. 
I JV^ , emph. IL;-.^, vindicta ; it. 
I aemulus, semula : cfr. |L;_I «. 

' tl\{S. vigilanter. 
po;-i asphodelus herba ; viscus 
sutorum. 
j |LoU— ^ vigilia, expergefactio, 
excitatio ; ^igilantia. 
>1jLo;-^ ad vigiliam pertinens. 
^IA angelicus. 

^^so , \>ilM excitator ; ruta- 
bulum. [1^9 ^i^ invitato- 
rium, pars Officii Nocturni. 
I |La*^-^, pl. |Lajj-Mo excitatio 
I e somno ; incitatio, monitio, 
1 monitum. 
I p;^Coo experrectus. 
I ILaj^^L^i experrectio. 
I Iv-^ ct IL;^ , V. s. fvi. . 

! 

1 U**-^ jocus, scurrilitas ; it. ut 

i ^*^!?' 

I \LaJ. palus, co^num ; cfr. ar. 

^\i. , depressa sunt aqua et 

palus. I »»-a. 442 — ^M> /JU^ vel t.>_i. inus. cfr. ar. 

^jft patiens fuit. 
Pa. c^ fortem se prsebuit, au- 

sus est, pra^valuit, c. "^ — l. ; 

restitit, perstitit, mansit ; it. 

ursit, roboravit, ad fortitu- 

dinem impulit. \\l.ly y-^ fcv-/ 

^ftoL num resistere vales ? 
Ethpa. i-t-iL/ fortem se prge- 

buit. 
) Ifa.il patientia, constantia, 

fortitudo. 
|L&«^vM ^f |Lai^^^ 2a. 
fc»_l|_ll^lx fortiter, constan- 

ter. 
r 
JU^ , heh. ni- , ar. jc , /?<^ 

iJj , invaluit, vehemens fuit ; 
"prsevaluit, c. "^ . Part, ptres. 

jJL-i , \l — L ; adject. f. emph, 

|L|J. ferax terra. 
Pa. \IL fortiter restitit. 
Ethpa. u — iL/ ut Peal; seq. 

\-.mo'y-^ vel ) W\-^ infremuit 

spiritu; lI,^oC=> iUl/ vel\Mll 

l^io^o ira ffistuavit. 
ta_^ , \\CL-L vis, vehementia, 

impetus, «stus ; seq. \L^ak 

llos setatis. 
Ilfa-». vis, aestus. 
lU , « forma \-L , fortitudo. 
u-^i. , if—U fortis, vehemens. terribilis ; oculos perstringens 

lumen ; acer fructus. 
tiL\\j,*\L. vehementer, fortiter. 
ILot^M^ vehementia, fortitudo ; 

asperitas fructus ; vis, sestus. 
if— i. , pro JM-i. , v. s. nji. . 

^^ JL.V. , ar. SJ-,fut. ^oMJ , 
nevit ; implicavit, cfr. jj»/ , 
s. '^i/ . Part, pass, ^^— *ti. , 
iuti" ; ^rojo. conjunctus, compo- 
situs, contextus. 

Parel ^f; — L implicavit, com- 
plicavit, innexuit ; composuit, 
univit. Pa7't. "^^^Sm contex- 
tus ; perplexus. 

Ethparel ^f;lL/ pass. et refl. ; 
it. matrimonio se junxit. 

\^\1 et |jU netus ; tela. 

jjovjk filum. 

^oti. , IJo^ textor. 

iiia-v porcus. 

|La_:Lti. actus nendi, textura. 

|jf»a.i , pl. Ufja^ implicatio, 
conjunctio ; verhwn intrica- 
tum, unde senigma ; trop. 
curse. 

jjf;_i tugurium ex ramis in- 
tertextis eonfectum. 

^f'vi. ad instar tugurii con- 
textum. 

\U\o~L , st. cst. ^(a-^ , ar. <iJ j^ 
dim. v. iljt , pullus dorcadis. »M> 443 ^ jjUa— so et )Ji-i.aso fusus ; discus 
jjauperum mendicantium. 

ItAotxJ» orbiculus fusi. 

)JUj« , ar. Jjii , fusus. 

|La_^i;Jioe^ |Lfti2^r»^ implica- 
tio ; rerba intricata. 

)Lai2L|*^to« status rei intrica- 

tse. 

r 
•SJL^ . fut. i3o^iJ conflaTit, 

purgavit aurum. 
SolL , [iotl asper, hispidus ; 

raucus. 
|La_lot-s> asperitas, duritas ; 

raucitas. 
)^_o^i et \Lx>ll , chald. xp-r , 

j)l. |eCo>j^ annulus, sigillum ; 

podex. Iv^) l^lo).^ cincinni. 

I^o^i. "^) ooi custos sigilli. 

y 
iJL^ , heh. ";ix , ar. 3j1 , vsi- 

tat. in Part. pass. ^.t^, l^t-i. 

inrolutus. 
Palal ^f I — L involvit ; fasciis 

involvit. 
Ethpalal yf^ll pass. 
Ijot^ pessulus. 
U091J. sarcocolla, species arbo- 

ris resinacecE. 
\yoy\l , pl. \\o\^ et |^I»o|t-l 

fasciae ; panni. 
l>j>-i. mespilus ; sorbum frvc- 

tus. i ILf^tJ^ setas nubilis, puella nu- 

j 'bUis; it. lijpomelis arbor, mes- 

pilus, sorbus, cfr. |)o^__i.i^ , 

JL.^J^ , heb. 1"'^" , cfr. ar. 
JJ, o^evuii, fut. ^—gcJdele- 
vit, perdidit, destruxit ; pec- 
catum condonavit ; removit, 
abstulit librum e monasterio. 
Part. act. \^ , )I^ _ Part. 
pass. |_4^ , ^l^ ; p'^oia-i ^4^ 
delendse seu exsecrandae me- 
moriae homo. 

Ethpe. i~^i>-lj deletus est, ex- 
terminatus est. 

Pa. ^i penitus delevit. 

Ethpa. L^4^Lf pass. 

Aph. ^^^l delere fecit. 

i-^ , |lga et )Z^ deletio ; ne- 
gatio. 

le^a^ id. 

\lfL^ deletor, obliterator. 

tH^c^ delendus. 

ILail^^» deletio. 

^ herba ex qua corbes texun- 

tur. 

'^ 
^^A.J^ , fut. "^^ stupidus 

fuit, desipuit cfr. ar. Jkt oti- 
osus, piger. fuit et 3:ir3 [yiph. 
V. h'2v , inus.) o\>m*. "^^ ob- 
duratum habuit auditum. va^ — 444 — lA^ Ethpa. ■^^-g^L/ impeditus est, 
angustiatus est. 

^_4^ , (u^ , pl. \lZ^ , f. 

\i 1^^^ difficilis, gravis ; 

tardus mentc, lingua ; stupi- 
dus. i.wt^^^v o(h ^^^^ tardus 
est ad audiendas preces meas. 

fcvljj^ segre. 

|Lft_^v difficultas, tarditas, 
gravitas ; balbuties ; duritas, 
obstinatio. 

\-A^l f.,emph. I^ — ba^ , j)/. 
IfcCaa^ femur, cfr. ar. Jas. os ; 
trop. latus montis ; ramus. 
^' 

>o> j^-"^ , ft't' ^A-^ , re- 
versus est, cfr. ar. 'j^ ver- 
tit ; se vertit, reflexit ; seq. 
al. verbo pler. cequimlet ad- 
verb.: iterum, rursus; la^i. 
ia\<» iterum ascendit ; it. in- 
duit vestes ; nnq. iit Aph. red- 
didit ; gramm., unitus est alii 
verbo per conjunctionem. 
t^A&^ Ag^ carnem induit h, e. 
assumpsit. Pat^t. pass. iSu|a , 
\Su^',baptismo ornsLtus. t2ug>v 
C^A\radiis indiitus: splendore 
ornatus. jLoaf i*al»4'^ amicti 
vi(^toria; victores. •&*§>*. \L^^ 
fcj/cum magnificentia vestitus 
es; impers. »2^ •.a^^*' W^^on sum 
reversus ; subst. v. infi^a. Ethpe. ia_^L/ pass. ; tectus 

est ; reversus est. 
Pa. lA—^s^ vestivit, operuit; 

involvit ; circumdedit. Part. 

>a4^ , ks»^^ : Ija^j ^^^>^ 

bysso ornata ; subst. v. infra. 
Ethpa. «a^Lf pass. ; se invol- 

vit, se vestivit, induit, c. acc, 

rei ; cfr. heb. vpv et ar. 'j&a.»3 ; 

ia_|i[L/ , it. etiam ap. Nest. 

^a^L/ induas te ; trop. sibi 

assumpsit nomen. "^ a^^L/ 

^ooiLSAai» verba inania in la- 

biis volverunt. 
Aph. <£l^I revertere fecit, re- 

vocavit, reddidit ; respondit ; 

it. iit Pa. induit. Part. pass. 

(A^i,i iiidutus, rednx ; subst. 

amictus. 
\^^ reversio, retrogradatio ; 

pallium, ar. uJiLft . 
j^. — a^ga vestitus, involutio ; 

pallium ; it. reditus, rever- 

sio. 
(Isa^b. reditus, circuitus, flu- 

xus flnminis ; gramm., ad- 

junctio vocisad alteram, ar. 

Shc- . C^a^f l^/ particula 

conjungens : conjunctio. 
(_3o_gI revertens ; gramm,, 

so adjungens vox. 
I . '.^n 0.V , gramm., copulati- 

vus, particula copulans. t^ — 445 ILoAa^ reversio ; pallium du- 

plicatum. 
I&. °>>^ pallium duplicatum ; 

indumentum. 
t^^a \ indutio ; vestitus. 
\k^^ indutio. 
|_li^ec« , gramm., adjunctus, 

[ar. ^^^Ui) . 

V— ^^-^ , cir. 'j^ , heb. ini* , 
fut. V— 6^ emisit fumum, af- 
flavit odorem abs. vel seq. 
^_ijL , \L^^ ; t7'op. fiagrayit 
studio. Part. pass. \ — ^|> ; 
foetida aqva. 

Pa. ;^ suffivit. 

Ethpa. y%^H pass. 

Aph. ; ^l fumum excitavit, 

fumigavit ; suffiA^it. exhala- 

Ettnph. ;^LL/ oluit, redoluit. 
I^ , pl. ^%L , l^ exhala- 
tio, ^'apor, fumus ; incen- 
! sum, thjmiama, aroma ; trop. 
oratio tempore incensi reci- 
tata. 
V^i^ odoratus. 
^i^ fumosus, vaporatus. 
J Pj^ , pl. p^ it. ^i^ oleum 
I picenum, resina [ar. Ci\j]^~»). 
li^ , ar. j\Lp , herbarius, phar- 
macopola [(jall. herboriste, 
droguiste)- \\a^^ fumosus. 

«A|^>-^ iinis., cfr. ar. '^i 

sternutavit. 
^^ sternutamentum. 
liial , emph. \i-»!^t^ , pl. 

jftJ^S^ sternutamentum, ar. 

^iLt et i:'\il , heb. .Tijiijr . 
) tlQsN-w sternutatorius ; ptar- 

mica planta. 
^li. , cfr. ^Io , vse ! )Ii ooil con- 

tempsit ; jli cJLi et ^ "^.ajw 

despectuifuit, in contemptum 

venit. ^ «-«oio^/ (U ploratu 

manus implevit : querelis in- 

dulsit. 
\^^ et deriv., v. s. uaoJ^ . 
uxili , ar. j^ , stella Pleia- 

dibus proxima, capella. 
|Lali> et ILali Hvadum cons- 

tellatio, sidus Orionis ; Pleia- 

des. 

\^ , V. S. i^O^ . 
iiJ. , V. S. ^a_a> . 
JiLi , V. S. >0a_^ . 

^A^ ,]LL,f, heh. V" , ar. 1*^ oculus,/"., yj/. 
et rarius ^IS. , leCLI ; c. suff". 
«.a-I oculus meus ; pl. yLLI , 
bimajLi^ , acc. bioia.liiA , oculi 
tui, sui, etc. ; trop. aspectus, — 446 — \L^ facies, superficies, cavitas ; in- 
telligentia ; inoculatio ; yl^ 
tu ipse. |es*J> ^ oculus ma- 
lus, invidus. (i^ ^-1 sardo- 
nyx gemma. [*iQA ^^ ocuhts 
so/es :orbis solis. IjoL ^ chrj- 
santhemum coronarium. c^ 
\JH frons. ; adv. c. pi^oepos. 
,^ vel %. : y\n y-Ji. ocidus ad 
ocuhtm : aperte, coram. ^-^ 
ji^ , it. ii^gli-^ vel ^ i^ 
manifeste, aperte. ^^ an- 
te ocuhan : coram, aperte. 
c.oiaju^w/t-<y)SiiAcoram eo. 
2° fons, ex imec. per metaph. 
deriv., pl. ^LL , IfcJILI , raro 

Pa. ^ V. denom., intuitus est, 

vidit ; monstravit, designa- 

vit, ar. 'Jjjs^ . 
Ethpa. ^l] designatus est. 
Ethpalp. ^— l^L/ inoculatus 

est. 
(^JaLi dimin., ocellus,«r. *^c.. 
AA , I ".^ inoculatio, modus 

insitionis ; it. oculis magnis 

prseditus, ar. iy^ 'i . 
^^ , ^Im f., fons, p)l. llua^ et rarius IfcoLi.io ^ai..:kM m., et \i 

fonticulus. 
{".%» fontanus. 
)"-^^ inspiciens, intuens. /"., dim., \il , V. S. )a.a. . 
"^-^ ^ , V. S. tAO^ . 

^aH verruca, callum ; scoly- 
mus planta [gall. cardon). 

r 
;.2L-V. inus. ; cfr. ;_>^ , ar. 

y^ retinuit et 'J^s- turba- 

vit. 
Pa. ; Lsl impedivit, retinuit. 

»B^— .y; -10 ^ «-.o(Ova-v |J non 

impediverunt eum a prose- 

quendo suo cursu. Part. 

\\ Cy, , It^-Mo ; adj. turbidus ; 

visus impeditus. 
Ethpa. C^lll pass. 
I^al impeditio, impedimen- 

tum ; t3o_i jjf sine mora. 
|p_i , ar. JCt , stirps ; summa. 
ILoCxI discriminatio crinis in 

medio capite. 
\\aLl impediens, deturbans. 
) 'i " ^v impediens; pl. f. 

I^ljia-vso impedimenta. 

p 
JIjw et ^Sx imis. : cfr. heb. 

rh'J , or. >U elevatus est, 
et ^i. auctus est pretio, trans- 
gressus est limites. 
Pa. ^ elevavit, exaltavit; 
licitatione vicit, c. "^ j^ers. ; 
amovit, sustulit. )a^^ o>l^». 
) '-^^ ^ edictum prius abro- J IL^ — 447 )l^ gavit. Part. act. U — ^ , 
)^\\->o . Part. pass. >. ^%v> , 
) — I^io , pl. ^—^lia , emph. 
)Il2s%ao , f. emph. \LS>^ , pl. 
^ "INs-w , l^. "Xxio excelsus, 
altus, eminens, sublimis, su- 
premus ; seq. ^_ao , superior, 
superans ; pl. f. |&>!lI\vao res 
prsestantes. 

Ethpa. ^ — :^L/ elevatus est, 
exaltatus est, ascendit ; evec- 
tus est, se sustulit, eminuit ; 
se substraxit; ablatus est, 
recessit, cessavit, c. ^_i ; it. 
superior factus est, c. ^ m . 

Aph. J^l obtulit; extulit; i^/ 
|L)flft a aa pluris sequo pretium 
rei petiit, ar. ji.'\ ; trop. prse- 
varicatus est. 

Schaph. J^ exaltavit. Part. 

pass. i^LIm , ) ^\\>-w ; adj. 

impudens, arrogans. 

Eschataph. sS^ts^l se extulit, 
ar. Jii^-il superbus, arrogans 
fuit ; seq. 'V_i , invectus est 
contra, dominatus est, con- 
tempsit. 

Ethpau. L—^a 1.11 caligavit 

dies. 

^Ai. transgressio, inif{uitas. 

It^ , pl. ^i:ilA> , (liS^ oblatio, 
liolocaustum ; ara ; \laS^ fis^^ 
, altaria. ) — l^a — i> elevatio, ascensus, 
prsestantia. 

i^oA , ^ljl^a^ arrogantia, su- 
perbia; elevatio, sublimitas. 

uJi^ , ) — L^L. , a prcep. \> \ 
super, cfr. ^n ^\ , f. emph. 
\L^ , pl. \ti^!lSL , excelsus ; 
Supremus Deus, chald. 'p''?!" ; 
supremus, sublimis, inde pl. 
cselites, Angeli ; superior, 
eximius ; id quod antecedit, 
quod in fronte est, inde li- 
bri titulus ; rjramm. nomen 
duorum punctorum obliquo- 
rum [ : ) ad interpunctionem 
inservientium. I^IIjii. jLoL/ su- 
periores h. e. palatales litte- 
ras ; subst. in f. emph. femur. 

ILal^iijk eminentia. 

\iSL , heb. rr^bi" , ar. --zM , j)^' 
l^llx^ coenaculum; pinna. 

^-l)l\\ao sublime, magnifice, 
excellenter. 

|Ln NC-w altitudp, sublimitas, 
inde titidus honoris ; pr?e- 
stantia, excellentia, nobili- 
tas ; pretium. 

)"\\y> exaltator ; pallium. 

^I)il\\y) sublimiter. 

|Lotl\aiio sublimitas, altitudo. 

)*l\\fcoo sublimis. 

&s^)"\\6v:^ sublimi modo ; sen- 
su mjstico, allegorice. '^ — 448 — ^ |Ln ■-\vN V» ascensus ; sensus 

sublimior. 
|L«»likiLo superbia, arrogantia. 
|l%t!\vlvv jactantia, arrogan- 

tia. 
| "\k n^^ superbus, impudens. 
|Lall^i.^*j« arrogantia, super- 

bia. 
>>' 
^^.J^ , pro inus. «-_^\ , heb. 

hv , nr. jc , cfr. ^'^ infra; c. 

Sll/f. lAi. , yAs. , t^oieS^ , d>A:^ , 

^i. , ^o^.:^^ etc. ; significat : 

1° super, supra : |J. j/ '^ ots* 

sedit super terram. «^ifcoaao 

■ M "4 ^^^ ^ innititur super 

manus meas. \—^9 "^ ir*> n 
servi equis insidentes ; it. 
c. verbis requieni, fiduciam 
significantibus i. e. in sensu 
morali: ^ \U^ ""^^ fretus 
hac spe quod. ^\io^ o>L^ '^ 
cum auxilio Domini. ^_ia.a>l 
t4Io \>_I pacto firmiter ste- 
tisti ; it. c. rerbis prceceptum, 
impetniim, revelationem signi- 
ficantibus : '*^|^/ 'V_I yi»]' 
regnavit super Israel. oLo/ 
'\-lH\ ^o<H-^ constituit eis 
judices. ^ox^Lk \>l U_^^»o ego 
Dominus apparebo vobis. vad 
1-^ mihi prsescripsit. i^ n*/ 
^ojf sere alieno oneror. 2'' de,circa;ex. ^»ttw'^ l^^so 
tractatus de invidia. '^ ^ 
prsecepit de. uoiSj) ^ laJ^ ^ 
^^ll^ quum certior factus est 
de malis moribus ejus. ^ovSi.x 
ILaiiL^ y^sLL )lj»y ^oy^ «.^ 
circa hccc eadem verba volvi- 
tur doctrina : de his tractat. 
^IL yi;^ ^ ex gladio tuo 
vives. 

3° insuper, ultra, prseter. 
^o>^>. L^-^^LL/ ^—^jy.»/ \%, vat. 
prseter hsec, quinque alia ta- 
lenta lucratus sum. 

4° ad, juxta, apud : |)|_^ >^ 
juxta puteum. 1.2L. apud me, 
ar. ^U , habeo, inde c. ver- 
bis motus, aut impugnationis, 
amoris vel odii : ad, in, con- 
tra, erga. i-.oio^-:a^>.L ^ ^[/ 
ivit ad discipulos suos. jj_* 
cJL. ad me misit ooKiii.:». laaj 
irrupit in eum. 6>— ^:>. a_3i?I 
obsederunt oam. '^^wi. '^^«t/ 
01^ domino suo gratus erat. 
"^ ^ "^I^ omnibus terribi- 
lis. ^oaiL». \iaL vobis oneriest. 
joot J— Itt» t-.oiaiIi. in odio ei 
erat ; trop. secundum ; pro, 
propter. llsa^tvS ^ochAs '^.-I 
^-Aoi secundum hsec omnia 
prsecepta. 'V-I jIILa ^f .->cb 
»/ reputati ut justi secun- ^ — 449 .->V tiva. I^ \» ''^>_I adverbium. 
1^^ ^ uL 
i*ai^ , id. q. '^ , sed in sensu 
prop7no tantum : super, su- 
pra ; id quod supra est. uaiLsl 

u taA>B supra habitationem 

meam ; c. sujf. y «o 's.v , etc. 
supra te. 
dum homines seu ab homini- 

bus. »-ajL '^ secundum pac- 

tum. ILasj '^^^ vel abs. ^\_I 

propter. ^ ^ eapropter. ^^..J. 

•-Is/ id., o^) ooi "^ e^ 001 "^ 

quapropter. ^ uS, ^^^ — i ea 

conditione ut, [ar. iJI jc). ^*^ 

|>o) w/ l)o>^ propter hoc. 

j ji '^ ob id quod. ^ai "^ 

vel ^aaa\v , it. ^m ^ quam- 

orbem ? quare ? 
5° per, per medium de loco et 

tempore: \Lsta "^ s^'^=^> per 

oppidum transibunt. o^Lil %L 

per somnum ejus. ;fi(i_i.jL) "^ 

^soa_I intra duodecim dies ; 

it. longe a : '^.-I |ooi va^;_o 

^-J^Jo ^jJL distabat tribus 

millibus. 
6° Conjunctio est seq. 9 : quia, 

ut ; dum. JJ9 ^^_I quia non ; 

^oo) jfoi) "^ dum hoc fiat. 
7° Componitur adverhialiter 

c. "^ : ^\ sursum, supra ; 

'^^-sJ^j qui superior, summus ^laaJ^ fraus, violentia. 

est. ^—^^o ^-C.\ ubique. j ^o^il fraudulentus, avarus. 

iii—i. ^:>Ao ^_s»oi ^ ex hoc ' fc^^^^ia::^ injuste. 

tempore et contmuo usque... I ILaao-^ fraudulentia, injuria, 

■Wi^ ^ et ^ >^.ik desuper, oppressio ; A-is, praestantia ; 

supra. |c^ ^ '^iik meffabi- j avaritia, eupiditas. 

lis. DwN^ '^v.^ ^ a summo j ^l|aAi. inique. 

usque deorsum. |La_il^ oppressio, defrauda- 

<S° Ejformat tandem substan- j tio. 

29 , ar. Llt , fut. tanNvi 

oppressit, fraudavit ; vicit, 

superavit, c. '^ vel '^ . t-^^vv 

Uocoa^ prseponderavit. Part. 

pass. vaiL. , I -\i\\ , f. emph 

\Lsi^ ; it. iniquus. 
Ethpe. o SvL/ pass.^ c. ^ vel 

nnq. "^ pers. vel rei. 
Pa. 1:^2^ vicit, c. "^ ; oppressit. 

uoi^ ■^Nvv» ^JvsjJ IL»— a teme- 

raria disceptatio magis ipsd 

vipera nocet. 
Ethpa. oSi.vLf pass. 
\\°-\\e\ V et |Lnt-^\o V oppressio, 

vis ; prsecellentia. '«^ 450 — '^ I — ^aj^ , /"., ar, tU, eapsa, 

cjmbium, 
)*A\v^ao superaMlis. |iA\\fcs^ jj 

invictus. 
t ^\Nao , al. ) -^\vao , scutica, 

virgse, cfr. )^X^ . 
)ft^ et lo^ vas e corio confec- 

tum, uter ; cfr. \-\\r\ \ snpra. 
\k^ et louiJl status vigilife. 
un.\v et uto^ aloe. 
uoiLv , V. s. prcep. "^ . 

^ vJ^ , ar. ji , cliald. bbi' , 
fut. "^a-Aj , imp. '*\ai mfin. 
^Cio et "^.-L^Jo intravit, in- 
gressus est, accessit, c. '^ , 
l1\ , o ; tj^op. incepit. ^.Jvv 
oiC-»/ praevaluit, potitus est. 
IfrcMa^A a Av iniverunt jura- 
mento : juraraento pacti sunt. 
©)L^fitt:3 ^_I penetravit in 
delictum suum h. e. agnovit 
illud ; supervenit, aggressus 
est, spec. e. '^ , o ; midierem 
cognovit, c. "^iL . t-cHofl^ "^v 
introivit in secreta ejus : ejus 

consuetudine usus est. '*%^ i 

1*!^ ua provectus erat annis. 
|N_>o^o "^-I sectfe adhaesit. 

>X0 — ^ . ; M yAV IQ &JO x>— ^ 

intravit et exivit inter nos 
Dominus Jesus, i. e. vorsatus 
est inter nos. u.oi<i_>oCa "^^-^ adivit eum. I^il ^ik incepit 
annus. ^*_1l ^ subiit. Pa7't. 
prces. "^[1 , /". (U e^ jj)i , 
pl. ^^ vel ^i^uL , f. ^SIL 
vel ^)li . 

Ethpe. "^i^ll introductus est, 
se introduxit. 

Pa. -^SL induxit, introduxit ; 
prsetexuit, ar. 'S^ eausas, 
rationes protulit. Part. pass. 
)"! 11»^ "^Jiilao annis provectus. 

Ethpa. -^ill prsetexuit, cau- 
sas protulit ; it. intravit m 
locum ; invasit aliqnem Sata- 
nas, c. (o . 

Aph. '«^/ , heb. Isrsn (Aph. v. 
inns. bbr), imp. c. suff. wa^/, 
etc, introduxit ; attulit, ob- 
tulit ; intulit, induxit ; cri- 
men intulit alicui, c. ^ — I ; 
ov-2s> oo) ^^wsl/ se introduxit ; 
iS-^L. '^-^? substituit. ovA>./ 
)liJo Lo-i». intromisit eum ad 
regem ; it. intravit. 

Ettaph. ^LL/ introductus est. 

Palp. ^_iii,i> clenom. a \iJ^ , 
flatu dissipavit ; cfr. V^^ 

Ethpalp. "^iL^ll procella agi- 

tatus est. 
U S.\ et \L^^\ ingressus, 
M-v , |e._^ , it. \i\let)LL , heb. 

h^^i , ar. Ju» , rubus. >^ 451 — ^s. jjn Xv introductus ; intrans, ac- 
cidentalis, ab extra yeniens ; 
gram., insertus, littera prse- 
fixa, non radicalis. 

|LQ_2i.a-J^ introductio, inser- 
tio. 

\^^ introductio. 

^;^ , f] :s\ introductus, in- 
gressus ; intrans. 1111*^ ^^Ll^ 
annis provecti. 

|La.'s.X\ ingressus. 

iu , emph. \L — .\i> , st. const. 
^Sl , pl. ^I::^^ , emph. i^l'!:^ 
et \LjiL , ar. xU , causa ; oc- 
casio, prsetextus ; res, opus ; 
suppellectile ; criminatio ; 
prselectio libri ; apologus ; 
^'ramm. radicalis. IL^aaJ. |t\il 
causa efficiens. ^Il^v ^l\xa 
variis de causis. ^■'C.\v "^Xa 
omnibus modis. 15...)^ ^^la 
nullo modo. ^I^v ^L^L ^» 
ex duplici causa. c^-lLi!» vel 
fik-iv ^ propter. ^ buJ^xa vel 
f uoi fc»_:iii!a ea de causa quod. 
oi^-\\a ejus causa, ejus cul- 

pa. jjoi . . . ^--^l a-^> «-s^ "Oi 

1^-^ uo, erroris quorumdam 
de ea re hnec est causa. 

ILoc> — ^ causalitas. 

PbCia. a causa procedens, effec- 
tus ; causalis ; gramm. adjec- 
tiA-um ; particula causalis. jljeC^ id. ; gramm. accusati- 

vum (aiTiaTiy.:^). 
fc-^jfcAv causaliter ; data occa- 

sione. 

i^^^iiv , pi. ir^.\; et icdi , 

ar. {\i. , proventum, seges, 

reditus. 
^■\v , ^lL^ et ^iS,v apart. Pa., 

introducens causam vel rem 

alicujus, inde pastor, spec. 

spiritualis, prsesul. 
IfcJ^ , V. s. U-v . 
"^ , U^ , emphat. f. liL^Ii , 

pl. m. u!li , nnq. lCvi , st. c. 

ulv^v» , pl. f. IfcJL^vvy» introi- 

tus, ingressus ; trop. initium; 

adverb. |— mo^ u ."'s.vm initio 

jejunii ; it. in f. emph. intro- 

ductio; dedicatio ecclesice ; ex- 

peditio militaris ; proventus, 

reditus. 
^I^sj» ingressus, aditus ; palli- 

um monachale. 
ILni^v-io introductio ; institutio. 
\iJ^ /•., it. il^aJ , ;)/. iu2^ , 

turbo, procella. 
|!.<^\C procellosus. 
iii^io , f. |&J^>.\v>o turbine com- 

motus. 
|La— '^v^Cm tumultus. 
I iS,\\fc>-M ap. gratnm., cau- 

sativus. 
ILal.^is.Le^ introductio. >L^ — 452 — >o^ te.- V i ? ^ , iniis., cf?'. ar. '_jfi , 
puber fuit. 
Pa. ?«^ denom. a l^n.^^v , ju- 

ventutem renovavit ; robora- 
A*it, laudibus extulit ; it. de- 
nom., a Jia^ , verba doxolo- 
gice ^ ".viN \ ;o.^ \\ (in 
ssecula sseculorum) iteravit. 

Ethpa. y^:^ll adolevit, juve- 
nis factus est ; maturus fuit 
fructus ; renovatus est. 

^4 S, a.\ adolescentia ; renova- 
tio. 

>Q .''Cv , emp]i. \4i.S^\ , ar. ^.y^ , 
heh. a^" , pl. | "vi.^vv , c. suff. 
1 ^ pers. pl. ^".vi.^Sv , puber, fa- 
mulus, adolescens ; puer, ser- 
vus, f. siiAS^ , pl. ]L "vi."s.\ , 
puella ; ancilla ; &i^Aa9 l^boiL. 
capite intonsa puella, laica. 
^jooi 1. vi".'^^ juvenili mente. 

fcJ^ioiLk juveniliter ; strenue. 

i-Jn-a.Sl,^ di)n., adolescentulus. 
cselebs. 

ILabl^L. adolescentia, juventus. 

^lvi/tv juvenilis ; strenuus. 

jo — ^ , st. emj)h. ^ba^ , seter- 
nitas, se^Tim, tempus indefini- 
tus, sseculum praeteritum 
vel futurum ; cfr. heb. S^i" , 
a abr' occultavit. ^o^ Ln^\v» 
regnum seternum. 6sL«a_I ^ -:a^ a diebus antiquis. y ".VI \\ e^o^a semperYir- 
go Beata Maria. fcoial^ ^U 
I "vi\\ usque in perpetuum. 

) iCL\i> Cs—*^ sepulcrum : in 

comp. c. '^ : ) aL^vN et 

^r.vi.\v\ vel ^"..vL\v >Q ^vN in 
aevum, in ScCcula ; )v>.\v^ ii 
nimquam ; adject, c. j , xS^y 
et ^".vn\v.\i| seternus ; c. ^-so : 
?<i^ ^» ab antiquo ; ab seter- 
no. >iik». ^ jj nunquam antea. 
Per extensionem : sseculum 
prsesens, mundus, ar. J\s. , st. 
c. y«-^ ; I; f«-> >a-\^ vita in 
carne ; trop. turba, vita sae- 
cularis ; )vi.\v) )LIo sacerdos 
ssecularis. )>a.\\ )_jo, mundus 
iste, per opp. ad ♦-.Csi.j )ia2^ 
mundus futurus ; ) .va^v ;» , 
f. ).. vi\v L;_3 , laicus ; it. res 
mundanse, homines : )va-\vaf 
)joi reshujus sseculi, profana. 
):>L\^ o>si homines universi, 
orbis terree. )_^aA^ Ljoi geo- 
graphia, orbis descriptio ; it. 
trop. per extens. copia, penus. 

oI)ia:iks. ssecularium more. 

) lvi\\ ssecularis, mundanus; 
laicus. 

|La^vi.\v mundanitas, vita sse- 
cularis. 

)Ii.vv\v seternus. 


Ml >«^ 453 — K^ ^«t^M\v sempiterne. 
|Lfl^i.vi\\ seternitas. 
tJ|i.v>\v more sseculi, mundane. 
)iivi\v ssecularis, laicus ; ter- 

renus, mundanus ; popularis ; 

pl. f. |6Cli>l\I res humanse, 

res vanfe. |!ivi\v lyLe dialec- 

tus Tulgaris. 
|LflHv>\v mundi status. 
^Lii nt |i"v\\ , /•. ^\ ^ . 

y 
>rfa.^v V. , inus., cfr. jii adhae- 

sit. 
Pa. ^&^ suspendit, ar. 'Js . 
Ethpa. ^sSLll certavit, adyer- 

satus est, restitit ; viscosus ; 

fuit. 
teaJ^ €t Uoa^ , heb. r-^-^-hv , 

ar. *XU , sanguisuga ; adj. 

viscosus. 

|Laaa_ikI et |Laoa2^C viscositas. 

lo^ , le^s. et \L:^,pl. lA^^v 
sanguisuga ; tormen, morbus 
boA-inus vel equinus. 

1Q V , heh. zv , ar. ^ , c. 

Svff. i^^Bi. , y ■MV , ^O^V^ V , etC. 

1° Est particula concomitan- 
tice, concursus, simnltaneita- 
tis : cum ; una cum, simul ; 
< onjvnct. simul ac. |ooi U9 ^ 
001 i.\-^oaA (_^v qui non est 
mecum contra me est. 01 •w v cum eo, illo prsesente. o\:klj 
illi qui cum ipso erant i. e. 
comites ejus. ri«i.. >iJ^ con- 
sentientibus episcopis. ?«— lo 
|Loj^»ao |>oi dv^ et cum omni 
hac excellentia ; licet tanta 
fuit ejus excellentia .... o>iai 
|>ov-j) secus, juxta flu^-ium. 
^> ov^ simul ac ingressus 
est. I^ \4» doLi adhuc eolo- 
quente. ,^Naai> ^^al >xl. sta- 
tim ac profecti sumus. 

2° Ponitur pro prcepos. ♦— m , 
La^ apud, penes. Looi ^o<Hia_I 
apjvd eos erat : secum habe- 
bant, ad ipsos pertinebat. 

3° Respondet proep. '^ — l. , c. 
verbis affectvm, odivm, pjug- 
nam significantibus : in, erga; 
contra, adversus. t-Io> )^a-. 
o>^v looi amor quo erga eum 
affectus erat. ova&X lAti^ao 
dimicabat contra eum. 

4 " Efformat va ria s locutiones : 
1^01 h ^^ y^ cum toto hoc : 

hoc non obstante. |»oi >o i. 

i^lf i^ prseterea quod. 
\\z\ sub auroram. I— =»s%s^ 
a latere. ^ caecus JLv< V. , inus., ar. 

factus est. 
Pa. >-aLi cfecus,obc8pcatusfuit. v^ft^ 454 — l^iCL^ ik^Al. ambra, rtr. jut . 

^JSa.i^W , ar. Xs- , fut. v^^> 
mersus est, se immersit, al- 
tius subiit, inde occidit sol , 
etc. ; adiit, desceudit, c. ^ 
vel i^ ; penetravit, c. '^ — i ; 
trop. marcuit flos ; it. se la- 
vit ; baptizatus est Sacra- 
mento Baptismi. Part. prces. 
^Jkl , l^vu ; ) — )/ » a L \ 
baptizo. Pai^t. prcet. ». .4 \ , 
lC^^^ajt. ; baptizatus, baptizan- 
dus. 

Ethpe. ^^\.\ baptizatus est. 

Aph. » VI \\ mersit, immersit ; 
abluit ; baptizavit ; baptizare 
fecit ; cfr. ar. oit . Part. act. 
» VI \>tt, I C . ,\a va» . Part. pass. 
»an-v»» , lC— ^avM baptizatus. 

\l iiajk casus, lapsus, occasus 

solis, stelke ; immersio ; bap- 
tisma, actus seu ritus bapti- 
zandi ; \1jIm l^iLi. baptismus 

dominicus //. e. verus. 1^1 ^ 

l^iLi.) festum Baptismi Do- 
mini, Epiphania. |>.4 \ c^a 
"baptisterium. 

^ya^ baptismus. 

tya — iLi immergens ; urinator 
( gall. plongeur ) ; baptizan- 

. dus. jdiLi , Ifabll , lieb. ii^i.' a rad. 
"^^V stetit, ar. :>_^, colum- 
na; suggestum, tribunal. 

)_jC— ^a-:>M qui baptizat ; ^a« 
^j»:)a..x>9 Joannes Baptista, ar. 

|fe>— .)& vv\v> piscina ; ablutio ; 
baptisma ; baptisterium ; t^ 
|6c>)&bavM m. )_VM9f jC^^aba^ 
baptisma lacrymarum : poe- 
nitentia. |^*>abaiAo V_^ filius 
spiritualis [gall. filleul) ; it. 
ejusdem baptismatis parti- 
ceps, fidelis. 

^J^V. , fuf. u^ ia.\> obscu- 

rus factus est, cfr. >^ aj». 

densus fuit ; it. ^-i »^^ — sai. 

^99)aJ. neglexit, contempsit, 

ar. Jai^ . 
Pa. ^^iQ.v obscuravit. 
Ethpa. wgoli.L/ jmss. 
Aph. wg.iLi./ obtenebravit ; obs- 

curavit. | 

Ettaph. tgoLi.LL/ pass. 

\-^-x^ et )i4^ ^^ ^^4**^ c^^^" 

go, tenebrse. 
i^aaaC , ^-^aiaJ. et |_^aiQ_i. te- 

nebrosus, obscurus ; gramm. 
|La_^Ai ul^aioi. nomina quo- 
rum femininum non constat. 

^sIj^aiaJ^ obscure. 

ILa^aiLi. et ILo^oiaJ. obscuhtas. >^ba_i. — 455 — lll^^ obscuratus. 
|'^vsCw« obscurans. 

^^ >Ql,.,V. ^heb.'-'2V ,ar. j»c , 
fut. '^'in M , imp. pl. oJ^oiAa^ , 
labora\i.t, se defeLtiga^-it ; la- 
boreni impendit, c. o ; trop. 
labori, exercitiis vita^ asceti- 
cae se dedit. |La_J3) ^L \vi \ 
egit in eo segnities, h. e. occu- 
pavit eum. Part. act. "^ 4\ , 
IJ w\ se defatigans, laborio- 
sus : it. jj_bal , in sensit ar. 
jAs. , prasfeetus. Part. pass. 
"Wia^ , U^^.v defatigatus, la- 
boriusus ; morbo laboraus ; 
laboribus ritse spiritualis va- 
cans, asceta ; it. segre factus, 
labore plenus. 

Fthpe. ^ :k^l'l laboravit ; 

|La N->w-> ^vivL/ jjeccato reus 
fuit. ^=>vq^ '^.aa.vL/ conflictu 
spirituali impugnatus est. 

Aph. ^iLi./ defatigavit, moles- 
tavit ; laborem, onus impo- 
suiT. 

^ Vi-\ . )L--Xil , pA. iilaal labor, 
fruetus laboris ; agendi mo- 
dus ; labor vitse asceticse ; it. 
ar. j'^ , provincia, prsefec- 
tura. iiial Of sine labore ; li- 
bentor. 

^i(l\^ diin., labor exiguus. N ,,i|J. vi . v cum labore, cum cu- 

ra. 
ILft \.vi V defatigatio. 
jjoiai. laborans, operarius. 
^jtAaio-I laboriosus. 
ijsa,jk>9 , emph. ]i^-kj^ , tapes ; 

cfr. \haj . 
r 

jQ-^ , I ia.i. , pA. y . V^^flV , 

emph. ) "vivi V c. snff. i-ioJ! , 
y VI .v etc, gens, populus ; in 
sing., spec. populus JudaTcus, 
per oppos. ad pl. gentes, spec. 
ethnicse ; turba, secta ; cfr. 
ar. ''j. communis, universa- 
lis fuit, et 'J- totalitas, multi- 
tudo, it. heb. "zv natio ; con- 
struitur J_ia_I scepe c. verbo 
in plur. vtpote nomen collect : 
JbLi o\^ vidit populus. I VI V 
ylfoA) populus tuus sanctus. 

N i. >fl ^ unaquseque gens. 

N i X— s^ ^. ^a inter omnes 

gentes. JbLl ;a qui ejusdem 
gentis est, congener ; laicus ; 
populus, /. \^ L;_a , pl. m. 
) "^^v ' >." L-> populus ; ple- 
beii. )_!!ia^I -^ gentilis. 

fisl)saia_i cthiliee. 

) \siw\ gentilis ; plebeius, lai- 
cus. 

)liv)v>v popularis. 

^bo^ , )va..^\ spurius. i — 456 — |^io_i et |^_!cl , id. q. nr. xtt , 
amita, pl. leoav et l^ioliai . 

|N_»iai. , vox ar. x^u^ , cidaris 
[gall. turban). y M - j». , I iM. ^ — itt^ , imj). :isi^ , fut. 

1 ft ^.v clausit, spec. oculos ; 

in sepulcro inclusit ; cfr. ar. 

jais- id.^ et 'j-^i. caligavit ocu- 

lus. Part. pass. U*^ • 
Ethpe. t^L/ pass. 
Pa. t^ oculos clausit ; clau- 

dere fecit, inde somnum in- 

duxit, morienti oculos pressit. 
Bthpa.JoAll clausus est; abs., 

clausos oculos habuit. 
Aph. » — ia.b.]' clausit ocidos ; 

ti^op. repressit sensus. 
I ♦io-i. , et |c«a_^ occlusio, 
ILojftia-i. et |Lo<.>a.\ id ; lippi- 

tudo oculorum, ar. '^j^ . 
1« — *iOLl rheum herba^ cfr. 

|^a_^ /., cfr. \^\ , ar. ^ et 
^joAc. , caro minus sequo cocta ; 
frustum, panis buccella. 

y 

jaJSa V. , inus.\ cfr. heb. 

pizv , ar. jU profundus fuit. 
Pa. ta-^^J^ profundum fecit ; 
profunde, altius subiit ; inde 
adverbial. et trop., seq. alio 
verb. usque ad summum, pe- nitus. n\->r.o oa:^ penitus 
se corruporunt. a o^J^ uSi. intente me de- fixerunt. 
Ethpa. tovi \L/ profundus fac- 

tus est ; depressus est ; se al- 

tius demisit, immersit. 
Apih. ta-^s/ profundum fecit. 
Ettaph. tQ4.\LL/ penitus in- 

vestigatus est. 
^oaoa.^ , pl. )"Av»aI profunditas, 

profundum ; locus depressus, 

vallis ; extremus gradus rei : ;■ 

\\_i.M |La— A-LAay I OMa^J^ V— A 

cum ad extremam senectutem 
pervenisset ; it. in pl. ut 

|^v-U>aAMv . 

\ Avi \ profunditas ; gramm. 
nomen vocalis o vel q . jL 

|ft-wa \ profunda investigatio. -^^ 

|La — oa_->a\ profunditas, cavi- 
tas. 

i.o^\a..\ , \aJoS. profundus, de- 
pressus ; trop. difficilis, ar- 
duus ; astutus ; extremus, 
summus ; |&>o.v>\ liw som- 
nus gravis ; Itsa. v» \ )_ja_fl» 
r, -/voCXt] Hyptoc Coelesjria. 
)o>4.I 1^-3 "ip summo mane ; 
snbst. vena cardiaca. 

^I)o.>^ profunde. 

sL. .oa— o:>a-I profunditas ; /?/. 
|eJ!loaoiaJ! meteora. ;ia^ 457 — ;^a_i. V-Na V , fut. ;_ bL^ habita- 
vit ; commoratus est ; trop. 
versatus est in re, c. w» ; 
cohabitavit, c. yiS. , inde con- 
nubio conjunctus est ; it. ha- 
bitatus est ; cfr. 'J^ habita- 
tus est locus ; {edifieavit ; it. 
'jj. diu vixit ; prosper fuit, 
floruit. oiL<l\ ;>fl^ apud ipsum 
habitavit. ;y).\j ^'n.^ j^a.^^ 
ut vitam tranquillam aga- 
mus. Port. act. ;^ ^ , |pa_i 
habitator, f. |L; ^i q. v. in- 
fro ; |_Iajo» i-^ioJ. habitantes 
tentoria, Xomades. Part. 
pass. ; . \i\ , llAj^; impers. 
ovA loot ; — »io_i. habitabat; 
subst. al. sensu v. infrci. 

Ethpe. \^l\ habitatus est. 

Pa. ;^ ut usitot. seq. 

Aph. ;ia^/ habitare fecit, habi- 
tatoribus implevit uj^bem ; 
seq. y^-1 , nnq. LoJ^ , coha- 
bitare fecit, cohabitare sivit, 
inde matrimonio junxit ; it. 
ut Pe., habitavit. Part. pass. 
» ^^i w , Ipo-x» ; subst. habitatio 
in regione alienigena condita ; 
habitaculum. |; vi.\4 fcu-a id. 
Ipa.^ -^ socius habitationis. 

Etfaph. y^ill stabilitus est. 

Ujoaa^ habitatio, sedes ; sedi- ficatio ; V-L'^U 6ta\t ^^a^l^ 

inhumatio ; it. ut seq. 
IpLi. habitatio. 
I^Moj^ habitatio, habitaculum, 

domicilium, familia : coeno- 

bium ; it. xitse ratio, cursus 

ritse, ar. jj. . 
^.^o-i coenobita. 
p^a_i aedificatio. 
«a^ , Ijoill inquilinus, habi- 

tator:/*. iLiaiH,^^/. It^jaili, 

cohabitatrix, nnq. malo sensu, 

concubina. 
ILofoia^ habitatio. 
IL;^ habitata regio, orbis ter- 
I rce ; it.absol. orbis habita- 

tus. 
;^Q.^ , !; ■« \ ao V. s. Apli. 
I JjpQ-I» conditor urbis. 

p;ia_i.^io , f. I^^j^io^tyao habita- 
I bilis terra ; it. subst. in st. 

emph. orbis terrarum. 
»>M-v , I; .v.v fcenum, herba ; 

cfr. heb. -"i^" manipulus, or. 

jj^ pabulum jumenti. 
I ;aa.\ , |;sxl , chald. i -r , heb. 

-■ru lana : |; v< \ i..>.^\ lo- 

na vestiti : monachi. ; — ia.^ 

^-^*4k gOSSVpium. |i»a3 p>a^ 

id. Jik:, |-_ial et l-li ;_iL^ 
I alga^ marinae. 

CiiAS. et CjiiAl laneus, laniger. 
: |^;ia^ monile colli. u^ — 458 — U^ , heb. n3i' , fut. ^-i^ ; 
respondit, c. ^ , nnq. c acc. 
.Q_j/ ) 'i\ , exaudivit ; con- versatus est, c. n — i. pe7's. 
vel la ; versatus est, se appli- 
caTit, c. i.a rei, ar. ^t , j^\ ; 
impers. ovi )^ curam gessit; 
it. cantavit, ar. ^ ; imp. c. 
suff. V^ p. sinfj. wok , V^ p.pl. 

^kU. , 3^ ^XTS. u<na*is. , f. dw-i^ 

exaudi me, nos, etc. Part. 
act. et prces. \-ll , \.li-L i-es- 
pondens ; se occupans. Pat^t. 

pass. prcet. \ Lv , |lul , pl. 

^a^ , emj)h. )_I1jla versatus, 
occupatus ; sollicitus, studio- 
sus. |mo&a ^.Ji. ^oo(y>)f ut in 
jejunio occuparentur. |Lot^ 
|ooi ^k Isetitige indulgebat. 

Ethpe. i—LkL/ exauditus est ; 
se afflixit ; spec. iit Pe., con- 
versatus est, occupatus est ; 
se occupavit, rei vacavit ; nnq. 
cohabitavit, cogno\-it mulie- 
rem, c. >c— s^ . 

Pa. u,iJ^ , ar. Ji , cecinit, can- 
tavit. Part. act. )Lx>o , \'.\ \^ . 

Ethpa. (-llLf pass. ; respondit. 

Apli. ^i^l alterne cantare fe- 
cit ; cecinit ; it. occupavit in re. 

Pah cail ad asceticam vitam 
adstrinxit. Ethpali cttj-lL/ operam dedit, 
se applicuit rei, c. ^ , vel ^ , 
vel acc. ; sollicitus fuit, ar. 
J.:pI ; ascetice vixit. 

tli-v cura ; it. ut seq. 

\L..A.\ responsio, pl. |&> ZVw 
responsiones, antiphonse a 
popiilo recitatce in Liturgia. 

^lL , )fuiJi ; pl. ^pliL , conver- 
satio, colloquium ; convictus, 
societas, consuetudo ; com- 
mercium carnale ; studium, 
occupatio ; sensus, significa- 
tio. lljd^ jHiJ! vita solita- 

ria. ) 'iliL. <f-k.^ societatem 

iniit. I|I«^ llaf oii ■! v^y \—ia\ 
^ooi cum quo nos diu versati 
sumus ; it. ut |6»Ji., responsio, 
responsorium ; hjmuus. t^aw 
}^iL ;_3 sodalis amicitia frui- 
tus est. 

C^iLsL familiaris. 

|Lja_i cantus, hymnus. ; res- 
ponsorium, pl. I^Zioa—s. . 

) ^ftiv , f. |^_aiJ. afflictus ; 
asceticus, asceta, monachus. 

ILoIolI abnegatio, abstinentia; 
exercitatio, vita ascetica vel 
coenobitica. 

) lja_i responsorium in cantu 

liturgico. 

\.jS. cantor. 

ILcuLv ars cantoris, cantus. il ♦^ 459 — ^^ liLa-i-i. et l^ toi % stomachus 
ruminantium. 

luivy» cantor, ar. ^S^ . 

ILoIlilso cantus. 

IfrJLi.» , pl. \tZ\\ \^ conversa- 
tio, consuetudo, familiaritas ; 
\LUc ;_ a familiaris ; if. can- 
ticum, responsorium, anti- 
phona. 

ILallojJ^ts» humilitas. 

) III /"., coll. cfr. heb. "x*.; , 

ar. oUb o^is ; c. siiff. > . "i ,\ 
^lil , ^ , ^oii!! , oCiI , etc, 
pecus s/^ec. ovium. jHI ;_a , 
jo/. |I1I i-ljLa custos gregis, 
cognomen canis. 

) "^i \ /"., eniph. I&v.-^i \ , ^ei. 
"3" , «r. , wJ^ , 2/2 pjl. c. r^i \ 
uva. )— ^»]' t.'''^! \ mandrago- 
ra. |&>_iLs^ )I=ui. omphacium 
(^a//. verjus). )_lal t."^! \ e^ 
)J__i.L i/^iv solanum nigrum. 

l^:ajLi. hemorroidis species, s/c 
rftrta ear forma simili uvce. 

\L^LsA dim. prcec. 

ja^ , vox ar. j^>^ , labiis pro- 
minentibus prseditus. 

»■ 1 Vi. , cfr. ar. ^^ deflexii a 
via, fut. ». 1 vt defecit, desiit ; 
abiit, migravit, discessit, amo- 
tus est, c. ^_M ; |v>\v ^ «J-^ 
a mundo discessit ; dofuucius j est ; it. absol. obiit. ^ k^L 
ov^ ^ U |)&^9 ^ioo) nixa ver- 
tice montis non desivit. ^ y 

y_ao;_3 ne deficiam, h. e. ne 

obeam in die mortis extra 

tuam vineam. 
Ethpe. JjkL/ amissusest. 
Pa. V— J-s^ dimisit, amo\it. 
Ethpa. » \ \L/ sepulturae tra- 

ditus est. 
Aph. ^l deficere fecit, mor- 

tem intulit. 
lCiI ut seq ; it. philomela, cfr. 

ar. ^;)^ . id. 
lCii., e^ scepiiis ^>^ai, amotio,mi- 

gratio, discessus, spec. mors. 
|)a_H peregrinator ; defunc- 

tus. 
^ll , lC-li , pl- l^lH absens ; 

defunctus. 
'" * " ad defonctos spectans. \l^,contr. a |>i». , s^. c. ua-x f^/ 
jl.^ , ar. jU , /«?/>. "" , caper, 
capella constellatio ; Ijia^ p-i., 
caper montanus, li^ pi. hir- 
cus silvestris. 11./ uv oervus, 
antilops. 

It K caprarius. 

Ethpa. \^l\ v.denom., capra- 
rius factus est. 

IJomlX , ar. ojjln* , sarcocoUa. — 460 — v^jLi. , fnt. »^^-JLij foetuit ; com- )L1. , jjro ^^ , torques, moiiile ; 
planavit, disposuit. ar. col- UL-V /■., ;j/. P-L , heb. i=i' , 
ar. oUft, nubes, nebula ; it. 
argentum vivum. 

Pa. ^l V. den., obnubilatus est. 

Ethpa. ^Ll pass. 

Palp. ^xL obnubilavit. 

lliljk nebulosus. 

^lja—i nebulositas, caligo. 

I mC , ar. cnlfr , impotens ad 
conjugium. 

ILoIH impotentia ad copulam. 

>^ I V , inus.y i^rceter part. 

».?>.i.\ a diabolo vexatus ; c/r. 

ar. liifr durus fuit e^ ^i- ve- | 

xavit. j 

^aljk /"., juba eg^we ; jjlur. f°>i v , j 

tV. ?/^ se^. 
Ifc^ — ali. ramus, heb. ?]3t' , jo/. 

\blk\\ . 
Ethpa, vallL/ denom., jubatus 

fuit eguus, crista praeditus 

fuit gallus. 
JaLa. /., /*^. I — "Jil^ , surculus, 

ramus. I^i^^ &C-'^ palmi- 

tes vitis ; it. ligamen ; it. 

struthiocamelus, vel fabulosa 

avis, ar. -uiiyi . 
Ethpta. laliL? den., ramifica- 

vit. cfr. heb. p3i' , 
lum. 
Ijoaji , ar. iyls. , botrus. 

J^«. i V . , fut. Lo — LJ iniquus 
fuit, V2a: usit., cfr. heb. ^JDi.' , 
ar. cJi deliquit, e^ c^ . 

NlI , leaX malus, iniquus ; f. 
pl. ILfc^a-s. . 

(i^ltsli improbe, sceleste. 

ILonLI nequitia, fornicatio. 

cacfti. , l^fioi. , heb. s-iir , ar. ^l^, 
herba, gramen. |-If/) |aM.v 
orobanche herba. 

[Vi^cn s herbescens. 

t^AJ^ , fut. u»a_Lj agitatus 

est, commotus est. 
Ethpe. nw wivL/ angustiis dis- 

tentus est. 
Pa. ixafia_I sollicitus fuit. 
Ethpa. ysAetil.ll curis disten- 

tus fuit ; cfr. ar. l^xs.[ valde 

soUicitus fuit de lucro. 
Palp. ^ja vfin V distraxit, occu- 

pavit. 
Ethpalp. iw> vwvL/ distractus 

est ; fissus est. 
\enn\ v investigatio, studium ; 

nugse, garrulitas. 
^afo^ iniquus, perversus. 
|w>ft>n V cura, sollicitudo. 461 \n\ %ftr.n s asperitas ; cura, dis- 
tractio. 

ja f» V , 07\ jL^,fi(t. t^yj dif- 
ficilis fuit, c. "^ pers. ; se de- 
fatigavit ; >nw> \vi\ «^ v*a3 jj 
non prsecipitur tibi ut defati- 
geris. Part. prcet. ir> .m \ , 
)otm \ , ut usitatius iac»-^ . 

Ethpa. os — bLxL/ se difficilem, 
contentiosum prsebuit, inde 
detrectavit, restitit ; indigna- 
tus est ; it. difficilis fuit res 
vel difficilis inventa est ; ve- 
xatus est, male se habuit. 

)om \ difficultas. 

tow V , \ntt\ \ , f. eriiph. |^r>(« V 
difficilis, molestus, periculo- 
sus ; durus, arduus, gravis ; 
suhst. in pl. f. sLJIs^saI. diffl- 
cultates, molestise ; impedi- 
menta ; sarcinse. 

iL\k«ti \ difficulter. 

|Lai4_tt>_I difficultas, asperitas; 
gravitas, durities. oiLn t^da v 
)_Lal) arcis difficilis aggres- 

sus ; adi\ |Lo nn>v'> segre. 

) . a kjj Ln f>t« \ angustia res- 
pirationis. W^ Laa^ pcr^i- 
cacia indolis. ) .(vi» Ln c>t«.\ 
auditus gravitas. 

)L&A — >«a-^ ; id. IL^oaSL LaQ.w> \ 

djsui-ia. )Att>a_l difficultas, angustiae ; 

durities ; spina. 
)inw>n \ asperitas ; ^oo^^.iocwa-^ 

|ov-^> segrotorum molestise. 

V fVt V , st, abs. c. nom. 
fem. usurp., ar. ji.£ , heb. -i-jjr, 
emph. I^ttik c. nom masc, ar. 
2>Ip , heb. miui" , m., numer. 
cardinalis ; adject., decem. 
|(tt^9 decimus, ^I^oN^ ;ai^ 
decem virgines. )jC^ii3 li«aj>. 
decem mandata, /". emph. et 
subst. |L»-«>v decuria, decas 
(dizaine), numerus decem ; 
)!;!» |L;xa^ decima dies men- 
sis ; in st. cst. s. li^ ; L^aoi. 
ICslL.^ Decapolis ; st. const. 
pl. L^floi. ; c. suff. ^oov-.Liflftj>> 
decem eorum ; ; w>\ ♦— ^ m., 
undecim. ; «> \ |^ .. |,' ".vNL 
diseipuli undecim ; f. \ieo^^ ; 
^ij. 1;«^^ undecim anni. 
\U^ ^decuplum. ;Aa.^^L 7?2., 
duodecim. 1," ".v^NL ;_co-i.iL 
duodecim discipuli ; tn. emph. 
et subst. |L; «> \)L duodecim, 
ol BwBsxa {gall. les Douze) ; 

f. \^ BQ^LfL : |;;aii.L»L ^^-jl*. 

duodecim aimi. y^ . vN / 
dracunculus herba. *♦_ > .iv) decachorda. y^la^ viginti. y«a^ «.~o ^;^ i ^^ — 462 ja^ dies viginti et unum ; ^C^ 

^ .ftwv viceni. 
Pa. ;cftJ^ V. denom., decimam 

partem dedit vel sumpsit, 

a7\ 'jXi . 
Ethpa. '<,ial.ll dccimatus est. 
IV«a__i , ar. v-it , pars decima, 

deeimse [gall. dime). 
s.*i Jl.^ , I '4 .w>\ , f. emph. 

\L .; ,en \ decimus. ^lUea^l^ 

undecimus ; f. \L ..;, .w>\|_... 

undecima, etc. 
ILol^aiua. decas ; it. mensura 

aridorum. 
poVoci pars decima ;pL ^o^ 

decimae. 
^li.fwi \ vigesimus. 
|LaIl.fAa^ numerus viginti. 
|;wi vw pars decima. 
\liai^ ad decimas spectans. 
ILej IsaIm decimarum exactio. \b,A^,pL l^-*i^, cfr. Icui-., s. Ji.*, 
pinna muri, propugnaculum. 

I ^ 

JL-2 > ..V, , fut. \kj^y , id. q. u&^ 

et La_i , complevit, assecutus 
est ; collegit, multiplicavit, 
ar. \li ; intram. floruit. Part. 
pass. \kjy , ]l£Lx;t7^op .occupa- 
tus, C. ta . 

Ethpe. i^AjkL/ occupatus est. 

Pa. c^aJ^ invohdt ; sepelivit. ^a_) / fl ua \»jv oooi ^«^OM u eos 

inhumare non potuerunt. 
Aph. L^v]' germinavit, lioruit; 

florere fecit. 
^a-^ flos, gramen ; putredo. 
til^a.v , id. q. ^a-l ; it. occu- 

patio. 
)^<l1 involutio ; sepultura. 
Ii^'»^ ^M sejieliens ; ad sepultu- 

ram pertinens. »^ V , fut. v3a_i_j complica- 

vit, duplicavit vestem; multi- 

plicavit ; se multiplicavit ; 

cfr. i^ et \kjL . Part. pass. 

lA ^^ V , I 4.°> \ duplex ; 

cJlt^^j, iroi.a^ \ Hexapla ver- 

sio ; subst. scripturse genus ; 

f. emph. et subst. |^a.°).\ di- 

plois. 
Ethpe. waa_i.L/ et ia_I|Lf , cfr. 

ta_a>/ , duplicatus est. 
Pa. t**!^ \ duplicavit, iteravit, 

repetiit. a—al^o aA^ duplo 

magis furati sunt. 
Ethpa. iaLIl/ pass. et refl. 
Aph. >.a-v/ duj)licavit. 
Ettaph. iA-Ill/ pass. 
\kl fornix ; adj. v. infra. 
\LslL involutio, plicatio. 
\-kl , t_3(_I ; it. ^] et \kl 

duplum, duplex. . "."^ \ | decuplum ^1.^^ (Cal o.^ ^' ;o^ — 463 — ir plus quam septies crevit. 

^o> y^h lI-^X^ C^l plu- 

ries tantumdem. 
6u|^.°> \ dupliciter. 
(La3aa-I duplicatio. 
La__3a_i , ^_^a_^ duplicatio, 

repetitio, multiplicatio. 
|La2ua_i. duplicatio, repetitio ; 

duplum. 
ILalaaiiso multiplicatio. 
|Laia.s>LN» duplicatio. 

> O . ^ . V , , fid. ujaa_ij ample- 

xus est ; circumdedit ; cfr. 

\ — aL^ et heb. "pin . Part. 

pass.., active usurp. "^ -^ ^ , 

| o « °^ V ; ILaaf >p>.^ \ t^ victo- 

riam consecutus. 
Pa. >ft°> \ complexus est ; trop. 

dolores suscepit. 
Ethpa. »n «s.vL/ id. q. Pa. ; it. 

se mutuo amplexati sunt. 
Aj:)h. ua — LjJI amplexari fe- 

cit. 
^aoa-i. et \kkAl. amplexus. 
kaa_». amplectens. 
loaaJ. id. ; mentum. 

»^^ inns. ; cfr. ar. 'Jl obte- 

xit. 
^^- « a_i texit ; denom. v. Ethpa. '^Ll pass. ; denom, v. 

infra. 
\ \ ^\ cucullus muliebris ; cfr. 

ar. ij\jA . 
IjoaJ^ conopeum. 
lijstlao et l; '"^ \v > , ar. %'J^^ , pal- 

lium, superhumerale, pluvia- 

le ; cucullus, galea. 

;_a_i. , |^a_i. , c. suff. ^ooi;^ , 

heb. -i£r , ar. J^ et JJ. , 

pulvis, terra. 
Pa. ; ^ \ denom., in pulverem 

redegit, ar. 'J>i. \ triticum in 

area collegit. 
Ethpn. '„!^ll in pulverem re- 

dactus est, terrenus factus 

est. 

It3a_i pulvis. 

;__9a__i , li__3a^ purgamentum 

arese. 
;-a.a. , |^*A_i. ut seq. 
\'ii'^ \ terreus ; pulverulentus. 
|La_j'^aX immutatio rei in pul- 

verem. 
^iiiS. terrenus. 
f_J; "iCio coUigens pulverem ; 

aream expurgans. 

9 
'--V> , fiit. \\^ ursit, coegit, 

repressit, oppressit, cfr. »1 ; 
restitit, c. acc. vel ^ ; ro- 
pugnavit, rebelUs fuit, ar. I =tf 464 — '>f ^t . Part. act. I^ , ^lji ; l^ 
L..JA» \>l animam meam cogo : 
mihi vim infero. t.i •>!.■» 
I»». cogere potest ; ^**. ooo» jj 
ne cogant. Part. pass.\ci., 

Ethpe. i-f-Lf pass. ; ovi •■'f''-/ 

coactus est ; it. restitit, re- 

pugnavit. 
Pa. i*t_ai. restitit, rebellis fuit ; 

evulsit. kiio ^/ ^ias quantum- 

vis repugnet. 
Ethpa. !-♦ ^vL; coactus est, 

oppressus est ; restitit. 
Apli. «-ti./ restitit. 
\'u<L. contentio ; coactio, vis ; 

l-Lcv^ coacte ; \u^ IJ9 sponte; 

it. gimmm. nomen interpunc- 

tionis. 
t^^llcii coaete, invite. 
|LalI»al pervicacia, rebellio. 
I "l^ contentiosus, rebellis. 
^_Iol_I oppressor. 
^l->c^ ut ^ll*^ . 

|La_lIJl contumacia, rebellio. 
ILck coaetio; resistentia. 
^lcitsi eluctabilis. 
|LaxI»itv» coactio, vexatio. 

O «-.V, , ar. L-^t, ftit. t^o«iJ 

obligavit vulnus ; per extens. 
reparavit navem ; trop. sana- 
vit animi angores : lao^ I.A ^vi.>ao) |Ltt t.vi^S obliga 

plagam quse me sauciavit. 
Ethpe. i^^ll pass. 
Pa. <-aj-^ ut Pe. 
\k^ ligatura vulneris ; emplas- 

trum, medicamentum, medi- 

camenti paratio. 
Ifcocv fascia capitis, ar. Xis^as. . 
) ^oj-^ alligator vulneris, 

chirurgus, medicus. 
ILttsojJ. vuhieris seu fracturse 

sanatio. 
itt_34tt.i. , ar. jjJal, flores car- 

thami. 

•-^, fut. ja-^J compressit, 

ar. l^i obduruit. Part. pass. 

U— M_s. ; ap. gramm. vocali 

( 4 vel ^ ) insignita littera. 
Pa. 1 » — l. ursit, coegit, ar. 

1,0^ ; ap. gramm. litteram 

vocali ( -^ ) notavit. 
N »». vocalis ( 4 ) syriaca. 
|Low»_i. instructio litterce vo- 

cali(^). 
r.o»a. pisum. 

^ . — ^ heb. ")2!.'' , ar. 'yoL , 

fut. >o»_i,j j)ressit, expressit, 
cah^avit uvas etc. ; trop. coe- 
git, domuit, oppressit. 

Ethpc. '<i^\.\pass. 

Pa. 'ic^ ut Pe. I — 465 Ethpa. j\Lll pass. 

|)»_i> expressio, conculcatio; 

quod exprimitur, succus, ar. 

ijiop . ^— loo»/) l^ ^ ptisana. 

^-Ig^) V^y-^ amjlum [gall. 

amidon). fvi.wi^;^) |>4i.oleum 

endivii. J_4$— o> Ij ♦— »> acacia 

arhor vel succus ejus. 
1^0 1 — L calcator ; oppressor ; 

paropsis, ar. SjUai- . 
|Lojo»-»> expressio succi. 
|j'»a L exsuctio, expressio 

siicci, vinaceum ; nucleus. 
|Lf »_i. , heb. i-i^i-^v , pl. |L>*_i> 

coetus solemnis ad sacrifi- 

cia. 
|Lj ♦*,» , ar. ^a^p et 'ij^ol* , pl. 

^ cii , |L5 »i.i torcular. 

Jua^ , fut. U-^retorsit, su- 

pinavit. 
Ethpe. i-^l/ et Ethpa. LjkvL/ 

pass. 
lla»> inversio, retorsio. 
iai. torques, v. s. ^-^ia .V. , fut. >.aa -^.v) , heb. 

-P" , ar. L.2C , calcem tenuit, 
inde retinuit, proxime exce- 
pit ; secutus est, vestigiis 
institit, profectus est. >■> c\v 
©vi-»^) |Lo>|_l suam natura- 
lem libcrtatem assecutus est. Pa. >t ft V indagavit, inves- 
tigavit, visitavit ; interroga- 
vit, quaesivit, c. ^C vel ^_i ; 
disputavit, disceptavit, c. )«^ 
pers. ; it. ut Pe. calce tenuit. 

Ethpa. caalL/ pass.; k^LLism jj 
^j/ ;.a ^ \o^l Deus investi- 
gationi liominum impervius 
est. 

Aph. ua.Q_i./ investigavit. 

k>" '^ , f; pl. \"-^n\ , it. Ifc^oJl 
pl. |^_Iaai. , heb. --pv , ar. 
w5fr , calx ; vestigium ; pars 
ima rei, radix montis ; t7'op. 
finis, extremitas ; oratio fi- 
nalis in liturgia ; gramm., ter- 
minatio. l^oa^Ll^ |fc>^Q.v ex- 
tremitas baculi. oi^Iajs-xa »1/ 
vestigia ejus apjirehendit : eum 
secutus est, imitatus est. 
oi^ov^ post eum . oi^ ■<nv\ 
|ooi retrogressus est. 

pkoi. subsecutio. successio ; it. 
ut l^&^ . 

^oa...^ investigatio, examen. 

|Ltt^i->cvC supplantatio ; dolus. 

Ij^asJI investigator. 

|Ltt_jN_:iQl inquisitio ; succes- 
sio. 

t)fc.afin-v diligenter investigans. 

ILtt^^attjiv soria investigatio. 

C\I>=ijQlso ct t>L\\-\t^\» curiose. 

>->ov>a , |i^ov<>o , j. |^.i~>ovM , pl. 30 — 466 — >^a V ["i^^osio , f. I^LarxoMo scruta- 

tor, inquisitor. 
|Ions->o inquisitivus. 
ILalkalso qusestio. 
li^nvfcv^ qui investigari potest; 

c. jj , investigabilis. 
fc\I|i->f>vfcvao adverb. ; c. prcec. , 

incomprehensibiliter. 
ILalaaieoo disquisitio, investi- 

gabilitas. 
|;:ix>ai. c, 1?/. liaooi., heb. "i-r" 

mus ; vermis. ^lo^ |; -^oa-^ 

vespertilio. It_^a^j ) " i I 

dentes^muris : furunculi ; it. 

absol. in pl. verrucse. 
|L; ^oa-^ /"., mus, musculus, 

pl. IL^^oi . 
y 
» iTi.V. , heb. ipr , ar. aic 

fvt. jaaij , torsit, contexuit. 

Part. pass. ]'<, .a \ ; ap. Al- 

chim., corj)%is fixum. 
Pau. viai contorsit, revolvit. 
Ethpau. ^a-Lll pass. et refl. ; 

trop. perplexus fuit ; curis, 

morbo exagitatus est. 
lC o-a. , ar. aift , ap. Alchim., 

corpnris liquidi seu volatilis 

stabilitas. 
|J_oa_i. enCa-a-i. plica, flexio, 

implicatio ; spira serpentina. 

l-lxM^ lC—oa.^ tormina, visce- 

rum dolor, colica. "^wO.-V. , inus. ; cfr. heb. bpr , 

ar. 'ji£ crura distorta habuit, 

et '^ implicavit, ligavit. 
Pa. 'W. contorsit, distorsit. 

Part. pass. ^e^ , Uovao , f. 

|^_:^aIso contortus ; innoda- 

tus ; pravus. IfcJ^oLo ItA*.» 

religio perversa. 
Ethpalp. '^^a^oi.L/ ^flss. 
Parel "^'^i implicavit, intor- 

sit, ar. '^'j. id. 
Ethpar. '^iy-si-^ll pass. ; trop. 

confusus fuit sermo. ^a2io;-Ifco 

|_ij^a J—Ila^ superbi fumo 

convolventur. 
iias. viscerum dolor. 
\iaL crus. 
iioa_^ et VaoL liexus, tortuosi- 

tas. 
U f>\r» , heb. "^pbpv , tortuo- 

sus ; fi^op. perversus. 
&.IiJo\Lk tortuose. 
|Lfi\f>\nv incurvatio, contorsio. 
jio^ oesjpum {gall. graisse de 

laine). 
|&>...\o;_I supplantatio ; com- 

plicatio. 
iloja-i tortus ; trop. confusio. 
jj. a.\ic , ar. Jut et ^'* , vincu- 

lum ; pedum pastorale. 
^L^i^A^^biM supplantans. 
^.'^lo;!^» irretitu facilis. 467 ;ax ILal^La^-^NM implicatio, confu- 

sio. 

jQ.i&J^ inm. in Pe. 

Pa. N a.\ torsit, tortuosum 

fecit; trop. pervertit; perver- 

sitate convicit ; cfr. chald. 

Pi. V. Ep" id. Part. pass. 

?o a-xM , \ \no%M , /. |^vif>%ao ; 

adj. obliquus ; trop. perver- ; 

sus. 
Ethpa. ?*LiL/ pass. ; inique se ■ 

gessit ; fraudulenter egit. i 

|L;>^.^ ^liaAltvMj ILoL/ litte- 

rce implicatce in gutture : 

gutturales litterse. 
jaoAa^ complicatio, contorsio ; 

astutia ; perversitas. 
x*^-i , [bLai^ tortus ; perver- ^ 

sus. I 

ILoiLaJ! tortuositas ; astutia, 

calliditas. 
jLa^iviov dolus. 
c^|ittx^s« perverse. 
ILo—boalso distorsio ; perversi- 

tas. 
I— iv\o\-»o distorquens ; perver- 

tens. 
ILai^naCao perversitas ; dolus. 

' ^ i^. V - , Ksit. in part. pass. ; 
cfr. ar. 'jSU implexus fuit 
H '^ii innexuit crines I — ee^A^ tortus, curvatus ; 

cfr. -^pv id. 
Ethpe. v*ftaa.L? punctus est. 
Pa. \tti t\\ inflexum erexit 

ramnm. Part. pass. v^—a^m , 

|wf>Cv> ; perversus. 
Ethpa. «xoaCL/ punctus est. 
J_«>oa__i , pl. |r»aa_i aculeus ; 

stimulus, stimulatio ; angor 

animi, stimulus conscientice ; 

incitamenta. 
\Lsia.L punctio ; trop. injuria. 
pM&o^ clavis. 

jLa^os. curvatio, distorsio. 
tw>.p>v squilla marina. 
tmQcnnv et liS^L^ crispus. 
ILaMfttaoa. crispitudo crinium. 
\kf\\ obliquus, tortus. 

» f1 V , heb. "ip^" , ar. 'J^i. , 
fxit. jaLs!^ eradicavit, exstii'- 
pavit, eruit ; diruit, evertit ; 
intrans. ar. 'Js. , sterilis fac- 
tus est. Part. act. ;ai , j^ ; 
SJiX^ \ ftv fraudator [gall. 
arracheur de dents). Part. 
pass. ;-ioi. , l^b. destructus ; 
dilaceratus. 

Ethpe. 'JL>.ll pass. 

Pa. iki penitus evulsit, fundi- 
tus evertit. 

Ethpa. -JaLll pass. 

Aph. vo-^/ sterilem fecit Deus. — 468 — |;.v lias. eradicatio. 

lI^oA^ eradicatio, eversio. 

lyaa^ exstirpator, eversor. 

;^ , ]iaL , f. emph. |L»^ , pl 
|Li_ai , heb. ^pi" et ar. Jiit- , 
sterilis ; impotens. 

]liax id. 

|Lo;ft s sterilitas. 

\ioAJ. evulsio. 

lia-I philljrea, p)'o \a'^i q. v. 

|;o V exstirpator. 

;ai! , Itai , or. _,2i , ^/, \iLl ra- 
dix, stirps ; planta medicina- 
lis ; pe7' extens. ima pars rei ; 
trop. origo, principium, Ivai. 
k^f /> vel 'y^] Cv^, l^ agri- 
monia plnntn. »)/> j^ radix 
mali granati sylvestris. \isl 
jl»/) orobanche^/fl/?/«. I; ov 
|_';--rv^> androsaces planta. 
^i^oi) l^ radix aurea, set< 
rubia tinctorum. |jall> |^ 
rac?2.r columbarttm : species 
vervense. U-^y I; ov salis 
fodina. le^A^j^ \i-aL ager 
fluvialis. |1jov3 I^ et |;-ov 
l-X.. |_i»o)) pseonia planta 
[gall. pivoine), ^oijai ;oi! vel 
!_-;« ;-oi! pyrethrum. ;_os^ 
J— ioijas chelidonium planta ; 
radix croci. 

P^Aik^M oradicandus, 

M»;.^ , pl ^^"^ , heb. mpi' , ar. yJj^s-, scorpio ; f_3;li 

|>oiJ> testudo. 
^o'^ rana. 
^isL calcitratio. 
llj.>aai calcitrosus, 
^Iav et ILo^v motus libidinis. 

'V.^ et ^t^ ., cfr. ar. \j£ su- 
pervenit, /"w^. |{1a.j comprehen- 
dit, cepit, tenuit ; accepit, 
excepit ; trop. mente perce- 
pit, c. '^ vel "^ — I ; it. intr. 
deliquio correptus est, Part. 
pass. Ipk , \-l'^ , f ^L^U' , 
pl. \1^ ; adj. fiigidus, 

Fthpe. <^t^ll pass. ; it. friguit. 

Pa. <^tl frigidum reddidit, 

Aph. <^t a./ cepit ; prandium 

cepit. 

v-.;i. , jl^ prohensio ; epilepsia, 

|6-Ji. prandium ; if. prehensio ; 
tolerantia, patientia. 

\lil , ;)/. \lll frigus, asperitas 
frigoris ; ar. ^J- ventus fri- 
gidus. 

\^il. et ^J^ frigidus. 

|N*o^ et 1^*0 C^ tremor febri- 
lis, ar. '\yj- . 

|^^o;s. , pl. Ifcvlol^ acus texto- 
ria. 

tl'^ adverb. nude, cfr. ar. 'jj 
et Pi. V. heb. nii' , nudus fuit. 

ILal^ nuditas. m 469 ca;». |^*ja_i denudatio. 
\il , V. s. ;I . 
jH^tvi comprehensibilis. 
I^L— .;_i.L frigus ; if. sarmenta, 
quisquilije. 

O^^ , a)\ Lr^ , fi'f. o; — vj 
infrans. occidit sol,h(na,sfe!la. 
etc; act.ar. l^^^fut. i^oViJ 
spopondit; sponsor fuit inBap- 
tismo ; cfr. heb. ""i" in utro- 
que sensu ; it. cribravit, cfr. 
^^.—si'^ ; it. miscuit. ta^L jj 
y W\ [o^-l^^ ne immerga- ^ — 3o;.i. , it. 

feria sexta in tur anima tua in peccatis. 

Part. prcpt. et pass. ca-t^ , 

|a-^ occiduus sol ; permix- 

tus ; cribratus. 
Ethpe. i-=>iL4.L/ puss. ; commix- 

tus est ; sponsor factus est. 
Pa. t-a^ occidere fecit Dev.s 

solern ; immiscuit. 
Aph. cs;i.;ad occasum perduxit 

solem ; occultavit. 
^aj^ occasus. 
1^0 ;J. sponsor. 

.i. , heb. -~" , ar. ijj^ft vespera sabbati, feria sexta ; 
cfr. neo-heb. xm-i" dies quo 
fit mixtio ad prteparatio- 
nem sabbati. leoot^ ^al , vel 
|b^-3o*^ — i.> ^_M(iI foria sexta. 
M«.> |6oo;-i. f^f |Lo°i..fn» I^LSoV-i. vel \i — ^.t- 

jb^-a^ ICoo 

Parasceve. J—IIjali) Ifc^o*^ 
et |Cu*_^) |fcoo;-a. feria sex- 
ta post dominicam in albis. 
) — 3oi>j |fcoo;-i. feria sexta 
quae sequitur octavam Pen- 
tecostes. 

ILoa^ fidejussio; cribratio. 

)— a^ , ar. JJ. , vas ligneum 
cavatum, mactra. 

IfcoU , pl. \^il. , jfcJ»;;! , heb. 
="1-" , salix arbor\ cicer; re- 
gio oceidentalis, occidens, ar. 
k_/,s- ; asparagus ; rota aqua- 
ria. I^^o to^ rhododendron. 

^=)^ sponsor, inde patrinus in 
Baptismo, ar. ^\y. . 

ILoo^ sponsio, fidejussio ; pi- 
gnus. 

poa^J^ icl.\ cfr. ar. oy.'J • 

|i>>a.i commixtio. 

|_J>ot^ commixta turba ; eol- 
luvies insectorum. 

\k'>^ c. ovis. 

C^-^ ovinus. 

I atoJl , heb. z~" , ar. vi>', 

COrvUS ; pK p3>a_i. rf Lls)»-^ • 

)llaia_i. eorAiuus. 

\-kil , heb. ":-.:• , desertum, 
spec. quod inter mare Mor- 
tuum et sinum ^Elaniticum 
excurrit. — 470 •iU:- ]ls>\l. arabs, arabicus. 

[k ;_i.>9 occidens, occidentalis ; : 

subst., heb. ni^ra , ar. <^Jj> , ! 

occidentalis regio. | 

\ki-\^ , pl. \ ^;\v» , ple?'. in st. j 

cst. t. ^; ^ , occasus solis, 

etc. ; it. regio occidentalis. ; 
^li;_i.>9 occidentalis; f. et subst. 

]LJi-^ya occidentalis ventus. 
[L-^Sm turba promiscua. 
|Ltia;,%ao commixtio ; cribratio. 
\'yk-^ palumba, turtur. 
u:»^ centaurium jj/oyj/a. 

^ A;J! , «?'. j;^^ , cribravit, 

cfr. K^-^ . 
Uk-^ cribrum. 
jls^a-x cribratio. 
X^U , V. s. ^^ . 

5» V nsitat. tant. in formis 
deriv. cfr. ar. Vji corrosit. 

Palel )f^ erosit ossa. 

Ethpal. y^; II/ pass.;it.ut 

Palel. 

\i\tJ^ et iMfo^ crosio ossium. 

|);_i , al. \y<^ , ar. VJ. , tuber 
terrse. 

ItJ — s> , ;j/. I>i^ malus navis ; 
trabs, clavus ligneus, cfr, 
\y[ — :>. ; columna; onager, heb. 
nnt" , ar. ^j. ; it. tormentum 
bellicum, aries, ar. sii^t . ILjU , pl. \lifU^ onager. 
Ethpa. yl II/ V. dcnoni., ut 

onager efFeratus est. 
|Lo)^ effrenatio morum. 
jLoy;— »M et ILoff; — ^ , id. q. 

prcBC. 
^\'^ libidinosus, salax. 

^ftl , V. S. '"^U . 

i^jla. inus. ; ar. \'Jco , crepitum 

ventris emisit. 

^yoJ^ et ii54,ia^ crepitus ven- 

tris. 

TN y 

^^idZ^V. vestibus exuit, nu- 
davit, spoliavit, forma Pa- 
rel rad., "^.^ , ar. Ji»* nudus, 
vacuus fuit. 

Ethpar. '^;_iL/ pass. ; caruit. 

U^»a.l denudatio. 

^^_^;J. nudus, indecl. c. onini 
genere et numero ^;^ «^o» 
i— IaIo ambulavit Isaias nu- 
dus et discalceatus ; adverb. 
nude ; trop. unice, mere. \o^ 
"^^J^f Deus purus. 

^— ^;-^ , I — 'S^-^ , /. emph. 

Ic^-IjiL^;;! nudus ; ti^op. sim- 
plex, merus. ^\ ^ ^.^'<,^ vel 
absol. i^4^ inermis. 

Cvl)l^;_I nude, simpliciter. 

jLal':!^;-! nuditas ; pudenda. — 471 )1^'^ et \^'^ cjclaminis spe- 
cies {gall. oreille de lievre). 

]bll'^ et ItJL^^leontopetalon 
planta. 

yt_j>. , fut. yot— i.1 , ar. iJ>' , 
heb. "j"ii" , subegit farinam, 
depsuit ; fricuit. 

^a{_i. et |L<ix.t^ subactio fari- 
nce ; frictio. 

>^oiLi. , emph. jjja-^ , 2^1- Wjo — ^ 
incircumcisus ; inde gentilis, 
profanus ; cfr. heb. h-\v et ar. 
J> prseputiatus fuit. ^^a^ 
^oov— ^)f aures eorum incir- 
cumcisce sunt : corde obdu- 
rati sunt. 

fl^L^a^ id. 

|La^ja_i , pl. |LQ-SL»a-^ prsepu- 

tium, incircumcisio ; trop. 
gentilismus. 

t0V<J^ , fut. >o'^i coacerva- 
tus est, cfr. or.v.31' eminen- 
tia, culmen. Pn7't. pass. )«^'^ , 
M^C-^ , pl. J»-t^ altus ; it. 
heb. m-ir , expertus, prudens, 
astutus ; m /)/. sapicns, con- 
siliarius. 

Fthpe. ;o^L/ astutus, peritus 
factus est. 

Pa. ^t_i astutum, prudentem effecit; tumescere fecit; t7'op. 

exacerbavit. Pa7't, pass. 

y«iriM , ^«;-i^ ; tumidus. 
Ethpa. >o^L/ coacervatus est, 

intumuit ; trop. in aliquem 

exacerbatus est, c. t» ; it. ut 

Ethpe. 
\m'^ arduus ; subst. locus ela- 

tus, cumulus, collis ; nubes 

densa ; vas olei, torcular. 
|l^_ao;_i. , ^j/. |&.ao^|— i. , ar. X>J,c , 

cumulus tiitici, lapidum ; 

sphsera, fornix. 
|La_»; — I asperitas loci, incle- 

mentia tempestatis. 
^ r^_iLt— i> astute ; pruden- 

ter. 
|La_bLpk astutia, malignitas ; 

prudentia. 
^Iim;— I arduus. 
fcvI^»;__vso maligne. 
|Lft»;_Iao intumescentia ; mali- 

gnitas. 
^;_1^M tumidus. 

um;.! inus. Part. jjass. iJo«;_>4o 
pollutus. 

^j;_I , f l^— )p>. durus ; pervi- 

cax. 
Ethpa. yC^L/ denom. a p}'cec.j 

durus factus est. 
\lr^ , f. |^i);_i ut [t;-i. . 472 — ka;-x ILoj^ durities, asperitas. 
^g--J»A-^ frons ; calvities. 

U»; — i- /"., pL ^"^ , icvc»;^-*. , 
heb. m^iV , ar. yi;,& , lectus, 
lectica, grabatus ; tronus re- 
gius ; feretrum ; quatuor stel- 
larum in constell. Ursse mi- 
noris nomen. 

lectulus. 

<idt.J^ , fut. i3o; Skj id. q. 

usitatius seq. 
Pa. v3^. , ar. SJ^ , commuta- 

vit, spec. pecuniam. 
\i^'^a-L nummus, moneta, spec. 

minuta ; lucrum. 
Parel ^-^;-^ , v. den., nummos 

obtulit. 
|tv_3o;_i. , pro |^_3o;_i. , feria 

sexta. 
I^a^ salix a^^bor ; cfr. |^a;_I 

et ar. ^^ . 
^3;-ij« , ar. ^ycJ- , nummula- 

rius. 
jlis;-!» argentariis proprium. 
^U , jia^ /"., pl. )^lL , cali- 

go, nebula densa ; cfr. heb. 

^£"1" , Parel. v. inusit. bs" , 

et ar. jli, texit, velavit. 

)— aol^^ fj "i; \ \ "Vw densae 

tene])rarum caligines. 
Ethpja. ^Stylli V. denom., ca- ligine, nebula obscuratus est ; 

it. volutavit se Jumentum. 
)l2i3;i. caliginosus, nebulosus. 
iiaja^ volutatio y^iwen^e. 

<V . V. , ar. j^jc-, fut. »;-i.) oc- 
currit, supervenit ; irruit in, 
c. ^l. , heb. y~iV terruit ; con- 
iigii. Part. pass. %il.;emph. 
et subst. \\ifl. hospes occur- 
rens, advena. Part. prcet; 
^t-^ ,1»—.^». contingens . 
urgens, necessarius ; pl. f. 
^i^t^ casus fortuitus. 

|«;-v , e^, o**;-i. 
sitas ; adi). o ILo neces- necessario. -'U' ^ll ,T' _». casu, temere. 
>. id. ; coacte, necessario. 
edulii species, frustum carnis ; cfr. ar. Zi>js. , caro 
recens, et \\i^- 
IL.; i casus improvisus, ac- 

cidens, ar. x^j\s- . 
|Lo*;J^ necessitas ; hospitis ad- 
ventus. 

I ^ 

I jOV-^ , fut. coopk.j , imp. pl. 

oooja-i , fugit, effugit, c. ^ ; 
tS^ c. explet. ov^ u>;.> id. ; pro- 
fugit, confugit, c. "^ ; tremuit, 
abhorruit. Pflr^. ^jr^jps. \otr^ 
fugiens. Part. proet. \—s^y^ 
fugitivus, profugus ; erosus. a>;-x 473 — >«-»■ Ethpe. uj^L/ evitatus est. 

Pa. <s>i — i fugarit ; corrosit, 
ar. jj. . 

Aph. u»^./ ia fugam convertit, 
fugavit, fugere jussit; libera- 
vit ; abegit, abstulit. Part. 
act. u>i— AM ; emph. et subst. 
^o;_^ refugium ; effugium. 
^o;_ii ^-^ locus refugii, asj- 
lum, 

M>o;-^ , c.su/f. '.^..^o'^, Y^o'^, 
^aA^o;_i. , ow>o;.v , luga, cle- 
clinatio ; effugium, subterfu- 
gium. |_loo;-i^ l^/ a:so>I ma- 
num dedernnt fugce : terga 
A^erterunt. 

^oo;_i. fugax ; argentum viTum. 

^oja— i erosio. 

ILaoot-s^ sordes ^en^aa», auri- 
um etc. 

tA*;_I , |a^;_I fugitivus. <ai-\» 
looi LOi^Ji^ fugse se dederat. 

) — oyl , pl. ) — o"^ et emph. 
\Lall. , pl. i^o;;_I , ar. -Sji , 
lorum, vinctura ; fascia : cor- 
rigia calceamenti; ^l-l. ^J^] 
iiabenas tenens ; auctorita- 
tem exercens ; it. frenum ; 
zona ; trop. zona coelestis ; 
it. contignatio domus ; cinein- 
ni, id. q. pi^ , it. philljrea, 
abies, juniperus, al. cedrus. 

Uov^ junipereus, al. cedrinus. )io;-vM fugator. 

)io;_Ifcc« fugiendus ; prcec. jj , 

ineluctabilis. 
fr_l^;J[^M adv. ; frI)io;-IcsM jj 

ineluctabiliter. 
|Laio;_iiio« eifugium. 
)3ao;_i , vox ar. ^y>J- , tendo 

Achillis ; cavum genu. 
^i;_i cide 'Wb> . 

, fut. ja_ij molestatus 

est, tseduit ; it. balatum vel 

mugitum edidit, ar. "j. mu- 

giit. 
Palp. ;-ii;— i , ar. 'jiji , abluit, 

gargarizavit. 
I^ , ar. jVc- , myrica, tamaris ; 

l^al ['yl agnus castus, vitex ; 

Ifo^f IV — ^ indigo ^j/an^a. 
|jo;-i. nubes, caligo, procella. 
I ja_Jlt_i procella ; mamia. 
It-Ija_i lotio dentium, garga- 

risraus. 
1^^ ». signum elatum ; malus 

navis, cfr. \^i-^ . 
\l; i , heb. rr.:^ , ar. s^ , pl. 

\li-l et \iy^ cosponsa ; con- 

cubina. 
\'ylia. , emph. |L',_iAo , st. c. li.^ , 

pl. IpJso caverna, S})ehnica ; 

cfr. ji rima, et jjiii , caver- 

na ; it. per extens. cella ere- 

mitfe, coenobium. — 474 — imis. — Pn. lA^ saginavit. 
Ethpa. uw^L/ j)ass. ; denom. 

a seq., ad instar dentis mo- 

laris durus factus est. 
\1-^ , ar. a-lrp , dens molaris ; 

adj. pinguis. 
|Lft*;J. iiinguedo. 
>. i.v , ^_l*i. cos ; trop. ardor, 

aestus. 

toii..V> , or. ^lS , fut. ^oajkj 

oppressit, vi adegit , do- 

muit. 
Ethpe. ^oLl/ pass. 
Ethpa. >gIIl/ vi adactus est. 
) laoa_*i. oppressio, afflictio, 

coactio. 

^A.V. , fut. ^i invaluit, cre- 

vit, praivaluit contra, scq. ^ 
vel %L ; gravis fuit ; seq. ^_ao 
comjxirativi, gravior fuit ; 
pervicax fuit. 

Ethpe. ^L/ prsevaluit. 

Pa. ^^ roboravit, exaltavit ; 
obduravit cor ; prsevalere 
fecit contra, c. ^_i . Part. 
pass. ^Im , [uLio gravis, for- 
tis. 

Ethpa. ^-ILll pass. et refl. ; 
summis viribus nisus est, fortiter egit, fortem se pr?e- 

stitit ; invasit, prsevaluit c, 

"^ vel ^ . 
Aph. ^\ roboravit, induravit, 

aggravavit, auxit ; refecit 

murum. 
) *«>« V robur, munimentum ; 

magnitudo, copia, abundan- 

tia. ^j^a^y k^ih*» prata luxu- 

riantia. 
^■I , )_LH robustus, fortis, 

gravis ; magnus, copiosus. 

ya-i. ^J^ periniquus. jfc. — lo 

I^lJI ingens clamor. )LII Ua 

elata vox ; f. pl. \L "i.^v , 

gramm., litterce fortes, j^er 

opp. ad |6»l3> molles. 
^r^LLI fortiter, valde. 
|Ln ut.\ , VIS robur ; ILa-i-*:^ 

fortiter, pra^stanter. 
)u«.Cac adjutor, auxiliator. 
ILa-jjAiso roboratio, adjumen- 

tuni ; robur. 
|Lali<Icoo oppressio; robur. 

|4>\ purgatio segetum. 
[LaL ascia, securis. 
fc^)4>sio cum ascia, securis ope; 
clare, lucide. 

>Aa,V , heb. p'jj'J , fut. ^aom^i, 
criminatus est; calumniatus 
est ; pervertit, fefellit, op- IIS^ — 4' ,^^ pressit. Part. pass. | — a-j^ ; 

ovljo)^ \L^ perversus. 
Ethpe. aJli>L/ calumniis iinpe- 

titus est ; torpuit. 
Pa. >a> I valde detraxit, vehe- 

menter crimiiiatus est; su- 

perbivit. 
Ethpa, iaIIl/ oppressus est. 
{looA^ calumnia, incusatio fal- 

sa. 
I of> > % detractor, calumnia- 

tor. 
ILdOttiLi. injuria. 
|Lnn.>>. calumnia. 
^oloi. detractio, calumnia. 
jLoiLIso perversitas ; injuria. 
^ioAiso molestus. 
jLatofa^ao injuria, calumnia. 
)io>vt>^ calumniis impetitus. 

;j^ , id. q. ;«a^ . 

|;*o_i. , heb. "irr , ar. ^l , de- 

cima pars. 
\iH , ar. j\ls. , publicanus. 
ILoU^ officium publicani, deci- 

marum exactio. 

I J(^>J^ inns. ; cfr. \LL , s. tS. , 
et ar. lit insolens fuit. 

Ethpe. ^t^ll fraude usus est. 

Pa. v-e^ criminatus est, c. 
>4-I pers. 

^Lo_i. fraus ; oppressio. ^iS*-^ paratus est, ar.j^l, 
usit. tantum in part. pass, 
adjective usurp. ^t^ , \U^ , 
pl. i^^t^ paratus, promptus ; 
futurus ^t^y \^:^ sseculum 
seu vita futura ; ap. gramm.., 
v^e^f \1=>\ tempus futurum ; 
pl. f. jLCli^i. futura. 9 001 ^t^ 
seq. fut., vel '^ «-c^ seq. infin. 
futurum est ut, oportet ; 
Ltt^j ^Du-i. jamjam ascensu- 

' y' . * * .' * ^ ,' 

rUS. y^M fa^AoJ, |ooi v'^—^, \)a 

oiLLj^ id quod ei facturus 
erat Dominus noster. ^%i>s^ ^ 
d>_jf>vi.N>), oooi cum in eo es- 
sent ut eam {urbem) trade- 
rent. |L)^&X v'^'— ^^ 1^^/ <^ooi 
ipse est Elias qui venturus 
est ; adverb. ^t^tiJ^:^ in futu- 
rum, in posterum, deinceps. 

Pa. ,^— I paravit, constituit ; 
fecit ut, incita^it, ursit ; cfr. 
Pi. V. inus. irr id.; ^j^I», 
i^-iL lil quae tibi paravi. 

Ethpa. ^L-Lli pass. et refl. 

jsll^c^i. prompte, expedite, li- 
benter. 

|Lot»c^ pmeparatio, promptitu- 
do ; res futura ; apnd gramm., 
tempus futurum. 

^Ut^ fnturus. 

,Lo_I , |,L(i_i pra-paratio ; pro- t.oC^ — 476 Lco> positum, consilium ; insidiie ; 
pr^efatio libjn. N-i^a l)La_ia 
liioa_I ya^t eo scilicet con- 
silio ut coenobium sedifica- 
rent. |>La_^ ^^ ^j(_i.aii res 
consulto facta. 

^lljta» prompte. 

ILoftlao prseparatio. 

()f^^M qui prseparat. 

[Laj^jfcoioo promptitudo. 

|)o6>i.L incessus mollis, affecta- 
tus. 

JDiN-^ , heb. pn", ar. jic , fut. 

a>6«i.i senuit, vetus factus est ; 

vetustate consumptus est. 
Aph. u>6i./ ad vetustatem re- 

degit, antiquavit ; it. obsole- 

tus est, vetus factus est. 
^La-v antiquitas, vetustas ; 

senectus, longsevitas. 

/'. |^Ia^L_I vetus, antiquus ; 
senex ; ^».\^ la^^cl antiqmis 
sceculi: seternus. |^a.eo^ Jo^^» 
et abs. \La^t>S. Yetus Testa- 
mentum ; adv. c. la , in an- 
tiquo tempore. 
^I^L-I antiquitus ; more an- 
tiquo. f |Latt..e^ inveteratio, vetustas, 

' senectus. 

■ \atsL fimbria ; it. ut J_o»I , cin- 

I cinni. 

\ 1 J^*».V. , heb. "luji" , dives fuit ; 

crevit, locupletatus est, dita- 

tus est. 
Aph. \b, ^l ditavit , multipli- 

cavit ; seq. o>_I^j se divitem 

simulavit. 
Ijco. abundantia. 
|jLa_^ divitise, opulentia. ;_ i 

|>La_i dives. 
^Ij>La_i ad divitias pertinens. 
t^ts-L , I^Li dives, abundans ; 

eximius, \U^ ♦-»^ liberalis. 
^tj^N^ abundanter. 
|Lot»^-i. copia, abundantia. 
fj^^vM ditans. 

y 
J^«_V, , cfr. \bll. , fut. ^_Lj 

fraude usus est. Part. pass. 

adject. usurp. \LiL^ fraudu- 

lentus. 
Ethpa. iLAll ut Pe. 
|6ck /"., or. c-ifr , fraus, iniquitas, 
)^L.2. fraudulentus. — 477 — ^l^ (^ »S seu ^— 3 littera decima sep- 

tima Alphabeti. i3 scriptio 
abbreviata est vocis : lyn nft 
imperativus. Ejus valor nu- 
meralis est : iS = 80; w9 
= 800; Jsf = octogesimus, 
etc. 

1" Duplicem sonum i^ refert : 
durum imum sicuti (p) lati- 
num, et tunc ei punctum sii- 
perimponitur : taJa' (napeq), 
mollem alterum c. puncto in- 
fra notato, uti (f ) latimnn : 
uaaj (nefaq) ; qui sonns lenis 
nnq. o pronuntiatur apud 
Nestor., v. g. u.L-s]' expli- 
cavit, /it u.Lo/ , imo et sic 
nnq. scribitur, v. g. ilai pro 
U.^ anima. 

2" jEqnivalet «^ heb. s et ar. 
j : '^^s ; hrs , j;j torsit ; it. 
respondet grcec. lit. "j: et (^ : 
\k3 xdcTTTwa? ; (Ul , oiaXY) ; it. 
refert .-j »ers. : (us , j-j , 
^r. j_i , elephas. 

3° Commutatur c. ^ ,i et i_» 
?'. <;?•. i^af e^ l^af pix ; InvaS planities, /<e^. (nr.i-p^ , ar 4° u»3 duplicatam grrec. lit- 
teram <]i reddunt : \^ Nwt*^ , 
t|>3cXi:Y)?, psaltes. 

I ^ 
«aJL-i^ , fut. \\sj [ccetera flec- 

tuntur ut u.ij q. v.), decorus 
fuit ; cfr. heb. n£i et ar. 'j^ 
splenduit. Part. prcet. I^s 
^l^i , f. emph. \ts—^\3i , in st 
c. vel in comp. ^I^s , jil. ^^ 
emph. \ill\k , st. cst. <J1\3 , f. 
^^3, emph. \^\k, st.c. bZl\3 
c. litteris ^ot» : 1^3) , Itio , de 
cens, decorus, pulcher ; decet 
convenit. |6C*|i ii-j« splendi- 
da i. e. elegantia verba 
jLaitJik nI^3 [xsya};07:ps7:'^? 
magnifica ^/or?'a. ;-&>! |ooi |^3j 
I ^v>> ^_io qui sole pulchrior 
erat. o$Jy \^\ y— ./ sicut ei 

convenit. ya ajjo i^v— «l— a 

\o$.l\ \U ^)^ \^<^ per te, 
o Fili Dei, sit et Patri tuo 
digna gloria. 
Pa. \\k ornaA-it; flectifur sicut 
|1^ , q. V. ^\^ — 478 — £thpa. \\ 3L/ pass. Parf. 

Aph. c^^sl nt Pa. 

Ettaph. ^sill etrectius cjiLLf 

pass. 
tl\l\3 et tiJLl\s> pulchre, decen- 

ter. 
\lal\k , st. c. Lol^s , decor, gra- 
tia; i(l auod decet ; adverb. 

sicut Deo convenit. 
1^3 hyfena. 

itti.^al/^3 oaU(7i? , lux. 
Ky^l^U^ lat. fahrica, armorum 

officina. 
«n^fov^^s (paYeSxivoc , cancer. 

,j_i , V. v-3 . 

I^^^i.f©,l3 ITspiTraTSTixot , 

Poripatotici ;)/»7oso;)/m'. 

)__1^^0,)__3 , ^_I^*j»^-9, 2C?- 5'- 

jl^oi^ , TrappTjTb , libertas. 
^JJo^i TTawovia , pseonia plan- 

ta [gall. pivoine). 

\ ^0^3 xs'JXTj , pinus. 

^«4^3 et ^c4,\^ T.'X'ZO^ , sordes 

ex palsestris collecta. 
\^\s> , ar. 'Ja; , anas, anser. 
^dLli^s rsTsivov , volatile. 
^,\k 7:arf,p , pater. 

c*o> .(-tl 3 stirps, <;rcece 

TcaTpia. ^IoiC-^s 7tat,B£ia , eruditio. 
ixiou^a TCaT; , servus. 
KMiJSu\s> TCSTCspi, piper. 
i^oaja xa/o; , densitas. 
^;>::^ii|3 cpaT^aYYs?» phalan- 

ees, ordines. 
|l4iiJ^3 c^ s^^^iJ^^ cpaTvaYY^v , 

phalangium aranea ( (;«//• 

tarentule ). 
vj»_^{j| 3 (pa7».apC?, phalaris 

planta. 
^o\o\ ^\ 9 ^ockioopoi, 

rhamnus paliurus planta. 
^L^a^^^ 7ca>.iYYsv£rria, re- 

generatio. 
PlZl vox lat. pinnse. 

»*»o>i|^|_3 , uftO^ji-S e^ vxftLl_3 

-Kx^oLvAic, , panaces planta. 
Q>\Ii^ xavaxsia , panacea. 

jioa>|3 pUStula. 

u:iKfta|4i^3 xavTOXwXv)? , vendi- 

tor omnimodarum rerum. 
u»»a4^i3 TcavTwc , omnino. 
vx»<ili^^s %'xvai'kf\^oc, , pleni- 

lunium. 

o^^^a xaY/vpaTiov, pancra- 

tium planta. 
;^eo|3 panthera. 
^ii,|3 (pocffaa , palumbus. 
\L^ , V. J^ . 

^o^^is raGiTO? , thalamus. 
n <.1 | ^ (pacni>^o$ , phaseolus 

planta [(jall. haricot). f\^ — 479 — i^ \ilto\s , id. q. ^lmd . 

Jaxo^a 7:oc(7/a , Pascha. 

iatti)i , vox ar. j-^-ii, libidino- sus. ^-t^o^^ xs7:pcop,£vr] , fatum. 
vo)_3 e^ >A-)3 , )o)3 balbutiens, 

blsesus. 
ILaoji balbuties. 
J_o)3 e^ Ltt>a_o)d <pax6c , lens, 

lentis. 
V^^et \S^,v. s. 1^3 . 
k«ft*:tt.)^|j)3 7:apa(3a(7i? , trans- 

gressio. 
i^aa|)|^ Tzccpa^^oXri , parabola. 
J4*^>I>|3 , id. q. \^ol^l^ . 
\^^\\]^ %zi^6;.'Trr\<; , qui trajicit 

flrwium. 
<.c» .w^^ly^a TcapdcTa^t? , acies 

ordinata. 
^ajiiJl^^a Tzccpcckcckoi^j , obtrec- 

tator. 
^£tu.La-^\\\k •KccpaXuiji^ , para- 

Ijsis. 
i*»*i^|j|^ xapaXio; , tithjma- 

lus planta. 
(io^sij^a 7:apa7CT(0[xa , casus, 

delictum. 
^s^iiAlj^a Tzccpcc^Xriyix , hemi- 

plegia, apoplexia. 
^ajaiio;3|))a 7uapa(ppoa6vY) , de- 

liratio. )4^l>)3 TiapaxXrjiro? , conso- 
lator ; Paracletus. 

iQjOij^a (papsTpa, pharetra. 

^j»oif p , V. ^i»oi;A . 

tfloa — itt^C^oijls 7;ap£7:iBY]j;.05 , 
peregrinws. 

i*»o^s^oj|_a T^apuypo? , humi- 
dus. 

i«ft_-^o)| — 3 7:apcoTis , parotis, 
tumor glandularum. 

i^qI^oiIsojIs 7:apo^UTOvo? , ac- 
centus paroxjtonus. 

(_l3a_joj|_3 7:apwvuyia , pl. 
ass|lia)o5)3 paronychia her- 
ha ; abscessus ad unguis ra- 
dicem [gall. panaris). 

(slLjoj^a 7:apcovu[xo5 , derivatus 
a nomine. 

^o^stLAy^ Pharissei. 

|^g,^j(i xsptfjTspa, columba. 

|L(_3 et minus recte j^^ , ex- 
tremitas, anguhis, prcesert. 
facialis, [a rad.\^, cfr.heb. ns 
os, oris) ; per extens. facies, 
gena, frons, mjstax ; pl. [Is/ 
sumltur ab \Sul q. v., et |LL(l9 
pili labii inferioris. 

^A ^L<t>, balsami arbor ; cfr. 

' r r 

(^ et (-^ , hcb. :£ , ar. ^i , 
ficus insipida, immatura ; 
lausonia inermis planta, ar. ts^ — 480 — -<^ J[,oj _ Pa. v-.^ oblectavit, 
aclulatus est. 

^^oiS oblectatio. 

^l^^^^S-^ eTcr/aTTpiov , pars 

ventiis superior. 1 

r I 

^»,^S id. q. iisitat. Pa. i 

p„, , ^ freno instruxit 

equum; per extens. junxit 
currum ; trop. refrenavit, 
cohibuit; gramm. vocali ( ^) 
seu ( .' ) litteram instru- 
xit. 
Fthpa. ,^ll 7WSS. 
|)a_^ , onph. |L)a_s^ , pl. 
*|Ja_43 frenum; ^rojo. claus- 
trum. ILjS^a y-^jL ^ ^ 
portje tuffi pone claustra. 
Ijd^ frenans. 

\l ^d-S frenum; coercitio ; 

gramm. vocalis. ( -- ) apud 
yestorianos ; scil diio puncta 
quorum unum supra, infra 
alterum scribitur-.v. g. ]^ia , 
I ^\^ , ita vocatur utpote 
cohibet ne sonus (a) in (e) de- 
flectat. 
jj;,^ apud gramm., nomen 
puncti ad distinctionem for- 
marwn inservientis ; v. g. 
tiA^o 3'' pers /"., ut distin- guatur a i-.:^ 2« pers. et 
lii^o l^ pers. 
^«,3^.^ 7;aYO'jpo? , pagurus ; 
cancer, signiim Zodiaci. 

WM^^S inus., cfr. <^^ . 
Ethpa. <.^^\A impeditus est. 
>_1^ et l-^a^ impedimen- 

tum. 
|Il^io impediens. 
bvl^il^s» invite. 
^^ et commun. U — ^<i3 , ar. 

jki , raphanus sativus [gall. 

radis). 

to,_^^ usitat. in partic. 

pra>s., ivi>^ decrescens. 
llioa^ decrescentia. 
1»^ fractura ossis. 
|»a^ cdentulus, dentibus pri- 

vatus. 
|io^a4 tumor, ulcus. 
|_I^ et Pl-s^ vox lat., paga- 

nus, rusticus. 
^I^ et ^^ ruta planta. 
^IvX;^ 7cai,YVi5i.a , lusus. vw^ heb. rr^s , ar, ^ij , 
fut. v^->^i , occurrit, evenit 
in, forte incidit, c. cs pers., 
loci vel rei ; evenit ei res, in- 
fortunium, c. ^2, vel '^ pers. ; 
adiit, congressus est, irruit ^ — 481 — Iv3 in, impetiit, contendit, c. ^ 
■pcrs. \^\ "..^ o — is^ inter se concurrerunt 'personce vel 
res. Pai^t. pass. >\*,^ , ^*-.,^ 
cui obriam occurritur ; im- 
pers. ca o>i <^*>^ invenit re?«. 
Aph. Nk_^/ occurrere fecit ; 
injecit. ^j ]oC^ ov» ^»^-^/ 
posuit in eo iniquitatem om- ■ 6s^^iC>^ corporaliter Pa. ^^ V. denom., corpore in- 
duit ; incarnavit. 

Ethpa. '^^11 pass. 

v^ 5 ^^ 5 if- Pi<^ corpo- 
reus, carnalis ; ij;,;,^ JJ incor- 
poreus. |&> .t; ^ \L-1. soror 
germana ; in pl. f. I^Li^ vel 
Ifclj^^ res materiales. nium nostrum. 

''>->^ ' ^-^ ' Pl- ^-^ occur- 
sus, accessus, casus ; aditus, 
aspectus ; conventus, con- 
gressus ; aggressio ; gramm., 
casus ; concursus litterarum. 
^i^) 1)^^ festum occursus : 
festum Purificationis. t.. .1 
J-v^ accessu facilis homo. 
^i^ Lft.l->j comitas. ^,^ U*> 
congressu difficilis. 

^a^ occurrens; casu incidens 
in librum. ILo—jV— ^ incarnatio ; natura 

corporea vel natura carnalis ; 

per extens., natura liumana, 

humanitas Christi, 
Ijft^ , f. ILjo^ durus, aridus, 

mucidus panis ; trop. inhuma- 

nus, corruptus. 
jLoja^ ariditas, siccitas. 
|»K^a3 pudenda, podex. 
\. .L^l^ , pl. \LJ;^ tormen- 

tum, poena, judicium. ♦^s u::oypxo'fl vel 'j~o\'zxor, , descriptio. 
Palp. i3j>^-3 V. den., descrip- 

sit codicem, librnm. 
Ethpalp. ^l^ll pass. V-,^^ , l^ , heb. -IJ5 , cor- 
pus, cadaver ; corpus vivum, 
caro ; per antonom. \i—^ 
absoL, vel \-lL \i^ , corpus 
vwum : sanctissima Eucha- j^ , ut nsitat. j_3 . 
ristia. \ — Ijv» IV->^ corpus j \1'^ et \lal'^ error. 
Domini: id. Iflj^ |(^ corpus \lollSy» et IL^Caao error. 
mysticum : id. \i—.iS '^^^ U^iaS sindon, sudarium. 
corpore indutus : inearnatus ; | 
adve7'bial. ;^a corporaliter. I i_^<v4l^ . |_4^a_^^ 

31 et M 482 — L^ gister puerorum. 
J^L.4k<v4^|J!3 ars psedagogica. 
|La,^^j3 institutio puerorum. 
^,^^fa3 educatio, disciplina. 

TToBaypa , podagra moi^bus. 
^i^<M podagra laborans. 

♦.— S , fut. j-ij' , inf. ♦_ai , 
erravit, peccavit ; deflexit, a 
scopo aberravit, absol. vel seq. 
\L^ ^ ; fugit, c. ^ ; defecit, 
irrita fuit res ; supersedit 
0, perdidit rem, c. ^ . Part. 
prces. act. )I_4 , \\\k et \'S . 
Part. prceter. \U^ errabun- 
dus, cfr. iki et formam <^ , 
S. ^aS . 

Palp. v3v3 errare fecit. 
Ethpalp. v3«3Lf deflexus est, 

aversus est. 
Aph. ^l in errorem induxit, 

avertit, c. ^_so ; it. aberra- 

vit. 
ILo^Cs error, aberratio ; defec- 

tio virium. 
I)bv3 errans, devius. 
|Lo)o^ error. 
|Loj-3 aberratio a recto. 
|Lv — s , id. q. Ijol/ , heb. ii£X , 

cphod, superhumerale, tuni- ca ; «V., ut jLCvS , frustum pa- 
nis, ar. tS» . 
I^ — .C-a, pl. \i^^et ItCIjJ 
manica, brachiale ; amictus. 

yj3 , ft(t. yo^ fidit, scidit. 
p'C3 /"., heb. ',-12, flr. ol^ , juge- 
rum; jugum boum; aratrum. 

>ac^ii.d , chald. i"is , ar. ^o* , 
fut. >x^ tutudit, vulneravit. 

[l^ , it. \-Ll^ et |La_L^ con- 
tusio. 

l—^o^d fustis, clava ; malleus ; 
bipennis ; lapicidina, latomise. 

\jiS et \o'^ constrictio, stran- 

gulatio. 
^o>a3 , ar. Jjkis , taberna ; cfr. 

\a\.a2> et ^o^ov^ . 

^yaB cauponarius. 

\\'^ , id. q. \y<^ dispersio ; cfr. 

ar. 'Sm dispersit. 
1)3 panis, placenta ; panis. 
IjvS vox italica, pater. 
1)0 v-9 , it. |Lfo3 , J)l 1^-^)0 3 

tjmpanum. 
|))a I lacerta ; it. al. Ij)*— ^ 

vultur. 
IJIjo^, lt_-j<»i, l)j*i et \U*^ 

TroBVjpYi? , vestis talaris ad 

usum sacerdotum. 
IL^ , V. s. v3 . ^o%a — 483 — loS ;Of-S , fut. |oi aj vagus 

fiiit, vagatus est, circumya- 
gatus est, erravit ; per ex- 
tens., permeavit ; t)'op. fluc- 
tuata est mens ; seductus est. 
Pa7't. prces. \o\ — 4 , ^o^ ; f. 
emph. |L_*^ . Part. pjrcet. 

I<h3, ^^ov3 . 

Aph. ^v^l vagari coegit ; in 

errorem induxit, seduxit. 
|oov3 , (— Iov3 et |_Jov3 vagatio, 

circumvagatio ; trop. evaga- 

tio mentis, distractio ; er- 

ror. 
) — Iov3 vagus, errans ; suhst. 

|6^w_3 stellse errantes, pla- 

netee, meteora. 
ILalovS error. 
|)ov3 T.yxc , raTBoc , puer. 
|>ov3 , ar. j^ , panthera. 
^4*4?°^ , td. q. ^4*41^ , V. 

s. I^. 
^a_I)o%_3 's^iov , campus ; it. 

epilepsia. 
U^fova mollities, lascivia. 
|^,ov3 -sTpa , saxum. 
^o_L:i.o>4o;^ov3 zs-rpoToXivov , 

petroselinum, apium graveo- 

lens. 
uwos^ijovS rrsXayoc , mare. 
^looC^LovS -zXzv.ot.^ , pelicanus. 
^a_2Lov3 oeX^vTjC , psenula. ^ — ►jo^ov— 9 t,z}m^i% , magm 

piscis species, ostrea. 
^|oov3 zsvTi , quinque. 
^ nS^ . ^ |_^^^ 7:sv-:a,3ip}.ov , 

quinque libri, Pentateuchus. 

^a :^a_9|^Ov3 ZSVTaOOy.XoV , 

pentaphyllon planta. 

^aSovS ~i~o)v , melo. 

;>- 
90V-^ ^^ comnni.n. Pa. jov— s ; oscitavit : cfr. ;_i3 . 

Ethpa. jovBlf iV/. 
: lyoiaa oscitatio. 

vasljovi r.izy.c , extremitas. 
: ^alA-jjovi -spB'//.'.ov , parieta- 
I ria jjlanfa. 
^o|ovja4-)ov3 ::s:iTovoc'-ov , peri- 

tonfeum. 
^o>al*jov3 -eci/tocov , regio 

adjacens. 
|>ov4>«^f ov9 "spio-Tsca , colum- 

ba. 
a_3 abbrev. vocis Jaia3 , expli- 
catio. 

3 'pou , valeriana planta. 

a»-^|a3 -o'-6Tr,c, qualitas. 

^4.|a3 , ^,|a3 ^\^o\k , it . \^l3, 

et v«4-*^ ' f' 1^1*-^ ' P^' 
?n. )_;iS-3 , a4-S3 , -oit.tV;; , 
poeta. 
^*)^|a3 poetice. 
I |La4-l*3 poesis. i aa — 484 kwAd ixia<ia-^o)3 poeticus; poeta. 

i-X..-|^/a3 et |Latt*4-«^ poesis. 

|Io.|>^/a3 et \L^e^ poeticus. 

ijisaAaS ^6[3o^ , timor. 

ixaoi^aS cpOjSspo; , timendus. 


v^^S , heb. J1S , ar. '^iS , 

fut. i<j^a_aj refriguit dies ; 

exstinctus est e^nzs ; se 

evaporavit odor : sedata est 

sitis ; ^ro/). remissus factus 

est, languit ; defecit. 
Ethpe. v^ — ^LL/ sedata est 

sitis. 
Pa, t.^ refrigeravit, restinxit 

sitiin\ trop. lenivit, tempera- 

vit. 
Ethpa. Kf^Ll pass. et refl. 
Aph. t>^-3/ iit Pa. ; cessare 

fecit. y(_ial «s^/ tuam cra- 

pulam edormi. 
^^ls refrigeratio. 
i>^a9 , \ — ^oS refrigeratio, 

refrigerium ; allevatio, con- 

solatio ; in pl. l—^oZs aurse 

lenes. 
^K^SS , ar. ^y , collectio. 
I — I^a» refrigerans, tempe- 

rans ; refrigeratorius. 
)LeLi^«>iio refrigeratio. 
^a^^as -(oYojv , barba. 
W^ — «^*-^ 9'JYsOXov , inflam- 

matio glandularum ; pustula. ^^J^ , fut. ^a — aj , erravit, 
deflexit ; declinavit, aufugit ; 
cfr. v-i et \'^ . 

Aph. «.—»3/ distraxit, amovit, 
liberavit. 

lCIs error ; fuga. 

I)a3 error, falsitas. 

|»_.p errans. 

IjLs id. 

|>a3 ■Kou^ , xoBa , pes. 

ILyai id. 

^IjoS et ^o^ya-l xoBiov , pes 
77iensura. 

\L^faS , pl. ^foS , |^!ll>a3 TCOG? , 

pes, membnmi et mensura ; 

duo momenta temporis. 
^4ja3 V. s. .^v3 . 
I^l^as , etc. V. s. 9^ . 
loiai et |o)a3 pustula ; cfr. ^laS . 
JjoiaS pustulis affectus. 

w3 , M^ nsitatius >_3 . 
IV^joS capsula lignea. 

v^-S» , Ae5. ms , or. i^is e^ ^i» , 
flavit ; efflavit odor, se exha- 
lavit ; flatu abrepta est res ; 
trop. advolavit, properavit. 
Pa7't. prces. tJi-k , \L^ spi- 
rans. 

Pa. >.«. , I^ exhalare fecit odo' 
7'em. 

Ethpa. ^akll exhalatus est. ^c^ — 485 — "^ad Aph. >.■ . ^l spirare fecit ; 

flatu abripuit, attraxit ; t7'op. 

ovl^ >.. .°>ia se inflans. 
\La3 afflatus, aura. 
I Ln °> refrigeratio ; it. pustu- 

Ise. 
]'■ '«^ et ^loftS exhalatio. 
u^^a e/' >.. . t°> fragrans. 
|fc>_-.a3 e^ l^^oi pullus dor- 

cadis, nomen desumptum a 

musco quod exhalat. 
\Llk inhians ; ti^op. cupidus. 
\La-lk refrigerans ; spatiosus 

locus. 
|6ull_^ flabellum, follis. 

|fiu.a^ et ^.a^ , V. S. cm^ . 

^—^ , fut, y^eA» sprevit, vix 

in usu. 
Pa. i.gl3 sprevit, contempsit. 
Aph. i^s-3/ contemptus signum 

dedit, contempsit, c. "^^ pers. ; 

dedignatus est, abhorruit, c. 

^ m; cfr. »-.a3. ILSa^ij» >"6^( 

subsannavit. 
^4^ vilitas. 
^ok vilis. 
^4^ obolus. 
|La4*^^^ ILal^^Asocontemptio. 

^4*3 C^ ^,a3 90J- , (pCOTO; , lu- 

men ; trop. festum Epipha- 
nise ; baptismus. 
|1^&3 Tj-jTia , coagulum. >' ■* * { intw . ^ aa (pojTicjj.cc , illuminatio; 
^rojj. baptismus. 

\k4,<^ , i'. s. {4-M • 

^o|;-^(i9 zo'rr,pio'^ , astragalus, 

poterion planfa. 
i-.a_3 vah ! apage ! interjectio 

contemptus, seq. ^ pers. 
[m3al3 -eyy.ai, pmus ; cfr. i-Laa3 . 
lC*^a3 "oli? , pvxis,capsa. 
^oLj iiomaaa xy^axavOa , pjxa- 

canthus, seu buxus spinosa, 

Ijcium arbor. 

P 
^^— S , fut. "^(Ai conspersit ; 

inquinavit ; miscuit, depsuit ; 

cfr. "^ ; it. ar. j* , pediculis 

purgavit caput. Part. pass. 

"^A , jj_3 ; commixtus ; per- 

fusus. tM>vi^ ^^> {jfl^^L panis 

oleo subactus ; it. al. sensu, v. 

s. "^ . 
Ethpe. "^Alll pass. ; it. torta 

est auris. 
113 tinea, teredo. 
iC^ res conspersa. 
^alio^UaS ::oX£[j.aJv'.ov , polemo- 

nia planta {gall. valeriane). 
^al^^M (^'jlocy^ipiov , phj- 

lactorium, amuletum. 
c^jja3 o-j7.xy:f^ , custodia. 
ixaoiov^oi -oXsjxo? , pugna. 
^0:^1^0:^03 -o^.-jyaXov , polj- 

gahun planta. ^OftS — 486 — Ijgonaton herba. 
^di^ 42^.(13 ::oX'JYOvov , polygo- 
num planta. 

/., r^ol.ixtiT. , impei'iuiu, res- 
publica, provincia, civitas ; 
^14ila_3 » .*"!•> concives ; ii, 
administratio status, politia. 
trop. ratio agendi, mores. 

a i»I^l^w:ii.ftl ;:0AlT£'j6[J.£V0l , 

magistratus. 

^^aJ^LoS e^ ^..La-^J^aS politi- 

cus ; administrator. 
^Aa^^Js.ak Politicorum liber a 

Platone editus. 
jla-.^a3 -o\vzvA.6q, , politicus, 

civilis. 
ifift^a^ai T.ri)>rzoi , puls. 
^aJ^LoS 'y^lJSj-i , laurus. 
«»<i.'ia.4 , pL CLSLok T.QSj^ , po- 

lus. 

i^a_3aAa3 , it. i^oya SaAad 

et La<>|)a-3n\rt q -OA'J7:0'J5 , 

7:oX'j~oBo? , polypus zoophy- 
ton ; polji)US morbus nasi. 

^o^aS -oXiov , teucrion, polium 
Aeria (^ra/Z. germandree). 

^4>^a3 index, catalogus. 

;oa_3 , ^»a3 , ;:</. J_iJl3 , abst. 
\ ' '* > f > ° > , ar. 'Ji [et c. pron. 
suff. J , iS , j> , cfr. heb. ns , et infra LaS ; it. supra ILJs) 
os, oris, proboscis ; per ex- 
tens., orificium, superficies; 
buccea ; trop. locutio ; inter- 
l^res. \SuLf ^iaS acies gladii. 
\1'^ ^iaS os faetens : calum- 
nia. NaS ^ ex ore ; trop. se- 
cundum, juxta. ovMai ^_i ex 
verbis ejus ; memoiiter. "^ 
^a_i ex ore ; in superficie, 
super ; juxta. )^\4 Na3 "^^i^ 
ex ore regis : ex parte ejus. 
^a_3 » .'i^ uno ore, unanimi 
consensu. 

Lo 3 , ar. i^ , forma inus. 

vocis ;oa3 , murpat. tantum 
more jwceposit. c. pi^oep. %. : 
Ln "^^ juxta os ; inde secun- 
dum, juxta, pro ratione. 
9 Laa^ propterea quod, scili- 
cet quod. tn^ojwa^ LaSL^ o^.^^ 
robur ejus pro ratione cor- 
poris ejus est. 

Pa. ^5a3 V. denom., pronun 
tiavit. 

Ethpa. yo^akll enuntiatus es' 

Palp. >a»a3 enuntiavit 

bJtjiial ore tenus, verbatim. 

^^^Iia3 cp'jixaTa, tumores. 

ix»aSa2S.aaaoa3 %0^'-^okSc, , pom- 

pholjx, scoria. 

)«dja3 , V. S. ixai3 . 

cc»a)a3 "ovo? , labor. .un- 

4 «xa3 487 j»3 »<iljft3 oi^io^ , cruentatus. 
-ja3 ooivi^ , phoenix palma ; 

phoeuicea plonta ; avis fabu- 

losa. 
iitt-jaS et SikioB vox lot., funi- 

culus. 
Iftwi^i&a et lcaojala v£xvic;/.a'- , 

puellae, c/r. ^fio-j|ovJ . 
|_»a3 oii(ja , ar. .vii, crepitus 

ventris {gall. vesse). 
^a_4|ioa_3 vox lat., fossatum, 

casTra fossis circumdata. 
t>osa ^a_3 r,iijVi , pisum ; it. \ 

r.inrjc, , quantus. 

^—K^oS , pei^s. CfC--^ , vestis 

peliicea ; cfr. neo-ar. 6ik_j . 
,' * ' * ' ' * * * ' I 

physiognomicus. 
Ma^f>'^n.ty.tt3,yjt'. scientisena- 
turales. j 

|.A.s^n^n.fr.£3 phjsiologici. i 

\-^a X.woa e^ |_;i.^aA|*«a-.3 ; 

phv.«:iologia. ; 

v*a.^a3 f., 'yjGi^ , uatura. j 

tia a a. ra aa OlCTt/.O? , pllJsicUS, [ 

in scientiis versatus. , 

|l^^a.a 01 Odtixoi , Phjsici, 
secta philosophica. 

^^wS inus. — Pa. >al3 macera- 

vit, cfr. Nxi . 
I " *3t maceratio ; cfr. s>k ; it. 

balatus, cfr. |-\a . ^ilaS perfricatio. 

|_ia3 hjdropicus. |-iai ^ vas. 

(xa3 bubo avis ; ?V. imper. v. 

!> 
US ^ , /"?//. uja_aj ut usit. seq. 

Ethpa. laoiLf oscitavit pandi- 

culatus est ; it. singultivit. 

I^oaa et |^_oa3 singultus, ar. 

J133 [gall. hoquet). 
.*#^ fi f ^ , p t A 

|_Ooa3 et |_o<a_3 it. |N_Ooa 3 

oscitatio ; it. smgultus. 
^ooS ooV/.r, , phoca. 
|_oa_3 narium cartilago inter- 

media. 
ixeooal oaxoc , lens, lentis ; it. 

'yjv.rjC , fucus marinus, alga ; 

it. piims, r.vjy.f^ . 
ll^oaS TT-JxTa'- , pugiles. 
oals^as z'j/.T'//.oi , cupsores. 
».p>.^a3 -j/.Ti/.r, , ars pugi- 

lum. 

I. oa3 Ct |_oo|3 , pjl. vB»a_oa3 

7:s'jy.r, , pinus. 

^aioaoaioaS r.J-rrjV.O^OV , pjC- 

nocomon herba [gall. sca- 
bieuse). 
Aoa3 o'J/.C'>7'-$ , tinctura. V-d inu5.; c/"/'. 0?-. jJ £estua- 

vit, bulli^-it. 
£'///;;<?. ; — Ml\ , v^L/ , nnq. 

i^k^ll succensuit, u-atus est. >aSJ 488 — Lad l^ excandescentia. 
ILjoS et \io\ak id.. 
I^sjos sestuatio, ira. 
ItlaS excandescentia, furor. 
|j(^LCoo ira succensus. 
|L<xj^Lfco« furor.. 

|_4k»a3 , et SCepiuS cooa^joS , 

. p /. p /. p / 

pBA^foB , (xmAf dd , JAio^aB Ct 
t wiotaa , pl. (—«aSja^ , CtC^ 

vjp^^oc, turris, arx; rfr. (>^»aa. 
po)»<i3 et rectiiis ]la)ja£ xopsia , 

iter. 
^o)Loi»a3 Tu-jpsOpov , pyrethrum 

herba. 
lAko^od f., Tz^jpoq , triticum; it. 

•Kopo^ , ^/. o|a_3 pori, corpo- 

ris meatus. 
(^)a3 et \lo\3 vox lat., porta. 
^al^ioS 'jop-io"^ , onus. 
lljas , heb. ="1^12 , sors; festum 

Purim. 
^a^jaS ^popsTov , lectica. 
ix«>|».^ja3 pjramides. 

pja3 cY uaoaJJaS , V. S. ^!,^ . 

P»a3 TTopvY] , moretrix. 

(axazujaS TTOpvoljOT/.O? , leno. 

"»0 — clja_3 iz-jpaoq , signum 
igneum, tempore belli datum. 

(ioajaa stacte, c/V". (iLijaa/ . 

Ijosiaa ::op'5'jpa, purpura. 

^oja_aia_3 zopo'jpiov , murex, 
purpura. 

It3»a3, V. .^\ ;3 . (kLfoa V. s. Mi.L;3 

wA-d , fut. tAa. ^ imper ij.a3 , z'/?/". iaAm , inpoesi u.aao , 
quievit, mansit, commoratus 
est, perstitit ; remansit, su- 
perfuit ; procul stetit ; cessa- 
vit, supersedit, destitit, absti- 

nuit, c. ^ M ; discessit ; 

o>i lAaij quieseat ; desistat a 
re. (1^0 Ja 1*3 angustias to- 

leravit. "^i^l »^ 1*3 vel ^_so 

^i^|»2i. supersedit ab eundo. 
|bQ-S,i..^ i*a3 maneas in pacs : 
valeas. (i^oa» o>Iio XfL i*a3L jj 
non desistas ab opere. i*_3 jj 
J jj/ ) 1 £t uj/ nullus sui)er- 
stes remansit nisi... \if u._3 
)_lo;a laai ab excusatione 
defecit. Part. prces. >aJ_3 , 
nnq. i*I)3 , |j-1 . Part. prce- 
ter. i*_»3 , inus., pro quo usi- 
tat. uu-ls q. V. 

Aph. v**3/ retrocessit, defecit; 
supersedit a, excidit a spe^ 
frustratus est, aberravit a 
scopo, c. ^ rei. 

i**a3 et deriv., y. 5. i*3 . 

(*a3 quies, mansio ; mora, ces- 
satio ; reliquum vitae. 

(Il3 id. 

L*^_!3 , {L.t^ manens, residuus. 

La3 , |La3 , ln^\ , V. S. .»03 . J^ — 489 yo^ ILoi , or. 3^ , rubia tinctorum 

herba {gall. garance). 
^Lai , I — jLai x6Gwv , hariolus, 

yates. 

^^ , 2^1. C.\^ , f. |ft-^3 gulo- 

sus. 
\lal^ voracitas, ingluvies. 
I ^^3 , numerus impar ; cfr. 

JLS , heb. TTS, ar. j> , fut. joAj* 
saltavit ; ti^op. abhorruit, vi- 
tavit, c. ^_M . Part. prces. 

(1-3 , lJ-3 . 

Ethpe. \\^ll id. ; properavit. 
Aph. ^l saltare fecit. 
|Ut_3 saltator ; agilis. 
\loU*\-^ saltus ; celeritas, pree- 

cipitatio ; levitas in agendo. 
I^dl et l^oi , pl. lCl.a3 heb. 

nna , femur, ar. ak» ; per 

extens., nervns lumborum ; 

it. vonse cervicis. 

A—MkS , inus. cfr. heb. the 
lascivus fuit, et ar. j0 in- 
temperans fuit. 

Pa. \Lk lascive egit. 

Ethpa. \Lkll id. 

Aph. \-^l ad lasciviam indu- 
xit. Part. |Uax> , f. IL^lai ; |>**3 lascivia, impudicitia. 
u^, \u^ , f. |Lu*3, impudi- 

cus, libidinosus. 
6«lt-^ impudice. 
|Lo»*b3 , pl. ILoC-3 libido, las- 

civia, impudicitia, 
y 
wy> .!?> , fut. '.^ki , mollis, debi- 

lis fuit ; cfr. ar. '■^i id. 
Ethpa. i.»_l3Lf debilitatus est, 

extenuatus est. 
^.a^ et ^I.n»°> moUis. 
1» . »°> mollis, debilis mente ; 

trop. vana res ; in pl. \L^j:^ 

infima plebs. 
|La».. r.°i mollities, dissolutio ; 

debilitas, languor, 
l-li , heb. n2 , ar. %% , laqueus, 
Pa. ».. r.°> e^ ^. 1°> t'. denom., 

laqueo captavit, 
Ethpa. u_l3L/ ;jass. libidinosus. I , ar. jki admissarius 

((/«//. etalon). 
|6y\.'.°> , ;j/. |^1:L.3 , //. iftAJ^ , 

p/. \L ^. .^<^ testiculus, 
ILq.^S.."* , ar. i5^i-.i , sexus virilis, 

te,- o»^ , /?/^, ;oa_.laj ^/««jVfl'/. 
m jJrtr^ 7?m\s. adfequatus 
fuit, par, similis fuit. Part. 
prces. yiLk , |v>..°i par, ad?e- 
quatus : coiigruus. |io*.3f »-.o» 
quod £equum est, quod ilooot. ^oa^ — 490 c^ Pa. y^Lk adcequavit, assimila- 

• vit, comparavit ; aptavit, 
perpendit, comparatione as- 
secutus est, cfr. m\ j^ in- 
tellexit ; c. y^ vel "^^&Jis. 
contulit librum c. alio ; ap. 
gramm., punctis instruxit. 

Ethj)n. ;^r.°iL/ pass. 

)iL^3 , pl. f>nM,a comparatio, 
sequalitas ; similitudo, res- 
pectus ; id quod simile est, 
quod respondet prototypo, 
exemplar ; rescriptum, res- 
ponsio, narratio ; adj. sequa- 

lis. Jba»»3 ;a , p)l. )y>.>3 i^lia 
co8equalis;coffivus. \-^jJ>i jjjin- 
comparabilis. y )v\..^a relate 
ad, ad instar, prse. 9 )4**ft\ 
per comparationem ad. 

>4-<i3 , ^ittlaS , pl. jlilai com- 

paratio, similitudo ; relatio, 
proportio ; collatio lihri. jj) 
>a-a3 incomparabiliter. ^ m 

^bL.a^9 ^y|»_.\i>=>S, ov-^ ^ ./ 

^_\ «-.©lo^A quid armorum 
habet inimicus noster quibus 
arma nostra opponere non 
liceat ? ap. fjrannn., in pl. 
interpunctio, puncta diacri- 
tica ; |Lo;*^I ^aa compara- 
tio superioritatis. 
^^^aa ap. (jramm., ad inter- 
punctionem pertinens. c^)ba*L3 comparative. 
jliL.^ ct )liiL*a comparativus. 
;ala , )_:iL.i , p)l- pa**a , heb. 
nns, ar. ■^^ , carbo. 

|La:ia.>ftao collatio. 

I — ibo-i-Laio , /'. |^_.taa^ai6 confe- 

rens, comparans ; analogi- 

cus. 
^ibL*a6>i comparabilis ; compa- 

rativa particula. 
bl)^4ijJkt>M comparabiliter. 

^^ , V. S. CM^ . 

U-aa convivium, compotatio, 

symbolse {yall. pique-nique). 

I^al fiu^ et I;— ..oa ^^ id.; 

cfr. assyr. puhru, et ar. J^ 

festum in quo Judsei convivia 

instituunt. 
)ljV..aa ad conA'ivia pertinens. 
\\Lk, ar. jiij, figulus. SiLk^ ^\^ 

vas fictile ; absol. sinc \'>\*o id. 
Pa. '^Lk V. denom., figulus fuit ; 

per extens., contrivit. 
Ethpa. ; laL/ contritus est ; 

flctus est. 
it-i et \loiLk ars figuli. 
\lLaS> comminutio. 
I '»iLk figulus ; it. figulinus, 

ar. ^j^uJ . 
^aL^ pulverulentus ; friabilis. J^»-M.d , ar. cJ^ , fut. bS^ . i ^ 491 — y^ eiFodit, perforavit, foveam fe- 

cit. 
Pa. ^^ perfodit, discidit. 
Ethpa. bS^ll pass. 
|ev-i ?»., pl. 1^1*3 , heb. nns , 

fovea, vorago, abjssus. 
po^-*3 dimin., parva fovea. 
|Lo .Is , scindens, perforans ; 

scissor , pl. \1&-Hk . 
ILew.3 , pl. IL^lwkS meteorum 

igneum. 
|jL^6si effossus, perforatus. 
ILai^iL^i^x perforatio, scissio. 

chald. 5rn">£ , vox pers., cibus 

delicatus. 
^^^ coquus. 
^i->^6^ , al. lUs^^ podagra 

morfjus ; cfr. 1^3 . 
|ov-\o>4s ZTtXix , ormus ar- 

hor. 
^o 114^0 ^ovg^ T^Tsp-jywv , ptery- 

gium /^ e. pellicula in oculo. 
|Lo5o>43 et \lo\<y^^ -"OCOTO? , 

alatus. 
Pjov^ -Tspva , calx. 
i^a— joi— 43 ~T£pi? , filix mas 

planta. 

(jraiiim., casualis. 
I- 1 .^0^ grai7im., ad casus 

pertinens. 
I^^a^ z-dy^xxTX , cadavera. ,a»Q^ -OTajxos , fiuvius. 

i^s ~~w(7t,; , gramm., ca- 
sus ; Cf^j. j5oe^, versus clau- 
sula ;ap. log., prsedicamenta. 
[^^^ , pl. \L^ , ar. ^y^j , 
heb. cin::::^ pepo frnctus. 
, (Ik^^ e^ |> ^ ^ ° i t'OJ? pers., prse- 
fectus, satrapa. 
|LftlLg3 prsefectura. 
I ^4*^ marcidus, putridus. 

^ft .•^0>a -Toy/zXy^ , liospitium 
pauperum. 
i ""^.^^ rubus. 
{is^s ef lia_4i edulia ; sagina- 
tiones. 
I jL|3 -ETaXov , folium; lamina; 
eV. TTTs^^^a , ulmus. 

euL^ t^-Omiji^ , ciliorum casus. 

ij4<i3 pix. x^ iiwsit. — Pa. yo^ sagina- 
A-it. 
j Ethpa. .>4_^L/ pass., pinguis 
factus est ; trop. se oblectavit, 
j c. vel s. \1a> . 
[m^ saginatio. 

Jift^ saginatio ; adj. c. pr(cf. % , 
pinguis ; it. absnl. animal sagi- 
I natum. 
^sa^*^ saginatio ; trop. divitiae, 
opulentia. ;^ 492 — t^ ILa—so^» et ILoisagAso sagiua- 

tio. 
^iiLg.i^» qui sag-inari potest. 
ILalia^fcoio saginatio, pinguedo. 

^^ , ar. >i, fut. ^a_4a; 

sensit, intellexit ; prudens 

fuit. 
^1^3 intelligentia, sagacitas. 
pflLgvi sapiens, sagax ; astutus. 
ILato^ sagacitas, sapientia. 
^L^ sapiens. 
^.^4^ et vfn.»4^ , folium, scrip- 

tio ; it. TTTcoTi^ , casus, ap. 

grammat. ; cfr. ua^a^s . i-i^ stultus, ineptus ; per- 

versus. 
Ethpa. ^»^-^11 V. den.^ stultus 

factus est. 
fc^U^ stulte. 
|La_i^ stultitia, ineptia ; va- 

niloquium. 
|_IaZ43 edulia ; cfr. C^^^ • 
\-L^ , pl. xj^a^ pers., HjiJ, , 

ar. j.!h , discus, patella. ; ta- 

lentum auri vel argenti. 

iL^ riTTcicyaov , ar. 51%, tabel- 

la, cMrographum ; cfr. ]obS . 
y 

V— '^'^ , fnt. ;4^ discessit,c/r. 

heh. ^-zt. id., et ar. 'J^ disru- 

pit ; it. finem habuit m,cessa- vit, defecit, excidit ; it. infer- 
mentatus fuit panis, ar. j^ . 
)»^ ^ '^ vel C-^ y^ '<r^ 
et absol. \ — g^s defunctus est, 
obiit. y^ .r>\ ;^ al>i in do- 
mum tuam. 

Ethpa. \ — g^L/ dilapsus est, 
evanuit. 

Aph. \^\ discedere fecit, di- 
misit, prsetermisit ; cessare, 
desinere fecit, ad finem per- 
duxit, absolvit ; abolevit rem, 
expulit. ©)La — suL ; — ^\ vel 
oiLa_aaLS , nnq. ahsol. y—^\ 
explosit lahia sna : irrisit. 

]l^ discessus. 

]i^ fatuus. 

|)a|3 discedens, moriens, 

^^a4^ transiens, caducus. 

JLo>a_43 discessus, transitus, 
obitus ; cessatio. 

|Lot4^ id. 

|U4^ , /)/. I^^54^ ' ^' IL»4^ , 
j)!. ]tslfi^\ ar. "jas, , fungus 
[gall. champignon). 

; 4^ , 1^4^ crudus, recfSis ; 

infermentatus, azjmus ; m 
pl. |;4^ festum Azjmorum, 
Pascha ; trop., cruditas, novi- 
tas ; puritas. ]\ — 4^> 1)^— >■ 
Pascha ; it. Feria quinta Heb- 
domadse Sanctse. j — a*3 ♦— 
li4^> dies dominica Passionis. ;^ — 493 ^ l^ fasci» crurales ; lora. ; tropolita creatus est ; cfr. 
^o^i , \>oi^ et ^o!>oi^ , pl I ^so^/ et 1^:^030^ . 

^o^ , neolog. gr., -icTpwv , { 

a voc lat., patronus, media- ^^ , U^ ; it. ]L^ et \L!^ , 

^tor, adrocatus. j ar. ^paii, simus, silo [gall. 

ILajoC^ patronatus, patroci- | camus) ; \U-^ .>.^ a> id 

^ium. i iLoI^ simi conditio. 

jUo^ patronatus; fautores. ! j — 1^ tunica persica, tiara ; 
ua-;^ r.x-^i;, , patria. i ocrese genus. 

^t-^J , \-Ltl]k , ^-1.^ e^ I 1^0 — ii septum (^a//. balu- 

u»<i_la^;_^ , /•. |X.C6^ , jo/. j strade). 

^%k vox lat., patricius; | (U^ vox lat., fibula. 

titulm dignitatis apud grce- v^, |^,;jm\ c^, or. ^ , 

cos ; c/"/-. «r. jj^ij ; it. prae- 1 cursor, satelles, spec. e pediti- 

fectus. I bus. 

pl. a — i;lt-^ , ^-J;:!^ et ^ \^[~^ vox lat., paganus, ple- 
^5^^ ;:aTpiap;(Y]; , patri- ; beius ; trop. fatuus. 

|L43;I^2jatriarchatus;forma j Trr^yavov , ruta agrestis. 

fl^irey. ;^ . j .^^^ ^;^^. , fons. 

y;— 6^ V. denom., patriarcham i u^ id. ; it. T.ocYi^ , laqueus. 

elegit, constituit. i ^i^ massa ; cfr. (p-jpaaa . 

Ethpal. ift^Ll pass. | ^o^I^^ 7:'jp£Tov , pars templi 

^.a;^ , ar. '^jki , patriarcha- ' ubi victimce cremabantur. 

^^^- ; \\a^ Ir.ioopo^, cuneus ligneus, 

^a;*;^ ad patriarcham perti- i palus. 

nens, patriarchalis. ; \'^IJ>, pers. jJi.» , mercator cir- •* r#. ^ao;*;^ patriarchieus. cumforaneus. 

a»;^^ ~^ap[a.05, sternutatio. u»o|i^ T.iz-j^ , pinus arbor. \ea V^s ~Tap[xtXY) , ptarmica |;4*3 , ar. jiL:; , gr. b-taTpo^, 
"■^i'ba. veterinarius. 

Ethpal. ^^_^L/ V. den., me- ^ij|Li/rt^., vicarius, delegatus. "^ — 494 elephas, pl. ^AA , fj "A , f. 
jLa , emph. |6^J , pl. ^jZJi , 
I^.S".'» , elephas. ilS^ ]-j1 
dens elephantis, et (j .^io^^ 
05 elephantis : ebur ; it. al. 
sensu part. pass. v. "^ . 

fjL.3 elephantinus. 

Uls V. s. "^^ . 

(Lll , (ila e^ ^jls , pl. ^Slz , 

/"., (ptaXY) , phiala ; discus, pa- 

tena eucharistica. 
\IL^ , V. s. i^ . 
^clciL^ m., dim., phiala, patera. 
|^ni^.°i ima pars calicis. 
\L:Lk /"., phiala. 
jI;;4*>^L3 (puXax^r^pla , phylac- 

teria. 
I^ft 'vn "^J^ (fiKoXoyo^ , philO' 

logus. 

Ij&jLI , ?'. Jjal^ Ct ^a^io^ . 
I 9ajottOL.\-5 , I Sfi iwN.°> et 

^3ncn^\.>a '^1X6(7090? , philo- 

sophus, sapientise studiosus, 

/. |&v9nfino\.°>, ^)/. )o>«~.S..'^ 

ILcLSnmfi ^.a philosophia ; per 
extens., sapientia, virtus, vita 
ascetica. 

I — •.aa—eaalS,.^ et ». "^n tna^L^ 

«piXoTO^ia , philosophia. 
(laaMo^La philosophicus. ) u^a-A>&2L3 ^tX6(jO(pYlG"l$ , 

ratiocinatio. ttw.^^otwfK."! «:as. 

tractavit philosophice ; asce- 

ticam vitam egit. 
Palp. lA»:^ V. den,, philoso- 

phice vixit. 
Ethpalp. La ^ftlikSL? philo- 

sophus, sapiens factus est; it. 

philosophum se esse professus 

est. 
ji^^iwVSNaa philosophiam profi- 

tens, philosophiam prseten- 

dens. 

u«>(iJa4a_ii..^ CpiAoTCOVO; , labo- 

ris studiosus. 
Ija^Ls (piXupa , philjra, tilia 

arbor. 
u»a)^gAwJ platanus. 
|lw>?>S,.«s IziXr^^^ir/i , epilepsia. 
\k\J^ orbiculus fusi, ar. *kS . 
|^;_i.3 xsXapyo? , ciconia. 
|La_^;2La oiTvSpyta , pietas 

filialis. 
|la;:L.a (pi>»apyCa , amor do- 

minationis. 
iLa (paiv6X'/]$ , (p£>.6vtov , iifenu- 

la, vestis talaris sacerdotum, 

casulae vel dalmaticse species. 
aLl7:Cvo5, tinctus metallorim. 
'■ * -^ ip-^vY] , ossifraga avis 

[gall. orfraie). ( 

\^kiA et \kik xtva? , scutella, j 

patena eucharistica ; tabula. ■ ««.^ 495 LM^ yls i.'. denom., depinxit. 
jIai3 scutellarum confector. 
»iaa|_L3 ::tva; , tabula, catalo- 

gus. 
) •^*^^ et [ItSL prototjpus, 

exemplar ; effigies, idea ; 

gramm. paradigma, forma 

primitiva. 
) lLa3L et \ — lliSL idealis ; 

gramm. primitivus, radica- 

lis, tjpicus. I^— li3L \i — :ik» 

verbum paradigmaticum. 
|La_aji3L realitas ; |La_Ai3L_3 

reapse. 

>fy>,oS> , I LA et communius 
laals , I w>I°> r.v.Gic, , persua- 
sio, certa fides, fiducia; id 
quod facit fidem, credibilitas, 
argumentum, probatio, expli- 
catio ; it. deprecatio, interces- 
sio. \ca^ v^ persuasit. uao/ 
)^l3 id. \^alz iJHa eamdem 
fidem habentes, fideles. |L;^f 
t wil°)» litterae testimoniales 
qua fides testi/icabafur. 

Aph. '~« -°'/ , fiit. u».Aj , inf. 
Q w<^» , denom a prcec, per- 
suasit ; rogavit, supplicavit; 
petiit, interrogavit ; persua- 
sum fecit, erudi\it, demons- 
j travit, c. acc. pers. et '^ — ^ 
rei ; intrans. persuasum ha- buit, sibi compertum fuit. 
fiu-io©i y^ cn.'^l jam tibi de- 
monstravi. 6v^ >-.o, "* »'y 
ut ipsa sibi persuadeat. Pa)'t. 
act. >fn.°>x> , lcw.o^v) persua- 
dens, etc ; persuasum habens. 
Part. pass. >tw4y> , [^jhm , pl. 
y«i4-)o , f. ^et\^^ , persua- 
sus, edoctus ; sciens, doctus. 
^A us^ r.w^v> in omnibus 
peritissimi. ^LAaaojJ (hI*.^^ 
nescimus quid ei acciderit. 

Et/ipe. ijtiALll , v^.Jl/ et com- 
mun. \xtuS^ll [rnutato L in i^ 
propter emphaticam seq.],Q,di 
persuasionem perductus est, 
se persuaderi sivit, consensit, 
obedivit. 

Ettaph. >(w .ftf,LL/ exorabilem 
se prsebuit, 

)lnld persuasorius. 

\LeaLB , pl. ifilAls supplicatio, 
intercessio ; invitatorium Of- 
ficii. 

)_iA^lao persuasor, intercessor; 
suasorius ; nomen accentus 
interpunctionis. 

Nt |'^.asv^ supplicanter ; suaso- 
rie. 

|Lat^.°>v> persuasio, invitatio ; 
supplicatio, intercessio. 

|L(k14m scientia, experientia ; 
c. 0, ignorantia. ;-3 — 496 \^ \lA^k^t<>i vel ^iai^Lfc»» persua- 
sus ; obedieus, docilis ; c. jJ , 
pervicax, inexorabilis. 

ILaittk^^ev» obedientia ; prcec. 
jj , iiiobedientia. 

|L(iiau.lL&M id. 

^a^L^-»^ 7:t'jO-sXai,ov , oleum 

picenum. 
^tnLA T^inoc, , pisum. 
I^am^ ventriculus avium. 

.f^.^~..°> izii^^ic, , fldes. 

«jii»aa^Mi-.3 7:!,a'Ti,x6$ , uauta. 

^*3 falsus («(/. ^. ^r. (|;£L»By]?) ; 

I °>a^nft>°>/ ywi.°> pseudo sez< 

falsus episcopus, jo/. ^»^*3 

^9aa«tt*3/ pseudoepiscopi. 
* * ■ 1 * i. 

I la-.ofi«3 cpuffixo; , scientise 

naturali studens, phjsicus. 

•>""-°' , j.^ca^q , jjers. ^ji , 
varius, versicolor, leprosus. 

(caca..^ ef tw>.°> pix. 

^ l-^aiJ) T.irjxpioy , pisum par- 

vum. 
>^L.LnX.9>^ (3t|3>.ioG"/i/.Y] , biblio- 

theca. 
^ft!\a&A3 vox lat., peculium. 
|IC«^ ::!.xpta , amaritudo ; as- 

tutia, dolus. 
i^^ x'jp , ignis ; it., jicrs, j\.) , 

r 

senex. 
^ — ..s^Mo^a et ^ — ..s) — Moyaa 

7r'jpip,a)^o; , igni resistens. ^*^iaoo»-3 7cupo[j.ocvT££a , pjro- 

mantia, seu divinatio ex igne. 
^4v*3 Tvsipairai , piratse, prse- 

dones. 
^a_4L.t^ xspt7caTo; , platea, 

ambulacrum. 
^ot*^;*.3 7cspt(7Tsp£a)V , verbe- 

na 'planta. 
S—^y^ acerra, thuribulum ; in- 

censum, pl. ^-^"^ , ^-xj^S ; 

cfr. 7C'Jpto|j.a et ^uupsTov . 
\\ Ja — ^; 3 neolog. gr,, 

xapa[;,ovapi,o$ , sedituus. 
(^a«a*-^ , voxpers., satellites. 

O^^^ , fut. oi aA) insipidus 

fuit vel factus est fructus', 
elanguit. o{^ oC^ contabuit ; 
it. emarcuit flos, imminu- 1 
tus ost color, mitigatus est 
ignis ; trop. remissus, flac- 
cidus fuit ; exsolevit, defecit. 
Part. o>43 , |oa3 . 

Pa, o>_a3 insipidum reddidit; 
remisit vim suam, mitigavit ; 
irritam reddidit ?'<???z ; pro 
vano habuit aliquid. 

Ethpa. o>^L/ remissus factus 
est ; defecit. 

Aph. o>^/ mitigavit. 

ov*^ , |ov— ^ insipidus, inep- 
tus, vanus ; languidus. 

fc^|o>*A3 insipienter. v^ — 497 — U3 |Lo<>>— Is insipiditas, fatuitas ; 
relaxatio, mitigatio. 

M.-d , ar. bS , fut. yo-al , 

dissolvit ; contudit, contrivit. 
Ethjje. i^ll pass. 
Pa. yis difFregit, comminuit. 
Ethpa. y^L/ pass. 
^lls et |LqL.ii<^ contusio. 
^LIa confractus, contusus. 
^_*Laa_9 comminutio, confrac- 

tio. 
y_3 , l—is , ;j/. J—ali ictus ma- 

nuum, colaphus, cfr. ar. ZiS'', 

|Z^ lAAj complosio manuum ; 
' it. ar. hi , maxilla, mandi- 

bulum, gena ; ap7n dentes ; 

trop. latus rez, maris, alta- 

ris, etc. 
|6a3 contusio. 
l^iS , pl. j^Ils fructus sine pu- 

tamine, ar. «ifi» . 

^— ^d , imis.; cfr. or. 'Js^ 

perstitit in mendacio. 
Pa. ^_ai garrulus fuit ; au- 

dax, impudens fuit. Part. 

U&^ . 
Ethpa. ^l\ icl. 
^ila , f. \LJ^^ garrulus, con- 

tentiosus, impudcns. 
|La— ia3 lof[uacitas, contentio ; 

impudentia, petulantia. V i.i. ^^g» , fnt. ta_la> ligavit, 
constrinxit. ^vl "^ |11J^| ;l3 
vel |*v- ^ ;l3 juuxitmanus 
deprecando. jJ);_£i» oi^-a^ in 
ferro ligavit : in vincula con- 
jecit. Part. pass. ;.•)"> , jt^a ; 
trop. obligatus. 

Ethpe. '^^BLl pass. 

Pa. ;_ li colligavit, fortiter 
constrinxit ; trop. implicuit, 
irretivit curis. 

Ethpa. y^ll pass. 

j^aS implicatio. 

;a3 , \ik^ , pl. |?a3 constrictio, 
implicatio ; occlusio januce ; 
■vinculum, impedimentum ; 
trop. qusestio implicata, so- 
phisma. 

jjaAS ligator. 

\l^ , it. slkk et \'^ repagulum 
januse. 

liVaoS foculus. 


U-S , ar. Ji , fut. M — ai dis- 

quisivit, exquisivit, spec. pe- 

diculos, purgavit caput ; trop. 

contudit. 
Ethpe. xSsiCl pass. 
Pa. y.^ (liligenter perscruta- 

tus est, penitus scrutatus est. 
Aph. ^] ut Pa. 
(^^'^ perscrutatio, perquisitio. 32 i:^ — 498 — ^ \1^ perscrutator. 

ILJJ 9 , st. c. LU— 3 , pl. \l\Ci 

quaestio abstrusa ; senigma, 

allegoria, parabola ; tjpus, 

symbolum ; cf?-. heb. xb5 usi- 

tat. in Nip/i. xbsD abstrusus, 

arduus fuit. 
Pa. L\is> vel t^:^ v. denom., al- 

legoriam proposuit, parabo- 

lice expressit. 
Ethpa. LJisL/ ]-)ass. 
ft^^jLui et ^—l^jtjis allegorice, 

parabolice, mystice ; senig- 

matice. 
(IjLlb allegoricus, parabolicus. 
ILoIjLuI allegoria, symbolum. 
iia , emph. I^J^ , it. ji4 (pt«}vY], 

phiala ; cfr. jila ; it. \d seq. 
\\k et \B laurus ; cfr. ^«i-ls . 
lii et IftJi.s tinea, teredo. 
ix»a^^ii_3 xAayo? , mare, al- 

tum mare. 

^iXsTaCpiov , philetseria plan- 

ta, ocymum {gall. basilic). 
uttai^lb rcXafavoj , platanus. 
oiLt^Ua T^yXcn.iGxgiY.oi , pales- 

trae ludo dediti. 
^lcusixJI^ neolog. gr., (pMfj/aov , 

ampulla. 
uaa^oojia lat., placenta. 

^^ft^lb V. s. ax^ . 

s^i^ , pers. «ii> , gossypium. vena, arterise. 
r 

\^^^& , heh, aba , ar. 7?Xi , 
fut. i^a ^°i) fidit, diffidit, di- 
midiavit, divisit in plures 
partes ; distribuit ; assigna- 
vit, decrevit alicui honorem^ 
pcenam, c. "^ pers. ; it. in- 
trans. et speciat. v^^, fut. 
k^A» ad medium venit dies ; in 
medio fuit ; divisus cst. Part. 
pass. i^ — ^ , (->^^ ; trop. 
dubius, hsesitans, c. vel s. 
I -^N , (la^ etc. ; dissentiens, 
schismaticus ; it. ad medium 
pcrveniens dies ; )IIaj. ».-Is^^ 
mediam setatem assequen- 
tes. 1)^ '^ ^.Jl^j^ de verita- 
te divisi: hseretici. 

Ethpe. s^^Vlpass. et refl.\seq. 
^ discidium fecit ; dubita- 
vit, quo in sensu usitatior est 
forma Ethpa. 

Pa. y^^ divisit, spec. in plu- 
res partes ; distribuit, tri- 
buit, accepit ex parte rem ; 
particeps fuit oneris, c. y^S. . 
Pnrt. pass. k^^>^ 5 IL S "tm 
ifc>-I^°i->o labia divisa h. e. 
mendacia. \-^} v ^S ^ °>i o du- 
bius; dissentiens. (I^aao (II. 
vita curis distenta. M 1 •^ 499 — ^ Ethpa. K^Jisll pass. et refl. ; 
trop. dubitavit, scandalizatus 
est ; schisma fecit, c. '^^-I . 

de ipshis Dei existentia dubii 
hserent. 

[^'li^ divisio ; dubium. 

1,^3 m., pl. C^^ semitjmpa- 
num {ar. Iji , gall. tambour 
de basque) ; it. odcXayl c. , 
phalanx, turma, exercitus. 

]L^tiS) miles ; tympani pulsator. 

v^iLs , |>4^9 pars, spec. dimi- 
dia ; |— xxilj «w^>3 meridies ; 
|X\) OK^s media nox ; id. 

• vel c. ua , odverb. media nocte. 
I . I». «<^ mediam seu per. 
fectam setatem assecutus ; 
it. sectio ; latus hominis ; he- 
miplegia, paralysis morbns^ 
ar. TiH» . 

*4;^9 ' j^a^ ,pl. ^ — ^ , 
ILa,;^ vt Iv^^ ; in compjosit. 
sonat uti lat. semi et gr. ■^^i : 

l— iJij/ La .^^ semiariani. 

^ir.^i-^ La^a homuncio, pu- 
milus. jJiL. La^°i (^bvo?), 
mulus. jial La^^ meridies. 
[»A* La_,^^ dimidia fetas. 
\L^ |La_,^ et tJa o..^ 
semimortuus. ^llvilao La.^^^ 
semidiaconvs : sulxliaconus ; 
\^ — 4A La.^ ^ semihora. ]L,f Ln ^«^ hemicrania ; it. 

sectio, capitulum libti, to- 

mus. ILa^i.3 ; — 3 particeps, 

cohaeres. 
a__^ , ILa^^s , pl. ^k^ , 

|La_^3 et \ln ".^gN^* divisio ; 

pars distributa, ordinata, in- 

de ordo, turma, classis, fac- 

tio ; duplicitas, ambiguitas ; 

dissensio; schisma. a_,^>9JJ) 

indivisibilis. 
fcsll^^^ divisim ; dubitanter ; 

c. jj , certo. 
g ^'s.a , |La__^^ divisio, 

pars, spec. media ; dissidium, 

schisma ; dubitatio ; duplici- 

tas. 
|N_^^3 dimidium ; it. 'paXayl , 

phalanx, exercitus. 
v^<^ , U$*3 , pl. ^^<^ 

et ^_^a3 divisio, partitio ; 

distinctio, sectio, factio, par- 

tes ; dubitatio, ambiguitas ; it. 

cellulse apum ; adv. Ui^<^ Wj 

sine dubio, profecto. 
|.^2la divisus ; discors. 
Cv^^^Aao divisim ; passim. 
ILo ^ax) duplicitas, c. seq. 

ILi&^ . 
j. X^Kvs dividens, distributor ; 

scindens ; arbiter. 
^lXa^i divisibilis. 
CvI^i^Xscyio di\isibiliter. o^ 500 — u^d |Lai>^9Cvi dubitatio ; divisibili- 

tas. 
^bo,^ '^X£Y[J.a, phlegma, pitui- 

ta, pl. P^^ , it. \^^^ et 

^l^^^^ phlogmaticus. 
^114,,^^^ id. 

I^ , l^ et l^o-l , pers. 

iV^i' , ar. iVy , chaljbs, fer- 

i'um durissimum. 
J_l<n-^ '^Xi'^ , ^Xspa , vena ; 

cfr. ca>ttri.\3 . 

phlebotomus, scalpellum. 
iJaitt^<n:i3 (pXsy^aov/] , tumor, 

inflammatio. 
'^ ;►' 
9of--^^, fi(t. )»vJ^aj disper- 

sit ; dissipavit, disjecit ; di- 
straxit, cfr. ar. jj^ , discidit. 

Ethpalp. )ovA3Lf pass. ; trop. 
perturbatus cst ; vagatus est. 

I^oj^od dispersio ; confusio. 

ILojtn^aso et |Laj)o>s.aio id. 

|.jjcn\3^ow dispersus. 

|Laj><»\3Co« dissipatio. 

r* p ^ > r r /. 

ov— Jtt^ooc»-^ et 0>— JO>— .^c^ 

oA'j/.Taiva , pustula. 
wa^jotyviLa TCkvjf.-ziz, , plcuri- 

tis. 
ya.fcoov5>3 T^i-^^wi , forma ad 

latercs conficiendos. u«»o|a2^ et u»oii_3 9X016; , li- 
ber, cortex. 

\ 1*-^ ^^ ^i»-^ 7ClXo)T-6? , 

vestis e pilo ; it. tegumentum, 

cingulum. 
^a^ /., palatium, jj/. ILS^^iii ; 

V. ^-ik . 
tfioa|,a:^ 7:XouTO? , divitise. 
L«iStt_iL3 ''pA6^ , llamma. 
|__1^3tt_^ (pXoYtcTixo; , flam- 

meus. 
^l^aJiA lat.., plumbatse scu- 

ticae. 
i4oa*>a_i^ cpX6[j.o; , verbascum 

planta. 
^laott \°i lat.., opus plumarium. 
>,.t^ft ^O) , "isnsbs , certus, qui- 

dam ; cfr. ^3 . 
^tt-jis <p!j};Xov , laurus iiidica 

{gall. betel) ; cfr. ^a.ia3 et SA. 
ua*^aJ;i3 cpAovTTi; , buglossa 

planta. 
LAstt-IiLd 7:y]A6; , lutum. J 

m «*,2^d , /ji^ i«aJ^i e^ ran 
i..'s£sl /<ei. nlss , ar. ^nis , fidit, 
aravit terram, c. acc. vel o , 
nnq. absol. aravit ; inde absol. 
vel seq. ILo». -^v serviit, mi- 
nistravit ; coluit Deum ; t-^ 
yola sacrificavit ; J*)ao "^ 
vel \\l\ sacra mysteria pere- 
git, celebravit ; laboravit,, 


..Xct — 501 «fi^s exercuit artem, negotiatus 
est ; egit, operatus est ; pro- 
fuit m, or. Wii^; ^i^AoS i-JiLa 
ministerium exercuit. v.. ^"i 
l—^S^ cogitationes in mente 
revolvit. Part. act. >.. 'v"» , 

I lik3 , pl. ^ . r.N"! , st. c. 

■ ■ •"-\°' ; ILo u*o/ >^£.\°> vel 

\\S^\^ Alchimistfe. <. .".\°i 
t. .I^Cfe^/ militares homines. 
pala >. .".\°> m mari operan- 
tes : piscatores ; svbst., pl. 
I £\°> servus, minister, of- 
ficialis, miles ; operarius, rus- 
ticus. Part. pass. ».. .'^°> , 
\L^S^ ; adject. laboriosus ; 
gramm. usitatum verbum. 

Ethpe. >..'s,^Lf pass. 

Pa. ^.s^ subegit massam fifju- 
lus. 

Ethpa. i*:^Lf pass., ut Ethpe. ; 
it. mile-^ factus est. 

Aph. 1*2^3/ arare fecit, fructi- 

ficavit ; servire fecit, servitio 

|i militari adscripsit ; militavit. 

^. ..\a3 , I i.l^aa , pl. |r£\a3 

aratio ; cultura, cultus ; mi- 
nistratio, ministerium, servi- 
tium ; operatio, confectio ; 
opus, actum ; praxis, usus. 
l— Ifai» I i.'.\<i3 sacrificatio. 
i— ii?» tiJVaa sacra liturgia. 
iJ—sNS^ t i.Vsaa iflololatria. ICooa^ ^M_^a3 vices dierum in 
ministerio sacro. ti.'.\<i3 ;3 so- 
cius operis. yi.'\«^^ jtvliLal 
agri a te exculti. 

|La„.l\3 , pl. \lk — jLa cultura, 
agricultura ; servitus, mmius, 
ministerium, cultus ; militia, 

exercitus. |La l2iAf |i^ail 

prsefectura militaris, sei( mu- 
nus praefecti militum. joo» 
t_Z^^_3f |L(i^1\^.a addictus 
erat servitio Francorum. 

\l.n 's"» cultor, operator ; ma- 
nualis labor. 

|Hs,°i militaris, servilis. 

1^1. '.\°> militaris ; it. operarius, 
agricola. 

jLa.l .'^°> operatio, confectio, 

tlia , ar. ^y:» , agricola, vini- 
tor ; cultor. 

jLa^^^la agricultura. 

ti.'.\°i^ae colendus. 

^^^^ , heh. Syz. , ar. cOj, 
fut. ^^'s.ai , eff^ugit ; se eri- 
puit, elapsiis est, c. ^ ; fii- 
git, pr?eteriit eum res, vita- 
vit eum, c. acc. rei vel pers. ; 
ejecit, excussit, exs[)uit, cfr. 
ar. Jai) ; it. peperit mulier. 
Part. pass. \ ^:\^ , v. infra 

Ethpe. <^l\ emigit. .^ — 502 — "^ Pa. >^Sk ovadere feeit, li- 

beravit, eripuit ; eiabi fecit, 

rejecit, excussit. 
Ethpa. <^^l\ pass.; se libera- 

vit, aufugit. 
Aph. 1^9/ liberavit. 
\—^i^ evasio, fuga ; dissolutio 

memWornm. 
L^&l , (_^ai evasio, libera- 

tio ; solutio in vaporem ; disso- 

lutio membrorum. \^aS ^*^ 

refugium. 
^^a_!ii aufugiens. 
(j.^A3 aberratio. 
t-g..:^ , (_^^ fugitivus ; liber 

a, expers, c. ^ m ; subst. in 

2)1., V. infra. 
^i<i_:^ , V. s. i^Si . 
(i^aao liberator. 
I — jLg»\36^ quod evitari po- 

test. 
|Lai4^^ evasio. 
u»& — '^S^ -~K%-oc, , latitudo ; 

ubertas. 
^S^ /"., pl. \lk^ -XaTsTa , 

platea. 

^4^ ,\*4ii^ , it- v4«^*^ ctc. 
la(., palatium, cfr. ^—^olls ; 
^<i2i.<i3 iJlla aulici. 

I — 14^^ P^- » — '^^^4^, if- 
]l^a.jL&k lat., palatiuus. 

i o . ^ ^ -oXiTtxo; , politicus, 
publicus ; gradilis panis. ft tvi^>2s^ etc. TroXiTsuoixsvo; , 

magistratus. 
lafto—^^^ T^Xscyio; , obliquus ; 

nomen toni aj). Grcecos. 

^(>v^ id. q. yO>^a3 . 
(^.""s"» et \—^l^S^ planetas. 

\ )al\a et (-la-jLs cpsXoviov , 

paenula, vestis sacerdotalis. 

(_<yado;Ad , pl. u»(_<ya3oV^ 

7:Ar^po'^opix , persuasio, apo- 
logia ; nota, argumentum. 
(iL.>ii3o^2^ 7wXYjpocp6p7]<7i,? , ar- 
gumentatio ; c. „^^ , compro- 
bavit, certum fecit. 

i_l.L^a_3o^ils TcXlQpO^YjTGsi? , 

jiersuasus. 

LOL^t^ rrXYJpY)? , plenus. 

I^aw^^v"» dentes habens i)ro- 
minentes et exsertos ; c/>'., 
(iftj^aiLa et ar. ^CA id. 

'"^S , fut. ^<j 4j consper- 

sit. 
Palp. ^°>.\°> conspersit ; trop. 

foedavit, polluit. Part. pjass. 

'^°>\°>^o , )J°>\^io , f. emph. 

\L \°>\p»o ; c. >4_i , peccans, 

fornicans. 
Ethpalp. '^°>\°iL/ pass. et refl. 
Sik^nS) pollutio ; immunditia; 

trop. ij°>\al) (Ilx» impurum 

coenum hcereticorum. 
^ radix nymphaeae. .sa\ai — 503 — LO^ \L N.^S^ trigonella planta, foe- 
num graecum ; it. cims. 

>^a:^ , ii °)\a /"., ar. jiii , ^r. 
7:£7:£pi , piper. 

y« — ikS , usit. in part. pass. 

^viX^ distortus. 
Ethpe. y^lt distortus, curva- ' 

Tus fuit. 1 

(Labl^ distortio, euryitas. | 
>wi ^ft ^o^s"! lat., tiammulum, 

vexillum. j 

^ail\3 lat., pulmo ; cfr. ^osoaiS . j 
|;jaia.ii.3 , id. q. I^a»;-^ . I 

^_l3 , f. ^-JLls , \LJ<^ , et I 

^li^La , hetj. •^y^z , ar. o>U , j 

quidam, queedam. ^ l1\ ^i' ] 

ad talem adiit. ^—iOL^k'^ V^ 

talis res. ^Jva jjt._3 in certo 

colle. 
>«i^°i , ^_a»a_:^ , et commun. 

\si^aS) ooAAic , ar. l^ , obo- 

lus ; pl. ]Z^a£ . 
pftjaM^ai dim., obolus parvus. 
^ao^d lat., falsum, adulteriiia 

epifitola. 
^ja-^oLsi TjXadTO? , fictus, com- 

mentitius. 
^.m^s"! -AJCTi? , fictio ; plasma. 
I>a w>^a pressorium, prelum 

fullonum. 
\'*t^ vox lat., falsarius. 
|Lo'^«^ falsitas. |;tin\^io falsus, corruptus. 

^i^^ , ar. ^i , fxd. " <»■ 
disrupit, excussit JKyinn ; 
avertit a via. ^3£>i M^La excus- 
sit humerum : obedientiam 
violavit. 

Ethpe. 'SLzil p>ass. 

Pa. vjLa excussit. 

Ethpa. K^ll ptass. 

Aph. ■«^/ a jufjo liberavit. 

^xJ:^ , |»A3 opportunitas. o<»I 
|. v\°> ansam dedit ; apud Al- 
chim., stannum ; it. ut seq. 

I nS,"» excussio jugi et frc^ni. 

ILn v^^-O Ut I s^°> . 

Ijo*-^ prelum, pressorium ; 

cfr. Ijam^La . 
I *sSk -'x/J.^xi , T.x/j.%y:r^ , 

pallaca, concubina. 
\k^ , chald. "pp?"'^ , T.ihzy^jc, , 

securis ; ascia ; it. heb. -bs , 

ar. xS3 , orbiculus fusi. 
I -^\°i et y .p>\°i neolog. gr., 

T/.xy.zXoy , pavimentum. 
}i.n\^ T.zXiy.w , securis. 
.ty>t><.A et ixsaAAa , pl. vao-aUb , 

v^Cok^ , i^sC^Ja etc, -Adc; , 

Tlf.x/.z:, tal)ula\ 
^_Lcs ^'rr,.n\°i -Aa/.s; AlOlVX'-, 

tabulse lapidese. 
I ' ^\°i ropagulum januae. 1 ^ — 504 — Ua ciconia, cfr. \^'^:L^ . 
)Ija^;_2iI.3 oiXapyjpCa , amor 
pecunise, avaritia. 

«A— ^d , fut. u.o.'^ perrupit ; 

spec. perfodit inurum fur ; 

per extens., exquisivit, the- 

saurinn efTossum sibi arri- 

puit, cuniculos effodit ; trop. 

prospexit, serutatus est. 

Part. act. ^^ , )^k , f. |^A3 ; 

in fem. stibst. partitio. ^_is.3 

|6^<|o/ bivium. 
Ethpe. iA3L/ pass. ; vi aper- 

tus est ; spoliatus est. 
Pa. u\3 porrupit ; carne de- 

spoliavit tortor. 
)*L^ porrui)tio, violatio ; ll-^^a 

^j^oo)') adulterium, 

|L_j\a3 , pl. ^ "jS.eA , |6s_i\S3 

perfossio mvri, apertura, cu- 

niculus ; spoliatio. 
\*S.<i^ perfossio, diruptio, exca- 

vatio ; fovea. 
\»Sk offossor. 
|eA3 cM^ika, V. s. )J3. 
^o)^:i3 et Vfi-^, pL IJ^As 
jf&^ -/iOpov , juger ; et xr'» vicus. 
)4^aa ztij.Tzxri , quinta indictio. 
k-^ ^^ ^a lat., famulus. 

«-.La—iittS et La_iaoo,|__3 monsis aegjptiacus respondens wensi 
Adar Syrorum. 
uaan°i>n°> 7:o[j.7c:^ , pompa. 

II i°> annulus. 

I ^ 

JL.J.d e^ i-.— 13 , heb. njE , /"?<if. 

\lsu se vertit, se convertit ; 
reversus est, restitutus est ; 
trop., ad fidem, ad meliorem 
frvgem rediit, c. "^ ; it. de- 
clinavit dies, sol; seq. nlio 
verbo cequivalet adv. rursus. 
Part. prcBs. lls ; |-I .".\ ^uS 
ad vitam redeunt ; emph. et 
subst. |lii inclinatio ; decli- 
natio, deflexus ; |-ial) ©da 
vespera. |_ia.\i.j |Iii mundi 
consummatio. 

Ethpe. »..a3L/ , imper. ^lj , pl. 
alaLf , ut Pe. in sensu proprio | 
et trop. ^c.^^etlL^, intendit \ 
rem ; respexit, spec. c. ^ — ^. ; 
adver^b. ut in Peal. u_i3L/ 
)I;Mf oil— ^oj non se avertit 
/. e. non fuit sedata ira Dei. 

Pa. i. ta> , '.V- p. pL f. ^-Ljls , 
reddidit ; seq. ]i — \» vel 
l-ia^j^^i , nnq. absoL respon- 
dit ; \i "rxil 1—13 rependit, 
retribuit. (^-^|I i^i3 exau- 
divit preces. ^fo/ oiS viam 
parate ; cfr. Pi. v. njs . UB — 505 — floa Ethpa. \.^ll pass.\ it. se ver- 
tit, reversus est. ^^isco© |<ni(( 
ad Deum nos vertimus, seu 
confugimus, 

Aph. i-aS/ vertere feeit, decli- 
nare fecit ; vertit, avertit ; 
trop. convertit ad veritatem, 
fidem ; c. "^ vel LaJ^ , nnq. c. 
"^ — V , redire fecit, reduxit ; 
direxit, restituit, reddidit ; it. 
respondit, iit Pa. ; c. ^ , fu- 
git a. JjAj ca3/ animam res- 
tauravit. '^ t-.oiSa/ i^s/ ver- 
tit faciem suam ad ; trop. se 
direxit ad. ^ otill- uaS/ visum 
vertit ad: intendit ; trop. se 
paravit ad rem. |»-1 i.^s/ 
tergvm vertit : fugere ccepit. 
Part. act. ^lai , |^°)4 ; sidjsf. 
lC— ./ I— lai volutio manus ; 
frop. celeriter. 

\11^ et |N*la reditus, conversio. 

c. *iS) , |Lj3 , pl. ^liS) , ItsZlii 

latus, regio, terrce finis, mun- 
di plaga ; angulus ; c. ^^ , 
l&uiaiL ad partem, ad ; ^. ^ , 
a parte, jussu alicujus ; ad- 

vob. ^ IliS ^», ^^ ubique ; 

^lltS ^ ^ undique. ^i^^^^ 
jL^iaJ,) in quator mundi par- 
tibus. 

pkliS vespertinus. 

hu&a , ^ja3 conversio, rever- sio, reditus ; Qaiy |eal an- 
nus reversionis : jubikei an- 
nus ; it. redditio, restitutio 
debiti ; revocatio mandati ; 
trop. conversio ad fidem ; res- 
ponsio, apologia. I&^» iJoi 
et ^bo^^^a c»_j<i3 responsum, 
apologia. l^l^iU i^joI exau- 
ditio precum. 

|li3 redux. 

^Likio convertens. 

) — iliA» redire faciens, resti- 
tuens ; exauditor. 

ILailiaio reditus ; conversio. 

|_i*i36>jo conversionis capax ; 
conversus ; ad conversionem 
spectans. 

t»^|ili3^» adv. ; c. JJ , sine reditu. 

ILailia^» conversio, reversio, 
reditus ; c. ^ , abrenuntiatio. 

^L©ovi3 TCxvBoy.sTov , ar. J^ii , 
taberna \ cfr. ^HyoB et ialaSt . 

\k>^ et \—ayik , ar. jaL; , nux 
avellana (</«//. noisette). 

cso .4^^ lS Ct yxo. .^A^oB , 

pl. u»J_g>oiIj|_3 ~avB£y.~/;; , 
pandecta?, eoUectio, reperto- 
rium ; in pL, locus sepulturse 
communis pauperibus et pere- 
grinis. 
^^J»oo>jl3 7r/£'j[xaT3c , spiritus. 

spiritualis. ^ 506 — 4<\lA a—iS et ^a_btti3 ~V£'j[JLCOV , 

pulmo ; cfr. ^aba.\S . 

^ou-ia^^^aS -oVTJCYWVOV , quill- 

que angulis constans. 
jo4,to^6»i3 TcavTO/.paTO);: , omni- 

potens. 
)_I«.-^id TTsvTaBuo? , quina- 

rius. 
pa^is vox lat., pontonium, na- 

vigii genm ; it. pons. 
laaa^ii 7:av-o)$ , omnino. 

,^0 30^a_4i3 et ^a aoi^J^^ 

TuevTocojjOv , pseonia [galL 
pivoine). 

I |aae ,1 n . §>l3 ; ^V. (^vcoat^ld ^^ 

t- — ^aQ,.»^J«n3 TrsVTYj/.OTTTj , 

Pentecoste. 
I — Im^is, I — lA|o^3 etc, pl. 

ua\ ..ao| ^l3 , )tw .fla^aS 

(pavTaTia , imaginatio ; id 
quod percellit imaginationem, 
pompa ; phantasia, doctrina 
hcereticorum de corpore phan- 
tastico Christi ; spectrum, 
prsestigise, hallucinatio. 

Palp. t^k^ii V. denom., imagi- 
nationi ostendit, phantasiam 
excitavit. 

Ethpalp. ttwgaSL/ imaginatus 
est. 

»^4>a3 imaginarius. )_^^ca^ , pA. )_^ m"Tm5 ^ phantasiasta, hoereticorum 
nomen. 

I 2^i^ , pl- \ ^ '^tty^ . 

ipavTa(7[xa , phantasma. 
),i-^^aaso et [lai^aSNi imaguia- 

tione conceptus, imaginarius. 
>wi .w>5>'^ uT^avTYjfft? , Praesen- 

tatio Christi in Templo. 
)^ et )li3 , ?j. )ax^ . 
)•>! .M°> spurcus, nothus. 

ixa_iS , txo loS , f, ; p/. wfia)a_a 

(po)v/i , clamor. 

)«>i°> , l^ud , (?^ )^aa , it. ixoajp 

c/ I — ^ii (pavo^ , a7\ ^_^i3 
lampas, lucerna. 

Lcaft i.S.(»cai3 ^^ LfioaiAfiaid , f. 

7:av(7£XTjVo; , plenilunium. 

u»a^aai3 pix sicca. 

r 
>ia 1°^ _ Pa. uili , heb. p:s , 

ar. jSs , oblectavit. Par^. 

/)Q!Ss. lAJLAao , (oi°i>K> , /". emph. 

|6u_a,jLaio delicatus, voluptati- 

bus indulgens ; gratus. 
Ethpa. lo IsL? laute vixit ; 

fruitus est, c. o re?. ; emol- 

litus est. 
Aph. tAi9/laetificavit;emollivit. 
|_aja_a deliciae, oblectamenta, 

luxus. 
ILaaiaao vita delicata,luxuriosa. 
i^oi^^o delicate vivens. 
)o-aaL voluptas, vita somptuosa. /«<««»ft — 507 — ■.««o )iAiaiN4 luxuriosus. 

r^vjxylc, T.v^xyShio'^,pL y^^tM^i, 
\L "loi"» , volumen ; liber, to- 
mus ; pugillares ; tractatus ; 
l—ljtal 1^)0-^9 |^-At3 brevia- 
rium ecclesiasticum omnia 
offioia amii complectens ; 
^_4-i) !&> "'.n^^ pars sestiva 
breviarii. 
)I.Iaiq codicis scriptor. 

fj n.ta— 3 , UajaS VOX lat., funi- 

eulus, filum textoris, trama. 
•^tAScf ;-^a3 zavOrjp , panthera. 

i^ et \^\k lat., fossa. 
^(uA^floS oa(7io5^o? , phaseolus 

{gall. haricot). 
vrooijtmS 'l^acs^ , sturni aves. 
\°>k:^^ vas alcalinum. 
uaoa^^aoiS 'I^oyo^ , vituperium. 

^a Ijgayn m°l 'i>£uBoj3o'JVi,OV , 

pseudoljunion planta. 
iMoyo.^ 'ysoSo^ , mendacium. 

[;.vov , pseudodictamnon plan- 
ta. 

ixaoSaaiS '^tJ/O^ , frigUS. 

u»sa<a3 'yj/Tj , anima. 
uoBoCAo^a o'ji7aAC^ , i)hjsalis 

planta {gall. coqueret). 
^ o !\ a^ 'i>'jXX'.ov , plantago, 

psjllium planta. ^oj^ ^n w°> et Yyla "S.nf)^ 

'i;tAcoOpov , vitis alba ; unguen- 

tum depilatorium inde ex- 

tractum. 
|ja*o3 'h^izx , scabies. 
jlaljjaxaS 'ijwpixx , verruc£e. 
^olsy^g^ tonsura monachalis. 
|I.^4*^ neolog. gr. ^xu-^ocyr, , 

jumenta sarcinalia. 
ji^ttJ £7:i(7T'j}.iov , porticus. 
Pa. \>.^u)o3 V. denom., porticu 

instruxit. 
^ .5«t«°> neolog. gr. zxG^^ix , 

bastia, turris {gall. bastion). 

<H1.5«'«^ , V' »WI.^C«.°l . 

) Itw^ lima ; eV. pix pro |ca«>.q 

pnm.°i et \lLta(^ lima. 
pnr«)°> fundus fluvii. 

LOftn o^fn°> , etc. ■l)l"Xy.6^ , 
psittacus avis. 

mica, frustula panis. 
^LJsL^^ 'i;'-a'jOtov , cerussa. 
I ■'^~°' oxGix^o^ , phasianus 

avis {goll. faisan). 
|*-'t.g> e^ /M-<v«°i culter. 

■ ""-"«^ , V. S. «.caS . 

\Z.r^.^.LeK •V/;f'.'7;j.a , deoretum. 

1^^ , fnt. yw>°>i , neo.-ar. ■kL» . 
gressum fecit, saliit. 508 LAfttt3 \kaak rAiyjx , Pascha, v. \-^^ 
|At«*°> dubitatio, 

excidit, exsciilpsit, cfr. '^♦—3 
e^ «r. 3^ dirupit. Pcf?-^. 

lapicidse. Part. pass. f) .wi°) ; subst. in plur r*^ lapi- cidinse ; f. I^JS.»^ , lapis ex- 
civsus, latomia, pL f. l^lL.oia 
sculptilia. 

Ethpc. 'WSL/ pass. 

jjaiai lapicida ; bij)ennis. 

|Lfi \.m°> SCulptio. 

|Xw°>tsjio dolabro sectus. 
|Lai.'s,wi°)is^ excisio. 
) ^\<Yi°> et I ^N.m"! cichorium 
plnnta. 

ixe L^fiod , i£aa g\^B(i3 et 

)^\Att3 , etc. 'ijdcXrfj? , psaltes, 
cantor, pl. {"(^Nw"! , a|jW3 , 

|Ltt^\pn°> i)salmodia, 

laBOioAma '|)a>.[ji.6$ , psalmus. 

'boO.Tr^pi^j^ , Psalmorum liber. 
vm^r''.'spn°> '];a7.i§E$ , forcipes. 
) v<tw°> mjstax, 
) — l4»ii<L3 oa(7[JLaTa , appari- 

tiones, portenta. 
U^ , pcrs. uLl)i,, cos. uftimi pollen florum. 

itYi ^ , mus. in Pe. prcxter 
partic. cfr. ar. '^ separa- 
vit, et uttAj sortitus est Part. 
pass. vtw.m'^ , |~«-'^» imperti- 
tus ; licitus, ^»-^ y illicitus, 

Ethpe. u» — ooSL/ impertitus 
est, permissus est ; licuit. 

ApJi. i*ft3/ sorte assignaA^it, in- 
de concessit, permisit ; sorte 
statuit, mrfe jussit, ov^ ^j^I 
habenas cordi laxavit, Part. 
act. i^i concedens, permit- 
tens, cousentiens. Part. pass. 
>caft>» permissus ; uaai U non 
licet. 

Ettaph. u»_3LL/ sorte datus 
est ; it. sorte accepit, sorti- 
tus est. 

Palp. t«i A(w°i dispersit ; cfr. 

^ r 

\enea°i ct |Lfic«<w^ permissio, 
)Hi4cift(i3 dissipatio, disruptio, 
)i^ , emph. \Lmk,chald. xd-^b , 
xntJ^^B , sors, sortilegium, sor- 
te datum quid, inde portio ; 
electio sorte facta, inde suf- 
fragium ; cfr. iraaj sortitus 
est et |Lj9 sors ; if. acies. 
^ttii , emph. |L_i»3 , pl. )Ioa3 , 
chald. 05 , xcs , et o-^s , 
xn:;i£ , vola pedis ; palma NXfiftd — 509 "^""^ nianiis, cfr. |^^-a»;_a ; it. lin- 
teum, abstersorium ; it. in 
emph., pagina libri. y>«— i 
U^5> l^xai vestigium plantse 
pedum ; if. leutigines in cute. 

]jA^ permittens, concedens. 
|Ln iM^-»» permissio, potestas ; 
sententia judicis. 

(^icco), sententia, decisio ; it. 

oxaic, (oaivo[xai), species ; or- 

tus siderum. 
I nn°>caO) lapillus ; cfv. 'i^'f\o6c, , 

ar. -V-i^ {yQll- mosaique) ; it. 

talus, tessera ad hidendum. 
I^ fn°>(Y>°i , pers. - ar. c..i.'-j~i , 

medica [gall. luzerne). 

NNrrto^ , heb. fxt et nos , fuf. 
'^.ai^ incessit, prosiliit, tran- 
siliit, c. "^ rei ; trop. aggres- 
sus est ; tetendit ad rem, ex- 
petivit, mortem oppetiit, c. 
'^^ ; transgressus est man- 
dafum, c. "^ rei , cfr. ar. flj 
distentus est, se exteudit. 

Efhpe. \xm3L/ incessit. 

Pa. >i.L^ discussit. 

Etlipn. ^eakll gressus est. j 

t -vm^ , emph. \LsJaB, if. l^ikfioS, ! 
pl. y "srn'^ , \L "vm°t gressus, I 
passus ef mensura ; apertura [ in lacinia indusii ; rima oris 

pisciiim ; it. coitus. 
^-vaoa3 acerra ignis. 
\lkeo3 prestigise. 
^' 

' C ^ n r» ^ , heb. pis, fut. 
taatw°>) secuit, abscidit, exci- 
dit ; castravit ; trop. decidit 
rem, definivit, terminavit ; 
statuit ; decrevit, praescri- 
psit; jjactus est, c. "^.-L , nnq. 
c. acc. rei ; sibi statuit, 
c. ''^uJ^ agentis et accus. rei ; 
impers. ov-2L t^^^ statutum 
est ; abrupit sermonem, al>- 
breviavit, suppressit, prolii- 
buit ; excommunicavit ; in- 
trans. c. ^ , destitit a, absti- 
nuit, renuit; cessavit, abso- 
luta est res. ^ljo/ «Ama iter 
intercepit prcedo, [id. q. ar. 
jij^\ >y ), nnq. c. "^ , viam 
stravit ; |&-l<|of rip>wi°> -vias de- 
sertas reliquermit. ux — eaS 
^ |6>^ sermonem seu com- 
mcrcium cum aliquo cessavit. 
\[slL »ftfia°^ spem alterius vel 
suam frustravit. ;-i/o >ofla'^ 
definitive pronuutiavit. Parf. 
acf. lo. m°i , I AfoS ; gramm. 
nomen ituncti. Part. pass. 
>o.4'^ , iA.fltt*^ ; c. "^ agenfis, 
apud se statutum habuit ; haxod 510 — lAaad iA_*i*ia persuasus. 
in.n»°> spe abscissiis sum : despero. 

Ethpe. o^oaSL/ pass. ; >f> ttiftlf 
ojLii^ in domo sua inclusus 
est. 

Pa. ^ee3 abscidit, amputavit, 
minutatim secuit ; ^rojo. de- 
crevit ; it. angorem animi 
sustulit. Part. pass. ^s^Lkio , 
|X.>.ftw> ; adject. minutus. 

Ethpa. ia«i3L/ pass. 

x^Lz , \kstiZ sectio, divisio, ab- 
scissio ; castratio ; interrup- 
tio, intervallum ; pars, portio, 
segmentum ; trop. excommu- 
nicatio, anathema ; it. de- 
cisio, decretum, sententia ; 
gramm. apud. Syr. Orient. 
apocope [id ^-■W,^ ; adverb. 
iofrt^-> in summa. |;w> i&aia 
circumcisio. ^Lj tp>«><» decol- 
latio. 1^^ >ow>«^ desperatio. 

^iofn&a abscissio, divisio ; pkrs, 
segmentum ; trop. decisio, de- 
cretum, fatum. \l\\x\ liAcmaa 
partitio tributi, capitatio. 

^a^ secans ; sectio ; aphoris- 
mus ; gramm., nomen puncti. 

N*^ocuaa absolute ; summatim. 

ILooo^ soctio, dissectio. 

« f> ' W°> , \LJak prsecisus, inde 
brevis, pl. f. \L To«m?> spec. subst. usurp. abbreviatio, com- 
pendium, breve a Pontificibus 
datum ; trop. finalis decisio, 
inde |^lL..ai3) |L;— 1 ultimum 
seu novissimum tempus, judi- 
cium extremum in fine mundi. 

|6\ o.tinSf \—i^ , |l^-O..0ftSf \ls\ 

et l^oILa&dy I-.01 1^^ id. \^L^ 
\L — To.MSy epitome seu bre- 
viarium ; adverb. \L "o.w^^a 
breviter. 
&I|o.«>'^ breviter. 

o.w"», |Ln o.w>«^ separatio; 
ao-JoAa compendiose. 

1 ![o.CT>°> compendiosus. ^_*ja3 
|Io...tti4 epitome. 

tow>«^ pannus. 

j^ai , pl. fot^ftl sectio, ab- 

scissio, pars ; decisio ; fro/?. 

schisma ; it. vel \kta&^ lat., 

posca, oxymel. 
|iow>«s?io secans, incisivus ; divi- 

sibilis. 
^iAaoi^so divisibilis ; c jj , indi- 

visibilis ; atomus. 
N t[tA/v>^N.^ divisibiliter ; c. jJ , 

indivisibiliter, 
ILaiaoaaixso sectio ; divisibilitas. 
^aow>^ lat., fiscus. 

yO«>°l et yOW>.°> , J)!'- tOtt^- I . Otw'» 

ct )"r.ow>^ vox lat., ar. xtslj , 
piscina, aquseductus. 
j^ .Qtti , chald. xipsE , pl. \\.\^ — 511 — |cCla«3 fascia, vitta ; sindon. 
Palel ta kea^ V. demm. a 

\kt\kec^%l ir.iiY.o-oq , episco- 

pum elegit vel constitituit ; 

(cfr. ^l^). 
Ethpalal ^SikenBll pass. 

iLt3 sprevit, id. q. '^a^ . 
Ptt. '^sak respuit, abolevit. 
1^^ et c. l proi-thet. \'iJtaZ\ , ca- 

pistrum, restis. 
^\L^ legumina ut pisa et fa- 

bse ; cfr. ^;ai^ . 

I^vttl , V. S. kfiod . 

^oocsxfti, pl. ]ao:ssc2i, pers. ^ili , 
neo - ar. ■^J.Ij , vas figulinum. 

|_06u-<a3 et [L^eak , it. (aNmd , 

p ^ j> -^ -/ 

\atstioaS et ^CvmaS pers. *ili , 

ar. jiJ , pistacium. |_4»q_J 

^oNfloaS color ^-iridis pistacii. 

'^ali.^ ^_oNao3 fructus nucis 

unguentari». 

iIa^aoa3 pistacio similis. 

JL»k3 et .. <q , heb. ni'£ , fut. 

\-^ , balavit agnus ; per 

extens., clama\-it. 
Pa. ^ id. 

Aph. i^/ clamare fecit. 
Uis balatus, clamor. 
U^ qui balat. 

"^*^^ , heh. y-^-z , ar. >j , fut. ^» — aj verberavit, contrivit, 
contudit, diffregit ; it. ijullos 
exclusit avis. Part. act. >^\k , 
\l.\k , pl. f. ^ . Part. pass. 
I — Lx3 ; vulneratus ; adject. 
debilis, macer. 

Ethpe. ^ll pass. 

Pa. 'olk penitus contrivit. 

Bthpa. '^ll pass. 

Aph. ^»^1 exclusit vel exclu- 
dere fecit ova ; trop. \L iSv 
N»,^ U»l^) excludere faciens 
serpentes ; c. ^i_i , in jurgia 
erupit. 

I SN°> et |La..^>*9i contritio. 

"^^ Ib , hvt , et ar. jiJ , fut. 

'^ft s^i operatus est, vix iisi- 

tot. prceter part. ii_»i ; subst. 

usurpat., operarius, ar. jtiS . 
U.Ca operatio, opus. 
jJo—vS operarius. 
|LaNv°> , pl. ILi:^ opus, opera- 

tio, labor ; officium. 

V-V^ , heb. -:■£ , ar. 'J^ , fut. 

;a,\ai distendit, aperuit, spec. 

os ; hiavit. Part. act. t-Is , 

\\ ii . Part. pass. \i — ^ ; 

hians. 
Ethpa. '^l\ pass. 
|^\3 hiatus oris, oscitatio. 
I^ hiatus ; it. fissura, caverna. '^ — 512 — ^^ jVii et emph. |L;_i3 , ar. ojtx» , 
piper aromaticum (cubeba) ; 
it. xanthoxylon planta. 

^kh , ^3^3 , pl C^a r.xTZX^^ , pa- 
pa, tilnlm dignitatis patri- 
archarnm et episcoporum ; 
Papa, Summus Pontifex Ro- 
manus. 

^ia , jnrs.-ar. '(4< , psittacus. 

u»|_3|_3 , cx»o^_i3 et u— 1^3^3 

papa, patriarcha. 
cooais id. ; - it. r.xizr^o^ , avus. 
.t^'!!^^» T^xr,zi'x:; , c?i»i., patercu- 

lus. i 

ILalas paternitas spiritualis. 
^^a3 eclipsis. 
uadJiai» r.irXoc, , papaver spu- 

mosum. 
)_Ja_lVka3 lat., papilio, tento- 

rium [gall. pavillon). 
^lsaS r.irm , melo. 
llJk^taa rsrpu^dxt/x , opera- 

ta ; acta. 
^o^_2l3 , ^o^a-As et ^ot^3 etC. 

7:x-'jpo; , papjrus, 

c3 , imper, v. ♦aj . 

] ♦— S m?/s. ; cfr. heb. n:is , et 
ar. j^ distendit, separavit. 

Pa. c.t-^ liberavit, servavit ; 
tuitus est, c. ^i rei. Part. 
pass. >-jaao , ^viio ; innocens. Ethpa. t-^L/ ;9«ss. 
c.'ia3, |^'<a3 liberatio. 
^^a» liberator. 
ILolI»^ liberatio. 
^ca^so liberatus. 

princcps, magistratus. 
^ts , lU^s fons, scaturigo ; 
* cfr. chald. xiiss, ^V. ar. oiai: 

fluxit, a aoj sanguinem e ve- 

nis exstraxit. 

^ _S , Z';/^. L-^ — 3) hila- 

ris fuit, gavisus est, splon- 
duit; cfr. heh. n:2.t et ar. 
^'Ji nituit, splenduit. Part. 
pr(£t. ^^-3 , U-^3 ; a.dject. 
usurp., hilaris;nitidus, splen-^ 
dens ; serenus ; festivus. 
Ethpe. ^^'■f exhilaratus est { 

Isetus fuit. 

Ethpa. ^-j3Lf exsultavit ; de- 

I ferbuit mare. 

I Aph. «-V-^/ lajtificavit ; it. jo- 

j catus est ; splendere fecit ; 

denom. a V-'"^ , Pascham 

i celebravit. 

^Il3 Isetitia. 

(> *A'^^ Isete ; sponte. 

ILa-l-V-S Isetitia, exsultatio? 

jocus. 

) lc_3 , hch. nas , ar. ?iij , \ o^ — 5 1 3 — v^ Pascha, festum Paschae ; ag- 

nus paschalis. 
|^w_lo*3 stella in fronte jumen- 

ti [ar. •CJ). 
jllva» exliilarator. 
Nllll*sii Isete. 
|La_llca» jocus. 

'^ •— S , heh. bos , ar. j^ , 
fut. ^o*-_a' fidit, serra seca- 
vit, disrupit ; extendit alas ; 
trop. sibi viam aperuit ; li- 
hrnm explicavit. 

Ethpe. \tSLf pass. 

Pn. ■^» — 9 dissecuit. 

Ethpa. ^^11 pass. 

jj*3 dissectio. 

l^ , emplu IL^ , pA. 1^9 pars, 
m" ; cfr. heb. iiSE e/ 07*. '^ 
disrupit ; it. columna libin ; 
pannus laceratus ; pars sorte 
obtingens, sors, status ; cfr. 
\Lz id., et uaL) sortitus est ; 
it. census, retri})utio poense, 
sententia. \^Zk b^L^l tripar- tita Chronica LJ- ^W liber in qiiatiior cohnnnas 
dicisiis : Totrapla. u^L_^ 
U.OV— Igw» IL*— 9 mihi obtigit 
retributio h. c. ptena poc- 
catorum moorum. ♦ CtP> , heb. nps , fut. f&o^' , 
imperavit, jussit, edixit c. 
^ pers. vel dvplici acc. ; ^^/ 
^L^ttS) quse nobis prsecepisti ; 
scepe jungitur futuro c. prcef. 
) , vel prcBterito prccced. o , i:. 
g: i^ov^)) ^si^vel caov>L/o via^ 
\^ — ^ ov-^ domum ipsi dari 
jussit ; it. prsefecit, spec, c. "^ 
vel w3 rei avt pej^s. y» ft°i 
'^j^fift*/ ^ ^-jVaJ^ioiL te con- 
stituit ducem super Israel ; it. 
requisiAit, visitavit, c. acc. 
nnq. c. "^ ; trop. benigne aspe- 
xit Deus ; vindicavit injurias 
Deus, punivit ( ar. j5£l3\ ) ; 
adscribi jussit ; mandavit 
moriens, legavit ; valedixit 
mundo, defunctus est, c. ^ ; 
desideravit, instanter roga- 

; vit ; cfr. ar. oS desideravit 
rem pei^ditam, orbatus est 

j aliquo ; gramm., \[-Jl |n_^» 

! I^ «^) imperativus vorbi. 

^_L> ^^ judicium instituit, 
judicavit. » n°^M jls jussum 
dodit. Part. pass. , — ^ , 
| ,'.^°> ; ^_i/ ♦-ttS» N^» ilhld 

' quod tibi prseceptum est. 
Ethpe. s — aSL/ pass. ; j-AaL? 

! ^laaS> mandatum accepit. 

I Pa. ^ jussa dodit ; manda"\it 

33 vAS — 514 «^ jno)'iens ; testamento dedit ; 
adscripsit; if. imperare fecit, 
prsefecit, c. '^ pers. 

Ethpa. vttSL/ pass. ; c. ^_i rei, 
abstinere jussus est ; it. visi- 
tatus est a Deo, per extens. 
punitus est. 

Aph, ^e^l roboravit. 

I^ mandatum, visitatio ; or- 
batio, ar. jj& ; it. vinum mel- 
litum, ar. ji» . 

I^ mandans, jubons ;princeps. 

^^aS , ^j^a3 visitatio ; man- 
datum, jussus ; potestas ju- 
bendi, auctoritas ; praefectu- 
ra ; mandata suprema defunc- 
torum, inde obitus. y— •/ 
^^) o>_jCfi*3 juxta prsecep- 
tum Domini. 

^U^aS imporativus. 

^joa^ visitatio. 

IjdsxS , /". ILjaai imperator, dux, 
dominus ; inspector, curator, 
tutor ; apud. gramrh., impe- 
rativus, ( forma abbrev. »3 ) ; 
it. nomen puncti cum impera- 
tivo vel sententia imperativa 
adhibiti. 

^I|)aa3 imperative. 

|Lo)a-p>°t commendatio, adhor- 
tatio, jussio ; imperium, prin- 
cipatus ; grammat., modus 
imperativus. 6*^1 ♦.JkS imperative. 

|Lot-La3 visitatio ; mandatum ; 

legatum. 
lC-«*3 , pl. lC-aaS mandatum, 

ordinatio ; testamentum. 
Jj^aaio prsecipiens ; testator. 
ILojCaaso , p^l- |LSj»p>°>i<> pra3cep- 

tum. 
I t^tN oiN^ mandata recipiens ; 

subditus. 
6^^jC«^fco« coacte, vi praecepti. 

Wi*— i^d , ft(t. L^&o^ , ar. 7u» 

floruit, germinavit. Part. 

\Lak , pl. m. \ £ft°> , f. yLak ; 

it. decens, utilis, aptus, et im- 

pers., sequum est, decet. 
Pa. >*.o°i floruit ; it. profuit. 
Ethpa. cmaSL/ adjumentum w/ 

utilitatem percepit. 
Aph. t- aSi] flores protulit, 

absol. vcl seq. \La3i . 
\Lak ct \LsiS> flos, germon. 
^ft»ft°i dim., flosculus. 
Cslpla^ convenienter. 
|LnMO°> commodum. 
I I »ft°> dccens, aptus. 
|li».o°t florens, floridus. 
\LjatA consilium. 
■ ..Aa> j ).'^^ utilis, conveniens ; 

impers.y satius est, expedit. 

\^s^ saltus, saltatio. vxo^ — 515 ;a3 lovkoS , vox ar. tj2s , juriscon- 

sultus apud Mahumetanos. 
|Ln°> fgex ; cfr. taaj . 
^al\aaa lat., peculium. 
jj-as neolog. gr. '^i7X'(\ , lat., 

fsecula, fjex. 
)J_lai , )i— 1^3 et Si^ , neolog. 

(pa/vioXiov , pallium, spec. 

vestis Episcoporum Nesto- 

rianorum ; mappa , mantile ; it. 

mitra, cidaris [gall. turban). 
Elhpaial 'Co^L/ cidari caput 

operuit. 
U_*oa_3 Tror/wiXv] , variegatum 

vestimentum. 

y 
V> lOS , fut. waa* disrupit ; 

^rop. explicavit 'paraholam ; 

scepius inirans. disruptus est, 

distortus est, crepuit ; cfr. 

heb. rpi , diffregit et ar. ^iJ 

crepuit. 
Ethpe. \ka3Lf crepuit. 
Pfl. >> — ok contudit, disrupit, 

subegit massam ; crepitus edi- 

dit vel edere fecit, crepuit. 
Ethpa. y»sikli pass. 
Aph. >» — ks} disrupit ; it. cre- 

puit, striduit. 
t- v fti ye^ ^-\a°> , if. \.-\a.9i fis- 

sura, hiatus ; fragor ; it. 

cpuxCa , alga. 
I — i-as heb. crpE , ornamen- tum sculptile, capitellum co- 
lumnse; if. in pl., flores arho- 
rum. 

ILaXJkS scissura. 

p^ad crepitatio. 

l&^aAso pustula. 

^Lvi^Juio vigil nocturnus. 

|&,va,^v9 funda. 

^aai , pl. [l&ak , heb. fM'pt , 

fructus colocjnthidis ; it. 

grossus seu ficus immatura ; 

if. in pL, vermes casei. 
lCokaS, Sf. CSf. t>Sak,pl. |is!ia3 , 

heb. iivp^z , ar. x;;i; , campus, 

ager, planities. 
^L-^ad campestris ; paganus. 

|evll^_i.a3 ^LL^il planities. 

r 
ja i9» inus. — Pa. axoi effuti- 

vit, vana locutus est, c. ^\_s^ 

pers. ; cfr. jj id. 
^-aoal , pl. ^aaal garrulitas, 

verbositas ; pl. nugse. 

\Lak garruhis, vanUoquus. 

Cvl|na°> incpte. 

ILoaaS garrulitas. 

^aaaio garruhis. 

\Lb , vide \si\^ . 

s^ 
V vr>^ , fiit. ;a.Sii rabidus fac- 

tus est ; t7'op. furit libidine, 
exarsit ira. i l;3 516 — l>9 Ethpe. ;a9L/ furit. 
Ethpa. ;tt3L/ , id. q. Ethpe. 
Aph. ;la/ rabiosum fecit ; in- 

sanire fecit, 
1^3 , f. |L;a3 rabidus, furens. 
^^|;tt9 ra])i(le. 
ILoVal rabies, furor ; demen- 

tia. 
^)L;tt3 rahidus. 
\ Jik , I;— .f>°i furens, rabidus ; 

it., vox ar. .naj , mondicus 

[riall. fakir) ; it. ut seq. 
1^3 torulus, amictus, cidaris ; 

cfr. \iU3> . 

|^a3 id. 

\ixiS , pl. |£tt3 , ar. juj , ver- 

tebra. 
\r<^ , ['>\ak et Ji^aS foculus. 
^-^;L3 chlamjs, vt [^'^l . 

IV-^ ef ^;3 , hefj. n-i£ , fut. 

\i a» fecundus fuit, crevit ; 

fructus edidit ; genuit. 
Ethpe. <^t 3L/ multij)licatus 

est ; it. scissus est, cfr. ar. 

Ethpa. »-.;-3L/ promotus est. 

Aph. s^t^l fecundavit, cresce- 
■re fecit ; fructus edidit ; pro- 
creavit, genuit ; trop. spirl- 
tualiter generavit Episcopus 
sacerdotes h. e. ordlnavit ; vi- 
tam spiritualem dedlt aqna Baptisniatis ; it. produxit 

rem, carmina edldll. 
Ettaph. u.lzill edltus est liber, 
j|l , l^^l , heb. 'ins , ;;/. ^f^l 

|jf|l , fructus, prolos ; trop. 

efrectus ; ILjaijL) \\\°> fructus 

mlrablles. coiaa/ ^^^^^ l>l— I 

fructus terebinthl. ^^o» |JJ_3 

porrum. 
^>^3 fructifer ; utills. 
^>\\k id. 

^\k progenies ; fecunditas. 
^^ id. ; germen. 
|Lot-3 €t |Lo;_3 , ar. iiji , pl. 

ILo;; — 3 vestls pelllcea ; cfr. 

I^ , s. ;9 . 
^Ijol sors, V. s. \t& . 
|La J;l , pl. |Li_I;;3 ; it. \J.\tk 

«popsTov , lectlca ; cfr. ^olf a3 

sub rad. f a3 . 
lUs /"., emph. |L;_9 , pl. |$_3 

furfur ; porrlgo ; it. \\-S> nu- 

merus impar. 
|^J;3 fiirfur. 
[1jL;3 furfureus. 
^Io^, al. ^Io^, /)/. j-jop lo- 

rum. 
I^ et |L;3 , V. s. ;3 . 
|t-;3 locusta. 
^;Ai , |, ' \ \ \ '»>v 9 , /. |c^;ai 

fecundans ; eplscopus ordlua- 

tor vel consecrator, unde in 

sensu spirit. et antonomastice 1 v^;3 — 517 — v;^;^ apnd Jacobitas Maphrianus 

seu primus post Patriarcham 

Episcopus ; nnq. ipse Patri- 

archa ; it. fecundus, genera- 

ti^Tis. I iM **''*» ii-- ^ facultas 

procreandi. J-ju;;^» pio)0) ge- 

nitalia. 
Ethpaljial ^r ^>9L/ v. denom., 

maphrianus electus est. 
I— Illf^-»» generativus ; ad ma- 

phrianum pertinens. 
|LaiI;Ai fecunditas, procreatio, 

vis procreandi ; Maphriani 

dignitas. 
i^aia^l^ 'ppaY^aor , claustra, 

sepes. 
>l|\i^|^e^ deriv., v. s. <^;b , 
&^o\i-^ 1:00 OY.-^tji , dies prse- 

cedens octavum diem, seu 

pridie hujus diei. 
^a ^.-^4^1^ 9 (pap[j.ai:t%6v 

(•/.oA},'jpiov), colljrium. 
^iaaol^ TzspaTij.a , terminatio. 
^IjlLlvs et i_IjoL|^ 7:po9s(op£« , 

pra?fatio. 
|;Ia&^^! 9 a 7:apa(3o}vO$ , pa- 

rabolarius, hestiarius. 
«^ft-^^C^ T^apajSarfj? , trans- 

gressor ; apostata. 

s^V— & , imts. ; c/>'. ar. ^y 
dilatavit ; ^roj». tristitiam 
dissipavit. Ethpe. v^i! — SL? splenduit, w/ 

usitat. seq. 
Aph. vjj^t — 3]' renidens fuit, 

splenduit flos, etc. ; irop. dif- 

fusus, gavisus est ; it. reni- 

dere fecit ; trop. l?etificavit, 

ohlectavit, ar. '^'y^ . Pai^t. 

»^;_ai , ^4.;^ splendens ; 

splendescere faciens, ohlec- 

tatorius. (_^;;ai p|:« vestes 

splendidfe. 
Pali. us^;_3 ohlectavit. Part. 

act. \-^;^ , ll>^;i» ; pl. f. 

|&^;;aao ohlectamenta. Part. 

pass. ^<^;iao , lI,^;aao . 
Ethpali. i-_^;_3Lf delectatus 

est, se ohlectavit. 
(^;i ohlectatio. 
(4^^ splendor ; it. vt (^;'3 . 
I^jas iit usitat. seq. 
(I^^iaS ohlectatio, Isetitia, vo- 

luptas. 
fcJ(4^tai splendide. 
(La^;Ai splendor. 
(is^;Ai ohlectatorius. 
(I4^;icvi ohlectatus. 
(_4^ii3 milium, panicum milia- 

ceum. 
(_^<^4;i pro V^o^^ , P»da- 

gogus. 
(4^0(3 , ar. ^yj> , it. (I^o^a , f. 

|^_^o^ , pl. m. \^o^s> , f. 

I^l^o^ pullus. 9'^ 518 — y^ ^>as^'3 , pers. - ar. j^-J , para- 
gauda seu vestis auro insig- 
nita. 

|_j<i^;_i . ar. o>»'j , strigilis; 
cfr. infra \^J^ . 

aromatis species. 
^L^;3 aquaeductus; cfr. )^'^. 

S. lA^ . 

^^,^i.-3 a fjr. T^GcpccyyiX^ktfi, 

preecepit ; seq. O9 , vel ^-i 
rei, prohibuit ; li. denuntia- 
tionem misit, c. acc. pers. 

Ethpa. '■^>^'^Ll pass. 

U^»a3 zccpy.yyzlicc , praecep- 
tum ; prohibitio, interdictio, 
interdictum. 

f^^a^;^ administratio. 

U_>^V-3, pl L-^i-S> neolog. 
cppayEXXiov , lat., flagellum. 

\ — ^^^ et |_14^IJ^ > P^- 

tractatus ; negotium, opus. 
I — 1*4^^ 7:?aY[xa-rEUTT^? , 

mcrcator. 
^a.n..^ia^^ , TrpayjJiaTixov , 

p)l. ott^^fi^^ edictum impe- 

ratoris. 
u^^^ , uil^l^ ;:apaYpa'py], 

paragraphus, nota. 

1i— S , fut. y^-^i , heb. 112 , ar. i^ , discessit, se separa- 

vit ; avolavit, fugit ; it. sepa- 

ravit. 
Ethpe. )j3L? in partes divisus 

est. 
Pa. y^ discedere fecit, fuga- 

vit, ar. :>y> . 
Ethpa. >^L/ fugatus est ; 

comminutus est. 
Palel. 99; 3 separavit, spec. 

comminuit, contrivit. 
Ethpal. y\'M-l pass. 
Aph. ^lSi] avolare fecit ; trop. 

cor seduxit. 
1)^ fuga somni ab oculis, in- 

somnia ; it. iit |);i . 
|j;_9 /*., emph. |U;_3 et |Lj;i , 

p)L ^\}-2> , Wi-^ heb. nms 

granum, bacca, acinus ; ato- 

mus. lisLi^^;;*» ^y"^ margari- 

tae ; ?V. \y„-k timor, pavor ; 

insomnia, ut \y^ . 
ti^lyi^ granatim. 
ILot»^^ comminutio. 
IjjoS, et melius I»)»a3 , separa- 

tio, comminutio. 
|)o>;_a , jil. |Jo);;_3 particu- 

'la. 
♦-.;3 , \Uts> avolans, aufugiens; 

mobilis, volaticus ; it. com- 

minutus, friabilis. 
1^9 ;£m placenta oleo et melle 

confecta. y >;3 — 519 — o;^ ILaf );iao granulatio ; avolatio, 

fuga. 
^Iji;3 zzpi^itiXj tumultus. 
I — 5<^,;_3, pl. ) — g>ia^,;^ 

::acaB£tYH-a , exemplar; pr^e- 

fatio ; demonstratio. 
) Itt^^i^ 9 ^i exemplaris, 

exemplis illustratus. 
jLn o.^ofl>^»^ indicatio, indi- 
- ciorum requisitio. 
^y<f-^ et ua»->;3 pardus, lupus 

cervarius, cfr. m\ -^i . 
fcaft*>;_3 , ^y;_3 , heb. on~s , 

y;e;'.*. - ar. ^iij) , ;:acaB£i(70?, 

paradisus ; hortus quicinn- 

que. (ULo ^oLA^ir-k paradisus 

rationalis : Ecclesia. 
^JxLA^-^et )l«t.)ii^icustoshorti. 
i lAwi»;;— 3 [vox prcEC. c. suff. 

pers. oU possessor), custos 

horti, hortulanus ; paradisia- 

cus. 
^aoa^9;_3 et )_&ea9«a3 , chald. 

xipri"iS , theca, capsa eucha- 

ristica ; armarium ; cfr. 

^o| ^A..)', 3 et \£a\ ..a..9;— 3 

~epB(/.iov , parietaria planta. 

«ft_L)l\j;_3 7;acBa}.'-aY/s? , 
aconitum. 

U»;3 , pers. »>J , tentorium 
veiiatonbus mserviens. i Lj>);3 demonstravit. 
Ethpa. ^\y°)ll pass. 
(lytad demonstratio. 
^oL>;3 latrina, id. q. (09^0^3 . 
^-.joi^ ;:£p'-oo£ta , visitatio ; 

territorium visitationi suhdi- 

tum. 
)_4ot»oi;3 Z£p'-oB£'j-r/;$ , perio- 

deuta, visitator. 
ifotiaS monitio. 
uad-I^oi; — 3 ;:aca}ia , tractus 

littoralis, ora maritima, cfr. 

.' r r 

vm^;-3 . 

ix»)_)oi;3 et »^aJO);3 opr;/ , dia- 
phragma ; mens. 

)lfiaoi; — 3 , |1ab^ov3 , )laBOi;— 3 et 
^^-♦;3, r. p^joiPjT^appTjaia, 
ingenua libertas, flducia ; fa- 
miliaritas, ratio agendi libe- 
re ; c. o odv., libere ; Aiva voce. 

c^^^>;3 libere, cmn fiducia. 

I^Hinn.moi; 3 ^^ |^«aA«ajf )3 , id. 

q. )14oi;3 , sed usurp. c. ♦aj^ , 

libere egit. 
^oL^loisi -po£A9oja£v , proce- 

damus. 
^^^^0(3 -;6j3aTOv , ovis. 
..X.^|^r.-^ai -:o3aT'./.V^ , probati- 

ca pisciiia. 
) ^^o-^Ao^ , lA. I ^)iaAaoj3 

;:po^XrjjjLaTa , problema, quaes- 
tiones solvendae, quaestiones 
prsevise. o'^ 520 — o;^ prognosticum, rei futurse sig- 

num. 
Ua99o;3 et ^fLo^ , it. [oloir^ 

latrina, cfr. |L;3 , .9. L^ . 
ix»a:*oj>o;3 ;;p6Bpo[j.o?, prodro- 

mus. 
^ajoio;3 vox lat., prunum. 
J^ovs zoMrri , prima mdictio. 

ipniw^— ^o; — 3 , pl, nw.tv»^— ^l»— 3 

TtpoTacrti; , propositio ante- 

rior, prsemissa. 
>M.wiJoQ^ova xpoTCjxTjcri? , prse- 

rogativa honorifica. 
(j«»a|,o(3 xpwTO? , primus. 
)L| «Siwtt^ojls TcpwTOcrxaOapto? , 

praefectus prffitorianorum. 
ixo—^o^ relativurn nomen ; 

spica, nardus. 
lla-^oCa TTpa/.Tizo^ , praticus. 
ft ivifti.^o^ 7i;poy]Yyicro[j.sv7] , 

liturgia prsesanctificatorum. 
^n^vi.^o;3 7cpox,sC[X£vov , propo- 

situm. 
|^^o;3 , pl. Ifivlao^ sturnus. 
I— ^.aftSo;3 , c^fiv^.tin^o;^ lat.^ 

proximus, assessor, vicarius. 

iMS— ^aJllo^a et I l^a^lo^ 

" xpo^.oyo? , prologus, praefa- 

tio. 
iAftoviAu^aJ^o^ 7:poAoYt<7[j.6$ , 

id. q. proec. ; it. TZX^oCko^iG^oq, 

falsa argumentatio. |_ja»ovs minister, administra- 

tor. 

^a^o;3,2{.ya*4o|o;5, J9f. ^a^Mo;^ 

etc. 7:pooC[JLiov , prsefatio. 
i*»a*soo^_9 xpo [xia^, ante pri- 
mum diem seu pridie idus.^ etc. 

\-JoU> , V. S. 1^3 . 

1^0 ^ (papuy'^ , uyya , guttur. 
|_^o;3 , jaers. liUij^)' , tabei- 
larius, cursor. 

7:pO(7Bioptqj.6^ , corrollarium. 
^C«»oi3 xpoaoBo^ , reditus, veo 
tigalia. 

^aSai^o^ TCpOffCOTlOV , facicS, V. 

I Im|^oi_a xpo(7Tac7ia, pri- 

matus ; auctoritas. 
|4^4*»oV3, pl. %\^\^o^ 

xp6(jTaY[xa , mandatum, edic- 

tum regium. 
I^aao^ xpoc7Tac, a^a , por- ; 

ticus ; limen, ut |f L_<ibo;_9 ; 

|La^.cao;^ is^ la. 

i^!>^.^~> f>;ai 7:p6c7Tt[j.ov, mulcta. 

j .~.N.>.r.; 3 ct ifn.fn^noo;^ 

TrpoTTaGia , patronatus. 

u»a_4,a_^*^o;_3 XpOCn^}lUT05 , .^ 

proselytus, advena. 
JeoLao^ xp6cr)(co[j,sv , attenda 
mus. 
a o-N'^» ^&oao; 3 eti 

xpoc790)VY]Tiyv6v , ut seq. i;d .A^Ot — 521 — wid et rectim 
»0^3 7:po<y(pwvrji7t; , 

allocutio. 
\\n ^two^ ^rpocroopa , oblatio, 

sacrificium, 
^a^fn^tmoya 7:po(7(pop'//.oi , pros- 

phorici, hjmni a psaltibus de- 

cantandi. 
|>6>«»o;3 , jj/. Ij^asoja ;:po(7Tdc? , 

porticus ; limen, cf7\ \la>o\& . 
\n^akol^ r.^ir.oXic, , propolis, 

glutinum apum. 

liaSovs;^/. l^iiaio^TrpOTCOpiOC, 
potus prsevius e ;ne//e et aro- 
matibus confectus, ad acnen- 
dum appetitum ante pran- 
dinm. 

im^^Lo^ 7:p69s(7',5 , propositio; 
prsepositio. 

) — ^ioooLo^ /*., it. I — ,^(oLt3 
TcpoOsT^ata , tempus prtefini- 
tum ; condictum, terminus 
condictus. 

)■ ^^vifwLo; 9 ad tempus pro- 

tractus. 

|fot;i puls dulcis amygdalis et 
melle confecta. 

(ioJtS , pl. )iof ^9 , it. \iaoUt^ , 
pl. |^t.f3 7:spi^o)[xa , subli- 
gaculum, cingulum lumbare ; 
femoralia ; tunica. Ethpa. yi\'<^^\.\ V. denom., cin- 

gulo praecinctus est. 
Vr^ , heb. bnr , ar. Jxj , fer- 

rum; instrumentum ferreum 

iiti secu7-is, forcipes, etc. ; ca- 

tense, vincula ; vectes fer- 

rese. 
J_l::L);_i et t_Ii2li;_9 ferreus. 

|^*o «-.ils.);3 arcu ferreo ar- 

matus. 
\-L\-^ frustum panis. 

y 
w^V-^ , heb. ms , fnt. u.C_aj 

volavit ; it. avolavit, fugit ; 

properavit, ruit, spec. c. '^ ; 

immissa est sagitta ; trop. 

late se extendit turbo, fama, 

serpsit idcus ; se diffuditm; 

i^^ w^ai avolavit. ^ »; ^ 

ow—oj evolavit anima ejus : 

obiit. Part.prces. ^{k , \L'^; 

subst. usurp. V. infra. Part. 

prcet. \L-J^ ; diffusus, 
Pa. ^\r — 3 circumvolitavit ; 

trop. dissipavit bona., vitam 

perdidit. 
Ethpa. ^i^ll dissipatus est. 
Aph. <^i. 9/ volare focit, vel 

sivit ; t7'op. sustulit, diifudit, 

disseminavit. 
Ettaph. i-^LL/ protrusa est 

in aera avis. 
\LiB volatus ; trop. cursus ve- ^^3 522 — y^^ lox ; it. germen, heb. ms: , | 


Pa. c^i—iassignavit, imposuit, 


ar. y^'J. j 


ar. '^'J . 


\L^I^ , pl. |fc^*3 Tolatile, avis, ' 


^Js scissio. 


avicula vt vespa, etc ; lt_=>f j 


) [f 0» •rrP.r.pflCTi^.^ , piratfl., o.fr. 


|L.il3) penna ad scribendum 


^P- 


adhibita. I>cyia_j') 1^—^.3 avis 


»<i|{!3 /a^., praetor. 


lucis : gallus. li-xLj It^ila 


^'■ytL ^^ , «V. ^(JjaloiJ^ 5 V^- 


plioenix, avis fabidosa. 


) -j«j)v °> /^/-, pr.iptmMnm, 


]l'iL.iJi ad aves spectans. 


praefectura. 


) '.o*3 A-olans, Tolatilis; apud 


)I)<4i!3 et ^Ij(4^ prsetorianus 


alchim., argentum vivum. 


?«27es. 


jLaloi^ volatus. 


u»o 6^;-3, corrupt. e gr. 


jl^i prodigus ; capparis spino- 


7:p6Gsi7t,? , demonstratio, ex- 


sa planta. 


emplum. 


blCi ^ prodigaliter. 


)bL4;i pirum. 


\l&li.°> prodigalitas. 


^iti^^L^^i s TcapaTa^i; , ag- fcyI)l;aao velociter. 

^ll;.a.io aTolare faciens ; ti^op. 
prodigus. 

jt^oiL.^, pjl. 1^-1-0^^ 
scintilla ; cancer, tumor. 

))oC-t3, pl. ho"^^ {eompos. 
ex )_1;3 ef ar. :>ii vermis), 
vespertilio ; troj). phantasma- 
ta, evocationes nocturnse. 

^ljjot-^ vespertilioni similis. 

^ V-S , heb. "Jis , ar. j^j et 
^J» , fut. ^ois^ scidit, rupit; 
distraxit. Part. pass. )4*^ 5 
it. in labio superiori fissuram men. 
|)a_4H^ ^'o^ ^^^"> protector, 

custos corpoiis. 
)Ia|;i, ar.i^J^J, proboscis, 

rostrum avis. 
^o^L.^ lat., privatum sera- 

rium imperatoris. 
)_4a_:j_-ti, )_4al»—ti etc. 

TTsptoBstji:^? visitator, perio- 

deuta chorepiscopus, cfr. 

i' •* * i 
)^ov-oi;3 . 

^I^j^ et U^y<^ xspioSsia , ^dsi- 

tatio, cfr. ):>w;3 . 

|La_^o^;_3 officium A-isitato- ris. 
habens [ar. Jifrl), inde blsesus. )i4otov>;-3 TtsptoBsuo-i.? , visi- Ethpe. ^<fi>l\ pass. tatio medici. — 523 y^ |^3a^;3 ffitate provecta, anus, 

cfr. U*J»^ • 
\ulz succus olivarum. 
\—i^t^ et ^sAi^t^ , gall. prince, 

princeps. 
u»al.t3 :::~vo; , ilex. 
;-|^^ -pr^a-rr,^ , turbo, pro- 

cella ; meteori species. 
jltt-4>^^i-t^ peripateticus, pl. 

|_144^ti et ciL44,\k.^<xB. 
<^tt!LiM-^t^ -spl ip'^r{^zixi 5 de 

interpretatione, nornen libiH 

Aristotelis. 

s^ 
^V-S , ar. ii'J , /'»if. yoi_^' 

fricuit. Pa7't. pass. «^C — 3 , 

\Ltt^; pl- f. I^^v^ perfrica- 

tse spicce, inde absol. subst. 

frumentum recens, ar. ~S~iJ . 
Ethpe. ^i—3>ll pass. ; decussus 

est i(t folia arboris. 
Pa. ift — i comminuit, contri- 

^it. 
Ethpa. ^tkll pass. 
Palel ys;— a denom. a ^-sas^i, 

comminuit. 
Ethpalcd ya;iL/ pass. 
^s^ et ^iajol comminutio. 
|^;4 durus ; ssevus, immanis. 
|La_i;i duritas ; saeyities ; cfr. 

~"t£ id., et ar, i_> odio ha- 

buit. 
•)3ja3 nomcn vestis. |^ao;_3 velum, cfr. rsis ; it. 

vestis serica. 
)_3;3 nucleus qui facile aperi- 

tur. 
Js^ /., emph. |6^^ , pl. \l^ 

assyr. parraku, fanum, tem- 

plum idolorum. 
^lil^ pl, id. 
)sas;3 , pl. \i)a.i'^ mica. 
|L(i^;aijo ut \ki2> . 
)Iaa;3Cv» friabilis. 

sio ; c. ^a^ , cessit. ces- ^^.O^S vinxit, compedivit, 
implicavit, cfr. "^s^;! impe- 
divit. 

Ethpa. "^i^l-^ll 2iciss. 

(bja3 vineulum. 

ILa^s^ft^a vinctio, implicatio. .s;9 dissipavit ; it. implica- 

vit, commiscuit, cfr, neo-ar. 

jSj, supplantavit. 

)tti5ja3 dispersio ; it., vel [«aaiaa 

;:'JpYO? , turris, cfr. V^^t^ s. 

)4-jA«^^ TTpocsvTiTr^; , proxe- 
neta, procurator. 

li-^s^ latibulum. 

bM ^s^ — 9 f., 7:pa|t? , pl. 

ILI^^ actio, actio juridica, 
lis ; narratio, acta ; |_3^^ I ^;3 »24 — vJ^ im .fin^; — 9) liber Actuum 

Apostolorum. 
^o;a^ /*., manubrium, capulus. 
ixoopja locus apricus,pr3edium, 

cfr. ,^o)flA*>ov3 e^ ~£pi/(.)pov . 

t^o.,^^;^ , t'. ueoa,^aAo;3 . 

n \ . N ; — 9 , /. lcw*:^;;^ — s 

T.x^y.},7:r[koc , parallelus. 
iw.m-^^i-a 7:apaXXa^t? , paral- 

laxis stellfe fl^ji^c? astronomos. 
\xaLC^ zy.poO.o^ , littus maris, 

^; ^ , /leb. C1S , 07\ >3S , 

fvt. »o^ aj scidit ; cfr. 

?o^ . Part. pass. l—bL^; zV. 

^rop. simus. 
Ethpe. pol^lj pass. 
Pa. »i_3 minutatim concidit. 

Part. pass. »^L« , |__»;aio ; 

I ^7*^10 |I)|:w vestes vittatse, 

fimbriis instructse. 
I—M^ ^/ |La_aoJ_3 comminutio, 

scissio ; caries vel amissio 

dentium. 
pa» ;s edentulus ; cfr. ar. j^J»\ id. 
^|-i;3 , j)ers. - ar. cA^'^ , edic- 

tum regium. 
Uao;^ tintinnabulum. 
^-»o;*a thus, thuribulum, v. s. 

rad. i^ . \t, — Ji'^ nodulus vel globulus 
A-estis, pl. Itlao;;! . 

|^Jo;i xapa[j.uO{a , consolatio. 

I^aio;^ et minns recte |;>aso;*3 
neolog., 7:apa[j.ovapw?, sedi- 
tuus templi ; it. aurifex. 

^j;3 obesus, gulosus. 
|Lai;3 gulositas, luxuries. 

|j»a3 etC, V. S. »a3 . 

|aj;3 xpovota , providentia Dei. 
|6cJ;3 , pl. |6sL;;3 ^spvYJ , dos. 
lll^s^^ TrapayYsXia , denuntia- 

tio legalis. 
y*,aba^;_3 , pers. vtii4?J3^, ca- 

ryoplijilum {gall. girofiier). 
v^aj;3 et kAJo;j9 , pers. rs>J>. , et 

•i^ij metallum cjprinum. 
un*^^ (ppsvTrri? , phrenesis, 

dementia. 
jlbojV^ Tcpovopa , privilegium, 

immunitas. 

JLfYI tyS ,^)/. \ttx)^, a Tzpo^ooc, 

providus, inde syr. provisor, 
oeconomus, admmistrator. 

Palel utt_j;— 3 v. denom., fut. 
txftj;aj administravit ; rexit, 
educavit ; curam gessit, sus- 
tentavit, aluit ; distribuit, 
dispensavit, disposuit rem ; 
constituit, ordinavit. 

Ethpalal «.*aj;sL/ priss.\ se sus- i I^i^ 525 — iM*^ tentavit, yictum sibi compa- 
ravit. 

i^jdS, JaJi<i3 administratio, 
gubernatio ; cura, providen- 
tia, oeconomia ; sustentatio, 
commeatus, proventus ; ra- 
tio agendi, acta res ; territo- 
rium administrationi subdi- 
tum, provincia, dioecesis. 

^i^;_£ao oeconomus, dispensa- 
tor, minister, curator. 

tl^;^ vel tsl]lau'SM dispen- 
satorie. 

|Laj^;aao administratio, pro- 
videntia ; oecomonia divina. 

|i^;3iici excogitator,inventor; 
administrator ; it. pass., ad- 
ministratus. 

jLaiattj;36c« administratio. 

^o"3 , v. s. o'^ . 

)— iaj",— 9 , f. I^*aj;3 senex, cf?\ 

\^al'y3 . 

]lLaj'^ seniiis. 
ILoIoj';! aetas senilis. 

«XoVS , heb. b"i£ , or. j.'J , 
fut. txfto^i extendit, expandit 
manus, alas, etc. ; stravit, ex- 
posuit lib)'um; trop. aperuit 
mentem ; it. difFudit, disper- 
sit, cfr. ar. ^'J et heb. Ois ; 
it. intr., expansus est, se ex- 
tendit, se diffudit. Part. pass. iaft-;3 , [i»-^ ; it. divisus ; ac- 
tive usurp,, extendens. lm..^ 
P*^/ patet seu instat certa- 
men ; subst v. infra. 

Ethpe. u»^L/ pjass. et refl. 

Pa. i«»i_3 expandit. 

Ethpa. <^'^li pass.et refl. ; c. 
al. sensu, v. s. u»o^ . 

Pali. i^;i patefecit, in publi- 
cum exprompsit, evulgavit, 
personam detexit, rem secre- 
tam enudavit, inde trop., op- 
probriis affecit. Part. pass. 
i^;^ , ^A»'«^ ; adj. turpis. 

Ethpali >..w>; °>L/ pass. Part. 
|l»'vSevM ; adj. turpis. 

\L\^ , pl. \L^ operculum, ve- 
lum, sp)ec. calicis ; stratum, 
stragulum, ar. JXj, ; id quod 
apponitur, portio cibi, cibus ; 
in pl. conus cedri. 

tl\LlB extense. 

iM^ , \—ta:^ velum, operimen- 
tum, pannus. 

\L^t^ vestis sacerdotalis ; pal- 
lium, tunica. 

|cs_^^_3 , pl. 1^^^ placenta 
panis, spec. hostia eucharis- 
tica ; l^o^t |fe. it>.r '^ id. ; it. 
pallium ; stratum. 

p»^&3 , V. pBtaB . 

^^a3 patefactio ; denudatio ; 
ignominia ; pudenda. .;3 — 526 ►^ |mVb , emph. \Lta,'r^ , pl. I^lld 
et \L-Je,'^ ungula, planta pe- 
dis, V. seq, ; it. vel \\ tn\ °> 
xspafa , persiea arbor ; conus 
2nni vel cedri. 

\-lL\-k ungulis prseditus ; it., 
ar. ^'ji , ungula. 

\lL'^j ratio agendi ; consilium ; 
fraus, machinatio. 

u»^^ , P^VSlm extensio. 

^I|lft>;«^v> nude. 

|La^;Aso denudatio ; prostitu- 
tio. 

^I<oV£m diffamator. 

ILoiIao^Aao denudatio. 

|Ilflo;^Cvi detegendus. 

jLailflB^s^so detectio. %fiOoV— ^ "^'Opoi;, emph. |ttkf &3, 
pl. ^.^yaa , )_jo5*^ "via agen- 
di, modus ; propositum, con- 
silium ; effugium ; dolus, ma- 
chinatio, nnq. in hoc sensn 

^yaB ; l^ vn^..) l^^aS CUptlO- 

nes sophisticaj ; adverbiali- 
ter : \—L'in. 4a aliquo modo, 

omnimode, omnino. ^-i JLzi 
^5«— 3 aliquo modo, ^_so 
lAftoCd necessario ; it. locutiones 
varias efformat, 9 |tt>Jal fc«l 
fieri potest. y\L\okt>J\\i ne- quit fieri ; ^ lAso^d o>^ fi^| jj 
non est ei effuginm ab hac 
re : fieri non potest quin ; 
non potest esse sine, seu fieri 
nequit, ar. (^,/«l;v). ^— .f jj 
oiiL>- U/ l—x^iaS fieri nequit 
quin illum videam. 

Ethpa. <^l — sLf verb. denotn., 
excogitavit, rei providit, stu- 
duit, paravit ; commentus 
est, machinatus est ; c. al. 
sensti v. s. «»;3 . 

£!vl|Li>)(i3 provide, callide. 

|J!ilja3 providens. 

p^Aa^dd vt seq. 

Jstaot^ 1 l»^fiBO^ callidus. 

\la>',^i dolus, machinatio, insi- 
dise. 

|IaL;3fio« inventor, c/r. |I«L)*^^ao. 

I^^V^ , pers.^iMZ.'^ , ar. ■k^'J» , 

parasanga. 
1^^ Trpoijirag , porticus, cfr, 

|jL»(3 . 

li,,^^^ TcpoffTaypia , manda- 

tum. 
^al^^ xpoacTTeiov , prsedium. 
\lal^l^,pers. ScJ^'j, famula, 

ahra, cfr. iLL»;! . 
^n^tift^ xpaTiov , marrubium 

planta. 
|ilft»V3 xpacivoi; , prasinus ; it. 

nomen factionis circensis, e x.;3 — 527 — >x;a colore viridi qua indvebatur 
desvmptum. 

^X.£OV^ , fvt. s>.L\ki disten- 
dit, rarefecit ; cfr. <.ta'^ . 

Ethpalp. ^'^11 pass. 

)_^^ad attenuatio, dissolutio ; 
res attenuata. 

t^oi»;! , pl. ^a^;;_9 ungula ; 
forceps cancri. 

|La \c»>;Aao ut ^^fod . 

^ista-^^pl. Sis^Lta"^ Ct \i>LiLa>r^ 

pers. c:^J , ancilla, cfr. 

J_o^£M»^ , pers. siil^J , manda- 

tum regis. 
>■ 
>ak-V— S , ar. fj , fut. >x^_aj 

germinavit ; folia vel fructus 
produxit, «650/. vel seq. ^"i^, , 
\)\-S> ; denudayit seu rasit 

caput ; it. fut. •vxoV ^ , heh. 

i.'")S , ar. i,'Ji , solvit debitvm, 
retribuit c. acc. pers. et rei ; 
respondit ; exsecutus est jus~ 
sum, persolvit officia, absol- 
vit rem ; intrans., desiit. ^l^ 
tCaa^ et |Cs_^al >x^ debita 
Solvit. \ji^ t-oiojja-a. |o)k ovw;9 
Deus ei justam delictorum 
poenam retribuit. Part. pass. 
|-^;d ; svbst. amurca. 
Ethpc. >x^L? pass.; retribu- tionem accepit, inde remune- 
ratus est, punitus est ; retri- 
butionem sibi sumpsit, iude 
ultus est ; absol. vel seq. ^'^a£> 
debitum accepit. Ij^- j ^^i-3L/ 
votum persolvit. 

Aph. ^i—sil, ar. l'J»\, germina 
emisit; trop. protulit, scatu- 
rivit fons, crevit res ; it. ger- 
minare fecit. (Uo^ ^Wl prse- 
mia comparavit. 

)J.(9 fructus ; retributio. 

|_i;3 germen, flos, ramus, ar. 
fj ; trop. progenies; it. ultio; 
gramm. derivatum nomen ; 
it. hjpericon planta. 

^joS , tii.ja9 retributio, solu- 
tio debiti; remuneratio, vin- 
dicta, poena ; ap. gramm. 
apodosis seu propositio con- 
sequens. |_lljaa) I—mhI dies 
7'etribvfionis : judicium. 

ILalXjaS retributio; remunera- 
tio, vindicta; apud gramm., 

ut |j_v»a3 . 

t_xo^_3 retribuens, viiidictam 

sumens. 
|La_io{3 retributio, responsio. 
ILo^t^ denudatio seu tonsio 

capitis. 
tli^;d ap. gramm., derivatus. 
|i > ;^v« germina, tlores habens 

vel producens ; retribuens. iS^a — 528 — (a;5 ILaLl;^» renumeratio. 
^;aiSM quod solvi, retribui po- 

test, solvendus. 
(c^iJ.;3 , pl. \L-11.'^ sturnus. 
f_lja^;3 adject. derio. a nom. 

^o_i;3 Pharao, inde superbus, 

crudelis. 
Ethpalal. ^;sLf v. denom., uti 

Pharao superbivit. 
^3;3 , \k-^ ~op--ri , fibula, annu- 

lus ; funis. 
^U^;3 , ar. '•k»J , pers. J^''j ; 

portulaca ( (jall. pourpier. ) 
^^43;i mica panis. 
I ja3;_3 7:op9 jpa , purpura ; it. 

perdix. 
^_g3;_3 Tzspi-aTOv , ambula- 

crum ; V. deriv. s. c.;3 . 

\tty Ao— 3;3 llt lA) ^aBoV— 3 

zpo-oAi; , glutinum apum. 
^a:!^;^ pennse, plumse. 
1—4-^^ pra^positus, prsefec- 

tus. 

>x3;3 movit digitos abluendos, 

os gargarizatione abluit ; it. 

recreavit. 
Ethpa. 'Aa;3L/ se oblectavit, 

recreatus est. 
^t<^ et )^(i3^motus; circum- 

vagatio ; delicia?, luxuria. 
;3;3 V. s. ;3 . r,;3 lascivus. 

^-jj;^/'., tt. , |6^j;3 vel |euj;3 
uva passa, granum mali pu- 
nici. 

|6wjo«;3 atomus. 

)ioj'«.3 Typoaoiizo^ , facies, vul- 
tus, per extens. homo, perso- 
na ; Persona Christi ; super- 
ficies, effigies, prjetextus ; 
significatio ; gramm. forma 
vocis, persona.<n3oi*^inpro- 
pria persona, ipse. o>3o^;3 '^ 
|.-,a^« » -\ V se crucis signo 
munivit. )3o«'v3 ;o^ facie ad 
faciem ; coram uliquo vel ali- 
qua re. y ^_3o»*v3 ^_» nomine 
alicujus. )_3oJ;_aa \i—*\ u^j 
poitaa^ claustrum morbi prae- 
textu deseruit. 

J_l3o^'v_3 personalis ; gramm., 
pronomen personale, ad per- 
sonas spectans. 

^1)30 4^3 facie ad faciem. 

Nl)i3oJ'^ personaliter. 

<«oV-^ , heb. p-i2 , ar. 3'J» , fut. 
a>o;a) se separavit, discessit; ; 
trans. separavit, remo\it, ; 
spec. eripuit a malo ; serva- 
\it, rcdemit. Part. act. uojis; 
emph. \-si'^ liborans ; suhst. 
solvator. Part. pass. \ k»t-B 
liberatus ; salvus. ^L.^ )li ia;3 — 529 ia;3 low^/t ^aov^ovisDeisanguine 

redempta. 
Ethpe. <jii — SL/ separatus est, 

discessit ; liberatus est ; re- 

demptus est. 
Pa. la^ i amovit, abstulit ; 

disjunxit, seposuit ; lacera- 

vit ; rem curavit ; a>^_aao jj 

l^a-^ iion studens vanitati- 

■ bus. 

Ethpa. \ji\. 9L/ amotus est, 

disjunctus est, se separavit ; 
se liberavit, se excusavit. 

Aph. 'Silsil disjunxit ; semovit, 
abegit ; subduxit, ad se seor- 

■ sum vocavit. ^o&i^La usj__3/ 
eos ab invicem sejunxit. 

Jo^ separatio, divisio ; ^ — ^ 

Jo^ locus separationis, com- 

missura. 
(— oU-3 pannus ; bombycinum. 

p^if |a;3 linteum. |paa^> \a'^ 
I lanse fragmentum. 
poo'^ dim.. panniculus. 
I^o^ pars posterior cervicis ; 

vertebras, cfr. \la3 etar.j^». 
^o»a3 liberatio, salus ; redemp- 

tio, redemptionis pretium. 
Uio>a3 salutaris. 
i*o;3 , |io;_3 , pl. f. |^loo;;_s 
J liberator, defensor ; Redemp- 
■^ tor. 

|Lajoo;3 liberatio. ^oo;i, ad Redemptorem perti- 

nens ; salutaris. 
) — o ja — 3 disjunctio, divisio ; 

^ojoS vTi^ digressus est, scis- 

sionem fecit. 
ttt—.^ , \L*t^ separatus, dis- 

tans, remotus. 
jLoc^^ distantia. 
^I^o;a» seorsim, procul. 
ILtto^Aa» disjunctio. 
^io^ai separans, sejungens. 
|La_io;a>B separatio, disjunc- 

tio. 
lloVacvjo saluti obnoxius. 

v_AU-i se volutavit ; supinus 

cecidit. 
I LoU-3 , j^jers. c^,j\i , fossa, 

aquseductus ; cloaca ; cfr. 

\'^^t^ . 
I ^.y^ty- oi lat., procuratio; 

I— B^yn, o^ »_a\ procuran- 

dam dedit hsereditatem. 
^a^i^, pl. \^a'^ opaxTYi;, 

cancelli, septum eancellatum. 
l^.^tN fai ;:pa/.Tu6? , practicus ; 

it. praxis, actio. 
J_a-4>o^ 7:pa/.TtxTj , pragma- 

tiea cpistola. 

^o o-^;'— 3 , ifltt n n . f) .o;— 3 Ct 

,nn k^^^ rca/.Tt.XO; , 6v , 

practicus ; sti^cnuus. 
^Q.^^ practicus. 34 id;d — 530 — -'^S U4*^ xpaxTYJp , TrpaxTcop , col- 
lector vectigalium, exactor. 

\^alJiiZ 7:apaxtvriTV]^ , pertur- 
bator, factiosus. 

^0,011.0^1-3 , ^t«i.otl-3 vox lat. 
processus, ^mde neolog. gr. 
r.ooY.v^aoz , processus seu 
pompa regia ; lustratio regis 
extra urbem regiam. 

I gJ^C-3 , I ^]\\ 3 

7:apax7.Y)i:o? , consolator, ad- 

vocatus ; inde Paracletus, 

Spiritus Sanctus. 
\L^Soi^ a Paracleto veniens. 
^«lojal turris, vidc \4tJ<^ • 
^aivi , «r. /ilV» , strepuit, sonum 

edidit, cfr. ^xoS . 
Ethpalpal -^'.M-l fissus est. 

V i^ , nr. y> ,fr(t. >aaj fugit. 
Palp. *v3*^ , ar. J>'^ , agitavit, 

alas motitavit avis ; garga- 

rizavit ; animam singultavit 

moriens. 
Ethpalp. 'MMl pass. et refl; 

it, ut Palp., singultum edidit 

moriens. 
I^a^ol agitatio ; singultus mo- 

rientis. 
|j3'v3 , pl. |ia;3 ignis flamma e 

fornace erumpens. 
|ja3;l porphura, ut |>a_3ja3; 

m pl. pordices. \lk,f. ]i^ , pl. |L$_3 et ]1}\A 

agnus, ovis. 

1(3, V. S. It3 . 

ILo^ , V. ibid. 

1)0^ pons, pergula ; polenta. 

\Ut-^ ^t ]Ul-^ debilis mente, 

stultus. 
^t^ tox gall.here, Hospita- 

larius frater. 
^5a_^;_3;_3 Fratres Minores 

Ordinis S. Francisci, 
?^ 
•jcV-^ , heb. aj-i5 , fut. it.ot^, 

separavit, secrevit, selegit, 
addixit i'em personce, inde 
obtulit Deo votum, etc. ; it. 
discrevit, distinxit, intellexit ; 
constituit, assignavit ; defini- 
vit, decrevit ; c. ^-ao , disjun- 
xit, inde trop. excommunica- 
vit ; violavit mandatum ; in- 1 
trans. divisus est, se separa- 
vit, discessit ; secessit ; trop. 
obiit ; seq. al. verbo cequiva- 
let adverb. clare, distincte : 
i..alo lA^ luculenter demon- 
stravit. ^io* i*^ nomen Dei 
impie usurpavit seu pronun- 
tiavit. ti.i\<>«^\ o>jAi ia;— 3 
t ra.f cw se ad opus vanum 
addixit. Par^. pass. ^'^ , 
tL^ ; adject., distinctus, di- 
versus, specialis ; t^^ ^^t^ va;3 — 531 ^'^ natura diversi, I^C^ ^i ^^t^ 
inter se discrepantes ; trop. 
egregius, excellens, noMlis. 
|Lfi ^Nvt» <H*jL.t_9 optimates 
i'egni ; subst. Pharisseus ; f. 
l^ju.C-3; siibst. quod ad sacri- 
ficium seponitur, sacrificium 
ipsum ; /*/. /". 1^*-^ mirabilia. 
Ethpe. ^».1 — 9Lf jxiss. €t refl. ; 
it. discessit. |L»^> oi^j^tJ^ 
^^L/ selecti fuimus ad mi- 
nisterium Ecclesise. ia;_-3L/ 
o»fc>_3o> distinctus est ejus lo- 
cus : ad dignitatem promotus 
est, honore insignitus est. 

)_M^ca ^-^0 ia; — 3^M )J) I L)/ 

plumbum quod ab argento 
non discrepat. 
Pa. (aJ — i divisit, distinxit, 
separavit ; selegit, discrevit ; 
dijudicavit, inde interpreta- 

tus est. Pa)'t. pass. *^i. aao , 

liV^ ; «f/)'., distinctus, yarius ; 
specialis. ) »7 "''«» v*^^^s^o/ 
evangelium quatuor evange- 
listarum separatim digesto- 
rum, per oppos. ad ^alll^o/ 
)4>>>'^^» Bta TS(j(7apwv , seu 
evangelium quatuor Evange- 
listarum in unam narratio- 
nem continuam commixto- 
rum ; gramm., pronomen se- 
paratum seu non aflixum ; it. \».<^y ^a-A^o/ vel ^aJi^o/ 
)A|;aso )i_.;_oj Evangeliarium 
seu lectiones ex evangeliis 
pro quovis anni die. 

Ethpa. <^l^ll piass. 

Aph. u.^/ separavit, selegit ; 
inde obtulit, distribuit ; it. 
confregit cor. 

^f a3 , )_ii)a_3 , pl. lii)*^ Se- 

paratio, disjunctio; abscissio, 
divisio, distributio ; pars cul- 
tui Dei vel alterius reservata, 
inde oblatio, sacrificium ; por- 
tio, donum ; panis, spec. eu- 
charisticus, inde ar. oii-l^ ; 
trop. distinctio, definitio ; dis- 
cretiva vis, judicium ; excel- 
lentia ; it. discessus, mors; 
apud logicos diiferentia spe- 
cifica ; species, modus. )il»aa 
|LS_«Wf labiorum distinctio : 
verborum prolatio. )ia»(i3 ^o» 

quodnam interest discrimen 
cordis inter ot mentis puri- 
tatem ? )Lfc5<»^ )ia^ quotupli- 
ci modo ? ; it. adverb. lli^aia 
seorsim. )_u.^a- ? > -> » y—./ per 
modum distinctionis. 

)lilial ordine digestus. 

)Ij.o'f-3 separatio ; excommuni- 
catio ; abrenuntiatio, disces- 
sio ; diiferentia. «.^9 — 532 — i;-B ) — fcV— s selectio ; stimulus bu- 
bulci. 

ILoIvs discretio ; oblatio. 

lAJai , iL^eA separatio, distinc- 
tio ; divortium ; explicatio 

distincta ; selectio. la^o 9 

[—il^i. o selectio lectionum. 

lU—Iao u.ja_9 distinctio capi- 
tum : lib)'i index. 

(ioila separans, dividens; ti^op. 
discernens,prudens; illustris. 
1^*0*3 (jjaj anima rationalis. 
Iao^^ (-i»I signum characte- 
risticum; apud gramm., \S\-^ 
) — fco^ — 9 puncta diacritica 
sensum determinantia ; it. 
verborum distinctioni inser- 
viens vocalis vel accentus. 
vj.o;3 X* nomen Dei incom- 
municabile, cfr. neo - Jiebr. 
aj-nsa Dta . 

fcvlflo^ distincte ; prudenter. 

|LaAo;i distinctio ; vis discreti- 
va ; judicium, prudentia, pe- 
ritia, excellentia, titulus dig- 
nitatis ; ILaAo^i jj insipientia, 
defectus judicii. 

fc^fL^ distincte, separatim. 

(LeJLts distinctio; separatio. 

)1L;S ut \Ji»t2> pharisaeus ; it. 
adj., pharisaicus. 

) — ll^ , pl. ^^ et Uv3 , fieb. 
UJiE , ar. ^j ij , eques. |La_k; — 9 equitatus ; equitum 

pugna. 
fcu^)**^» separate, distincte, 

varie, speciatim. 
|LaiI*,iao separatio. 
I i>; °ivi et \lL'fSJo separans, 

discernens ; interpres ; inter- 

pretationi proprius. 
|LaiA;L« vis discretiva. 
)IIV3^so separabilis; separatus ; 

eximius. 
t^^j.;lc\io separatim. 
|Lali;i(Sao divisio ; |La_iI;3fcoio jj 

indivisibilitas, inseparabili- 

tas. 
(1^*3 j i'ox pers., heb. '|J"tij"is , 

2^1. ^K:^"!^ exemplar ; index ; 

tabula astronomica ; ^_i^;3 

^aS.] divinse Litterae. 
|LJi.;_3 divaricatio crurium, 

cfr. ar. -riXj» divaricavit. 
(Jl',_3 distortis cruribus inces- 

sit. 
ii—Iial furcosa ungula anima- 

lium ; cfr. \L'^ et \iL'^ . 
\kl.o\S) aurifex. 

LV-d , ar. 'cSji , fut. LoJ_aj 

fidit, id. q. usitat. Pa. 
Ethpe. L^L/ disrujitus est; 

evisceratus est ; crepuit ; 

trop. |6>»^ V\-S>\.\ ira perci- 

tus est. L;3 533 Pa. li — 3 diffidit, discerpsit ; 

eyisceravit ; trop. castigavit. 
Ethpa. iC^ll pass. 
Aph. ll^l discerpsit. 
Pali i-L;_i discerpsit, lacera- 

yit. 
Ethpali «-L;3L/ pass. ; it. friic- 

tiiicavit, cfr. \l^ . 
|Lv3 dissectio, frustum panis ; 

it, productio, a rad. 1^3 . 
^L<i;3 ruptura, evisceratio. 
|L*»_3 , ar. c/Ji . fimus ; podex ; 

it. ut seq. 
ILjai dissectio, comminutio. 
|L;3 , V. s. *t3 . 
ILoL»— 3 m., pl. ILoL» — 3 dim., 

frustum panis, mica. 
|LajL;3fccio comminutio. 

u.L;3 comminuit. 

Eihpalal c-.L;3Lf pass. ; trop. 

dolore contritus est. 

yL*»3 mente divisus est, hfesi- 
tavit, ut nsitat. seq. ; cfr. 
yCs3 . 

Ethpa. yLV3L/ dubitavit ; solli- 
cite rei studuit, c. ts . 

pLf a3 dubitatio, anxietas ; in 
pl. ^aLfdS , al. |iL5<i3 , metal- 
li palese [gall. paillettes). 

pL'v3 minutum quid, frustum 
panis, mica. ^3oL;;3 in pl., particulse metal- 
licse, lamellse. 

! uaBai*LV3 et ^ajLjl—S T.XzH^^O^ , 

' virgo. 

^a*i-L;3 -apOeviov , parthenium 
! planta. 
\^l-^ et ^mJL;3 virginalis. 
M>L;-3 /., tt. pL.L;^, u^L;-3 
\ et i.^_a,.Lj^_3 , pl. ia»| n«Lp 
::apaOr,xr^ , depositum. 
Ji-i.Lja_3 , pl. ^Li>L5<i_3 pulex ; 
cfr. cethiop., ar. cjJ.'S. et 
jS'j, heb. sr-i£ . lIi.L»<ia) ^'f\ 
^sjWinm planta. 

v^a3 , >>^I3 mutilus ; mancus, 
scseva ; cfr. ncs claudica- 
vit. 

^I|,^^l3 claudicando. 

ILa,^-!^ claudicatio, paraljsis 
manuum. 

|CI*a3 avena, lathjris. 

1^3 et commiiniiis \\^ , pers. 
j^i , obolus ; h' "^» 
imgula bifida caprorum. 

wio-Ji^ , ar. ■k-j , fut. 
discerpsit, divulsit, secuit ; 
remisit, c. ^ 7'ei ; it. prosi- 
luit, cfr. neo-ar. ■k^» id. Part. 
pass. <.^ .>3 , ^l-.l3 mutilus, 
cfr. U^*3 ; remissus, facilis ; 
subst., ut 1U3 , obolus. •6-3 — 534 i^ Ethpe. <.^ — l^lj pass. ; trop. 

lassus fuit ; ii'a dissectus 

est. 
Pa. i**.l9 minutatim concidit, 

discerpsit ; disrupit ; luxavit ; 

cfr. Pi. V. nrs . 
Ethpa. ^jJ^Cl pass.', trop. tur- 

batus est ; dubius bsesit. 
^1*3 sectio ; secta, turma. 
^1*3 ramorum dissectio ; mani- 

pulus frnmenti. 
\-lJia.-i luxatio, divulsio ; pl. 

sestus maris. 
\la.LJtS> remissio. 

r 
^A^ , cfr. heb. -"i5'£ , ar. 

Ja_; , f}it. i^a ^) extendit, 

distendit ; diifudit, expandit 
manus, etc ; inde obtulit ; seq. 
©v*^ se erexit ; se obtulit ; 
extricavit, solvit, dilatavit ; 
intr., dilatatus est, crevit ; se 
extendit, inde incessit, Pa^^t. 
pass. «.^v^ , \^^ extentus ; 
liturgice, erectus sacerdos,op- 
pos. ad ^©v-vsj^ incurvatus ; 
[^^ \U*l manus extensa : li- 
beralis ; adj. rectus, planus ; 
irop, simplex, incompositus ; 
merus, sincerus, ingenuus ; 
vulgaris, communis ; rudis, 
plebeius, ar. h^) ; ^-Iibabaio 
)I^-jA medicamenta simplicia. ^gwAS IJ Nvt^o oratio simpdex : 
prosa. I^^-Is |^_aai editio 
Peschito : versio simplex 
Scriptvrce. \^^ ^alao) to- 
mi versionem simplicem con- 
tinentes ; gramm., \^sl3) (bkj. 
nomen primitivum. \'^^5> Jilii 

numerus cardinalis. I^ 2^» 

l^. — g«l3 verbum intransiti- 
vum ; subst. obolus ; it. no- 
men hymni ; pl. indocti viri., 
vulgus ; f. emph. et subst. 
j^^J^ ramulus. 

Ethpe. i^-IsLf pass. et refl. ; 
it. progressus est ad locum, 
c. "^ ; trop. se diffudit ; fa- 
miliariter egit. 

Pa. c^Jls expandit, extendit. 

Ethpa. <^ — 't3l\ pass. et reft.', 
se erexit. ^lfo/ ^o(>>^ ^^««^L; 
patuit eis via. 

\^1$> extensio ; simplicitas ; f. 
cmph. I^^JwS , pl. I^lg^ ex- 
tensiones, seu orationes litur- 
gicse a sacerdote brachiis ex- 
tensis recitatffi. 

CvI^^aIs simpliciter;insulse; it. 
ingenue, confidenter ; genera- 
tim, absolute ; t^\^^L^ y^ 
rectus stetit. 

|La_4-^ extensio ; simplicitas, 
status rei incompositae ; trop. 
prosa ; insulsitas. (i^cAiM extendens, erigens. 
^.g,k3fr>M late patens. 
p£4*^ fascise. 

^mP> , fut. ya_^ dubitavit ; 

oy^ ^La dubius hsesit. bk»3 

L*oioJ_I*| 3 in tricis fuit. 

Pa)'f. prcet. \kJ^ ; compres- 

sus. 
Pa. f-*^ dubitationem injecit, 

hsesitare fecit. Pm^t. y>aao , 

I L.iso ; anceps, perplexus, 

animum despondens. 
Ethpa. y IJL/ perplexus fuit, 

dubitavit ; dubia fuit res. 
yl(i3 , ^aioi dubitatio, angus- 

tise, suspicio. ^II^/ yla3 com- 

plosio manuum prse terrore 

vel desperatione ; inde obstu- 

pefactio, incertitudo, animi 

terror. 
^ilaadubitativus; aj). grnmm., 

dubitativa particula. 
yls , [zkM^ palma, spithama. 
t-n>3&J8 rif [-lkl(xB, dubiosus, 

sequivocus. 
^u-i^i^^i dubie. 6^^A*3toi ]i 

sine dubio. 

^^aj3 torsit, implicavit. Pai^t. 
JL-it.kM ; adj. cruribus distor- 
tus, cfr. neo - ar. ^ll* . — 535 — »^ 

lUu^oS contorsio crurium, im- 
plicatio. 

'"^jaS , fut. ^a-ls^ torsit, 

implicavit, nevit, cfr. ^b3 ; 

it. coxit, cfr. "^il^ . 
Ethpe. "'lilBiLl pass. 
Pa. ■^3 nevit. 
Etpha. ''^L/ pass. ; it. coctus 

est. 
Aph. '"^^/ torsit, contorsit ; 

constrinxit ; festinavit. 
Ettaph. '*^LL/ netus est. 
Ethpaial "% — I^L/ contortus 

est ; decoctus est. 
(i_j3 torsio fili, ipsum filum, 

textura ; assatio, decoctio. 
lilaS contorsio ; claudicatio. 
[iaia insipidus, cfr. %4j indi- 

gestus. 
^.^Li , it. ^4a»j3 , p)l. \^^t^ 

et ^-.^aittj3 ephippium, clitel- 

Ise [gall. bat) ; panni detriti. 

*x_l3 inus., cfr. ar. '^^3 insipi- 

dus fuit ciltus. Part. pass. 

\-LA^ tepidus ; insipidus ; pl. 

f. \L^L1^ ; subst. ova semi- 

cocta. 
Ethpa. NxIsL/ insulsus, insipi- 

dus inventus est. 
l^iaAS insipidus, insulsus. 
jLa-v^Ia insipiditas. to»S> — 536 — liaAaS pediculi avium. 

jla*3 , j)l. ^pisJk , it. c. aleph 

pt^osth. UZlals/ , ar. j^iili , 

cimex. 
\1a»^ portula in magno ostio. 

> ia Jii 9> , ft(t. talaj explana- 
vit, parvm usit. in Pe. ; Part. 
pass. vo-Is , ) o.ta ; adject. 
vsurp., facilis, planus, per- 
vius ; it. distinctus. |oc» n\.>°> 
^ nobis integrum erat. (l»j» 
l^a^ verbis ingenuis ; >o.»«^ 
l^— *i>»L vir egregise indolis ; 
gramm. «o.*"!) [aL\ vocalis 
( ~) apud Syros Orienta- 
les. 

Ethpe. uJaL/ facilis fuit. 

Pa. lals explanavit, interpre- 
tatus est ; transtulit ci lin- 
gua in alteram. 

Ethpa. toI^L/ pass. 

coIaS , )a*a3 explicatio, expo- 
sitio ; interpretatio, commen- 
tarius ; translatio ex uno idio- 
mate in aliud. ; IaaoS jj^ inex- 
plicabilis, inefFabilis. ui_Ia3 
uIm et \LLtL. lalad lexicon. 

^aloS explanatorius. 

t.I|a--k3 facile, aperte, distincte, 
palam. 

a n >«. °> , ILoiLIa facilitas, copia, 
venia^ nei.j^^ facile,expedite. oili , |aji> interpres. 

I io»,a>x> explanans ;■ interpres, 

commentator ; ap. gramm.y 

explanatoria particula. 
c^^ajiise facile. 
|Lnto>°>io explanatio. 
)io«,°>^» explicabilis, explanatu 

facilis, comprebensibilis. 
^_^)_laji^i adv.; c. jJ , ineffa- 

biliter. 
iioj.a3 mutilatio, cfr. "^ktk . 

y 

V-Ad , heh. ins , ar. Inls , sol- 

vit, dissolvit, trop. cenigma- 
ta enodavit, inde interpreta- 
tus est somnia; it. maturavit, 
emollivit, cibum digessit ; in- 
trans., se dissolvit. 

Ethpe. ;I3L/ pass. et re/I.; de- 
fecit, evanuit. 

Pa. ;.->^ dissolvit, resolvit, li- 
quefecit ; trop. interpretatus 
est, ar. >1» ; it. liquefecit, 
deficere fecit ; trop. sedavit 
iratn. 

Ethpa. V*3Lf pass. et refl. 

Aph. 'Jisil dissolvit ; interpre- 
tatus est. 

Ettaph. VlsLL/ urinam emisit. 

\i-*S) solutio ; liquefactio, mol- 
lities ; digestio ; interpreta- 
tio ; )a2i. ^ia liquefactio cor- 
dis : terror animi. VAJ.d — 537 — 63 p^t^ interpretatio. 

\f&lk solvens, inde somniorum 

interpres ; dijudicans ; it. so- 

lutivus, digestivus ; tepidus, 

inde insulsus, vanus. 
ILo^ald ineptise. 
I^ , em])h. |L'vj3 , urina ; uri- 

natorium medicamentiim. 
'y-lk , li-*3 stultus, garrulus, 

?reo - ar. jiii . 
^j^AAio liquefaciens. 
Jj^e^ tabescens ; solutivus. 
|La)|>ifcs:« solutio, liquefactio. 
ILioASL urina ; |Lja_^L N*a la- 

trina. 
I^fl obolus; cfr. \U^ et iJJ^ . 
^^aVIs et ^tL'^\k , vox pers. 

pji^^ia , vitis alba. 

un. P) dissolvit, inusit., cfr. 

ar. *jS detumuit plaga. 
Ethpa. i**iL/ dissolutus est. 
Aph. 1*3/ dissolvit. 
Pau. «^ai dissolvit ; lanam 

divisit seu carminavit. 
Ethpait. 1*1 oSL/ pass. ; in vapo- 

rem resolutus est ; detumuit 

idcus. 
^**a3 dissolutio, evaporatio. 
|6u_ *J^3 , ar. *1a_j , edulium e 

melle, oleo et farina confec- 

tum. 
P**aaso dissolutivus. )J^.-S et ^tst , fvt. j^aj' latus 
fuit. Part. prcet. jc^, |I^3 , 
f. emph. |^^^_3 ; pl. emph. 
\Jllt3 , f. |&>IIcu_3 latus, vas- 
tus ; abundans, prolixus ; 
gramm., amplus sonus. 

Pa. 1-N3 dilatavit, ditavit ; fu- 
se dixit vel scripsit de re. 

Ethpa. c.^_3L/ pass. et refl ; 
trop. se relaxavit. 

Aph. i-.6v3/ dilatavit ; prolixus 
fuit. 

|t« 3/ a rad. iAj/ , opportuni- 

tas, mora. 

|o^3 amplitudo. 

t*6v_3 , \LLSi , -pl. |I!I^3 latitu- 
do ; ^.ll^» |_Zl^3 mansiones 
coelestes ; adverb. \ — IL_a^ 
transverse. 

jfti , V. |L|3 . 

^^^1^3 late, ample, fuse. 

|La^N3 latitudo. 

|Un3 latus, amplus. 

^^ts latitudinalis. 

|Lal^3ao latitudo. 

jll^iso amplificans. 

IL n V.tsk^ dilatatio. 

j::^N3 ut c^^. 

>4_^^_3 , Mia>^^3 , vox pers., 
ver])um, dictum, {id. quod 
heb. 1-1 ) ; responsum, ratio; u.^a 538 — wbsa per extens. res ipsa ; aliquid ; 
it. i)hrasis, sententia, meni- 
brum versus ; in pl. acta, 
gesta. ^_ba^ev3 jj mdlum ver- 
binn : mJiil ; ^io^fc^ u.ja3 vel \ 
|_ba^£s3 '^^i rosponsum ; li- 
tiirgice, responsorium, anti- , 
phona ; hemistichium, pes ; 
versus in pocsi. lC »i> 

decem verba : Decalogus. 

\J\\\ If ^_5a^N_a res con- | 

troversa. >_bQ^£s_3 oo>_I et \ 
|...v>^&v3 izi^L/ responsum de- 
dit, respondit ; rationem 
reddidit. 
>4^fc3 V. denom., A'erba dixit, ' 
respondit. ! 

^ i 

o»»J^-S , heb. nrs , ar. tjS , ; 

fut, (.-^_Aj et rarius t-otu_aj j 
aperuit ; inde expugnavit ur- 
bem; gramm. vocali [^seu 
— ) Utteram instruxit ; in- 
trans., patuit. u.cyio^_l./ c-^s 
manus aperuit : liberalis fuit. 
^in^ L*.^_3 epistolce signum 
resignavit. o>-L^ )Ji;-3 i-^S 
ferrum oculum nperuit : vivi- 
do colore tinctum est. »— ^_3 
|fc>_*jaiQ_x«o baptismum insti- 
tuit. |ri4att i—^a visum csecis 
restituit ; trop. o>_LLk) yJi^ intellectum uperiiit : mentem 
elucidavit. l*>^5 i-^s sensus 
aperidt : percepit. Part. 
pass. i.M_.^3 , ^.l..«^3 ; videns, 
per oppos. ad ^l»*» ; adject. 
patens ; gramm., vocalis ( ^ ) 
instructa littera; in pl. subst., 
litterae testimoniales. ^mo^ 
\-.L *L-3 oj^e aperto : palam, 
ingenue. 

Ethpe. t-.L_3L/ pass. et refl. 
patuit ; grammat., vt Ethpa. 

Pa. c.*.^_3 aperuit ; trop. ex- 
posuit, dilucidavit. 

Ethpa. c-^ — 3L/ pass. ; ocu- 
los apertos habuit ccecus; 
gramm., vocali (^ ) instructa 
fuit littera. 

Aph. i*.^3/ aperire fecit ; ccecis 
visum restituit, c. acc. pers. 

Pa7't. ^b^ , I 1^51» ; subst. 

)^ i*.cA»o apcrtio oculi : ictus 
oculi, temporis momentum. 
I v)n 4 u.L-^ eloquentia. \ 
^—aoai cfcA^ uno oris frag- 
mento {gall. en une bouchee). 

1-^3 , |_li^3 apertio, expugna- 
tio ; apertura, inde porta ; 1 
prima pagina lib7-i, prsefatio, 
ar. *kiU)i ; vocalis ( ^ seu 
-r-) ; t7'op. institutio. 

p.L3 ut ['i.ili . 

1-1^3 apertura. .63 — 539 >^Cs3 ^IlLaS duo fulcra telae. 

\l.obS apeiiens ; ti^op., rem pri- 
mo faciens ; qui vocali ( ^ ) 
litteram movet ; it. stercus 
bubalorum; pl. f. |^!!l_-oCv_4 
vocalem ( ^ ) sibi yiiidican- 
tes, scil. Htterce guttiirales. 

pa.M_.63 dim., epistola parva. 

ILa.1^63 apertura. 

u.La3 , ^lLaS apertio ; sanatio 
coicorum ; trop. elucidatio. 

|ll63ao aperiens. 

{ il.636>-4 qui aperiri potest, 
qui explanari potest. 

|Lail636>» apertio. 

.m.w>.63 oOi^'-? , phtisis mor- 
hus. 

lla«a*63 oOl'7'//.65 , phtisicus. 

y 
^K_3 , chald. -irs , fut. 

yo6v_a) , miscuit, variegavit. 
Part. pass. y*63 , 1^-63 ; va- 
rius, versicolor. ^ZL.6>9 ^«a->;;3 
horti variis ornati floribus. 
Pa. y63 variavit, varie orna- 

Vit. Part. paSS. y63so , ^563ao , 

II f. |6vS6siao ; varius, multiplex, 

multiformis. 
Ethpa. ^ftkl] pass. 
p63 vestis poljmita ; ars va- 

riegandi et ornandi. 
l3Lo63 vestis polymita ; in pl. 

gemmse versicolores. |Laa-.63 , pl. |Lax.63 diversitas; 

colorum varietas ; La_a..c3 

lAIo^ perplexitas. 
^sLai diversitas. 
Js63 aeupictor. 
6l^363ao varie. 
|Las63ao Aarietas. 
Jis^aio acupictor. 

|p63 , pers. JCj' , jjL li.i63 
imago, idolum ; /. |LU— 363 , 
pl. |LpL_9 idolum muliebre. 

I;a63 iJlIa idololatrse. 6 Jk 

li.s6 9 templum idolorum. 

li^LS) |Ln \'^ et \1L\(\ 4 
|;363) idololatria. 

Jjot^63 dim., idolum parvum. 

|Lots63 idololatria. 

Pva63 ad idola pertinens. 

"^^ i^Si-S , heh. 5.-S , ar. jzJ , 
fut. ^^063^' torsit, detorsit ; 
trop. pervertit ; contudit, lae- 
sit. Part. pass. "^ts , iuts; 
adject. obliquus, pervcrsus ; 
suhst. V. infra. 16^3^. ^^ — .63 
distortis labiis pi'ceditvs : as- 
tutus. 

Fthpe. ^63L/ pass. 

Pa. ^63 torsit, distorsit; trop. 
depravavit. Pai^t.pass.^^tiAM, 

ij6^3Lao, f. emph. |e\63ao distor- 
tus ; tj-op. perversus,pravus; vA^d — 540 — V^ I^A^iio iJ ILaiiouo, fides recta. 
Ethpa. "^bsll pass., corruga- 

tus est ; t7'op. dolo usus est. 
Vt^ ei jjfc^ torsio, tortuositas. 
^^jl.^3 distorte. 
jLfi^L^a tortuositas, obliquitas. 
I^X.^9 , ar. *Li» , elljchnium. 
jjft2i^_3 dim., filum parvum ; 

pl. ^a^Lts^ fimbrise. 
jJLoi obliquitas, tortuositas ; 

trop. pravitas ; it. in pl. tor- 

tura. 
fts^O^^ oblique ; perverse. 
|La2i.^aio et |LajJ^e^2iao obliqui- 

tas, pravitas. 

p'^3, ar. kL^. , rebellio; tumul- 

tus. 
^ifc^ , heb. "irs , aspis. jrJ, flit. lOo^^ jaJ^._S , ar. 

rupit, spec. apostema ; fidit ; 

dissuit; m^rnjns. ,disruptus est. 
Ethpe. <o6.3L/ ruptus est. 
^ofc^ eruptio ; ruptura vomica;, 

apostematis, hernia. 
Jofca , ar. sJiLi, xtTTaxiov , 

epistola, chirographura, libel- 
■ lus ; cfr. \k^ ; it. tabella no- 

mina referens. |iLa3 ::avBo)^£Tov , ar. Jalj , 
diversorium, xenodochium ; 
apotheca; caupona ; cfr. lo^nl 
s, rad. u>v3 . 

^Lii3 caupo ; stabularius. 

»oN9 , |job3 mensa; cfr. assyr. 
passuru, heb. ins explicuit et 
'j^ cibum sumpsit;2V. donum; 
liturgice, mensa sancta, men- 
sa eucharistica ; |jo^_3 fr^ 
refectorium. IJoNS V^ conviva. 

l^joNS limen. 

y 
J^«.!d , ar. ci , fut. La — aJ 

minutatim confregit, in mi- 
cas friavit. Part. act. C\ — s , 
\i&. Part.pass. t^t^, |L^3. 

Ethpa. lisll pass. 

Palpel &W.9N9 comminuit, neo- 
ar. ci:» id. ; trop. ^_3^_s 
jLft SiBia labiis proscidit : ca- 
lumniatus est. 

Ethpalp. t>At3>ll pass. 

jLfci /"., it. |LJ3 , heb. ns , ar. 
oU"» , pl. ^^I3 , l^ls frustum 
panis, mica ; fragmentum ; it. 
Ephod, minus recte pro |Lj3 . 

|^9La3 et ILo^scviso comminu- 
tio, mica ; trop. calumnia. — 541 — J j seii In littera decima oc- 
tava alpliabeti ; it. • forma 
abbrev. est vocis \L~L, exem- 
plar, codex ; »_^ in alio co- 
dice. 

P yalet numerice: i = 90 ; 
j = 900 ; 1) nonagesimus. 

2° Est littera sibilans emjiha- 
tica ; respondet heb. ^ , ar. ^ : 
jj , heb. 112 , ar. SLj. , vena- 
tus est; ;«i , ci:: , ^u» jejuna- 
vit ; it. cequivalet ar. j^ : 
« — i» liga"vit vulnus, heb. 
las, ar. j:^>. 

3° Permutant inter se « et 
u» : U_3 et \Lz sors ; zV. j et 
u- : I jf j e^ jlu; vertigo capitis. 

4° Pronuntiatur » o/). .Yes- 
tor. sicut \ si sequatur ta vel 9 
durum : ^— =v-^ voluit, fit in 
pronunt. (^>_j . 

?^ 

**( 1 , fut. II u [flectitur ut 

v-ll) sorduit, immundus fuit. 
/*«r^. ;)r^s. \l\ , I — I/j sor- 
dens. Part. prwt. |_I/j , jil. t/ u- Pfl. l/j ; it Jf^ et I — :^ , /"!</. 

1/0 , l^lo contamuia^-it. P«r^. 

ffc^ e/ pass. |/L« , /j/. ^Uao , 

f s.C\^ ■ 
Ethpa^ Mj/' l^j/, Iftj? 

jLI^ c, ^e^. nx:i , ;j/. ifu «?^ 

|LoK sordes, foetor. 
\l\ , AeA. xi:: , f emph. l&^li , 

pL ^lj , if^ , /". |L/'|^ sordi- 

dus, immundus. 
ILofrJ et ILolJ , zV. |La_I|^ , pl. 

\io\\ et \la^\\ sordes, impuri- 

tas. 
||Io< immundities. 
\'a\ , ar. %^ , tamarindus. 

\—^l , c/^oM. x::; , ar. C^, 

/"^/^. ^J voluit; expetivit;sibi 
complacuit, c. i^ ?'i?? «?/^ pers. ; 
S2 rt/. vei^bum sequatur, poni- 
tur in infinito : jooi | — a» 
>a^|v>\ discere voluit, vel in 
futuro : |*_Ij (_3i ostendere 
voluit ; nnq. etiam cum prcef. 
prceced. o : a^a^o ^i_ao (_a. 
i^o^^l Deo placuit ut ejus 
parentes morerentur ; l— a. jj Ik K3 542 — ^sj noluit ; it. ut |o. , aruit, ex- 
siccatus est. Part. act. \k\ , 

^I^^ pro p'/ \^^ ; \l>^ jj j3 invi- 
tus; fcv*oo) ^-a^ vellem. |^'. J 
Co/ si vis, si tibi placet. '^ 
cCo; \^i,f u.^_>9/ quotiescum- 
que tibi placuerit. \-^\ <^l 
^ot-j> quasi videre vellent. 

Ethpe. <-=^ 1? delectatus est, 
sibi complacuit, c. o ; inclina- 
tus fuit ad, c. yb^ ; consensit, 
c. yiL ; probavit. Part. proes. 
N>^ ' ^^^ '■ gi^atus. 

^_^« , )■ i.a^ voluntas, bene- 
placitum ; impulsus ; gramm., 
sensus vocis ; Jilsi o^ »^^ illi 
obsecutus est. ^Htm '^ consen- 
tiens, fautor, l-ilaM )!Utta-\) 
contra voluntatem alici/jus ; 
c. u3 , voluntas m aliquem ; 
^V. c. Ia^L : L(i.\ l^ )^t^ t-'99 
tja^s optima voluntate erga 
omnes utaris ; adverb. |ilaU 
vel o>jAj ^j^ ultro, libenter. 

» r * » » • 1 

ixljlla» sponte, ultro. 

I .i.-^ voluntarius ; arbitra- 

. rius ; in pl. f. IfcClila^ ; subst. 

dona voluntaria. 
ILft M-w voluntas. 
JLa—a» , St. CSt. aa. et La^ , pl. 

yft-!l»i , ILSa^ desiderium, pro- positum ; per ext., res quseli- 
bet, negotium, commodum ; 
aliquid, id quod ; ii, opes, bona, 
suppellex. 03« '^a omnis res. 
d^. tt^^ in qualibet re ; ali- 
quatenus. ; ILc» — »« ).=.» Looi U 
parum intererat. IL*^ ^-oi ^l 
hujuscemodi res. )I^1^_»> ^l 
ILo^» ^ sicuti nobis res vide- 
tur. ILttiio/» ILol_3j sulphur ; 
adverb. o>Iaj Laa. ^ a seipso; 
sponte. La:>. "^ propter. 

\'\\-\\ svi acquiescens, contentus. 

ILatla^j» bona voluntas ; be- 
neplacitum, 

Lo^ et Loo|_^ , heb. mx::^ , 
ordo, exercitus ; Lol— ^. \-^\» 
Dominus Sabaoth seu Domi- 
nus exercituum. 

|ljLo|_a. ad Dominum Sabaoth 
pertinens. 


heb. v^ 9\ , ncu. ii:i , ur. ^o , 

fut. >xa_ao tinxit, intinxit ; 

immersit ; baptizavit. 
Ethpe. \\ -^l J pass. ; baptiza- 

tus est, ar. /daoi. . 
Pa. >» 3*1 madefecit ; tinxit ; 

I ^^"'^ \>. .W, panem intinxit. 
Ethpa, ^au-a^ ,f pass. ; immer- 

sus est. 
liao^ en^^i tinctura ; vestis- 

tincta. — 543 l?J \lk* tV/. ; medicamentum exter- 
num. 

I '\-^o, ut I — vao» ; it, vestis 
tincta. 

|La_X^» tinctus, tinctura. 

\^\ , nr. J.C.O , tinctor. 

|La ^*'. tinctura, ars tinctoris. 

\xa. , \^\ /"., ar. ;.;J>i^ , 2^1- pciKci- 
tatis [i. e. infra decem), ^IL». ; 
it. etnph. |6oj». , pl. multitud. 
^Ca. et l^-^i digitus ; index. 
01 1. — Iva^ ^^^ — sf S2^/ digitos 
momordit : eum poenituit. L;^ 
pLai digitale {gall. de a cou- 

dre). >.« ^9h l^ ^ 

ep[JLoBaxT'jXo? , colchicum au- 
tumnale. ^^-^oi^— aj l^, Tv-a» 
digiti virginum h. e. species 
uvarum longioris formae. 

|I>.v3« ad digitum pertinens. 

|fcv_-Xa:it>9 ablutio baptisma- 
tis, baptismus. , 9 'h C, St. C. fc^j , /)/. 

|6~3j , ornatus, ornamentum. Pa. ^^« verb, denom., ornavit, 
exornavit. Pdrt. pass. ^^"^, 
|^_3jso , f. emph. ILfcoLj» , 
ornatus. IL^alao 1—4^»./ navis 
ornata. trop. Yirgo Maria. 

Ethpa. Bsr4, «f J90SS. et refl. 

fcoo« , |6»=>o« exornatio ; fucus. 
uVv^io t^o» elegantia sermo- 
nis. 

ILob^i adornatio. ^si ornator, V-^1 , f^d. \A—=>yj garrivit, 

deliravit, desipuit. Part. 

prces. ;^ , 1^^ ; stultus. 
I;— 3j garrulitas, ineptiae, deli- 

ramentum. 
1)03. , it. Ijaa. delirans. 
ILojoa^ stupiditas. 
JVaj et Jv^^ , ar. j\.a , myrrha; 

aloe. 
Iv s>\ ineptus. pb«_3 4M 

|Lo^_3oo et ILoj^albo ornatus. 

I&^^ , ar. x:LL'^ , sugges- 
tum. 

|L<Jtci^ ♦i exornatio. 

|L.3.L c, pl. I^^^L ornatus ; 
vestes ornatse ; opus auri- 
ficis ; materiye prostiosse , 
idi anmdi, tapetes, tela etc. ; 
it. fulcrum ; cella, 

'?2 ^^ ''M ' ^"^' '^sJ' ^'asta- 
tus, desolatus est ; desertus, 
sterilis fuit ; rubigine erosus 
est ; c. y-M , orbatus est ; it. 
irrisit, illusit, c. ^*^ . Part. 
prces.et act. Wj, |Ijj ; derelic- 
tus ; subst. littera j ; f. 
emph., l^—jj , pl' A r^tj ' 
emph. et subst. I^ — l»jj loca ?M — 544 deserta ; it. adj. vacuus. Pm^t. 
prcet. et pass. ij^ , |-I)j , f. 
emph. I^ji lC— '» 1 stibium, fucus; hjacin- 

thus, carbuneulus. 
|L(u fJa intuitus, aspectus. Ethpe. >^t — y^l desertus est ; \^f^ 5 P^' C^M tempus, pars illusit, c. L3 
Pa. u.)j vastavit : jocatus 

est, lascivivit ; illusit. 
Ethpa. '-j4j? "^ Ethpe. 
ApJt. ••*» 1/ desertum reliquit. 
^y\ , pl. P>j vastatio, deser- 

tum, desolatio. 
\-^\\ id.; it. intuitus, cfr. y\ . 
ti^\lf '. per irrisionem, ironice. 
|oM illusio, deceptio ; lusus, 

jocus. 
|La^)j desolatio, solitudo. 
^IjoJ derisio. 
[-11 f l_ao deceptor, fallax ; de- 

risor, scurra. 
ILo-u) l-ao deceptio, hjpocri- 

sis. 
III4 t— » derisor ; sterilis. 
ILoIIj^ ^ fraus ; sterilitas. 

^' 

9j , fnt. j li et jo*_) defixein- 

tuitus est, contemplatus est, 
c. o ; 7inq. maligne aspexit. 
Ethpa. ^^ — ^j/ intuitus est, 

C. 13 . 

Aph. >j/ intente defixit ocu- 
los ; c. o , ut Pe. ; it. attendit. 
ILjo. intentio. 
!♦ — «M defixe intuens, c. o . capitis, ar. j^Il-» ; it. cincinni ; 
sctse animalium, 

^\\ 1 /""^' ♦?J* ebrium reddi- 

dit ; cfr. ar. 'jj.z. , vertigine 

captus est. 
Ethpe. j^ — t .f pavidus fuit, 

cfr. 9^ . 
Pa. >>j vino indulsit ; caupo 

imi. Part. \\y^', adj., ebrius. 
Ethpa. y\. — 1*1 soporatus ost 

vino. 
Aph. jj ,/ ebrium reddidit ; 

vertigine affecit. 
I j)j vertigo, ar. jlx ; velamen 

capitis, cfr. Vjt^; it. pectus, 

ar. ja-<? . 
|Lo))j vel ILo>)J cephalalgia. 
I jjo. vertigo capitis ; crapu- 

la ; stultitia. 
c^Ijj) 00 foede. 
|Loj)Jao stupiditas. 

1 ^ 

lof^ et <^o)^,fut. I»H-J sitivit; 

trop. desideravit ; fc> .«. 

u^-iJot-^/o sitivi et dedistis 
mihi bibere. Part. prces. 
loM s ^OM ; Part. prcet. |om , 
jJoij , pl. ^(Jm emph. jIIoM , ,0^ — 545 f. emph. |^_.©ij , pl. ^o^\ , 

emj)/). \t>^9)\ ; adject. siccus ; 

absol. ^Ioi". terra arida ; cfr. 

heb. nnii . 
Pa. 1*01"« vehementer sitivit. 
Ethpa. t-'»»i 1/ sitivit. 
Apth. 1-.01 J sitire fecit ; trop. 

desiderium excitavit. 
^_Ioii , |_Jon e^ J-*oii sitis ; c. 

«iT- " )o' ^J id. '°U \ »001^ siccitas ; tempus si- 

tis ; it. adj. sitibundus. ^-a 

pooy vel pooi^) \\l] loca ari- 

da et inaquosa. 

^I^Ioi"* avide. 

|La_.oi. SltlS. 

I— iloi*» siti afficiens. 
|L<n.o>^ ♦» sitis. 

or. 'S^,fut. '^o|V hinnivit ; 

/ro/j. stulte exsultavit ///^- 

pius ; libidine exarsit. ^ 

DoM (?^ jJoii hinnitus. 1 

Uooti hinniens ; trop. libidino- 

SUS. 1 

|Li».ooi« hinnitus. 1 

, „ ^j, r I 

|o»oi», |o»oii cicuta herba [gdll. \ 
cigue). j 

l • *. r . ' 

^->^)0M , pers. - ar. nrj.j^ 
cisterna, alveus aquarum. I >i ,fut. lojj aruit, languit ; 
cfr. ar. ss'^ aruit et 'j^ 
emaciatus est ; it. ut Aph. coa- 
cervavit ; erexit ; obturavit. 
Part. prces. J_Jo^ , ar. jj^ ; 
aridus. Part. pyrcet. |oi , jloi Ethpe. ^«4, 1? conflixit. 

Pa. »-.0« exsiccavit, marces- 

cere fecit ; it., ar. Jia , garri- 

vit, pipivit avis. 
Aph. 1..0 J coacervavit. 
Palpi ^\o\ , ar. \S\3 , fut. 

1^00 , pipivit avis, garrivit ; 

striduit. 
jlo. cippus ; siccitas, cfr. heb. 

nis , is et '|Ti:i id. 

I looj aridus ; it. ut seq. 

Uioj pro l*iooJ pipitus. 

|«o^ pipitus avium. 

) _L..o»» pipire faciens aves. 

O 2 , fut. «-=oL_) venit, adve- 

nit ; convenit, frequentavit, 
adiit, c. iL^ vel v»i . Part. 
prces. c3(j , ^ii-j ; ^o^^j, ^ 
^Llik quum nos con"\'eneritis. 
Pa. t-> l\ venire, convenire 
fecit, accersivit : congrega- 
vit ; trop. animo collegit ; it. 
attulit, adduxit, paravit ; ef- 
fecit, causa fuit. 35 ?^i — 546 — ?°s3 Eth-pa. ia_I^ ,f convenit ; in- 

ventus est. 
I — 3oj adventus, conventus, 

receptaculum. [aoj Cs^a locus 

ubi convenitur ; scoiais, ter- 

minus. ^^o^ ^ , pl. ^ao^ Jll=> 

consocius. 
^-^a— .« qui advenit. 
^alo» adventus ; efFectio, prse- 

paratio. 
I— si*« , pl. \ "Ai^ fragmentum 

ligni ; caro salita, succidia ; 

cfr. ialm. 31:1 . 
I— iA*»-io arcessens, advenire 

faciens ; parans. 
|La_La-j>o adventus ; pr8ej)ara- 

tio. 
^ia*^ ♦» frequentator. 
|La_iiu^ ^ propensio. 
^i>ai.''. arundo, fistula. 
^li^j laminosus. \ V\k.^\ |_if « 

alumen {gall. alun). 

P 
Jj , heb. m^ , ar. iu> ,fut. )oo 

venatus est, piscatus est ; 
per extens., cepit, deprehen- 
dit, occupavit ; trop. pertra- 
xit ad, c. ^ ; cfr. ni^i insi- 
diatus est. Part. act. ^K , 
lC-j . Part. pass. «-i , IC-m. 

Bth])e. ^^lli pass. 

^^^' rj "^'<?'iatus est, insidiatus 
est. Pa7't. pass. ,Io» , |C-oo ; f. emph. et adj. IL»Ija« vena- 

tica avis. 
Aph. ^l piscari fecit ; trop. 

scrutatus est. Part. pass. 

f 00 ; venatu captus. 
lC — M ? sf- "^s. et st. cst. »— i"^ , 

ar. ajo , venatio, piscatio, 

praeda ; cibus, illicium ; it. 

per extens., laqueus, rete. 
ILov^ piscatio. 
J-1jC— M venatorius ; it. aroma- 

tarius, pharmacopola, der^iv. 

a s^C— «1 urbe Sidone, cfr. ar. 

'jva:^ . 
1)0» viaticum, cf. j^oi et ar. 

Sitjj ; it. i't |)a*a loquela. 
1^0« venatio, piscatio. 
li '/, et l^U^io venator, pis- 

cator. 
Culj^l-so more venatorum seu 

piscatorum. 
|L»-.^ , ar. cjCJa^ , pl. |L^j» 

c. suff. ^ooiLv— ^»_so , rete, la- 

queus ; cancelli. 
^IiLmj^ reticulatus. 
^_jC— «U^so prehensibilis ; trop. 

intelligibilis. 

ILdj^C-^^LiSio apprehensio. 

'h 
«— *j , ,/j , it. ^(], cum suff. 

yftA^»--» , (-.oio».M . *v«»-M , etc, 
particida possessionem et rei "^Ol 547 — 4'J proxwiitatem indicans, fere 
id. q. La — .\ , apud, penes ; 
cfr. heb. n:» et ar. 'jSo latus ; 
oi •^N ovAd oot ctoioy/t totus 
ejus animus apud eum est ; 
nnq. c. mott(, ad ; trop. erga ; 
1-.^^ y ^n » amor tuus 
erga me ; c. ^ — m , a, ab, ex : 
t^N-w ♦—*« ^ ex parte regis. 

I-Jj;^ looif |>oi , .« quatenus 

homo est. ^\l\ ^> ^l quod 

ad te attinet. "^.^ , .»3 pa- 

rum, fere. heb. m; ar. -L? , fnt. ^ov- J clamavit ; tumore 

in palpebris laborarit oculus. 
Pa. ^o\ claram vocemextulit. 
Aph. >— -m/ clara voce locutus 

est. 
llo. , heb. nnv.; elamor, ulula- 

tus, dolor ; it. mixtura eerse 

et plumbi malleo facile ce- 

dens, 
\-L 1« sonus acutus, ar. ^L^ 

clamor. 
|6u.o» clamor, ululatus ; fra- 

gor ; |eu-ai;a |ft^o« tonitru. 
|La«o< ct J-oo» dolor ex tactu 

ulcerum. 
^Ho» tfedium. 
II--OJ , V. 1/3 . 

k^o', , ar. wVj^j sceptrum. te s , heb. =is , ar. ^u» , fuf. 
;ooJj , jejunavit ; trop. absti- 
nuit, c. ^ . 

Ethpe. y^A^-U jejunio celebra- 
tus est dies. 

Aph. ^W jejunium indixit. 

\mo\ , st. absol. et cst. >»q\ , pl. 
|__»oj , nr. j,\^ , jejunium ; 
^Im^ [»0, jejunium usque ad 
vesperam. ^»i^»/> Isoo", jeju- 
nium quadragesimale. |— »0« 

) .j^ » et 1—3^ I »o', id. 

1^1) ^— ^°l jejuniumXativi- 
tatis Domini. lo^J&^ lJaI» |:«oj 
jejunium I)eipar?e Yii^giiiis. 
|Zll^> laooj jejunium Mosle- 
morum ' ar. ci^j >>o ). 
|mo^ o>^ toto jejunii tempore. 

IImo", ad jejunium pertinens. 

^ilaoo^ id. ; cum jejunio con- 
junctus. 

liolj jejunus. 

1 bklj , y>/. ^»Ij e^ ll^j je- 

junus ; abstemius. i^ ij tf^ sitiens. »-.*«o^ et deriv. v. s. loj , 
Ifct^oJ , jo/. jfcll.oj fimbria, phj- 

lacteria ; cincinni ; inde ti'op. 

sarmenta inflexa ; flamm» 

instar cincinnoruni tortae ; 

it. flos cannie. '*s3 — 548 — >°J Jil.oj et ^*i<M (idj. a prcec. 

caudam habens ; inde subst. 

cometa. 
y^oj turtur, V. s. "^^ . 

. p 

^ j , heb. -n:i , ar. 3u» , ji>i>i, fiit. 

^ojj , figuravit, finxit, pinxit, 
depinxit, delineavit; [^o^ jj 
signavit. 1—^-^ i\ formavit 
signum crucis ; trop. figurati- 
ve designavit, sjmbolice ex- 
pressit; im ^C» prsefiguravit ; 
it. caligine oculos perstrictos 
liabuit, ar. ^ csecus fuit. 
Part. act. >/« , lv«» ; subst. ca- 
lamus scriptorius, \i^l^ li-_-i 
graphium plumbeum, penicil- 
lus. Part. pass. ;_^ , lv-*j ; 
JJC-« ^i—A picta cervice : pa- 
lumbes torquata. *«~m> )=^ 
Sirius constellatio [ar. 1^^4)1), 
iit ILioJ) pL\s . 

Ethijc. t— '^LL/ et y-A^ pass. 
v-jLfcvx N» — ofcvi prtesignatus, 
priefiguratus. 

Pd. ;.j e^ ioj pinxit. Pa?i. 
pass. ^cio , li—^jf , /". e??i;jA. 

picta : pavo ; «V. nitide orna- 
tus, coloribus illustratus. 

Bthpa. \.1^lil pass. 

joj imp. verbor. Vi et »j . 

lUoJ , st. c. l\o^, pl. |L5oJ , heb. n^i^ or. ;3^J. , c. svff. 
^ooiLjoj , figura, forma, ima- 
go, pictura ; scriptura ; trop. 
reprsesentatio sjmbolica, ty- 
pus. |^_a-^ — 3) |L)o^ forma 
scripturse ; textus. laCsa L>o« 
textus libri ; exemplum Bi- 
bliorum, inde antonomastice 
etiam sine «^&ws , Scriptura 
Sacra, seu Vetus et Novum 
Testamentum. ^_3o^;5j jLjoi 
vel absol. |L$o* delineamenta 
vultus ; per extens., indoles ; 
adject. c. prcef. > pictus ; 
|L»oJ) pL^ canis pictus, seu 
Sirius constellatio ; ^o^J^^^o/ 
IL^o^) evangelium pictum i. 
e. coloribus ornatum {gall. 
enlumine). 
\\o\, heb. "isi:: , ar. y^cer- 
vix, coUum ; it. gibbus came- 
li ; cfr. ar. jC^ inclinavit ; 
trop. transitus . [ij 1»°^-^ 
erecto collo : cum superba 
insolentia. \jo\ JL^ collo a- 
perto : cum fiducia. \^ Ijoj 
collum durum : contumacia. IJOJ servitus. Ijoj ^ indusii pars ambiens collum ; 
ipsum indusium. ^_iio?) jjo» 
summa pars malorum puni- 
corum. 
Ijoj ut usitat. seq. Loi — 549 — ) jjo^ , comnmn. in plnr. 

^jo^ et P5oj vertigo, caliga- 
tio oculorum ; stupor. ^ °> C 
Ijfo'^ oiot-^o deficiente animo 
vertiginem passa est. 

\U\ idolum pictum ; graphium. 

\\^\ plasmator, fictor 

|^< rubedo oculi ex ictu orta ; 
vertigo. 

formator, pictor ; acupictor ; 

caelator. 
|Lo^^ ars pictur^e ; cfelatura. 
IL;!'^ et communins IL;— ^ , pl. 

^^'. et \i^\ , heb. -i;!:, cardo 

januae. 
|£Io< exornatio. 
J_j;-.oo pictor. 
IlJ ^L^i formatio: imaginatio. 

\ ^ 

1*2 , fiit. Lou audmt, auscul- 

tavit ; attendit. Pai^t. act. 

ll\ , \bJ, . Part. pass. Cu^ , 

l^-t , /". emph. |L6«t ; c/r. Pa. 

V. L4_j et ar. ^^ id. ILa-J^ 

jLftwj oratio exaudita. 
Ethpe. £s — >\lll pass. 
Aph. t^l auscultavit, exaudi- 

"vit ; cfr. iVl , s. v. Lo . 
jLo^ auditio ; auditus ; fama ; 

sonus, vox, cfr. ar. o'j^ id. ; 

trop. colloquium, consuetudo, 

societas. |La_*. auditor. 

jLoLaJ^ auditio, auscultatio. 

Ju» \ , fut. |lo , ut usit. seq. 

Pa. u-l. conviciis affecit, 
vituperavit, maledixit. 

Ethpa. ^JL^^lpass. 

) 1—0* , emph. |N_»-Io. , pl. 

y^ "'. i.o> , |6^!l-.o« convicium. injuria, maledictio. |^ ^ 

l&^o.) probrosus sermo. 
^LloJ tsedium, angustise men- 

tis. 
Jil— oo convitiator, maledicus, 

f. IC^^oo . 
ILni... oo ut |C\A_04 . 
|um^ Je conviciis affectus. 
ja-j , heh. n-j, ar. _^^ , splen- 

dor, coelum serenum ; cfr. 

w>*2 , heh. T\T'i , fut. U.0» I 

splenduit sol., incaluit, arsit ; 
cfr. |a— *M , s. lIj , et ar. U-i 
et >.i . 

Aph. u^/ declaravit, manifes- 
tavit, pronuntiavit ; evulga- 
vit, edidit libruni ; scripsit, 
exscripsit, dictavit librum. 

Ettaph. «-mLL/ pass. 

I — i-L, c, ar. ^Uo, codex, 
exemplar libri integrum ; 
pars libri, capitulum ; trae- '-y — 550 — »1 tatus ; *a p7'o \L1.^2> juxta 
codices ; it. in alio codice. 
I ^.tf» \L^s Versio simplex, 
Peschito. I -1-^^^ I» Lt Ver- 
sio Septuagintaviralis. 

I^ — >^, exemplar, chirogra- 
phum, instrumentum. 

I^— 'J exemplar, codex, pl. 

■ 3^. 

-^ splendens, lucidus ; ca- 

lidus. 
ILa — L.JI* splendor. 
ILail^soexpressio. |Leu-^> <n^ 

\oC-'^\ cum designatione no- 

minum. kt 1^-1-1 , pL l^^-^j sordi- 

dus, immundus. 
Pa. ^j verh. denom.^ se conta- 

minavit lascive agendo, libi- 

dini indulsit ; maledixit. 
Ethpa. ^A se polluit. 
ILat-. , heb. n3n:i , impudicitia, 

sordes, impuritas, immundi- 

tia. 
i^_*ju^ , ar. su»-S et ^»^^ , fer- 

culum e pisciculis constans. 
It-^ pudefactus, cfr. ar. _^i» , 

rufo colore pra^ditus est. 
|;-oj , ai. ;«oj , |;*.o. , rubus ; 

rubicundus ; it. rubor. |6u_ a^ »_ao suggestum, cfr. ar. 

4^)aU et I^O^ OO . 

r-i , t'. s. ,oj^. 

o^-^J et v^C-^^ , ;jm-or. 
^^k^ , lepidium jo/an^a. vide "^\ 
vide \ M o)^__s^ , vox ar. e'J>^, rupes, 
saxum templi Salomonis. 

]))etijL*^ fut. iU-J , se incli- 
navit, declinavit dies ; teten- 
dit res ad^ vergit, respexit, 
c. '^ ; troy. propensus fuit 
0(/, favit, pronus fuit ad, c. 
fCo , LoA vel "^ , vel c. j et 
futuro ; transit., tetendit, in- 
clinavit, intendit, protendit ; 
declinare fecit, deflexit, per- 
vertit ; |__u, is, , nnq. abs. 
perverse egit. j ^»i (J» teten- 
dit laqueos. y— j>f «^ aurem 
prsebeas. ovi^ Pi animum in- 
tendit. ^ , ..*> , >, |J« ad 
amorem rei propendit. Part. 
act. et prces. Pj , jl^ ; subst. 
in empA. |6-^«tendicula.Pcrr^. 
pass. et p7'oet. V\ , >liM ? r^ 
ILojll^ ad albedinem incli- 
nanteSjSubalbidi, candicantes. — 551 — \ Ethpe, >-^-^ J se inclinavit, 
declinavit ; trop. propensus 
fuit, favit, c. "^ , j&o vel ^ ; 
deflexit, discessit a vei^o, bono 
etc. c. ^ . *^»> y^jL^il se 
comparavit ad agendum. 

Pa. 1-^1 , ar. J-s> , inclinare 
fecit, tlexit, inde oravit, di- 
rexit preces ad, c. '^ nnq. c. 
o ; precatus est pro, benedi- 
xit, c. ^ ; inde ad pacem ad- 
misit, redintegravit patriar- 
cham, episcopum ; it. teten- 
dit laqueos. iil_j "^\\1^ ut se 
conferat ad orandum. 

Ethpa. J^^pass. ; it. comme- 
moratus est in oratione ; intr., 
deflexit. 

Aph. «-^J tetendit, prsebuit. 

Ethpal. «. 'vN^ J pass. ut 
Ethpa. 

Ethpaulal i. 's.n^s.^ «f incurva- 
tam habuit formam. 

jl^L. inclinatio, declinatio ; lo- 
cus depressior ; trop. propen- 
sio ; qualitas ; ap. astron., de- 
clinatio stellce ; ap. granim., 
praefixio litterarum ^ov^ . 

|L*lik^ declinatio, inclinatio. 

ILa:^, st. cst. a2^ , ap. Nestor. 
aJ^ , ar. ;>Li , vel SjL* , pl. 
^siL. , IL52L. oratio, preces ; 
redintegratio cum Ecclesia, admissio ad ejus communio- 

nem. ll.ia*i) J>-^U ILa^i ora- 
• , ,> .^ i 

tio dominica. I^-Jij/ |La_Ji>. 

. <^ " <! > ;^ 

oratio secreta. t- v^ai») JLa^. 

oratio post cwnam. 
tl;La2^ ad preces pertinens; 

cum precibus conjuncta res. 

Ifc^Lo:^ l^-^[lio peregrinatio 

sacra. 
CsJ^tjLa:^ precatorie. 
|il>>^ Ja aberrans ; perversus ; 

c. jj , immotus, firmus. 
bljiX^ *— » cum inclinatione ; 

suo motu, sponte ; it. per- verse. ILoH^ oio inclinatio ; declina- 
tio, deflexio ; e. Lo^ , aberra- 
tio, inde apostasia, deflexio ; 
ILoll^ *M firmitas, con- 
stantia. 

(ilj^^ orationi deditus ; suppli- 
cantium custos, Jovis epithe- 
ton ; apud astron., ad declina- 
tionem cceli pertinens ; apud 
^ramm. , signum interpunctio- 
nis deprecationem indicans. 

|Lall\'lso hieresis Messaliano- 
rum, vocati^u2^^ et f i '^jm 
orantes, quia credebant totum 
cultum esse in oratione. 

\^-^\ , (ir. :^>L», lapis super 
quem odoramenta conterun- 
tur. t^J — 552 — 9' k. s , ar. L.^-i, fut. o&Xci , 

crucifixit. Part. pass. ciis.. ; 
emph. et subst. ]^^i, crux ; 
signum crucis; cfr. ar. ^.lo 
et pers. i-~Lv ; per extens., 
imago Christi crucifixi ; cru- 
ciflxio; it. ad usum scribarum 
nota ; trop. tribulatio. n— I» 
^aAj se crucis signo munivit. 

Ethpe. ^=^ij. pass. 

Aph. lA^/ signum crucis for- 
mavit. 

ILaaA. crucifixio. 

fc^ ) "^N i in formam crucis. 

|_=>a.ivj crucifixor, m(/(? Judaeus ; 
f. lcooli^ , per extens., Syna- 
goga. 

pa^A. dim., parva crux. 

^a^A. in formam crucis. 

I — ^=^oj gljcyrrhiza radix 
{gall. reglisse). 

|_:»a:xik^ fistula parva arundi- 
nea, tibicen. 

I^a^l. ricinus. 

Ja.\. funis seu rudens navis. 

K»a=^^ et \^a:x^\ lignum vel 
ferrum instar elljchnii in- 
flammatum, fax ; sulphur. 

j^ , fut. ye^J fulsit rem. 
'♦— ^j pl- Ij— ^ fulcrum ; cfr. 
ozli- , TsXCBs^ tabulatum. w}^ 2 , heb. nbs , fut. u.a_:s.o 
fldit, secuit ; it. ar. ^o , pro- 
fecit, prosperum eventum 
consecutus est. 

Pa. tJjk^ secuit, excidit. 

Ethpa. c^Sk^ J disruptus est ; 
it. prosperum eventum con- 
secutus est. 

Aph. ^*^\l prosperum reddi- 
dit, obsecundavit ; intrans., 
prospere se habuit, floruit ; 
prospere cessit res ; it. illap- 
sus est spiritus Dei, c. 'V-I 
pers. Part. L»^»io , | , L\>m 
prosper, fortunatus, dives. 

Ettaph. i*2L.LL/ prospere se 
habuit. 

\**^\ flssio ; flssura, inde furca 
pedis equini ; m pl. \-^\ 
ligna excisa. 

|^**1. et l^— ^ , pl' 1^1^^ . 
scissio, scissura, inde plaga ; 
hemicranium. 

\L :\\ lignum fissum. 

U-^o^ scissio. 

l^-loiL. , ar. -C^-^f^Ja ,heb. tT^nba, 
pl. \LSL.a:L* phiala, lagena. 

t^^lXci prospere. 

|La_.t\l>o dilaceratio ; eventus 
felix. 

^.l^lao scissor, effractor. 

|Lat.'.\>a9 , pl. ^ikil^^U felix ^l 553 ;«^i successus; status florens 7'ei, 
incrementum ; victoria. 
^Ll^.Lfcoo prosper. 

^k 1 , heb. -b-s , ar. j^ , j-?i , 

fut. '*^o»_» tinnivit ; it. trans., 
ar. ^ , 5-^ , purificavit, re- 
movit, cfr. ^L . Parf. pass. 
"*>— ^ , (i— ^ ; adject. luci- 
dus, clarus,serenus,limpidus, 
translucidus ; t^^op. purus, 
innocens ; c. ^, immunis. 

Pa. "^^^ purgavit, liquavit, 
colavit, mundavit ; abstulit. 
Part. pass. ^^ , (JAoo ; adj. 
f. emph. l^xLjio id. q. \i:L* . 

Ethpa. '^S^Apass. 

Aph. ^Vl abstulit. 

U2^ tinnitus ; puritas. 

Itu-ii^ tinnitus ; puritas. 

uJiLa:^ , U^a^ et ^2Lft:L. ter- 
riculum ad aves a satis fu- 
gandas. 

ILa — ikJ^ serenitas, aeris puri- 
tas ; trop. animce vel consci- 
enticB puritas. 

VJi>oi , ll^oj purificatio ; lu- 
ciditas. 

'^o:^''. , iJa^ clarus ; purus. 

|Lft\rt.N'l puritas. 

6^-11^ "oo pure. 

ILaiv:i.ja8 purificatio, puritas. 

\ ^'^'f* purificator. jftAiso /"., ar. u.i> , pl. IKZm co- 

lum ; it. fsex vini. 
IL n i ^sN ^ eio purificatio, exemp- 

tio. 
Uj corium, cfr. ar. u-i et talm. 

xbrs id. 
UjoJ , talm. ^^^"1 et xr?i:irj , 

turturis species, ar. j^iJ», 

cfr. seq. 

'^r\ f "hj 5 it' ^i{ji^, heb. 
t:i?:i?:i , ab inus. Oj-^ » cjm- 
balum; cfr. ar. J.oi.^ tinnivit. 

Uo».^ ardea, avis piscibus vi- 
vens. 

)3-^J , I — ^^ , heb. =p:i , 
ar. -^-'o, simu]acrum,effigies ; 
imago, pictura ; statua, ido- 
lum; reprjeseiitatio, persona ; 
f. l^^baiL. idolum muliebre ; 
cfr. ar. xjj species, et neo- 
ar. tSj persona, homo ; |vi\< 
^ .°>/ ^W» idolum quadri- 
frons. ^\ ^-^A Sfigittarius, 
constellatio. 11»^". ^JL Gemi- 
ni constellatio. | ''^n\'^ l-Il^ 
idololatria. 

\—iA ift\^ dimin., idolum par- 
vum ; it. arboris species, cfr. 
ar. jS^ . 

Pa. >^\ V. denom., figuravit, 
effigie expressit ; finxit, for- 
mavit. •A\i — 554 t"s3 Ethpa. yxSl^^l pass.; ^«^ i/ 
ILJoo figuram humanam ac- 
cepit fcetus ; trop. conforma- 
tus est, aptus redditus est ad, 
c. L^ . 

Ethpalp. ^^ioiL^jf adumbra- 
tus est , efformatus est. 

liLiLo» effigies, figura, icon; fi- 
guratio. 

ILoiia^". repraesentatio, expres- 
sio effigiei. 

t— lin ^n\^ tarantula aranea ; 
it. pediculus aquilse ; pl. 
I^L.jaitt^". vespa3. 

^iaL^oo fictor, plasmator. 

^iAo^ llos seu cremor lactis. 

>^ >>2 ^fut. iSa^J contudit, 

discidit ; vulneravit ; lS-JI. 

M^j anceps, mente dubms. 
Ethpe. <^:L^,,lpjass. 
Pa. ta — .\^ graviter contudit ; 

vulneravit ; dehiscere fecit ; 

aperuit portam ; seq. al. ver- 

ho, irrupit, conatus est. 
Ethpa. -^^ i/ disruptus est, 

vulneratus est. 
Aph. ^SlL%\ dehiscere fecit por- 

tam ; trop. prodire fecit, 

monstravit. Part.pas,s. ^^ ; 

emph.et subst. li^ji apertio. 
Ettaph. ^^lll prodiit, appa- 

ruit. ^a^L , f. emph. 1^»^^ scissio, 
sectio ; trop. dissidium ; it. 
in st. abs. eruptio ; fructus 
77iali granati, ipsa flos mali 
granati. ^liL) | °>^j fissura 
januse. li>^) ^— -^^ meatus 
corporis. 

^4Xo4 comminutio aromatum, 
conditura. 

|^a:^oJ et [LsSot , pl. |6A^oJ 
contusio ; vulnus, 

^A^j scissura, rima. 

|.q>,S>o< vulneratio. 

|i4:^ *» vulneratus. 

CsI|ia-\^ cM per modum vulne- 
rationis. 

iiot^^ ardea, y. s. ^ . 

^< , fut. 1—^ observavit ; it. 

expetivit, cfr. ar. J^ , pro- 

peravit. 
Pa. i-ao^ observavit, custodivit. 
Aph. cJo,/ id. 

t^ nioj , ar. j-o , oleum e lilio 

extractum. 
|;=iaoj , pers. jiyp-' , lunula, or- 

namenta lunse formam refe- 

rentia. 
^->^4, ar. , gummi, iit ^-^ j , heb. n^3a , ar. X.S> , fut. 555 — ^o — so»_j ligavit, conjunxit ; 
obligavit vulmis ; ^— »t>^ v»i 
os confractum restituit ; it. 
collegit ; cfr. neo -ar Ivsoj; siibst. pl. IjZso» ligna jugi 

textorii quibus ligantur telae ; 

armarium. Part. pass. |C*so. 

f. emph. et subst. IL^*so. col- 

lectio. 
Pa. ^ constrinxit, colligavit, 

collegit. \;cn^n ¥-»\ gladium 

accinxit. Part. pnss. I^— aooo ; 

compactus. 
Ethpa. v^ i/ Jiass. 
Aph. vioJ conjunxit, 
\'^, colligatio ; it. ut seq. 
I^ — ioj fascva : fasciculus; it. 

vestiarium, cista nuptialis, 

(ir. aio . 
^I)*:*. conjunctio; occlusio ocu- 

lorum defuncti. 
Ijaso^ obligator vulnerum, ossa 

confracta reficiens. 
cJli^ conjunctim. 
|Lot*ao. colligatio ; conjunctio. 
\'<Jt>o\ coUigatio; advcrb. lCio»^ 

continuo. 
(jpeoo ligans ; cohibens, coerci- 

tivus. 
|La)»sooo colligatio. 

r 
WMi^ \ , heb. n-a-.! , fid. ^**ivJ ortus est ; apparuit hix, 

splenduit ; trop. floruit. Part. 

prcet. \L .y>« splendens. 
Ethpe. <-*it if splenduit. 
Pa. u*!>o^ prodire fecit, mani- 

festa\dt. 
Ethpa. «— i^j/ illustratus est, 

splenduit. 
Aph. i-J«i? splendere fecit, il- 

luminavit ; trop. oriri fecit, 

germinare fecit ; it. ut Peal, 

apparuit, splenduit. 
Ettaph. >.. vmLL/ illuminatus 

est ; it. luxit, splenduit. 
\^\ germen ; splendor, ra- 

dius solis ; trop. ap. gramm. 

elucidatio, explicatio. 
^— oso^ et Ij^-aao^ resplendens. 
^lajio'. politor. 

ILa-abo". et |Laj&u.aao« illumilia- 

tio, splendor. 
ILflLilaoji illuminatio, splendor. 

|Lni..v>oo icl. 

boiL^vso illuminatus. |L L^ao illuminatio. ]^\ , ar. >e1 surdus ; cfr. ar. 

^ obstructus aure fuit, sur- 

dus fuit. 
(lOM. gladius ; cfr. ar. ^\^x^ . 

I -^^-»^ foeditas, sordes. 

piao^ , ar. ^' , gummi, ut |^^ . |L sordes. ^o — 556 ^Jae". ausus est, iniis. ; cfr. ar. 

'j^ audax. 
Ethpalal ;, sv>^ «f erubuit, prae 

pudore se retraxit, c. ^ ; cfr. 

|^Mo« pudor, verecundia. 
Ulioj albugines oculi ; lippitudo. 

) 4.00". foeditas. 

ILo^ « i« vortex. 

1;:«« , emph. |L^. stranguria, 

seu retentio urinae ; calculi 

morbus ; cfr. ar. 'J^^ colle- 

git ; cohibuit. 
Ethpe. ^^ 1/, v.denom., stran- 

guria laboravit. 
ILo^ djsuria. 
|LJaso« , pl. li»ooi et jL^oj dens 

molaris, dens serpentis. 
;i« iisiirp. c. ImoI ; l^al ;»'. , 

al. I — M&I \Jiit , heliotropium 

planta. 
|L^^ , pl. |L^_soj gurges, vor- 

tex, barathrum. 
I^ — ^*— =*1 stranguria ; in pl. 

\\»'^* vortex. 
6^-40« , ar. c- 

tacuit. 

|6ooj incur^nis, tortus ; pravus 
ttJaZ» carceres. fut. L •sj^ |6^ et «^ Mj inus. cfr. ar. '^S> debilis fuit. 
Ethpa. <-4jf debilitatus est. pers. wU». , ar. rd3 , ^jLa , 

cjmbala [galL castagnettes, 

cjmbales). 
^^j^ , pe)'s. J^' , ar. J'jcJ> , 

santalum ligniim. 
•S-^J^ sedile. 
^>ov-)« capsa, ar. Jja..^ , «a. q. 

^_00«.Laa . 

>^« santalum ; c/^r. t«-^ • 
(iajo«,^fl/??i.xn3i2,silex;ffiai^mor. 
l—uj , «r. oUo , foetor axilla- 

rum ; it. odor rei exustae. 
\L)\ , ^j/. jfcCj^ pilus ; foetor ; it. 

patera, cfr. ar. j>-^ et neo-ar. 

x!i--<9; {/., ut \L^sJ* , obsonium. 

>a>— Jj inus., cfr. ar. ^i^s^iecii, 
arte confecit. Part. usitat. 
adject. in Pe. >9>J« , U^t. as- 
tutus ; diligens, sagax, peri- 
tus, prudens. d^-.^ \^\ ^^ 
bono solertes ; pl. f. |^!!LJ. , 
subst. artificia. 

Pa. •«x.M dolose, perfide egit. 
,j/ diligens fuit, 

I^S^ o;A«o puteos effodere 
curarunt ; it. ut Pa. dolose 

egit, machinatus est ; , » 

t^ ^^5* dolose respondit ; 
it. dolo captus est. 

Aph. Nsj./ id. q. Pa. 

J-iij , emph. |^_^ , pl. ^ , Ethpa. 
studiose curavit il ^ ^o — 557 — ♦^1 \b!lL] studium, factum, opus ; 

solertia, sapientia ; ars, arti- 

flcium, fraus, machinatio. 
6»I^Lj« perite, sapienter ; dolo- 

se. 
|L& — Lj, versmia, prudentia ; 

dolus. 
^j^ckajj callidus. 
C!vIpeo.aj « callide. 
|LajiLi.a_ij calliditas. 
^l^i)»ao dolose. 
ILa i •C i^ oe , pl. ILfti.M^ oo arti- 

ficium. 

IcsAj Jo , pl. I^ajcl» cidaris, mi- 
tra, tiara ; amictus, amictus 
sacerdotis quem super caput 
tempore missce impontt ; cfr. 
heb. T^yj. , involTit, et ar. 
^Aj^< capitis velamen. 

»^oo amictu velatus. 

\r-i\ , pers. jU>- , platanus. 

lUj, emph. |L;)^ et IL^p^ , it. 
ILjo-jj , ar. ijLi, pl. li_jj , 
IfcJ;;^. hamus piscatoris ; it. in 
statu absoL, aculeus. 

^V-Ij inus. - Pa. ^j inquina- 

vit. 
ll_i.j , f. \t^% spurcus, immun- 

dus ; leAi.", \Lho^ , /y/. I^Zlso) 

|N-i>jM latrina. 
^-IJ_^ foede. ILa_:^^ , pl. ILaXik^ sordes, ex- 

crementum ; turpitudo. 

r 
>\. s , fut. ^Y-i sordidus fuit ; 

fffituit. Part. prces. ^]\ , |_^ 

foetens. Part. prcet. ) Ll.% 

foetidus ; turpis. 
Palp. ^^\ maculavit, inquina- 

vit. Port. pass. ^V-M *» i 

\-L^y — » foedus ; c. jj , incon- 

taminatus, purus. 
. Ethpa. \x»_i^ ./ pa.ss. ; calum- 

niis impetitus est. 
U *-i>oi , pl. pk*_^oj foeditas ; 

macula, peccatum. 
)_Ij et \-L\ /"., lanx, patena ; 

it. ar. f.La , mensura. 

\ » V < .,heb. ■-•:;, ar.'jLi,fut. 

i vilis factus est, despectus 

I fuit ; cfr. „ — 1| . Part. pass. 
prcet. ^j ' 1^3 ; ^f{/- ^ilis, 
ignominiosus, infamis ; subst. 
in pl. f. IL^^ viliora ; vitia. 
Pa. 'yl.\ probris affecit, dedeco- 
i^avit ; stupravit, it. coivit 
cum muliere. Part. pass. 
^l» , l^j» ; adj. vilis, con- 
temptibilis. 6iLojl_I lC^I—» 
propudiosa, pudore earens 
mulier. 

I Ethpa. 'J^l^l pass. 

j l^jb^ contumeKa, injuria, pro- . ..^ . — 558 ii^« Wum ; stupratio ; pudeiida ; 
1^^) leAaai lapsum igno- mimosum. 

*r r |La*p.« mjuria. 
Cu|^« ignominiose. 
ILo^i ignominia, injuria. 

I^ i.o. eontumelia, injuria. 

isl|j».oo et fcsl^j^oo ignominiose. 
|J^^1m ignominia afficiens, stu- 

prator, infamis, vilem artem 

exercens. 
ILoj ^xlao opprobrium. 
(Ijpklio ignominiosus. 

(_s. , fut. I— 3j-J expurgavit, 

ar. Jo . 
Pa. ^\ percolavit. 
ILala^ ♦» perfricatio, inunctio. 
|^^_a^ »— i suggestum, id. ac 

|fco4, *» et ar. i^L'^ . 
\k^ V. ... ^^^ . 
lCs< et \'^\ fascia ad colligan- 

dos quaterniones codicum ; 

ligamen ad usum textrinum ; 

cfr. ar. »\Lo vinculum, a j.Li 

constrinxit. 
lC— 3i al. ,\'>-^\ utriculus vini 

stanneus. 

s**.£< , fut. U.3J derepente 
supervenit, irrupit ; invectus 
est in, irruit in, adortus est ; 
oppressit, invasit, c. ■vJ^ , acc. nnq. c. t»; transit., inje- 
cit. Pai^t. prces. i-i^ , \-^\ , 
f. empk. |6-*3i , subst. v. infra. 
Part. pass. 1—^^ ; f- emph. 
\L t. .^. , subst. lamina, ar. 

Ethtaph, t-i.i.LLf subito per- 

culsus est. 
Pa. ^^ subito et fortiter ag- 

gressus est. 
Pnrel <^'^\ colapho percussit. 
\Lk* casus improvisus ; it. scu- 

tella, ar. •dk<> ; pagina libri, 

ar. oJo . 
(lal^ se diffundens ; epidemi- 

cus morbus. 
\b^\ , j)l' |fc^'i irruptio, ca- 

sus improvisus ; trop. la- 

queus, fulmen. 
^lso. incursus, irruptio. 
) »n '^\\ colaphus. 
poS . (jccrM^ , sapo, ar. ^y\^ . 

^jol'. et ^^a3i , pl- JLouaS^ ; it. 

|6« .jo a^ , pl. \L — ^aS^ 

crtJ[j,(povta , symphonia, per 

extens., fistula musicce in- 

strnmentnm, sambuca ; tuba. 

y 
kS 2 , fiit. tS o arsit ; cfr. y^ . 

Pa. ^Si— ^ ordinavit ; cfr. ar. 

lio ; it. saltavit. 
I^sj et \i^^ , pl. [Ilsj , C^l^ 

et )Iaaj storea ; arca ; gemma J ^J — 559 — annuli ; ornatus, cfr. \i^